lördag 31 januari 2009

Schizofreni - bara ingrodd egoism?

ScienceDaily (Jan. 23, 2009)

Schizophrenia may blur the boundary between internal and external realities by overactivating a brain system that is involved in self-reflection, and thus causing an exaggerated focus on self, a new MIT and Harvard brain imaging study has found.

...

People normally suppress this default system [som alstrar självmedvetenhet] when they perform challenging tasks, but we found that patients with schizophrenia don’t do this...

Eller ska man vända på steken? Så att det är de abnormt egocentrerade individerna som triggar osund kemi så att den materialistiska psykiatrin i slutändan kan studera den kliniskt definierade symptombilden "schizofreni"?

Schizot är alltså akut medveten om sig själv i vartenda ögonblick, sjukt självcentrerad! Troligen relaterar det sjuka egot precis allting till sig själv, och smetar ner allt objektivt material med sin subjektivitet.

Följden? En extrem oförmåga att följa en annan människas framställning i ord eller bild, ständigt "inskrivande sig själv i historien" på ett sätt som gör sakdiskussion närmast omöjligt.

Ja, vad kom först, hönan eller ägget?

Givet att biologin inte alls verkar äga förklaringen till att vi har ett medvetande, blir frågan delikat1. För den återknyter till uråldriga - religiösa - föreställningar om att egocentricitet är roten till allt ont. "Syndafallet" från det paradisiska tillstånd av "flow" då man spontant och direkt förstod sitt liv och sin omvärld till en avsmalnad upplevelse baserad på ego-positionen.

Och givet att det kommer allt fler rapporter i framlidne dr Ian Stevensons efterföljd som visar på att man övertar skador från sin föregående fysiska kropp när man reinkarnerar2, är det föga förvånande att inbilskhet, egocentrism och andra själsliga snedvridningar också sätter sitt OMEDELBARA avtryck på den nya värdkroppens biokemiska funktionalitet.

Det biokemiska korrelatet till mentala störningar är alltså just bara ett korrelat, inte orsaken. Orsaken ligger hos den ENTITET som befolkar den fysiska kroppen.

Det är fullt möjligt att det låg en djupare intuition bakom mänsklighetens tidiga tankar om syndafallet än simplismer som att "själviskhet missgynnar stammens bästa". Såna förklaringar tillhör dem som torskat på miljömyten, smalspåriga "nyttotänkare" och "utilitarister" som bara kan räkna i termer av "kostnad" - troligen helt fel sätt att närma sig Naturen.

Kineserna kallade Henne både slösaktig och ekonomisk samtidigt, och det är uppenbart att västerlandet även i "kostnadskalkyler" är helt ute och cyklar. Sådana tankar är inte tillämpbara på Naturen. Hon arbetar inte som nationalekonomer tänker, tack och lov!

Det verkar nästan som om västerlandet fått precis allt fel. Kan det ha att göra med att man för några hundra år sedan helt klippte kontakten med det transcendentala (Gud/Anden)?

Nu, i avsaknad av genuin intelligens (för Anden är 100% rent medvetande/intelligens), ser man nästan direkt hur felaktiga eller åtminstone otillräckliga vetenskapens modeller inom en del områden är...


_____

1. Kelly and Kelly et al (M.D.s & Ph.D.s): Irreducible Mind (Rowman & Littlefield 2007)
2. Walter Semkiw M.D.: Return of the Revolutionaries (Hampton Roads 2003)

onsdag 28 januari 2009

Mikrobloggen - nästa mänskliga nederlag

Mikrobloggen. Den teknikfixerade västerlänningen tycks ha gett sig fan på att avveckla sig själv från kartan som tänkande art. Vi är på väg att regrediera till under apornas nivå - apor som för övrigt ny forskning har visat talar riktigt intelligent, via charader.

Först kallades det "snuttifiering" det här att ge upp alla ambitioner att utveckla en tanke i flera dimensioner eller led. Kanske var det i demokratins namn. Vi vet ju att många är klent utrustade, så varför inte anpassa oss till det svagsinta bottensegmentet, de som lätt tappar tråden efter 3 sekunder.

Ge bara massorna ett "clip", eller rättare, drivor av små "clips". Som man matar bebisar. Bebisarna växte upp och trodde det var så här att tänka. Härska genom att söndra.

Sedan grep nyspråkligheten in och rättade till problemet med att folk fick det allt lägre i taket, mentalt. Snuttifiering blev en dygd. Den häftiga one-linern var kung.

Därifrån skulle man kunna betrakta mikrobloggens 140 tecken som en antydan om tillfrisknande, men nu är det ju faktiskt det redan från början infantila bloggformatet som detroniserats.

Momo och tidstjuvarna. Ingen verkar ha märkt när de blev bestulna på sin frihet att tänka och förstå! Det är inte så att folk blivit smartare i IT-eran, de har blivit tusenfalt dummare! För bildning tar tid, och tid vill eller kan ingen kosta på sig.

Hör hur ett språkrör för en medvetenhet i regression låter:

"Ibland kan en riktig blogg kännas lite väl genomtänkt. Bloggaren kan ha funderat i timmar på sitt inlägg."

(Aftonbladet)

Vi har - som italienarna just då fascismen slog igenom i början av 1900-talet - blivit fartkåta. Dumma men snabba i imbecillt inskränkta lekhagar. Gör bara världen tillräckligt liten så verkar allt snabbare och smartare. Det som gäller för mikrochips, gäller också i människans mentala värld. Kvick och med 100% tunnelseende.

De antika kineserna talade i bildspråk, och fulländade "less is more"-filosofin. Men i väst vittnar fixeringen vid mediet som sådant om en civilisation som inte längre har något att säga. Jo, shoppa mer nya produkter tycker en skribent på Expressen, och tillägger på annat ställe att mikrobloggen Twitter ger möjlighet till blixtsnabba utskick.

Kanske måste man vara en reinkarnerad italiensk futurist-fascist från 1900-talets början för att stämma in i kören av tekno-nonsens och marknadsförespråkande. Arma hjärntvättade människa.

Det är istället nu - med signaler från själva Moder Natur på att mänskligheten lider av seriösa systemfel - väst har en liten chans att helt omvärdera alla sina försanthållanden och vrida utvecklingen mot en mer meningsfull tillvaro, med påbjuden KBT för alla som visar tecken på hastighets- och vinstfixering.

Men alla på det här tåget tycks redan dyngraka i vad de tror vara en sober tilltro till vårt systems funktionsduglighet ännu ett århundrade. Citibank försökte just köpa ett lyxigt jetplan för en tjock bunt krispengar USA skjutit till.

Sådana är tecknen i tiden.

Ginnugagap nästa.

_____

Tillägg 090129.

Vetenskaplig varning att teknikifieringen håller på att skapa en lägre mentalitet publiceras inom ett dygn efter ovanstående raljerande.


fredag 23 januari 2009

Dödsängelns arvslott

F.o.m. 090320 återfinns astrologiska samtidsanalyser på bloggen Sideriska siktet. Skälet är enkelt: det finns bara så många individer med talangen eller intresset av att bygga upp en astrologiskt konception "on the fly" och utifrån detta arketypisk-symboliska perspektiv betrakta den aktualitet inlägget berör.

Bloggen Ockulta ögat reserveras f.o.m. nu för nålstick av allmän karaktär!

torsdag 22 januari 2009

Rationella män, irrationella kvinnor


Ny vetenskaplig forskning visar att män, men inte kvinnor, klarar att hantera sin sinnesrelaterade respons på mat.

Kvinnors hjärnor "skenar", män har fast hand om sina. Om man lämnar därhän att materialister mäter på ett materiellt substrat (det är det som gör dem till materialister) och besinnar vad detta fynd egentligen handlar om...

...uttrycker sig den antika tanken om en skillnad mellan den RATIONELLA MANNEN och den IRRATIONELLA KVINNAN. Fast på ett biologistiskt, bokstavsplatt sätt.

Forskare "mytologiserar" de också, men tar fynden som att de kommer från "materien" istället för från sina psyken, där idén att "mäta verkligheten" ju faktiskt först uppstod... Eller som John Lennon sjöng, "keep on playing your mind games"...

Fynden rimmar i vilket fall med den senatika nyplatonismens idé om mannen som närmare knuten till den "rationella själen" (som gränsar mot den platonska Idévärlden, den rena Intelligensens värld) och kvinnan som uttryck för den "lägre", "irrationella själen" - kvinnor identifierar sig med sina fem sinnen.


Och Guds söner (svävande över jorden) fann jordens döttrar fagra, och äktade dem...


Första Mosebok

Inom esoteriska riktningar hittas ofta föreställningen att den i sig androgyna själen kan alternera mellan liv i manlig och kvinnlig kropp. Själen ANVÄNDER det biologiska könet (och deras respektive, kulturbundna beteendemönser och attityder) för att balansera ut sig!

Även om hypnoterapeuten Michael Newtons tusentals utförda hypnosregressioner ger vid handen att själar tenderar att föredra antingen den ena eller den andra sortens kropp.

Det skulle vara spännande att se PET-scans gjorda på en manskropp som härbärgerar en själ med mycket aktivt kvinnligt stoff (eller vice versa), typ en transsexuell. Med den läggningen förstår jag alltför starka själsminnen av tidigare liv i kvinnokroppar (eller det omvända), vilka från det undermedvetna stör anpassningen till det presenta.

I den symptombilden ska man troligen också finna en skäligen rigid eller obstinat personlighetstyp, inflexibel och låst i attityderna, vilket förklarar varför omställningen till en ny värdkropp i detta liv blev ett problem.

En PET-scan av en dylik natur skulle säkert visa att den mannens hjärnfotografier visar stor inkontinens gentemot sinnesvärlden av den typ kvinnornas hjärnor i detta test gav prov på.


Den torra (kontinenta) själen är den bästa.


Herakleitos, 400-talet fvt

Vilket macho han var, denne stränge Logos-filosof från Mindre Asien! Helt klart informerad om österlandets läror.

Tankarna går också till det sensationella Thomasevangeliet, hittat i en egyptisk åker 1945 och som visat sig vara den äldsta tradition om Jesus vi nu äger. Här framtonar bilden av en visdomslärare som förstått hur världen fungerar. Högre medvetande ("himmelriket") når man först, säger han, när manligt kvittats mot kvinnligt - dvs först sedan själens utbalansering är ett faktum.

Den här korta samlingen med 114 jesusord helt utan ramberättelse avslutas på samma tema:


Simon Petrus sade till dem, "Låt Maria (Magdalena) lämna vår grupp, för kvinnor är inte värdiga Livet." Jesus sade, "Skåda! Jag skall vägleda henne och göra henne manlig så att också hon kan bli en levande ande, lik er män. För varje kvinna som gör sig till en man, kommer att träda in i himmelens kungadöme."

Och det är knappast drag eller transsexualism Jesus talar om här! Det är här den västerländska kulturen sviker alla människor/själar som reinkarnerar med störningar i sitt undermedvetna, för dessa kunskaper om vad människan är - "en rullande sten" (judisk metafor för en reinkarnerande själ) - sopades under mattan för länge sedan.

Transsexualitet blir den psykopatologiska fantasi som själen tar till när inte längre kunskapen om vad människan är finns tillgänglig. Det är samma typ av "mytologisering" som den vetenskapen sysslar med när den tror det faktiskt är i hjärnorna kvinnors bristande förmåga att distansera sig från sina sinnesrelaterade fantasier sitter.

Jesus visste uppenbarligen mycket om ting vi inte längre känner till:


"It's all in the Mind."PS. Ett äldre forskarrön som stämmer med ovanstående modell: Gay män mer benägna till ätstörningar. Här skulle man då kunna tänka sig just själar med en predisposition för feminina liv, på tillfällig utflykt i en manlig kropp. Genast börjar den kroppen visa upp "kvinnliga" beteendemönster och psykosomatiska symptom.


Allt går på räls, Carola!

Hundåret

Carolas 25-årsjubileum som artist 2008, året som inte blev som tänkt.


"Felet var att jag inte checkade av tillräckligt med chefen ”upstairs” innan, säger Carola", enligt Aftonbladet som hittat sin nyhet i tidningen Filter.

Utöver kungafamiljen är Carola nästan den enda svensk med tillräcklig lyskraft för att ett födelseklockslag (för de astrologiskt intresserade) ska ha letat sig ut på nätet. Men detta möjliggör ställandet av det högintressanta och symbolladdade kinesiska Ho Lo Li Shu-horoskopet!1

Enligt kineserna hade hon i sanning ett vidrigt 2008. Till att börja med är båda hennes födelsesymboler kritiska, den ena handlar om en ungdomlig vilja att glänsa likt en stjärna (men en "imitatio Christi"-läsning är också möjlig).

Och det kompletterande ominat (för den född på gränsen mellan två timmar) talar om en bristande intellektuell urskillningsförmåga, en tendens att rusa efter "skräpmat" (20.1 resp. 27.3).

Direkt kan sägas att det finns betydligt värre omen än dessa i systemet, även om två milda förmaningar från den kinesiska ödeskalendern, adderade, ger en förstärkning...


Denna grundläggande disposition kan man ju i efterhand kalla för att inte ha "stämt av med Gud". Men enligt födelsesymboliken var det en olycka som bara väntade på att hända...

Vad sades då om olycksårets inbyggda potential?

Enligt födelseomen 20.1 var 2008 året för ett ihärdande, men på "ett fält utan villebråd". (Omen 32.4) Detta omen är nästan självförklarande. Eurovisionsschlagern var utjagad, inga troféer/byten kvar att nedlägga där.

Enligt 27.3 var året ännu värre (minns att hon vittnade om Tito Beltrans våldtäkt av barnflickan i början av detta år):

"Fågeln bränner sitt rede. Vandraren [främlingen, utlänningen] skrattar först, men skriker sedan tårfyllt ut. Oxen saknas på tröskplatsen. En olycka!" (Omen 56.6)


Mycket lokal kinesisk symbolik där, men det mesta är intuitivt begripligt. Den fågel som bränner sitt eget rede förlorar sin hemmaplan. Vandraren, vilket också kan översättas "utlänning", låter misstänkt likt Tito-fallet, och antyder att Carola själv eller någon i hennes omgivning är en som varit "gäst på nåder", men här tappar sin tillfälliga position. Säg den lycka som består...

Oxen som saknas på tröskplatsen, är en kod som kräver historiska kunskaper om den tid då systemet först textsattes. Sinologen Hellmut Wilhelm förklarade att allt detta är en förtäckt allusion till en stroppig boskapsägande nomad vid namn Hai.

Hai förgrep sig sexuellt på en kvinna närstående till den lokale härskaren som bjudit in honom på en bankett. Straffet var att beslagta Hais hela boskapshjord, vilket stavades undergång för honom personligen. Det här är makalöst snarlikt Tito-fallet!

Men livet är paradoxalt: samtidigt som Carola vittnar mot främlingen/utlänningen Tito, blir det samtidigt året då allt hon tidigare ägt togs ifrån henne och hon själv fryses ut som en främling!

Vad hade Carola hört om hon i bön, meditation eller nattlig dröm lyssnat på "chefen en trappa upp"? En varning för att delta i den lokala furstens bankett, att jaga på det utjagade fältet?

Är det så att den som lyssnar bortom sitt inbilska ego ska finna att vi har ett öde som faktiskt redan är bestämt åt oss, och att vi sitter på första parkett genom hela livsresan?

Vi, utomjordingarna, är andevarelser här för att uppleva och lära. Men vi är djupast inne inte är barn av den här världen. Problemet, säger den österländska filosofin, börjar med identifikationen med våra kroppar och liv.

Således: Jorden som plantskola för "fallna själar". Upptäckten av detta förhållande (långt bortom de "empiriska vetenskapernas" domän) öppnar upp för helt nya möjligheter och "karriärval"!

Det sägs uppskattningsvis finnas några tusen själar på jorden just nu som är fria, som kommer och går ur sina fysiska kroppar bäst de vill (se vidare den fascinerande radiostationsägaren Robert Monroe och hans "problem" med att komma till rätta med spontana ut ur kroppen-upplevelser).

"Vet ni inte att ni är blivande gudar?", sade doktorn och mysterieläraren Jesus för 2.000 år sedan. Väl talat.


"Det var menat så"

Till Carola, om ditt öga mot all förmodan skulle falla på dessa rader i denna obskyra blogg: Som synes är allt okej! Inget har gått snett. Vägen innehöll helt enkelt bara den här episoden på den här sträckan för dem som började rulla sin del av filmen vid just den här speciella tidpunkten.

(Mycket, men inte allt, hänger förstås på att korrekt födelsetid letat sig ut på nätet. Även om den skulle vara felaktig är 2008 års symbolik likväl remarkabelt deskriptiv, och ett bra underlag för att tänka till lite kring.)

Martin Luther läste sin Bibel noga och fann att den predikade predestination. Det hade även kyrkofadern Augustinus dessförinnan noterat. Människans fria vilja är nys, hon är trälbunden till följd av "synden". (Kan man kanske förenklat beskriva "synden" som "allt annat uteslutande egocentrism"?)

Den här showen är redan skriptad och klar när vi föds. Det kom också psykologen James Hillman fram till på äldre dagar ("Själens kod"). Inget av detta är förstås kristendom, det är hur livet självt tycks konstruerat.

Mer än tusen år före Jesus födelse satt sumeriska och sedan babyloniska stjärnskådare uppe, natt efter natt, och byggde på ett av mänsklighetens äldsta system för att beskriva de lagbundenheter man tyckt sig se i tillvaron. Astrologin. Också borta i Kina sökte anden kunskap via människans medvetande, och nådde den genom en helt annan modell.

Uppgiften, insåg även de gamla grekerna (stoikerna), är att bara vara den man är, så mycket man mäktar och så bra man någonsin kan. Den som är kallad till ett kvantsprång eller ett paradigmskifte, skiftar. Den som inte är kallad, fortsätter att spela rollen av stillastående.

Jesus beskriver tillvarons signatur som "rörelse och vila" i Thomasevangeliet, exakt samma ord som används i den kinesiska yin & yang-filosofin. Allt samverkar till det bästa, och sakta gallras de mogna själarna ut ur systemet. Den Nobelprisbelönade kvantfysikern Niels Bohr förstod, och valde yin & yang-emblemet till sitt signum. Rörelse och vila.

Faktum är att även de enklaste kulturer i större eller mindre omfattning känner igen sig i den här berättelsen, som innefattar själavandring. Alla, utom den sekulära människan som hängt upp hela sitt liv på sitt ego och hur att bäst drapera det med glittriga tillbehör.

Hur pass väl sekularismen fungerat borde väl Europa och 1900-talet ha visat: två världskrig, Förintelsen av 6 miljoner judar och mängder av andra "icke önskvärda" i en kliniskt ren laboratoriecivilisation.

Och sedan, när den sekulära människan äntligen inbillade sig att hon var homefree och lärt sig de historiska lärdomarna som fanns att lära sig, börjar själva Moder Natur anklaga henne för att leva i en luftbubbla av overklighet och rovdrift, samtidigt som hennes marknadsekonomiska system sviker henne!

Carola, ditt hundår var ingenting mot vad västerlänningen står inför när hennes avgudar börjar störta till marken... Frågan är om civilisationen i väst kommer att lyckas uppfinna sig på nytt, och då mer i linje med de nobla värden de bästa filosofierna och religionerna genom tiderna talat om...


_____

1. Ho Lo Li Shu = floderna Ho och Lo:s rationella talvärden, ett system från Mingdynastin.

Se vidare www.hall-of-man.com (öppnar i nytt fönster).


tisdag 20 januari 2009

Den silkeslene Obama
- vad slags mjöl i påsen?


Människan Obama på sin ödeslott


En fristående fortsättning till inlägget om Obama och Bush (öppnar i nytt fönster). Där antyddes hans ödesbundna position. Här tecknas en mer individuell nivå av Obamas kinesiska födelseomen.


Fram mot vår tideräknings början lades till den här cirka 3.000 år gamla kinesiska "politiska profetian" från den konfucianska klassikern I Ching (Förvandlingarnas bok) den s.k. sinnebildskommentaren. Den kompletterar med en slutsats dragen av hexagrammets två delkomponenter, Himmelen under Vinden:

Vinden blåser över himmelen - sinnebilden av litenhetens hämmande inverkan. Således förfinar en aristokratisk människa den yttre aspekten av sin natur.

(I Ching, ö.s. Wilhelm/Baynes, 1950)


Eller, i modernare översättning:

Vind rör sig över himmelen: ringa ackumulation.
En jun zi (aristokrat) brukar emfas av strukturen
(för att) realisera sin väg/natur.

(I Ching, ö.s. Rudof Ritsema, 1995/2005)

Obamas "förfinande av sitt yttre" i hexagram 9 är samma "neger med
perfekt, fläckfri vit skjorta" som alltid. Lär känna skillnaden mellan spelet på ytan och de djupa drivande mekanismerna.

Hans roll, enligt det tidigare inlägget, är att spela den "milda och löftesrika Vinden" innan "den Stridande Himmelen" anländer, allt enligt den kinesiska tanken att historiska händelser cykliskt upprepas och indikerar en bakomliggande osynlig världsordning.


Faktum är att jag inte hittat någon omvälvare under Obamas tema och "preciserande linje". Men det beror på att den som "förfinar sitt yttre" inte är något revolutionärt eller ens radikalt råmaterial. Jämför med SvD:s artikel med den önskelista USA:s förra utrikesminister Albright listar.


Arketyper i evighetens galleri
- några parallellfall

Av de runt 1000 celebriteter jag beräknat i mina studier av det här gamla systemet, fördelade på dess 64 grundsymboler och totalt 384 preciserande "linjer", är följande Obamas "typologiska släktingar":

* Anton Bruckner, kompositör. Om jag minns rätt, en bondtölp som aldrig fullt ut lyckades charma Wien. Stötte trubbigt på kvinnor och blev avvisad varje gång.

* Johnny Weismuller, filmhjälten Tarzan. Narcissist, kanske latent homosexuell. Man måste misstro varje man som varit fotomodell och atlet (tittat sig väldigt mycket i spegeln) och inte klarar att lära sig "kvinnan" ens med fem försök1.

* Mark Foley - republikansk politiker som sade sig värna utnyttjade barn bara för att sedan själv bli avslöjad som barnutnyttjande homosexuell.

* K.D. Lang - kvinnlig musiker, homosexuell och mycket fixerad vid manliga rollspel.

Och så Obama då, åtminstone på ytan en gift, hetero man, låt vara att psykologer i pressen kommenterat hans och hustruns närapå orimligt stränga barnuppfostran. Och ominöst säger den preciserande tredje linjen i hans (och de övrigas) födelsehexagram: "Man och kvinna rullar ögonen och ser bort från varandra."

Hela världen jublar för närvarande och ser tydligen inte vad det kinesiska tid-karaktärsystemet antyder: ännu en florstunn aktör, en ny Johnny Weismuller vars atletiska förflutna före perioden som film-Tarzan påminner om den skrotlyftande, sixpack-magade Obama som cirkulerat i pressen. Kort sagt, en man med djupa identitetsstörningar på insidan.

Jag måste säga att jag glatts åt de färgades revansch i USA via Obama, men detta hans födelseomen har fått mig att fundera lite på vad slags makttripp han egentligen varit ute på, och vad makten gör med en människans känsla för Sanningen...

Obama som en delmängd i gruppen av gay eller helt misslyckade typer i relationsfrågor är aningen tankvärd. Jag har under många års studier av det här systemet inte tidigare noterat en så stor andel homosexuella livsöden i samband med en given "horoskoplinje". (Å andra sidan är blott 1000 beräknade tidpunkter i minsta laget för att börja med svepande generaliseringar.)


Dissonant Yin och Yang - grogrund
för värderelativism och kappvändande?

Obamas position inom symbolens linjestruktur gör frågan om dissonansen mellan "man och kvinna" mer komplicerad än man kan tro.

Hans födeleselinje, den heldragna tredje nedifrån räknat, är själv YANG (vit). Den finner sig som övriga aktiva linjer hämmade av en enda YIN (svart), som sitter som en propp i hela maskineriet.

Även Obama tillhör därför i själ och hjärta "det vita monetära Amerika", "den driftiga kasten", och finner den svarta proppen (hans egen hudfärg/sexuella läggning?) ett enerverande irritationsmoment i det obrutna flödet. "Man och kvinna vänder blickarna från varandra."

Så kan ett effektivt dolt självhat i dagens afroamerikan se ut! Överkompensation på ytan. Eller ser vi här en "vit man" som reinkarnerat som färgad och under ytan hatar denna onödiga bromsklots? Ett är säkert: hans "vita" yang-ambition finns därunder, i det undermedvetna. Läsarten harmonierar med tillgängliga fakta.

Så här, vill jag tro, arbetade Kinas politiska och andra analytiker för 2000 år sedan. En kombination av logik och intuition på hög symbolisk nivå.


Showen måste gå vidare!

Hur ställer sig Obamas HSIAO CH'U till kapitalismen och det habituerat förflackade "sökaret efter de lena tingen" (gammal judisk term för flat materialism och utilitaristiskt eller rent av simpelt pragmatiskt kappvändande)?

Obamas rörelseenergi (Himmelen) ges ett fokus via den övre symbolhalvan Vinden, vilket enligt konfucianska kommentarer
är tecknet då "alla ting glider in i sina pre-figurerade former", tecknet då "man gör sig en tredubbel vinst på marknaden".

Det är alltså jakten på den goda efterrätten som styr den här rörelseenergin! Klassisk "vit" västmentalitet.

Kort och gott: Odlandet av yttre kvaliteter ger en bra show, och gör produkten efterfrågad på marknaden. "Tredubbel vinst" - Obamas ofattbara förmåga att dra in pengar till sitt valkampanj.

Den välkammade Obama som skådebröd, men också, som kineserna sade, mannen som introducerar en fläkt av förfining (efter G.W. Bush). För till den lena Vinden associerade kineserna fintrådigt material som silke. "Negern har jobbat hårt för att få en fläkt av den fina världen."

Jämför med några av de andra namnen och avsmaka kalibern på deras arbeten. Bruckners vävande sina symfonier ovanpå en slätstrukten bonnighet, k.d. langs envetna arbete med kostymer och yttre draperingar, Tarzan-Johnnys narcissistiska atletism...

Alla tycks de besatt syssla med att måla över ett annat innehåll, något de inte hittar någon inre samklang med... "Man och kvinna vänder blickarna från varandra."


Emellertid är symbolvärdet i Obamas framgång ofattbart för dem i Tredje världen, för arbetaren, för alla andra små och marginaliserade. Men fatta också hur kort om människans högsta potential den här ambitionen faller när inte Yin och Yang är i harmoni.

"Woman is (still) the Nigger of the World", som John Lennon sade. Det fristående tidigare inlägget noterade att en annan Ordning stod för dörren bortom Obamas mandatperiod.

Och ett av de odiskutabelt äldsta jesusorden (från Thomasevangaliet) förklarar problemet i Obamas inre medvetandestruktur närmare: inget himmelrike (ett högre medvetandetillstånd) är att förvänta sig intill dess mänskligheten kvittat manligt mot kvinnligt och helt gått igenom det halvt odugliga förnuftets sätt att ständigt dikotomisera, klyva verkligheten i fantasier om "gott" och "ont", "fattig" och "rik", osv.

Den visionen var inte Brucker och Tarzan-Johnny i närheten av. Om Obama når den är oklart. Fattad som ett predeterministiskt system är han inte här för att nå nirvana i detta liv. Och därmed heller inte för att stödja det globala medvetandelyftet från marknadsekonomi/konsumism till nästa nivå.

Kanhända har dock Obama redan åtgärdat det mesta av störningen mellan inre och yttre, för minns hans identitetsstörda ungdom, hans drogbruk och sedan hans beslut att remejka sig själv och därpå rapidsnabba karriär.

Det är Himmelen som ligger bakom en sådan omstart, men en Himmel underordnad sökandet efter Marknadens gillande - den tredubbla vinsten på eller för Marknaden...Ett alternativt universum -
"You don't want to go there!"

Det är alltid intressant att byta polaritet på individens födelselinje, för att se hur det "alternativa universat" ter sig. Kan vi kalla resultatet för Obamas "Skugga"?
Det är när Himmelen är i sitt tredje och maximalt laddade stadium (som hos Obama) och ÄNDÅ finner en hämmande svart Yin-linje framför sig 1100-talsfilosofen Chu Hsi faller till föga och påminner om att det bortom människornas strävan också finns ett Öde (ming).

Det här kan vara det tuffaste för en "self-made man" som Obama,
eller en sekulär humanist, att inse: han inte var sitt eget mått, i förväg hade han mätts ut av...Himmelen. Som till råga på allt verkade inom honom själv. Att han bara var en spelbricka för en mycket mäktigare entitet!

Himmelen här fattad i sin egen rätt, och inte som en temporal komponent i prognossystemet. I TID kan förvisso andra krafter momentant göra de många förblindade för den gudomliga Himmelens existens.

Nu, i det alternativa universat, råder en annan situation: basen är Kärret, en allraminst "framåtsträvande rörelseenergi". Detta är en doldis av "mörkt" slag. Kärret är döden och den sista vilan. Detta höstens sista fruktskörd, den ringa njutning som världen bjuder en människa efter ett helt jordbrukarår.

I Kärrets tecken försvinner fenomenvärlden ur åsyn, men symbolen är också en portal mellan världarna. Därför symboliserar den här vilande volymen av vatten också en shaman som kan förmedla information mellan de levande och "de döda".


Ovanför Kärret alltjämt Vinden, löften om vinst och fint silke på marknaden, rörelsen in i den pre-figurerade formen. Alltså Kärret/Döden på väg att ta form - tredubbelt! Vinden vill förverkliga och bringa till manifestation, men råmaterialet är Kärret. Kineserna kallar symbolen CHUNG FU: Sanning i eller Trohet mot (hjärtats) Centrum. Denna psykologiska konstitution är det enda som kan rädda människan eller nationen ifråga.

Men i det "alternativa universum" till det Obama bebor, berättar nu tredje linjen om hur troheten, lyssnandet in mot det egna hjärtat (det inre sinnet) går förlorat, därför att den externa Vinden blåser och lovar tredubbel profit ute i världen.

Individen faller till föga, säljer sin själ till Djävulen/Världen/Kapitalet, och Kärret som sumpmarken där man dumpar liket som inte är värdigt familjegraven blir till verklighet genom Vindens försorg. (I Vindens tecken finner tingen sin pre-figurerade form.)

I fenomenvärlden? Bilden av en president som mördas i sitt ämbete. Den mörka kraften är stark i CHUNG FU:s tid.


Men...detta händer alltså i ett alternativt universum till Obamas. Om han inte själv går genom portalen mellan världarna...

_____

1. 1a, ettåriga äktenskapet katastrof - forcerat av det "moraliska Hollywood"; 2a, 1933-38, "ständigt bråkande i och utanför hemmet" - sex år därpå begick den sannolikt bipolära kvinnan självmord; 3e, 1939-48, "spendersam kvinna" som tog över fostran av samtliga tre barn från detta äktenskap; 4e, 1948-62, 5e 1963-84, faderns värsta enligt sonen Johnny Junior från 3e.

Källa: http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Johnny_Weissmuller

Notera att texten tycks lasta kvinnorna för Weismullers äktenskapliga problem! HSIAO CH'U indikerar också att det är fogligheten men också mörkret - YIN - som är problemet för den annars så perfekta YANG...

Det är spännande att fråga sig: vilken är egentligen I CHINGs position i frågan om "upplysta män" och "irrationella fruntimmer"?

Att det kinesiska tecknet för "bråk" inkluderar tecknet för kvinna, är välkänt, men några års studium av I CHING ger vid handen att bokens författare befann sig på ett medvetandetillstånd bortom det simplistiska politiserande sinnelaget - det enda vi i väst i dag är förtrogna med. De gamla kineserna sökte grunda sin politik i visdom, och den första dogmen eller axiomet jag på rak hand kommer på, rör balansen mellan Yin och Yang: "ingenting till överdrift".

***

Data på HSIAO CH'U-individerna:

Bruckner 1824-09-04 04.15 Ansfelden
Weismuller 1904-06-02 18.30 Freidorf/Timisoara Rumänien
Foley 1954-09-08 04.55 Needham MA
Lang 1961-11-02 02.03 Edmonton Kanada
Obama 1961-08-04 19.24 Honolulu Hawaii

Weissmuller trixade med sitt födelseår, här används den upptäckta, korrekta födelsedagen. Att han lämnade klockslaget utan "justering" är bara en intelligent gissning: vill man trolla bort några år, är det kanske inte födelsetimman som är mest angelägen att förfalska! Men datat är alltså inte helt "rent".

Notera att flera av individerna har ett tydligt sidoinflytande från en angränsande timma. I praktiken är systemet stort och oöverskådligt: 384 x 384 "preciserande linjer" ger 147.456 subtyper!

Beräkningar gjorda med kalkylatorn på www.hall-of-man.com

Inlägget reviderades och kortades något den 21/1 2009.


lördag 17 januari 2009

Einstein kontra dumheten

Minnet är kort. Efter ett välkänt terrorattentat 2001 och en bisarr straffexpedition mot Irak från USA:s sida, tycktes hela västvärlden ha tappat omdömesförmågan. Infantila konstnärer roade sig i "yttrandefrihetens namn" med hånfulla karikatyrer av en religiöst inspirerad man i tron att terrorattentatet hade det allra minsta med ett intelligent religionsutövande att göra.

Man kan säga att det genomsekulariserade Sverige och Danmark härvidlag framställde sig som fullständiga dummerjönsländer inför världen. Här hemma förstod ingen varför det blev sådana ramaskrin. Ett klassiskt fall av att ha suttit "i sin egen låda" för länge och pga ett uselt kunskapsunderlag börjat odla föreställningar som hade föga med verkligheten att göra.

I svallvågorna har också mindre intelligenta element i väst opportunistiskt eller till följd av undertryckt panik putsat av den hederliga gamla förnuftstron. Först var det den inte längre helt klartänkte brittiske biologen Richard Dawkins som kallade religionen ett sjukt virus, och sen kom copy-catsen och småstjärnorna fram: under slutet av 2008 en svensk tv-serie som måste fått varje sant filosofisk människa att generat byta kanal.

Eller häpet sitta kvar - och fråga sig vad det var för människor som satt där och uttalade sig, veligt och tafatt om saker knappt någon av dem verkade ha funderat särskilt mycket över. Satan, vilken tunn soppa! Så det var intresseföreningen Humanisternas affischnamn för en fortsatt nihilistisk svensk tankemiljö...

Minnet är som sagt kort, men backar man till 1950-talet och ett av förra århundradets odiskutabelt största andar, Albert Einstein, hörs en helt annan röst, ges en betydligt mer genomtänkt syn på förhållandet mellan vetenskap, förnuft och religion.

Med risk för ett upphovsrättsligt intrång vill jag ändå snabböversätta lite av Einsteins funderingar. Det är i boken "Quantum Questions" (1984) som amerikanske filosofen Ken Wilber låter de största kvantfysikerna Schrödinger, Bohr, Heisenberg, Pauli m.fl., ge sin syn på relationen mellan vetenskap och religion.

Skulle förbundet Humanisterna råka ta del denna illuminerade krets av vår tids största vetenskapsmän och via dem förstå de mycket snäva gränser som vetenskapen anser sig vara kapabel att uttala sig om, skulle nog ordföranden Christer Sturmark tvingas lägga ner sin lågintensiva mobbning av fenomenet religion och hoppa på ett annat tåg.

Föreningens anti-religiösa smörja har överhuvudtaget inget med det upplysta vetenskapliga sinnelaget att göra, men desto mer med en grumlig scientistisk fundamentalism. Det har emellertid tillräckligt många andra kritiker redan noterat, så raskt över till Einsteins egna ord.

Det skulle inte vara svårt att nå en överenskommelse om vad vi menar med vetenskap. Vetenskap är det nu hundra år gamla strävandet att genom systematisk tanke sammanföra den här världens förnimbara fenomen i en så grundlig association det möjligt är. För att uttrycka saken djärvt är det försöket till en a posteriori rekonstruktion av existensen via en process av konceptualiseringar.


3000 år gammalt kinesiskt utkast till en evolutionär princip -
ett tidigt modellbygge helt i Einsteins mening.


Men när jag frågar mig vad religion är, finner jag inte lika enkelt ett svar. Och till och med sedan jag funnit ett svar som måhända tillfredsställer mig för just det här ögonblicket, förblir jag övertygad om att jag aldrig, under några omständigheter, ens i en ringa utsträckning kan sammanföra tankarna hos alla de som har givit den här frågan en seriös eftertanke.

Likväl skissar Einstein sedan i flera sidor både gott och dåligt med religionen, och beklagar den primitiva tendensen hos människan att göra Gud till sin egen avbild - antropomorfism. Som den gamle greken Protagoras sa, om det nu var i beundran eller i förtvivlan över människosläktets oförmåga att "tänka utanför lådan": "Människan är alltings mått". Einstein fortsätter:

Om det är ett av religionens mål att så långt det låter sig göras befria mänskligheten från träldomen i det egocentriska begäret, åtrån och fruktan, kan vetenskapligt resonerande hjälpa religionen på ytterligare ett sätt. Trots att det är sant att vetenskapen har som mål att upptäcka regler vilka tillåter associationen mellan och förutsägandet av fakta, är detta inte dess enda syfte.

Den söker också reducera de upptäckta kopplingarna till ett minsta möjligt antal ömsesidigt oberoende konceptuella element. Det är i detta strävande efter det mångahandas rationella unifikation vetenskapen mött sina största framgångar, även om det är just detta försök som bereder den dess största risk: att falla offer för [sina egna reduktionistiska] illusioner.

Men vem än som varit med om den intensiva upplevelsen av ett framgångsrikt avancemang inom den här domänen, har rörts av djup vördnad för den rationalitet som manifesteras i existensen. Genom förståelse uppnår han en långtgående befrielse från de personliga hoppen och begären, och når därigenom den ödmjukade sinnesattityd gentemot storslagenheten hos det förnuft som inkarnerat sig i existensen, och vilket, i sina djupaste djup, är oåtkomligt för människan.

Einstein talar här om Platons Världssjäl, eller snarare dess "noetiska" högsta skikt. Det finns inga tvivel om det, för han nämner "Det Ena, Det Sköna och Det Goda" bara några rader bort.

Men den här attityden syns mig vara religiös i ordets högsta bemärkelse. Och därför förefaller det mig som om vetenskapen inte enbart renar den religiösa impulsen från den antropomorfiska slaggen, men också bidrar till ett religiöst förandligande av vår förståelse av livet.

Albert Einstein: Ideas & Opinions (1954), återgivet i Ken Wilbers (redaktör) Quantum Questions, 1984, kapitlet Einstein.


Tillägg. Den förste Nobelpristagaren i fysik ut i Quantum Qestions, Werner Heisenberg, är något av en chock. Jag har aldrig förr sett en fysiker så distinkt dra gränsen och klargöra att vetenskapsmannens rätt att uttala sig om livet slutar vid det "språkspel" inom vilket den riggat upp sina modeller och inom vilken den söker bekräftelser på sina teorier.

Nobelpristagaren påminner med andra ord om skillnaden mellan vetenskap och scientism. Den senare är ett sjukdomstillstånd hos dem som dukat under för hybris och börjat tro att det de själva sysslar med är "världens tak".

Heisenberg är också medveten om att de religiösa utsagorna hänför sig till en helt annan domän än den fysiken befattar sig med, och att det därför inte finns någon konflikt mellan dem. Guds rike är inte av denna världen, det försiggår inte i tid och rum.

Jag kan inte nog lovorda den ovanligt goda gärningen av en då blott 34-årig Ken Wilber att samla ihop så stora tänkare från fysiken i en antologi och visa att de alla var "mystiker" med en klar insikt om det finns mer "där ute" än vad vetenskapen sysslar med.

Det är viktigt för den naturvetenskapligt orienterade att pröva sitt medvetande mot begreppet tidlöshet. "Sju års stirrande på en vägg", som buddhisten kryptiskt säger. Resultatet kan bli rena upplysningen - och då inte bemärkelsen av en 1700-talsencyklopedists galloperande försök att bemästra världen (i tiden) genom så mycket faktainsamlande som möjligt. Det är ju ur det tidlösa uppslagen till forskning till att börja med kommer.

En sökning på DN visar en artikel vars författare Per Sundgren inte förefaller ha greppat Einsteins avsevärda djup. Det finns visserligen tecken i Einsteins tankar som visar att han var barn av sin tid - det sena 1800-talets vurm för rationalism evolution - men det är knappast någon avkönad förnuftsreligion Einstein avsåg med "kosmisk religiös känsla", det hoppas jag ovanstående har antytt.

Ännu ett inlägg (nytt fönster) om Einsteins "stora ande", fast ur den antika kinesiska evolutionslärans perspektiv. I den kulturen sökte och fann man andra svar, om hur tid relaterar till mänsklig karaktär (eller brist därpå)!

fredag 16 januari 2009

Rakt ur det blå

Ett av 2008 års underligare pressmeddelanden var väl då Katolska kyrkan förklarade tron på utomjordingar vara helt förenlig med en kristen grundsyn. (Bara några månader därefter meddelade en pensionerad amerikansk militär att Roswell-incidenten var sann, att militären har bevis för ett utomjordiskt besök.)

Har kyrkan börjat förstå implikationerna av vad som kan vara tvättäkta ord från Jesus egen mun? Vem är egentligen Fadern i logion 15 i Judas Thomas evangelium, hittat i en egyptisk åker i december 1945. (Klicka på bilden för full storlek.)

Thomasevangeliets 15e och 16e logion.


Judas Thomas (Judas tvillingen) förmodas vara en av Jesus yngre bröder, nämnd i de kanoniserade evangelierna, men en annan läsart är att var människa har en "tvilling", sitt eget högre andliga jag (representerat som ens ängel i den tidens judiska föreställningsvärld).

Det här skulle alltså vara delar av den "hemliga lära" - från Jesus "högre natur" - som inte meddelades till kreti och pleti. En påminnelse om att medialitet ("channeling" eller klärvoajans) knappast är ett modernt new age-fenomen.

Att forskarna sedan 20 år äntligen fattat hur gammalt Judas Thomas evangelium är kunde stavas problem för kyrkan som fyllt på med mer och mer spekulativ teologi för vart kyrkomöte genom historien.

För vad när en samling ålderdomliga ordstäv dyker upp från en tid innan Jesus-materialet bäddats in i en uppenbarligen uppdiktad ramberättelse? Den här texten ser ut som en ren minneslista med uttalanden, och där finns inget som helst intresse (ännu) av teologiska betraktelser över meningen med lärarens snöpliga död. Han blev ju korsfäst för högförräderi mot Rom efter att ha kallat sig, eller sades ha kallat sig, kung (messias).


Kombinera det här sensationella fyndet med de senaste 40 årens forskningsframsteg om "källan Q", ett litterärt skikt som Matteus- och Lukas-evangelierna lånar från en äldre, nu förlorad text.

Nu är vi rysligt nära den tid Jesus bör ha levat. Och återigen, källan Q fokuserar inte alls korsfästelsen utan trycker även den på hans undervisning. Material från innan förgudandet satt igång!

Argumenten mot Jesus historiska existens är nu tunnare än de någonsin varit, ja det är faktiskt - har alltid varit - en icke-fråga. Det övernitiska historierevisionister från 1800-talet och framåt rimligen borde ha frågat sig var hur en man som avrättades knappt ett år in i sin publika karriär ändå lyckades få fart på en så kraftfull historisk rörelse (på gott och ont - se logion 16 härovan)...

Är Fader vår en liten ET-liknande figur? Som bokstavligen hämtade upp den uppståndne Jesus på "ett moln"?

____

Inläggets seriositet? Djuppsykologen Carl Jung sade att varje historia är bättre än ingen. För stagnanta psyken är döda själar. Rationalitet är det kanske bästa sättet att ta kål på sig själv, om man inte balanserar förnuft mot vision.

_____

Postskript 090118.

Dryga dygnet efter att inlägget publicerats med vissa tvivel om att "Rakt ur det blå" var en adekvat rubrik, kommer en humoristisk och synkronistisk (djuppsykologisk term) kommentar från våningen ovanför: på söndagsmorgonen kan man i Aftonbladet läsa om ett milsvida siktande av ett "blått sken med eldsvans" i skyarna - DN hade sovmorgon men hakade snart nog på.

Kan det bli mer "rakt ur det blå"?

Hur kul hade det inte varit om Sverige äntligen fått vara med om något mer substantiellt i UFO-väg!? Det är ju det här landet som mest av alla behöver inse att människa + enbart hennes egen intellektuella kapacitet är ett skämt ur övervåningens perspektiv.

söndag 11 januari 2009

Darwin, än sen? Nästa steg var...

I en serie evolutionsartiklar i DN inte minst den senaste prydliga skoluppsatsen av hur livet differentierades från biologins egen mytisk-religiösa Enhet (åskådliggjord som "den 1-celliga organismen"), ligger en rörande folkbildningsambition.

En ambition helt i linje med en sekulär stat som berömmer sig av att vara i framkant av naturvetenskapen och som på inget sätt vill förlora momentum genom kostsamma exkurser in i den verkligt intressanta frågan om medvetandets förhållande till livsyttringarnas tilltagande komplexitet under evolutionens gång. Nånstans under resan bestämde man sig helt enkelt för att reducera medvetandet till en bieffekt av evolutionen. Det var så man tydde data på den tiden.

Många framlever ett helt "allmäntbildat" liv utan att någonsin ifrågasätta den materialistiska föreställningen. Åtminstone tills Fan (Faun/Pan) blir gammal, för då blir naturens rådare själv religiös! Då passar det sig minsann att ta ett större grepp på livets samtliga fenomen!

Här är ett boktips för den som vill läsa Darwin ur ett större och intelligentare perspektiv än det DN erbjuder för att värva nästa generation biologer.

Följ tipset innan upplagan är slut - vissa säljare på internet har börjat trissa upp priserna på uppfinnaren Arthur M. Youngs böcker, nu när han är död! Men på hans egen sajt finns en restupplaga.Young var helikopterns uppfinnare (den ytterligt berömda modell som t.ex. våra egna Abbor ses sitta i på omslaget till sin storsäljande skiva "Arrival" från 1970-talet).

Matematikern och flygingenjören skapade helikoptern som en hyllning till själens fria natur, och tackade sedan för sig som vetenskapsman! Hans snille var för stort för ingenjörskonsten. Istället blev han medvetandefilosof och "The Reflexive Universe" från 1976 är hans magnum opus. Det utkom händelsevis samma år Abba låter sig förevigas, sittande i hans Bell-helikopter... Fenomen "larger than life" tycks dras till varandra - eller åtminstone samvariera...

Kallar du dig förnuftsstyrd bör du ha tagit del av Youngs utvidgade evolutionsmodell. Inte för inte kallades han det sena 1900-talets nye Einstein. Han var en "stor själ" - om det begreppet resonerar med något biologiskt substrat hos den naturvetenskapligt intresserade individen.


Arthur M. Young på äldre dar


DN konstellerar tyvärr sitt Darwin-material med en artikel om kreationismen i dess simpla tappning. Det är bara att instämma i en amerikansk Amazon-recensent av Youngs krönande verk: hans tänkande representerar något helt annat än den infantila polariseringen av dumdryg bibelliteralism mot en lika dumdryg biologism.


_____

Tillägg 090112. Läsvärt om mannen bakom den utvidgade evolutionsteorin.

Psykologiprofessorn Jeffrey Mishloves hyllning till sin 1995 bortgångne vän Arthur Young.
http://www.intuition.org/Young.htm


lördag 10 januari 2009

Bortom Mona - en utopi

F.o.m. 090320 återfinns astrologiska samtidsanalyser på en egen blogg:

Sideriska siktet.

Skälet är enkelt: det finns bara så många individer med intresset (eller förmågan) att "on the fly" bygga upp en astrologisk begreppsvärld och utifrån den betrakta den aktualitet inlägget berör.fredag 9 januari 2009

Glömskans flod och Sanningen

Några tankar om något så otrendigt som Sanning (naturligtvis stavat med versalt S).

Sanning på grekiska (Wikipedia i nytt fönster): ALETHEIA,

a-lethe-ia

Minns glömskans flod Lethe i den grekiska mytologin!1

Som jag läser det här, är därmed Sanning en produkt av "icke-glömsk-het", av att "inte borttränga" fakta - t.ex. genom att hålla sig förmer än att distordera sinnenas indata via indoktrinering.

Ett effektivt sätt att göra sig insensitiv för Sanningen är att politisera sitt psyke - kanske som en följd av en klen personlighetsstruktur vilken föredrar att leva under en partipiska, med ett begränsat antal åsikter. Eller genom att livsinvestera hårt i någon annan "ism".

Så Sanning var så enkelt! Var alltid förutsättningslös.


Samtida konst av Joe Moorman

Och så svårt att vara Äkta, utan att reducera sig till vad den mystiska gruppen esséerna vid Döda havet för 2.000 år sedan kallade Lögnens barn - dem som glömt eller till och med aktivt sysslade med att förtränga och förvränga saker.

Inom esséersamfundet, där textläsning och djup meditation syftade till att skapa en gudomlig människa utan skuggor i psyket, rådde förbud mot att svära en ed. För den som formellt "lovar något" avslöjar sig redan jobba med "kluven tunga", och underhåller bortom löftet en fantasi om något annat. Det psyket lever redan med lögn och svek i sinnet. När ja är ja och nej är nej, då råder Sanning.

Gå inte i närheten av bespottare, rådde någon vis människa i antiken. Det är sant. "Psykisk smitta" existerar, men folkflertalet är så förmörkat (fastän smarta i sina egna ögon) att det inte märker när smittan börjar vandra från ett psyke till nästa. Vi i Sverige är kroniskt drabbade av fenomenet. Vi kallar det flockmentalitet och är inte så stolta över det. Men klarar inte att bli Sanna Individer.

Man kan säga mer om de som "glömmer" att berätta en del av historien och har ett skakigt förhållande till Sanningen: de är separerade från sin andesjäl, vilken, som en avbild av Guds eller Det Absolutas väsen, är 100% sanning, 100% rent Medvetande.

Indisk filosofi definierar tillvarons - och vårt - innersta väsen som SAT-CIT-ANANDA. Vi är 100% Existens, 100% Rent Medvetande och 100% Lycksalighet. Innan vi trillar i glömskans flod...


Den sjuka själen kan å andra sidan falla så långt som till närapå 100% av omedelbar glömska - jag såg det en gång hos en man med akut psykos. Efter 30 sekunder upprepade han det jag just sagt men i distorderad form som att, "dom sa att...si och så". Det var obehagligt att se indata bli till utdata så snabbt, fast nersmutsad efter snabbresan genom total psykisk mörkläggning. Noll Sanning, noll Trohet mot indata.

Det är under de här allvarliga mörkläggningarna vi också hittar den störda nutidsmänniskans sjuka jakt på "omväxling" och "underhållning". Egot har tråkigt! Egot vill bli roat! Egot flyr det faktum att den är en tumörsvulst på Själen.

Själen väntar still och söker informera människan om natten via drömmarna. Men ett liv är kort, och ett efter ett bränns de av utan att Insikten dagas om att objektiva värden existerar. Med ett samlingsnamn kallade de gamla kineserna de reglerande principerna för TAO. Ja, universum har i någon mening moral.

Kristendomen, när den blev riktigt pretentiös, upphöjde mannen Jesus till statusen av LOGOS självt - den reglerande kosmiska världsordningen. (Det var väl enda sättet, givet de många sofistikerade mysterireligioner och filosofier som redan florerade runt Medelhavet...)


Inga av dessa tankegångar rör de fallna själarna vid i första taget. Deras värdkroppar håller helt enkelt för låg kvalitet. För religion och filosofi är rätt förfinat tankegods, kräver viss skärpa. Till livets hemligheter hör att kroppen utvecklas som en konsekvens av den preexisterande, eviga själen.

Därför kan man med viss rätt tala om sunkiga hjärnor. (Jag har jobbat hårt med att disciplinera mitt medelmåttiga organ i livet!) Själar som ignorerat intellektet i tidigare liv, ska inte förvänta sig några Einstein-hjärnor vid återbesök på den här planeten.


Apropå Einstein. Kineserna hade ett begrepp, "wu wang". Den konfucianska klassikern I Ching beskriver i 25e kapitlet i kryptiska termer vad saken handlar om. Detta var enligt den medeltida Ho Lo Li Shu-metoden Albert Einsteins födelsesymbol, det omen under vilket han trädde in i tiden.

Wu wang kan översättas som att han inte tänkte "smartass-tankar", eller mannen som var "utan dubbelhet" i psyket.

Kort och gott en av de få människor med vittring på Sanningen som har vandrat på jorden i modern tid (kineserna sparar i sitt kalendariska system på det här födelseominat, ytterst få tillfällen ges att födas in i tiden med denna förnämliga beskrivning). Wu Wang indikerar säkerligen en bra biologisk hjärna, reserverad för dem som inte sysslar med billig smartass-retorik.

Einstein måste ha haft en akut känsla av att det existerade en objektiv Sanning i samband med fysiken ("Gud spelar inte tärning"). Han hade rätt, men nådde inte ända fram. Glömskans flod var för stark till och med för en Wu Wang-natur."De andra", som är helt under vattnet i glömskans flod, kallade esséerna som sagt för Lögnens barn. Eller Mörkrets barn, eller "sökarna efter lena ting". Med det sista antyddes människor som var lika ytliga som tyget i de exklusiva plagg de bar eller trånade efter att få bära. Samma gamla avtrubbade materialister som det finns fler av idag än någonsin i antiken, med andra ord.

Kulturkonservatismen - när den för kärnämnet Sanning på tal - talar således om så djupa psykologisk-kognitiva grunder att "de moderna barbarerna", som den spännande kulturfilosofen Rob Riemen kallar dem, inte ens vet vad saken gäller.

Jag måste erkänna att jag blev överraskad över kraften i begreppet Sanning (med stor begynnelsebokstav) när jag från "Truth" på Wikipedia gick över till det grekiska ordet (i jakt på namnet på Sanningens gudinna i antiken).


*****

Vad handlade nu detta inlägg om?

Kanske en en illustration av hur vattentät Leibniz tanke om "den eviga filosofin" är: söker du Sanning kan du gå till vilken kultur som helst och se att den skymtar bakom tids- och kulturbundna uttryck. Här fick vi se hur en bortglömd judisk sekt som arbetade hårt med mental disciplin för att närma sig absolut genuinitet. Och hur geniet Einstein föddes under ett kinesiskt omen där det stod "SANN" skrivet över hela himlen.

Men äger du inte ett dyft Sanning i dig själv, t.ex. för att du a priori förnekat dess existens (likt en ateist/nihilist), då kommer världen att vägra dig i retur. Allt du får ut är ditt egna neurotiska jagande efter nya upplevelser och små meningslösa fakta. Men pusslet kommer aldrig att gå ihop, för det är du som a priori bestämt att det inte går att få ihop. För det existerar ingen objektiv Mening. Som man bäddar får man ligga.

Tro därför inte den materialistiska vetenskapen som säger att de inte har allt klart för sig nu, men att de i princip kan lösa tillvarons gåtor. Det kan de inte, för de har som irrationell och överordnad hederskod att ALDRIG acceptera en högre nivå i tillvaron, en metafysisk verklighet. De vill inte ens syssla med Sanningen, för de är, som esseerna kallade dem för 2.000 år sedan, Lögnens barn.

Dessa själar befinner sig i ett tillstånd av "letheia", i glömska/lögn, självhat. Antikens filosofier och religioner brukade likna detta vid syndfallet, själens handlösa fall ner i låga fragmenterade regioner av Liv.

Där nere, i fragmenteringen, befinner sig naturvetenskapen. Jag säger inte att den inte hittar värdefulla saker, men minns att den gör det TROTS sig själv. Den välinformerade vet förstås att nya paradigm redan är på framväxt, så här sparkar jag in gamla dörrar som redan står på glänt...


Sanning är en fråga om, som buddhisterna sade, "korrekt inriktning" och "korrekt bemödande".

Medvetandets Sökarljus på Dig.


Välj bara Grund-Gestalt, och det Sker!

Ganska mirakulöst, egentligen.


_____

1. Efter att själarna druckit Lethes vätten återvände de till en ny inkarnation på jorden utan minnet av sin historik, de nollställdes. Bara genom det lilla barnets omedvetna böjelser kan den vakna människoskådaren se att det kommit med ett innehåll i sin ryggsäck, just som Platon hävdade efter att ha inhämtat den kunskapen hos pytagoréerna i Syditalien i sin ungdom.

Vissa själar kommer dock åter med intakta minnen och den antika förklaringen för detta var den alternativa floden Mnemosyne. Dess vatten ger direkt åtkomst till ett högre medvetande, ett sant medvetande.

söndag 4 januari 2009

Gardell och mångalenskapen

F.o.m. 090320 återfinns astrologiska samtidsanalyser på en egen blogg:

Sideriska siktet.

Skälet är enkelt: det finns bara så många individer med intresset (eller förmågan) att "on the fly" bygga upp en astrologisk begreppsvärld och utifrån den betrakta den aktualitet inlägget berör.


lördag 3 januari 2009

Alex Schulman dekonstruerad

F.o.m. 090320 återfinns astrologiska samtidsanalyser på en egen blogg:

Sideriska siktet.

Skälet är enkelt: det finns bara så många individer med intresset (eller förmågan) att "on the fly" bygga upp en astrologisk begreppsvärld och utifrån den betrakta den aktualitet inlägget berör.


torsdag 1 januari 2009

Genderteoretikerna som stannade i farstun


Yoni/Lingam - indisk stilisering av
det kvinnliga och manliga reproduktionsorganet.Jag kastar understundom en blick på den torftiga svenska wikipedia, och häpnade senast - utifrån det som där ändå fanns att läsa - över hur illa genderteorierna om kön som en social konstruktion stämmer med empiriska fakta - med verkligheten själv.

Det vill säga, om man beaktar även sådan data som I SIG är problematisk eftersom den faller utanför den reduktivt materialistiska världsbilden.

Under framlidne läkaren Ian Stevensos fyrtio år av intervjuer med små barn som hade detaljerade och levande minnen av sitt närmast föregående liv, fick han i mer än ett fall höra hur barnets föräldrar förgäves sökt stöpa ungen i detta påstådda "sociala kön" (gender). Men ungen tvärade helt.

De här problemen med motsträviga barn gick hand i hand med att ESSENSEN som yttrade sig som ett människobarn just bytt BIOLOGISKT kön jämfört med dess just föregående människokropp!

De små varelserna värjde sig mot blotta upplevelsen av att finna sig i en ny fysisk kropp av "fel sort". De sociala konstruktioner som sedan naturligtvis knyts till de båda könen är givetvis sekundära inför den unga egokonstruktionens negativa reaktion på dess bio-feedback.


Att som socialkonstruktionisterna hävda den fenomenologiska genderverklighetens primat har sin poäng, men stannar på tok för tidigt. Men man måste ursäkta lesbianer som genderfilosofen Judith Butler - traumat kan inte uderskattas där någon tidigt i livet blir medveten om att något har hänt jämfört med de medhavda själsminnen som redan Platon för 2300 år sedan beskrev. Man känner inte igen sin kropp längre!

Att då först tillgripa "dumma mamma/pappa"- modellen - i det här fallet, "dumma, korttänka samhällskonvenans" - är förståeligt. Den här typen av problem blockerar individen på en mycket basal nivå.

Ångesten kan faktiskt förmodas vara så stor, att den genomsnittliga "har-just-bytt-fysisk-polarisering" inte klarar att vänta med sitt rationaliserande eller (kompensatoriska) teoribyggande tills han/hon inhämtat alla till buds stående spår som finns nedlagda på planeten jorden.

Svaret ligger i reinkarnationsläran, som i väst inte bereds något som helst officiellt erkännande eftersom vi a priori är försvurna åt en materialistisk världsbild som ser medvetandet som en kortlivad effekt av en biokemisk hjärna.

Reinkarnationsteorin säger kort och gott att den man upplever sig vara egentligen inte alls är en människa av den här världen. Individens problem med kroppsidentifikationen beror på ett "eftersläp" från närmast föregående liv, och är inte mycket att bry sig om. Om hon inte fixerar sig vid saken kommer naturen själv att rätta till det, för eller senare. Det är när man fixerar sig vid ett problem man själv börjar bygga på sin aparthet (homosexualitet).

Av komplexa skäl valde inte västerlandet den djupa insiktens väg. Istället kriminaliserades först homosexualitet, och i nästa lika förryckta överraktion, legitimerades homopartnerskapet. I inget av fallen bereddes själen det nödvändiga kunskapsmaterial den behöver för att förstå, djupna, och fri gå vidare.

Kalla det ett riktigt dåligt karma pga något tidigare skräpliv att inte ens få chansen att födas in i en kultur som förfogar över den stora övergripande bilden!

För en del själar är livet på jorden ännu så omskakande att överreaktioner är standardsvaret på livets tilltal. Kanhända kan t.o.m. själen råka i vild pendelsvängning - vilket leder till en serie extrema och obalanserade reinkarnationer.

Något besläktat verkar inträffa i samband med ond bråd död, som enligt dr Stevensons flera tusen djupintervjuer med barn, tycks leda till en snabb - kanske alltför snabb - reinkarnation. Den snabba returen gör att själen inte hinner assimilera sitt föregående liv och minnena plockas upp av hjärnan i nästa barnkropp.

Nu förstår alla varför den första ALIEN-filmen gör ett sånt omstörtande intryck. Den talar djupt till människan, för VI bär alla en sådan här ALIEN inom oss! Vår egen SJÄL är egentligen fullständigt främmande för planeten jorden, den nyttjar bara mäniskoaporna som fordon för sina upplevelser (och lär ha trasslat in sig i jordtillvaron som följd av sitt första besök här)!

Vad filmmakarna gjorde, var att demonsera Främlingen, se honom ur det partiella "humanistiska" perspektivet, ur offrets och loserns perspektiv. Reultatet blev en skräckklassiker. Det skulle gå att göra en helt annan film på samma tema, och alla världens myter om reinkarnation är en början på det manuset.

Frågan är dock om inte ALIEN som den står, gör mer nytta, om syftet är att bringa det förfallna mänskliga psyket att åter börja fundera kring det HELT FRÄMMANDE... En präktig omskakande mardröm kan ibland vara botemodlet för dem som sover.