söndag 29 mars 2009

Vilks vanvett

Konstnären Vilks med sina levande inre bilder - vars innebörd han tydligen bara själv grumligt anar - sticker ut näsan trots det överhängande dödshotet...och sumpar totalt sin chans att rehabilitera sig i de vises ögon!

[Det är] inte någon bra idé att förbjuda kritik och kränkningar bara för att de skulle kunna missförstås. När man börjar med det, och det har man hållit på med länge nog, blir följden krystade omskrivningar och balansakter för att hålla sig på den politiskt korrekta linjen.

(Expressen 29 mars 2009)

Ringer inga som helst samvetets klockor inombords när hävdar sin rätt att - med sin egen formulering - ägna sig åt kränkningar? Hur skulle en kränkning kunna missförstås? Handsken är kastad, så stå nu för konsekvenserna!

I den händelse han saknar sensibel kontakt med sitt modersmål, kanske några ekvivalenter från engelska språket förmår bibringa den farliga väg han anträtt - en väg som i påfallande grad liknar de mardrömmar om blodtörstiga fanatiker han så skickligt lyckats frammana i sitt eget liv:

VIOLATE

INJURE

INSULT

Jag förordar att Vilks bereds en plats inom den psykiska vården tillsammans med "SVT-profilen" som försökte skjuta ihjäl ordföranden i sin hyresgästförening.

Båda är de människor som gått överstyr och inte längre förstår att yttrande- och handlingsfrihet går hand i hand med en hel uppsättning regulativa observanser, i avsaknad av vilka man bara kan tala om svårartade kognitiva störningar.

Hela Vilks synpunkt i Expressen dryper av grumligt tänkande. Notera t.ex. hur han inte riktigt får någon rätsida på hur att använda den i hans ögon rekommendabla "tråkigheten". Den, kan jag upplysa om, är troligen inget annat än Vilks eufemism för sin egen uppdämda aggression & främlingsfobi - snacka om omskrivning!


Se vidare snabbgranskningen av Vilks födelsehoroskop i samband med rumlet kring Anna Odell.

fredag 27 mars 2009

Tvitter kvitter att någon ens gitter...

Titta, vad som rullade förbi på Aftonbladets webb cirka 27 mars (för vem bryr sig längre när, hur eller varför?)... Vad är felet?

Jag vägrar tro att svensken i gemen är så urbota dum att han köper det här blocket text, absorberar det och sjunker ett steg ytterligare ner i infantiliteten. Men allt verkar möjligt numera.


____

Facit.

Den klatchiga rubriken anspelar förstås på talesättet "skrattar bäst som skrattar sist", en varning för att ogenomtänkt köpa saker för deras "face value" - snart sitter den tankelöse själv i samma sits.

Man måste hallucinera fett för att rubriken överhuvudtaget ska ha en innebörd i förhållande till underrubrikerna.

Den översta av dessa är i sig en aktstycke av ogenomtänkt dubbla budskap. Sist jag hörde om saken var "beroendeframkallade" något negativt, något som binder människan och tar hennes autonomi ifrån henne. Likväl vänder det här nyspråket på alla värden och talar uppskattande om att allt fler - inklusive kändisar - mikrobloggar.

Den tredje underrubriken bekräftar att narkotiskt beroendeförhållande till den senaste IQ-sänkaren från teknik- och kommunikationsbranschen faktiskt omhuldas av tidningen: "så kommer du snabbt igång" - och blir en junkie, du med.

Därmed står det klart att huvudrubriken är satt av någon som inte har någon som helst kontakt med ämnet - en tanklös.


Det är så pass intelligensbefriat att man undrar hur det ser ut innanför pannbenet på unga avlönade skribenter av idag. Är de representativa för befolkningen i stort?

Demonins kännetecken (del II)
Sade den indiska gurun och representanten för bhakti-filosofin Srila Prabhupada då han 1972 i USA nyöversatte och kommenterade litteraturklassikern Bhagavad Gita:

En demonisk persons begär efter pengar känner ingen gräns. Han tänker bara på hur stor förmögenhet han nu besitter, och han smider planer hur han ska kunna utöka denna förmögenhet mer och mer. För att förverkliga detta ändamål, tvekar han inte att använda sig av syndfulla medel och handlar därför på svarta marknaden för att tillfredsställa sitt illegala njutningsbegär.

Han är förhäxad av de ägodelar han redan besitteer, såsom mark, familj, hus och bankkonto, och han funderar alltid på hur han skall kunna utöka dem. Han tror på sin egen styrka och vet inte att det är hans tidigare goda handlingar som bestämmer vad han skall lyckas förvärva. Han ges en möjlighet att samla dessa ting, men har ingen aning om tidigare handlingar. Han tror helt enkelt att hans rikedom beror på hans eget bemödande.

En demon tror på styrkan av sitt eget arbetet och inte på karma-lagen. Enligt denna lag är det en människas goda gärningar i tidigare liv som bestämmer om hon skall födas i en fin familj, bli rik, få en bra utbildning, blir mycket vacker, osv.

Demonen tror att alla dessa ting är slumpartade eller beror på hans egen förmåga. Han ser ingen plan bakom mångfalden av människor, skönhet och lärdom.

(Kommentar ur kapitel 16)

I fattigbloggandets tid kan det kanske trösta någon med att vedermödor ofta är det enda som förmår väcka en själ som så djupt förirrat sig in i materialismens inbillningar att beteckningar som "demon" passar precis lika bra som "människa".

Efter det sekulära svenska "välfärdsprojektet" har vi nu en mycket lång väg att gå för att komma ifatt många av världens övriga kulturer, där man alltid vårdat den djupare förståelsen för livets villkor.//Undertecknad själv f.n. arbetslös - givetvis. Allt annat skulle göra ovanstående urklipp till uttryck för ren och skär arrogans.

Sverige, psykologin och eftersläpet

Efter en lång karriär fick den jungianske psykologen James Hillman 1996 en otippad bästsäljare i USA med The Soul's Code. Den massiva säljframgången noterades förstås av den svenska bokbranschen, och "bara" två år senare hade den hittat en svensk förläggare och språkdräkt.
Vetenskapsradion P1 kommenterade för några år sedan den biologistiske evolutionspsykologen Steven Pinkers The Blank Slate som blev en formidabel snackis i världen när den kom 2002.

Pinkers debattinlägg är säkert i mångas ögon en tyngre bok. Till skillnad från Hillman inte ett uttryck för en filosofisk idealism utan handfast, empirisk materialism: Pinker är en laboratorieråtta som söker reducera människan genom att mäta henne på tvären och höjden. Visst föds vi i allra högsta grad differentierade - men varför förneka detta, frågar Pinker. Varför frukta olikheter?

Det anmärkningsvärda, enligt bokanmälaren på radion, var att Sverige behövde hela fem år för att producera en svensk översättning. (Så minns jag radiopratet, men i själva verket gick det något snabbare, drygt fyra år).

Efter så lång tid hade naturligtvis Pinkers brandfackla om den medfödda och genetiskt betingade ojämlikheten (och någon längre trodde på den sociala miljöns allt överskuggande betydelse) redan falnat. Som att få morgontidningen levererad åtminstone några månader försenad.

Nu är kanske inte psykologin ett område där Sverige av hävd haft värst mycket att tillföra världen. Så på hemmaplan blev Pinker säkert samtalsämne för de återstående få som inte läst boken på engelska redan fyra år tidigare.

Och så händer det igen. Relations- och hypnosterapeuten Michael Newtons Journey of Souls - den första i en trilogi och som redan givits ut på 20 språk - behövde sju (7) år innan svenskarna - som sista folk i världen? - fick ta del av den här förunderliga djupdykningen ner till själens nivå i det undermedvetna!Så vad är problemet med Sverige och den psykologiska litteraturen?

Trögheten i samband med Pinkers bok ser jag konspiratoriskt som att den svenska folksjälen ömmar för föreställningen om den sociala miljön. Det var helt enkelt en kollektivt omedveten bortträngningsmekanism som trädde i kraft när Pinkers totala bredsida mot de empiriskt ogrundade miljöfantasierna först gavs ut.

Denna instinktiva censur mot tankar från omvärlden lättade inte förrän boken - återigen via tydliga signaler från omvärlden - visade sig vara en samtida klassiker.

Det hade helt enkelt varit för genant för Sverige att inte tillhandahålla boken på landets eget språk. Beslut om utgivning tas av ett begränsat antal personer, men det är dock djupast en folksjäl som här ses i dess makliga rörelse och ingrodda motstånd mot att berövas sina favoritperspektiv.


I fallet Michael Newton och sju lidna år är det knappast heller Sveriges fingertoppskänsla för ämnet psykologi som slutligen lett till en svensk utgåva, utan troligen bara den senkomna insikten om bokens stora framgångar i övriga världen.

Som svensk sträcker man sig inte direkt i stolthet över vad landet finner det angeläget att i demokratins namn erbjuda sina invånare på modersmålet.


Medan Hillmans bok var ganska extrem som tog själen på allvar i dess klassiska definition - som en egen storhet preexistent till den fysiska kroppen - och Pinker utgjorde hans materialistiska motsats, skulle Newton vid ett första påseende kunna se ut som ren fringe-psykologi av new age-slaget.

Så den närmare genretillhörigheten kan inte vara förklaringen till de ansenliga dröjsmål som vidhäftar böcker (med mindre de blivit säljetta i USA). Vad är det då?

Är ämnet psykologi satt på undantag tack vare Sveriges historiska kopplingar till läkemedelsindustrin? Leder landets materialistiska och socialkonstruktivistiska inriktning till att djuppsykologiska perspektiv undertrycks? Vi har ju våra piller, vi är ju pragmatiker - låt dom ute i världen resonera om spetsfundigheterna...

Kanske är den svenska systematiska förskrivningen av psykofarmaka i linje med vår gamla tradition av ingenjörskonst i dessa frågor: vår lobotomitradition och duktiga kirurger har stigit åt sidan för att låta de mer tidsenliga vita laboratorierockarna utveckla sitt kemiska krig mot psykets avigsidor.

För hypnos, det tillhörde väl 1800-talet? Tydligen inte, noterar Sverige förundrat inför hypnosterapierna som bara blir större och större utomlands, där tidigare liv-regressioner löser psykiska knutar som aldrig någon psykoanalys eller nerdrogning kunnat ordna på samma eleganta sätt.

Jag tror senfärdigheten i översättningarna beror på att Sverige ligger ungefär 100 år efter övriga Europa, och att svensken är en total analfabet när det kommer till sin insida. Psykiska saker är smutsigt, inte trevligt att tala om. För svensken är psyke lika med sjukdom. En enfald som är det direkta resultatet av vår ingenjörsmentalitet.

Nå, Michael Newtons första av tre böcker, Själars resa, utges i vilket fall på svenska 2009 (ICA-förlaget). Med tanke på hur översättandet brukar stanna av efter ett verk av den här typen av författare (se hur pass väl representerad den flitige Hillman är på svenska), ska det bli intressant att se om intresset räcker ända fram till Newtons andra bok.

Tvåan, Destiny of Souls, går djupare i ämnet än den första, och är den väsentliga om man skulle tvingas välja bara en ur trilogin. Trean är mer teknisk och vänder sig i första hand till hypnotisörer: "Vad gör du när din patient hakar upp sig och trancesessionen inte kommer vidare?". Typ.


Den svenska huvudfotingen

En ny undersökning visar att svensken mår sämre än européer i allmänhet. En röst i SvD-intervjun söker avdramatisera resultatet med hänvisning till den svenska "klagokulturen".

Huvudet på spiken! 1900-talets mest intressanta psykolog var inte Freud utan hans föga förstådde lärjunge Carl Jung. Denne var lugnt en smula före sin samtid när han insåg den nya kvantfysikens implikationer för frågan om människans psyke eller medvetande.Jung väntar ännu på att massorna ska komma ikapp hans omfångsrika förståelsehorisont - men det kan ta ett tag då mänskligheten just tycks ha försvurit sig till en ännu djupare lodning av materien (via genforskningen).

I slutändan kommer vi dock att upptäcka det Jung sade när han var gammal och inte längre brydde sig om applåder eller bu-rop:

Mänskligheten lever inuti ett objektivt psyke, och det är bara på grund av vår förfallna materialistiska utblick vi fortfarande, 2 000 år efter Jesus, inte förstår vad denne mystiker menade med orden, "Himmelriket finns inom er och utom er".


Samme Jung, mannen som minglade och otvunget diskuterade med sin tids största naturvetenskapsmän, menade på fullt allvar att 30 minuter med en klients horoskop kortade behandlingstiden med två år, eftersom samma tanke om att allt ÄR Psyke informerar även astrologin.

Människan föds in i en värld som på sätt och vis är hennes egen personaliserade kulissvägg. Även planeterna står uppradade på himlen som en påminnelse om att man aldrig kan fly från sig själv!

Barnet föds med en komplett "bruksanvisning" över sitt huvud. Multiplicera sedan denna princip med lika många levande varelser som rör sig på denna jord. Antingen får du hjärnblödning eller också börjar du förstå vad de antika kineserna menade när de sade:


Vad behov har Naturen av tankar och omsorg? I en enda operation realiserar Naturen tjugo människors planerande!

Ett gammalt judiskt ordspråk pekar i samma riktning: "När människans tänker, skrattar Gud." Vi människor är med andra ord knappt mer än råttskitar i ett system vars Intelligens vi aldrig kommer att få ett grepp om.

I min genomgång av det svenska nationalhoroskopet kom jag till samma resultat som forskningsresultatet om det svenska illamåendet. Det ligger implicit i texten, men kan utvecklas som följer:

Svensken är en så übermentaliserande ingenjörstyp som så totalt har överlagrat en outvecklad känslomässig individualitet, att det föga förvånar att skallen går i spinn närhelst det allra minsta kärvar i hans/hennes värld.

Den svenska folksjälen befinner på en treårings egocentriska mognadsnivå, men ovanpå denna andliga krympling har Ödet behagat montera en groteskt förvuxen systematikers huvud. Svensken - huvudfotingen.Och det gagnar oss föga att vi givit de Stora Tankarna på båten och själva utnämnt oss till chefsarkitekter och systemdesigners. Prova dig själv - gick någonting av den jungianska, den kinesiska eller judiska tankehöjden in alldeles nyss? Eller avfärdade du rapidsnabbt orden som bara så mycket brus att sortera i din intellektualitets kategori D eller E?

Om inget rörde sig - tror du då att det beror på att du står så mycket högre intellektuellt? Att ditt kategoriseringssystem är så överlägset?

Eller kan det bero på att du - ja, även du - lider av den svenska nationalsjälens problem: mental hybris i kombination med andlig och emotionell fattigdom? Det är i det senare läget risken finns att ett folk börjar skapa inadekvata mentala representationer - kort och gott driver iväg i en luftbubbla som inte stämmer med verkligheten.

Och jag tror åtminstone många är beredda att hålla med om att svensken har en något skev självbild. Nyligen hörde jag Mona försvara sin utmärkta engelska. Hur är det möjligt att säga så, tänkte jag. Hur skulle hennes engelska kunna vara bättre än svenskan? Mona är född i nationens eget stjärntecken: Vattumannen, symbolen för den som barrikaderar sig innanför sina mentala konceptioner...


Den som förstår sin situation finner sällan anledning att kverulera - den som inte förstår, producerar ovett. Ofta hävs det över "de andra" - alla de som är skuld till "min jobbiga sits". Hör treåringen verka inuti den i övrigt vuxna kroppen!

Det finns bara en lösning på det svenska problemet. Följ Apollons råd och "Känn dig själv".

____

Tack www.1177.se för lån av huvudfotingen.

Är du en demon? En checklista.Det indiska verket Bhagavad Gita (Herrens sång) är ett mäkta fascinerande dokument från antiken. Det har spekulerats om en datering till cirka 200-talet fvt - traditionen hävdar att dialogen mellan krigaren Arjuna och hans körsven Krishna skall ha utspelat sig för 6 000 år sedan.


Allt från själavandringen till materiens förhållande till anden gås igenom, och här ges beskrivningar av hur man kan skilja en god själ från en lägre, demonisk typ av människovarelse.

I dessa tider, då girighet och rävspel kring bonusar och pensioner röjs var och varannan dag, kan
några citat tjäna som checklista - i den händelse du är osäker på vilka värden du valt att stå för i detta liv.

De demoniska söker skydd i omättlig lusta, högmod och falsk prestige. Då de är offer för illusion på detta sätt, lockas de av det obeständiga och har således försvurit sig till orent arbete.

De anser att den mänskliga civilisationens främsta nödvändighet är att tillfredsställa sinnena intill livets slut. Således känner deras ängslan inget slut. Bundna av hundratusentals begär, av lusta och vrede, skaffar de sig pengar till sinnesnjutning med olagliga medel.

En demonisk människa tänker: "Så mycket rikedom har jag i dag, och om mina planer fungerar kommer jag att tjäna ännu mer. Så mycket äger jag nu, och i framtiden kommer detta att utökas mer och mer."

"Han är min fiende, och jag dödat honom, liksom min andra fiende också kommer att förgöras. Jag är alltings herre, jag är njutaren, jag är fullkomlig, mäktig och lycklig."

"Jag är den rikaste av män, omgiven av aristokratiska släktingar. Det finns ingen som är så mäktig och lycklig som jag är. Jag ska utföra offer: jag ska skänka allmosor. Sålunda ska jag fröjdas."

På detta sätt förleds en sådan person av okunnighet.

Bhagavad Gita 16:10-15

Motgiftet till en sådan okunskap är
vidya eller vetande om hur tingen hänger samman. Det är den kunskapen körsvennen Krishna (en mäktigare varelse än man kan tro!) förmedlar till den aristokratiske Arjuna, vars nerver sviktar just på randen till ett stort krig.

Ett krig, inte helt olikt det jorden står inför i dag - kriget mellan en fortsatt vandel i demonins anda och den Nya Impulsen som söker dra människosläktet genom det nålsöga det just har anträtt.


I Bhagavad Gitas kanske mest kända passage förklarar Krishna - nu inte längre dold bakom en körsvens kroppshydda utan uppenbarad som gudomens personliga gränssnitt - att det finns en garanti för att livet på jorden går vidare även efter en kritisk tid. Men spelreglerna kommer att vara ändrade.

Många födslar har både du och Jag genomgått. Jag kan minnas dem alla, men du kan ej, o fiendens betvingare.

Fastän jag är ofödd och Min transcendentala kropp aldrig förfaller, och fastän Jag är alla varelsers Herre, framträder Jag likväl i varje tidsålder i Min ursprungliga traditionella skepnad.

Närhelst och varhelst religionsutövandet avtar, o Bharatas ättling, och irreligiositeten dominerar mer och mer - vid den tidpunkten stiger Jag ner. För att befria de fromma och förinta de trolösa, såväl som för att återupprätta de religiösa principerna, framträder Jag tidsålder efter tidsålder.

4:5-8
_____

Bara en av många
SvD-artiklar om det senaste (per 27 mars) pengafifflet på "vänsterkanten". För en chockerade serie snarlika horoskop av oärliga chefer "högerut", se den här astrologiska analysen av ekobrottslingar.

onsdag 25 mars 2009

Lyft din blick och se helheten (Armageddonbloggen)


Vad vi är med om nu är ett förödande slag mot hela arbetarrörelsen. Vänstern är inte längre en röst mot orättvisorna. Vänstern ÄR orättvisorna. Vilket nederlag för hela det här landet.

Det här låter som undertecknads blogg, där han i egenskap av medeltida om inte rent av antik samhällsanalytiker pekat på att SAP:s födelsehoroskop är rena dypölen av självtjänande materialism. Där skådades ett "egenmäktighetssyndrom" som i det svenska nationalhoroskopet av 1974 sipprat ut och infekterat var och varannan medborgare.

Bara att detta inte är mina domsord - de kommer från mönstersocialisten Marcus Birro!
Gruppegoism - lika ful i vänster- som högerskepnad.

Det är uppenbarligen inte som en del säger, att enstaka hyresockrare nominellt självbetecknade som socialdemokrater är en separat historia från den om själva partiideologin.
Det är snarare så att det ur själva ideologin har ett inbyggt "systemfel".


Vänster på latin är sinister - vilket på vanlig engelska betyder ond och illvillig. Latinets höger är dexter, vilket återkommer i engelskans "dexterity" - att vara flink (hantverksskicklig) i händerna.

Att uppenbarelserna i denna Ändens tid ytterst sett inte har med vänster/höger i politisk bemärkelse att göra, visar de rovdjur vilka maskerat sig som dagens direktörer. Men Birro är ytlig när han inte räknat med något annat av "högern" på den modesta altitud där hans begreppsvärld huserar. Han glömmer att det finns högre kriterier för vad som med rätta kan sägas röra sig medsols, åt höger, och verka med livets högre principer.

Den djupa problematiken ligger istället i 150 år av materialistisk industrialism eller
300 år av västerländsk ateism (välj själv avstampspunkt för din nuvarande världsbild) - i båda fallen ett lövtunt segment mänsklig historia där det inte längre ansågs existera några objektiva normer för rätt och fel.

Istället enbart olika intressegrupper som alla sökte maximera sin del av den tillgängliga kakan. Tänk kollektiva särintressesenter som arbetarrörelsen, eller den ringa grupp rovkapitalister Birro identifierar högerut med sin förenklade kompass.

Det verkar som om människan, som i omgångar deklarerat Gud död, för att inte urarta och bli ett egocentriskt äckel behöver tanken om att hon har en Övervakare!

Innan danskarna förföll till sin nuvarande nivå av gemytets (ölpimplandets) baksida: religionshat och blasfemi, producerade de faktiskt en tänkare som nådde världsberömmelse, Søren Kierkegaard - existentialismens fader. Han konstaterade på äldre dar dystert att den verkliga mänskligheten ännu inte fötts på planeten.

Här ränner bara talande apor runt och uppför - bara för att sedan förstöra - sina civilisationsbyggen. De har varken förstånd eller konsekvens i sitt tänkande. En del är sådana idioter att de tänker ut en "massornas revolution" och grundar hela sitt frälsningsprogram på enbart materiella faktorer.


Västerlandets återkommande tankevurpor.

Tittar man på västs kompletta historia - inräknat kolonialismens uppstyckning av världen och två världskrig - har det visat sig fatalt att klippa med konceptet om den universella människan, arketypen, "blueprintet Adam" (ett kristet "lån" från och omstöpning av Platons filosofi för övrigt).

Den ateistiska människan är per definition omyndig eftersom hon bara litar på sina egna, av självintressen styrda, tankemönster. Och som finns det inga gränser för egocentrikerns tendenser till självlögn och rationalisering.

Både politisk vänster och höger är alltså barn av, låt oss kalla det den sataniska principen - den permanenta opponent som vägrar acceptera att Universum har en inbyggd styrning och en Lag/Väg, vilken kan transponeras till det språk som kallas mänsklig moral. (Läsaren kanske reagerar här - han/hon har eventuellt ingen aning om vad som nu åsyftas. Och däri ligger halva problemet!)

