måndag 15 juni 2009

Skolministern om "uppläsning"

Jan Björklunds förslag om att förhindra omtentor tills man höjer sitt betyg, är en bra illustration till frågan om vad IQ söker synliggöra.

Har den som med möda nöter in en mängd kunskap på några veckor verkligen blivit intelligentare och kommit upp i paritet med den som "satte" kunskapen tämligen omgående?

Eller har han bara packat skallen full av ytterligare en uppsättning "fraser" att rapa upp i ungefär rätt sammanhang? Intellektet som antingen en hatt med små kunskapsfragment skriva på papperslapp eller en dynamisk fakultet som i realtid processar och söker avväga all tillgänglig data, även data i kategorier som inte nominellt är relaterade. Lateralt tänkande har det senare kallats.

Björklund slår, vill det synas mig, ett slag för den naturliga (naturgivna) människan istället för den skrivbordsprodukt som "uppläsningen" leder till, och den förfalskning av verkligheten detta innebär. Hårt, men ganska klart egentligen.

Vissa vill emellertid förfalska verkligheten (enligt ovanstående) för att framstå i bättre dager, närmare bestämt 67% av Expressens läsare. Betyder detta att Sveriges medelintelligens ligger avsevärt lägre än det globala snittet??!! Vi som är så mycket bättre än alla andra, särskilt alla som har halva skallen full av religion och annan irrationalitet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar