fredag 26 juni 2009

Newsmill-inlägg mot Humanisterna

Föreningen Humanisterna börjar efter sin annonskampanj med blågula flaggor som spann på nationalistiska (kanske rasistiska) sentiment mer och mer likna en av Sveriges allt fler ideologiska skamfläckar.

Rolf Hersson, f.d. programproducent på Sveriges Radios vetenskapsredaktion har viktiga iakttagelser att förmedla, särskilt som han intet ont anande gick med i Humanisterna, men där mötte något grumligt under ytan han inte räknat med.

Ursprungligt inlägg på Newsmill (nya fönster)

Humanisternas ordförande Christer Sturmark svarar

Herssons replik

Sturmarks andra svar

Innan jag idag såg denna minidebatt hade jag redan gjort en psykologisk snabbanalys av varför den ateistiske filosofen David Hume på 1700-talet, då han skulle "göra en Cartesius" och hitta sig själv, inte mäktade varsebli den stilla närvaro i människans inre som djuppsykogen Carl Jung kallade det arketypiska självet.

Det visar sig, noterade jag då, att Humanisternas tongivande röst förefaller lida av samma höga interna brusnivå (kognitiv blindhet inåt) som den kände brittiske ateisten. Inte oväntat odlar han därför samma avvisandets attityd mot dem som via introspektion (religiös praxis) menar sig ha en annan kunskapsväg än de fem yttre sinnenas empiriska metod för frågan om det gudomligas existens.

Från Sturmarks svar till Hersson noterar jag särskilt att han hävdar att alla försök att belägga telepatins existens skulle ha misslyckats. Ett falskt påstående som, trots att Sturmark försvarar kritiken från Hersson om sin källhantering tycks bekräfta den senares undringar hur Sturmark hanterar sanningen. (Se Herssons häpna reaktion i kommentarspalten som följer efter Sturmarks andra text.)Den första seriösa serie undersökningar som ger stöd för telepatin jag känner till, gjordes av aktningsvärda medicine doktorn Montague Ullman och Stanley Krippner, fil.dr., på Maimonides Medical Center, New York (Dream Telepathy, Macmillan 1973 - en klassiker i ämnet och alltjämt i tryck).

På senare år kan man notera den stridbare biologen Rupert Sheldrakes författande om prekognitiva eller telepatiska förmågor hos människans bästa vän hunden.

Naturligtvis är inte telepati något gudsbevis utan en i Sturmarks mening "naturlig" fakultet som förtvinat hos västerlänningen men som var viktig t.ex. för Australiens urinnevånare.

Men det säger sig själv att en grupp som Humanisterna, med ett a priori förnekande av vissa aspekter av tillvaron, inte är intresserade av att hålla sig informerade om forskning som pågår utanför mainstream-fältet.

Det är intressant att notera hur väl Sturmarks otidsenliga förnekelse av detta fenomen rimmar med hans generellt negativa inställning till religionen, vilken traditionellt har tillhandahållit de tekniker (yoga, meditation, hallucinogena ämnen) med vilka andra kulturer kunnat uppfatta och kartlägga vad de menat är en helt annan verklighet och som i vid mening kan beskrivas som "det gudomliga".


4 kommentarer:

 1. Vad menar du att den svenska flaggan har med rasism att göra?

  SvaraRadera
 2. Kognitionspsykologiskt är de tre blågula emblemen förrädiska, för svenska flaggan triggar en positiv känsla av identitet för alla svenskar. Att symbolen innehåller ett kors är helt sekundärt för den här psykologiska upplevelsen.

  Denna "hemmaplan" bildar sedan basen för en undermedvetet negativ reaktion när man ser arabernas måne och judarnas stjärna "inkräkta" på det svenska emblemet. Jag tror du fattar resten...

  Det är den uslaste flirt med invandrarfientlighet jag sett, och ett slag under bältet. Bildspråket handlar inte alls om religion utan om de simplaste känslorna på den korkade nivån där det görs åtskillnad på "mitt och de mina" och "de andra".

  Många röster i debatten har noterat de tvivelaktiga budskapet i bildkompositionen, inte minst kulturskribenten Björn Rosenberg (i DN) som har all anledning att vara observant, av judisk börd som han är och med sitt folks minne av den nazistiska människoutrotningen. Humanisternas SENTIMENT är att utrota religionen , och deras "förnuft" eller rationalism kan liknas vid en tankens rasrening.

  Och allt för att några av de tongivande inom Humanisterna köpt biolog-isten Richard Dawkins trams om religionen som ett tankens virus. Dawkins själv är uppenbarligen en farlig infektionsrisk om svaga personer läser honom!

  SvaraRadera
 3. Sök hjälp, du är ju helt sjuk.

  SvaraRadera
 4. Siwert är inte alls psykiskt sjuk utan tvärtom mycket intelligent. Jag har följt bloggen sista tiden och gillar den skarpt. Analysen av flaggan och de religiösa symbolerna är klockren.

  SvaraRadera