fredag 29 maj 2009

Underhållning räddar västerlandet?

Om västerlänningens förlorade helhetsblick på sin civilisation, där materialismen måste stå tillbaka för det nygamla paradigmet som håller medvetandet för det centrala. Som alltid: Se GESTALTEN hellre än förlora sig i detaljplotter - särskilt viktigt då civilisationsbubblan är på drift!Dagens Nyheters oavsiktliga inbördes placering av två förstasiderubriker, påminner om att vår kultur att mogen att föras till slakthuset där den danske charkmästaren står redo att puckla på oss för att ligga still under styckningen. Jag menar, är det längre möjligt att avveckla den dummerjönskultur folk numera är föds in i och inte längre kan distansera sig från?När Piratpartiet, vars tillblivelse bottnar i "känslan" hos en ny generation att utan övervakning få fortsätta göra vad bäst de vill med "sitt" nät (centralt: gratis nerladdning av prisssatt material skyddat av upphovsrätten), när detta parti växer i landet, då vet vi att en hel generation en bit in i framtiden kommer att slaktas obönhörligt - i någon bemärkelse. För som rubrik 2 kontrasterande påminner om, pågår ännu ett större krig "där ute" till skillnad från den överflödiga svenskens imaginära problem.

Istället för "Total Underhållning", rekommenderas ett "Total Recall" i den grekiske filosofen Platons bemärkelse. Fattade du inte? Då är du kanske den danske charkmästarens nästa offer! Inför jordens kommande post-materialistiska period är det nu hög tid att lära sig backa ett steg och se vilket bottennapp vår upplevelsekonsumistiska Zeitgeist var i tingens större skeende, och plocka in den Totala Förståelsehorisont som för västerlandets del började för över 2.000 år sedan, men som vi katastrofalt avvikit från.

För vad sade Platon? De bästa själarna reinkarnerar i anspråkslösa positioner, utan begär efter makt eller prylar! Väst behöver återvända till den insikten, vilket med nödvändighet innebär nedmonteringen av den nuvarande sakernas ordning.

Resultatet av Platons yogaliknande teknik för hågkomst ("recollection") kan löst (mycket löst!) liknas vid Schwarzeneggers "total recall", eller insikten hos varelserna inne i The Matrix att också deras patetiska kamp för "sin" integritet och rätt att stå utanför "övervakarsamhället" är en dröm inne i en större dröm.

Hur patetiskt är inte drömmarnas piratflaggeviftande för "personlig integritet" när forskning hopar sig som vittnar om att vi är totalt genomlysta av en medvetandenivå som gör egocentrikern till en parodi på människa!

Bara en så enkel sak som telepatin (vissa är med om den ofta, andra har ännu att upptäcka den) avslöjar obönbörligt vilken oralistisk fantasi egoisten odlar, som tror han kan skydda sig från insyn! För bortom kommunikationsteknologin kvarstår det faktum att hela hans psyke är genomskådat.

Platon igen! Och nu kommer en helt ny generation forskare i de extrema Nobelprisbelönta kvantfysikerna från 1900-talet och berättar om att materia är en fantasi i ditt psyke - att dina blippande kommunikationsprylar kryckor du använder för att du är så sinnessvag att du inte ens lärt dig leva - ännu. Men detta visste du inte ens, för du har aldrig fått lära dig hur man går utanför dina egna föreställningars skolåda! Vår typ av civilisation går runt för att de fem sinnenas evangelium predikas som vägen till frälsning (för minuten).

Nu förstår du varför du tränats i att avsky religioner, som trots att många lagt sig till med allehanda oskick, i allmänhet bevarat en insikt mänskligheten redan gjort: vi hör ihop i en högre ontologisk ordning. Telepatiska fenomen bekräftar att religionerna åtminstone har fattat något rätt.

Du är grundlurad av de intressen som skor sig på att du förblir en simpel materialist och lever vidare i inbillningen att du är ett separat ego som behöver teknikindustrins redskap för att känna dig delaktig! Jag studerar roat min internetleverantörs fåfänga försök att göra mig till en del i det konsumtionistiska systemet. Det är precis som de sovande i kuvöserna i Matrix - en av filmhistoriens läbbigaste scener! Där, under glaskuporna, låg vi, i mobilernas och de flimrande apparaternas våld - sondmatade non-stop med nonsens!

Notera hur vårt språk är uppbyggt och döljer ledtrådar: läbbig kommer från labia, läppar, föresträdesvis moderns blygdläppar. Moder -> Matrix! Mater Materia!1 Reaktionen av läbbighet över Matrixscenen är berättigad: kristendomen och andra religioner har i årtusenden bevarat bilden av ett fall in i "Platons grotta" eller livmodern - syndafallet ner i en simplistisk materialistisk livsuppfattning.

Bilden avser väcka oss till minnet av en identitet som är störrre än det som våra fem sinnen talar om, större än valet av gardintyg, märkesoffan och allt det andra som utgår våra kulissväggar och vårt skydd mot verkligheten. Vi är större än allt det här! Vi är fria, medvetna andar på besök i en luftbubbla som vi inte fick välja helt från scratch, för den var byggd redan när vi kom hit, och det är få förunnat att hitta sprickan som leder ur den.

I andra system påpekade Erwin Schrödinger, Nobelpristagare i fysik, kan tiden på baklänges (och har också i vårt system visat sig göra det under särskilda omständigheter). Men så fick du som barn inte lära dig det, och därför upplever du nu en "reguljär" tidsrörelse. "Och vad ska du bli när du blir stor, lilla vän?" Tidspilen börjar inympas nästan omgående!

Du upplever också att orsak leder till en verkan fast filosofin visar att detta inte stämmer. Verkan innebor i orsaken! Vid någon punkt i det "förflutna" verkar någon ha fått föreställningen om en tidsrörelse, och nu ärver alla automatiskt den föreställningen! Mytologin kallar tidens fader för Kronos, romarna kallade honom Saturnus - liemannen!

Hur många lager av drömmar inom drömmar finns det? Se där, en fri tanke och ett ämne värdigt att följa upp. Fuck den personliga integriteten - svenskarnas paradämne som bara tjänar att låsa oss på en otroligt låg begreppslig medvetandenivå.

För vem orkar fler mojänger som överbetonar Egot alltmedan de fejkar eller simulerar "intersubjektivitet"? Dessa är leksaker för den bottenlöst intelligensbefriade folkmassan som inte lärt sig att tala vuxenspråk (vad man i äldre kulturer menade med vuxenhet).

Nej Sony och underhållningsindustrin som separerar männskorna och sedan säljer dem verktyg för att åter komma i kontakt med varandra är inte rätt intressen att rädda vare sig själva eller den här civilisationen.

Underhållning ingår som en rekreativ del i en värdig civilisation, vilket vi faktiskt inte har om vi bara går på russinen i kakan - vi som dammsög nätet efter gratis kopior av avgiftsbelagda filmer var barn av föräldrar som "skatteplanerade" smart för sin egen fördels skull, och samma avskum kommer vi själva att bli så småningom. Det är bara tragiskt att se Piratpartiet vs. Etablissemanget och hur särskilt de förra som tror sig vara lösningen bara drömmer inuti ännu en matris av otillräckliga grundantaganden för den tid vi stormar fram mot...

Den danske charkmästaren kommer att stycka var och en som inte börjar tänka Stort och Rätt i frågan om vad Livet är. Vi har mött honom genom årtusendena, för han går alltid med oss. Möter man honom medan tid är, kan han lära ut många fördolda ting, men skjuter man honom ifrån sig kommer han tillbaka som en grym fältets skördare.


En gestalt med många namn.
Kronos är bara ett.För snarlika litanior, se även:

* Hur människan krympte till sinnesretningar,
* Lyft din blick och se helheten (armageddonbloggen)

Och sen förstås det lilla problemet med om vår teknik är rent hälsovådlig... En professor från Karolinska citeras:

Radiation Review: Some People May be 'Allergic' to Cell Phones, Computers

Tillägg 090530: En del saker ligger sannerligen i luften (t.ex. bakgrundsstrålning)! En debattartikel i Aftonbladet tar dagen därpå upp vår förorenade samtid just ur strålningsperspektivet.

_____

1. Mater Materia. Modern - den konserverande/stabiliserande - som boven till vår materialism! Visst har kvinnan fått ta skit genom historien! Hennes biologiska kropp och del i fortplantningen har givit upphov till föreställningen om "matrisen" eller "gridden" som låser våra möjligheter.

Det är inför motivets naturgivna "läbbighet" en del kvinnor (och män) spårar ut och blir rabiata feminister som hånar och ringaktar det (egna) kvinnliga könet och inget hellre vill än nyintroducera makarna Myrdals samhällsskötta skinnerska barnfabriker (Maria Sveland). The Matrix igen!

Ja, hur kommer nästa mänsklighet att se ut? Blir vi androgyner, lägger ner könet och sexet, och skapar barn via provrör? Provrörsbefruktade barn har en fyrfaldig ökning av vissa genetiska skador, så mänskligheten har uppenbarligen inte nått en fungerande ny "vision" ännu.

lördag 23 maj 2009

Forever Young

Som icke-fysiker sliter jag som ett djur med Arthur M. Youngs essäer på en sajt som postumt tillägnats honom. En del av hans tankar kräver helt enkelt mer än vad en humanist är utbildad för!

Likväl är Young en viktig modern röst - hans anhängare säger att han såg tydligt där Einstein trasslade till det för sig - och att han är en av dem som tydligast sett att den moderna kvantfysiken har djupa "andliga" implikationer och därmed i allra högsta grad är en angelägenhet för de humanistiska disciplinerna, teologin inte minst!

Sampla det här stycket, saxat ur en av Youngs online-essäer:

But now note what made it impossible for Einstein to reconcile the two theories [Relativity & Quantum]. He called the theory he hoped to find the "Unified Field Theory." We have already pointed out that the notion of a field is a concession to conceptual thinking. We can form the concept of a field, but we cannot form a "concept" of force. Force is a different category. The quantum of action is also in a different category. Under its other name, quantum of uncertainty, it is, by definition, impossible to conceptualize.

If the reader finds this difficult, I have two alternatives, either to accept as a fact of life that quantum physics has stumbled upon something that cannot be conceptualized -- that is, take it as would a child, that Daddy said so -- or take the route that I'm trying to open through the jungle, that there are different categories, aspects, or causes of things.

Since this is a venerable tradition, echoed, for example, in Aristotle's four causes, I hesitate to repeat it again, but here in the failure to obtain a unified theory we have a lesson. Not only did Einstein doom his search to failure by calling his goal a field theory, thereby excluding what was not a field, but he insisted that quantum theory was invalid. (Why then did he seek to unify it with relativity?)

We need to uncover what it is that gives science the authority it has come to have in order to go beyond the blind spots in the current world view.

http://www.arthuryoung.com/bridging.html

fredag 22 maj 2009

Meditation över ett trasigt ting

På själva Kristi himmelfärds dag bestämde sig min Philips 19-tums bildskärm till datorn att ge upp andan, ännu inte fem år fyllda. Det hände bara timmarna efter att jag avböjt en bekants förfrågan att mot betalning felsöka hans struliga dator.

Var och en som öppnat sig mot denna teknikcirkus må bära sitt eget kors, tänkte jag, lika lite intresserad som kompisen att lägga obetalbar "kvalitetstid" på dessa nya avgudar, maskinerna. Hade skärmen ännu varit vid liv om jag offrat tid på hans sketna dator? :-)

För de som, likt astrologerna, söker tyda sina liv via Världssjälens (universums) diskreta indikationer, fanns faktiskt intressanta omen om haverier på himmelen.

Men för den som betvivlar astrologin kan det vara lämpligt att först hänvisa till födelsehoroskopet för den brittiska "Spider Man"-skådespelerskan (nytt fönster) som begick självmord samma dygn, under samma störda omen! "Uppmjukad" via denna tragik kan man sedan återvända till det egentligen rätt triviala trubbel det innebär att ha bojat sig till ting som garanterat går sönder, ibland förr än senare.
Solen gör f.n. sin trettiodagarsfärd genom det mest primitivt materialistiska tecknet, Oxen. Årgång 2009 av Oxens tecken kommer tyvärr med tillverkningsfel, kosmiskt talat. Den indiska astrologins sparsamhet när det gäller interplanetära aspekter gör att de som dock bildas märks så mycket tydligare.

Bland mycket annat har gränsdragaren Saturnus också den av människan så fruktade uppgiften att i rollen av Liemannen eliminera det som spelat ut sin tid. Indisk teori säger att räknat från tecknet där Saturnus befinner sig, kastar den aktivt ett begränsande ont öga tre tecken medsols i zodiaken, samt ännu ett ont öga tio tecken eller trekvarts varv framåt. Ibland indikerar detta restriktioner och förseningar men ibland terminering!

Saturnus - den solära livskraftens fiende nummer ett - passerar för närvarande under några år genom Solens eget tecken Lejonet. Det är en usel symbolkombination, och kanske kan vi till del skylla den globala recessionen på Saturnus tendens att suga livskraften ur Lejonet dessa år... Givet "åtstramaren" Saturnus nuvarande position blir det Solen i passage genom Oxen som drabbas av Saturnus "långa onda öga".

Inte bara Solen var under attack från "livets jävelskap", även dess eviga följeslagare, ljusreflektorn Månen, hade under sin 2½ dygn långa passage genom det materiella offrets tecken Fiskarna sin beskärda del av problem.


I detta "försakelsens hus" befann sig nu redan sedan några veckor Mars och Venus, planeterna som i kombination "suktar efter för mycket". Jag döpte en gång deras kombination till "horbocks- och horsyndromet" och granskningar av kändishoroskop visar att Mars och Venus ofta förekommer i kombination: "mediahoran". Ordet är inte vackert, men väldigt deskriptivt!

Kombinationen Sol och Måne skulle alltså kunna ange några dygn av "materiell turbulens", eftersom Månen - reflektorn av Ox-Solens materialistiska böjelser - indikerade en överhettning i offrets tecken. Solens bild av naiv okomplicerad materialism (Oxen) reflekterades av Månen, men störd av Mars/Venus-rubbningen! För att inte tala om att Liemannen Saturnus hade satt en gräns för lyskraften för både ting och människor!

Kontemplera horoskopet härovan. Även utan kunskap i ämnet tror jag en och annan kan se att, givet Solens möda under en månad under attack från Liemannen Saturnus, det är Månen - astrologins sekundvisare - som antyder vilka dygn som potentiellt är de svåraste: dagarna då Månen/Psyket "roddar till det för sig" genom den oklara passagen genom den motsägelsefulla kombinationen av Mars och Venus, krig och fred!

*****

(Tillbaka på jorden.)

Bytet till en Philips var från en Dell standardskärm som gjort sitt efter sex år. Nog tycks elektroniken på sistone ha börjat byggas för att ge upp andan i allt snabbare takt! I ett annat rum står en skärm av märket ADI från 1996 - den har nu stått på varje dag i 13 år (om än mestadels i energisparläge).

Man ska kanske inte investera för mycket själ i TINGEN - är det inte detta araberna hånar västerländska kvinnor och deras hundar för: att ha regredierat och hamnat kort om vad man (där) räknar som en fullgången människa? (Djur skattas lågt i andra kulturer, minns bara vår egen franske Descartes som på 1600-talet drog en gräns mellan människan och andra "ting", till vilka han sorterade djuren...)

Visst kan man tyda alla dessa människor med deras husdjur som en defekt kultur, eller en kultur där i kollektivismens namn den maktlösa individens naturliga behov av kontroll gör att man föredrar ett "hanterbart" djur framför relationer. Eller att kulturen är så havererad att bara djur återstår som umgänge då inte budskapet från de verkliga högkulturerna finns kvar: budet att människan efter att ha uppfyllt sina sociala plikter ska anlöpa sitt sanningssökande och filosofiska livsstadium.

Men den havererade västkulturen känner inget liv bortom den sociala dimensionen! Den har inget helhetsprogram för människan - har inte haft det sedan den gömde undan åldrande och död på samhällsinstitutioner och i 1800-talsmaterialismens sekulära anda förklarade livet sakna objektiv mening.

Det enda som återstår med en så raserad utblick är för mannen att reprisera ett redan avklarat levnadsstadium och skaffa ännu en kull barn i ett andra eller t.o.m. tredje äktenskap. De nu infertila kvinnorna repeterar även de sin biologiska modersroll, fast nu ömmade för ett husdjur. Jag kan se med arabens öga här: rökridåerna mot den underliggande meningslösheten från en kultur som enbart bjuder en social dimension, är uppenbara!

Varför denna tidsandans våldtäkt på västmänniskan kunde ske, sammanhänger med det vetenskapliga idealet, tror jag. Där klipps det upplevande medvetandet godtyckligt bort ur ekvationen och lämnade oss med enbart DÖDA TING, ting att mäta och beräkna och kontrollera.


En fruktansvärt intelligent person

Nobelpristagaren i fysik 1933, Erwin Schrödinger, gjorde följande mäktiga iakttagelse av den märkliga västerlänningen. Efter att först ha eliminerat medvetandet genom att flytta det tillbaka ur bilden av världen (världen blev nu ett dött objekt att studera), sökte sedan västerlänningen i efterhand "montera in" medvetandet i denna objektifierade värld. Efter detta bisarra metodfel har västmänniskan producerat ren galenskap i sitt tänkande, sida vid sida med en allt skickligare tillverkning av ting.

*****

Vetenskapens påtagliga framgångar - mikrovågsugnar och rymdfärder och digitalt 100 års non-stop musikkonsumtion lagrad på en lillfingernagel - har så djupt imponerat på så många, att dess bisarra grundmodell svalts med hull och hår. Som bloggens programförklaring säger: folk nuförtiden har tappat så mycket vett att de faktiskt tror att det är hjärnan som gör att de är här och upplever livet!

I den takt man slutar adressera frågor om Gud och själen och allt det stora, tappar man psykisk muskulatur och börjar istället uppvisa patologiska störningar som fruktan och hämningar. Sådan tur då, att konsumtionskulturen - också den grundlagd genom 1800-talets industrialisering och massproduktion - står redo att hjälpa oss skyla de mörknande eller redan förmörkade zonerna!

Mata dina yttre fem sinnen non-stop. Då finns chansen att du aldrig under hela ditt å, så aktiva liv kommer att uppleva din egen själ - den märkliga djupdimension som avslöjar att du är något annat än kulissväggarna du rör dig innanför.


För den som ännu har en anstymmelse av inre psykisk rörelse kan kanske lite halvsplatter-Tarantino rekommenderas som påminnelse om att livet inte är osårbart och att blodet ställer frågor som söker svar. För blodet har inte själv svaret!

Eller kanske en lite mer sublim meditation över ändligheten i högreståndsmiljö via finkulturell film som Återstoden av dagen?
Kulturen kommer in med sin nödandning så att inte psyket blir helt derangerat i sin fabricerade låtsasvärld där de stora frågorna inte längre har något utrymme.

Hör Schrödinger en gång till: vi tog ett steg tillbaka, vi objektifierade världen (och kallade oss nu "upplysta" och lite bättre än t.ex. primitiva naturfolk). Sedan monterade vi i denna fantasi om en "objektiv omvärld" in en teori om att medvetandet (observatören) tillkommit först sedan materien av en slumpdriven evolution skapat en hjärna.

Efter detta identifierade vi oss vid detta materiellt fabricerade medvetande - vi gick in i vår egen fantasi och inne i den luftbubblan lever vi nu ut västerlandets sista döende dagar! ("Döende": Allt fler har ju sett igenom denna makalösa sammanblandning av föreställning med verklighet.)

Sanningen finns "där ute", men inte för den västerlänning som kapitulerat inför sin egen fantasi om att själv styra hela skutan, fantasin om att inga objektiva värden finns i den materiella naturen. Hör hur hennes upproriska krigsläten, människan som satte sin egen fantasi över Världssjälens berättelse.

*****

I "Himmelen", detta medvetandetillstånd där själar återser varandra mellan jordeliven, kommer de att livfullt diskutera sina nedslag i västerlandet och på själars sätt skratta åt hur ringa dessa livsupplevelser var jämfört med många andra av deras färder i tid på planeten jorden. I västerlandet hade de knappt användning för några alls av själens avsevärda krafter, helt enkelt eftersom den västerländska drömmen var så vansinnigt obetydlig och fattig, där framför datorn.

_____

Boktips: Erwin Schrödinger - What is Life/Mind and Matter (två småskrifter, 1944 resp 1958, samlade i en bok)TILLÄGG. Bildskärmens "födelsehoroskop".

Tanken slog mig att Philips-skärmens klena livslängd kanske låg förutsagd i dess födelsehoroskop. Lyder döda ting även de under astrologins ockulta lagar? I valet mellan fakturadatumet (ett internetköp) och dagen då lådan fysiskt uppenbarade sig vid dörren valde jag det senare - för att vara konform med bruket att inte ställa horoskop på barnets konception utan först då man vet att man har något "i hand" att diskutera!

Och sannerligen, den 23 augusti 2003 var en skrämmande begränsad dag!

Notera att skärmen ankom som ett ståtligt Sol-Lejon, och därtill ett Jupiter/Venus-Lejon. Jag hade aldrig tidigare haft en så stor bildstorlek och var jätteglad. Jupiter och Venus är astrologins naturligt "goda" planeter.

Men här finns sannerligen mörka moln på himmelen, för också de två naturligt "onda", Mars och Saturnus, blandar sig i. Se hur Mars (olyckor) olämpligt nog står mittemot hela detta komplex i visualitetens Lejon (bildskärm = visuella saker) och så att säga opponerar (ifrågasätter) eller infekterar den lycka som Lejonet för stunden uppvisar.

Och det blir värre. Månen är "sekundvisaren" i prediktiv astrologi, och även symbol för "livets början och slut". Månen har här nått det tecken (Tvillingarna) där gränsdragaren och liemannen Saturnus befann sig 2003. Oturligt nog förenar sig därför Månen - symbolen för alltings naturliga livscykel - med dödsplaneten, som i sin tur kastar sitt korta onda öga mot tecknet 60 grader framom det där den själv befinner sig.

Och vem träffas av denna begränsande saturniska kraft om inte Lejonet - för stunden så lycklig över uppgraderingen (Jupiter) till en större (Jupiter) skärm och behaget (Venus) i att titta (Solen) på denna färgklara bildyta!

Skärmen ser ut att ha en saturnisk gräns för livslängden satt på himmelen från den dag den levererades vid dörr! Såväl Sol som Måne var djupt störda av de onda Saturnus och Mars både vid manickens födelse och vid dess död.

(Att jämföra födelsedagen med vad som händer "just nu" - de innevarande "transiterna" - är den simplaste metoden. För bättre precision brukar transiterna bara användas för att finjustera prognoser som tagits fram via andra metoder. I dessa skiljer sig indisk astrologi från västerländsk.)

Jag har läst att indiska mödrar, helt befriade från orealistiskt önskedrömmande kring sitt nyfödda barn först av allt kollar upp med sin lokala astrolog om ungen är av "rätta virket". För ingen intelligent människa går väl och bygger upp tomma förhoppningar om det är så att karma (ödets vindar) inte har levererat den här gången... (Indiska mödrar hoppas förstås på att ungen ska vara "guld", och säkra eller höja familjens status.)

Vi tror andra kulturer är efterblivna som tror på sådant här. Tänk om de istället är hundra resor före vår kultur i det att de faktiskt har testat sig fram till, och bevarat som tradition, beskrivningar av verkligheten som t.o.m. täcker in aspekter vi inte ens börjat fundera över (sedan vi senast dumpade dem på vår avfallshög)...

tisdag 19 maj 2009

Filosofen II
Förvisso antar de äkta filosofer som 'hemsöker våra städer' (i kontrast till de falska filosoferna) alla slags skepnader enbart på grund av folkets okunnighet. I det filosoferna från ovan blickar ner på deras liv som är under dem, anser en del människor dem för helt värdelösa medan andra finner dem värda allt i den här världen. Ibland antar de skepnaden av statsmän och ibland den av sofister. Och ibland kan de ge intrycket att de är fullständigt galna.

Platon - Sofisten 216c-d

Kom ihåg att visa gästfrihet, ty det här hänt att de som gjort det har haft änglar till gäster utan att veta om det.

Hebréerbrevet 13:2

Ibland går Fantomen på stadens gator som en vanlig man.

Lee Falk

torsdag 14 maj 2009

Yoga ger muskulös hjärna.
En perfekt nyhet på ScienceDaily som säkert stämmer.

För ljuset kommer ju från östern och sjunker i väst (om vi inte fångar det medan tid är).

När Jesus manade åhörarna att "gå i ljuset", så att de blev som Ljusets söner, då syftade han på den asketiska religiösa rörelse i Palestina som även var känd under namnet esséerna. För Jesus och kompani gällde extrem medvetandeträning, det har jag från högre ort.

*****

Eftertankens kranka blekhet. Då studien inte bekräftar en tillväxt av hjärnmateria utan enbart förekomst av mer hjärnmateria hos långtidsmeditatörer, noterar artikeln den krassare förklaring till det som först ser ut som ett hoppingivande rön: individer som förs av livet till meditation hade redan från början större hjärnor.

Eller, för att tala klarspråk: de hade den medfödda intelligensen att ägna sig åt mer värdefulla övningar än konsumtion och muskelbyggande...


Besläktat inlägg (om tredje ögat):
Om nu ditt förnuft visar sig vara mörker...

onsdag 13 maj 2009

Ögat i skyn

Ordföranden i UFO Sverige resonerar på Newsmill (nytt fönster) om myndigheters mörkläggning i UFO-frågan.

Hade jag nu varit konspirationsteoretiskt lagd och i den åldern att jag själv inte såg månlandningarna på tv men väl kanske långfilmen Capricorn One ("månfärden en tv-filmad fejk"), skulle Svahns artikel, skriven i folkbildande syfte, bara gjort mig mer misstänksam.

Det konspireras, ja. Inte minst på amerikansk sida. Men amerikansk interventionspolitik i fallet kommunistiska regimer skulle kunna tydas som ett försök att leda den omedvetna läsaren i att lätta på sin alien-noja och misstro mot regimen genom ett slipprigt utbyte av ett slag av konspiration mot ett annat, mindre kontroversiellt.

Och hur läser den konspirationsteoretiskt benägne förklaringen att myndigheter med stor sannolikhet hemlighåller information om vad som förmodas vara topphemliga farkoster från annan jordisk makt? Jo, som rökridå-resonemang. Naturligtvis är "främmande makts farkost" den självklara och perfekta ometiketteringen bakom vilken man döljer de rykande heta fallen!

Och inte minst: ryssarna missade tävlingen att först nå månen. Hur skulle förlorarna kunnat ha medlen att övertyga världen om att amerikanerna fifflade?

Nej, vore jag konspirationsteoretiskt lagd, hade jag inte funnit mycket i Svahns artikel att lindra mina anfäktelsens plågor!


*****

För den som har råd att köpa dem på Internet (giriga bokhandlare har en tendens att chockhöja priset på en titel så fort upplagan är officiellt slut), rekommenderas filosofens och specialisten på Matrix-filmerna Peter B. Lloyd två medvetandefilosofiska volymer från 1999, "Consciousness and Berkeley's Metaphysics" och "Paranormal Phenomena and Berkeley's Metaphysics".

Volym 2 avhandlar UFO-fenomenet utifrån den idealistiska filosofins perspektiv. Mycket intressanta böcker, som avsevärt fördjupar ämnet i riktning från den barnsliga nivån av skruv- och mutterfarkoster från andra världar.

Lloyd menar (och nu gör jag på inget sätt den här hyperintelligenta och inte helt lättlästa boken rättvisa!) att vi har att göra med vänner från näraliggande högre medvetandedimensioner. Vår egen synske vetenskapsman Swedenborg var inne på samma spår. Han kallade dock fenomenet för "änglar".

Psykologen Carl Jungs term "psykoid" kommer ledigt in här, tanken om att det Objektiva Medvetandet (Världssjälen) kan manifestera sig på ett sätt som den i materialistiskt tänkande erfarande människan upplever (via sina fem yttre sinnen) som objektiva spår av påhälsning "därutifrån".


Mänskligheten vet ännu inte att vi alla är förbundna via den inre dimensionen som ligger utanför tid och rum, vilken i gammal tid i t.ex. kristendomen kallades "Gud" och i de klassiska filosofierna hade många andra namn, varför inte Platons "Det Ena".

Som en av de ålderdomliga indiska filosofiska upanishad-traktaten säger: "Den som på 'här' och 'där' gör en åtskilllnad, en sådan människa går från död (ignorans) till död." (Katha-Upanishaden)


Indisk filosofi hade genomskådat den primitiva newtonska världsbilden där tid och rum är absoluta storheter redan innan vår kultur hade börjat bygga sig denna mytiska luftbubbla inom vilken vi intill dessa dagar levt och genom vilken vi upplevt vår "verklighet". Men evolutionen gör sig redo att lansera ett sjätte sinne...

UFO-rapporter, primitivt fattade som "utomjordiska besök" är bara små missljud och kognitiva felläsningar när nu mänskligheten börjar vakna upp till medvetande bortom "sunda förnuftet" och steril rationalitet...

Begrunda bloggens devis härovan - den kan parafraseras som "sätt aldrig en a priori gräns för vad du är intresserad av, då blir du akterseglad som skeptikerna alltid blir när paradigmskiftet är ett faktum..."Högaktningsfullt, vid just detta tillfälle,

En av dem som flyger som ett UFO om natten, understundom i formation om tre.

(Själar är sällskapliga varelser, och tretalet synes stabilt.)

torsdag 7 maj 2009

Dessa skränande maktlösa

Bortom maktens hierarkier - vilka är då dessa maktlösa som skränar så?

För en nutida materialist, som bygger sin omvärldsorientering på tidningsrubriker och nyhetsutsändningar, spelar naturligtvis inte kristendomen någon roll längre. Men någonstans vet svensken att han gått och blivit nästan sjukt ensidig i sin ingenjörsmentalitet - det här landets profil inför världen - och att han är offret för årtionden av begränsade materialistiska värderingar från den tid då socialismen byggde välfärdssamhället och behaviorismen var hela sanningen om människan.

Minns ni behaviorismen - denna kulmination av den positivistiska mardrömmen? Människan är bara beteende, en serie responser på yttre, materiella stimuli. Behaviorismen, den självhatande människans groteska självbild! Människan som inte finns, ingen fri vilja har, ingen själ har.


I "upplysta" Sverige har vi alltjämt den kvar som officiell människosyn! Detta framgår inte minst av det omfamnande kognitiv beteendeterapi fått här i landet. Strunt i själen, betinga (Pavlov) bara kroppen och det yttre psyket att BETE sig som "normaliteten" fordrar!

En psykopatisk kultur bara älskar sådana här ytliga ("strukturella") lösningar! Och ekonomiska är de också. Ingenjörsmentalitetens transponering till social ingenjörskonst kan faktiskt vara grogrunden till sinnessjukdom (masspsykos)… Något för framtida forskning att begrunda då den ser tillbaka på vår tid?


Svensken har dykt så djupt in i sin dröm om framsteg och rationalitet att han inte längre kan hantera kunskapen om sin i stora stycken helt mörklagda existens (kyrkan skulle ha kallat det "synd", men jag talar om det mörker som kommer ur bristande självreflektion).

Många landsmän vänder därför sin illa maskerade frustration över den egna psykologiska infantiliteten mot religioner i alla de former. För den som inte analyserat sig själv kommer religionen att bli syndabocken för den irrationalitet som stammar ur enkel okunskap.

Sannerligen, att läsa Newsmil är ofta som att besöka apberget på Skansen i Stockholm! Här finns en "förnuftsmobb" som lika gärna skulle ha stenat kvinnor i en annan tid och kultur, men nu samfällt rapar ord som "frihet", "demokrati" och "MINA rättigheter".

Vad sade Jesus, en gåtfull tänkare, om skillnaden mellan att bara tänka ont eller begå onda handlingar? Det är ingen skillnad! Den aversiva tanken har samma dignitet som handlingen på det verklighetsplan där mentala processer utgör den primära verkligheten!


Nyligen har samma psykopatiska tendenser i samhällskroppen visat sig i den numerärt okända grupp, gissningsvis rätt unga, människor som likt samhällets verkliga avskum hotar de individer som företräder åsikten att kulturarbetare har rätt till inkomst för sitt utförda arbete.

"Ja, jag är obildad, och det är jag stolt över!", sade en bekant med en viss smartass-tendens en gång. Tre-fyra år senare var personen inlagd på psyket och diagnosticerad med schizofreni! Så farlig är den obildning som med djupa psykologiska grundproblem söker framställa sig som "smartare" och posera som upplyst. Den bisarra anekdoten är sann!

Det kan tilläggas att personen tillfrisknade några år senare och alltjämt undrar hur detta fall in i vanvettets mörker kunde ske - bortsett från de biokemiska "förklaringar" som är det materialister har att falla tillbaka på när det obegripliga inträffar.


____

Inlägget var några stycken som slaktades i samband med Newsmill-artikeln "Jesus och sanningen om patriarkatet" i april. Orden om tjoande apskock verkade reta fler än huvudämnet, även fast den mest pregnanta varianten (härovan) hade utgått. Det bekräftade vilket torg för bigotta gaphalsar Newsmill är.

Frågan är om yttrandefrihet verkligen är något gott, för som forskning kring vrede har visat, låser sig den utagerande bara hårdare och hårdare i en ond spiral. Samma inertia-tanke kan appliceras på yttrandefriheten.

Internet kommer att ändras i grund och bli mer modererat i framtiden. Detta kan man tycka si eller så om, men det är nödvändigt för att skydda den mörklagda människan från sina egna krafter. "Det är inte det du stoppar i munnen som förgiftar dig", sade Jesus, "utan det som kommer ut ur din mun (uttrycket för ditt sinnelags grad av kultivation)".

tisdag 5 maj 2009

Den humoristiske fruktarianen


Tord Lyseving, 66, fruktarian
(bild: Aftonbladet)


En del historier är bara så bra! Som den om 66-årige fruktarianen som ger hela läkarvetenskapen ett finger. Bakgrunden är ju påståendet från någon läkare nyligen att frukt ger bukfetma.


Inte en sjukdag och inte ett kilos övervikt efter 25 år helt och hållet på frukt har den här mannen att rapportera. Är inte det en påminnelse om att mycket av det vi håller för verkligt och sant bara är mentala konstrukt någon intressegrupp lyckats sälja på oss den där dagen när vi inte tänkte riktigt klart...

Aftonbladet känner sig tvingade att för allsidigheten lägga in en brasklapp där "fackmannen" avråder från fruktarianens fasoner. Men jag bara ler. Se snubbens min. Han skrattar hela vägen till NIRVANA !!! Vilka pajaser vi andra, besserwissrarna, är!

Jesus sade: det är inte det du stoppar i munnen som förorenar dig, utan det som ditt psyke genererar som är det giftiga.


*****

En liten indikation om vad den här mannen helt genom sin inre röst (anden) kommit fram till, syns i födelsehoroskopet. Han föddes mitt under fullmånen - men den här är inte lika galen som de brukar kunna bli, för viljekraftens Sol i Tvillingarna och sinnelagets Måne i Skytten är båda placeringar i den så kallade rörliga kvaliteten.

Indisk filosofi äger originalet och benämner det sattva - godhetens och lätthetens kvalitet. Sattva är motsatsen till tamas, tröghet och mörker. Indisk filosofi lär ut att vi alla är flätade av tre rep, sattva, tamas och rajas - den sistnämnda kvaliteten kan översättas som "lidelse".


I fruktariens fall hörde han rätt: frukt tillhör sattva guna ("insiktsfullhetens rep", "lätthetens kvalitet").

Notera undertecknads "blogglogga": ett äpple med inbyggd varseblivning. Det var den första surrealistiska mojäng jag gjorde när jag skulle lära mig Photoshop på en datautbildning 1996. Av någon anledning har den bilden överlevt flera hårddiskkrascher och datorbyten, så jag tog fram den igen. Tankarna går förstås också till kunskapens frukt som Adam plockade åt sig i Lustgården...


1996 var elva år innan jag hittade den korrekta indiska astrologin (vars zodiaktecken oftast skiljer sig från den feltänkta västerländska metoden), och jag upptäckte att jag själv var född med Tvillingarna stigande i öster och Skytten sjunkande i väster (båda innehåller planeter). En markerat sattva-artad himmel, således, precis som 66-åringens.

Och jag har älskat frukt hela mitt liv, nästan så jag undrat om det varit någon slags fixering. Jag har känt fruktens välgörande inverkan på medvetandet. Sattva = lätthet!

Vad ska då en stackars trög och mörk Oxe, Lejon, Skorpion eller Vattuman (tamas) göra? Troligen fortsätta äta blodiga biffar och göra det som är deras styrka. Agera tunga och orubbliga ankare. Däri ligger deras ödesbestämda funktion1.

Mänskligheten kunde en hel del om hälsa och välbefinnande innan vi släppte lös de vita läkarrockarna och vetenskapsmännen. Men lyckligtvis är materialismens era nu på upphällningen, vilket rösten bakom den här bloggen jublar över varje vecka. Tänk vilken revansch när senantike läkaren Galenos astrologiska studier åter blir rumsrena och kan diskuteras öppet!
_____

1. Medlem av något av dessa fyra tecken som här reagerade, notera vad jag sade just innan. Det var troligen inte dig jag riktade orden till. Subtrahera 24° från solens placering och du får ditt äkta soltecken.

Fyra av fem individer födda på 1900-talet befinner sig ett zodiaktecken tidigare, och den som lärt att han/hon tillhör ett "fixerat" tecken (tamas-typen) tillhör med hög sannolikhet istället ett kardinalt tecken, dvs rajas, lidelsens kvalitet.

Har du som tills nu identifierat dig med Oxen, Lejonet, Skorpionen eller Vattumannen inte märkt att du är alldeles för projektstartarbenägen och rastlös för att egentligen "stämma" med det fixerade soltecken västastrologin kopplat till ditt födelsedatum?

(Men även detta är en begränsad utsaga. Ett horoskop innehåller andra, lika viktiga pusselbitar.)

måndag 4 maj 2009

Sverige - andefattigdomens högborg

Dagens Nyheter listar de 100 viktigaste svenskarna genom tiderna enligt en nyutkommen bok. Rankningen är en smula gåtfull enär lokal berömmelse blandas med global ryktbarhet utan att man riktigt förstår hur de här två variablerna hanterats.

Att författarna på Newsmill beskriver sin metod, klargör inte mycket. I ena andetaget heter det att individer som Tage Erlander inte platsat eftersom deras personliga storhet varit större än deras "genomslag", medan i nästa andetag det motsatta hävdas: "att enbart vara känd räcker alltså inte".

Man frågar sig då vad "genomslag" är om inte penetration av folkmedvetandet, vilket är hur förf. just dessförinnan definierat saken ("...hur många människor har respektive svensk påverkat...") Med den här graden av dimma i förhållande till den valda metodiken
ska vi nog vara glada att bokens författare inte jobbar på SCB!

Det är tänkvärt att de sju kategorierna (utöver "man" och "kvinna" för den politiska korrekthetens skull), inte innefattar religion.

Jag noterade detta då min FÖRSTA TANKE när det gäller berömda svenskar utomlands, med visst öga för hållbarhet över tid, gick till Swedenborg. (Vilket väl har sin förklaring i att jag ägnade hans geni några tankar så sent som i mars i år.)

Att detta är Sveriges i särklass mest internationellt ryktbare siare och metafysiker, nämns inte med ett ord i motiveringen - en man som nyss nyöversatts i USA för vilken gång i ordningen minns jag inte.

Han är vår enda svensk vars klärvoajanta gåvor står höjda bortom alla tvivel och som ofta nämns i samband med den mer vidsynta psykologi som studerar psykets många gåtfulla egenskaper.

Istället motiveras den ynkliga placeringen 75 med att han tog strid mot svenska kyrkan och banade väg för 1800-talets frikyrkorörelse - den kanske mest tvivelaktiga koppling mellan två fenomen jag sett på länge! Som om frikyrkorörelsen var en senkommen inhemsk reaktion på Swedenborg, och inte en internationell företeelse!

Notabelt är att rubriken listar honom som "religionsstiftare" medan han kategoriseras under "vetenskap" (som bekant var han en skicklig mångsysslare).

Den här Topp 100-listan visar ännu en gång att Sverige, i denna stund, befinner sig på jumboplats (efter Sovjetstatens fall) vad gäller dess förmåga att korrekt utvärdera ämnen landet av tradition förbisett. Det synes som om kollektivistiska länder inte förmår korrekt utvärdera begreppet MAHATMA, stor ande, i de fall storheten handlar just om anden som sådan.

Jämför med hur positivistisk naturvetenskap bannlyst MEDVETANDET som sådant ur alla sina betraktelser - med det bisarra resultatet att vi som forskar och gör alla våra materiella framsteg via desamma modeller anses vara döda materiella zombies!


Se vidare Christian de Quinceys utmärkta - utmärkta! - RADICAL KNOWING (2005) för en av de bättre granskningar jag mött av den materialistiska världsbilden, där den sticker strutshuvudet i sanden för själva den gåta som Medvetandet utgör.

Kelly & Kellys IRREDUCIBLE MIND (2007) på 700 sidor (nämnd flera gånger på den här bloggen) är en tyngre, akademisk lunta som via 100 år av forskningsrön också noterar att materialismen är mogen att skrotas.

Slutsatsen i båda böckerna är att den genomsnittlige västerlänningen har fyllt sitt huvud med ren skit i frågan om vem han/hon är, och vad som får honom/henne att registrera och förstå dessa ord. Ja, båda böckerna använder förstås ett mer vårdat språk!

Men faktum är att materialismen, om någon egentligen tror på dess förklaringar, är rent löjeväckande - en teori bara för dem helt utan förstånd att självständigt utvärdera myndiga påståenden mot sin egen upplevelse och erfarenhet.
Det är en rent av ond världsbild som reducerar människan till lite lort.

Från sin globala jumboplats har nu Sverige ännu en uppsjö av neurologer och kemister - en fet pillerindustri som gör sig grova pengar på en totalt falsk bild av vad medvetandet är, och det är därför inte troligt att Swedenborg kommer att rankas om inom överskådlig framtid. Alltför stora historiska rörelser är involverade.

Men den så hågade kan härnedan studera Swedenborgs horoskop, sida vid sida med bara två (av många möjliga) som allmänt ansetts tillhöra världens mest intelligenta människor: samtida astrofysikern Stephen Hawking och pragmatismens fader, psykologen och filosofen William James. (Jag är medveten om att DN:s listning inte rör Sveriges 100 mest intelligenta individer.)

På en pedagogisk nivå lagom för den helt oinitierade räcker det här med att peka ut de rödfärgade segmenten. Dessa anger aktiveringen av det antika Eldelementet, i sina bästa stunder en indikation om REN INTELLIGENS, eller medveten existens på Platons "form-nivå". Ett medvetande så renat från materialistiskt slagg att individen är en klärvoajant, en andeskådare.

Och hur var det nu? Swedenborg talade direkt med "änglar", med vilka man bör förstå Platons "Former". Den grekiske filosofen höll ju dessa för att vara LEVANDE INTELLIGENSER, och alls inga döda matematiska funktioner.

Nej, det är inte alla givet att förstå vad Naturen själv signalerar via alla människans till buds stående teckensystem, men Naturen är samtidigt slösaktigt generös, och därför denna avrundning.Notera tonvikten i nedre vänstra hörnet på Skytten (latin: sagittarius), symbolen för högre eller andligt medvetande, hos alla tre.

Skyttens planetära "härskare" är för övrigt: Zeus/Jupiter, vilken kan ses stiga vid Stockholms östra horisont vid Swedenborgs födelse - ett makalöst omen om ett vidsynt medvetande!

Detta är då den "liga" Swedenborg objektivt tillhörde.
Men säg den som blir profet i sin hemstad...

_____

Hawking och Swedenborg har tidigare avhandlats här.

söndag 3 maj 2009

100% inspiration


Bedårande singer-songwriter ännu vid 52.

Om flickan Carly Simon, som föddes med silversked i mun (fadern var en av grundarna till det väldiga bokförlaget Simon & Schuster), sade enligt Wikipedia en före detta pojkvän från 1960-talet:
Hon är svaret på varje redig mans böner - rolig och slagfärdig, rapp, erotisk och extravagant begåvad.
Den som vet att västerlänningen någon gång efter "Upplysningen" dumpade det mest värdefulla system mänskligheten utarbetat för sin självkännedom, har inga problem med att acceptera det förhållandet att extraordinära uppställningar gällde på himlen dagen då Carly Simon föddes.


Födelsetimman är inte känd, men givet att lyckobringaren Zeus/Jupiter bildar sin sällsynta (enligt indisk astrologi) triangel tillsammans med ytterligare himlakroppar i samma element, och att det som inte brinner i Eldelementet istället verkar på hög mental nivå i Luftelementet, är det inte svårt att se vad föredettingen såg!

Men allt har sitt pris. Den här exceptionella snedfördelningen av de fyra elementen lämnar Carly helt utan Jordelementet och Vattenelementet. Hon har därför, om man så vill, aldrig satt sin fot på denna jord, aldrig identifierat sig med den sinnesvärld som ofelbart trögar ner och ibland helt släcker ut de högre kreativa nivåerna i en människas själ.

Mycket riktigt var hon redan i ungdomen en politisk aktivist. Så här kan horoskopet se ut för en människa som "brinner för idéer". Faktum är att Eld och Luft indikerar att hon själv närmast är en ikon eller en platonsk "Idé" nedstigen till jorden. En avatar.

Hon är på sitt sätt en av gudarna, som vissserligen delar ett fysiskt kött med oss andra, vilket dock inte ska föranleda några inbilska fantasier om att alla människor är lika. Det är vi inte! Den här himmelen (och födelsen till ett privilegierat förläggarhem med mental höjd i taket och förutsättningar att utveckla sin egenart, uppfylla sitt dharma) har Carly Simon uppenbarligen tjänat ihop till genom gott förvaltade tidigare liv.

Likväl har svimningsanfall och "nervsvaghet" återkommit genom hennes liv, vilket visar hur människor med "jordbrist" tycks ha en vag uppfattning av gränserna i sitt kroppsliga fordon. Eller annorlunda uttryckt: de två positivt polariserade elementen "bränner hårt".

Att 100%, eller nästintill, kreativa andar också helt kan tappa omdömesförmågan har jag noterat i några fall av likartade ultrapositiva födelsehimlar.

Kontraproduktivt Jesus-buller(SvD 090502)


Jag passerade två tåg med massor av Jesus-skyltar och segment av bullriga talkörer under en promenad i Stockholm city på lördagen. Tanken kom för mig, hur totalt stick i stäv dum kollektivmentalitet går mot det Jesus lärde ut.


Kollektivet är den största fienden till individens utveckling av egen intelligens, hennes eget andliga uppvaknande! Och utan egen intelligens, ingen chans att förstå hur Världssjälen (intersubjektivt medvetande) fungerar! Allt hänger på att var och en, varje individ, för sig själv vaknar ur sin sömn. Kollektivism, oavsett ideologi eller föreställningsvärld, är inget mer än en zombie, ett dödkött som vältrar sig fram i sin egen sak1.

De larmande och sjungande Jesus-demonstranterna fjärmade sig i själva verket från det de demonstrerade för! Kalla det en rekyl.

Kollektivism driver människan in i hennes biologiska system, medvetandet kidnappas av hennes lägre instinktiva semi-medvetna system - de som är anpassade för ett liv på savannen eller i djungeln, men inte för "Guds barn", dvs andevarelsens högre medvetandestrukturer. (Ska vi vara noggranna är andevarelsen den "högre medvetandestrukturen", men alla positiva utsagor tenderar att flyta...)

När Jesus talar om anden som den "stilla inre rösten" är det en påminnelse om att intelligens är ytterst sårbar när den tvingas samexistera i en högbrusig, hormonstinn fysisk kropp!

Det är inte underligt att mänskligheten ännu är en art som vars utmärkande drag är idioti. Jag tror nu inte mänskligheten kommer att överleva sig själv, men hade den gjort det, skulle man kanske kunnat ha tänka sig att "det högre medvetandet" evolutionärt behövt några tusen år till för att stabilisera sig i det mänskliga värddjuret.

Skrivspråken är cirka 5000 år gamla, och flera folk nådde nästan samtidigt detta kulturstadium. Indisk tidsålderslära placerar entydigt "den mörka tidsåldern" Kali Yug vid den här tidpunkten. Enligt tidsåldersläran har den nuvarande mänskligheten några hundra år kvar innan en ny guldålder anländer, och med den en helt annan mänsklighet (en ny busslast turistande själar som ska pröva det här kretsloppet).


Jag är inte säker... Vad om den självdefinierade Ande som är basen för det unikt mänskliga får nog och helt enkelt lämnar jorden, säg år 2100, och låter de som lämnas kvar regrediera? Tänk: Apornas planet.

"Vinden/Anden blåser som den vill (fri vilja), och du vet inte varifrån den kommer eller varthän den går. Så är det också med var och en som är född av Anden", säger Johannesevangeliet.


*****

Huset har många boningar och det går att dra gränslinjer och definiera fenomen på många olika sätt. Ur ett perspektiv verkar det faktiskt finnas större skillnader inom mänskligheten än mellan människan och vissa djurarter.

Detta går emot kristendomens exklusivitetsanspråk för människans vidkommande, och definitivt emot socialismens och den sekulära modernismens stöld av kristendomens upphängning (bokstavligen!) vid människan, korsfäst på världens fyra väderstrecksarmar. Kort och gott: västerlandets och även alla "primitiva folks" tendens att sätta sin egen art i centrum kan vila på falska grunder, på en ogrundad egenkärlek (antropocentrism)!

Men tanken om de godtyckliga demarkationslinjerna stämmer utmärkt med Platon och indisk filosofi. Vissa människor faktiskt både tänker och beter sig mer som djur än "människor". De tillhör troligen "djurriket", som om själar kan oscillera mellan olika skapelseordningar, och ännu inte ha bestämt sig om de föredrar djurens värld framför människornas.

Tanken är otänkbar t.o.m. för många reinkarnationister, men den påfallande ojämlikheten mellan individer t.o.m. inom en och samma mänskliga familj ger en intuition om att själar från de mest skilda håll kan strömma till för att fylla det tid-rummet erfordrar.

Det intressanta är att egot (en imaginär produkt som människohjärnan tillhandahåller och tillika en ackulturerad mental produkt) mörkar fakta, så att alla dessa inhoppare från djurriket faktiskt tror de är mänskliga närhelst (inte ofta!) de söker vara lite introspektiva, fast vad de gör för en utomstående mest liknar instinktivt djurbeteende: 100-procentigt fixerade på yttre mål vilka djuret inom dem söker erövra.

Ja, inte ens en kristen står höjd över misstanke om att vara ett maskerat djur om hennes målsättning är att värva andra för sin sak! Där två eller tre församlas, där är jag med er, lovade Jesus enligt Bibeln, men på vilket sätt man skulle samlas framgår inte av textstället.
Man kan misstänka dessa "gränsfall" för att vara djur i människokropp, de som inte lyssnar ordentligt på livet om den inkommande information "hotar" de åsikter man redan köpt. Mörka moln i förståndet är klara tecken på att djurinstinkten tagit över. Vetenskapen talar om ADHD och allsköns biokemiska obalanser. Men det är för att den inte har en suck om hur Verkligheten är beskaffad.

Jesus sade: 'Välsignat det lejon som en människa förtär, så att lejonet blir till människa. Och förorenad den människa som ett lejon förtär - och det lejonet blir till människa.'

Thomasevangeliet logion 7


DN, SvD


Ett relaterat inlägg: Som en insekt...

_____

1.
Se min astrologiska analys av Socialdemokratiska arbetarpartiets grundande som ett uttryck för gruppegoism.

fredag 1 maj 2009

Långt innan Adam

Forskare har grundligt kartlagt den afrikanska människans genetik och menar sig nu ha en klarare bild än någonsin av hur hela mänsklighetens anfader, minst 150.000 år gammal, utvecklades i det förhistoriska Sydafrika och hur våra närmare förfäder utvandrade från Östafrika.

Ska man i skenet av dessa rön avföra det sena 1800-talets och tidiga 1900-talets visionära utflykter som de kan ses i ryska Helena Blavatskys "fem rotraser" vilka hittade ett eko i det amerikanska mediet Edgar Cayces (1877-1945) flera årtionden av tranceuttalanden om allt mellan himmel och jord?

Många har pusslat samman den kosmologi och skapelselära som bit för bit strömmade genom den självhypnotiserade Cayce, och givet att mannen själv bara hade en rudimentär utbildning, var fotograf i sitt vuxna liv och kristen söndagsskollärare, måste man häpna över hur hans undermedvetna var funtat!

Det är å ena sidan uppenbart att han använde sina utfrågares eget medvetande som informationskälla i vissa fall - just så beskrev han själv i trance den process genom vilken han tycktes kunna svara på precis alla frågor.Edgar Cayce - synsk i kvadrat

Men när han korrekt lokaliserade en sällsynt reservdel till en traktor som inte längre tillverkades - flera delstater bort, i en noga angiven lada - då börjar man ana att här pågick något större än att bara via två sammankopplade undermedvetna bolla tillbaka frågeställarens egen förförståelse - hur märkligt även detta kan synas vara.

Cayces undermedvetna kunde "zooma in" de mest vitt skilda kunskapskällor. Inte minst hävdade han - i linje med indisk filosofi - att han hade åtkomst till "Akashakrönikan" (även den populariserad vid Blavatskys Teosofi - en västversion av indisk filosofi). Med akasha avses universums materiella grundsubstrat, även kallat "eter" eller "rymd".


Einstein gav upp tanken om en eter efter flera års brottning med problemet, men idén tycks vara på väg tillbaka igen. (Ervin Laszlo: Science and the Akashic Field, 2004/2007). Enligt Cayce har allt som timat sedan universums födelse registrerats i detta substrat som på en fotoplåt. Det medvetande som äger förmågan att "zooma in" kan färdas bakåt i tiden och återkalla - som vore det sina egna minnens" - faktiska skeenden i det förgångna.

Så välj själva - tappade Cayce bara teosofiskt pålästa individers undermedvetna på material om "de fem rasernas samtidiga uppdykande på jorden", eller befann sig hans psyke i trance i faktisk kontakt med avlägsna kapitel i "livets bok", även känd som Akashakrönikan?

I den alternativa historien kom inte alls människan exklusivt upp från Afrika och spred sig härifrån upp i Asien och väst och vidare ända till Amerika (etc). Mänskligheten, sade Cayce, i trance synbarligen spöklikt insatt i världens stora filosofiska traditioner som alla påminner om varandra, är egentligen en Idé.

Mänskligheten är en "platonsk form" och inympandet av denna form skedde samtidigt på fem olika platser på jorden! Detta, sade Cayce, var ett resultat av vad som måste betraktas som INTELLIGENT DESIGN sedan miljoner av själar redan anlänt till jorden och trasslat in sig i djurlivets evolution som var i full färd vid tiden för själarnas ankomst.

Två skapelseordningar hade råkat korsa varandra och den "oheliga alliansen" tvingade fram en syntetisk lösning, en ny "form" för de andevarelser som ännu hoppad in och ut ur materialisation, ömsom identifierade sig med och ömsom separerade från allehanda jordiska livsformer. Okynniga, leklystna unga själar!

Den bakomliggande Intelligensen eller Idén i en högre Ordning projicerade sig ut över jorden på fem ställen samtidigt som uttrycket för en arketypisk människa, i mystisk judendom känd som den Himmelske Adam (adam = människa). Cayce kallade den bakomliggande intelligenta designern för Amilius, i vilken beteckning jag tycker mig se negationen (a-) av "milius" - "den utan miltal/tusende", eller Den Oändlige.

Denne "Utan tusendet" var dock i Cayces visioner inte vad man menar med "Gud", utan en lägre skaparinstans, kanske att likna vid Johannesevangeliets Logos "varigenom allt i begynnelsen blev till", eller någon underhuggare till detsamma Logos1. Kristendomen har alltid haft en del problem med sina urkunder. I första Mosebok säger talar t.ex. Gud i plural: Låt oss (pl.) göra människan till vår (pl.) avbild. Cayce använde begreppet "de kreativia krafterna" som synonym för "Gud" i sina tranceföreläsningar.

Från de otaliga böcker som skrivits om det märkliga fenomenet Edgar Cayce, saxar jag några stycken från 1971, då en ny generation amerikaner upptäckt USA:s egen "sovande profet". Lytle Robinson summerar i sin Edgar Cayce's Story of the Origin and Destiny of Man (s. 35-6) turerna kring människans tillblivelse:
Only in the earth did soul take on matter and become physical. In other planes and realms - other states of consciousness - the plan for evolution of the spirit varied. Only in the physical, three-dimensional plane does the transition from one plane to another necessitate the process called birth and death. The soul, the spirit of God in man, has been immortal from the beginning.
...

Everything in the earth had been prepared for the coming of man. The immutable laws of nature were established for his life and sustenance. Through the law of the relativity the positive and the negative, man and woman experience earth; night and day, hot and cold, good and bad - all realized through the five physical senses via the reasoning of the mind.

Yet always man retains - even unknowingly - the sixth, seventh and eight senses. These are the psychic or extrasensory factors of the soul which have gradually receded into the background as man has entered more and more into matter.

The projection of the perfect race into matter occurred not only in the Garden of Eden - which the Cayce readings say was in Iran and the Caucasus - but in five different places in the earth at the same time.

These five occupations in the world represented the five physical senses which are to be conquered before spiritual perfection can again be attained. There were 133 million souls in the earth at this time. The white race was in Iran, the Caucasus area along the Black Sea, and the Carpathian Mountains of Central Europe.

The yellow race was in what was later to become the Gobi Desert or East Asia. The black race was in the Sudan and upper West Africa. The brown race was in the Andes and Lemuria [en påstått sjunken landmassa utanför Sydamerikas västkust], the continent lying then in the area of the Pacific Ocean. The red race was in Atlantis [ännu en kontinent saknad på dagens världskarta] and America.


Utifrån Cayces tranceföredrag daterar Robinson detta inflöde av själar till jorden via den nyskapade mänskliga formen 10½ miljoner år tillbaka!

Cayces berättelse var och är så långt före sin - och vår - tid, att det må vara var och en förlåtet att häri bara se fullständigt tokgalna fantasier. Dock ska man minnas att han korrekt beskriv andra ting som var helt okända på hans tid, som t.ex. hela kristendomens upprinnelse i den judiska esséerrörelsen. Idén var inte okänd på 1800-talet, men Cayce lade till viktiga detaljer om essérna som enligt honom haft en bibelskola i den brännande hettan i Döda havet och att Jesus utbildats i sin ungdom där.

När Cayce dör i januari 1945 är det ännu ett år kvar innan Dödahavsrullarna - 1900-talets mest remarkabla skriftfynd - upptäckts och forskarna på allvar börjar titta på några ruiner i Dödahavsområdet vilka man tidigare trott var romerska lämningar. Det visar sig nu ha varit ett tillhåll för esséerna, just som Cayce förutsagt årtionden tidigare.

Cayce hade också helt korrekt - men fullständigt okänt för forskarvärlden vid denna tid - förklarat att esséerna använde astrologi och tydning av den fysiska kroppen när de valde ut vissa medlemmar. Den första forskarstudien kring detta fenomen i Dödahavsrullarna kom först 2007, cirka 75 år efter att Cayce i trance talat om saken!

(I sina utsagor om esséismen kan Cayce som information ha använt sitt personliga undermedvetna som en av informationskällorna, då han tillskrev sig ett tidigare jordeliv som en Lucius, en judisk-romersk konvertit till esséismen/kristendomen under det första århundradet.)


*****

Så… är det möjligt att dagens genetiker har börjat nysta i helt fel ända, har tagit ett helt tokgalet grepp om generna? Skyms deras förstånd av det redan spikade antagandet om urmänniskan Lucy och alla de andra mentala föreställningar som redan byggt upp den FÖRESTÄLLNING vi för närvarande har om hur "människoblivandet" gick till?

Då får vi låta vetenskapen nå vägs ände i sin nuvarande kartläggning, varefter någon visionär person - i rätt tid och med rätt pusselbitar - kommer att säga: "Men ser ni inte att den egentliga Gestalten måste vara den här?" Och simsalabim sker ett paradigmskifte och alla pusselbitar faller på plats på ett nytt, och bättre sätt.

"Den nya biologin", representerad av forskare som Bruce Lipton, har t.ex. redan börjat påvisa hur - tvärtemot forskningens black box-antagande - medvetandet tycks kunna påverka den genverkstaden, precis som kvantfysiken tycks peka på att experimentledarens medvetande styr hur de subatomära partiklarna beter sig. Kort och gott att den gamla filosofiska sanningen att Medvetandet (det gudomliga!) föregår materien och att vi i själva verket lever "mitt i himmelriket" (en andlig dimension) men är alltför grova och lågt fallna ner till materialism för att vara medvetna om det.

I en annan tid kanske en människa som Edgar Cayce varit ett geni, men 1900-talets början i västvärlden var en tid då materialismen nådde sin kulmen, och det fanns ingen plats för klärvoajanter. För hur skulle en materialist - som vägrar diskutera något bortom de fem sinnena och repeterbarheten i deras förnimmelser (för bildandet av hållbara teorier) - kunna hantera information som förmedlas genom ett "sjätte, sjunde eller åttonde sinne" - kanaler som inte ens är utmärkta på den materialistiska världskartan?


_____

1. Jämför med indisk filsofofi, där ljudvibrationer eller "ord" är det som ligger bakom skapelseakterna - dessa ord är, precis som Platons "former" inte döda naturlagar utan intelligenta, levande väsen - det är den mänskliga intelligensens begränsningar och vår trånga tidram som hindrar oss från att se att det vi upplever som "naturlagar" är levande varelser!

Indologen Alain Daniélou påpekade i While The Gods Play (1985) att olika arters vitt skilda tidsintervall gör att de inte ens kan uppfatta att de alla är omgivna av andra intelligenta och medvetna uttryck för samma grundläggande gudomliga principer.

Därför kan inte människan uppfatta att kosmos är ett levande väsen - dess kommunikation är lika ogripbart långsam utifrån vår godtyckliga "tidbas" som en fågel kvittrar fört fort för att vi ska hinna registrera dess intelligenta språk! (Nå, sedan Daniélou skrev detta har forskare börjat kartlägga kluriga trick i fågelkommunikationen i samband med t.ex. konsten att hålla ett revir.)