söndag 31 januari 2010

Irreducible Mind - nu i billig pocket!Jag har nämnt Irreducible Mind flera gånger! Ett mäktigt 700-sidorsverk (+ 100 sidor litteraturreferenser och index) av en grupp psykiatriker och medvetandefilosofer som visar att medvetandet inte kan vara en funktion av den fysiska hjärnan. 

Precis i slutet av förra året kom den som billig pocket (men utan CD-ROM-skivan med en sällsynt bok från 1913). Nu finns inget skäl att missa den.

Vi är inte som våra svenska läkare och psykologer, Jersild, Ingvar, Crafoord och allt vad de nu heter, lärt oss. Svensken köpte det materialistiska paradigmet med hull och hår, och de lägsta av oss såg chansen att få ventilera diverse personliga problem genom att spotta på religionen under några årtionden. 

Men allt var bara en i raden av mentala hang-ups som tycks utmärka det här landet där en tanke fullständigt söker kontrollera hela populationen och nu är själen tillbaka igen (i någon form). Irreducible Mind visar hur fullständigt ofattbart det mänskliga psyket är genom att tillgå material som psykologin ofta självcensurerar. Här finns märkliga fallbeskrivningar om vilka otroliga kapaciteter människor med multipla personligheter (eller ännu underligare symptom) har. Tankarna går direkt till fall av besatthet.

En pensionerad amerikansk psykolog (och enligt egen utsago med en framgångsrik karriär bakom sig) recenserar den inbundna versionen här på amerikanska Amazon (nytt fönster), men upptäcker sedan att det var fel plats och säger några ord också vid pocketen. Båda texterna är belysande. Den här är för alla akademiker som vill uppdatera sig om medvetande/hjärna-dikotomin.


torsdag 28 januari 2010

Om fri vilja och predestination

Alls inte att Du var oförmögen att låta de upprätta nedgöra de gudlösa i strid,
Eller krossa dem med ett enda slag genom fasansfulla vilda djur eller ett kärvt maktord,
Men genom att döma dem lite i taget gav Du dem möjligheter till ånger,
För Du var inte okunnig om att deras ursprung var ont,
Och deras illsinthet medfödd,
Och att deras sätt att tänka aldrig skulle komma att förändras.

Salomons visdom 12:9-11

Judisk text från cirka 1a århundradet fvt. Notera hur delikat författaren söker balansera absolut determinism (vilket för en enskild människa yttrar sig om att hon föds till ett predestinerat livsöde) och fri vilja. Texten ska förstås i skenet av den judiska läran om de två andarna, vilken bl.a. går tillbaka på Zoroastrianismen. I denna strikt dualistiska världsbild existerar Ljus och Mörker, och fenomenvärlden uppstår i krafternas möte. Perserna MÅSTE ha fått den här dualismen från ännu längre österut - från kinesernas Yin & Yang-lära, eller också ar båda två grenar på ett så ålderdomligt synsätt att det förlorar sig bortom vår historieskrivning.

Teologi är ett härligt, snårigt område. I den här, de judiska esséernas lära om de två andarna förefaller t.ex. inte Gud vara allsmäktig. Som NOUS - kosmiskt medvetande - är Gud visserligen medveten på alla platser samtidigt och vid alla tidpunkter. Gudomen vet därför redan hur en människa kommer att sluta sina dagar. Likväl innehåller texten den paradoxala idén att Gud ändå söker väcka Mörkrets söner (materialister) genom att portionera ut lidande som återspeglar deras tidigare överträdelser - detta trots att de är predestinerade att inte höra Livets tilltal! Jag förmodar att det är här det mänskliga tänkandet går in i väggen. Frågorna är för stora för att lösa via diskursivt tänkande.

Jag har inte sett någon annan judisk text som kommer så nära en karma-lära som denna, och själens evighet (preexistens) förutsätts också. Intressant läsning som återfinns bland de s.k. Apokryferna - litteratur som till sist varken hittade in i den hebreiska bibeln eller i kristendomens motsvarighet.

onsdag 27 januari 2010

Värdelöst vetande

"We considered all contributions to the entropy of the observable universe ...

When we used the new data on the number and size of super-massive black holes, we found that the entropy of the observable universe is about 30 times larger than previous calculations," said Mr Egan.

