måndag 29 mars 2010

Mind over matter (igen)


"Mamman: 'Jag trodde aldrig hon skulle bli samma barn igen.'" (AB)

Något som borde ha varit en tragedi men tycks sluta som en solskenshistoria. Löst påminner den om vad som var den här bloggens huvudsyfte: att understryka att att människan är något annat, något mer än sin fysiska kropp - och att detta medvetna något kan finna sin väg fram så länge det bara finns en enda levande cell att uttrycka sig genom... Efter det får vi börja spöka för de "levande"!

lördag 27 mars 2010

Flaggbränning inte utan orsak

Noterar att demonstrationen i Malaysias huvudstad på fredagen med plakat som, "Svenskar, respektera andras religion", och bränningen av svenska flaggan och foton på Lars Vilks, timar väl med himmelens rörelser.

Den pågående svenska nationalpsykosen jag tidigare skissat triggades under fredagen av en så kallad planetär transit som väcker till liv det onda blod som just nu riktas mot vårt nationalhoroskop. 

Det är "sekundvisaren" Månen på det kosmiska urverket som nådde Kräftans tecken där Mars befinner sig, och där aggressionsplaneten i aktiverade sin pågående onda 210-gradersaspekt mot det svenska nationalhoroskopets soltecken Vattumannen (folkrörelser, ideologier).

Se vidare "den svenska nationalpsykosen" (som kanske hellre borde ha betitlats som en lindrigare nationalneuros).

Koincidens eller del av ett repeterande mönster? Ja, den som ids följa Månens rörelse från dag till dag, kan ju titta till om en månad igen och se om något inträffar på det globala planet som är försmädligt för Sverige.

Dessa attacker är ur Världssjälens perspektiv att betrakta som "vakna upp, svenskar!". De är alls inte incidenter grundade på okunskap. Läs för bövelen plakatet SvD citerade!

Som sådana är emellertid de här transiterna av rätt "lågintensiv" natur, men jag tror Sverige är på god väg att tjäna ihop till ett första värre terrorattentat. Vi verkar helt ha tappat förmågan att kommunicera utanför vår egen låda pga en himlastormande självrättfärdighet.

I övrigt föreslår jag att yttrandefriheten i blogg-Sverige hävs. Inte en på tio bloggar har förstått vilket problem Sverige försatt sig i genom sin påvra och enkelspåriga världsbild. Inte en av tio bloggare känner ens till att det skett en kupp i det här landet och där intelligensen ersattes av förnuft. Många i det här landet har bara hört om ordet intelligens och en del tror att det bara är en myt, en fabel som Sverige lämnat bakom sig tack vare sitt förnuft.

Allvarligare är det att inte ens svenska statsministern förstått Sveriges (och ingen annans) behov att börja lyssna på hur världen egentligen är skapt! (AB, DN)


*****

tisdag 23 mars 2010

Filosofin som astrologi!En bloggläsare fäste för en tid sedan min uppmärksamhet på ovanstående bok, "Astronoesis". Den är skriven av New York-bon Anthony Damiani (1922-1984) och utgavs redan år 2000. Jag kan för mitt liv inte förstå hur jag har kunnat missa detta astrologiska mästerverk!

När jag startade parallellbloggen om den sideriska zodiaken trodde jag att jag var ensam om att ha gjort kopplingen mellan vissa uttalanden bland de gamla platonska filosoferna och astrologin. 

Jag kunde inte ha haft mer fel! Här var en amerikan som ägnat årtionden åt att locka fram zodiakens hemligheter med senantike Plotinus som sin vägledare!

Jag har inte kommit igång med den här boken än, en praktfull inbunden utgåva som "ligger snyggt på kaffebordet" (för dem som har sådana behov), men jag har läst inledningen och studerat de många vackra illustrationerna. Intrycket kan bara bli ett, det här är seriösa saker! Damiani har en vårdad och komplex engelska som emellertid inte bör vara något problem för den läsekrets han vänder sig till.

Men finns den läsekretsen alls i Sverige? Det här är exakt den bok som skulle få många av vårt lands scientistiska unga naturvetenskapare att fascinerat haja till. Här är rötterna till västerlandets storhet, även om de på många sätt ter sig väldigt annorlunda från vad som lärs ut idag.

Här är då den andra sidan av historien som scientismen skalat bort i sin jakt på tingens "primära kvaliteter" (kvantitativa undersökningar) - här är den antika filosofin där materia och själ hänger intimt samman. 

