fredag 12 juni 2009

Materialist eller vidsynt som biet?

En organisation som de svenska Humanisterna klagar av och till på att unga indoktrineras av religiösa värderingar (företrädesvis genom språkröret Björn Ulvaeus). Själva parasiterar de också på ungdomen utan att skämmas för det, genom att tillhandahålla en vinklad världsbild som inte innehåller - inte FÅR innehålla - något annat än vad människan via empirisk metod (via experiment iakttagna med sina fem yttre sinnen) kan utröna.

Den reduktionistiska materialismen har alltså först - helt godtyckligt - begränsat verkligheten för att i nästa andetag postulera den som den enda! Detta är ett många gånger värre övergrepp mot det unga sinnet än vad någon religion i historia eller nutid någonsin gjort! Jag har fört detta resonemang i tidigare blogginlägg men hyckleriet hos alla sekularister är så graverande att man återkommer till det om och om. Det krävs ett modikum av intelligens för att förstå att ALLA världsbilder är konstrukt i vårt medvetande. Och den världsbild vi väljer avgör också hur många "anomalier" - fenomen som inte passar in i bilden - vi tvingas blunda för eller i ond tro förneka.

I själva verket tillhör det varje religions innersta kärna att påminna om att det människan förnimmer inte är det enda som existerar. "Allah är stor" är för muslimen en ständig påminnelse att inte falla för frestelsen att göra människan till alltings mått. Och egentligen har modern vetenskap många gånger givit religionerna rätt, utan att göra just den kopplingen.

I djurens värld fortsätter t.ex. varseblivningen ut i frekvenser bortom vad vi kan uppleva - insekter kan se bortom violett och troligen se mönster och skönhet i blommor som för vårt begränsade synfält inte alls är särskilt märkvärdiga. Så här lät en del resonemang på 1970-talet när tydligen världen var lite mer vidsynt än just nu.

1970-talet var också tiden för de spännande försöken Russell Targ och Harold Puthoff gjorde med flera intressanta "synska" personer. Båda hade oklanderlig kredential som fysiker, Targ hade uppfunnit en justerbar plasmaoscillator, och Puthoff hade patent på flera uppfinningar inom områdena optik och laser.Ingo Swann 1977


De utförde sina experiment vid Stanford Research Institute i Kalifornien. Försökspersoner var bl.a. Richard Bach, den kände författaren till storsäljaren "Måsen" (en metafor för frisjälen och synskhetens gåva), den ryktbare Uri Geller, samt den något mindre kända men lika intressanta ut-ur-kroppenresenären Ingo Swann som några årtionden senare "kom ut" med sin historia om årtionden i tjänst som försökskanin hos olika dunkla amerikanska organisationer (bl.a. CIA).

Under kalla kriget med Sovjetunionen som fienden, upplevde USA frågan om man kunde spionera via "sjätte sinnet" som ytterligt intressant. När all denna forskning till sist deklassificerades, var det med slutsatsen att inget av värde framkommit, något som Swann med rätta invänt sig mot, bl.a på sin oändligt intressanta och innehållsrika sajt Superpowers of the Human Biomind.

Jag har inte ord för att beskriva hur tacksam jag är att Humanisterna inte existerade när jag med en 19-årings öppna och oförstörda sinne mötte frågan om fenomenen som studeras av parapsykologin. En av de första böckerna var just Targ & Puthoffs summering i en populärvetenskaplig bok av sina framgångsrika försök att belägga existensen av ESP (extra-sensory perception). Idag kallar Ingo Swann hellre fenomenet för "remote viewing".Targ/Puthoff 1977


Med åren har jag insett hur mycket seriös forskning som faktiskt bedrivits och bara den som fullständigt saknar kunskaper om parapsykologin kan i dagsläget påstridigt hävda att det "övernaturliga" inte existerar. Vad som komplicerar är förstås ofta bara semantiska invändningar. För en som tror på "materiell monism" - att allt som existerar är den kedja som börjar med partiklar, blir till atomer, grupperar sig som molekyler etc, blir "övernatur" ett förhatligt ord som implicerar dualism - att det skulle finnas en övervåning ovanpå eller bortom det materiella universum.

Om det nu gör det, är det inget materialismen behöver förtretas över. Han har ju redan gjort sitt val och studerar enbart den materiella natur han kan uppfatta genom sina sinnen (eller förlängningen i ultrakänsliga mätapparater). Det är ett tecken på att han gått och blivit religiös om han råkar i affekt över möjligheten att det existerar domäner han inte ens har mappat upp på sin karta!

Svårare är det inte: scientisten har råkat ut för den välkända hybrisen och vill spela Gud istället för den Gud han just förklarat icke-existerande. Scientisten (som alltså inte är en sann vetenskapsman) förklaras bäst av psykologin som en person med egoproblem, hans rabiata inställning till det övernaturliga beror på att sysslar med sig själv och sin världsbild och inte med sann vetenskap.


Efterord.

Naturligtvis fick Targ & Puthoff kritik för påstådda brister i sina protokoll, tro inget annat! Födda skeptiker saknar förmågan att anpassa sig till verkligheten och är mer fundamentalistiska än religiösa fundamentalister själva!

Men en sökning på nätet om dessa två herrar visar att de är "the real thing", även om försök har gjort att smutskasta den ena för hans medlemskap under några år hos Scientologerna.

I synnerhet Sverige, med sin vinklade förståelsehorisont som tenderar mot irrationellt religionshat, har svårt att överhuvudtaget förstå hur en forskargärning kan gå hand i hand med privat religiositet, och allra minst än modern religion som Scientologerna.

Sverige har med andra ord problem med att förstå den amerikanska mentaliteten, som i hög grad är informerad av en grundkänsla att tillvaron är gudomlig. Riktigt tragisk och motsägelsefull blir svensken när det sedan visar sig att han ändå gärna lapar i sig det som kommer från USA (att trenderna når Sverige med tio års eftersläp, som det hette för några årtionden sedan, gäller knappast sedan Internet krympte världen).

Eller, lite annorlunda uttryckt: svensken konsumerar gärna den amerikanska kulturens enklare uttryck: underhållningen, men saknar kapacitet att förstå hur USA:s toppintelligentia kan vara både troende och cutting edge inom sina områden samtidigt.

Etiketter som "svenskhet" leder till andra inlägg där jag lamenterar svenskarnas väg in i rationalism och materialism, till det nuvarande bottenläge då den rena scientismens fattiga världsbild börjat spridas som en förebildlig modell för hela det svenska samhället. Problemet är bara att livet självt mestadels inte beter sig som en forskare skulle vilja. Det unika ögonblicket erbjuder sig inte om och om igen för att den patetiske scientisten ska kunna utföra upprepade empiriska experiment och tro sig vara Gud över fenomenen.

Problemet med att ögonblicket inte går att ta i repris har parapsykologin brottats med i alla år när den sökt skapa protokoll och metoder. Det är därför ämnet korrekt rubricerats som en gren av psykets domän och inte en gren av fysiken. Ja, även fysiken, vilket kvantfysiken visat, är beroende av experimentets observatör, vilket har upplöst hela det materialistiska paradigmet! Allt är avhängigt av psyke.

Platon kallade psyket för Världsjälen och då, hemska tanke för en akterseglad scientist, är vi plötsligt i den religiösa terminologin igen. En ny spännande värld har öppnats, för den som är villig att påbörja resan för att förstå hur antikens tänkare och dagens i själva verket talat om samma sak. Vi har alla, i alla tider, med ord och teori (och experiment) sökt sätta ord på det oförklarliga, det Platon kallade Det Ena, Det Goda, Det Sköna.

Den som i materialismens namn kämpar mot religion, vet sannerligen inte vad han håller på med. Ursäkten skulle vara att det inte är religionen i sig som materialisten kämpar mot, utan sin egen sammanblandning av sociala sedvänjor och religionens centrala trosföreställningar, vilka senare alltid kan upplösas i filosofiska uttalanden om tillvarons/Guds beskaffenhet.

Stephen Hawking må för den aningslöse tillhöra vetenskapens framkant, men vad han sysslar med, precis som de gamla grekiska filosoferna, är en rent religiös verksamhet: han bygger på en metafysisk modell för människan att växa i. Han och västerlandets största tänkare och mystiker, Plotinus (200-talet), är sannerligen skurna ur samma tygstycke.

Se även en astrologisk granskning av 5 ytterst klärvoajanta individer, bl.a. Ingo Swann. (Godtyckligt valda vartefter jag kom att tänka på dem.)

2 kommentarer:

 1. Hej igen,
  Ja, man blir trött på denna själsligt uttorkande ideologi som härskar i det här landet (än så länge) kanske är det dödsryckningarna av den gamla tidens etablissemang som gör allt för att hålla människorna kvar i ett linjärt tänkande. En massa Martin Ingvar-sar och sk humanister som överlägset förhånar allt som de själva inte satt OK stämpel på.
  Hälsningar:
  "Synkronisitetmänniskan" från härom dagen

  SvaraRadera
 2. Tack för din kommentar och för att du förde tillbaka min blick på ännu ett inlägg jag glömt språkrätta. Här fanns onödiga invektiv. Feltänket, att upphöja en vetenskaplig metod till pseudoreligion, är så uppenbart att man inte behöver säga "patetiska scientister". "Scientist" är ett tillräckligt skällsord!
  :-)

  SvaraRadera