ScienceDaily

Aj aj, universum är trettio gånger mer nerkört än man trott. Säck och aska och böner till högre makter anmodas. Annars tar det en ände i förskräckelse!

Här om Brahmas natt (efter universums upplösning) i den indiska filosofiska texten Bhagavad-Gita.

tisdag 26 januari 2010

Ändamålsenligheten är het

En PDF har legat på datorns skrivbord en evighet nu, och jag minns inte ens i vilket sammanhang jag blev nyfiken på astrofysikern Frank J. Tipler. Det bör ha varit genom ett respektfullt omnämnande av honom i någon bok i ett annat ämne. Artikeln, "Intelligent life in cosmology", kan hittas bl.a. på sajten Scientific Commons.

Eftersom Sverige är ett land av systematiker som gärna vill krympa verkligheten tills den får rum i våra egna modeller (huvudfotingens klassiska missgrepp!), kanske det roar någon att ta del av bara ett stycke där Tipler har något att anföra mot evolutionsbiologerna som det går tretton på dussinet av här i landet. Jag skriver helt sonika av stycket:

Unitarity is teleology.

Teleology has been completely rejected by evolutionary biologists. This rejection is unfortunate, because, teleology is alive and well in physics, under the name of 'unitarity.'

Unitarity is an absolutely central postulate of quantum mechanics, and it has many consequences. One of these consequences is the CPT theorem, which implies that the g-factors of particles and antiparticles must be exactly equal. This equality (for electrons and positrons) has been verified experimentally to 13 decimal places, the most precise experimental number we have. Which is why very few physicists are willing to give up the postulate of unitarity!

Furthermore, unitarity is closely related to the law of conservation of energy, and a violation of unitarity has been shown to usually result in the gigantic creation of energy out of nothing. One model (due to Leonard Susskin) of unitarity violation had the implication that whenever a microwave oven was turned on, so much energy was created that the Earth was blown apart. So physicists are very reluctant to abandon unitarity.

Så, välkommen in i värmen igen, Platon och Aristoteles. Den Förste Röraren (Gud) är inte helt glömd av den fallna människan!

*****

Som astrolog fascineras jag av att horoskopet uppvisar en närmast identisk grundstruktur med en annan stor förespråkare av teleologi, en av Katolska kyrkans thomister och en av Benedikt XVI:s nära vänner, metafysikern Norris Clarke.

Clarkes födelsehimmel är ett av de horoskop som berett mig en smula besvär eftersom det påminner om att de klassiska fyra elementen som metaforer för den nyplatoniska kosmologin har sina begränsningar. Fastän en god vägkarta slinker ibland undantag igenom. Enligt antikt resonemang skulle Eldelementet, vilket intuitivt kan fattas, vara det mest transparenta gentemot den högre (bortomvärldsliga) verkligheten - natthimlens stjärnor små tittfönster in i den värld som vi i brist på bättre kallar det rena ljusets värld eller himmelen bortom den fysiska himmelen - försåvitt vi inte är reduktiva materialister förstås.

Omvänt betecknar Jordelementet den grövsta formen av verklighet, där Platons Former (levande intelligenta väsen, enligt filosofen Plotinus), fullt ut konkretiserats i den så kallade fysiska verkligheten. Hela västerlandets empiriska vetenskap utspelar sig enbart i denna knivsudd av den totala verkligheten, där, som det heter i Johannesevangeliet, Logos har tagit fysisk skepnad. Matematiker i väst, vad jag förstår är en brokig skara, där en del förfäktar en från sinnesvärlden (Jordelementet) oberoende status för matematiken, något liknande Platons tanke.

Och den antika filosofin tillerkänner förvisso den mentala verkligheten (i vilken vi kan inspektera tingens inbördes relationer på ett abstrakt och logiskt plan) en ontologisk status. Evolutionsbiologer vägrar förstås även detta då vårt medvetande bara anses för en biprodukt av Jordelementets mest raffinerade komposition: hjärnan. Enligt idealistisk filosofi är tvärtom hjärnan, precis som alla andra materiella fenomen, bara ännu ett exempel på Logos - ett blueprint i den mentala verkligheten - som tar fysisk skepnad.

Så varför är båda de här teleologerna då så "förfallna" till det mest basala av de fyra elementen? Varför har båda båda Ljusen i den inomvärldsliga "jordvibrationen"?


 

Som synes har Sol och Måne bara skiftat plats i de här horoskopen. Oxen (Taurus) och Stenbocken (Capricornus).

Teologen och teleologen Clarkes Sol i Oxen - Tellus eller Terra Mater - påminner om att kristendomen faktiskt i sin allians med Rom tog parti för att denna världen är god, mot de antikosmiska gnostiska strömningarna. Kyrkans officiella ståndpunkt i tvåtusen år har varit att försvara denna världens maktordningar, och för den som överhuvud menar att kristendomen snabbt förlorade sitt ursprungliga budskap, skulle kanske sarkastiskt kunna skratta åt det eminent logiska att hitta en skarptänkt teolog i just det element och t.o.m. zodiaktecken som tydligast av allt bejakar denna världen som en god plats.

Martin Luther, som under bondeupproren till sista drevs att inskärpa betydelsen av världslig makt, var visserligen inte Oxe, men väl dess motpol, Skorpionen, och i astrologin är det väl känt hur motsatta "principer" implicerar sin andra hälft.

I fallet Jean Calvin, som tog kristendomen till dess mest horribla avvikelse i historien i påståendet att materialistiskt engagemang - och framgång däri - var ett tecken på att Gud predestinerat människan till frälsning, har inte oväntat BÅDA polerna, Oxe och Skorpionen, aktiva.

Det var visserligen inte Calvins horoskop som drev mig att tala om den här axeln som "den sataniska principen", eller den råa inomvärldslighetens/ateismens princip, men att i skrivande ögonblick upptäcka fenomenet på Calvins himmel bekräftar eminent zodiakens och de fyra elementens goda förmåga att illustrera en människas förhållande till denna världen och det hinsides. Många som predikar himmelen har egentligen hjärtat helt inställt på denna världen!

Faktum är att Clarke i den enda bok av honom jag läst, "The One and the Many", ofta använder sinnliga exempel som kretsar kring mat, vin och t.o.m. tjuveri som utgångspunkt för olika resonemang. Man tycker sig höra en gammal celibatmunk förtjust leka med just alla de tankar han aldrig själv kunnat leva ut pga sina ordenslöften!

Astrofysikern och teleologen har istället sin Sol i Stenbocken, katolikens måntecken, och landar i sinnelaget (Månen) på samma sätt som Calvin i Oxen, i djupt upplevd identitet av denna världens verklighet.1

Kombinationen av Oxe - det naturgivna/råmaterial - och Stenbocken - organisation/gränsdragning - är den perfekta signaturen för den empiriska vetenskapen, särskilt naturvetenskapen. På min astrologiska blogg Sideriska siktet väntar ännu en liten text om Carl von Linné på sin publicering, men jag kan redan nu nämna att "naturlärans fader", denne inbitna spanare efter underliggande strukturer i naturen, taxonomiernas tillskyndare (samma släkte kan också ta gestalt som hopplösa byråkrater!), har samma två jordbruna tecken som de viktigaste på sin födelsehimmel!

Linné var född med Solen i Oxens tecken, som katoliken, och det enda tecken som har tolkningsföreträde framför måntecknet är - där exakt födelsetid är känd - det tecken som stiger över födelseplatsens östra horisont. I antiken identifierade man sig exklusivt via detta tecken, vilket är betydligt mer logiskt då det preciserar individen långt mer än Solen vars passage genom ett tecken pågår i hela 30 dagar!

Utan att gå djupare in i det astrologiska regelverket tycker jag via dessa ströexempel ändå att förklaringen till att teleologi - att det finns en ändamålsenlighet inbyggd i naturen, en aristotelisk potential som söker sin aktualisering - kan dyka upp även i det Jordelement som sägs representera det maximala "syndafallet" från den högre världen av rent Ljus. Det är primärt den organisatoriska Stenbocken och dess härskare Saturnus som representerar motivet om en Ordning (taxonomi) eller en Struktur i materien.

Oxens tecken är zodiakens kanske mest passiva och representerar världen som givet faktum, och figurerar sällan i samband med någon mer inspirerad diskurs. Oxens härskare är Venus, njutaren av naturens frukter, och det säger sig själv att man inte både kan njuta och föra en diskurs samtidigt. Oxen faller därför oftast in i sensualismen. Men i mer "laddade" situationer blir Oxen eller "världen" ofta den statiska komponenten över vilken rasande debatter förs. Det är inte alls oväntat att hitta Oxen hos drösvis med ateistiska debattörer och tänkare, Russell, svenske Hedenius och hans copycat, Sturmark. 

