måndag 15 juni 2009

Sieg System!

Halvt på skämt, halvt på allvar - för det är så man penetrerar ett medvetande - föreslog jag nyligen att ur reinkarnationsperspektivet svenskarna och tyskarna kan tillhöra en och samma "själsgrupp". Detta i linje med det uråldriga dictat "såsom därovan, så härnedan".

Den isande teknokratiska mentaliteten i detta land - Sieg System! - parat med en uppenbar främlingsfientlighet maskerad som antireligiöst sentiment (och tonvis ad ad hoc invändningar över religiösa beteendemönster för att maskera pudelns kärna), indikerar också att vårt land är besjälat av en Gestalt som för tankarna till den effektivitetsdyrkande verksamhet som sökte utbilda ett metallskinande och från virus renat tusenårsrike.

SvD:s recension av Per Fontanders bok om Görings svenska hustru reaktualiserar det inlägget (nytt fönster).

2 kommentarer:

 1. Eller så är det helt enkelt så att människan är av naturen xenofobisk, och det är vårt samhälles kultur och värderingar som väger upp xenofobin och undertrycker den. Eftersom samhällets värderingar inte nödvändigtvis är samtliga invånares värderingar är det självklart att vissa kommer att ty sig till sitt xenofobiska reptilhjärnearv.
  Var är den teknokratiska mentaliteten i Sverige idag förresten? Ja, givet, Alliansen har tydligare teknokratiska undertoner, men årtionden av socialdemokratiskt styre har ju i stort utrotat teknokratin i svensk politik. På gott och ont.

  SvaraRadera
 2. Jag håller helt med om en naturlig främlingsskräck. Naturens "instinktiva" försvarsmekanismer går i dagen redan i t.ex. cellmembranen - gränslinjer och prototyp till den långt senare skiljelinje som separerar ut "det andra" från det som är "jag" (eller som jag, som den jag är just nu, kan tänka mig att assimilera). Men blotta det faktum att VI är medvetna om tillvarons naturliga tendens till polarisering och dikotomisering berättar en annan historia, en högre kunskapens historia om det odelade medvetandet, Observatören av allt skeende!

  Jag kanske använder "teknokrati" på ett avvikande sätt från ditt, men i mina ögon har väst alltsedan industrialismen dominerats av teknokraterna, det är vår teknik som de facto styr samhällsutvecklingen. Och teknik kräver kvantifierbarhet, så genom att nysta bakåt når vi snart Newtons mekaniska universum och materialismen.

  Innan väst valde väg existerade metafysiken, och där botaniserar den här bloggen glatt eftersom det faktiskt finns spännande fynd som tyder på att det existerar processer väst ännu inte har kartlagt men som äldre tider kände till och beskrev.

  Själavandringen t.ex. som redan Pytagoras och Platon teoretiserade om. På vilka grunder? Uppenbarligen samma som idag: människor mindes tidigare liv för 2.500 år sedan, precis som de gör nu. Jag tillhör denna minoritet, fastän en anspråklös sort med ytterst fragmentariska bilder, både "mina" men samtidigt inte "jag". (För hur skulle de kunna vara det? Det rinner hela tiden nytt vatten under broarna.)

  Upptäckten av ett antal etniska tillhörigheter i mitt "personliga minne" (låt vara till 99,999% slumrande under ytan) har den intressanta effekten att den simpla biologiska naturens xenofobiska beteendemönster närmast avstannar!

  Dvs, jag har hittat extremt osympatiska personer i det förflutna, men dessa kvittas här och nu ut genom insikten om att de har bekrigat ett alter ego som kanske levde bara ett århundrade tidigare men som de nu var missnöjda med!

  Reinkarnationskonceptet har givit "projektion" en helt ny och djupare mening, och jag spekulerar i det reaktiverade inlägget över vad som kan gömmas under snön i den svenska folkkroppen.

  SvaraRadera