tisdag 30 juni 2009

Störd barndom ger new age-böjelser?

"Sambandet är svagt men finns där", avslutar morgonradion ett inslag om Uppsala-docenten i psykologi, Pehr Granqvists studie av hur obearbetade problem i barndomen leder till new age-intressen i vilka förekommer den psykologiska tendensen till "dissociation" - medvetandet avskärmar sig från hela block av erfarenhet.

Jag förmodar att här syftas på sådana fickor av avsnört medvetande som också kommer till uttryck i fenomenet med multipla personligheter eller inom ockultismen/new age i formen av "channeling" eller trancemediala gåvor.

Av docentens övriga forskning noteras att han verkar ovanligt intresserad av att härleda olika vuxna reaktionsmönster till barndomstrauman. Särskilt iögonenfallande är studien av vad som händer med barn till utvecklingsstörda mödrar. Hela grundperspektivet förefaller alltså att betrakta new age-intressen som resultatet av psykopatologi - ett sjukt, snedutvecklat psyke ger nyandlighet!

Är det är det sista krampaktiga försöket hos en religionspsykologisk institution att behålla kopplingen till ett sekulärt samhälle som anammat den materialistiska vetenskapens reduktiva syn på vad medvetandet är? Då kan vi kanske lägga ner religionsämnet överhuvudtaget och låta amerikanerna fortsätta producera förnämliga parapsykologiska studier vilka ger stöd för gamla religiösa uppfattningar om människans förmågor och därmed också bekräftar new age som en helt legitim yttring av den mänskliga själen.

Sveriges socialrealistiska jakt på miljöfaktorer som förklaring till allt, ter sig faktiskt i sig en smula patologisk. Ska vi till varje pris försöka söka överallt utom i den "religiösa" domän, efter förklaringar på "udda fenomen"?


New age var den genre genom vilken en sedan många år övergiven barndomsundervisning i kristendomen återvände till mig som ung vuxen (20). Dvs, inte de kristna lärosatserna i sig, utan den allmängiltiga visdom som förvaltas av alla världens livsåskådningar som brottas med de stora frågorna och har sökt formulera sina svar i koncisa teser.

Det första namn jag stötte på var samma namn jag flera år senare noterade också var Shirley McLaines vändpunkt i sitt filmatiserade sökande efter livets mening i "På yttersta grenen": USA:s egen "sovande profet", Edgar Cayce (1877-1945). Hans extraordinära klärvoajans har förärat honom hon titeln "fadern till new age", även om det skulle dröja årtionden efter hans död innan begreppet blev allmängods.


Edgar Cayce 1909, vid 32.


Den här mannens livsöde är mycket väl dokumenterat, bl.a. via ett antal biografier, där den definitiva kom så sent som 2000 efter att alla parter i målet nu var avlidna och
namn på involverade personer kunde nämnas. Spåren efter Cayce ledde ända in till i Vita Huset och president Woodrow Wilson!

Geniet och uppfinnaren Nikola Tesla hade också konverserat med Cayce medan han låg nedsänkt i djup trance - uppenbarligen för att få perspektiv på en eller annan vildsint uppfinning! För första gången yppades i den här biografin att Cayce själv via sin hypnos varit involverad i förbättringar av transistorn och att han i trance bidragit till designen av ett kraftledningsnät som ansågs "state of the art" många år effter hans död!


Cayce genomled inga barndomstrauman andra än de som naturligt kom sig av att han var så udda redan från födelsen, vilket ådrog sig spefulla tillmälen från jämnåriga barn. Han var helt enkelt född säregen drömmare.

Ja, för fullständighets skull ska det nämnas att han faktiskt träffades i huvudet av ett baseballträ i ungdomen, vilket ledde till några dagars perrsonlighetsförändring innan han återgick till sitt gamla jag! Men vad jag förstår, syftar psykologidocent Granqvists "trauma" inte på fysisk skada utan på psykologiska miljöfaktorer i barndomen.


Närmare vår tid man dra sig till minnes den säregna serie böcker som Jane Roberts nedtecknade men som sades dikterade av varelsen Seth från ett annat existensplan. Jag har inte läst någon av dem, men de sägs innehålla information på en nivå som vida översteg Jane Roberts egna kunskaper, precis som i fallet med bondsonen och sedermera fotografen Edgar Cayce.

Kritiker har sökt peka på att Cayce tillbringade en tid i ungdomen anställd i en bokhandel och där skulle ha läst in material han sedan återvände. Åsikten är bisarr och visar hur illa pålästa skeptiker i allmänhet är. Cayce-materialet, mer än bevarade 14.000 föredrag och dialoger, spänner över livets alla områden. Hur han lokaliserade en svårfunnen reservdel till en traktor i en lada i en angränsande delstat tillhör den typen av tranceinformation som bara inte kan förringas som fabler närda av tjuvläsande på lediga stunder i en bokhandel!

Jag tror det behövs ett helt annat, intelligentare grepp på new age-fenomenet än det triviala som Pehr Granqvist tar i sin mainstream-psykologiska modell där modersarketypen verkar ha en överdriven roll.


_____

Biografier om Edgar Cayce:

Thomas Sugrue - There is a River (1942, 1945)
-Sugrue bodde med familjen Cayce under en tid medan han räddades tillbaka från ett helt handikappat tillstånd av Cayces medicinska tranceföreskrifter.

Gina Cerminara - Many Mansions (1950)
-Den första legitimerade psykologen som, fem år efter Cayces död, gav ut sina intryck av grundliga studier hos ARE (Association for Research and Enlightenment) som bildats för att förvalta arvet efter Cayce. Studien är inte en strikt biografi utan fokuserar reinkarnationstemat som löpte som en röd tråd genom många av Cayces föreläsningar.

Joseph Millard - Edgar Cayce, Man of Miracles (1961)
-En föga känd men mycket bra biografi av en man som intervjuat ännu levande människor som hade egna minnen av Edgar Cayce.

Jess Stearn - Edgar Cayce, the Sleeping Prophet (1967)
-Journalisten Stearn myntade begreppet "den sovande profeten" med den här enorma bästsäljaren som förnyade intresset för Cayce-fenomenet.

Edgar Evans Cayce & Hugh Lynn Cayce - The Outer Limits of Edgar Cayce's Power (1971)
-Egentligen inte en biografi, men innehåller biografiska data. Det är Edgars båda söner som berättar om de fall då faderns synska gåvor sviktade, inte minst under depressionsåren då han sökte använda dem till att lokalisera olja i Texas.

Sidney D. Kirkpatrick - Edgar Cayce, An American Prophet (2000).
-Alla (?) korten på bordet. Cayces efterlevande lät Kirkpatrick ta del av privat korrespondens och fall som aldrig tidigare publicerats. Jag har läst säker 20 böcker om Cayce eller vissa ämnen han uttalade sig om i trance (den första kristendomens historia, reinkarnation, drömpsykologi, etc), men den här rika biografin fyllde verkligen i många luckor och gav en levande bild av ett liv som från början till slut framlevdes i fattigdom, medan människor i hans omvärld blev miljonärer på den information hans undermedvetna kanaliserade.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar