onsdag 31 oktober 2012

Ateism, ångest, Hegel

Några rader ur en intressant artikel i DN om filosofen Hegel tjänar väl bloggens undersökningar av den astrologiska symboliken.

"Hegel är dödens filosof men därmed också ateismens, inflikar den tidigare prästkandidaten Bataille" - en motsägelsefull natur enligt artikelförfattaren. Bataille tar fasta på den glåmiga Hegels sträva anmodan att inte skygga och fly undan döden (som en ynklig borgare) och talar om "den glada ångesten, den ångestfyllda glädjen".

Hegels födelsetid är känd, och så som astrologin betonar värdet av att känna det stigande tecknet blir man först häpen av att Solen i härskarläge i Lejonet i öster skulle kunna ge en så glädjelös och dödfixerad natur. Men tänk så här: Solen - den agerande viljande andliga essensen i varje människa - behöver den lägre själshalvan - sinnenas Måne - för att alls kunna verka i denna värld. 

Månen är sinnenas och den inre föreställningens symbol, och vad händer med ett positivt Lejon, med Solen som andesjälens indikator, när den fallna Månen i dödens Skorpion skapar en sjuk vrångbild av vad människan egentligen är?


Som en lustig parallell eller kontrast noterade bloggen tidigare två dramadrottningar, Bo 'Stakka Bo' Renck och Calle Schulman, hos vilka Sol och Måne växlat tecken jämfört med Hegels horoskop. Jag föreslog där att de mörklagda (Tamas kvalitet) tecknen med deras inre rigiditet skapar en onyanserad dramadrottning när just Livets Lejon och Dödens Skorpion befolkas av de viktiga Ljusen.

Faktum är att Hegel sorterar under samma förgrovade mentalitet som svenska högerpolitiker som Reinfeldt och Borg. Tysken har visserligen inte storkorset i Mörkrets kvalitet, men sju kroppar av nio och därtill placerade i de framskjutna hörnhusen. Det torde ha varit svårt att uppleva Hegel som någon tilldragande typ.

(Att svenskarna föll för Reinfeldts blida röst berodde förstås på att han lyckats gömma sin svarta och helvetiska natur i de dolda husen så att ascendenttecknet Jungfrun i Sattvas eller kunskapens och medvetens kvalitet givit honom förmågan att dupera folk att han vet hur man sköter ett samhälle. Det är landets största sol-och-vårare! En siffertrixare av Guds nåde, denna Jungfru när den, som i statsministerns fall, kombineras med den omoraliska Mars och dominerar det personliga rollspelet.)

Hegels sinnelag är inte bara svart, både den hungrande demonen Rahu och den filosofiska och förstärkande Jupiter bidrar till kolsvärta man sällan hittar i horoskop. Dödens filosof, sade fransmannen. Fast knappt något är en ovillkorlig regel i astrologin där allt betingar allt, är det värt att notera vilken planet som är kartans atma karaka (vad själen åstundar): filosofins Jupiter ligger längst fortskriden av alla planeter, i 25e graden av dödens Skorpion.

Skorpionen är emellertid inte frisk på något sätt. Dess disponent Mars befinner sig i ett långt mer primitivt tillstånd än sinnelaget själv. Det är som om Hegel har bakläxa från ett tidigare liv. Hans Mars agiterar över Jorden över identifikationen med kroppen och de substanser som håller den vid liv. Hegels "sataniska axel" anfäktas av kretsloppets futilitet (precis som den samtida Schopenhauer) men väljer istället för buddhistisk pessimism att hävda Andens evolution genom det cykliska. Och här äntligen förstår man att den stigande Solen i Livets Lejon ändå driver horoskopet, trots det helt perverst förfallna psyket.

Det här fattar nu inte den franske avhoppade präststudent och dåre som fann inspiration i Hegels filosofi och trodde det var ateism tysken predikade:


Som synes idealiserar Bataille Lejonet via projektion mot sjunde partnerhuset - en man som Hegel är vad fransosen skulle vilja alliera sig med för att få del av den lyskraften !!! Jag t.ex. noterat en individ med ytterst kort stubin och den ettriga Mars i Väduren opponera och snedvrida vågskålarna i öster: han lastar andra i sin omgivning för att vara ilska. 

Bataille har således samma projektionsbenägenhet, och fascinerande nog är det återigen filosofins och religionens Jupiter som är horoskopets atma karaka! Man skulle kunna tro att fransosen upplevde en homosexuell avståndsattraktion till Hegel.

Stöd för en djup andlig perversion hos den "motsägelsefulle" fransmannen är den onda stjärnan Algol eller Satans huvud som här närmast gradexakt underminerar Saturnus, själens form men också ideologi och tankebyggnader. Skadan är också, i linje med den kroniska Kronos/Saturnus natur, en fixering på döden. Fransosen kommer inte förbi mörkret och han är dömd att sluta som en ateist, en mindre begåvad underart av den verkliga människan.

Bristen på genuin intelligens syns också genom att Saturnus tar ett stryptag om intelligens planet Solen, som därtill ur världsligt perspektiv är döende i väster. Två planeter i olyckans onda hus (6e) och två ytterligare i det onda korruptions- och dödshuset (8e). Ingenting beter sig moget eller balanserat på den här himlen.

Månen stiger i öster i det tänkande och konceptuella tecknet Vattumannen, men det vill sig inte bättre än att Månen ovillkorligt klassas som en verksam illgörare då detta tecken stiger i öster. Månen äger nämligen det onda sjätte huset i detta fall. Det gör att fransosen inte bara är född under den sprickfärdiga fullmånen i den helvetiska mörka kvaliteten Tamas, utan också har ett sinne som skapar vrånga fantasmer och falska föreställningar. 

Den sattviska och kunskapssökande Jungfrun är per definition materialist men ligger därtill i åttonde korruptionshuset, där saker pga. dålig karma placerar tingen att kompostera eller ruttna bort tills själen är fri att bryta ny mark. Det merkuriska intellektet minglar dessutom med den både essentiella och här också verksamma illgärningsmannen. 

Det finns en enda vek räddningsplanka och det är det illa stämda psykets (Månen) ägare, Saturnus. Som härskare över det stigande tecknet ges Saturnus klartecken och är visserligen en essentiell illgärningsman (det är dock dödens planet, den ultimata gränsdragaren) men tjänar Vattumannen i öster gott och blir en verksam välgörare. Därför kanske den perverst talanglösa fransosens glädjesprång över det lustfyllda i dödstemat. Men också "den ångestfyllda glädjen": Döden, Stryparen, Saturnus kopplar ett hårt grepp mot glädjens element Elden och dess främsta representant, Solen i Lejonet.

Nu förstår vi mer av den ångest och oförmåga att tänka högt och rätt som utmärker Humanisterna via deras ordförande, vars Sol-Lejon är utsatt för ett liknande angrepp från Saturnus. Visserligen var inte en solär intelligens hämmad av Saturnus underrepresenterad i gruppen av Nobelpristagare i matematik och fysik så det går inte att tala om ren stupiditet. 

Men samtidigt kanske man inte ska överskatta intelligensen hos fysiker och matematiker - Platon noterade dock att talen bara intar en lägre mellanstation mellan människans förnuft och den högre formdrivna och verkligt levande andevärlden. Nobelpriset delas alltså ut till vad de konfucianska statsfilosoferna i Kina benämnde den "medelmåttiga människan", och inte till den bästa sorten. 

I den meningen kan vi alltjämt tala om att Saturnus - själens form - sätter en snäv gräns för intelligensen (Solen) eller andesjälens förmåga att påverka och än mer verkan genom en människa under hennes liv på jorden.

När dessutom Batailles (bataljens?) Satan - den stora Negationen - blandar sig med symbolen för själens form (ifrågasätter eller förnekar den), då kan man med rätta tala om själar speciellt utvalda till att vara Djävulens språkrör. Hans veka räddningsplanka sätts ifråga av Satan själv.  Satan är en självdestruktiv kraft och här ses den i full karriär (tionde karriärhusets Saturnus bryts sönder inifrån det fjärde huset för inre lycka).

På en punkt har fransosen dock läst Hegel så tydligt som om han haft det sideriska horoskopet framför sig. DN-artikeln nämner att han såg "sambandet mellan den avgrundsdjupa och den kärva, jordnära sidan av denna filosofi". Detta "samband" är inget annat än den sammanbindande oppositionen mellan Skorpionens avgrundsdjup och den "kärva, jordnära" aggressorn Mars i den blott fysikaliskt orienterade plattmarksmänniskans tecken Oxen.

Dessa själar - de med ingenting som fungerar på kartan - måste vara de Gud valt att fördöma, döma i förväg eftersom spelet kräver också negativa varelser. De själva har inte roligt och de glädjer heller inga andra, men VI behöver dem för att förstå att vi är "home free". Satans barn statuerar dåligt exempel med sina liv och åsikter. 

Sverige blir med andra ord rikare och mer mångfaldigt av ett knippe byfånar som Vetenskap och Folkvett, och Humanisterna. Den gudomliga leken var inte deras att förstå men de står där som svarta hål på spelplanen och söker med sitt fäktande immobilisera Intelligensen. Allt de gör är i själva verket att bilda sina egna negativa kretslopp, och den med förstånd gör väl att hålla sig borta från det scientistiska mörkret (och korrekt förstå vad vetenskap egentligen är, en beskrivning av verkligheten, men inte nödvändigtvis den enda eller ens mest fullödiga).

Tamas guna eller den indiska kosmologins helvetesvärldar syftar på förnuftet (Saturnus eller själens form är tamasisk) men förnuft är dock inte intelligens (Solen). Tvärtom, dessa två planetära platshållare anses ömsesidiga fiender i indisk astrologi.

*****

Detta inlägg repriserades från bloggen Sideriska siktet i ett försök att förstå hur DN:s outsourcade censurföretag numera sköter bloggosfären åt tidningen.

måndag 22 oktober 2012

Siffertrixande och trauma

Från morgonradion hörs misstankarna att regeringen Reinfeldt med underlydande lakejer villigt tricksar vidare med siffror för att presentera sin "arbetslinje" i ett fördelaktigt ljus. 

Deltidsarbetande har berövats sin sjukpeng och sedan bara flyttats till ett nytt ställe i statistiken. Vips kan Fräcke Fredde presentera "bevis" för att hans piska gjort svenskarna friskare och mer arbetsföra!

Men det enda han har gjort är att ge medelklassen pengar som varje mänsklig varelse skulle medge gjort bättre nytta för de ekonomiskt svaga. 

Men Fule Fredde ansåg alltid att svensken var ett lättjefylld slöfock ("Det sovande folket", 1993). Så hemsk, i själva verket, att han i riksdagsdebatt gjorde ett nummer av att han, personligen, vågat åka i Stockholms tunnelbana! Så låter en människa med en helt skruvad världsbild.

Turligen råkar Aftonbladet samma morgon ha förklaringen till all denna vrånghet. Som vanligt i fall av totalt kallsinne inför de goda mänskliga kvaliteterna handlar det om ett barndomstrauma:

(Bilden kan vara lätt redigerad.)

söndag 30 september 2012

Hemlighetsmakeriet är belysande

HERE WE GO AGAIN. Ett inlägg som inte bereder t.ex. högertidningen SvD några problem svartlistas av DN:s moderator. En paradox eftersom inlägget sympatiserar med DN! Hur obegåvade är egentligen de som arbetar med medier idag? Vi provar en ompublicering på annan blogg än den ursprungliga Sideriska siktet.

*****

Regeringen Reinfeldt har redan tidigare varit fena på att i en hast hemligstämpla material eftersom den har en härskarstil som ogillar mediernas granskning. Jag vet inte om Reinfeldt förutom att skriva den halvfascistiska boken "Det sovande folket" - om oss "mentalt efterblivna" svenskar - också studerat diktatorer och Machiavellis härskartekniker. 

När DN:s opinionsundersökning bekräftat att Oppositionen fortsätter leda (och åtta av tio svenskar avskyr högerns vinstmentalitet i sjukvårdsfrågor) kan vi se fram mot ännu mer huvudlösa och diktatoriska tilltag från regeringen. 

I Sverige gör man inte revolution, men valet 2014 kommer att upplevas som en revolution för Fule Fredrik. Det afrikanska talesättet säger att, "ju högre apan klättrar dess längre blir dess fall." Sällan har väl svenskarna vaknat upp så brutalt från en sol-och-vårares insmickrande och silkeslena till insikt om vad han egentligen håller på med, i den faktiska politiken.

Det vore väl fantastiskt om regeringsmegafonen DN i sina forskningar i myndigheters slöseri med skattemedlen hamnar på rak kollisionskurs med sina agendasättare! (Journalistkåren närapå kantrar åt andra hållet i en nyvunnen yrkesstolthet!) (För regeringens hittills värsta S-K-A-N-D-A-L-beteende, se DN, AB, SvD)

Säkerhetspolisens beskyddarinna, "justitie"-minister Beatrice Ask (m), granskades astrologiskt i Förundren er icke över moderaterna i februari i år, men apropå hennes plötsliga rullgardin ned, kan det passa att kort kommentera hennes Sol och Måne i Eldelementet, två nyckelplaceringar som borde tala för total transparens!


Under många år med den västliga astrologin var jag visserligen medveten om att en planet på något sätt ansågs påverkas av det tecken som var dess tillfälliga värd. Det kryllar av enkla läroböcker som radar upp kombinationerna - Venus-i-Väduren, Venus-i-Oxen - och karaktäriserar...ja vad? Planetens inverkan på tecknet eller tecknets inverkan på planeten? Indisk astrologi skulle betrakta alla sammansatta ting som "yogas" eller föreningar. Venus-i-Väduren och Venus-i-Oxen är två helt skilda storheter och har inget att göra med de båda delar som kombinerats.

Samtidigt så ser indisk astrologi "planeten i tecknet" som dess exoteriska eller yttre sida, det triviala skenet. Men behöver knappt ha någon hjärna alls för att naivt peka uppåt och utbrista "månen". Men Månen har också en esoterisk eller inre sida och den avslöjas genom värdtecknets härskare. Den här planeter gör som moderaternas hemliga bidragsgivare: manövrerar ytskenet (de moderata nickedockorna i regeringen Reinfeldt) utan att någonsin ge sig själva tillkänna. 

När nu B.Ask hemligstämplar Säpos räkenskaper är det bara ytterligare en handling som följer exakt samma mörkläggningens mönster. Det finns således sannolikt en annan berättelse, och en berättelse som indierna tog på största allvar, bakom hennes ljusstarka Sol och Måne (kvinnan måste ha varit mycket vacker som ung, mycket ytlig skönhet finns kvar pga. en fördelaktig benstomme).

Bara i ett fall gäller "what you see is what you get", och det är när en planet står i sitt eget tecken. I ett infall av kreativ klarsyn insåg jag i januari i år att den romerska filosofen Plotinus med mer än ett flyktigt intresse för astrologin men också tydligt aristotelisk i sin bildning, kunde sägas uttrycka den senares lära om potentia/acta astrologiskt. 

En planet i härskarläge saknar potential att gå utöver sig själv, den är redan aktualiserad eller realiserad. Den här endimensionaliteten kan vara ett problem eftersom ett allmänt ostyrigt horoskop med t.ex. illgöraren Mars i härskarläge i Skorpionen (för att ta ett exempel av många möjliga) skulle kunna ge en "oreformerbar" eller "förhärdad" brottsling. Mars i Skorpionen är Mars i Skorpionen hela vägen. Uttrycket, "man kan inte lära gamla hundar att sitta", passar också rätt bra.

Nu har inte Beatrice den gamla hundens problematik, hon har förvisso en dold potential bakom sina båda maximalt ljusstarka Ljus, Solen "upphöjd" i Väduren och Månen i Lejonet som en överdramatiserande spegel till vad nu den unga och av sitt egoperspektiv ännu hämmade Väduren nu företar sig. Ask kan upplevas som "bara för mycket" eftersom redan Sol-Vädurens utfall brukar kärva och ligga snett i förhållande till Det Etablerade (Stenbocken).

Och det är just det som är problemet: Solen i Väduren förfogas av en Mars som står i etablissemangets och den råda maktövarens Stenbocken. Ett kristallklart exempel på bloggens "egenmäktighetsvarning" - individer (eller partier) som så hårt pressar sin egen linje att de ter sig som autokrater eller diktatorstyper.

Stenbocken har också mycket med prestige och yttre anseende och är den som vill ha "monopol på problemformulerandet". DN:s granskningar går denna dolda ägare av Beatrice Asks aktivistiska Sol på nerverna och styr nu nickedockan att agera precis tvärtemot den transparenta Solen i Eld. Medan Solen verkar naturligt, genom den positiva polariteten, är dess värdtecken zodiakens kanske mest negativt laddade.

Det är som om ljuset sugs in i människan istället för att gå ut ur henne. Stenbocken blir en skopa mörk och ogenomtränglig jord och Ask har i sin livsgärning (Solen) möjligheten eller potentialen att gå till historien som en formidabel Sanningens Fiende, en mörkläggare av episka proportioner! Frågan är om hon inte i detta nu aktualiserat sin herre Mars dolda potential !!!

Kvinnan är flagrant ur fas med sin omvärld - det skär i hela mitt kroppspsyke när jag ser och hör hennes molande svärta i varje intervjusituation. (Nu är det istället den transparenta Elden som röjer vad som finns på insidan.) Det har att göra med att Månen - den flexibelt reaktiva personlighetssidan - förstärker Solens varje tilltag. Lejonet har dramatikerns natur som en del av sitt väsen - Mån-Lejonet har skördat fler Nobelpris i litteratur än någon annan Måne. 

Och vad Asks sinne förstärker är förstås dess disponent Solen och dess "baksug" som Mars i ultranegativa Stenbocken vittnar om.

Men temat mörkläggning kan faktiskt tas ett steg ytterligare, för även Mars har en disponent, och det är gränsdragaren Saturnus med dess många likheter med Stenbockens psykologi och anspråk på total makt. Och det här nu horoskopet kollapsar helt in i mörkläggningens och diktaturens filosofi, för envåldshärskaren Saturnus befinner sig i det ultimat mörka tecknet, dödens Skorpion!

Och vad innebär det, om inte en ÖMSESIDIG RECEPTION mellan Stenbockens och Skorpionens planetära härskare, ett mäktigt starkt band nere i den negativa polaritetens dödande djup. (Inget gott kommer av att liera sig med den temporala makten när denna visar sig saknar kopplingar till Ljuset och godheten.)

Så vad blev kvar av Asks Sol och Måne i Eld? INGENTING. Jo, de är fortfarande helt transparenta och låter envar se rakt in i kvinnans förgrämda och härsklystna själ. Elden manifesterar till 100% kylan i de två negativa elementen Jord och Vatten. Ask är en värdig medlem i moderaterna, men i mina ögon en mer genuin gammelmoderat - den råa kapitalistens och mycket troligt försvarsindustrins mellanhand. 

De finns dem i Sverige som vill sälja försvarsmateriel till diktaturer och Bofors-minor som spränger benen av barn runtom i världen och de är säkert till 100% moderater. Ask tillhör denna vederstyggliga maffia av undermänniskor. Symboliken i horoskopet bekräftar inte att hon skulle vara någon "själ från ovan" som kommit hit för att göra världen till en bättre plats. Tvärtom, helvetet släppte henne fri på jorden för att i maskopi med andra smådjävlar som Reinfeldt och Borg driva en sådan politik som syftar till att säkra Djävulens makt över människors sinnen. 

Den totala Negationen styr bäst genom att invagga människor i materialistiska drömmar som bara handlar om pengar och konsumtion, så Paradiset lär inte upprättas bara för att svenskarna tröttnat på moderata vårdvinster och ger sossarna makten valet 2014. Den alltför verklighetsnära Katrine Kielos söker i dagens AB försvara "företaget" Löfvens "goda kapitalism". Vissa har det inte i sig att ännu se världen efter kapitalismen. Och det beror på att den visionen också inbegriper ens egen förestående död. Det är det främsta skälet till att människor blir materialister. Den döda Jorden skänker dem ett pseudoliv och en förnimmelse av "stabilitet".

Men Jordmodern är hemsk, för det enda materialismen leder till är död och åter död, och Jordmodern sviker sina barn på varje varv genom att suga livet ur dem och ta allt det hon låtsades ge tillbaka. Jordmodern är, som jag tidigare skissat på, filmvärldens ALIEN, en självisk organism som parasiterar på de levande och eviga själar som råkat förirra sig ner i hennes skuggiga dal. Det är bara att studera man-kvinnan Sigourney Weaver i filmen från 1979 i detalj. 

T.o.m. ALIEN:s "moderskepp" är designat som en livmoder (och fylld av ägg). Filmmakaren har - och inte särskilt subtilt - anslutit sig till en uråldriga mänskliga tradition som ser förkroppsligandet som ett gigantiskt misstag. Människor av biologiskt hon-kön skulle - om de saknar all medvetenhet - här med viss rätt kunna tala om ett fortsatt spridande av misogyna motiv, men det jag talar om är Kräftans princip (Naturen) i kombination med Oxen/planeten Jorden, och kombinationen tittar fram påfallande ofta i samband med imbecilla förklaringar om vad livet är till för. 

Att alla såväl onda som goda kapitalister i Europa just nu verkar vara födda i Kräftan påminner om att det är närigheten som är västerlandets nuvarande modell. Den framväxande Människan kommer inte längre att drivas av vinstmotiv eller närighet överhuvudtaget, eller åtminstone att ha fått proportion på den utsiktslösa viljan att själv överleva i det av högern hopdiktade "allas krig mot alla" och ha infogat humanitet som en högre prioritet än pengar. Den tanken förmår inte ens Kielos, oaktat många bra krönikor, tänka eftersom både hennes sol- och måntecken styrs av pengarnas Venus och dessutom är de båda tecken som utmärkte sig i det nyliga testet av 216 ateister. 

Ateisten kommer att portförbjudas från planeten Jorden i framtiden, och det ska till en oerhört obegåvad (= genomsekulariserad) europé för att inte inse det. Men det är inte stupidots eurabia-fantasi som kommer att realiseras utan en ny religion som ännu inte fått fast form. Den kommer att inbegripa vetenskap OCH insikten om de högre världarna. 

Inse, den alltmer vacklande mänskligheten väntar på en ny Frälsare, vare sig man kallar honom Krishna, Kristus eller den tolfte imamen. Varför islam ser Frälsaren i en tolfte iman kanske djupast kan förklaras av zodiakens tolfte tecken som "tvår världen från dess synd", likt offerlammet Kristus i kristen tradition. Indisk astrologi placerar det fullständiga reningsbadet som leder till moksha eller befrielse från återfödelsens ekorrhjul i det tolfte huset, associerat med det sattviska och potentiellt renande vattnets tecken Fiskarna.


PS. Är det inte rätt talande att JUSTITIA - Saturnus i Vågen - just nu råder på himmelen när Sveriges egen justitieminister med sin Saturnus i syndens Skorpion visar prov på motsatsen till rättrådighet ???

(Alla födda med Saturnus i Skorpionen behöver inte ta åt sig, men för att förstå varför krävs en snabb instudering av bloggens vid pass säkert 7.000 sidor som vederbörande måste ha missat.)


Bonusspaning.

Från en blandad samling med 6.300 horoskop hittar jag förutom Ask följande tio med Solen förfogad av Mars förfogad av Saturnus på samma sätt. Från ljust till mörker och till ännu mer mörker... Namnen ger faktiskt några små aha-upplevelser som vittnar om det beckmörker som ligger bakom Ask och som hon valt att tjäna...
 • Elizabeth II;21.4.1926 - stockkonservativ von Oben-drottning med outvecklad empati (vid prinsessan Dianas död och inför landssorgen)
 • Paul Buchanan;16.4.1956 - remarkabelt dyster skotsk låtskrivare (gruppen Blue Nile)
 • Staffan Engblom;16.4.1956 - någon ovanligt korkad högerkommentar via AB:s FB-spalt
 • Beatrice Ask;20.4.1956 - "justitie"-minister (m)
 • Cecilia Schön Jansson;25.4.1956 - ordf. Sveriges kommunikatörer försvarar sin branschs lukrativa jobb med att mörka, vinkla och snedvrida (så kallad PR)
 • Lars von Trier;30.4.1956 - regissör, trasslade in sig ohjälpligt i pro-nazistiskt svammel och skadade sitt rykte
 • Vladimir Lisin;7.5.1956 - Rysslands rikaste, stålindustrialist
 • Elmer Wayne Henley;9.5.1956 - bisexuell massmördare och torterare
 • Frank Andersson;9.5.1956 - adhd-vilding, fd brottare
 • Trond Sefastsson;11.5.1956 - mutdömd tv4-journalist
 • Staffan Hellstrand;13.5.1956 - ytterligare en dyster men skicklig låtskrivare (se skotten Buchanan ovan).


Personer som Ask tycks hantera sin dragning mot mörker bäst om de håller sig borta från politiken och bara skriver av sig i låttexter. Sämst om de blir journalister och låter mörkret korrumpera dem. De mest skoningslösa kan bli stora imperialister eller stålmagnater och de helt urspårade blir bara sadistiska mördare. Grattis Sverige, sådan är kvaliteten på de politiker du valt dig de senaste åren.
torsdag 20 september 2012

Medieinfantilism & Jesus-papyruset

Ockulta ögat återuppstår från de döda en minut, enbart för att inlägget inte har någon koppling med Sideriska siktet och antikens astrologi..
Med den brist på allmänbildning som utmärker dagens svenska allmänreportrar  (allihop synbarligen tjugofemåringar uppvuxna på tv och inte mycket mer), förvånar det inte att nyheten om Jesus-papyruset nu är inne på sitt tredje dygn utan att ett enda vettigt ord ännu sagts. (DN, SvD, AB)

Det rör sig om ett fånigt rumphugget fragment med orden, "Jesus sade till dem: Min fru..." och där tar det slut. Någon forskare har citerats med förslaget att det kan röra sig om en metaforisk hustru, men i en sekulär värld där alla är fångar i literalismer, är det förstås roligare att göra kopplingar till en sexfrustande Jesus och få ännu en chans att håna kyrkans tolkning av en Jesus i celibat - vilket för övrigt många men vaga spår i Nya testamentet också tyder på.

Inte minst hans "fyrtio nätter och dagar i öknen" där han frestas av Satan men övervinner och på så sätt når den perfekta asketens avklarnade medvetande. Helt i linje med Dödahavsrullarnas varning för Satan, pengar, sprit och liderliga fruntimmer! Det här är nu högt över huvudet på fredagskrökande unga journalister och folket får vi den "läsning" folket förtjänar. Dumheter utan någon verklig kunskap i ämnet alls.

Men det finns faktiskt flera ledtrådar till de här orden på fragmentet. Rent formalt påminner de exakt om samlingen av jesusord som alla börjar med "Jesus sade" och som hittades vid orten Oxyrhynchus i Egypten som några trasiga papyrusrester i Egypten för länge sidan. När sedan ett komplett evangelium enligt Jesus bror Judas Thomas hittades 1945, också i Egypten, förstod man var de äldre papyrusfragmenten hörde hemma.

(Se bra artikel på Wikipiedia - om man vänder den politiskt korrekta beskrivningen rätt och inser att Thomas är den äldsta skriftliga jesustraditionen och inte alls ett gnostiskt lån från de så småningom kanoniserade fyra evangelierna.)

Även i de böcker som inkluderades i Nya testamentet finns möjliga uppslag. I Matteus (12:46-50) predikar Jesus för en folkmassa när någon tipsar honom att hans mor och bröder har något viktigt att säga honom. Det hela ser ut som ett litterärt upplägg för att kunna servera en negativ ideologisk position om kroppsliga släktband: 

"Vem är min mor, vem är mina bröder? ...Den som gör Faderns vilja är min mor och mina bröder." 

Ideologi har ersatt den lägre, kroppsliga realitet som är allt dagens odugliga skribenter förstår sig på. Det är därför mer än troligt att fortsättningen på fragmentet just skulle varit något i stil med "min hustru är alla dem som följer min Faders väg" eller något i den stilen. Det vill säga, Jesus var likt uthållige julprataren Arne Weise mer gift med det svenska folket, bänkat framför sina tv-apparater, än med sin familj därhemma.

Att det ska vara så svårt att ens åstadkomma denna enkla hypotes! Inte en svensk journalist är värd sin lön, men här sitter en av Reinfeldts fas 3-slavar, uppenbart helt oanvändbar i det svenska samhället vid 52, och ser Sverige gå åt pipan på alla nivåer! (Varför skriver du inte direkt till redaktionerna, kanske frågan lyder. Alla tiders vishet lär ut att man inte skall tjäna korrumperade furstar utan hellre lida armod än degradera sin själ.)

Nästa liv tänker jag inte leva i väst - om det ens finns kvar när reinkarnationens lagar säger att det är dags...

*****

Se även en historisk och spekulativ spin-off på detta inlägg: Merkurius som Översjälen.

tisdag 17 april 2012

Svensk medias förfallenhet, del fyrtioelva

Den största synden språkmänniskor kan göra sig skyldiga till är inkoherens. När det de säger bara faller sönder. 

Webbtidningarna är nu så usla att de faktiskt hjälpt mig ur mitt lindriga surfberoende! Jag är inte där längre sju gånger om dagen. Det är helt enkelt för dåligt. 

Se här hur Aftonbladet monterar meningar som är fullständigt inkoherenta, som ger ett rent schizofrent budskap:"Utmanaren vann" - att det var med knapp marginal förändrar inte huvudpåståendet. 

Att kombinera detta med Lena Mellins egen rubrik och påstående, att utmanaren "gjorde åtminstone tre saker rätt", ger ett konflikterande "meningspaket". Att vinna och i samma andetag "åtminstone få in tre saker rätt" vittnar om en perverst dålig språkförståelse. 

Eller om att unga tidningsmänniskor helt enkelt inte bryr sig om sitt hantverk. De klipper och klistrar och arrangerar textfraser med samma psykotiska ytlighet i förhållande till berättelsen som andra plundrar nätet efter färdigskrivna fragment i avsaknad av egna tankar.
torsdag 12 april 2012

Nu kommer räkningen på moderatpolitiken

Jag tror SvDs rubriksättare log i njugg... För det är ofrivillig humor och nästan lyteskomik.Vem minns inte den litteräre Reinfeldts klassiker Det sovande folket från 1993, där han målar upp sin vision om att återskapa fattigdom i Sverige.

Det sovande folket...

lördag 31 mars 2012

Inte en talskrivare inom synhåll


Humanisterna demoniserade i media?

Humanisterna (läs: ordföranden Sturmark) är en lättstött skara. De vet troligen med sig att det är något fel på en rörelse som predikar humanism men tillåter sig själv en hatisk attityd mot homo religiosis - den djupaste delen av det mänskliga sentimentet och den enda basen för tal om människans storhet..

De lär inte kunna upprätta sitt - i den egna upplevelsen - skadade anseende genom aktstycken som det SvD publicerat. Jag kommer inte ens igenom första stycket förrän jag åter finner mig fundera om ateister (vilket Humanisterna är) kan vara en lägre stående underart till Människan.

Det skulle alltså vara den underlägsne som slåss mot den överlägsna religiösa människan, som enligt sociologiska studier visat sig vara en lyckligare och mer socialt integrerad individ än den sekulariserade särlingen.

"I vissa fall har osakligheterna utvecklats till excesser i vilda fantasier och grova anklagelser som är verklighetsfrämmande men ändå obehagliga."

Sade någon argumentation via tautologier? Det går att analysera denna tokskap från Humanisterna både länge och väl i försöken att frigöra en meningsfull utsaga, men jag avstår. Sekten bevisar än en gång att det inte går att bygga en rörelse på hat och förakt mot oliktänkande. En parasit eller vampyr som inte alstrar något eget gott, hamnar alltid i snömos av ovan skådad typ.

Varför det stinker Sturmark om den här obegripligt emotiva meningen, framgår tydligt om man besinnar tendenserna till diktatoriskhet i kombination med paranoida drag i ordförandens födelsehoroskop. Ett skolexempel på den ateistiska människan så neurotisk att hon inte förmår samlad sitta ner och verkligen förstå skälen som talar för vi är här, just idag, till följd av Intelligens och inte turbulent svart kaos. 

Man måste känna med dessa sorgliga varelser som inte uppnått mentalitet ännu. Frågan är varför medierna ens bryr sig om dem. Humanisterna är ju bara ett tragiskt skämt. Ett barmhärtighetsmord, dvs. att avböja att publicera deras skräp, vore det bästa. Som det nu är, förspiller många viktig lästid på rent skräp.

Läs Platon istället. Sådant bildar. För att inte tala om hans romerske uttolkare Plotinus (200-talet). Romarens analys av själen och evigheten ligger ljusår bortom vad Humanisterna i sin irrationella affekt är kapabla att greppa. T.o.m. jag, utan några låsta attityder, har svårt att följa en av västerlandets största och mest sublima andar i hans extremt organiserade tankeflykter. 

Det är symptomatiskt att Plotinus aldrig nämns i Sverige. Det är alltför lågt i tanketaket i detta land, vars intresse mer tycks ligga åt att konsumera verkningslösa läkemedel. Den verklighetsnivån gränsade enligt de gamla tänkarna till den rena Ondskan. Sedan när kom något gott ur drömmen om materien? 

*****

Se även: Humanist-liknande massmörderska och satanist. Ett astrologiskt inlägg publicerat två dagar före Humanisternas "försvarstal" i SvD. En studie i hur den antika anden såg våra liv som skisserade av Världssjälen och som förfäktar meningsfullheten i att en mördande satanist föds under kosmiska omständigheter påfallande lika de som lotsade den svenska Humanistordföranden till hans lott i livet.

Världssjälens "stämningslägen" är ytterst icke-lokala andliga realiteter, och vår fyrdimensionella verklighet är bara fenomenella representationer för ett djupare skeende. Allt detta visste människan före materialismen (naturalismen) fördummade i synnerhet västerlänningen kapitalt.


Tillägg. 

SvD-manifestet från Humanisterna har fyra undertecknare. Den svenska sektkvinnan håller sin födelsedag dold för internet, men de andra tre visar sig mötas vid en minsta gemensamma nämnare. Alla har en eller flera planeter i Kräftans tecken, symbolen för det platonismen kallade den irrationella eller vegetativa själen. Från denna nivå lyssnar man förgäves efter sann insikt om livet eftersom den lunära principen i sig tecknar just det overkliga vardandet som är evigheten uttryckt som spatio-temporal process - och då bara den mest förfallna nivån av denna!


Levi Fragell (390330) Månen herre på täppan i Kräftan, men inget direktiv från Solen som också sjunkit ner till Vattnets irrationella känslonivå. Solens disponent Jupiter därtill i Luft för den kända dissociationen mellan irrationalitet och rationalitet - en klassiker i ateisthoroskop.

Staffan Gunnarsson (640718): Solen i Kräftan och Månen i Luft-Vågen - samma psykiskt destabiliserande eller "dissociativa" kombination som hos den materialistiske och obildade Fredrik Reinfeldt.

Christer Sturmark (640907): libidinösa kombinationen av krig och kärlek - Mars och Venus - i sekteristiska och irrationella Kräftan attackerar den ideologiska Saturnus i Luft-Vattumannen - ett tredje fall av "dissociationen".

Anna Bergström, fjärde undertecknare, är välkommen att skicka födelsedag. Säkerligen har vi här ett fjärde graverande fall av instinkter i akut störning med förnuftet.

Tre års empiriska studier av astrologins påståenden har lett till den preliminära slutsatsen att ateism är en psykisk störning! Dessa människor är inte helt tillräkneliga då grönsakssjälen tar kontroll över tankeförmågan i viktiga frågor.

DN anammar moderaternas ljugspråkDen kanske värsta ledare jag läst i DN publicerades denna lördag, dagen före första aprilskämtet. Texten rubriceras "tid för ny klasskamp" vilket ju låter radikalt så det förslår. Den inleds seriöst med småprat kring den gamla dikotomin arv/miljö men faller strax in i Nya Moderaternas nyspråk. 

När den anonyme författaren (döljer sig bakom myndiga "DN") börjar nå sina konklusioner är jag kräkfärdig över den falska vinkling texten tagit. Hela upplägget är ett försök att skapa oreda i svenska språket genom att byta ut innehåll i välkända begrepp och framför allt inte diskutera den kompletta bilden.

Lyckligtvis har redan bloggerskan ...reclaim... satt fingret på varför texten framkallar akut illamående. Läs DN och sedan bloggkommentaren! Hör hur lögn låter och sedan sanningen. Så enkelt egentligen.

Skäms DN! Ni kan rimligen inte själva tro på det ni säger och det gör den ansvarige till detta propagandastycke än mer gemen.

fredag 30 mars 2012

Skinnömsaren Reinfeldt


AB:s fotograf Magnus Wennman
fångar en talande gest


Med rätta tar han sig för pannan, mannen vars kampskrift "Det sovande folket" handlade om att svälta de sjuka och arbetslösa i en bisarrt misstrogen människas förvridna människosyn. 

Nu är han dessutom insyltad i affärer med ljugande ministrar och frågor om Sveriges vapenexport. Sverige har under denna köpta högerregering resulterat i idel ömklighet. 

Men folk utan makt är ännu inte korrumperade, och har därmed i viss utsträckning ännu kontakt med det som kallas samvete (sanskrit: sama veda), det gemensamma vetandet som är en gudomlig egenskap. Det är detta som är objektiv sanning, vilken avslöjar värderelativism som den självlögn den är. 

Svenska folkets gemensamma vetande kommer att resultera i stora ting detta år.

Aldrig har Reinfeldts omdömeslöshet framstått så tydligt som efter Tolgfors avgång. Han kan inte läsa karaktären hos sina ministrar (sex moderatern har gått fram till nu) därför att han själv ingen har.

Den som inte redan sett min redovisning i december 2011 av Reinfeldts "kinesiska ödesomen" för våren 2012, titta på den texten nu. Det kinesiska kalendersystemet prickade för det här kvartalet in sin mest dramatiska symbol, "revolutionen". Det kinesiska skrivtecknet alluderar till ett djur som ömsar skinn för att anpassa sig till tidens diktat.

Det ödesdigra kinesiska ominat stämmer förbluffande väl med det dramatiska väderomslaget för Fege Fredde, redo att sälja ut sin mor om så är, för att klamra sig kvar vid makten.

*****

Tillägg:

DN:s huvudledare menar att Saudiaffären inte är över än. "Tolgfors har, efter affärens initiala skede då han förnekade kunskap om samarbetet med Saudiarabien, sökt flytta fokus bort från försvarsdepartementet. I stället har han styrt det mot Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)."

Det är knappast en slump att både Reinfeldt och Tolgfors är födda i den sideriska Kräftan, slutenhetens och försvarsinstinktens tecken. Det skulle gagna alla födda under denna princip, som Platons filosofiska riktning kallade "den irrationella själen", att lägga ner finterna och undanflykterna och upptäcka att själen inte kan skadas, inte kan dö. Med förmågan att uppleva skillnaden på lögn och sanning - och väljer den senare - följer en ofattbar karaktärskraft!

Till den dagen kommer, kommer politiker, och vissa mer än andra, att te sig som de ynkliga opportunister de är.

Se även SvD: moderaterna tappar i opinionsundersökning

söndag 25 mars 2012

Pressen och ny-stupiditeten
Tala om pekoral! Med rubriker som ovanstående bevisar regeringsmegafonen Dagens Nyheter att generationsskiftet inom journalistiken är fullbordat. Dummifieringen går nu att skära med kniv, så tjock är den.

I Reinfeldtland är pseudoinformation ett viktigt instrument för att kontrollera folkmassorna. Ett harmlöst mediebrus som ska störa ut verkligheten.

För att ytterligare reducera synranden för svenskarna - "det sovande folket" enligt Reinfeldts bok från 1993 - kompletterar DN "nyheten" med lite pyssel och knåp - en omröstning. Viss sjukdomsinsikt uppvisar stockholmstidningen då den lägger till en fjärde kryssruta: "jag bryr mig inte". 

Dagens Nyheter må vinna branschpriser som bästa webbtidning, framröstad av polarna inom reklambranschen. Men i verkligheten sjunker blaskan som en sten, behängd med politiska krönikörer som Peter Wolodarski för vilken svenskarnas utnyttjande av städslavar bara är en "olycklig klassificering" av människor (se Åsa Linderborgs recension av en viktig bok i AB.)


söndag 18 mars 2012

Plotinus, den romerske filosofen

I proportion till den sanning med vilken den kännande fakulteten känner, når den identifikation med objektet för dess kunskap.

The Enneads - III.8 .7 Nature, Contemplation,
and The One


Konstant och operativt ord här är Sanning. Omvänt, innebär avsaknaden av sannfärdighet i en människas intellekt ett främlingskap inför det betraktade, dvs. en bristande empati och ett mardrömslikt oförstånd, inte olikt en del svenska politikers av idag.

Plotinus är en tänkare vars beskrivning av Visionen skulle göra Fredrik Reinfeldt mörkrädd för sig själv, mannen som varnat för faran av visioner.

De judiska asketerna i Dödahavsöknen som lanserade Jesus på den historiska arenan, hade ett mycket speciellt förhållande till Sanningen, tvåhundra år före Plotinus. Om Sanningens ande noterade de krasst, att alla inte är utvalda av Den.
 
Läs Plotinus!

Enneaderna finns förtjänstfullt i trycket i dess klassiska engelska översättning på Larson Publications tack vare en vis svensk-amerikan.

lördag 17 mars 2012

Och inte ens då...


- ???


Vår fotograf var på plats då det hände.

Ibland vaknar inte ens syndaren sent. De var inte bestämda att vare sig förstå eller göra det goda under sina få levnadsdagar.

Aftonbladet visar bilden på Reinfelds vilja.

tisdag 13 mars 2012

Forskarbekräftelse på monstret inom oss


Vetenskapligt fotobevis:
den inre människan efter

tio år med ett smart fån. (källa)

SvD återger det färska forskningsrönet att smarta mobiler faktiskt gör människan mer självcentrerad och i förlängningen asocial. Själv såg jag framtidsscenariot direkt när mobilen dök upp, och har för att inte förstöra min del av den mänskliga Essensen aldrig skaffat nalle.

Observationen Svenskans rapporterar om har jag gjort några gånger på bloggen och än oftare på Stockholms gator. Där går folk med huvudena sänkta mot små handhållna grejer, absorberade i sina solipsistiska universa.

Eftersom folk inte möter varandra med blicken längre ges istället rikliga tillfällen att studera hur dessa sociala krymplingar med fladdrig korrektionskontroll av gångbanan söker behålla fokus på sin egen värld utan att för den skull trampa utanför trottoarkanten. Det ser ut som en art av freaks som anlänt till världen men inte vill vara med. Skadat gods.

Det är här man förstår att regeringen Reinfeldts privatism faktiskt bildar en negativ synergi med högteknologin. Rörelsen i tiden har redan skadat människans innersta väsen och är ett om inte ännu ett globalt civilisationshot så åtminstone ett samhällshot. 

Därav den här bloggens tagg "it-fascism". En bättre formulering hade kanske varit; "härska genom att söndra" - att sporra folk att som fällknivar vika sig inåt i sina egna små världar, utan kontaktytor utåt. Lättstyrda varelser, fallerade och socialt inkompetenta halv-liv. 

Förstå sedan skadan som uppstår om kulturen i linje med Montesquieus klimatlära redan är så pass introvert som den nordiska!

Det behövs flera efterföljande jordeliv för att räta ut själar som blivit så här inkrökta! Se det avslöjande fotot på den inre människans urartning. Säg sedan inte att du inte var varnad.

(Hint. Dagens svenskar kommer i nästa liv att vara skingrade som agnarna för vinden, omplanterade på sydligare breddgrader. Ödet strävar hela tiden efter att bryta upp och normalisera missförhållanden i den andliga världens lägre regioner.)

*****

SvD är verkligen i farten om mobiler! De har också en annan nyhet om människors sorgliga tillstånd när det gäller de här sakerna. Bara hälften lämnar tillbaka en hittad nalle, och massor snokar igenom den funna manicken.

Symboliskt eller arketypiskt är detta inte något mysterium. Kommunikationens gud Hermes eller Merkurius styr också fingerfärdigheten - se nallen som en förlängning av händerna! - och då Hermes också är en tjuv, utlöser handhålla kommunikationsverktyg den sämsta sidan hos oss.

Som sagt: vårda den egna delen i den mänskliga Essensen. Vem vill på den Givna Dagen stå ertappad med att förlorat sin egen själ?


lördag 10 mars 2012

Min kamp

Aftonbladet spottar med energi ur sig artiklar om nyseparerade statsministerparet Reinfeldt. Rubrikerna för tankarna till veckopressen, och man ser tydligt hur tidningen numera ägs av kommersiella intressen med sympatierna till höger: privatism, ogillande av staten, ogillande av skatter, ogillande av allt som hämmar det ouppfostrade barnegots framfart.


AB 120309

"Så kämpade de i det tysta" - med att manipulera svenska folket att överge sina a-kassor samtidigt som de i sex års tid frös ersättningen till arbetslösa - Sverige har nu en fullt utvecklad underklass och det är precis vad arbetsgivarna bett om. Låglöneträsket som sprids över allt fler yrkesområden meden de rika blir allt rikare.

Så kämpade de med att befängt mena sig veta när sjukdom var övervunnen, inte genom läkarutlåtanden utan efter en räknenisses beräkningar om samhällskostnader! 

Så kämpade de med att i sin urbota korruption sälja ut statlig egendom till moderata vänner och bekanta till underpris, med sådan nit att Filippa med flera nu står polisanmäld för trolöshet mot huvudman. 

Den nya samhällssjukdom Sverige dragit på sig genom den statshatiska och själviska ideologi makarna Reinfeldt står för, den faktorn tycks experterna glömma när de nu talar om hur "politik sliter på äktenskap."

Det faller inte experterna in att det kan ha varit makarnas egen inneboende ondska som sakta förgiftade äktenskapet. Själviska människor, och människor som roffar åt sig och samtidigt monterar ner samhällets trygghetssystem, vet inte ens vad kärlek är. Sådana äktenskap måste istället bygga på lögner och spelade poser. 

Så enkelt är det, bästa relationsexperter. Det är inte synd om de här två, de är inga dygdemönster för lågutbildade tidningsläsare att leva sig in i. Tillsammans och nu var för sig är de det goda samhällets fiende nummer ett.


torsdag 8 mars 2012

Snömosets struktur

För att DN:s läsare inte ska gå miste om läsning på god intellektuell nivå ompublicerar jag detta inlägg på ny blogg sedan högertidningens censur raderat inlägget från tillsvarande artikel. (Det publicerades 8.26 och togs bort knappa trekvart senare! Moderaterna är livrädda nu.)

*****


Nyligen kontrasterade jag den avgångne tyske högerpresidentens korruption med ett anonymt fall där astrologins naturliga illgärningsman Mars genom de indiska spelreglerna tilldelades rollen som "verksam välgörare".

När nu Totalförsvarets forskningsinstitutets f.d. högsta tjänsteman Dick Sträng hävdar att den moderata försvarsministern och näringsministern mörkar frågan om arrangemangen för att sälja svensk vapenteknologi till en diktatur, uppstår den delikata situationen, att näringsminister Ewa Björling föddes bara någon vecka ifrån den lovordade kontrasten till ex-presidenten. 

Men det är egentligen inget problem - en födelsetimma kan leda till väldigt avvikande resultat från en annan timma samma dygn. Men Ewa Björlings horoskop är ändå ett irritationsmoment som påminner om att Chandra lagna-metoden, som använder Månen som ascendent i brist på känd födelsetid, ibland ger fel utslag. 

Det anonyma fallet hade en känd ("verklig") Skorpionascendent, vilket naturligtvis "förädlar" Mars och gör den till en verksam välgörare. Därtill ockuperade Mars det nionde huset för moral, religion och filosofi - en förutsättningslös och "öppen" horoskopsektor - faktiskt den allra bästa enligt indisk astrologi. Att hitta en verksam välgörare i det bästa huset är naturligtvis ett mycket bra omen om fördomsfrihet. (Men några frågetecken kvarstår förstås, eftersom Mars anses fallen i Kräftan.)

Google/Blogger bygger om igen, och de
förminskade bilderna  ser skräp ut. Klicka för full skala.

Näringsministern föddes ett dygn då Månen var fallen i Skorpionen - sinnelagets erkänt svagaste (och mest purkna) läge. Därmed uppstår nu motsägelsen att månascendenten per automatik betraktar Mars som en verksam välgörare. Men Mars vid denna tid var också var fallen i det tecken som passar en utåtriktad och självhävdande krigare sämst: den protektionistiska Kräftan!

(Det är helt logiskt att Tolgfors är försvarsminister, född med Solen i Kräftan, och att Reinfeldt springer och gömmer sig så fort det finns minsta risk att smuts ska vidhäfta honom - en annan Solen i Kräftan. Som bäst kan man säga att Kräftan värnar särintressen, vilket gör det extra parodiskt när Reinfeldt hävdar att Näringslivet - de som köpt Moderaterna till språkrör - skulle utgöra ett "särintresse". Så tomt pratar en fabricerad, konstgjort broilerpolitiker. Bara de verkligt naiva skulle köpa en så tom retorik...)

Vi kan därför lättat säga att den anonyma verksamhetschef vars horoskop jag kontrasterade mot den korrupta tyska högerpresidenten inte går att jämföra med den moderata näringsministern, fastän alla planeter bortsett från sinnelagets Måne står i samma tecken.

Med både ett fallet sinnelag och sinnets disponent fallen är vi tillbaka vid Skorpionens klassiska synd: dess korruption och riviga girighet. Hör yrkestiteln: näringsminister! Minns hur den sataniska axeln, orala Oxen till anala Skorpionen, indikerar en fångenskap i enbart frågor som rör näring, att stoppa sig full för att klara ett varv till i den fallna existensens ekorrhjul. Givet Skorpionen, symbol för förmultnande, mörker och död, är det inte förvånande att Dick Ström pekar ut henne och Tolgfors som lögnare. 

I tidigare inlägg har vi sett hur Tolgfors själv lider av "dissociationssyndromet", en ibland besvärlig koppling av instinktivt Vatten och rationaliserande Luft. Vi ser nu tydligt hur försvarsministern söker "dissociera" sig från den brännheta potatisen och för det använder desinformation eller "snömos" som Dick Ström kallar det.

I medierna.

DN: Ström tillbakavisar


Anmärknng. 

Björlings liv har förvisso varit hyggligt framgångsrikt. Alla når inte en ministerpost i livet (alla är inte lika "näriga"). De som vill se ljust på kartan kan därför fröjda sig åt den s.k. ömsesidiga receptionen mellan Månen och dess disponent Mars. Jag menar att den istället drar in extra korruption i psyket. Ständig hunger och ett närigt sinnelag  blir resultatet, och när även den dagaktiva Solen drivs av Mars hungriga tillstånd i det kalla Vattenelementet, då får vi nyttig kanonmat. 

Horoskopen visar exakt den mognad vi har i detta liv och vad vi är ämnade att göra, så ur en synvinkel är det meningslöst att moralisera över horoskopens tillkortakommanden. En syndig själ är vad den är, den har ännu inte gjort vissa erfarenheter på jorden eller åtminstone inte dragit rätt slutsatser av vad den varit med om. Och föreställningen spelar vidare....


Se även:

Upphöjd Sol men fallen disponent - en genomsökning av 6.000 horoskop för att se hur det gått för andra födslar i sideriska Väduren där Mars var fallen och i ömsesidig reception med en fallen Måne!


Vilken roll spelar vapenskandalen för att presidentparets separation kungörs just nu?


Du hörde frågan. Underskatta inte spinndoktorernas list. Satan skulle sälja sin egen mor om så krävdes, och i kritiska tider kan allt användas för dem som formar naiva dårars medvetanden.

Aftonbladet var först ut med nyheten om paret Reinfeldts försäljning av Täbyvillan - en märklig nyhet kunde tyckas eftersom alla tidningar som sysslade med information visste vilken den dagens verkliga nyhet var. 

Reinfeldts och Tolgfors möjliga inblandning i ett skrämmande spel med att sälja vapenkunnande till ett diktatoriskt land. Norge har olja, norska Schibsted äger Aftonbladet till 91%, Saudi-affären rör i bakgrunden tillgången till olja eftersom Reinfeldt-Sverige är USA:s marionett i utrikespolitiska frågor. Ja, det är inte svårt att bli konspiratorisk!

Och så detta istället för politik, för att ta udden av skandalen: presidentparet separerar.

På Aftonbladets förstasida samma dag:
istället för vapenskandalen!

Märkligt förresten hur den där Fredde förskjuter varje kvinna som drar skandal över sig och blir till en belastning för Honom. Minns Maria Borelius (syrra till rovkapitalisten som säljer av vårdföretaget Attendo), minns Cecilia Stegö-Chiló. 

Uppmärksammandet av Sofia Arkelstens skumma schackdrag för att nå en citylägenhet överlevde hon, men nu är Filippa med kompani polisanmälda för trolöshet mot huvudman. Och Fredde distanserar sig för att rädda sitt eget skinn. Som vanligt. 

Hur känner ni det, svenskar, att ha valt en så falsk ynkrygg att företräda er?

Man kan förstås (och troligen med rätt) mena att äktenskapet var utnött efter så många år av politiskt arbete för egoistiska synsätt, var och en på eget håll.

Men varför JUST NU, som för att ta uppmärksamheten från en uppseglande regeringsskandal ??? 

Svara på det och du kommer att förstå hur hjärnknullad du varit i många år, lilla medelklassmänniska.


Amerikansk anti-japansk propaganda
Pearl Harbor-referens? Notera avsändaren:
Caltex/Texaco - ett oljebolag!
Men jag säger: "Vänd dem inte ryggen".
När du tar ledigt och köper skilsmässonyheter
passar högern på att sälja ut Sverige totalt!
Se även: Reinfeldts kvinnor - ett intressant exempel från oktober 2010 på hur allt kan bevisas med statistik.

Medierna om presidentparet:

DN, AB, SvD, GP, Expr


tisdag 6 mars 2012

Moderaterna relanserar sin hälsofascism

I Aftonbladet går att läsa att Fredrik tänker ge ett viktigt hälsopolitiskt uppdrag till sin skandalomsusade hustru Filippa. (Om någon kan ha missat det: hon är polisanmäld för att med andra moderata politiker i princip skänkt bort folkets egendom till moderata vänner.) 

Det är lätt generande att se AB-reportern blanda ihop Fredriks roller som statsminister och partiledare! Man kunde tro att det är i egenskap av statsminister han ger hustrun en ny roll i partiet Moderaterna... Nåväl, sådan är propagandaminister Schlingmanns plan, att svenskarna ska duperas att tro Moderat politik är synonymt med Sveriges intressen. Uppenbarligen har hans direktiv landat även på Aftonbladets redaktion.

*****

Bosatt i det huvudsakligen moderata Stockholm har jag på senare tid börjat läsa in ett dolt budskap i fitnessekten Friskis & Svettis budskap till stockholmarna. Moderaternas uppenbara förnekande av människovärdet hos sjuka och långtidsarbetslösa ger en närmast rasbiologisk touch åt den här sektens motto, som ropar ut från träningslokalernas skyltfönster:


Man nästan hör framtiden komma mot en: arkebusering för dem som inte lever upp till det moderata folkhälsoidealet! Det är bara att studera Fredrik och Filippas hemkommun där man driver bort de som inte har tillräckligt flyt i sina liv för att köpa sig egna bostäder. I det här diktatoriska partiet (minns boken Knapptryckarkompaniet) ska man dessutom vara kroppstränad som en fotomodell.

Det som hände på Södersjukhuset, när de annonserade efter VACKRA sjukvårdare var ingen - som Fredrik Reinfeldt brukar säga - "isolerad företeelse". Moderaterna är verkligen avskummet av svenska folket, de dummaste individerna som med hull och hår torskat på det allra ytligaste och banala av livsstilsprojekt.

Nå, väl att partiet börjar bli allt tydligare med vilken skit de bjuder väljarna på. Partiet ÄR verkligen för nollor (noll-åttor) som inte har ett uns av kulturell sensibilitet utöver rådande trender som de slaviskt snappat ut via amerikanska tv-serier ämnade att sälja in status quo-myter till under- och medelklassen.

Tänk ett helt liv som bara handlar om kaffe latte och tillbehör till den "rätta" livsstilen - och så ett gympapass så att inte det "ljuva livet" ska sätta sig på kroppen! Vilka losers. Vilket mediokert liv. Så lite kunskap. Så mycket dubbla budskap.

måndag 27 februari 2012

Blå griller kostar mer än de smakar...
Med det nattseende sanningsögat ser man tydligare hur den blå självlögnen ser ut, avklädd. 

Reinfeldt fångad i kommentar till att Expressens läsare nu anser att Löfven vara en mer förtroendeingivande politisk ledare... 

Man tycker nästan synd om den trötte mannen vars alla grundlösa griller måste ha varit det han syftade på när han kallade visioner för farliga. Hoppas han orkar till 75... Han kanske behöver ett fas 3-interneringsläger att gå till så att han inte tappar disciplinen helt.


söndag 26 februari 2012

Irritation på högerkanten

SvD:s ledarskribent Linder har skrivit den längsta text jag sett från den pennan, i vilken han försöker raljera över något som måste äta honom enormt. 

Socialdemokraterna har nämligen genom Patentverket markerat mot moderaternas amoraliska spinndoktors (läs: Per Schlingmann och kompani) att nu får det vara nog med moderaternas obehagliga år av ren lögnpropaganda.

Från och med nu är det socialdemokraterna som är innehavare av begreppet "Nordiska modellen", och förhoppningsvis kollapsar därmed moderaternas falska bubbla, eller om så inte sker, blir möjlig att adressera med rättsliga medel. 

Inget mer dravel om att de skulle ha varit bärare av en långvarig och progressiv tradition! Inga fler kapningar av självklara socialdemokratiska landmärken och milstolpar.

Tänk så mycket bättre Sverige kommer att bli, bara vi hittar tillbaka till så enkla självklarheter som att tala sanning och benämna saker vid deras rätta namn. Vi kommer först att minnas åren under lögnhalsen Reinfeldt som en ond dröm, för att sedan helt släppa den obetydlige man som en kinesisk karaktärstydningsmetod kallade "mogen för en djävulsutdrivning"! (Se tidigare inlägg, bl.a. detta.)

fredag 10 februari 2012

Fredde menar de sjuka och arbetslösa så väl

Nyligen publicerades 18 av Fredrik Reinfeldts osanningar i bloggsfären - ingen ska tro att den totalt dominerande svenska högerpressen är intresserad av dessa. Juholt gick det bra att kuppa bort för bagateller... Vi lever i en spinndoktortid som helt satt alla demokratiska principer ur spel. Den tredje statsmakten är köpt och horar för kapitalet. Det här är antingen början till européernas "arabiska vår" eller slutet på den fria västerlänningen.

Nu tar tidningen ETC ett nytt nappatag i frågan om den patologiskt maktlystne politikern. För den som inte lockas av komplexiteten i de astrologiska analyserna på min andra blogg, vilka visat att svenskarna valde sig den värsta lögnhals som någonsin haft statsministerposten, kan de här tio punkterna vara början på ett uppvaknande.

Minst lika viktig är Johan Ehrenbergs ledarkrönika om varför ett "drev" mot Reinfeldt.

DN: Fredde missförstådd om 75 (vad annars?)


Relansering eller Rätt färd -ig -het

Jonas Sjöstedt (v) ber i AB socialdemokratin att sluta vela om den cyniska svenska samhällsutveckling där alla jagar pengar för egen del - Reinfeldts modell - istället för att stå upp för människan som väl ändå är det viktigaste i det mänskliga livet. Att fega ur den rakryggade blicken - öga mot öga - har annars blivit något av en svensk paradgren. Alla i Stockholm där jag bor går numera och tittar ner i sina mobiler, ingen möter sina medmänniskor öga mot öga.


Det skulle kunna skildras i skillnaden mellan Sjöstedts och Reinfeldts horoskop i placeringen av lyckoplaneten Jupiter. "Uppfyllaren" Jupiter står i personens Vädur hos vänsterledaren, hos högeregoisten handlar lyckan i stället om Oxen, pengarnas och ägandets tecken. Idén är att man måste äga något innan man har rätt att existera. Så befängt! Så rent av djävulskt tänkt! (Den läsare som inte förstår vad jag säger behöver bara studera Reinfeldts ultimata förödmjukningssystem Fas 3 - riktat mot dem som pga. systemfelen i den svenska arbetsmarknaden hamnat utanför.)

Idén är tillämpbar på den moderna ynkryggen på Stockholms gator. Att hellre stirra ner i mobilen - DET MATERIELLA SUBSTRATET - än leva UPP till sin personliga höjd och titta andra människor i ögonen (en markering av att "här är vi, i vår gemensamma värld") - det motsvarar exakt fallet ner från Sjöstedts lyckoplanet till Reinfeldts ynkliga reträtt ner i Oxens egendoms- och pryltänkande. Lustigt nog är båda tecken representerade i det svenska nationalhoroskopet på den folkliga nivån (Månen). 

Månen står förvisso i Väduren - svenskarna är ett folk av personer (en aningen skrämmande beskrivning när zodiaken rymmer symboler som kunde berättade en mer komplex och intressant historia). Men Väduren är en rak och mycket personlig typ, alls inte utan sin charm - minns Håkan Juholt - han hade med all säkerhet Månen i Väduren. 

Svenska folkets sinnelag bottnar dock i Vädurshärskaren Mars faktiska placering här skiter det sig. Mars står illa till i Oxen. Gemene man skyggar direkt från den rakryggade och levande hållning Väduren representerar och glider undfallande och negativt ner i Oxens träsk av egendomstänkande och själviskt prylraseri.


Det är som svensken i gemen saknar ryggrad och måste ÄGA för att förstå att han/hon faktiskt är något. Boven för detta totala förräderi ligger inte i skolan utan i den underliggande världsbild som konsumtionssamhället pådyvlat oss och vars aktörer är de som ger hemliga partibidrag till Moderaterna för att producera en så imbecill och lögnaktig politik som möjligt, en politik som så vädjar till egoismen att vi slutar se de horder av fattiga, sjuka och långtidsarbetslösa som ligger utströdda bakom vår privata konsumtionslinje mot vår egen död i något illa fungerande, vinstmaximerat äldreboende. Nej, medelklassen - den svenska folksjälen - har inte mycket att vara stolt över...

Nu har visserligen Vädurens symbol fått en och annan skarp kommentar på bloggen för dess "egocentricitet". Men det är precis vad symbolen representerar - den kan inte hjälpa att dess funktion är vad den här. Utan ego inga vågskålar på zodiakens andra sida! Utan ego, ingen möjlighet att upptäcka behovet av balans mellan olika ego-parter.

När Jonas Sjöstedt ber (s) sluta vara så in i helvete frestade av ego-profit (hela stockholmssosseriet är en enda korrupt härva av folk som inte förstått ett dyft av vad Livet vill med oss människor), så är det visserligen med en framgångs-Jupiter placerad i Väduren, i den enskilda personens tecken. Men det gör honom ändå inte till en förespråkare för själviskhet. Förklaringen ligger naturligtvis i kontexten. Denna framgång för den enskilda personen samverkar med den planet den förfogar över: Solen i Skytten.


Om Jupiter i Väduren representerar lycka och välmåga för den enskilda människan, då står Solen i universalistiska Skytten för spridandet av denna godhet, denna välmåga till ALLA individer. Skytten är zodiakens höjdpunkt, även om den ligger klockan ett på en urtavla och inte högst upp. Även Platon kände till hur saker MÅSTE förhålla sig i ett samhälle: filosoferna (Skytten) MÅSTE agera som rådgivare till politikerna (tolv-slaget, Stenbocken, maktens tecken) för att samhället ska fungera.

Och då duger det inte, att som i Reinfeldts horoskop (med känd födelsetid) ha Jupiter i monetära Oxen i nionde huset för filosofi och religion! Då är vi tillbaka vid resonemanget om fega ovärdiga människor som sänker blicken från människan och hellre tjänar något lägre, tjänar den underjordiska demonen Mammon och alla de små glittrande ting han dinglar framför oss.

Utifrån zodiaken kan ses om individer i grunden är på fel spår eller har hittat Vägen. Det faktum att de allra flesta horoskop är körda i botten bara bekräftar att politik måste drivas av de nästbästa individerna i ett samhälle, de med förmågan att hörsamma filosofernas intryck - de med uppgiften att ha perfekta visioner av de eviga lagarna och förmågan att transponera dessa till ett språk som dels politikerna kan förstå och inte minst folket.

Reinfeldts bakomliggande PR-apparat är en travesti. Längre från de fenomenala insikter västerlandets portalfigurer formulerade i begynnelsen av vår civilisation går inte att komma. Vi har i dag ett Sverige med en regering som använder lögn och tvärtomspråk som sina redskap. Kallar nedmonteringen av välfärdsamhället för att vandra i en "100-årig tradition". Kunde Platon och de mästerliga tänkarna se vad som pågår i Sverige skulle de tro att hela underjordens djävlar vällt upp här: ett folk som valt sig en ledare som leder via Lögnens princip!

Ju förr Reinfeldt kör Sverige i botten, dess bättre. För det är också en kosmisk lag att pendelsvängen inte enkelt (om alls) kan hindras i sin rörelse - dess momentum är för stort. Först när det förgiftade samhället som helhet kommer till ett ändläge, kan en välriktad karatespark krossa den onda regimens knäskål och en ny och god kurs anläggas.

Jonas Sjöstedts horoskop är av den kalibern att tjäna landets medborgare den dagen de förstår att ingen lever för sig själv allena. Hans välviljas Jupiter tjänar personerna, hans individuella andesjäl Solen vill universell välmåga (han agerar på Jupiters order) och han har som individ - Mars-Lejonet med sig. Han är, så att säga, en reinkarnation av Rickard Lejonhjärta!

Vad den enligt SvD nyss "relanserade" Fredrik Reinfeldt kan liknas vid, vill jag helst inte sätta ord på...


(Se även övriga inlägg om Sjöstedts medhavda födelsekarta för fler infallsvinklar på detta unikt löftesrika horoskop.)