torsdag 30 juni 2011

Låt oss förstå något om patraskets sort

"Filosofer har svårare att få jobb än ingenjörer, konstaterar Svenskt Näringsliv som vill att studiemedlens bidragsdel ska sänkas..."

SvD, DN, AB

Läsaren HELL på DN: 
Jag tror Svenskt Näringsliv skulle bli väldigt förvånade om de kollade upp vad som faktiskt ingick i etiketten "humaniora". Ett exempel från Lund som ligger under humaniora: http://www.lucs.lu.se/Research/

Låt oss direkt konstatera att Svenskt Näringsliv och deras medlemmar alla är personer, juridiska eller köttsliga, vilka förkroppsligar den mytologiska Satans välde på jorden genom deras ensidiga dyrkan av Penningen. 

Denna tillbedjan sker inom ett tankesystem som fråntagit människan hennes värdighet och reducerat henne till en produktions- och konsumtionsenhet. Till en gnagare i ett ekorrhjul. 

Detta scenario är uttrycket för en världsbild, en modell, men är naturligtvis inte verkligheten själv. Människan lever genom sitt språkliga gränssnitt. För att bäst kunna bedöma vilka modeller som representerar verklighetens förhållanden krävs dock ett "tänkande utanför lådan", en odogmatisk förmåga att intellektuellt bearbeta rådata. Här kommer de för det marknadsstyrda samhället "olönsamma" filosoferna in.

Naturligtvis är filosoferna livsfarliga! De lär gnagarna att upptäcka vad de har kommit att bli, intet ont anande och uppmuntrade av Svenskt näringsliv i rollen av reklambyrå att göda sina begär.

Judisk filosofi påminner om att människans två dispositioner, roten till gott och roten till ont, båda är nödvändiga - vi upplever trots allt världen som ett fenomen och behöver kontraster för att alls varsebli (och kanhända också förstå) något.

Problemet uppstår bara när den naturligt givna roten till ont (yetzer ha-ra) stimuleras ytterligare. Detta är vad också det sanna västerlandets portalfigur Platon kallade att falla ner till den lägre, irrationella själshalvan - begärsnaturen! Där går siktet nästan omgående förlorat på de eviga värdena, och t.o.m. så enkla (och kostnadsfria) ting som människans förmåga att tänka självständigt, utan försök till mental manipulation från Svenskt Näringsliv.

Dessa eviga värden förnekar för övrigt Svensk Näringsliv i rollen som den naturalistiska (ateistiska) mainstream-vetenskapen! Att tala om själens oförytterliga integritet och livskvalitet är inte populärt på en arena vissa söker definiera i enbart ekonomiska termer!

Vad framgår av dessa lösa tankar? Jo, att Satan - i rollen av Svenskt Näringsliv - styr hela den moderna västerlänningens tankemönster och därmed halvexistens.

Bra funderingar på Lasses blogg om den västerländska individualitetens vagga Grekland och dess värdefullaste tanke, den att ett initierat folk tillsammans styr sin framtid (demokrati): 
Appendix - tagning två.

Ur brevkorrespondens på morgonen, i vilken jag modifierar den livsfarliga idén om demokrati som i Sveriges fall omedelbart skulle leda till att t.ex. alla konstformer utraderades (minns pöbeln i samband med en eller annan konstskandal de senaste åren). Platon har alltjämt sista ordet i frågan om det goda men svårgenomförbara samhället - men inte omöjligt svårgenomförbart:

Se bara Svenskt Näringslivs närmast tragiskt korkade utspel idag om att filosofer har svårt att få jobb och att för Penningens skull (Mammon) Sverige bör försvåra "lyxstudier" på högskolor.

Jag har länge sett detta komma: det fullständiga vansinnet i ett land som valde att tänka i siffror istället för direkt genom sin intelligens.

Minns Platon: Han höll siffrornas värld för att vara en lägre realitet, blott ett representationsskikt av en högre verklighet där de riktiga styrande principerna existerar.

Det var filosofernas (humanisternas/humanioras) uppgift att hålla sikte på de eviga principerna och meddela dem ner till politikerna för implementation i samhället.

Lägst ner på rangskalan hittade man handelsmän och bönder - våra dagars "Marknaden". Det är samma Marknad vars lydiga springpojke Reinfeldt är, och som överhuvudtaget inte bryr sig om humaniora läggs ner. Bara pengar gäller nere på patraskets nivå.

Vi talar om en kamp inom den västerländska kulturen mellan de intelligentaste och de mest korkade. Jag har (snart) astrologiskt svart på vitt att Reinfeldt & Nya Moderaterna (åtminstone ledarskiktet) alla har katastrofhoroskop ur den antika världsbildens syn på vad som konstituerar intelligens respektive dumhet! (Ska samla ihop några fler namn bara, och sedan redovisa på bloggen.)

"Gatsmarta repliker" och logiskt baserad retorik utgör t.ex. inte intelligens i den äldre meningen. Intelligens var något mer "mystiskt", en slags förmåga att se tillräckligt många faktorer samtidigt och genom denna simultana kompositbild förnimma vad kineserna kallade Tao eller Vägen.

Denna "väg" hade en avsevärd moralisk komponent och det är ekot av denna Intelligens som än idag får gemene man (hur privatistisk, materialistisk eller intellektuellt loj han än är) att t.ex. förakta människor som tar ut ockerpriser på varor eller förfaller till en fundamentalistisk hållning.

(Varje politiker som talar om sin linje som "den enda" avslöjar sig tillhöra det korkade men tyvärr talrika bottenskrapet i ett samhälle. Med bildningsidealet återinrättat kan vi motse början på en ny högkultur på jorden istället för det infama lågvattenmärke som Svenskt Näringsliv söker sprida genom sin fördummande konsumism.)


*****

Utspelet från Svenskt Näringsliv kommer oerhört nära i tiden några tidigare inlägg på mina båda bloggar, bland annat det om hur Svenskt Näringsliv "bäddat in" en megafon i sitt organ SvD. 

Se även En falsk fan, där det fortgående studiet av horoskopet för fenomenet Reinfeldt uppdagade en intressant "evighetsslinga" som visar djupet av hans monetära fixering. Klistrade (bundna) i det omedvetna kan skönjas attityder till rika och fattiga vilka bidrar till förståelsen av den vidriga människosyn som då och då glimtar fram trots moderatledarens försök att ompaketera den i termer av nationalekonomiskt förnuft.


onsdag 29 juni 2011

Regeringen Reinfeldt faller i höst


HUAN

Inlägget Karaktärslöshetens brytpunkt gav Fredrik Reinfeldts fyra milstolpar eller kvartalsideogram för 2011 enligt en kinesisk ödesmetod. I tidigare inlägg har jag både talat om vinterns fattiga vandrare (självmordsbombaren i Stockholm city) som ett omen om Reinfeldt själv, om den fega regeringen som gömmer sig i palatsets innersta rum under våren, och nu senaste förutspått en extremt defensiv och försiktig sommar.


