lördag 13 juni 2009

Integritetsivrarnas paranoia

Inledning

Kalla följande sex A4-sidor (där stack några barn av 140-teckensformatet) ett försök att återkalla de antika högkulturernas vishetsperspektiv i läsningen av livets händelser.

Det antika grundantagandet var att vi är mindre verkliga än våra egon söker göra oss till. På djupet är vi bara aktörer eller frontends för krafter som går så djupt att egot till sist inte klarar att blicka djupare ned. Individen övergår i ett transpersonellt, tidlöst drama. Livet spelar livet.

Här har under 1900-talet djuppsykologin, företrädd av stora tänkare som Carl Jung eller James Hillman, kommit till den rotlösa västerlänningens hjälp i dennes försök att förstå sina egna, ofta dimmiga bevekelsegrunder. Jungs teori om den introverta och den extroverta människan är idag så etablerad att många inte ens vet att det var hans.

Än färre känner till att denne intellektuella gigant, som satt ner med nobelpristagaren i fysik Wolfgang Pauli och diskuterade om västerlandets definition av vetenskap har gått helt snett, även fällde detta yttrande (fritt från mitt minne):

"Låt mig bara granska födelsehoroskopet för min klient i en halvtimma innan vårt första möte, så kan jag korta ner behandlingstiden med två hela år."Två av 1900-talets intellektuella giganter,
kvantfysikern W. Pauli och djuppsykologen C. Jung.


Många vetenskapligt lagda svenskar får säkert problem med att få ihop den ekvationen: hur kan en människa som dels minglar bland de största av fysiker och analyserar vetenskapens fundament samtidigt tillskriva astrologin någon som helst betydelse? Svenskens bryderi är helt hans egen förskyllan, och inget jag tänker gå igenom ännu en gång på den här bloggen. Här ska jag istället via exempel söka illustrera hur Jungs medvetande kan ha arbetat i frågan om individens integritet på nätet.


Ljus och Mörker - en klassisk motsättning

"Integritetsivrarnas paranoia" - rubrikens ord ställdes som en fråga av programledaren i P1 Konflikt, helt ägnat frågorna kring nätet, som sändes den 13 juni. (SvD diskuterar samma dag nätpolitik på ledarsidan.)

Och ljusskygghet är nyckelordet för Jonas Birgersson och Jan-Erik Fiske, båda en gång grundare av Bredbandsbolaget men nu tillhandahållare av "anonymiseringstjänsten" Relakks för friheten att surfa i vilka avsikter som helst på nätet. Officiellt heter det att "den personliga integriteten värnas" men teori och praktik har ju en tendens att gå i skilda riktningar.

En intressant detalj i den magra presentationen av Fiske på svenska wikipedia, är att de båda förenades i ett intresse för militärhistoria (och strategi).


Det antika zodiaktecken som drivs av ovilja och resistens är Skorpionen. Dess härskare är Mars som via sitt negativa (introverta) tecken av det känsloorienterade Vattenelementet tenderar mot implosion snarare än krig och explosion. Öppet kriget i "verkligheten" är fallet där Mars (eller Ares som han hette i Grekland) härskar över sitt positivt laddade (extroverta) Eldtecken Väduren (latinets Aries tycks återknyta till grekiskans namn för Mars).

Skorpionens märkligt "off" och "anti" disposition blir helt begriplig om man besinnar att det dominanta och påträngande Lejonet befinner sig i rät vinkel mot den, nittio grader tidigare i zodiaken. Lejonets manifestation av oinskränkt liv, lyskraft och insyn via sin härskare Solen (i sin tur associerad med grekernas gud Apollon, han som låg bakom informationen som orakelkvinnan i Delfi levererade, om än i krypterad form).

Det är som zodiakens antika skapare menade att detta intensivt avslöjande dagsljus ett kvarts varv senare hamnar på kant med sig själv och framföder sin egen ärkefiende, mörkret, fördoldheten och Döden! Och visst måste solen skina för att det ska kunna uppstå en skugga! Skuggan från den upprättstående människans faller 90° mot det vågräta planet. Var det så man tänkte när man organiserade den här relationen i zodiaken?

Ligger då skulden i att Apollon, den allseende- och allvetande guden betett sig omotiverat? Nej, var zodiakal princip är bara vad den är och utgör en nödvändig komponent i vår temporala värld av födsel och döende. Till skillnad från de eviga gudarnas är vi dock dödliga och upplever en seriell sekvens av temporala manifestationer, var och en med en bakomliggande gud eller zodiakal princip. Vi upplever först liv, sedan död (med mindre än vi höjer oss till filosofin och når bortom simpelt dividerande och polariserande).

Inte för inte gäller emellertid Lejonet för att vara zodiakens konung och primära princip, för utan Livets princip skulle allt ta slut efter ett varv. Lejonet tillhör Eldelementet, vilket med Luft den oförängliga delen av skapelsen. Jord och Vatten är elementen för vår fysiska existens - vi lerfigurerna. Men de som drejat detta stycke levande kött som en del förvillas att identifiera sig med återfinns inte i själva materien utan på nästa våning: de skapande Eld- och Luftkrafterna. Platonisterna kallade detta den rationella Själens våning.

Därför kan t.ex. den brinnande predikanten Paulus triumfatoriskt utropa: "Död, var är nu ditt (skorpion-) sting??!!" För Paulus hade Lejonet av Juda (den rättmätige herren över livet) bevisat var skåpet stod genom Jesus uppståndelse från de döda.

Den antika zodiaken påminner oss om att de eviga frågorna kläddes i ett annat bildspråk för 2.000 år sedan. Syftade Paulus på en bokstavlig reanimation av en kliniskt död "Jord & Vatten-kropp"? På ett mirakel? Eller var hans primära fokus Eld & Luft-nivån, den andliga och rationellt-själsliga nivån som alltid står kvar då lerfiguren faller i bitar? (Och i Jesus fall synbarligen satte sig i kontakt med de närstående.)


Charles Carter, Englands dominant inom astrologin under 1900-talet, kallade Skorpionen för "zodiakens sophög". Tecknet "är "slutfasen och avträdet från föregående fysikaliska processer i den temporala världen. Och så tenderar Skorpionen fortfarande, flera tusen år senare, att alstra personer och livsöden som sätter rätten i högsätet att få kravla runt i den avföring som ett pseudoliv i mörkret, framför datorskärmen, är. Livet under stenen är dock inte samma som livet under solen. Dra ur strömsladden till datorn och se själv, om din verklighetsuppfattning börjar svikta.


Ohämmat bredbandsflöde egentligen en tarmförstoppning?

Det intressanta är att Bredbandsbolaget - högt genomflöde av databits till svenska folket - grundades av två individer som båda har distinkt skorpiondominerade födelsehoroskop. Två individer som älskar att ligga under en sten och gömma sig undan Solen/Apollons starka övervakande öga! För den som har intelligensen (en solär företeelse), kan slutsatser dras av detta.

En slutledning kan vara att ingen av herrarna Birgersson och Fiske, såsom instinktiva motståndare till ljus, intelligens och insyn, hade räknat med att samhället - en manifestation av den gudomliga ordningen och med funktionen att ge människorna just precis en så bra miljö som deras kollektiva och individuella karma meriterat dem för - på sikt skulle ha invändningar mot att en mörklagd ficka (internet) skulle börja bete sig som en piratstat i staten, ett laglöst land där inga av de spelregler som "där ute" förväntades respekteras, beaktades.

Den här slutledningen är något av ett antiklimax eftersom båda sades vara intresserade av militärstrategi. Men jag har svårt att se intelligensen i den strategi som först då projektet korrumperats och blivit en zodiakens eller samhällets soptipp av oegentliga beteenden (vid sidan av normal och harmlös kommunikation) reaktivt framtvingar en anonymiseringstjänst. Ska inte två strateger redan från början ha hela scenen klar för sig? Glömde de verkligen hela det omgivande samhället i sin kalkyl??!! (Vi ska snart se att båda är bärare av den symboliska annotationen för individer med ett anspänt förhållande till samhällsaspekten.)

Det vill synas som om bredbandets pionjärer inte förstod att det "slutna rummet", precis som Skorpionen - ett tecken av den fixerade kvaliteten - tenderar att frambringa korruption och degeneration. Den tekniska förklaringen till resonemanget är som följer. Kombinationen av Skorpionens element, Vatten, och kvalitet (eller modalitet), fixering (eller låsning), ger bilden av tecknets fysiologiska domän: ändtarmen och anus och avfallsprodukten exkrement.

I den här fasen av näringsprocessande har det livgivande vattnet slutat rinna. Vatten som inte längre cirkulerar (och syresätts) blir skämt och otjänligt. Skorpionen (det faktiska krypet) koncentrerar under sitt täta skal som skyddar från vätskeavdunstning i den tryckande ökenhettan sitt gift - hyperkoncentrerade och skadliga vätskor. (Ett harmlöst exempel: jag känner en individ född i Skorpionen vars stora intresse är fermentation i formen av ölbryggning.)

Jämfört med zodiakens två andra vattentecken är detta det osunda vattnet. Om än den biologiska beskrivningen haltar en smula, är symboliken och tanken i de astrologiska resonemangen lätta att följa.

I antiken ansågs skorpionens inre kroppsvätskor ett med dess giftsting, och detta schematiserades som ett osunt vatten som inte cirkulerade på samma sätt som i övriga livet. Alltså: särlingen som ligger och kryper under stenen, den socialt talanglösa, i jungiansk mening introverta nätgenerationen som nu förfogar över FÄRRE språk än generationen som föregick datorerna.

Det vill alltså synas som om Skorpionen är hemmablind och inte ser att det som skapas i dess tecken inte har någon ärofull framtid och den tvingas - eftersom den är en defensiv princip - genast in i försvarsställning angående sina kreationer. Birgerssons och Fiskes anonymiseringstjänst från förra året illustrerar Skorpionens död i förnedring och förbittring, nedtrampad av Livets Herre Lejonkungen (samhället och dess lagstiftning). Den privata värld under skorpionskalet den åstundade visade sig stå på kant med den verkliga världen.

Att en ung, introvert och mer än lovligt störd generation människor nu vuxit upp framför en dator, "inne i " en virtuell verklighet, är tagna på sängen över att det finna en gud "där ute" som de aldrig räknat med i sin mörklagda pseudointelligens - den allseende Apollon - och att han minsann inte tänker ge upp civilisationen och den rationella ordningen, är den arketypiska grunden till denna parodi som det unga Sverige helt oavsiktligt spelar upp.

Det går att flytta in resonemanget i det intrapsykiska. Du bär själv både Apollon, klar tanke och insikt, och en mörklagd tarmkanal av fixerade, ruttet giftiga attityder, vilka i vilket fall som helst är destinerade till eliminering via ditt "psykiska anus". Den hätskhet och de övertramp som en del anhängare av oinskränkta friheter på nätet gjort sig skyldiga till, visar med all tydlighet hur deras inre Apollon slutat fungera och att de enbart styrs av arslets brist på intelligens. Analt kniper de ihop och söker bevara den välsignat mörklagda värld de tagit för given.


Filosofen Herakleitos: din karaktär är ditt öde


Men vad hade den unga generationen för val? De föddes in på nätet och där valde de inte att bilda sig, att förstå de grekiska gudarna, studera filosofin eller ens samhällsprinciperna eller andra ämnen som gör män av små parvlar. Nej, de gjorde som alla ungar - jagade gratis underhållning och dumpratade i one-liners med varandra i den virtuella verklighetens motsvarighet till de batteridrivna walkie-talkies min generation beställde från "Hobbyförlaget" som barn.

Birgersson och Fiske, ehuru barn av olika generationer, saknade båda kontakt med högkulturens vishetspespektiv, de var båda simpla ingenjörer. Därmed kunde de inte förutse några konsekvenser alls, sin kärlek till militärhistoria och strategi till trots. Skorpionen är det bittra nederlaget och på goda grunder (via horoskopen för två av bredbandsvisionens mest formidabla grundare) tror jag här vi spikat fenomenets arketypiska karaktär.

Birgerssons horoskop antyder "out and out" en nattsvart anti-varelse med ett intensivt asocialt inslag från grupptecknet Vattumannen/Aquarius (mer om det strax). Notera här nedan hur dominant Skorpionen är på denna födelsehimmel - faktiskt den mesta Skorpion jag stött på sedan jag för några månader skrev om massmördaren Ted Bundy ur den korrekta sideriska zodiakens perspektiv.

Generationen äldre Fiske utmärks också av att ha hamnat på kant med sin grupp, sin generation, etc. Han tillhörde egentligen inte dem som föddes in på insidan av låtsasvärlden internet (det är talande att svenska Microsoft Word söker sätta stor begynnelsebokstav på internet).

Att Fiske tillhör två läger framgår av att han lider av den ibland svåra slitning som kan betecknas som det "sociala utstötningssyndromet" (fler fall, öppnas i nytt fönster). Syndromet inträder då den grupp- eller ideologiorienterade Vattumannen (det mest konceptualiserande av alla de tre Lufttecknen) ställer sig i rät vinkel mot den avståndstagande och förbittra(n)de Skorpionen.

Den här socialt problematiska kombinationen fanns alltså även hos Birgersson, då hatiska Skorpionens herre Mars spred sitt asociala och samhällsaversiva skorpiongift mitt inne i folkmängden (Mars i Vattumannen). Anonymiseringstjänsten! Detta skulle i antikens ögon ha medfört dödstraff (Skorpionen = dödens tecken). För det förefaller vara en folkuppviglares horoskop vi ser här nedan.

Både Birgerssons och Fiskes födelsehimmel bildar alltså en annan sida av den klassiska fiendskapen mellan Lejonet, Livets förespråkare, och Skorpionen, Mörkermännen, som söker undandra sig hettan och friktionen "där ute" under den stekande solen, där människor gör ett "verkligt dagsverke".

Eftersom Lejonet/Solen är garanten för liv, och folket (Vattumannen) bara lever om när solkungen vänder sitt ansikte mot dem (individualpsykologiskt: när varje medlem av folket har en egen central sol av gudomlig individualitet), blir Skorpionen ett störande inslag ur perspektivet av båda dessa extrovert polariserade tecken. Skorpionen/döden måste bort!

Bilden av Generation gratis som flytt ut i öknen och nu trycker under en sten, är alltså zodiakens schematiska bild av en folkmajoritet som stöter den antisociala individen (Skorpionen) från sig. Varken härskaren eller någon som inom sig utvecklat en ärbar individualitet (Lejonet) vill ha med Skorpionen att göra, och inte heller den människa som tror på konceptet om ett kollektiv som håller samman via vissa gina koncept/lagar. (Vattumannen styrs av gränsdragningens och realismens Saturnus.)

Men med utstötningssyndromet inuti en individs psykosomatiska varelse - som hos Birgersson och Fiske - uppstår, som antytt, de mest oförutsägbara effekter. En kan vara att man identifierar sig med den socialt aparte, och blir en skränande minoritetsröst som enbart stör det sociala maskineriet.

Vem är förövraren? Vem är syndabocken?

"Syndromet" möter också i det kallar "syndabocken" som, minns, fordom drevs bort från staden och ut i öknen. Skorpionen, krälande under stenen i öknen, är skräpet som samhället stötte ur sin mentala och faktiska kollektiva kropp.

I en helt annan diskussion finner man dem i samhälllets kloaksystem (Skorpionens tarm- och anussymbolik igen) som uteliggare, förlorare som inte förmådde hantera ens de minimikrav ett samhälle ställer. Jämfört med de scenerna av samhällets "olycksbarn" är Generation Gratis (dold bakom deras ad hoc-resonemang om "personlig integritet") en rent en motbjudande företeelse. (Äckel och motbjudan är Skorpionen igen! Lejonet bjuder klarsyn, Skorpione bjuder mot genom att ge det sociopatiska fingret. Skorpionen ingår som ett drivande tecken i den arketypiska Satan.)

Baserat på studiet av dessa transpersonella mekanismer som verkar inom båda dessa integritetsivrare - där paranoian faktiskt lyser igenom på födelsehimmelen - och skapare av anonymiseringstjänster (stenar för skorpioner att huka sig under) kan jag bara säga: det faktum att dessa individer representerar kanske så mycket som 7% av det svenska folket, ringer alla djuppsykologins varningsklockor. Den "lugne och lite tråkige svensken" har nu tagit ett ytterligare evolutionärt steg - bakåt - och tecknar en liten men tydlig början på psykopatologiska störningar!

Ett stort antal människor i Sverige förstår inte längre Apollons hedersprincip (varav kanske vår aversion mot s.k. "hederskulturer"), men desto fler har bakom sina datorer blivit totalt alienerade från den verkliga världens spelregler - dem om fredlig handel och varuutbyte under reglerade former mänskligheten utvecklat under årtiotusenden (vi minns så lite av vår långa historia).

Men vad om vi skulle rycka ur strömsladden, ta oss några IT-fria år så vi hinner bli en smula avgiftade? Inget samhälle klarar två generationer i följd utan verklighetsförankring.


Det kan inte stickas under stol med att Birgerssons himmel uppvisar kriteriet för intelligens: Solen i kombination med den förstärkande Jupiter. Men detta isolerade omen måste vägas mot det markant sociopatiska drag som den extrema konflikten mellan en illa placerad Mars i Vattumannen skapar då krigaren samtidigt är herre över den tungt aktiverade Skorpionen - som i sig hatar Vattumannen/kollektivet !!

Om du som läsare intelligent assimilerat astrologins inre logik via det här något tungrodda inlägget, bör du nu ha en klar bild av Ödets rådslut. Har du något på dina hårddiskar som inte tål att belysas av rättvisans gud Apollon, är du f.n. märkt av dödens krafter. Detta är egentligen inte en personlig fråga, gudarna spelar tärning med oss som de alltid gjort. Vi kan försöka byta sida om vi i fasa upptäcker vart våra tidigare liv placerat oss i ett liv av vanära, men huruvida det är möjligt, därom diskuterade förr även de verkligt visa filosoferna.

Vissa skulle mena att du redan köpt den här resan till jorden och att t.ex. Birgerssons födelsehimmel visar vilket virke han var av då han kom hit. Vistelsen på jorden syftar bara till att själen ska uppleva konsevenserna av vem själen är och dra slutsatser. Frukten av slutsatsen genererar sedan ett nytt liv - i tiden, under andra stjärnkonstellationer.

Himlar som Fiskes och Birgerssons kan således inte utlovas något lyckligt slut - historien är i mer eller mindre grova drag skriven redan i och med födelsen. Fri vilja ligger mer i slutsatserna som dras av upplevelsen.

Vi människor vet inte mycket av hur det här "systemet" fungerar. Att samhället "där ute", under 150 år (minst) totalt förnekat de metafysiska perspektiven (som förvaltats av filosofin och religionen sedan urminnes tid) och hängivit sig åt ren materialism, har naturligtvis inte underlättat alls. Vi har nu utvecklat teknik som omedelbart ger oss problem.

Är det detta som Terminator-filmernas skapare såg redan på 1980-talet: en mänsklighet i krig med det monster hon själv skapat (Skynet > ett internet som fått ett eget liv) och som nu hotade brytta ner civilisationens fundament? Skynet är emblematisk för den sammanslutning av dehumaniserade nördar som de få återstående "verkliga" människorna tvingas sluta sig samman och nedkämpa.

Vilken sida står du på, när du nu får chansen att verkligen se med verkligt klara, "arketypiska" ögon på den saga som utspelas i Sverige (och övriga världen)? Tillhör du den eviga Lejonkungen - han som ensam äger Fri Vilja och kan besluta i det levande nuet. Eller är du bara ett Satans verktyp, skorpionen, som bara reaktivt och via ren systematik kastar in skiftnycklar i maskineriet i vetskapen om att du var född förlorare?

Naturen är ruskigt skicklig på att bygga upp artificiella system som "habituerat" upprepar sig in absurdum. Jord- och Vattenelementen - särskilt Skorpionen - representerar den "fallna" intelligensen som vi ser datanördarna försöka göra en avbild, en GOLEM av i formen av "AI". Men Lejonkungen är den högre ordningens Intelligens, som ingen enskild individ kan berömma sig annat än att låna.

Glöm aldrig att du kan segra mot den förfalskade, plagierade och ovärdiga pseudo-intelligensen på din insida (psyket), även om den yttre belöningen kanske inte hinner programmeras in för just denna inkarnation. Besinna bara mängden aktörer i den här föreställningen! Robert Altmans film Shortcuts eller pseudoGud-spelet Sims är rena kindergarten jämfört med hur Världssjälen pusslar i varje ögonblick!


Tillägg 090620

I Aftonbladets citat av Fiske hör man perfekt den helt sociopatiska naturen som vänt hela sanningsfrågan bakfram: han smugglar bort roten till eländet - illegal nerladdning - och rör sig med rökridåer om "personlig integritet". Som om tjuvar hade någon som helst personlig integritet värd att värna om!
Det här är på väg att explodera om politikerna fortsätter på samma linje, så att människor känner sig hotade på nätet. Vi ser en potentiell massmarknad på miljoner kunder...
"Människor känner sig hotade"! Och så profitprat i nästa mening! Se hyckeriet!

Vilken fars svenska folket har engagerat sig i för att de är så ofattbart materialistiska och låga: att först, i korttänkt ha-begär förse sig från godisbutiken och sen, när den blodade tanden är ett faktum och samhället börjar inskärper gränserna mot kriminalitet, fortbilda sig till pseudo-intellektuella ivrare för sina, typ, mänskliga rättigheter.

Gud, släpp en bomb över det här folket, så att det får en chans att börja om från scratch. Detta är den människoart sekularism föder: hyenor, tänkande och pratande hyenor.

2 kommentarer:

  1. Du är inte på riktigt va ?

    SvaraRadera
  2. Nej. Jag är en avatar, nedstigen från den rena tankens värld till den här jordplätten med dess diffusa hominider och tusen och en partsinlagor. En dag kommer människan att födas i stor skala, men inte riktigt än.
    :-)

    SvaraRadera