tisdag 30 juni 2009

Jacques Valée om UFO

Shakespeare-citatet,

There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy

(Hamlet, Act 1 Scene 5)

...låter sig väl appliceras på UFO-fenomenet som franske astronomen Jacques Valée kom att förstå det under 40 år av egna resor och efterforskningar. En recensent av boken "Confrontations" på Amazon.com summerar bilden väl:


19 of 19 people found the following review helpful:
5.0 out of 5 stars A sober warning of the dangers of UFO contact., November 25, 2005
By Stephen Triesch (Shoreline/Seattle USA)
Now retired from the UFO scene, Jacques Vallee was one of the most sober, perceptive, and scientifically astute observers of the phenomenon. "Confrontations" is the second volume of his great trilogy ("Dimensions" and "Revelations" are the other two) which summed up his 40-odd years of research.

As the title suggests, this book focuses on the dangers - physical, psychological, and even spiritual - of contact (intentional or otherwise) between human beings and the energy forms known as UFOs. I say "energy forms" because Vallee discounts the idea that UFOs are spaceships from other planets or other galaxies. Instead, he sees them as "multidimenional entities" - a form of paranormal energy, indeed a non-human intelligence - that has in varying forms interacted with human beings throughout recorded history.

Drawing on his personal files, including numerous black-and-white photos, Vallee describes the debilitating effects that often result from too-close contact - sought or unsought - with the UFO phenomenon. From California to Brazil, we follow Vallee as he interviews the victims of contact and lets them tell their stories.

And they are indeed victims. Vallee's subjects have met neither the benign "space brothers" of the 1950s contactees nor - for the most part - the reptilian, bug-eyed abductors of the 1990s. But they have interacted with powerful, disorienting energies, energies capable of producing harmful mental and physical effects, up to and including death. They have been touched by the paranormal, and most are worse of because of it.

Often reading like a detective story, this book puts you on the ground with a brave and humane chronicler of the unknown. It is a moving book, one of the best ever in its field. If you are new to the topic of UFOs, you could not do better than read Vallee's great trilogy, beginning with "Dimensions," then "Confrontations," then "Revelations." In doing so, you will have gotten to the heart of the phenomenon and spared yourself a lot of nonsense.

Jag har inte läst någon av Valées böcker, men brittiske filosofen Peter B. Lloyd som sannerligen inte är någon lätt nöjesläsning till kvällstéet efter arbetsdagen, höll honom i högsta aktning. Fransmannens meriter är oklanderliga.

Det kan nog bli några bokinköp så småningom, eftersom en av mitt livs mest memorabla drömmar var då jag flög i formation med ett mjukt gult lysande "energiväsen", ett på var sida, och jag indirekt förstod att jag också var ett ufo! (Jag kunde inte se mig själv i drömmen, men gjorde nämnda slutledning i själva drömmen.)

Glädjen i att flyga och göra "vinkelräta UFO-svängar i högsta fart" (aerodynamiskt omöjligt) där vi flög över en sjö någonstans i norra Sverige kort före soluppgången, var obeskrivlig. Min mest "bokstavliga" teori om den ohyggligt realistiska drömmen var i många år att vi var tre själar i ut-ur-kroppentillståndet, men sedan jag läst Lloyd och hans referenser till Valée börjar jag tveka...

Shakespeare hade förstås rätt. Ibland har man helt enkelt en alltför liten begreppslig bild av vad som pågår. Öppnar man sig i det läget för att förstå mer, eller stänger sig och muttrar, "Omöjligt!" ???

Jag beställde just trilogin.


Tillägg 090701

Se syskonbloggen Sideriska siktet för en astrologisk analys (nytt fönster) av Jacques Vallée, och några ytterligare funderingar kring undertecknads dröm.

Tillägg 090703

Eftersom informationstrycket från Interet är så högt, krymper medvetande och minne i samma mån. Här en påminnelse om att USA:s kanske mest respekterade astronaut Edgar Mitchell förra året och återigen i april i år sade att UFO är ett verkligt fenomen. Istället för referatet (som jag tycker ger mer), kan man också höra en brittisk telefonintervju med Mitchell själv på MyTube.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar