tisdag 17 april 2012

Svensk medias förfallenhet, del fyrtioelva

Den största synden språkmänniskor kan göra sig skyldiga till är inkoherens. När det de säger bara faller sönder. 

Webbtidningarna är nu så usla att de faktiskt hjälpt mig ur mitt lindriga surfberoende! Jag är inte där längre sju gånger om dagen. Det är helt enkelt för dåligt. 

Se här hur Aftonbladet monterar meningar som är fullständigt inkoherenta, som ger ett rent schizofrent budskap:"Utmanaren vann" - att det var med knapp marginal förändrar inte huvudpåståendet. 

Att kombinera detta med Lena Mellins egen rubrik och påstående, att utmanaren "gjorde åtminstone tre saker rätt", ger ett konflikterande "meningspaket". Att vinna och i samma andetag "åtminstone få in tre saker rätt" vittnar om en perverst dålig språkförståelse. 

Eller om att unga tidningsmänniskor helt enkelt inte bryr sig om sitt hantverk. De klipper och klistrar och arrangerar textfraser med samma psykotiska ytlighet i förhållande till berättelsen som andra plundrar nätet efter färdigskrivna fragment i avsaknad av egna tankar.
torsdag 12 april 2012

Nu kommer räkningen på moderatpolitiken

Jag tror SvDs rubriksättare log i njugg... För det är ofrivillig humor och nästan lyteskomik.Vem minns inte den litteräre Reinfeldts klassiker Det sovande folket från 1993, där han målar upp sin vision om att återskapa fattigdom i Sverige.

Det sovande folket...