Glöm tompratet om demokrati, folk har aldrig velat bry sig. Därför avhändar de sig vart fjärde år makten efter att ha åsett det folklustspel som är kampanjspurten och valt dem som brett på mest och sedan i värsta fall ställer till med ett helvete utifrån en agenda som aldrig redovisades.

Det är därför nu, precis som i antiken, av största intresse att följa landets ledares personliga horoskop. Detta anger också statens ödestendens.

Vad om hösten och regeringens bävan för ett omval? Varför inte redan nu granska höstkvadrantens omen? Om inte annat är det en tankeövning som öppnar sinnet för paralleller mellan historia och nutid. Tankeövningar av det här slagit uppmärksammade kineserna på att det faktiskt existerar en universell morallag ingen individ eller regering ostraffat kan bryta mot.

HO LO LI SHU-metoden (Floderna Ho och Lo:s rationella talsystem) ger piktogrammet HUAN till beskrivning för de krafter som verkar i Fredrik Reinfeldts liv - och därmed landets - under hösten. 

Regeringen Reinfeldt kommer att upplösas!

Ordet Huan betecknar en naturkatastrof, flodvågor som följer på t.ex. Gula flodens översvämningar. Näraliggande översättningar är just "upplösning", "skingring" eller t.o.m. "förskingring" - människor och egendom spolas vilt överbord i HUANS TID.

1800-talssinologen James Legge knöt ordet till vild och galen kapitalförstörning, vilket är exakt vad sittande högerregering ägnat sig åt i flera år, då de sålt ut statens egendomar billigt till vänner och bekanta, de har slagit in djupa kilar för att skapa en över- och undervåning i samhällskroppen och bygget destabiliseras mer för var dag som går bortom dumpratet om "ekonomiska ramverk" - ja, det är ytan, men se cancern äta upp samhället från insidan.

Faktum är att Fredrik Reinfeldts öde (födelsetecken: Cancer eller Kräftan) är lika risigt som den tidlösa eller arketypiska scen, kartlagd i det här systemet, som tydligt gick i dagen då Himmelska fridens torg belägrades av en separatistisk falang, som om den fått hållas kunde ha hotat rikets sammanhållning.

Reinfeldts höstomen ger menande det bittra efterspelet till en sällsynt katastrofal tid vid regeringsmakten. Den antika texten till topplinjen av den binära representationens frammanar bilden av gatusopare och renhållningsarbetare som i den grådisiga morgonen spolar bort (HUAN) blodet från gårdagens skingring (HUAN) av den osolidariska mobb som drivit sina partsintressen på gator och torg.

Staten får aldrig monteras ner eller försvagas, det öppnar för total anarki. Destruktiva ideologer i med partisanskapet stinkande från porerna måste avpoletteras. Minoritetsregeringen Reinfeldt får allt packa ihop och ge sig av:
Top nine:

Washing away [lit: dispersing] the blood of those gone.

Keeping [danger] away by sending it out.

No disaster.

(källa)
Inte en dag för tidigt.

*****

Medierna:

AB: S-flört till Reinfeldt
DN (ledare): Regeringen bör släppa på prestigen


*****


Historisk & annan anmärkning. 

HO LO LI SHU är en del av det stamträd av filosofi och mantiska metoder som utgår från Förvandlingarnas bok (I CHING), som, då Konfucius läror om det goda statsskicket sent omsider vann gehör, inkluderades i den konfucianska kanon. Varje individ som aspirerade på en funktion i staten förväntades ha en god kännedom om hur den här kosmologin var sammanflätad med moralfrågor. 

Jämfört med de gamla kineserna är dagens svenska politiker rent slödder, och ju mer de springer i Marknadens ledband desto uslare deras bildning om allt bortom den simpla ekonomin. De är till sista man vad den konfucianska visheten skulle ha betecknat små eller ringa människor i bemärkelsen inherent värde för folket. Se på Regeringen och häpna över dess medlemmar! Var detta det bästa svenskarna kunde vaska fram?

Sverige är ett psykologiskt blint land och så går det också som det går. Vi får de politiker vi förtjänar och tvingas lära oss allt om livet genom efterklokheten. Nu vet vi vad Reinfeldt representerar, och det var inte värst vackert.

Den onda grodden
Hälsovårdsmyndigheterna i Sverige avråder från att äta den onda grodden från jorden. Livshotande sjukdom sprids nu i Europa från underjorden. 

I en materialistisk kultur betyder ingenting något utanför den biokemiska analysen. Hotet om en ny digerdöd i Europa hanteras som en ren praktikalitet att undvika. I den kultur som föregick materialismen och den som snart kommer att följa på den, var ännu mänskliga fakulteter som moral och blick för det meningsfulla funktionsdugliga och en vis man, Jesus hette han, förebrådde sin samtid för att oseende ha tecknen framför sina ögon, i sin egen samtid.

Grodden är symbolladdad! I judisk föreställning, troligen påverkad av antikens iranska dualism, betraktas människan som ett slagfält (eller åtmonstone en spelplan) för två motsatta drifter vilka springer ur yetzer tov och yetzer ha-ra, "den goda roten" och "den onda roten". 

Går man till de förunderliga Dödahavsrullarna från århundradet före vår tid och det första århundradet i vår tid, finner man läran om de två andarna, Ljusets och Mörkrets, vilka uppenbart är en variant på samma tema - särskilt som det kosmiska slaget mellan Ljus och Mörker också upprepas inom varje människans kropp och psyke.

Det vill synas som om den onda grodden hittar näring i den europeiska jorden - kanske är det dödsoffren på Andra världskrigets slagfält som nu utkräver sin hämnd. Skördetid.

Det finns ingen forskning som bevisar några samband mellan det antika Kina och Levanten, men jag har länge varit övertygad om att den kinesiska Ljus och Mörker-läran (yang/yin) är nära besläktad med den främreorientaliska dualismen. Havsmonstret Tiamat i babylonisk tradition, som också möter som havsmonstret som Leviatan Jahve dräper i judisk tradition, är kuriöst lik den kinesiska draken som enligt traditionen inkuberar i vattendjupen. 

Civilisation rör sig från öster och mot väster, så vad har de gamla kineserna att säga om tingen i deras grodd? Ett jordbrukande folk kan väl knappast ha undgått att destillera livsvisdom från en så pregnant symbol?

Mycket riktigt dyker grodden upp redan i tredje kapitlet av Förvandlingarnas bok (I Ching), som resultatet av Himmelen (kapitel ett) och dess möte med Jorden (kapitel två). Grodden representerar bara ett stadium av initial osäkerhet, när tingen ännu kan gå i två riktningar. Grodden kan innebära slutet, en aborterad livscykel, eller början på stora ting.Här är "vishetstexten", ett stycke av kapitel tre i Rudolf Ritsemas udda översättning "The Original I Ching". Ritsema ger ett förslag till översättning som jag som mångårig vän av I Ching i ett otal olika översättningar ibland tyckt vara sökt men i desto fler fall genial. 

Men han ger därtill ett generöst urval av andra betydelser för vart och ett av de kinesiska tecknen (vilka tyvärr inte återges utöver rubriken). Det står med andra ord var och en fritt att plocka ihop sin egen text! Och faktum är att det var så kineserna läste I Ching. 

Utöver den officiella läsarten (och den som kanske naturligast ger sig av kontexten) spelar psyket mot orden och ser undertexter, dubbelmeningar. De kinesiska orden är ju bildskrift och lånar sig lätt till ett kreativt förhållande till ordet. Se bara tecknet för rubriken "Grodden" härovan - med lite fantasi ser man tydligt hur grodden bryter sig genom en horisontallinje (markytan).

Eller åtminstone försöker bryta sig genom. Det ligger i groddstadiets natur att det finns hinder på vägen och således rubriceras kapitlet "Intiala svårigheter" i den mest kända översättningen, Helmut Wilhelms till tyska (och från Wilhelm till engelska).

Om nu Europa har problem med förgiftade groddar - med näring som kommer ur jorden, inte för att nära befolkningen utan för att döda den, vilken är då meningen, vad söker Livet säga europén? Att hon inte är välkommen på sin egen jord? Ska en främlingshatande europé plikta med döden för var EU-medborgare allt mer vanvettiga västeuropéer skickar ur sina länder, i strid med gällande avtal? Då bör Tobias Billström se upp med vad han äter, han ligger nog pyrt till på Gaias svarta lista.

*****

Om européerna och den onda grodden i medierna: 

Återkallade groddar (DN, SvD)
SvD ger "perspektiv": Dags städa upp i stallarna
SvD undervisar också folket om spridningsvägar!
Göran Hägglund, nästan folkhälsominister och enligt den antika psykologin född under Mörkrets kvalitet, förklarar att Sverige står redo för en invasion från Helvetets alla smådjävlar (DN).


Anmärkning. Inlägget betitlas filosofisk idealism eftersom grundantagandet är att världen är en idé och således bärare av mening. Världen är inte en kemisk sammansättning si-och-så, förutom för dem som inte vågar möta Livet öga mot öga utan vänder sig bort och väljer hårklyveriernas väg, autistens väg, mutistens väg - den fallna själens väg.

*****


Tillägg den 29 juni

Den här drömlika sagan blir bara bättre (AB). Nu misstänks bockhornsklövern! Med andra ord har Underjordens, bakteriers och smykryps herre själv stigit in på scenen. Europas undergång tycks stå för dörrren, om man ska följa det gamla kinesiska dictat att järtecken blir synliga innan en trakt ges till spillo.

tisdag 28 juni 2011

Skrämmande tydligt om Marknadens människosynLäs frilansjournalisten Jon Wemans klarsynta presentation på Newsmill av den "nödvändiga" underklassen i vårt samhällssystem. Marknadskapitalismen förutsätter av dig att du är med på spelets regler och trampar på dina medmänniskor.

Du har säkert redan, utan att du riktigt förstod det, blivit utrustad med prefabricerade attityder och åsikter - "slöfockar får skylla sig själva". Du har ingen aning om hur långt från människovärdighet du just nu befinner dig.

Detta är också Fredrik Reinfeldts recept för Sverige, hans vision om det "goda systemet".
Se också Den lortbruna megafonen - en psykologisk studie av en av Svenskt Näringslivs "inbäddade" megafoner.


lördag 25 juni 2011

Sex & the City

På film-sajten IMDB slumpas olika recensioner fram på förstasidan. Om tjejfilmen från 2008 med rubrikens titel har en Florida-bo skrivit en så ohyggligt avklädd ("poignant") beskrivning att jag måste klistra in en kopia här - som påminnelse om hur Reinfeldts våta dröm om den marknadsstyrda kapitalismen är ett monster som skapar en helt trivialiserad människa.

Långt ifrån en tjejfilm, Sex & the City är en påminnelse om varför det inte verkar finnas en enda filosof i Sverige, landet Lill-Amerika fast alla här låtsas avsky förebilden...

Gäsp. Låt se, har det kommit några nya appar till min smartphone sedan jag kollade senast, igår...

From the Ministry of Silly Movies
12 October 2008 | by Wendell Ricketts (Florida, USA) – See all my reviews
Cute enough for an evening's mindless entertainment, but exactly that and not a penny more. Put aside any thought you might have about not caring a great deal about what happens to a group of rich, superficial white women who (you are told) are actually very smart and talented but who (you are shown) are silly twits (not to use a different vowel) whose exclusive joy in life comes from sex and shopping, and not in that order.

I know, I know; we're supposed to believe this is all about love (and the search for same), but it isn't; love is secondary. We're supposed to believe it's about solidarity among a group of women friends and it is, but that's more-or-less an accident. It's really about consuming – clothes, purses, shoes – and other human beings.


Där brände han av sitt krut. Formidabelt!
Fortsätter sedan med två stycken ytterligare...


The introduction of Jennifer Hudson (who tries really hard not to be appalled by the level of minstrel-show tokenism her presence represents) as Carrie's personal assistant is so painful and so blatant an attempt to give a tiny bit of color to the TV series' snow-blinding whiteness that you can't help but be embarrassed for absolutely everyone.

Here's another film in which women are stand-ins for what is essentially a gay-male fantasy about women (an art form that George Cukor pioneered in 1939 with _The Women_) Take your brain out and store it in Tupperware for the evening; _Sex and the City_ will make you smile, but not laugh out loud. If you spend a minute thinking about it, though, all it's going to do is make you mad.Hyckleri & vampyrism

Ibland förefaller folk inom medierna dumma som kor - eller också är det för att de anser sina läsare vara det. 

Här erbjuder Aftonbladet - mot plus-betalning - läsaren att ta del av hur andra skor sig på Michael Jacksons död. Välkommen till klubben, AB.Det postkapitalistiska samhället kommer att dröja, och de som jobbar på AB är definitivt inte i matchen för att stimulera mänskligheten till nya tankar om en hållbar framtid. En mänsklighet som inte längre drivs av simpel egoism är möjligen en utopi. Så homo sapiens var bara ännu ett misslyckat experiment av en gud som ännu inte fått till det riktigt... 

Inom kätterska grenar av kristendomen som Kyrkan lyckades nedkämpa (fast det tog ett årtusende, minst) ansågs Djävulen ligga bakom Jorden, det var så att säga en kapad hörna av skapelsen, och inte den äkta varan.

Inte ens filosoferna i Platons efterföljd var nöjda - efter några hundra års diskussion ansåg t.ex. mellanplatonikern Numenius att materien var ond, och om inte hans lära om den första och den andra guden gav upphov till gnostiska heresier av nämnt slag, måste den åtminstone ha gjort sitt till.  [1]

Här framgick skillnaden mellan Platons Det Goda och den danande Demiurgen tydligt och de kristna kättarna började nu spinna ut historien om den arroganta kvasiguden vars arrogans som lustigt nog också är tydligt märkbar hos dagens fanatiska skeptiker och försvarare av naturalismen, denna andra guds - Satan - falska lära om hur tingen är ordnade. 

Det är lätt att förstå hur sådana tankar kan få fäste när man idag blickar ut över den ynkedom som detta fullständigt konsumtionsorienterade samhälle givit upphov till.

*****

AB:s dragplåster för att sälja mer smörja._____

1. Det är troligen Numenius "tredje gud", om vilken kunskapen gått förlorad men som troligen motsvarade Plotinus tredje, "Naturen", som kommer närmast det Jesus (eller textförfattaren) avsåg med "denna världens herre" eller Djävulen.

lördag 18 juni 2011

Svenska språkets förfall
Jag vet inte om det är verksamma journalister som släpper in sina åttaåringar för en säker framtid i mediebranschen - jag kunde inte undgå att notera undertexter till Simpsons gjorda (rätt slarvigt) av en viss Alex Schulman i början av sin karriär, typ 00-talets början. 

Men sedan dess har det bara gått nerför med språkförmågan. Det här uppfångar mitt norra öga om tecknade serien Family Guy:

Säsong 2, avsnitt 6

När Peter fejkar sin egna död för att slippa betala en räkning från sjukhuset får han besök av döden själv som kommit för att hämta honom. Men under en vild jakt efter Peter vrickar döden foten och kan inte längre utföra sitt jobb, vilket gör att alla blir odödliga.

Inte illa att fixa tre fel på så lite text. "Egna död" - vad är det för barnspråk? Döden personifierad skrivs förstås med versal. Och jag gissar att det här är en inkompetent översättning från ett engelskt original, för naturligtvis är inte människornas "odödlighet" en logisk följd av att Döden sjukskrivit sig för en vrickad fot! De dödsmärkta får bara en extra respit!


Världen kommer att slukas

Om man tillämpar vanlig psykologi på oss själva, det vi säger och gör, uppstår frågan om innebörden - för oss - av det svarta hål ute som nu i två månader spytt ut gammastrålning efter att ha sugit i sig en mumsig stjärna (AB). På insidan av det svarta hålet har nu en ny värld skapats, den fallna stjärnan (själen) är det universats kognitiva centrum - dess gud.

Den enda meningsfulla världsbilden är den som antikens tänkare formulerade, och som utgår från Antropos - människan på jorden (och som platonsk idé) - och väljer att läsa livet som vår egen omedvetna projektion mot något vi kallar materia i det läget anden konkretiseras i ett svar. Subtila människor gör det här redan i sina drömmar, men de värsta tjockskallarna behöver ett så kallat fysiskt substrat för att förstå att de existerar

Det anmärkningsvärt vitala svarta hålet är alltså mänsklighetens egen projektion mot den vita duken - hennes svar till sig själv på en fråga som nu tagit form i hennes kollektiva omedvetna. 

Visst passar nyheten som hand i handske med Mayaprofetian, det radioaktiva vatten som är på väg att läcka ut i havet utanför Japan, Arizonas största brand någonsin och alla andra incidenter som fyller medierna från tid till annan. Mänskligheten är nu rejält vilse i en återvändsgränd i sitt eget undermedvetna och mänskligheten söker desperat signalera slutet för sig själv för att - i bästa fall - finna att nöden är uppfinningarnas moder. 

Eller, så trodde jag slarvigt att talesättet gick innan jag upptäckte missuppfattningen. "Nödvändigheten är uppfinningarnas moder", är i själva verket ännu mörkare eftersom det är en eufemism. Nödvändigheten (ananke) råder enväldigt i en deterministiskt uppfattad värld, och egentligen uppfinns inget alls som en följd av nödvändigheten.

Orsakslagarna existerar inte i en deterministiskt uppfattad värld utan tillvaron är, som den italienske filosofen Parmenides sade, ett enda ständigt förblivande i varat. Detta är det, det som "skulle" komma. Vi är här nu.

Mänskligheten är "locked on target". En ny skön värld kommer att ersätta den här bisarra, styrd av materialistiska och människoföraktande politiker som Fredrik Reinfeldt. Och vi kommer att vara där då med i den rollen.

Kanske är det därför stoikerna inte omfattade reinkarnationen. De underkände kommandet och gåendet i ett föreställd kretslopp. Varat är ett obrutet kontinuum. Det är bara att spela rollen man finner sig i, vilken den är, och göra det så förträffligt som möjligt.

De gamla kineserna sade samma sak: "Den ädla människan låter inte tanken förirra sig bortom sin faktiska situation" (Förvandlingarnas bok, kapitel 52). Faktiskt ett tidigt uttryck för "mindfulness", århundraden äldre än lärorna som Gautama (Buddha) formulerade.

tisdag 14 juni 2011

Journalistiska stolpskott (del 467)

Programledaren Mark Levengood är först ut av årets sommarpratare i Sveriges radio P1. Läs listan på de som får egna program.

Så aviserar DN högst upp på sidan ett Sveriges Radios tillkännagivande av årets gudar för en dag. Men journalister är inte vad de en gång var. De kan varken tänka eller stava längre. Vid 50 ursäktar jag mig för att fingrarna oftare slinter på tangenterna, men nu pratar vi 25-åringar som borde vara tajta i kroppen. 

Ge mig listan på sommarpratarna som inte fick egna program utan måste tala i grupp - den intresserar mig nästan mer!


*****


Grammatikfärdigheterna hos den här rubriksättaren på Expressen går inte av för hackor, de heller!


De självgoda biologerna (Om scientism)

The contrast...between the very tentative nature of the evidence supporting evolutionary theory and the offensive self-confidence of many evolutionary biologists, is one of the mysterious coils that history in its cunning simply leaves lying about. What makes the situation so strange is that evolutionary biologists seem utterly determined to maintain positions from which physicians have long since fled.

It is the physicists, after all, who have been struck by evidence of design in the cosmos; books pour from the press explaining how this or that feature of the physical world -- the fundamental constants, for example -- simply could not have been an accident. The biologists will have none of it. Theirs is a world unyieldingly material, with Daniel Dennett, for one, prepared to extend natural selection to the very firmaments themselves, whole universes mutating joyfully or winking out of existence after having failed to make the cosmic cut.

But this is to explain the smugness of evolutionary biologists by an appeal to intellectual lag. No doubt, other forces are at work. The defence of Darwin's theory by writers like Dennett or Dawkins is at least in part a calculated political act, a statement about who is to control the ideologies of a democratic state.

David Berlinski - The Deniable Darwin (2009, s.136-37)

Berlinski öppnade en infekterad debatt i USA 1996 som för första gången tydligt avslöjade hur ihåliga neo-darwinister som Richard Dawkins var. Lyssnar man på det intellektuella tillståndet i det här landet är det uppenbart att den debatten aldrig nådde hit.

Ett urval essäer av Berlinski i "The Deniable Darwin" kan förklara varför. En man med tyska som förstaspråk och med en perfekt engelska och en så hög intellektuell nivå att jag ibland bara kan ana hur hans sylvassa sardoniska pilar träffar - en sådan tänkare har ingen plats i Sverige. Vi är för långt fjärmade från den internationella intelligentian.

Jag är bara 137 sidor in i den här antologin, men den är ett måste för den som vill orientera sig ur den öken av den dumdryg inbilskhet Humanisterna och bokförlaget som översätte Richard Dawkins okunniga religionsbashing för några år sedan söker sprida till allmogen. De, inklusive VoF, stämmer perfekt in på vad Berlinski redan för 15 år sedan sade om giriga naturvetare med politisk agenda. Sverige genererar sig genom att föredra att springa runt som hjärntvättade åsiktsmaskiner istället för att vakna upp till intellektualitet.

Det var grundkurs i antik grekisk bildning att vara lika påläst i motståndarens argumentation som i den egna hållpunkten. Idealet var inte att sluta som en svensk förnuftsfundamentalist utan att höja sig till ett högre medvetandetillstånd. Ataraxia, den nobla människans jämnmod, förordades av varenda grekisk tankeriktning, vare sig materialistisk eller idealistisk! Så länge passionen lurar i hjärtat tänker man helt enkelt inte något vidare bra. På den resan har svenska religionsbashare och teknikdyrkare långt kvar att färdas.

Berlinskis mest kända essä är den som givit upphov till antologins titel och mycket utrymme lämnas till de "lärda" mothugg den utlöste. Att se Berlinski fullständigt knocka sina vedersakare och avslöja deras feltänkande på alla sätt och vis är den mest bedövande uppvisning av ett genomlyst intellekt jag någonsin sett.

Och hans stilistik! Ständigt lika torr, korrekt och med avgrundsdjup ironi för de få som märker att han aldrig nöjer sig med mindre än två samtidiga kommunikationsnivåer. På ett ställe detekterade jag i en nominellt biologisk diskurs att han samtidigt förödmjukade biologen genom att i livets uppvisade galleri av "levande och döda" likt den stoiska filosofen relegera kritikern till de döda. Om inte biologen var medveten om distinktionen pneumatiker/hyliker missade han helt vilken valuta för pengarna Berlinski levererar!

Berlinski väljer att hemlighålla sin födelsedag, men de biologister han malt sönder under sitt korståg mot den bisarra urvalsmyten (han är inte kreationist! han är vetenskapsfilosof och kritiker) har jag studerat ur astrologisk synvinkel. Ett intressant mönster har visat sig, som i korthet kan sammanfattas som "barn av den sublunära sfären". Men det är ett ämne för min blogg om den sideriska zodiakens avsevärda företräden.

*****

Ämnet i det här anlägget anknyter ganska tydligt - och citatet direkt - till ett dagsfärskt inlägg på Newsmill där en naturvetare ber Humanisterna sluta kladda på privatreligionen. Eller? Inlägget uttrycker mer än lovligt luddiga uppfattningar om vari Platons idévärld består (den har definitivt inget med Richard Dawkins föreställningar att göra) och var så krystad i sin mångordighet att jag gav upp läsningen.

Men låt oss föreslå en länk dit och se om moderatorsgruppen ser anledning att förvägra bloggen en röst i laget även nu! Jag misstänker nämligen starka sympatier med Humanisterna någonstans i publiceringskedjan - mina bloggar har konsekvent förnekats länkning sedan åtminstone ett år.

Det kan också bero på att moderatorerna är så slötänkta att de inte förstår kopplingen mellan t.ex. ett ämne och en analys utifrån dess astrologiska representation och därmed anser inläggen vara ovidkommande. Å andra sidan är det en härskarteknik att luta sig mot kapital dumhet, så man vet aldrig så noga.

lördag 11 juni 2011

Svenskt förnuft generar sig i internationell tyckarspalt

Noterar en typiskt "svensk-ateistisk" förnuftskommentar i ett internationellt sammanhang. 

Vetenskapsjournalisten förvånar sig över hur gamle Strabo på sin tid kunnat veta att en grekisk halvö flera tusen år tidigare varit en ö. "Slumpen", säger en Torbjörn Larsson, och sjunger med anakronistens ostämda tonläge dagens vetenskapsmetodologis lov! "It would take a long series of published and verified claims before one can pronounce knowledge." (källa)

Redan i nästa läsarinlägg renderas svenskens svammel helt irrelevant. En grek som faktiskt kan sin Strabo visar att geologen lärt sig tyda landskapsbilder.

Varför är svenskarna sådana grötmyndiga besserwissers att de inte märker när de seglar ur kurs?

Min förklaring ligger på min astrologiblogg. Vattumannens tecken, Sveriges nationella tecken, indikerar ett låst tänkande "inuti lådan". 

Den enda intellektuella vägen ur barrikaderna och en mental inavel, nyfikna Tvillingarna - astrologins emblem för resande handelsmän, historieberättare och folklivsskildrare -, "förbrukas" på den svenska himmelen som avog och inskränkt attityd mot allt utländskt tankegods. Detta illustreras genom censorn Saturnus i 9e huset för utlandet, filosofi, religion och högre medvetenhetsnivåer (mentala nivåer bortom det empiriska förnuftet vill säga).

Så beskrivs med den antika visheten ett folk av bjäbbande intellektuella stolpskott, låst i sina enda två paradgrenar, biologi och geologi, och därför övertygat om att besitta formeln för hur man ställer alla frågor värda att ställa. Vilken obygd.

Prognos. Reinfeldt dold även i sommar


Täby - moderat himmelrike på jorden


Sakta presenteras evigheten i dess sekventiella form. Vi kallar det tidens gång.

Som bloggen noterade om Fredrik Reinfeldts och sina närmaste (regeringen) saknade inte det deterministiska kalendersystemet från Kinas Mingdynasti ord för vad som pågick. En närmast paranoid handlingsförlamning drabbade under våren statsministern. Han liknades vid en orättmätig kejsare som gömt sig i palatsets innersta rum, omöjlig att kontakta för reformer! (Se inlägget "Karaktärslöshetens brytpunkt".)

Hur har inte detta omen besannats under det gångna kvartalet! Det är nu en så vedertagen sanning att Reinfeldt abdikerat att t.o.m. hans hovnarr Jan Björklund riktar uppstudsig kritik mot regeringens beslut i utrikespolitiska frågor.

Men få i Sverige bryr sig om livets mening eller hur den kan skärskådas genom klassisk filosofi och dess praktiska verktyg, de astrologiska systemen.

Marknadsmekanismens evangelium, jobba mer så att du kan konsumera mer - Reinfeldts enda visdomsord till svenskarna - bygger i så pass hög grad på ett redan befintligt svenskt arbetarsentiment att vi nog inom överskådlig framtid får fortsätta ranka oss som ett av världens u-länder vad gäller tankehöjd. 

Kommer vi inte högre en ett JAS Gripen i vår tankehöjd tillhör vi dock inte dem som kommer att vara med om att skapa morgondagens globala samhälle, baserat på nya paradigm som t.ex. nolltillväxt.

Det ser ut som om det är Miljöpartiet som kommer att ta över stafettpinnen från det som en gång var det gigantiska socialdemokratiska arbetarpartiet. Åtta år - om inte ett misstroendevotum fäller nuvarande kriminella moderatregering i förtid - räckte mer än väl för att se vilken skada marknadskapitalismen åsamkade mot det mänskliga samhället. Men vänstern, som månar arbetarens villkor, saggar i förståelsen om framtidens samhällssystem.

Så vad gör samtidshistoriens politiska brottsling numero uno närmast, enligt det kinesiska kvartalssystem som singlar ut arketypiska sinnebilder för årets fyra segment?

Reinfeldts sommarkvartal (med början vid midsommar) tycks som en naturlig fortsättning på den fega och ovärdiga reträtt som rått under våren, men rubriceringen ändras från att "Fegt gömma sig bakom sitt Överflöd" till att "I ekonomins namn hålla sig innanför ytterdörren!"
Ja, herregud. 

Så här kommenterade jag situationen 2002 när jag under några månader närstuderade de 384 antika ödessymbolerna vilka under Mingdynastin inkorporerades i den kinesiska 60-årskalendern:
Partitioning [Restraint, Frugality].
Success.
An embittering partitioning cannot remain [lit: not possible steadiness].


Individual line judgements:
Bottom nine:
Not going out in the courtyard.
No disaster. 

Bottom line. The housing among the well-to-do in ancient China consisted of a number of buildings and courtyards. One here finds oneself in the smallest segment of this "partition": in a room. This is apparent from the fact that the advice is against even stepping into one's front courtyard, outside the inner doors. This must be considered a rather severe limitation, but it is precisely that restraint, or frugality, that prevents disaster.

Changing the line reveals what would happen, were one to venture outside one's prescribed limits: one would plunge into hexagram 29, which is of an "existential" kind, describing how only a sincere and alert mind can help one to get through, once fallen into the pits and gorges of a treacherous surrounding! No wonder, the judgement on this line recommends staying inside!

(källa)

Andra stycket omnämner arketypisk scen nummer 29, Bråddjupet. Reinfeldt känner marken svikta under fötterna och går inte ens ut ur palatset hela denna sommar. En kejsare som totalt abdikerat sedan han insett att han blivit synad och funnen stå för en ovärdig människosyn och en falsk "arbetarlinje" som bara var till för att främja Överflödet hos en liten grupp. 

Den större massan, åtstucken lite småpengar, var bra nära att missa vilken fruktansvärd orättfärdighet parodin på en Führer sökte bygga in i samhället. Han försökte dra med sig svenskarna i sin egen egoistiska livsfilosofi, en som bara ser till det egna hushållet och skiter blanka fan i om Sverige faller samman i klasskrig mellan förorten och de muromgärdade medelklasskvarteren.

Har någonsin en så utsiktslös politik torgförts? T.o.m. jag, som aldrig brytt mig om politikens banala lockrop till väljarna, vaknade upp inför det besinningslösa självmordsprojekt Reinfeldt försökte införa i Sverige. Han förbröt sig mot alla spelregler mänskligheten mödosamt nått fram till. Nya Moderaterna hade ingen som helst förankring i mänsklighetens moraliska/etiska landvinningar. 

Detta skuldbeläggande av arbetslösa som lata för att dölja implementationen av ett gammalt klassamhälle, var bland den grövsta lögn jag sett politiker försöka sälja in - och tyvärr lyckas till del. Jag har sett flera nära falla för desinformationen och därmed bekänna färg som de antisociala egon de är.

Den enda ursäkten för den lilla människan är att det tar tid att växa sig bortom naturens naturliga egocentrism. Folk är folk just för att deras potential är så begränsad. 

Män som Reinfeldt kommer alltid att lyckas dupera massorna, särskilt om de får stå oemotsagda, vilket skedde under dessa år så Sverige kantrade åt höger och jag plötsligt insåg att t.o.m. Aftonbladets ägare är kapitalister och har inbäddade högerpropagandister som Lena Mellin som ledande kolumnister. Människor som har skapat sig ett alltför bekvämligt liv för att längre rättrådigt kunnat tänka politiskt, dvs. för folkets bästa. 

Nytillträdde Håkan Juholt fascinerar, han tycks bortom "sossigheten" veta något om mänsklighetens verkliga planritning - han trycker på kultur! Att det finns något gott och ädelt inom oss vi borde förverkliga, bara vi får chansen bortom Reinfeldts vision om ett låglönesamhälle där alla slåss för att kräla sig ur misären och uppnå TÄBY. [1]

Men penningen är inte viktigare än mänskligheten. Det är otroligt att svenskarna fick detta i bakläxa!

*****

Medierna:
 • Reinfeldts position så svag att t.om. hovnarren Jan Björklund kastar käppar i hjulet (AB)! 
 • Regeringen Reinfeldt har fattat att MP står för en ny hållbar värld. (SvD)
 • Regeringen Reinfeldt har fler motgångar att se fram mot (DN)
 • Juholt tänker inte sitta i baksätet bakom Reinfeldt (AB)

_____

1. "Täby" - Fredrik Reinfeldts egen grindförsedda kommun och himmelriket på jorden för den materialistiska människan. Kommunen man måste ha tjänat muchos dineros för att kunna få köpa sig en plats i, en kommun där rädslan för övriga världen växer sig allt starkare men där också så mycket bakslug strategi finns, att Sverigedemokraterna får ta smällen för segregationistiska grundattityder.

torsdag 9 juni 2011

Lyft ur en läsarspalt

Kommentatören Paulka skriver snabbt och febrigt i AB på småtimmarna. Inlägget, som vid närläsning mer ter sig som en lista observationer än en sluten tankecirkel förtjänar, efter mild språktvätt, att räddas ur den omedelbara glömska som den verkningslösa kopia på demokrati som it:s "interaktiva medier" utgör.

Den digitala interaktiviteten i den här formen stödjer enbart Kapitalets antidemokratiska maktkoncentration genom att låta folk "ånga av sig" och sen lufsa på som tidigare. (Vem tjänar teknikerna? I allmänhet inte folket, så mycket är säkert.)

I Borgs taktik ingick det även att inför folket ge sken av en sannfärdig och demokratisk politik, baserad på vetenskaplig analys.

Moderaterna skulle i bluffen synas som ett nytt "sosseparti".

S:s värdegrund var ett lockbete för valseger [, en värdegrund] de sedan vill avveckla.

I Borgs tänkande döljer sig anarkismen, anarkokapitalismen, och avsikten att ställa om till ett extremt samhälle. Alla och allt reduceras till en "vara" på en oreglerad och fri marknad disponerad av privatsamhället.

Människans och samhällets äkta värdegrund kapitaliseras.

EU:s fyra friflöden visar på detta syfte, med termer som varor, arbetskraft, kapital och tjänster. En total union baserat på en fullständigt fri privatkapitalism över nationsgränser och folk.

En union baserad på en "finansmarxism". En extrem form av individualism, privatisering och kapitalism. Därför finns utförsäljningar.

Mycket låga ersättningar ska tvinga arbetslösa och sjuka att självmant att skaffa sig ett arbete. En utvecklad basfattigdom för att gynna konkurrens och till förändring. Arbetslösheten är en del i denna finansmarxism.

Allt detta skildras [falskeligen] som ett individproblem.

Demokratin kan inte vidmakthållas. Nyliberala Kina visar på detta.

M vilseleder och undviker därför alla naturliga åtgärder [för] att skapa arbeten när arbetsbrist varslas.

Välfärd ger arbeten och är i själva verket en utvecklingsmodell. Så byggdes också Sverige till ett känt och fantastiskt land.

Idag [110609] 03:11 


Dessa är, så vitt jag kan se (politisk idiot som jag är), i stort helt korrekta iakttagelser. Texten rinner ut i sanden mot slutet, men upprinnelsen sjuder av rättmätig indikation över det låga taskspel Nya Moderaterna spelat för att tillvälla sig makten över enkla svenska sinnen vilka i allt väsentligt låtit sig reduceras till konsumtionsinriktade zombiemedvetanden. Folk som vegeterar i konsumtionsträsket utan nämnvärd tankeförmåga, utan filosofi, utan något enda adelsmärke alls. 

Det skrämmer mig att tänka på att så många på gator och torg, på ytan som vilka medmänniskor som helst på insidan faktiskt är egoistiska privatister, kloner av Reinfeldt, den ultimata inre tomheten personifierad!

De gamla grekerna frånkände faktiskt materialisterna (ja, de fanns då också) genuin existens och stoikerna smädade dem med öknamnet hyliker. En väninna formulerade en gång en tillyxad motsvarighet när hon förtrytsamt kallade folk för "köttklumpar" - att frånkänna människan hennes andliga essens omvittnar förvisso det ultimata självhatet.

Se föregående inlägg om rekryteringsbranschens syn på individer som utbytbar stapelvara för ett exempel på hur arbetsmarknaden exempliferar denna västerlandets kapitala medvetandekorruption i dess nuvarande dödsryckningar under förment "värdeneutral" sekularism, fast det i själva verket är ren satanism - för den som är påläst nog att förstå ordets innebörd i den diskurs som motsätter sig det materialistiska paradigmet.


"Mismatch" - så här illa är det

Det här inlägget fick ny aktualitet av Isobel Hadley-Kamptz utmärkta finger på den svenska åldersrasismen i Expressen. Välkommen till 35plus-klubben Isobel, frukten av ett Sverige med alldeles för mycket sifferfixerade ingenjörstyper! Som jag argumenterar här har sjukan smittat ner alla.

*****

"I nuläget karaktäriseras svensk arbetsmarknad av en oförmåga att matcha lediga jobb med arbetssökande som har rätt kompetens." 

Amen till det! Uttalandet kommer från Håkan Juholt och Ylva Johansson när de i DN redovisar sitt alternativ till Regeringen Reinfeldts kapitala misslyckande med arbetsmarkanden. (Expr: Så får vi stopp på förnedringen)

Artikeln kommer bara ett dygn efter att jag, långtidsarbetslös akademiker, för fösta gången fått nog (tänk en urvattnad version Michael Douglas i "Falling Down") och börjat bifoga en extra text med mina platsansökningar. 

Naturligtvis ökar inte bilagan mina jobbchanser eftersom den berättar sanningen för dessa arma 30-åriga flickor som utbildat sig inom det som numera kallas "Human Resource". 

Av någon anledning är inte ordet "rekrytering" attraktivt längre. Men "humanresurser" funkar - individen som en utbytbar stapelvara tillhandahållen av en bransch som specialiserat sig i hela "pooler" av människor som kastas hit och dit mellan korta uppdrag.

Det är ju marknadskapitalismens enda honnörsord, vinstmaximering och strategier för att undvika en enda onödig lönetimma, som ligger bakom stora delar av den nya skitkultur som vuxit fram. Ett människofientligt krypande inför Mammon!

HR-folket jobbar säkert efter bästa förmåga, dvs. med en drös föreställningar om ideala ideala människan, ren svensk förstås försåvitt inte annat angivits, och typ 35 år gammal. Deras arbetsredskap är datorunderstödd, torftig aritmetik istället för människokännedom, förmågan till textanalys och kreativ visualisering (förmågan att 3D-modellera ansökanden i den egna intelligensen).

Ja, så kunde jag förstås inte uttrycka mig, det är en alltför abstrakt tankenivå för rekryterare som jobbar med mindre än chefstillsättningar. Så det blev istället det här:

Varför en systemarkitekt i rollen som arkivarie?

Du har säkert noterat hur visst i denna cv indikerar en långt högre kapacitet än vad som krävs för förvaltningsarbete utifrån givna riktlinjer?

Då är den här ansökan kanske redan halvt bortsorterad som en udda mismatch. Ja, till och med fast du naturligtvis inte tillhör den åldersdiskriminerande HR-typen som agerar efter oskrivna påbud om att idealsökanden är en 35-åring plus-minus några år.

Låt mig då säga, i försöket att rädda mig kvar i högen av högintressanta personer: Jag, som för bara tio år sedan befann mig i den glödheta branschen IT för webben på ett trendigt kontor i hjärtat av city, jag har under några år häpet noterat arbetsmarknadens kantring. Min kontaktperson på AF/Kultur bekräftar att ingen på 50 längre ens kommer till anställningsintervju längre.

Vad pågår i HR-ledet?? Vem byggde in sorteringsmallen "35 plusminus 5" i datoralgoritmerna? Jag erkänner min skuld. Jag, datateknikern, har gjort dig mer bakbunden i din roll än du var för, säg, tio år sedan!

Jag gav dig datorunderstödet som "avlastat" din intelligens. Jag bidrog till den effektiviseringshysteri som går hand i hand med datorkapaciteten – det ges inte längre tid att lägga någon längre stund på var ansökning. Jag har reducerat dig till en enklare papperssorterare!

(Hur illa en människa som praktiserar "power reading" egentligen tillägnar sig text, det kommer säkert morgondagens psykologer att larma om.)


Detta, om något, skulle vara skälet att sortera bort min ansökan: här är en av de skyldiga till den datorunderstödda fördumningen av rekryteringsbranschen!

Om du som läst ända hit nu har vaknat upp inför den bisarra sållningsmekanism du är en del av (du kanske redan var medveten om missförhållandena), då kanske jag – i vanliga fall en rolig och social man med viss pojkaktig busighet – har en god chans på vikariatet! Att jag klarar sysslorna med ena handen bakbunden, behöver inte ens sägas.

Så titta gärna en gång till på brevet och visualisera en smart och kapabel person, garanterat en social tillgång på varje arbetsplats. Jag är "enkel" i levande livet men när jag skriver (eller programmerar) förvandlas jag till en laserskarp tänkare.


(Jag har tidigare i ansökan beskrivit mig som generalist, med akademisk examen i humanistiska ämnen och så pass driven som självlärd datornörd att jag för tio år sedan jobbade med systemdesign åt globala varumärken.)

Oppositionen kan inför sitt maktövertagande vid nästa val, ta det här öppna brevet till rekryteringsbranschen som ett underlag för en undersökning om var propparna egentligen sitter på arbetsmarknaden. 

Det är en gyllene sanning (eller åtminstone gammal filosofisk) att ingen människa kan uppfatta det hon inte redan har i sig. Hur kritisk blir då inte den här anonyma rollen som personalrekryterare! Vilka kvalifikationer har dessa människor? Vilka är de dolda förhållningsorder de arbetar från men som oftast inte syns i platsannonserna? 

Förstår de ens ordet "transponera" när jag i ansökan ber dem transponera systemutvecklarens kompetenser till t.ex. ett webbredaktionellt uppdrag? (Ja, jag har även jobbat med text tidigare.)

Jag är rädd att det här landet saknar kompetens i själva det led som bedömer andras kompetens! Här sållas med största sannolikhet ansökningar utifrån ytliga kriterier som huruvida ansökanden beter sig som en duktig dresserad papegoja. Formulerar rekryteraren annonsen med "många bollar i luften" (suck!), då förväntas ansökanden använda exakt samma terminologi.[1]

"Call and response"  som det kallas när slavarna på plantagerna sjöng en sång mellan sig för att hålla föreställningen vid liv.


______

 1. Notera förödelsen: Jag talar bara formspråket! I strukturhysteriska Sverige tycks ingen kunna läsa mellan raderna och översätta i inre visualisering.

  Med risk att framstå som misogyn skulle jag vilja likna unga kvinnliga rekryterare vid mammor som lallar med sina spädbarn. De förväntar sig att höra svar på exakt de krokar de lagt ut i sina inte sällan barnsligt formulerade platsannonser. Modern hör i det läget inte om minstingen svarar på ett avklarnat, "brådmoget" sätt!

  Se vidare den kinesiska filosofin om kommunikation, fågelmödrar och deraras ungar - kapitel 61 i den konfucianska klassikern Jijing (Förvandlingarnas bok).

  onsdag 8 juni 2011

  Låt oss tala om primitivistens "vision"

  Först, courtesy of Aftonbladet, en läsarkommentar som visar hur illa det låter i huvudet på människor som klarar att se när det uppstått ett övergripande systemfel i samhället:

  pppnordquist

  I Sverige ska man inte behöva ta ansvar alls. Har man inget jobb ska staten betala, skiter man i att betala räkningar och får en enorm skuld ska man skuldsaneras alltså staten betala, är man lite deprimerad så ska man bli sjukpensionär, när kommer det egna ansvaret?

  Varför ska få lata sig så de andra får slava och betala in skatt som ska gå till fuskare och bedragare? Jag tycker det bara är bra att det blivit hårdare tag och att man fått tag på tusentals fuskare! Visst kommer en del som inte fuskar få det lite svårt ett tag men der är det väl värt? Idag 09:43

  Låt oss kontrastera den här duktige slaven med några tankar från en höggradigt intelligent kvinna som i slutet av 1800-talet arbetade för kvinnors frigörelse och rösträtt, Annie Besant. Här kommenterar hon darwinismen.

  The late Professor Thomas Huxley, declared...that you had to recognise that man, a fragment of the cosmos, set himself against the law of the cosmos; that he advanced by self-surrender, and not by the survival of the fittest; that he developed by self-sacrifice, and not by the trampling of the strong upon the weak, which was the law of growth in the lower kingdoms of nature.

  Annie Besant, Teosofiska samfundet.

  Men vad i hela friden är det då för politik Nya Moderaterna för, med idéer att utsätta långtidsarbetslösa (offer för ett system) för sådan "okomfort" genom förnedringssystemet Fas 3 att de ska drivas till att ta arbete på vilka förödmjukande villkor som helst och till hur dåliga löner som helst? Jag hör på morgonen att regeringen Reinfeldt betalar ut mer pengar för varje plats på den förnedrande Fas 3-verksamheten än vad det skulle kosta att sätta dem i en riktig utbildning!

  Minns också vad Husmark-Pehrson råkade säga, vilket blev slutet på hennes politiska karriär: Reinfeldts sjukvårdsreform - att rycka mattan under de sjuka för att "motivera" dem att bli friska (underförstått: de fejkar sjukdom) - var en sätt att bekosta belöningarna till de "dugliga" och arbetsföra.

  Över en natt började det lägsta packet av svenskarna titta på sjuka och arbetslösa som judeuslingar - se inledande citat!

  I värsta fall förstår inte ens Reinfeldt vilken mark han beträder, vilken människosyn han luftat i sina visioner om en politik som söker avveckla sig själv och ge marknadsmekanismerna - "den dugligastes överlevnad" - maximalt spelrum. Att släppa den principen fri leder alltid till en snabb fördumning av befolkningen, och snart är samhällshaveriet å färde. Tänk efter lite.

  Till och med Darwins store talesman själv, Huxley, hade inte en så primitiv syn på hur mänskligheten kollektivt lyckats höja sig till ädelmod jämför med "den brutala naturen"!

  Där Reinfeldt vill förödmjuka människor genom sin arbetslinjes alla tokiga och ogrundade antaganden, dem han tror är "det sovande folket", där menade den brittiska intelligentian i 1900-talets början då evolutionsläran var het att människans vann sitt adelsmärke just genom alla beredskap att ställa upp för varandra.

  Hur föll det här landet ner i sådan egoism? Vi ligger långt under existensberättigandet för ett folk på jordens yta, och var finns politikerna som kan påminna om detta och snabbt terminera Nya Moderaternas blinda framfart?

  Sovande folk, jo jo. Regeringen borde lyssna in med Arbetsförmedlingen hur lätt det är att komma jobbintervju vid 50. I den här röran tappade också svenska rekryterare förmågan att tänka intelligent och övergick till att hantera jobbsökande likt räknenissar, dessa mindre begåvade som inte klarar att utvärdera komplex information utan måste bryta ner allt till lättbegripliga siffror: "Registrator i tre år är bättre än två år, men vad gör en systemutvecklare bland de här ansökningarna? Bort den!" (Exemplet är mitt eget).

  När bisarra måttstockar styr spelar det ingen roll vilka arbeten man söker, under, på eller ambitiöst något bortom ens kompetensnivå. Och i slutet på denna rekryteringsbranschens kollaps står mästrande Reinfeldt med bestraffningen, obetalt Fas 3-nonsens.

  Fas 3 som lösningen för en marknadsekonomi som på flera sätt havererat.

  Det är så man kommer att minnas Reinfeldt och hans samhällsvision, som en ynkligt orealistisk tok som råkade få folket med sig en kort tid.

  Anne Besants långa artikel om själavandringens nödvändighet är intelligent. Läs den! Även idioten i det inledande citatet och Reinfeldt kämpar för att vidga sitt sinne, liv efter liv efter liv...

  måndag 6 juni 2011

  Här vilar...
  Bloggens alltmer sporadiska uppdateringar är ett etablerat faktum. Den har somnat in.

  Jag har det senaste året funnit större glädje i att undersöka och blogga om den ålderdomliga sideriska zodiaken och prova dess symbolik mot diverse aktualiteter.

  Dessutom håller den  bisarra rörelsen Humanisterna på att självdö i sin intellektuella lamhet och det var dess vingliga scientism som var den egentliga impulsen till den här bloggen. 

  Sektens senare historia, påverkad av samhällsvindarna mot populistisk invandrarfientlighet fast dold bakom vad de kallar "religionskritik", är bara så bedrövlig att det inte behövs någon motpropaganda. Varje genomsnittsutbildad svensk har redan insett hur vrickad rörelsen är med dess halvmilitanta krav på antiseptiska skolavslutningar på tusen mils avstånd från en kyrkolokal och drösvis av andra fabricerade debattämnen.