Den sekulära humanismen som några få kända svenskar förespråkar, är, ursäkta ordvalet, rena fanstyget. För enligt dess materialistisk-vetenskapliga grundsyn skulle ett samhälle lika gärna kunna fastslå att normen för det högsta goda var grymhet, konkurrens och utslagning - just precis som ute i Darwins djungler. Ja, nu kom jag bestämt det sekulära samhällets faktiska villkor väl nära...


Allt är bara godtyckliga konventioner för del av mänskligheten som i hybris avskärmat sig från sitt omgivande universum och inte ens bryr sig om att lyssna utanför sina egna försanthållanden.


Allt prat om mänskliga rättigheter etc, från den sekulära humanistens sida, och dessförinnan stora delar av arbetarrörelsen, är ren stöld och en förvrängning av tankar som i deras ursprungliga kontext bottnade i att det finns ett rättviseperspektiv inbyggt i själva kosmos.

För ateisten är det här bara tomma ord, godtyckliga konventioner när fundamenten till dylika utsagor underkänts. Men du kan inte definiera ett människovärde från den jordplätt där du som människa står. Du producerar bara subjektivismer och partsinlagor - som ett litet inbilskt barn!

Människans värde framgår enbart om du kan kliva ur lådan och se saken utifrån. Men detta, det är ju ett transcendentalt perspektiv - ett "Guds perspektiv"! Vilken orimlig sits den "humanistiska" ateismen försatt sig i!

Det här har nu kristendomen i 1500 år varit illa rustade att tala om - alltsedan de förklarade för anatema alla hänvisningar till själavandringen. Den, i sin tur, inbegriper just universella lagar (karma) som tillser att syndarna, även om de ser ut att slinka förbi här och nu, i morgon är återfödda - men då som felfördelade individer med tusen och en högljudda protester mot "livets orättvisa".

Ordet var sinister.

Det är nihilismen som förorsakat västvärlden så mycket ont sedan den blev salongsfähig och även slog an hos det intellektuella proletariat som numera är landets dominanta grupp av "medelsvenssons".

Och de chic-radikala men välbeställda som i vår tid skyllt allt ont på "nyliberalismen" gör sig skyldiga till en ytlig analys. Man måste kunna ta ett eller flera steg ytterligare bakåt, för att fånga in den verkliga Gestalten, den verkliga spelplanen och de fundamentala Aktörerna...


Vilken väg att ta istället...?

Denna tid av ekonomisk recession är perfekt för att åter lyfta fram djuppsykologen Carl Jung (eller hans betydligt mer läsvänlige och överblickbare efterträdare James Hillman).

Jungs ARKETYPER är nyckeln till det som nu händer i världen: under Armageddon - i sig uttrycket för en arketyp - rullas de rena "urbilderna" upp inför våra desillusionerade och därför så ovanligt klarsynta ögon, och PRINCIPERNA - de universella - blir uppenbara för var och en.

Värdesubjektivismen var bara blå dunster i ögonen på var och en som trippade på sitt ego under en kort historisk period av otyglad privatkonsumism (och de illegala nerladdarna av upphovsrättsskyddade produkter fattar inget än)!
Skördaren är också såningsmannen


Under Armageddon (en laddad men passande term) kommer allt att koncentreras så till den milda grad att ingen längre är människa utan bara en "typ". Se förråandet i tonen på nätet. Något mörkt kommer krypande mot oss och vi tappar all civilitet.

Under Armageddon reduceras varje människa till ett koncist statement - du är ditt centrala ställningstagande. Så ont om tid. Så bara plats för en one-liner. Tiden flyr från de utan andlig dimension, de som bara tror att de är "kropp"! Blodhundar och valkyrier känner deras ångest!

Minns hur nazisterna öppnade Förbundsarken i första filmen med Indiana Jones, och hur vi åskådare - de presumtivt goda - såg något helt annat forsa upp ur lådan än de gudlösa nazisterna (ateisterna). Det kan vara för sent nu för många att över en natt byta perspektiv. De köpte biljetten. Här är resans destination.

I antiken sade man att "allting återvänder till sin rot." (Och vi är inte alla samma andas barn!) Dags för hårddisken att "kompaktas".

Men detta innebär också - för den som förstått vad jag säger - att mänskligheten i stora delar upphör existera. Vi blir alla allt mer robotomerade och drivna av en tvångsmässighet. F.d. president Bush Jr var uppenbarligen i klorna på en arketyp, han hade slutat tänka nyktert.

Och jag ser samma tecken i Sverige. Det är Striden mellan Ljus och Mörker (som de religiösa säger) som har tagit sin början. Och problemet är att det inte duger, som de sekulära humanisterna gör, att utan självrannsakan utgå från att det är de själva som representerar för ljuset... Det här är mycket djupare än så.

Och hur ska mänskligheten lyckats ta sig härifrån till ett "post-ekonomiskt" samhällssystem? Det kanske blir som i Asimovs kända science fiction-trilogi Stiftelsen (som jag svagt minns sedan tonåren) - att efter en kort tid av högcivilisation en period av mänskligt barbari är ett ofrånkomligt mellanspel.


En dyster-munter framtidsförutsägelse.Saturnus - den trälbundnes och materialistens herre


Sverige, ett Vattumanland och därmed under skörde- och såningsmannen Saturnus direkta uppsikt, tycks ligga remarkabelt risigt till i denna historiska övergång som är så mycket mer än bara en fråga om den politiska mentalitetens falsarium.

Ingen verkar veta vad vår planet står inför härnäst... Om nu Alltet är ett psyko-biologiskt system kan det stämma med att ett folk tappar stilen kort innan det är slut med hela regionen.

Det skulle inte förvåna mig om Golfströmmen stannar av om 20 år och vi får istid i Högan Nord. Kyla ner några miljoner reinkarnerade vikingar som fanatiskt och helt utan normala spärrar använt internet för sina plundringståg. Skurkar som åsidosatte handelsförfarandet, vilket var ett av de finaste sätten att reglera och skapa kontakter mellan kulturer som människan funnit på.

Jag är redo att dö efter att ha sett den här showens svanesång. Är du?

Minns då att du snart är återfödd på jorden igen, kanske som utfattig nomad i en världsdel där aldrig ord som internet, hembio eller designer-kök uttalats. Allting men med måtta, var regeln. Och vi förbröt oss mot kosmos karma-lagar något så otroligt!

Det här är således allraminst en fråga om arbetarklassens sviktande moral alltefter de får vittring på det goda livet, utan en fråga om mänsklighetens arvsynd. Snart 50 år gammal, börjar undertecknad äntligen förstå vad kristendomen - trots deras inlån och förvrängning av den platonska filosofin - ville säga.

Ta bara bort den där ställföreträdande avgud jag aldrig tror Jesus hade velat bli, och återinför Platons lära om själavandringen - som andra inslag i bloggen noterar finns det empiriska tecken som tyder på att den är verklighet. Då står allt åter obönhörligt klart: Du slipper inte ut härifrån, sade Jesus, inte förrän du betalat tillbaka allt det du tog. Till sista öret. Allt balanseras ut.

Det är egentligen bara det vi har att lära oss av alla de scener som dagligen rullas ut i medierna. Det är västerlandet som i TOLFTE timman söker komma ihåg vilka värderingar som en gång ledde till att det alls såg dagens ljus.

PS. Det är mycket möjligt att de här svepande penseldragen bara var en ond mardröm i en febersjuk hjärna. Vem vet egentligen någonting?


_____

Relaterat (astrologiska analyser):

Aggression, egenmäktighet och materialism (med SAP-horoskopet)
Den svenska folksjälen

tisdag 24 mars 2009

Jordbävningar och vulkanutbrott i Arktis och Antarktis


Trancemediet Edgar Cayce (1877-1945) är i huvudsak ett amerikanskt fenomen, även om den som sett filmatiseringen av Shirley MacLaines På Yttersta Grenen kanske minns en Cayce-bok "övernaturligt" dimpa ner i huvudet på henne under ett besök i ett bokantikvariat i London. (Undertext: "Varför resa världen runt - du har de sanningar du behöver på hemmaplan!")

Cayce lyckades ibland, ibland inte. Fiaskot med att identifiera mördaren till legendariske äventyrsflygaren Charles Lindberghs barn var graverande och diskuteras i Is It True What They Say About Edgar Cayce? av Lytle Robinson såväl som i några av de åtskilliga Cayce-biografierna.

Å andra sidan ledde Cayce framgångsrikt - i trance - polisen över flera delstater i jakten på en annan mördare. Cayce ska ha yttrat att det var med stor olust han tog sig an de här jobben som blodhund.

Hans påståenden och förutsägelser är till dels så spektakulära att han blivit ett tacksamt offer för amerikanska proffsskeptiker - människor som gör sig ett levebröd på att inta en politiskt korrekt position och från detta trygga genomsnittsläge hacka på alla fenomen människan ännu inte fullt ut förstått (och det skulle väl vara det mesta).

Till Cayces mest spektakulära förutsägelser hör att amerikanerna kommer att återupptäcka det sjunkna Atlantis i vattnen söder om Florida: Kuba, Jamaica, Biminiöarna m.fl. - dessa är bergstopparna på en sedan länge sjunken landmassa.


En ny himmel, en ny jord

Men det är nog ändå profetian om den nya Världsordningen som tar priset.

Den nya mänskligheten kommer att födas genom - bokstavligen - eld och svavel och efter markanta förändringar av jordens topografi och klimat. Detta förutspåddes sammanhänga med en gåtfull rubbning på någon eller några grader av jordaxelns lutning! Det här luktar ju distinkt Ragnarök, och Cayce kallade också det annalkande tidsåldersskiftet i jordens och människans historia för Armageddon.

Nu låg visserligen Andra världskriget bara några år fram i tiden då Cayce talade om dessa ting, men det är inte så enkelt som att han var synsk men blandade ihop stundande företeelser.

Däremot kan man tänka sig att mänskligheten befunnit sig i ett lågintensivt Armageddon de senaste 70 åren! Nu väntar vi bara på att själva jordklotet ska "knycka till" och inta en något förändrad rotationsvinkel i förhållande till solen och sina andra grannar i systemet.

Tyvärr förutspår geologen William Hutton (se nedan) massdöd när jordens vattenmassor omfördelas och vissa kuster förvandlas till havsbotten... Det Cayce visualiserade var inte en katastrof utan en kataklysm.


"There will be the upheavals in the Arctic and in the Antarctic that will make for the eruption of volcanoes in the Torrid areas, and there will be shifting then of the poles..."
-
Edgar Cayce, January 19, 1934

När nu vulkanen Redoubt i Alaska (Arktis) på kort tid fått fem utbrott (se SvD, DN, eller AB), tittade jag tillbaka på det Cayce sade om vilka markörer i tiden som varslade om "tidsåldersskiftet". Nyckelpassagen är den om vulkanutbrott i Arktis och Antarktis, samt en mer generell passage om ändrade klimatzoner på jorden.

Den globala uppvärmningen är sannolikt inte det Cayce syftar på här (om man nu kan föreställa sig att någon som talar i djup trance, med egot helt avknäppt, alls "syftar"), utan en effekt av de geologiska omvälvningarna.

Och 2006 noterades kraftiga jordbävningar så nära gränsen för södra polcirkeln (Antarktis) att ett antal Cayce-anhängare menade att Cayces tidsfönster kanske ändå inte var helt fel - även om flera av hans framtidsförutsägelser hade projicerats mot 1900-talets sista 40 år.

När det kommer till geologisk tid med dess väldiga intervall, är det närmast befängt - åtminstone ur ett ordinärt, icke-synskt perspektiv - att söka precisera en tid av geologisk förändring så snävt som Cayce här gjorde.

Att han dessutom avsåg en längre period som, som helhet, var av gradvis karaktär, framgår när han lokaliserade New Yorks undergång mot slutet av perioden och uppemot 100 år efter de initiala tecknen. Här kanske någon börjar ana varifrån en del motiv i de senaste årens katastroffilmer från Hollywood lånats. I USA har Cayce alltid varit mer eller mindre på tapeten.

Geologen William Hutton har ägnat Cayces förutsägelser och har en egen sajt. Den avgiftsbelades för några år sedan, men en del material förblev publikt - som aptitretare. Hutton vakar som en hök över vulkanisk aktivitet och jordbävningar vilka skulle kunna överensstämma med de antydningar Cayce lämnade ifrån sig på 1930-talet.

Men det är inte en besatt fanatikers röst vi hör på sajten, utan en vetenskapsmans, låt vara en som vågat låna sitt öra till ett trancemedium och då hört sunt geologiskt kunnande inbäddat i många uttalanden. Att, vilket Cayce hävdade, floden Nilen en gång flutit annorlunda, var t.ex. inget någon knappast ens fantiserat om innan NASA-fotografier många årtionden efter Cayces död bekräftade att så varit fallet.

Än kan många av Cayces påståenden komma att verifieras.

http://www.huttoncommentaries.com/index.php


Cayce om människans moral och Armageddon

Utlagt på nätet finns ett av Edgar Cayces mer remarkabla tranceuttalanden. Det hände ibland att hans undermedvetna kontaktades av icke-inkarnerade individer - med oberäkneliga eller lustiga resultat.

En gång "lånade" en nyligen avliden skådespelare Cayces talorgan och blandade sig i en pågående seans med välvilliga men rätt harmlösa förslag om skådespelarkårens potentiella bidrag till parapsykologin - skådespelare var ju känsliga människor förklarade den dödes ande, och många var "psykiskt" lagda.

I den "reading" som hittas på nätet var tonen hårdare. Här "våldgästades" Cayces psyke av en okänd "ängel" och levererade en formidabel domedagspredikan!

Från texten kan noteras att det i de yttersta tiderna kommer att ses osedvanliga avslöjanden av korruption bland de "högt uppsatta" - ett ämne som verkligen är på tapeten sedan några år. Minns bara pedofilskandalen i Katolska kyrkan, och nu alla politker och ämbetsinnehavare som på ett givet slag kläds av och visar sig vara självtjänande girigbukar...

http://www.think-aboutit.com/Spiritual/edgar_cayce.htm

Det är inte svårt att falla in i den här närmast apokalyptiska stämningen - att jorden står inför ett signifikant steg framåt vad gäller medvetandehöjning och moral - och att detta är en angelägenhet inte bara för människan, utan för hela det levande och intelligenta kosmos.

"Utomjordingarna" kanske just nu studerar oss - de mänskliga experimentråttorna - och ser om vi ska fatta vinken de givit oss under så många årtusenden och genom så många illustrationer...

Den senantike filosofen och mystikern Plotinus sinnebild för den egentliga människans storhet här.


____

Noterat 090327.

Vulkanen framhärdar i sin aktivitet DN 2.

lördag 21 mars 2009

Skribenten i sitt rätta element

Per den 21 mars listar Expressen 20 krönikörer varav 5 har så vanligt förekommande namn att de måste utgå ur denna ministudie av...skribentens rätta element.

Inom astrologin, världens äldsta psykologiska system, är nu Solen en föga personlig symbol. I 30 dagar lyser den likartat över alla som föds och markerar deras aktiva livsgärning, eller åtminstone strävan mot en sådan. Månen, som byter stjärnbild efter cirka 2½ dygn, färgar i högre grad personligheten.

Pricken över i:et ges av jordens egen rotation under loppet av ett dygn. T.ex. ansåg romarna att tecknet som steg över ortens östra horisont var individens tecken.

Den precision som ett känt klockslag ger har vi nu inte i vår datakollektion, och det är t.o.m. så att cirka 5 av de 15 individerna är födda ett dygn då Månen passerar från en stjärnbild till nästa.

I vår kostnadseffektiva och därmed utfattiga (men gudbevaras demokratiska) kultur, är det omöjligt att publicera ett material som verkligen berör var enskild läsare, så populärpressen nöjer sig med det minst personliga tecknet - soltecknet. Och det kan väl förresten kvitta, för det var väl vi som uppnådde förnuftets klara ljus redan på 1700-talet? Fel!

Lyckligtvis är det nu inte krönikörernas personligheter vi är intresserade av, utan bara svaret på frågan: Vilket är skribentens rätta element?


SOLENMÅNEN
ELD54
LUFT72
VATTEN25
JORD14
total1515


Tabuleringen talar för sig själv! Slår man ihop födslarna i Eld och Luft och jämför med födslarna i Vatten och Jord, visar Expressens krönikörer med råge att det är den positivt polariserade Solen1 som sökt det kommunikativa skribentyrket. Faktiskt är de positivt polariserade solarnas övervikt jämfört med de negativt polariserade - 12 mot 3 - rätt förstummande! 80% av Expressens skribenter "drivs" av en positivt polariserad Sol.

Givet ett flertal fall där Månen kan ha rört sig ur en sen placering i Jord och in i ett Lufttecken under ifrågavarande dygn, skulle den separata månstatistiken även den kunna tippa över i en "seger" för Luftelementet på det subjektiva kynnets plan, men detta kan inte sägas med mindre än att födelsetiden är känd.

Inte otippat går den grekiske Hermes, gudarnas kommunikatör (den romerske Merkurius, härskare över Lufttecknet Tvillingarna), tillbaka på gammal babylonisk tradition. I Babylon associerades planeten Merkurius med guden Nebu (Nebo eller Nabu) och han var förstås visdomens och skrivkonstens (och skrivdonens) gud.

Frågan verkar således besvarad år 2009 på samma sätt som i antiken: det är genom "luften" kommunikatörer av alla de slag arbetar - minns det utfasade begreppet "i etern"...

Människan tycks så snar att vända sina förfäders insikter ryggen att det nästan verkar som hon har ett inbyggt systemfel. Kristendomen kallade det för arvsynden, och det är frågan om inte Platon (hos vilken förklaringen till det här begreppet måste sökas) hade rätt!

Se även inlägget Det avklarnade intellektet (nytt fönster) på bloggen Sideriska siktet.


Se även den fristående fortsättningen där Aftonbladets krönikörer får sin granskning.

____

Tekniska anmärkningar

* Den astronomiskt korrekta sideriska zodiaken har används vid beräkningen av de 15 födelsedagarna.

* De femton krönikörerna (inte alla enbart skribenter) är:
Amelia Adamo
Anna Bäsén
Staffan Erfors
Cecilia Hagen
Elisabeth Höglund
Katerina Janouch
Liza Marklund
Ann-Charlotte Marteus
Ulf Nilsson
Karin Olsson
Leif GW Persson
Malin Rydhagen
Britta Svensson
Marie Söderqvist
Ebba von Sydow
En av dessa var en osäker uppgift då det fanns flera svenskar med samma namn, dock bara en i Stockholm där Expressen håller till.

* De fem vars namn var alltför högfrekventa för att kunna inkluderas i granskningen (och saknade unika identitetsmarkörer på nätet) var:
Mats Larsson
Lars Lindström
Maria Näslund
Malin Roos
Björn Wiman
_____

1. Zodiakens tecken alternerar mellan positiv och negativ polarisering. Att jämställa polariseringen med psykologins (Carl Jungs) extrovertism och introvertism låter sig i viss mån göras.


Ta dig en tugga till - du blir ju vad du äter

Människan verkar upplösa sig i två underarter vars drömmar går i skilda riktningar.

Det ena slaget av dröm kallade den grekiske filosofen Herakleitos (400-talet fvt) för "Vägen upp", en väg mot intellektualitet och klarsyn.

"Vägen ner" visar sig istället i den här rubriken (och filmklippet) från Aftonbladet:Det här ser ut att vara drömmen om att handlöst falla tillbaka och regrediera till den natur och det djurens rike som darwinisterna påstår att människan utvecklats från.

Av en slump använde även Jesus djurens konung i ett av sina kraftfullaste uttalanden - fast hans poäng var en helt annan:
Ur
Thomasevangeliet, den äldsta samling uttalanden av den
remarkabla läraren som existerar (klicka för förstoring).I senantiken hade människan redan grundligt undersökt det motsatsförhållande som verkade råda mellan medvetande och "natur", och slutsatsen - eftersom människan nu visat sig kunna resa "i anden", det vi idag kallar "ut ur kroppen-upplevelser" - var att själen uppenbarligen var något mer än bara en "harmonisk överton"1 till det fysiska substratet.

Jesus använder här lejonet i en annan bemärkelse än vi i vår - för vilken gång i ordningen - nymornade naturdyrkan? (Var det inte västerlänningen som bedrev rovdrift på jorden tills för bara några år sedan?)

För Jesus är lejonet sinnebilden för den biologiska värdkroppens driftsliv. Inte på det sätt att natur och kultur är antagonister, utan att natur och själ inte springer ur samma "rot", inte har samma "förälder".

Vad han i klartext säger är den människa är förbannad som låter sig uppslukas av driften så att känslolivet blir kapten på skutan. Den människan har kastat in handduken och saknar - radikalt fattat - människovärde.

Den människan sorterar under det hon valt att identifiera sig med, och har förlorat sitt adelsmärke, sin "frisjäl". Hon är nu inte mer än den organiska planet dit hon som andesjäl anlände för att uppleva och nå insikter. Hon har blivit som de allra ömkligaste av alla män - han som tror att det är kostymen som gör honom!

Men identifikation med naturen var andemänniskans uppdrag på jorden! Senantiken var en intensivt intellektuellt vaken period, och innan kyrkan på 300-talet vunnit diverse religionsdebatter och skapat en doktrin kring den jordiska läraren Jesus hade en evighetslängtan, som bättre svarar mot människans essens än de känslor som mannen som tumlar bland lejonen, dominerat åtminstone de mer bildade grupperna ("filosoferna") i Medelhavsvärlden och
Främre orienten.

Sedan slocknade något på jorden och vi gick in i en lång mörk tunnel, i väntan på att återupptäcka mänsklighetens universella identitet (om inte ännu större). Ja, dessa är djupa ting - inget som biologerna kan räknas få syn på i sina mikroskop!

Troligen är det här det nästan fåniga svaret på varför ateismen frodas inom biologin: människan upplever sig större än det cellulära liv hon studerar av den enkla anledningen att hon i flera bemärkelser SER NER på sitt studieobjekt. Människan är smart medan cellerna (enligt hennes domslut) saknar medvetande.

I den här känsloruschen av att ha fattat något det biologiska livets systematik, identifierar sig den här gruppen av naturvetare med gårdagens Gud - Laggivaren själv - och fastslår att det inga andra gudar finns än människan själv!

För minns vad psykologen Jung sade: de gudar människan visar på dörren tränger sig strax på (genom analöppningen enligt gammal folktro), och blir hennes mentala sjukdomar. Till dessa åkommor hör bl.a. den neurotiskt betingade gudsförnekelsen som är i stånd att helt utan förvarning derangera den som nyss föreföll så resonabel. (Se inlägget om Charles Dawkins.)

Tanken är inte så imbecill som först kan tyckas. Empiriker är ju den som förnekar meningsfullheten av utsagor som inte kan prövas via de fem sinnena. Därmed är empirins själva von Oben-perspektiv - att det "ser ner" - ett argument som materialister och kognitionspsykologen bör kunna ta till sig. Dess egen metodik förklarar varför de inget ser utöver dem själva - disciplinens "ego" står i vägen och leder till solförmörkelse (vad solen representerar här, är inte något större mysterium).

Men de individer som vänder blicken uppåt, och studerar det som är större än människan på hennes tunna humusskikt, når istället en annan insikt2. Det är därför astrofysiker (och kvantfysiker som passerat det materialistiska paradigmets smärtgräns och hittat något mer) så påfallande ofta har någon slags gudstro och med detta finner intelligent design en attraktiv teori.

Ateism skulle alltså kunna vara något så simpelt som en funktion av egocentricitet och mänsklig hybris - inte de kvaliteter vi normalt förknippar med ordet intelligens.

Mitt heta tips att är vi firar Darwin 200 år nu, men att han kommer att vara reducerad till en liten fotnot när tiden nalkas för det som skulle kunna ha varit hans 300-årsjubileum om inte saker rört på sig. (Om en man som föddes lite före sin tid, se boktipset om Arthur M. Young, helikopterns uppfinnare.)_____

1. Se t.ex. Platons Faidon (300-talet fvt) för en grundlig analys av den falska slutledning som alltjämt i dag, 2300 år senare, biologer propagerar för (de har ju sin agenda och sina arbetstillfällen att vårda sig om...) Idag kallar de Platons övertonsteori för epifenomenalism - idén att medvetandet bara är ett slumpmässigt sidofenomen till den stendöda biokemiska soppan i hjärnan.

Varför föraktar biologer sig själva (och andra) på detta vis? Varför ser de inte igenom det vetenskapliga projektets godtyckliga natur? Ett svar ges i avslutningen på detta inlägg. Ett annat skulle kunna vara att det faktiskt existerar två underarter av människan, just som Thomasevangeliets Jesus menar.

Att tala om Guds och Djävulens barn, leder idag till våldsamma protester från de senare (trots att de inte anser att termerna är meningsfulla eftersom de inte denoterar något i den empiriskt prövbara verkligheten), men oavsett nomenklatura kvarstår faktum:

För den som överväger den filosofiska idealismen som övergripande modell (se FAQ - obs! 9 A4 sidor!) skulle ateisten kunna vara den "underart" som är på Herakleitos "vägen ner" - ner mot andlig död och identifikation med fantasin om materien.

Andra själar på jorden har redan sprungit halva loppet, är på "vägen hem" (avvecklar falska identifikationer). De söker nu förstå människans intelligens i ett perspektiv som inte förolämpar Intelligensen. (Se en skiss på den senantike filosofen Plotinus metaforiska människosyn här.)

Att något åt det hållet skulle kunna vara påvisbart inom den fantasi som fixerat sig vid empirisk påvisbarhet, hävdar jag i bloggen Sideriska siktet, genom ett antal fallstudier av individer som vid en astrologisk granskning tydligt domineras av antingen de negativt polariserade elementen Vatten och Jord, eller de positivt polariserade elementen Luft och Eld.


2. För den begränsade filosofen Ludwig Feuerbachs materialistiska tes, att Gud är människans projektion av sig själv mot himmelen, se min astrologiska analys av densamme här.


fredag 20 mars 2009

Sideriska siktet

Från och med detta inlägg kommer astrologiska inlägg i huvudsak att läggas på bloggen Sideriska siktet

Det förtjänar att sägas att det handlar om den "verkliga" astrologin, den som befattar sig med de konstellationer som faktiskt ligger där ute i rymden och som redan de gamla babylonierna under det första årtusendet fvt idealiserade till en cirkel på 12 tecken om exakt 30° vardera (de verkliga konstellationerna är olika stora).

Den sideriska zodiaken är knappast känd i Sverige och lär knappast bli det heller eftersom alla enkla horoskop i dags- och veckopress - inte mindre än i läroböcker - använder den tropiska zodiaken. Den som bundits till jordens vårdagjämning vid 0° Väduren.


Dr Shepherd Simpson erbjuder på 12 läsvärda sidor en oslagbar historisk redogörelse för zodiakerna genom historien. 

Not 110717. Vid kontroll upptäckte jag att internets bästa artikelsamling i ämnet har försvunnit. Mycket tråkigt. Men så hittade jag detta - entusiaster som söker restaurera sidorna från nedlagda GeoCities, en del av internets tidigaste fas. Och här, nu med svart inramning, finns materialet kvar! Länkar till ytterligare artiklar längst ner på sidorna:


http://www.reocities.com/astrologyzodiacs/siderealzodiac.htm


Akta skallen, vädurar!

F.o.m. 090320 återfinns astrologiska samtidsanalyser på en egen blogg:

Sideriska siktet.

Skälet är enkelt: det finns bara så många individer med intresset (eller förmågan) att "on the fly" bygga upp en astrologisk begreppsvärld och utifrån den betrakta den aktualitet inlägget berör.

torsdag 19 mars 2009

"Den mest förpestade bok som någonsin spytts ut ur helvetets gap."

F.o.m. 090320 återfinns astrologiska samtidsanalyser på en egen blogg:

Sideriska siktet.

Skälet är enkelt: det finns bara så många individer med intresset (eller förmågan) att "on the fly" bygga upp en astrologisk begreppsvärld och utifrån den betrakta den aktualitet inlägget berör.Å shit! vilken trög hjärna!
En av många memorabla detaljer ur hypnoregressionisten Michael Newtons märkliga boktrilogi, är den där individer under djup hypnos rapporterar hur de - som andesjälar - för första gången kommer i kontakt med det foster i en gravid kvinna som de ämnar använda som fordon under det kommande jordelivet.

Hans klienter har då kunnat undslippa sig spontana kommentarer om skillnader i kapacitet i fostrets hjärna jämfört med den "ledningsdragnng" de haft tillgång till i andra kroppar, i andra liv.

Här är nya vetenskapliga rön om exakt samma gamla historia - den att intelligens, dårskap och jag vet inte allt, går i arv:

More Evidence That Intelligence Is Largely Inherited: Researchers Find That Genes Determine Brain's Processing Speed (nytt fönster).

Vad som framtonat ur Newtons 30 år av hypnosexperiment, är att själen från "andra sidan" upplever det som att han "shoppar runt" efter en ny värdkropp när det drar ihop sig till återfödelse, och mer eller mindre väljer en familj med dess arvsanlag och en kropp som vi köper oss en kapitalvara.

Ibland är hög eller låg intelligens en nyckelfaktor för det andesjälen tänkt sig uppnå med sin nästa "upplevelse", ibland är det andra aspekter som avgör valet.

För det är vad ett jordeliv är ur själens perspektiv: en förbrukningsvara med begränsad hållbarhet och förvärvad för att den motsvarar vissa önskemål.


onsdag 18 mars 2009

Det avklarnade intellektet

F.o.m. 090320 återfinns astrologiska samtidsanalyser på en egen blogg:

Sideriska siktet.

Skälet är enkelt: det finns bara så många individer med intresset (eller förmågan) att "on the fly" bygga upp en astrologisk begreppsvärld och utifrån den betrakta den aktualitet inlägget berör.Josef Fritzl enligt kinesisk astrologi: maktorienteringen

I maj förra året kalkylerade undertecknad, astrolog och människoskådare sedan snart 30 år, vart och ett av de födelseomen som timma för timma turas om att ge ansikte den varierande "potentialen" dygnet för Josef Fritzls födelse. Allt enligt det medeltida kinesiska systemet HO LO LI SHU (floderna Ho och Lo:s rationella tal).Jag stannade särskilt vid två tidsegment vilka föreföll mig illustrativa för det som då var känt. I och med Josef Fritzls erkännande att MAKT var hans centrala motiv, stärks min hypotes om de mest troliga tidpunkterna under dygnet för hans födelse.

Sanningen är att det är en häpnadsväckande grym "rebus" som vidhäftar den ena timman jag stannade inför, medan den andra timman bjuder en lättolkad bild av en klassisk förtryckande patriarkalism.

Givet att förövarens födelsetid knappast någonsin kommer att bli offentlig - om den ens finns noterad - lär detta förbli en exercis i symbolanalys...

Genomgången av Josef Fritzls födelsedygn 9 april 1935 är på engelska och hittas på www.hall-of-man.com (nytt fönster).

Josef Fritzls erkännande av sitt 24-åriga tyranni kom oväntat fort. Dagens Nyheter rapporterar här, Aftonbladet här, och Svenska Dagbladet här.

Se även en "klassisk" astrologisk analys av far och dotter, som båda föddes under martyriets symbol, här.


Övningsuppgift för grundskolan:
Wallenberg som omen

F.o.m. 090320 återfinns astrologiska samtidsanalyser på en egen blogg:

Sideriska siktet.

Skälet är enkelt: det finns bara så många individer med intresset (eller förmågan) att "on the fly" bygga upp en astrologisk begreppsvärld och utifrån den betrakta den aktualitet inlägget berör.
tisdag 17 mars 2009

Ekobrottslingens astrologiska signatur

F.o.m. 090320 återfinns astrologiska samtidsanalyser på en egen blogg:

Sideriska siktet.

Skälet är enkelt: det finns bara så många individer med intresset (eller förmågan) att "on the fly" bygga upp en astrologisk begreppsvärld och utifrån den betrakta den aktualitet inlägget berör.
Den svenska avvikelsen

Måste man inte börja undra om det saknas väsentliga kvaliteter i den svenska nationalsjälen när Lars Vilks taktlöst avbildar en hel kulturs hjälte och drar på sig dödshot?

När Christer Sturmark och Humanisterna propagerar för en brittisk biolog som så totalt spårat ut i omdömesförmågan vad gäller mänsklighetens religiösa sentiment att t.o.m. i sak sympatiska bedömare backar tillbaka några steg?1

När svenskarnas nya intelligensbefriade gay-estetetik hamnar på rak kollisionskurs med Ryssland?


När två kända komiker hoppar av en annan SVT-produktion för dess hjärtlösa ton som drar mot mobbning?

Hur har det här landet kunnat bli så infantilt att dess mentaliseringar tycks slå snett var och varannan gång? Kan man psykoanalysera ett helt folk och se var det har skurit sig?

Den här bloggen har faktiskt gjort några försök i den riktningen - via astrologisk metod - och funnit inte helt smickrande tecken på en outvecklad folksjäl, närmast jämförbar med en treårings emotionella intelligens!


Andra inlägg åter, har sökt sätta detta problem i relation med ett 1900-tal som enbart byggde på materiell välfärd. Den rigide svenske konceptualisten måste börja tänka mer intelligent kring sina egna konceptioner. Annars lär vi snart hamna i samma sits som det hybrisdrabbade grannfolket, danskarna, och göra oss till halva världens fiender efter någon konception framsprungen ur vår ytliga mentalitet.

Den antike filosofen Herakleitos sade att Själen har en enda dimension: Djupet. Detta har den av biologiska perspektiv och materialism totalt infekterade svensken helt missat!

Ska vi skylla det på vårt arma förflutna? Utöver hungersnöd har vi ju bara den där Linné, dynamitgubben (fast han snodde ju idén utifrån), propellern och AGA-fyren att falla tillbaka på. Men ingenjörsmentalitet räcker inte längre för att tala med världen i stort. Vi tror vi ligger före "enkelt folk", men det förhåller sig precis tvärtom.

På ett annat spår, misstänker jag att vår brist på Herakleitos djup står i omvänd proportion till vårt allmänna viftande med regnbågsflaggor och barnsliga trams. Det inre har förytligats och tryckts ut på ytan, gjorts till skojsamma fasader.

Det är därför vi - om än oavsiktligt - beter oss som skitar i omvärldens ögon - ryssarna fattar inte exakt hur illa det är ställt med oss, de ser inte att vi inte fattar bättre när vi av bara farten fortsatt i den svenska gaykulturens (läs: Jacob Dahlins) tidiga flörtar med dåvarande Sovjetunionens allra mest uppenbara attribut.

Vad kan vi lära? Att det är förenat med risker att helhjärtat anamma subkulturer som bygger på ytlighet och förträngningar. Sorry Mona, inaveln börjar ses redan i andra led.

Politiker, ta detta i beaktande: Sverige är idag att betrakta som ett kollektivpsyke som stannat av på treåringens nivå vad gäller generell intelligens ("g"), alltmedan dess strikt mentala processer sedan lång tid ägt civilingenjörs kapacitet. Genier har vi inga i det här landet - landet bjuder inte rätt grogrund för den typen av återvändande själar.

Det är med den här oformliga själskroppen ett land börjar producera illegala nerladdningsmetoder och folket stoppar fickorna (hårddiskarna) fulla av underhållning som egentligen inte är gratis, och i allmänhet börjar störa sig mot en omvärld som är betydligt mer balanserad i sin intellektualitet.

Politiker: Det är rövare som har börjat reinkarnera som svenskar eftersom nationen signalerar laglöst, ateistiskt land mot himmelen! Snart kan vi ha hela världshistoriens rötägg samlade innanför våra gränser.

Tankarna går osökt till skurken i Johnny English som ämnade ta över England och konvertera landet till ett gigantiskt fängelse för Europas avskum. I vårt fall är det landets bristfälliga förankring i de eviga, objektiva moralvärdena (den eviga filosofin) som börjar visa materialismens verkliga kostnad genom underliga symptom i folkdjupet.


* Den svenska folksjälen - en astroanalys
* Om aggression, egenmäktighet och materialism
* Kostnaden att förbli en fruktfluga - fri tankelek.

(Kanske inga litterära klassiker, men Gestaltens konturlinjer måste börja fyllas i. Vi saknar ju helt förmåga att se oss själva.)Tillägg 090320.

I SvD kommer så äntligen orden som indikerar en sann insikt i den ryska reaktionen på Sveriges oförmåga att hantera sin omvärld annat än genom putslustigt raljerande.

Inte bara understryker artikeln vad ovanstående text (med dess flera adressater) vill säga, utan ger också anledning att än en gång påminna om att vårt nationalhoroskop - precis som det nya ryska folket - ännu saknar djup.

I det här vågskvalpet ser man två ytterst omogna entiteter som ingen har det i sig att förstå den andres existensvillkor eftersom båda är så vanvettigt flata. Flata.____

1. While [Richard] Dawkins can be witty, even confirmed atheists who agree with his advocacy of science and vigorous rationalism may have trouble stomaching some of the rhetoric: the biblical Yahweh is "psychotic," Aquinas's proofs of God's existence are "fatuous" and religion generally is "nonsense." The most effective chapters are those in which Dawkins calms down...

(Publishers' Weekly om Dawkins The God Delusion, 2006)

Philosopher and Marxist Terry Eagleton opened his own review of The God Delusion with these words: 'Imagine someone holding forth on biology whose only knowledge of the subject is the Book of British Birds, and you have a rough idea of what it feels like to read Richard Dawkins on theology.'

http://creation.com/atheist-with-a-mission-critique-of-dawkins-god-delusion


Famous evolutionary philosopher Michael Ruse writes...‘The God Delusion makes me embarrassed to be an atheist, and the McGraths show why.’

http://creation.com/dawkins-delusion-continuedmåndag 16 mars 2009

Fallet Fritzl enligt astrologin

F.o.m. 090320 återfinns astrologiska samtidsanalyser på en egen blogg:

Sideriska siktet.

Skälet är enkelt: det finns bara så många individer med intresset (eller förmågan) att "on the fly" bygga upp en astrologisk begreppsvärld och utifrån den betrakta den aktualitet inlägget berör.
Skarsgård, Hallström och vardagsrealismen

F.o.m. 090320 återfinns astrologiska samtidsanalyser på en egen blogg:

Sideriska siktet.

Skälet är enkelt: det finns bara så många individer med intresset (eller förmågan) att "on the fly" bygga upp en astrologisk begreppsvärld och utifrån den betrakta den aktualitet inlägget berör.

Madonna, simpel sensationalist?
(Mer om Eld och Vatten)

F.o.m. 090320 återfinns astrologiska samtidsanalyser på en egen blogg:

Sideriska siktet.

Skälet är enkelt: det finns bara så många individer med intresset (eller förmågan) att "on the fly" bygga upp en astrologisk begreppsvärld och utifrån den betrakta den aktualitet inlägget berör.Nyplatonismen - en snabbkurs
Klicka på bilden för en förstoring.

Hämtad ur Steven MacKennas översättning av Plotinus Enneader.


söndag 15 mars 2009

Astrologi i praktiken - en grafisk illustration

F.o.m. 090320 återfinns astrologiska samtidsanalyser på en egen blogg:

Sideriska siktet.

Skälet är enkelt: det finns bara så många individer med intresset (eller förmågan) att "on the fly" bygga upp en astrologisk begreppsvärld och utifrån den betrakta den aktualitet inlägget berör.
Några frågor, några funderingar (FAQ)

Det kom en kommentar med några frågor i samband med inlägget om den olycklige massmördaren Kretschmer. Jag tar dessa som avstamp för ett längre resonemang om bloggens grundantaganden. Därmed blir det här det kanske mest personliga inlägget så långt.

Varning! Texten avviker kraftigt från bloggformatet med en längd på 9 A4-sidor.

Dessa bloggens grundantaganden återkommer här och var inom new age-området, men i början av en resa genom det här brokiga landskapet är man kanske inte medveten om att massor av tankar helt enkelt är västerlandets äldsta filosofiska funderingar i ny klädedräkt.

Jag var mer "new age" än naturvetenskapligt intresserad vid 19, men med en universitetsexamen (för ett mer kritiskt tänkande) och med årens gång har - tvärt emot vad man kunde förvänta sig - en ny respekt för den här färgglada branschen vuxit fram.

Goda eller åtminstone fruktbara idéer dör aldrig, de kommer tillbaka igen och igen... Kanske är det ett gott tecken för "det kollektiva medvetandet" att de tankar och texter en gång bara en extremt liten elit i Grekland (filosoferna) hade tillgång till, nu har nått en sådan allmän spridnng.

Givet samtidens totala infantilitet med prosaiskt vardagsprat via sms, är t.o.m. ett new age-igt snabbreferat i gamla filosofiska pusselbitar att föredra framför inget alls, eftersom nu allt färre läser de gamla klassikerna i original.Förklara…varför en stor merpart av människor som fördjupar sig i "det ockulta" förefaller vara stöpta i samma form?

Jag förstår ju att det kan vara ett slags uppror mot "vetenskapen" i den form den är idag.

Men för att ta dig själv som exempel (eller den bild av dig jag fått) så verkar du bland annat acceptera följande:

* Astrologi
* Horoskop
* Reinkarnation
* Karma
* Motsäga dig grunderna i evolutionen vad gäller medvetandets "värde"
* Mystik i allmänhet
* Själens existens
* Ödet i form av hård determinism

Utifrån detta måste jag säga att jag uppfattar ditt resonemang som extremt inkonsekvent.


För mig vore det mer rimligt att en person kan tro på något eller några (som har samband) av de alternativen jag listade - men INTE ALLA.

Är det en slump att du råkar tro på ALLA dessa saker som anses ockulta eller kan det vara så att OM vetenskapen inte accepterar en ämne så blir den helt enkelt mer intressant för dig!?

Astrologi har sedan jag var 19 tjänat som ett utmärkt "begreppsligt skelett" att hänga upp varjehanda fenomen på - ett klassificeringssystem om man så vill (men egentligen mer än så).

På det viset använde Giordano Bruno zodiaken när han reste runt i Europa på 1500-talet och lärde Ars Memoria till härskare och överklass. Konsten att vara kreativ men fortfarande på ett systematiskt sätt. Jag tror Bruno talade om mer än att bara "förbättra minnet", men det ingick förstås också.


I linje med det sagda (om kategorisering) skulle jag vilja förenkla ovanstående lista något. Horoskop faller in under astrologin som dess produkt. Den hypotetiska Själen är en annan huvudkategori och under den sorterar såväl dess sätt att manifestera sig, t.ex. via upprepade inkarnationer, samt de mekanismer som antas styra "kommandet och gåendet" - alltså karma.

Orden som kommentatorn presenterar som synbart skilda fenomen är alltså begrepp som ingår i en modell - kanhända t.o.m. en korrekt modell för hur livet verkligen fungerar..


Skulle man närma sig en modern indisk vetenskapsman med kärlek till sitt lands stora filosofiska traditioner, skulle han slå ihop även de två huvudkategorier vi just spikat, eftersom den individuella själen i (vissa grenar av) den indiska filosofin bara är ett "facettöga" i den stora Världssjälen.

Och då är vi redan framme vid den grundtes som ligger bakom bloggen, och som inte bara klassisk indisk filosofi kommit fram till, utan även den brittiske filosofen George Berkeley på 1700-talet. Bloggen talar inte alls om allsköns lösa ämnen utan utgår från en filosofi, en unifierad livsåskådning.Filosofisk idealism

Berkeleys "filosofiska idealism" ser den materiella världen som bara ett fenomen i ditt medvetande (minns att du aldrig ser verkligheten direkt, utan genom ett system av sinnesorgan som enligt vetenskapen är kemiskt/elektriskt. Strikt talat borde enligt idealismen det här rummets existens upphöra efter att du som sista person lämnar det, och inte längre aktualiserar det med ditt medvetandes närvaro.

Men detta händer nu inte, menade Berkeley, eftersom det enligt den "mentala monismen" existerar ett grupptryck från många individer som investerat sin "livsupplevelse" i lärdomar om den värld de föddes in i. Förra generationen pekar ut vårt rums spelregler och de flesta av oss lever ett helt liv utan att ifrågasätta grundantagandena. (Naiv realism.)

Och ytterst skulle hela mänskligheten kunna förkasta en given sak eller sanning, men den skulle inte försvinna ändå, för i Berkeleys "indiska" filosofi har alla dessa medvetandeperspektiv utgått från en källa som är Gud eller det Primala Medvetandet självt.

Så länge detta primala medvetande projicerar alla dessa ting som är vår värld, kollapsar världen inte. Du kan lämna rummet men rummet finns ändå kvar. Du kan förneka gravitationen men den existerar alltjämt i Någons Föreställning om en värld där denna lag är en verksam del.

I denna världsbild är nu det försök till systematisering och förutsägelse som är astrologin, själen och de lagar som reglerar dess rörelse alla olika verksamheter inom ett enda sammanhängande system som även det är ren "själ", "ande" eller "medvetande". (Oklarheterna i vilka ord som ska användas är fult begriplig med tanke på att ämnet tangerar saker som förnuftet knappt kan greppa.)

Enligt den här modellen blir t.ex. den empiriska vetenskapen ett mycket litet rum nånstans i denna ofattbara mentala verklighet.. Det råder t.ex. ingen tvekan om att parapsykologiska fenomen förekommer, problemet är bara att de inte lyder de regler om repeterbarhet som den empiriska vetenskapen ställer upp för SIN lilla delmängd fenomen i den fulla verkligheten.

Minns detta: Det är i medvetandet vi först blir varse det ena eller det andra. Filosofen Emanel Kant hävdade t.o.m. att det är medvetandet "åskådningsformer" som "tid" och "rum" existerar. Kant sorterar till nämnda filosofiska idealister.


Filosofin når modern tid

Ju mer man tittar på saken, ju tydligare blir det att västerlandet har en kraftfull linje av tänkare från Platon och fram till nu. Men för ögonblicket tjusas massorna av det plotter av småkunskaper som biologin och andra discipliner häver ur sig. Det är f.n. inte på modet att ta det "stora greppet". Men saker är på väg att ändras…

Det är bara inom den detta lilla hålrum i det gigantiska medvetande den "mentala monismen" (filosofiska idealismen) man hittar en empirisk vetenskap som arbetar med dikotomier (motsättningar) som "sant/falskt", och som söker svar som är kvantifierbara - hårda svar. Den indiska filosofin sade för sin del beda-abeda - "samtidig identitet och åtskillnad". Något för det "seriella tänkandet" i väst att grunna över!

Jag har nämnt saken i något blogginlägg, och det är tänkvärt att en av de absolut vassaste Nobelpristagarna i fysik, Wolfgang Pauli ("up there" med Schrödinger, vad jag kan förstå) var god vän med djuppsykologen Carl Jung.


Västerlandet har haft en del problem med Jung pga. hans besvärande teori, som utsträckte psykologin långt bortom dess normala uppgift att analysera innehållet hos en patient. För Jung var medvetandet den Första Principen, och han lät med andra ord påfallande platonsk, indisk eller berkeleyansk!

Kvantfysikern Pauli (som så många andra av de Nobelprisbelönta fysikerna) fattade Jungs poäng och menade att människan inte har någon vetenskap värd namnet förrän psykologi och parapsykologin INTEGRERATS med de "hårda" eller exakta vetenskaperna (som fysik och biologi). Nyckelordet är alltså samsyn, integration och inte splittring eller dikotomisering.

Därför det nya trendiga begreppet "Integral Science" som givetvis inte ses med blida ögon av mainstream-vetenskapen. Men det kommer. Kvantfysiken slog verkligen in dörren och ett Newtonskt mekaniskt universum (som ligger till grund för allt tal om "motsägelser") är nu historia.

Vi är på väg in i en fantastisk framtid med så häpnadsväckande svar på de stora frågorna, att antikens små trevare så småningom kommer att hyllas som tappra och inte helt oävna försök. Jag tror - och nu talar jag bara om en känsla - att astrologin och dna-forskningen en vacker dag kommer att fattas som två uttryck av samma bakomliggande formativa principer. "Karma"-lagarna?

Sankritordet "karma" betyder bara handling eller gärning, dvs, en orsakslag som uppenbarligen måste inbegripa fler dimensioner än dem vi kan observera via de fem sinnena. Helt uppenbart har biologerna nu förstått att generna inte var hela förklaringen, den heller (se vidare området epigenetik). När når människan insikt i hela systemet?

Men eftersom det människan kallar vetenskap bara är knappnålsstora huvuden av ljus i en ocean av mörker, kan det ta lång tid än innan mänskligheten på sitt nya "vetenskapliga sätt" lyckas påvisa att det råder en harmoni mellan mikro- och makrokosmiska fenomen, att stort som litet lyder under exakt samma lagar.


Determinsm inom astrologin och i allmänhet

Ödet som total determinism är en delikat fråga. Är det den allra största filosofiska frågan? Jag vore en dåre att försöka säga något definitivt - är dock bara "privatfilosof". Jag ska ta avstamp från astrologin som bjudit mig så mycket nöje att jag med tiden gav mig in på den rena psykologins område och där hittade många spännande tänkare "maskerade" till psykologer.


För syns skull innehåller astrologin löst prat om att "god vilja" kan förbättra även ett problematiskt födelsehoroskop (som dunkelt kan uppfattas som att själen "projicerar" sig ut i ett liv i en människokropp i en tid och miljö där den bortre fonden är en stjärnhimmel som bara återspeglar den själens "status" vid tillfället ifråga).

Men som jag ser det har astrologin i väst givit vika för föreställningen om den fria viljan (en huvudtes i den kristna världsåskådningen). Jag tror (och detta är bara en åsikt) att fri vilja existerar, men inte på den inkarnerade individens nivå, utan på det tidlösa plan där andesjälen hör hemma.

Indisk astrologi, å andra sidan, drar sig inte för att deklarera att total determinism gäller i den här mätbara världen - precis som den newtonska fysiken i väst gjort sedan flera århundraden. Jag har läst att mödrar i Indien börjar med att låta en astrolog uttala sig om deras nyfödda barns livslängd och andra frågor vi i västerlandet kanske inte ens vill tänka på.

Vi har nu så länge levt i myten om vår fria vilja. Omvänt har indierna så länge levt i myten om att allt är predeterminerat via karma, att "what goes around, comes around".

Att jag kallar allting för "myter" på bloggen (även den hårda vetenskapen), beror på att jag tagit stort intryck av djuppsykologen James Hillman, som i linje med platonismen, Berkeley m.fl., menar att allt vi upplever, upplever vi som själar. Och andesjälen är enligt indisk filosofi sat-cit-ananda: pur existens, rent medvetande och lycksalighet.

En materialist är en som tillfälligtvis råkat in i en (ond) dröm om att verkligheten bara är sådant som kan mätas. Maya - illusion - säger indierna om den inställningen eftersom de föreställer sig även världar som inte skapas och förgörs i sinom tid.


Ytterligare om predeterminism här inne i vår "mätbarhetens dröm": En engelsk astrolog på 1900-talet, Charles Carter, hade vad många skulle kalla morbiditeten att studera horoskop på nyfödda som dog spädbarnsdöd och noterade då att BÅDE Sol och Måne - två nyckelparametrar i astrologin - "angrep" Ascendenten.

Den senare är horoskopets nyckelpunkt och ascendere, "uppstiga", syftar på punkten där ortens östra horisont och den ständigt uppstigande zodiakbältet/solekliptikan möts och är en esoterisk referens till själen som åter "uppstiger" ur dödsriket för ett nytt liv på jorden.

Men ingen regel utan sina undantag. Jag minns ett horoskopfall för åtskilliga år sedan, en individ som förvisso "överlevde" en sådan konfiguration. Istället var personen ett incestoffer och tjänade som stand-in för fadern under många år där modern var avvisande och frigid. Även detta är en tänkbar läsning av en Ascendent (andesjälens rollmask och fysiska kropp) som hamnat på kant mellan Solen och Månen, fadern och modern!

Så här frustrerande är astrologin - symboliken kan ta sig olika uttryck, men i vilket fall Sol och Måne är "platshållare" för far och mor eller enbart beskriver t.ex. individens egen vilja (Sol) och psyke (Måne), det går ofta inte att se. För Carl Jung kallar astrologins symboler för arketypiska uttryck: de formande krafter som ligger bakom manifestationen "far" eller "mor" är något bortom ens pappa och mamma.

Vi är invävda i ett ödesspel där människor och ting har olika FUNKTIONER. Vår själ, menar den eviga filosofi (perennial philosophy) som den här bloggen ansluter sig till, har gått ner i undervattensläge, ner under Månen (Luna - Modern) och inkarnerat i den här världen för att brottas med vissa eviga motiv i de tidsbunda klädedräkter som livet tillhandahåller från ett århundrade till nästa.

Exkurs. Ett extremt kantigt livsöde beskrivs i Aftonbladet, och en närmare granskning visar att här, precis som i fallet Kretschmer, såväl Mars som Saturnus kastar sitt "onda öga" mot Solen.

Det är Saturnus - terminatorn - som avlossar sin framåtriktade 270-gradersvinkel, och då den är associerad med olyckans och krigets Mars "följer" denne med och infekterar soltecknet Oxen, den med.

Vad står då Oxen för? Jo, bl.a. (och kanske främst) fysisk stabilitet under fötterna. Kvinnan i artikeln berättar om ELVA FOSTERHEM under sin uppväxt. Astrologins båda illgärningsmän krossar här Oxens grundläggande symbolik på samma sätt som de i Kretschmers fall underminerade hans sociala harmoni!

Man kan också notera att Månen i Fiskarna är en martyriets position, antingen i ordets ursprungliga innebörd: ett sanningsvittne (vilket personen här är, genom att skriva om sin barndom), eller i den vulgära meningen "offer" (vilket också stämmer).

Fiskarnas härskare är Jupiter, men sinnelagets (och hemförhållandenas) disponent finner sig här lite väl nära de två onda Mars och Saturnus... Kort sagt: precis som i fallet Kretschmer drabbas astrologins båda nyckelplaneter Solen och Månen av "ondska".

Men här finns också ett stråk av Jupiter (godhet) vilket saknades i den unga tyska massmördarens horoskop. Kvinnan i artikeln säger sig trots allt ha en viss kärlek till sin far. Det skulle vara ett sinnelag i välviljans tecken (hur tilltygad Jupiter än blir av sitt umgänge med Mars och Saturnus) som bidrar till den storheten.

Varken astrologin i väst eller öst har övertygat mig om sina svar i fråga om "den fria viljan" under pågående inkarnation. Enligt Platon hade Sokrates ett direkt förhållande till sin andesjäl (daimon), men på ett negativt sätt: Sokrates hörde bara varningar när han skulle AVSTÅ från en kurs, men saknade i övrigt kommunikation med sin stilla inre röst. Historien rymmer många exempel på människor som menat sig ha tillgång till mer frispråkiga "högre Jag" än så…

Bara häromdagen mötte jag skillnaden i syn på livet i den indiska litteraturklassikern Bhagavad Gita (en "snabbsummering" av filosofi och mycket mer, skriven, gissar forskarna, cirka 300 -200 fvt).

Där anses andesjälen (vårt odödliga jag) vara en passiv närvaro, en Observatör i en kropp och i en värld som i princip är predeterminerad ner i minsta detalj. Livet är en teater som spelar sig själv och vi är bara här som iakttagare! Rätt kuslig tanke om man känner sig väldigt identifierad med sin kropp, sina prylar, sitt liv…


Bhagavad Gita säger att det bara är den materiella naturens "kvaliteter" som driver skådespelet framåt, och att vi, andevarelserna, måste vakna upp ur den falska identifikationen med detta tidsbundna skådespel. Det existerar en värld bortom världen. Men det är just detta som materialismen förnekar och som vetenskapen (med rätta) menar att det inte går att bekräfta med några mätmetoder.

Observatörens existens tillhör en annan ontologisk ordning, tidlös/evig, och följer därför passivt med på resan i sitt eviga NU. Och den modellen köper jag för egen del: andesjälens (medvetandets) fria vilja på jorden, i livet, består i att förhålla sig konstruktivt till sina erfarenheter och upplevelser, för i dessa reaktioner bygger den (karmiskt) på sin nästa kropp, sitt nästa liv!

Men erfarenheterna och upplevelserna verkar vara planerade som själen planerar för en semesterresa redan innan vi föds. Detta är psykologen James Hillmans teori, fast han egentligen bara fördjupat psykologin med platonismens filosofiska tankar.

Det är uppenbart att vi nu är inne på storslagen metafysisk spekulation inte olik supersträngstänkande och liknande, som heller aldrig går att verifiera. Men det finns mycket fynd som inte stämmer med den nuvarande materialistiska synen på människan. Som jag sagt i något inlägg finns det rätt vassa "ut ur kroppen"-upplevelser dokumenterade.

Och dessa dokumenterade händelser (bl.a. från sjukhus) skulle ge empiriskt stöd för teorin om en "frisjäl" eller en Observatör eftersom ett medvetande som bara existerar tack vara en häxbrygd av kemi i hjärnan aldrig skulle kunna ta sig utanför kroppen och korrekt beskriva händelser bortom de fem sinnenas räckvidd.

Men det är just sådana fenomen som ideligen inträffar människor, vid t.ex. telepati. Jag har haft så många telepatiska inträffanden (särskilt med människor man har starka känslomässiga band med) att det ter sig närmast bisarrt att någon ens skulle ifrågasätta fenomenet.

Men det finns en viss sorts "rättshaverister" som drivs av något som inte är en sund vetenskaplig nyfikenhet. Jag talar förstås om den trasiga grupp människor som är ingrodda "skeptiker" eller "debunkers", de som är ute på någon ovetenskaplig kvasireligiös mission att krossa relgionen.

(Min vilda gissning: de här är själar som haft mycket olustiga möten med religiös inskränkthet i ett tidigare liv, och nu reinkarnerat med en enorm surdag i bagaget…)


Jag har något dussin egna tidigare liv-minnen (via drömmar eller under meditation, oj, vad regelbunden meditation öppnade sinnet för ett underliggande "förråd" av "gamla filmer"). Många år senare har jag lyckats verifiera eller åtminstone notera sannolikheten av några av dessa "filmer" tack vare Internet.

Jag kom på idén att söka bekräftelse på vissa ytterst tydliga drömmar jag haft genom livet via nätet innan kanal 5 våren 2004 körde sin svenska version av det danska formatet "Tidigare liv". Där hypnotiserades ju vanliga människor och, gissningsvis av kostnadssjäl, satsade man på nätresearch av uppgifter under hypnos vilka låg på bekvämt och billigt reseavstånd.

Men även drömmar är en tänkbar källa till information. Det är bara det att drömmarna är sammansatta eftersom "själen" komponerar fritt med sina upplevelser och kan smyga in medeltid mitt i en dröm som i övrigt anknyter till här och nu. Då kan man misstänka en karmisk koppling och ett tidigare liv på medeltiden!

Det är bara det att chanserna att hitta verifikationer är minimala! Hur många av dina senaste, säg, 20 liv på jorden tror du att du var en person av sådan vikt att du finns med i något hörn av historieskrivningen. Jesus sade: "De fattiga har nu ju alltid hos er" (så ta vara på chansen att snacka med mig medan jag är här). - Antingen hade mannen enorm hybris, eller också var han medveten om sin själ och att hans själ hade förvärvat gravitas, tyngd!


Jag har i flera inlägg nämnt Dr Ian Stevensons 40 år långa arbete över hela världen med att undersöka små barns berättelse "de minns" från tidigare liv. Ett makalöst arbete, nästan lite patologiskt! Vad drev den mannen att vilja lämna efter sig en helt klanderfri dokumentation? Var detta en slags självterapi efter att själv ha dött en brutal död i unga år på förra varvet?

Nej, troligare insåg Stevenson att reinkarnationen sätter ifråga precis ALLT vad biologin för närvarande lär ut om hur vi blir de vi är (via arv/genetik) och att medvetande bara är ett "randfenomen" till materia på ett tillräckligt komplext utvecklingsstadium.

Nobelpristagaren Wolfgang Pauli och psykologen Carl Jung tycks ha varit rörande eniga om att det är precis tvärtom: det som existerar är det Objektiva Psyket, som sedan (för sitt höga nöjes skull?) går in i en process av tillblivelse - "och Ordet blev till fysisk kropp" som det kristna Johannesevangeliet skrev med särskild syftning på den sena platonismens Nous (Medvetandet) väg "ner" mot materialisation.

Och det är där inne, i den materialiserade bubbla själen projicerar runt sig själv som vår "inomvärldsliga historia" börjar, och inuti den de små, små nischer vi inhägnat och bedriver "empirisk forskning" på.


"Typiga" typer

Jag kan inte förklara varför "merparten av ockult intresserade förfaller stöpta i samma form" mer än varför "rabiata materialister alla låter exakt likadant" (se ovan tankarna om vissa skeptiker).

För mig förefaller det delvis vara en fråga om man ens är intresserad av att se efter på nära håll. Ett exempel: Jag älskade den jamaicanska reggaemusiken under dess gyllene år på 1970-talet, och var överlycklig den dagen mina astrologiska kunskaper kommit så långt att jag kunde genomskåda de rasspecifika ytliga särdragen och korrekt gissa stjärntecknet på artister.

Jag upptäckte då att att där jag i snitt hade ett eller två album med de flesta artister, fanns det några "toppar" på skivhyllan. Rapparen ("toaster" på den tiden) I-Roy fanns representerat med hela tolv album och det var då jag började se sammanhangen: hans soltecken matchade mitt måntecken - för en perfekt "yin- och yang-balans". Jag "hörde" med min mottagaliga Måne det han gav ut som agerande Sol-varelse, och i mina ögon höjde han sig över mängden av rappare.

Märk väl, detta var 30 år sen, idag har Sverige en mer blandad befolkning, men för mig var det ett genombrott att hitta mina egna "universellt mänskliga drag" (arketypiska drag) mitt i den egna skivhyllan. Psykologen James Hillman säger att själen alltid FÖRESTÄLLER sig saker via sin omvärld (projektioner), och här fick jag ett konkret bevis för det.

I den mån man verkligen närstuderat ett fenomen och upptäcker en viss "typighet" hos ett visst folksegment ("svenskar är aggressionshämmade och tråkiga") kan det beror på att, som Hillman påpekade, Själen är det existerande och att många fastnar på en "tripp" och blir habituerat och oreflekterande utagerande.


Istället för att vara cirkulerande Observatörer blir de rena karikatyrer och identifierar sig med sitt forskningsområde eller sitt intressefält. De har, säger Hillman, blivit literalister och tar SIN FÖRESTÄLLNING AV VERKLIGHETEN som den bokstavligt sanna. De har blivit fångar i sina egna livmotiv, i sina "mentala luftbubblor".

De agerar ut en arketyp och beter sig exakt som sitt astrologiska födelsetecken säger! När jag tolkar Hillman astrologiskt, tycks han varna för att bli en SOLÄR varelse, och rusa på som en Herkules som vill bli gudomlig och utföra sina 12 stordåd (zodiakens 12 tecken).

Jämför horoskopet på den unge massmördaren Kretschmer där Månen - förmågan till distanserad reflektion - anses nedsatt pga närheten till Solen under en nymåne. Ett klassiskt exempel på vad Hillman menar med att "vara riden av maran" eller besatt av sin (solära) arketyp. Varhelst man hittar ett horoskop med riktigt svåra låsningar, kan man befara att individen själv sitter fast i en "psykisk loop" och har tappat förmågan att reflektera kring sig själv.

Istället för Solen/anden tycks Hillman lovprisa Månen - psyket - och menar att det är där - i den psykiska miilön - vi människor är satta att leva våra liv. Vi tar emot inkommande "ljus från gudarna" eller inryck från omvärlden, och vi assimilerar och berikar våra själar och cirkulerar sedan vidare i denna psykiska ocean av händelser och upplevelser.

Paradoxalt nog tror Hillman själv att han är en krigisk Vädur (nämnt i boken "A Terrible Love of War"), men hans rekommendation att leva i sin själ doftar totalt av Fiskarnas symbolik, ett psykiskt tecken, och detta är också vad han är född under enligt den astronomiskt korrekta sideriska metoden!


En av västerlandets vassa matematiker, Alfred North Whitehead, fick nog av sin ateistiska kollega Bertrand Russell och skrev några av de mer knepiga texter den västerländska filosofin producerat. Idag nämns väl Russell allt mera sällan, men Whitehead har verkligen kommit i ropet igen. Han har hittat en modern förespråkare i t.ex. Christian de Quincey. För en samtida berkeleyan, se Peter B. Lloyd.

Lite elakt kan man säga att Whitehead bara snodde buddhismens lära (en sofistikerad version av medvetande/karmaläran), men som har antytts här tycks alla kulturer nå samma resultat om man tar sökandet tillräckligt långt. George Berkeley var egentligen kristen biskop och han skulle nog ha blivit förvånad, kanske förfärad, om någon kommit från Indien och berättat för honom att han formulerat en exakt motsvarighet till den indiska vedantafilosofin!

Själv tog väl Berkeley bara de kristna tankarna till deras yttersta konsekvens. Mer än troligt hade han läst Platon, för där finns också ett material som överlappar med det österländska.

Det är detta faktum, att hela världen tycks ha tänka samma tankar som ligger till grund för Carl Jungs (och Wolfgang Paulis) insikt att det som existerar är ett Objektivt Psyke. Ibland blir det påfallande när normala förklaringar som att "A sade det till B och B berättade det vidare" saknas. (Telepati och medialitet är två klassiska "ockulta" fenomen som är spännande just för att det saknas orsakssamband - ja, i de fall den "mottagna" informationen verifieras.)

Och detta kollektiva undermedvetna "läcker igenom" och fyller var och varannan människa med tankar och funderaringar, Då människan utvecklat en upplevelse av att stå separat från övriga världen, tror hon därför att det är sina egna tankar hon tänker.

Men även det diskursiva intellektet tillhör det predeterminerade, säger indisk filosofi. Vissa plockar upp fler tankar från "Värlssjälen", andra färre. Det är (bl.a.) detta de fyra elementen i astrologin indikerar. Eld står som bäst för ren klärvoajans ("direkt skådande i anden" eller via det "tredje ögat" som religiöst språkbruk skulle beskriva det), medan Jord ger den perfekte empirikern som begränsar sig till det som kan hanteras och mätas i den "yttre" synbart verkliga omvärlden.

I den astrologiska krocken mellan Eld och Jord (som jag fascineras mycket av och har skrivit flera inlägg om) uppstår alla möjliga sorters "symptom", för på en tolkningsnivå är detta ett direkt krig mellan ande och materia, ljus och mörker, Gud och Djävulen. Man skulle kunna säga att hela västerlandets problem sedan upplysningen på 16-1700-talet kan sammanfattas i de här två elementens omaka natur.

____

Tillägg.

Ett relaterat inlägg: Hur människan krympte till sinnesretningar (en kort civilisationshistoria).

Andra inlägg åter, går i större detalj in på en förmodan som lämnades utan beaktande här, "Jag förstår ju att det kan vara ett slags uppror mot "vetenskapen" i den form den är idag".

För att bespara besökare en massa sökande bland etiketterna (jag hittar själv inte bland dem längre, och det bara efter några månaders bloggande!) kan jag sammanfatta min åsikt så här:

Troligen har folk i gemen intuitivt genomskådat vetenskapens falska anspråk på att representera rationaliteten i dess bästa dager.

Sverige är t.ex. fullständigt nerlusat av högljudda och arroganta scientister som söker göra den vetenskapliga metoden till mer än att arbetssätt för att verifiera (eller falsifiera) hypoteser kring vissa förhållanden.

Scientismen är en urartad form av vetenskap som söker göra en ny pseudo-religion av förnuftet. Detta ser människan, för den Kollektiva Själen bottnar i arketypiska motiv, och man känner genast igen en tyrann - eller en kejsare utan kläder - när man ser honom.

Går man tillbaka till senantiken och västerlandets intellektuella förfäder, var visserligen Nous (Intellektet eller i vulgär översättning "förnuftet") gudomligt, men som vetenskapen definierat sin uppgift sysslar den inte med något bortom sinnevärlden.

Nous kräver också Den Ene (Gud) - från vilken den är den första "emanationen" - och man kan inte bara plundra en äldre modell, plocka ut ordet nous och omdefiniera dess innebörd till "förnuft" och applicera det på människans "linjära, diskursiva tankeverksamhet" i syfte att skapa en förnuftsreligion. Nous är inte linjär diskurs!

Detta trams har pågått sedan 1700-talets "upplysning" - som i själva verket är en fördunkling, en avgränsning av en större verklighet (som metafysiken sysslar med) i syfte att vinna större effektivitet och framgång inom de gränser den vetenskapliga metoden satt sig. I så måtto har avgräsningen fungerat: vetenskapen har öppnat upp helt nya forskningsområden (eller mer exakt: "nya forskningsområden i enlighet med vår föreställning i vårt medvetande").

Tyvärr tycks det inte finnas någon som orkar ta tag i den "medeltid" som grupper som Humanisterna sprider och där en sammanblandning av metod och lära ägt rum. Den här bloggen gör ibland ett försök till motangrepp, men på det hela taget tycks Sverige vara ett förlorat land i den idéhistoriska processen. Inlägg etiketterade "folksjäl" (eller "svenskhet") spinner vidare på det temat.