Jag kan ännu inte säga närmare hur Damiani ser på gudsbegreppet, om det är en panteism av typen Spinoza (kosmos ÄR det gudomliga) eller om han följer Plotinus panenteistiska linje som inte jämställer kosmos med gudomligheten. Dessa är de klassiska, de stora frågorna, och hur spännande att studera dem via de djupare innebörderna i astrologins symboluppsättning!

Att det handlar om klassisk filosofi av yppersta kvalitet inser man om man vänder omslaget och noterar att Dalai Lama hyllar den framlidne författaren som en stor människa och höll honom för en av sina nära vänner.

*****

En och annan kanske har sådana dubier angående astrologin att det behövs lite grundläggande tankar om vad en världsbild är. Då rekommenderar jag (än en gång) Wolfgang Smith, rymdflygingenjören, vars horoskop jag kikade på häromdagen. Hans "The Quantum Enigma" demaskerar fullständigt och totalt ihåligheten i den scientism som svenska "förnuftsgrupper" som Humanisterna och Vetenskap och Folkbildning predikar. Efter att med Wolfgang Smith ha studerat scientismen som den världsbild den är (snarare än verkligheten själv), och därtill sorgligt ofullständiga, kommer måhända Plotinus och astrologin inte att kännas lika svårhanterliga.

*****Damianis bok (liggande A4-format) har ett lite ovanligt upplägg. På den här sidan gapar vänstermarginalen tom, men marginalerna används för förklarande kommentarer från den grupp nära vänner som sammanfogade filosofens efterlämnade manuskript efter dennes bortgång.

Ett verk att fördjupa sig i.


PS. Ett långt telefonsamtal kom i vägen för det här lilla inlägget.

Trodde jag.

Men när jag tittar på inläggets publiceringstid (först utlagd 15.55 på Sideriska siktet) och horoskopet för Stockholm finner jag Lejonet i öster i direkt opposition till Jupiter, filosofins planet, i Vattumannen. Det skiljer bara några grader på exaktitud, vilket ingen i antiken hade hängt upp sig över. Gestalten är given, och telefonsamtalet verkar ha varit en "lämplig" buffert så att Jupiter skulle hinna lägga sig i detta utmärkt prominenta läge!

(Jupiter-i-Luft "välsignar" dessutom Månen-i-Luft i merkuriala Tvillingarna i 11e Luft-huset för ideal och konceptuellt tänkande!)

Island ett varsel?


Island ligger på mittatlantiska bergsryggen. Apropå alarmropet om en kilometerbred spricka på Island och lite fyrverkerieffekter tänker jag åter på en av punkterna i synske Edgar Cayces "checklista" levererad under trance 1934 - den om en rapidsnabb förändring i norra delen av Europa. Går det att komma längre norr upp i Europa än Island?

As to the changes-physical again:
  • The earth will be broken up in the western portion of America.
  • The greater portion of Japan must go into the sea.  
  • The upper portion of Europe will be changed as in the twinkling of an eye.  
  • Land will appear off the east coast of America. 
  • There will be the upheavals in the Arctic and in the Antarctic that will make for the eruption of volcanos in the Torrid areas, and there will be shifting then of the poles - so that where there has been those of a frigid or the semi-tropical will become the more tropical, and moss and fern will grow.

Hela den märkliga profetian i det här äldre inlägget. Som geologen Hutton påpekade (innan han stängde in sin sajt bakom betaldörrar) är det Cayce förutsade inte en förändring på jorden av katastrofiska utan kataklysmiska proportioner. Konsekvenserna, om scenariot infrias, blir mänsklig massdöd på sina håll i världen. 

Inte undra på att NASA gjort vad de kunnat för att bestrida ryktesspridningen i samband med 2012-myten. Edgar Cayce placerade flera amerikanska delstater på "dödslistan"...

DN om osäkerheten om vulkanen på Island.


lördag 20 mars 2010

Distraktionens barn och Konstansens

Den ringa människan gnyr "tjat" vid varje tillstymmelse till upprepning och söker distraktionens ytligheter. Den nobla människan känner kraften i ett återkommande motiv och variationen på tema.
Let not my love be called Idolatry,
Nor my beloved as an Idol show,
Since all alike my songs and praises be,
To one, of one, still such, and ever so.
Kind is my love today, tomorrow kind,
Still constant in a wondrous excellence;

Shakespeare - sonett 105

http://hankwhittemore.wordpress.com/2008/12/10/

Notera skaldens syn på frågan jag lyfter:

"All alike my songs and praises be..."
  • Han håller sig troget till sin tematik.
  • Han är inte en retarderad natur som jagar runt i sensationens yrande malström.
  • Han gnäller inte som ett barn efter stimulans och omväxling, ty hans Psyke är vuxet till dess fulla status.

Skalden fortsätter:
Therefore my verse to constancy confined,
One thing expressing, leaves out difference.

"Därför begränsar sig min vers till det konstanta (trofasta),
uttrycker ett och detsamma, förbigår åtskillnaderna."

Shakespeare var mästare i fördjupning, att se nyanser. Därför behöver han inte hoppa runt som en skållad råtta, smita, spåra ut, mörka. Han hade nått så långt intellekt kan nå och kunde nu vandra fritt i det enda ämne det anstår människan att söka närma sig: Sanningen.

Det minst 3.000 år gamla kinesiska orakelsystemet I Ching har ett ord i den här frågan:
"Sviktar han i sin konstans, drar han vanära över sig."
Hexagram 32, tredje linjen

Kristna kallar dedikationen till Sanningen, till det som ÄR, till sakfrågan i varje ögonblick "att närma sig Tronen". Trohet mot Livet självt!

Jag hade för cirka åtta år sedan en nattlig dröm som uppmärksammade mig på kvarvarande smuts kvar i kanterna på mina fönsterrutor ("doors of perception"), även om de i huvudsak var rena. 

Uppmärksammandet av de här "sorgkanterna" kom efter att jag i samband med it-kraschen slungats ut ur den cirkus som jag trodde bringat mig min slutliga yrkesidentitet. 

Men fönsterrutorna var slarvigt putsade längsmed fönsterlisterna. Om det inte var bjälkar i de egna ögonen, så var ändå kusten inte helt klar. Jag tog upp studiet av astrologin igen, som vilat i flera år. En sak ledde till en annan (drömmar som vägledde till Indiens astrologi), och sedan fyra år läser jag filosofi. 

Man kan bara fundera över hur ett människoliv är sammansatt av segment och hur ibland hela spelplanen rycks undan ens fötter och bereder plats för än bättre ting!

(Se också den självbiografiska reminiscensen i "Det sista mästerverket")


onsdag 17 mars 2010

Gud är tankens tänkande över sig själv

"And life also belongs to God; for the actuality of thought is life, and God is that actuality; and God's self-dependent actuality is life most good and eternal"

(kai zôê de ge huparchei: hê gar nou energeia zôê, ekeinos de hê energeia: energeia de hê kath' hautên ekeinou zôê aristê kai aïdios)

Metaphysics 12.7; 1072b 25-27 (min emfas)

Utmärkt snabbintroduktion/repetition av Aristotels och hans Orörde Rörare av en tydlig professor i religionsfilosofi.

Det ser faktiskt ut som om också Aristoteles är en filosofisk idealist - ytterst betraktat. Men är inte säker på att han har rätt där han dissar Platons Former för att de, som verksamma orsaker, skulle förstöra hans fina metafysik.

tisdag 16 mars 2010

Homo sapiens kom från AtlantisKlärvoajante Edgar Cayce placerade en gigantisk naturkatastrof på Atlantis för cirka 30.000 år sedan (en av flera) Katastrofen ledde till att den "röda rasen" spreds i alla riktningar.

Modern dateringsteknik placerar nu (tentativt) Cro Magnon eller homo sapiens oväntade och svårförklarliga uppdykande från Atlanten vid Spaniens kust någon gång mellan 30-40.000 år sedan.
Attributable to Homo sapiens are several perforated sea snail shells...denot[ing] the existence of a symbolic language and cognitive capacities for which there is no evidence during the Middle Palaeolithic
Källa

Exakt som Edgar Cayce sade under trance var den atlantiska rasen vid överlägsen andra rasen på jorden vid den här tiden, inklusive neandertalmänniskan.

En vild och ovetenskaplig hypotes jag har är att genetiska spår av den senare finns kvar i många västerlänningar idag. Det går att titta på europeer av idag och avgöra den saken. Kortvuxna människor med runda huvudet tillhör den indogena neandertal-typen, medan atlantierna, dvs cro magnon, är det vi idag kallar homo sapiens.

Efter vårt föga hedrande svenska rasbiologiska institut i Uppsala i början av det här landets social ingenjörshistoria (våra dagars biologism - en pseudoreligion), är det emellertid föga PK att ens spekulera i den riktningen... Hela begreppet evolution ligger snuddande nära dikotomt tänkae i "mer högtstående/lägre utvecklade" livsformer pga Darwins bidrag till det västerländska tänkandet. Men tänkandet genomsyrar all vetenskap och all mänsklig strävan och syns tydligt även i den arkeologiska artikeln. Ristningar på snäckskalen = högre kognitiva gåvor.

Likväl, så otroligt lite människan fattat av sitt förflutna, av hur folkslag har rört sig och blandats genom tiden! Artikeln ovan hävdar nu att homo sapiens och neandertal inte alls beblandades eller möttes i äktenskap, vilket inte verkar stämma med Edgar Cayces berättelser. 

Cayce i trance såg allt som utbrett i ett gigantiskt Panorama. Hans inre öga kunde skanna årtiotusenden och se migrationer, följa utvecklingen hos enskilda företeelser. På direkta frågor kunde han zooma in på enstaka objekt och t.o.m berätta var metallen i en säng utvunnits i för gruva, zooma in i lakanets bomullssfibrer och följa sin ande tillbaka till fältet där bomullen skördats!

Ju mer jag läser om honom, desto mer bisarr blir hans psykiska förmåga. Den tycktes helt gränslös.

Mannen uppgav sig själv vara en själ som inkarnerat på jorden från ett tidigare liv på Uranus! (Inte planeten vad jag förstår utan en dimensionalitet i solsystemet som astrologin kallar Uranus.) 

Cayce i trance - otvelaktigt inför en skara insatta metafysiker -  lägger ut en kosmologi som kom till honom i detta tillstånd, en föregångare till det svenska Ambres-fenomenet:
Q: May we assume that the term "entangle" means a soul's participation and immersion in a form or system of creative expression which was not necessarily intended for such participation and immersion, as the earth?


E.C.: To be sure, there are those consciousnesses or awarenesses that have not participated in nor been a part of earth's physical consciousness; as the angels, the archangels, the masters to whom there has been attainment, and to those influences that have prepared the way.

Remember, as given, the earth is that speck, that part in creation where souls projected themselves into matter, and thus wrought that conscious awareness of themselves entertaining the ability of creating without those forces of the spirit of truth. 

Hence that which has been indicated -- that serpent, that satan, that power manifested by entities that, created as the cooperative influence, through will separated themselves.

As this came about, it [immersion in the earth sphere?] was necessary for their own awareness in the spheres of activity. Thus realms of systems came into being; as vast as the power of thought in attempting to understand infinity, or to comprehend that there is no space or time.

Yet in time and space - in patience - you may comprehend.

Delar av "Reading" 5755-2, juni 1941.
Citerad i Jeffrey Furst - Edgar Cayce's Story of Jesus (1968)

Cayce sade sig i trance ha varit en äldre släkting till Jesus när denne levde ett tidigare liv i Persien, och han mötte nästan Jesus även i Det Heliga Landet vid Den Tiden (Vändpunkten, 0° Väduren). 

Som romaren Lucius konverterade "Cayce" till kristendom inte långt efter Jesus död pga de historier han hörde bland folk. Men Cayce hade också varit stråtrövare i ett tidigare liv, ett sjaskigt stycke lurendrejare i det unga Amerika som kommit från England. Själen gör sina erfarenheter på de märkligaste sätt! "In every little grain of sand."

Jag läser just nu hans opublicerade memoarer som grävdes fram ur Cayce-stiftelsens djup 1997. De hade legat undanstoppade i ett arkiv mer än ett halvsekel innan en journalist tog på sig jobbet att renskriva och snygga till. 

De flesta historierna har redan används i äldre biografier, och som författare är Cayce en smula plottrig. Mycket tid går åt till miljöbeskrivningar av de städer han bodde i under åren i tobaksodlande delstaten Kentucky. Likväl fascinerande att detta är HAN som själv berättar sin historia.

måndag 15 mars 2010

Röst från den nya fysiken

En bra träff när jag letade födelsedatumet på en kvantfysiker av den teleologiska typen, Wolfgang Smith. 

En skärmdumpad, OCR:ad och rättstavad första fråga ur en intervju med honom hittad via Google books:

 Q: What do you think should be the relationship between religion and science?

A: "Science", Einstein once said, "deals with what is religion with what ought to be” - but this is not at all our view. Religion, of course, exists and functions on many levels, as it ought to and must; and in its more familiar manifestations, at any rate, it is in fact largely concerned in one way or another with "what ought to be".

But if we consider the religious phenomenon in its highest forms - as indeed we should if we would understand its essence - the picture changes. For then we find that religion deals not just with ethical norms and human consolations, but with reality, precisely, and that on a level which is normally inaccessible, to say the least This, in any case, is the perennial claim; and I, for my part, can see no sound reason to doubt its validity.

It would seem, therefore, that Einstein’s dictum needs to be revised; it may indeed be religion, taken at its summit, that actually "deals with what is"’, in contrast to science, which by its nature is constrained to deal with "what appears to be" (under conditions stipulated by its own modus operandi).

Strictly speaking, there can be no "dialogue" between science and religion. It is doubtful that the truths of religion can be adequately explained on the level of scientific discourse, any more than a three-dimensional body can be made to fit in a plane; and the attempt is prone to "flatten" and thus destroy the very thing one pretends to render intelligible.

This is typically what takes place, one fears, when so-called religious authorities begin to dialogue. Nothing is in fact more fatal to religion than the pretension to "demythologize" its content.

What the scientist (like everyone else) needs in the face of the religious phenomenon is a profound humility. To understand what religion is one must first of all be religious oneself; the essential thing simply cannot be known from the outside.

Den här kom för övrigt från Amazon.com idag:Hoppas mycket av dessa 170 sidor. Smith menar att kvantfysiken visst är begriplig (en replik till Nobelpristagaren Richard Feynman), bara man dumpar det materialistiska paradigmet som subtilt distorderar vår förståelse. Går man tillbaka till den gamla grekiska verklighetsuppfattningen blir plötsligt kvantfysiken inte alls så egendomlig. Wolfgang Smith tillhör således samma skola av teleologer som Amit Goswami och Frank Tipler vilka jag nosat lite på.

söndag 14 mars 2010

Pseudoreligion ger vanvett

En elev på KTH hotar enligt DN med skolmassaker, som den i Finland. Jag ser genast följande mönster: KTH är VoF:s främsta rekryteringsgrund, ni vet den där olustiga lobbygruppen som sätter dumstrut på folk som inte automatiskt accepterar den reduktiva materialism som särskilt ingenjörer lutar sig mot för sin rent praktiska verksamhet. Scientism är ett annat ord för det här, upphöjandet av metod till lära.

Samma dag har DN en rubrik som visar hur det svenska folket överlag är fientligt inställt mot religiösa friskolor.

Så här bottenlöst lågt har alltså nationen fallit, att den inte längre ser sin egen omänsklighet växa till en följd av årtionden av pseudoreligion av praktiskt ingenjörsslag.

Jag lovar, den gudlösa materialismen kommer när allt är sagt och gjort att framstå som ett värre historiskt misstag än något mänskligheten frambragt. För minns att 1900-talets största eländen har resulterat ur materialistisk-sekulära experiment, Nazi-Tyskland med dess biologiska trams om sig själv som ett herrefolk och Sovjetunionens vetenskapliga materialism. Eller var det "vetenskaplig socialism"?

När någon pratar för mycket om socialrealism och för lite om visioner och drömmar, då drar jag slutsatsen att det är en svårt skadad själ jag har inför mig.

SvD med samma nyhet.

söndag 7 mars 2010

Radical Nature i ny upplaga
Efter några år tillbaka i tryck (nytt men ungefär lika tråkigt omslag). En detaljerad bok som presenterar Alfred North Whiteheads processfilosofi, samt en del generellt material för den som är ny inför filosofin. 

Den här väckte mitt intresse för filosofi i vuxen ålder. Jag insåg hur många år jag kastat bort på relativa trivialiteter som t.ex. dataprogrammering (hur kul det än var att lösa en uppgift - att få mojäng M att bete sig enligt användarens önskemål).

Det ena ledde till det andra och här sitter jag med en uppbunkrad hyllmeter filosofiska klassiker "att läsa". Jag får nog ta en del med mig i döden eller hoppas på en god återfödelse där Studiet kan fortgå! (Det är visst så reinkarnationen går till. Lagt kort fortsätter läggas om inte andra faktorer intervenerar.)
lördag 6 mars 2010

Koincidens & synkronicitet (relativt ny bok)

Bloggen går på sparlåga medan jag ägnar tid åt små kvasi-statistiska astrologistudier på Sideriska siktet. Här hittade jag en bok om synkronicietet som verkar storslagen. Den kom förra året.

Saxar några rader från en topprankad recensent på Amazon.com:
5.0 out of 5 stars An important book, May 21, 2009
By Jim Marion (Washington, DC ,United States)

Robert Perry's "Signs" is an important book, though one suitably written with caution and modesty.


In the Middle Ages, theology was considered the Queen of the Sciences. It consisted principally of the study of a God who ruled the Earth from on high and who was thought to periodically intervene on Earth.

Theology was later dethroned by rationalism and scientism (the belief that the physical universe alone existed and that there were no worlds other than space-time).

A new paradigm is now emerging, one which transcends both former limited visions. I believe that the science of spirituality may eventually become the most important science.

The science of spirituality studies how non-space time (spiritual) realities interact with space-time and those of us who live in space-time.

Per the new science of spirituality, God is not seen as a being separate and apart from space-time or us but as the Supreme Intelligence that guides all evolution from within, including the inner spiritual growth of humans.
Robert Perry - Signs: A New Approach to Coincidence, Synchronicity, Guidance, Life Purpose and God's Plan

fredag 5 mars 2010

Da Vincis förlorade bronshäst

Fascinerande att läsa hur Leonardo da Vinci tog hänsyn till varje möjlig teknisk aspekt inför gjutningen av en gigantisk bronshäst som aldrig blev av...

tisdag 2 mars 2010

Lagerroth skriver väl!

En utmärkt och lättfattlig artikel om självorganiserande system av författaren och tvärvetenskaparen Erland Lagerroth på Newsmill som klargjorde tankarna hos Nobelpristagaren Ilya Prigogine. Men att Newsmills millningsfunktion för det intellektuella proletariatet ger den himlastormande siffran 71% för "uttrkad" (sic) bara understryker vart landet är på väg...

Försåvitt det inte är någon enstaka låg sälle som monomant klickar om och om, hellre än att jobba på att greppa den spännande gestalten i Prigogines teori.

Varför är svenskens läsförståelse så katastrofalt låg?

Kanske för att han, som i den kända zen-berättelsen, är så överfylld av föreställningar om sina egna föreställningars förträfflighet (tekoppen t.o.m. rinner över!) att han blir oförmögen att ta till sig text från det att hans inre Censor flaggar för att den inkommande texten skiljer sig från hans inre mentala betingning.

Från det ögonblicket vet svensken inte längre vad det är han läser. Platons varning för att okritiskt köpa sofisternas undervisning ("Protagoras") har hos förnuftssvensken slagit slint och tecken syns på att något gått snett i pottkantsträningen. Här finns en analt relaterad paranoia för att få in smuts i systemet som kontraproduktivt låser svinet (för det är vad som resulterar ur psykopatologin) i dess förmåga att se _om_ en pärla kommer dess väg.


måndag 1 mars 2010

Herakleitos, "den mörke filosofen"

ψυχῇσιν θάνατος ὕδωρ γενέσθαι,
ὕδατι δὲ θάνατος γῆν γενέσθαι,
ἐκ γῆς δὲ ὕδωρ γίνεται,
ἐξ ὕδατος δὲ ψυχή

PSUCHÊISIN THANATOS HUDÔR GENESTHAI,
HUDATI DE THANATOS GÊN GENESTHAI,
EK GÊS DE HUDÔS GINETAI,
EX HUDATOS DE PSUCHÊ

Ty det är döden för själar att bli till vatten, och död för vattnet att bli till jord. Men från vatten kommer jord, och från vatten själ.

ὁδὸς ἄνω κάτω μία καὶ ὡυτή

HODOS ANÔ KATÔ MIA KAI HÔUTÊ

Vägen upp och vägen ner är en och densamma.

Herakleitos bevarade fragment - ädelstenar från antiken väl värda att meditera över.

...på grekiska och engelska (några av de numrerade länkarna är döda)


(Jag behärskar inte grekiska och transkriptionen är en övning, men efter ett par rättningar tror jag den blev korrekt.)