Jag påpekade nyligen hur denna Oxe ingår i Benedikt XVI:s födelsehoroskop som just en komponent i den kärvhet gentemot förfallen sensualism han gjort sig känd för. Härvidlag påminns man åter om kristendomens bekymmersamma historiska arv, att dels hävda att naturens ändamålsenlighet (teleologi) antyder en bakomliggande Intelligens (Platons Nous eller hos Augustinus: "Guds tankeliv") men samtidigt påminna om att vi ytterst är främlingar på den här planeten och har vår egentliga hemvist någon annanstans!

Teleologin (eller inom fysiken, "unitariteten"), har sedan antiken representerats av Stenbockens härskare Saturnus i astrologin. Som sjunde och bortersta synliga planet avgränsade denna kosmos från himmelen. Som den långsammaste av planeter blev Saturnus i sin rörelse Kronos - både begreppet och realiteten Tid för den inomvärldsliga människan.

Man ska räkna med att hitta en betydande betoning av Saturnus i horoskopet på var evolutionsbiolog värt namnet. För evolutionstanken är en spin-off på den kantianska åskådningsform som kallas "tid" och som en andevarelse i ankomsten till vårt system anlägger. Det franska revolutionshoroskopet för den "nya människan", den historiserande människan som nu definitivt sett till att bli utsparkad från Paradiset understryker exakt hennes NYA SLAVERI, det under Saturnus linjära tid, det i föreställningen om att bara vara själlös materiell kropp.

Det förefaller som om en astrofysiker som Tipler står närmare insikter i den arketypiska (platonska) verkligheten än den genomsnittliga evolutionsbiologen, vilket tillika påminner om att astrologins fyra element inte är absoluta måttstockar. Vissa djupt inne i Jordelementets upplevelse av pur realism, svarar likväl på Guds förklädda tilltal och noterar vad inte män som t.ex. Richard Dawkins i sin übermentaliserande värld (sinnelagets Måne i Luftelementet) förmår se: att "i varje litet sandkorn"... Jesus på sin tid förebrådde också folk för att ha alla erforderliga ledtrådar mitt framför ögonen, men likväl vara fullständiga blinda för livets eget tilltal.

I så måtto kan Jordelementet, fastän det djupast fallna, också vara den vändpunkt där människan åter börjar orientera sig mot de större frågorna. Kanske inte i allmänhet i Oxens tecken eller ens i det påföljande fingerfärdiga Jordtecknet Jungfrun, men definitivt i Stenbocken - där känslan för organisation (och upptäckten av tingens inre rationalitet) står på andemänniskans dagordning.

_____
1. Tråkigt nog för astrologin har inte kyrkmannen och filosofen George Berkeleys födelsedata bevarats till eftervärlden. Det hade varit intressant att se om en tvättäkta idealist - "världen består av rena tankefenomen i Guds medvetande", en föreställning helt i linje med Augustinus variant på Platon - om denna idealism hade korresponderat med t.ex. en total frånvaro av Jordelementet vid biskopens födelse, eller åtminstone en markant betoning av de "högre" elementen Eld och Luft.


måndag 25 januari 2010

Insekter är "superorganismer"

ScienceDaily rapporterar en välbekant "nyhet", återupptäckt av vetenskapen vars misstro till andras utsagor lett den till att bilda en skyddad verkstad där de själva är överdomare över vad som ska få stämplas som sanning.

Jag har tidigare nämnt en iakttagelse att termiter i en termitstack verkar ha "röntgenblick" för de andras arbete även när en försöksledare blockerade termiterna från varandra genom ett hinder (träplanka eller liknande). Ungefär som om termiterna grävt en gång från varsitt håll och "i blindo" möttes på exakt rätt ställe istället för att gräva förbi varandra.

Det nya fyndet består i att det förefaller råda en mikro/makroparallellism mellan en hel insektskoloni och de enskilda medlemmarna. Nyheten var inte ny eftersom den triggas varje gång man för frågor om arter och Platons Former på tal. Existerar "myran" som en idé i Platons transcendentala "blueprint-region", då är alla dess enskilda instantieringar i fysiska små kryp en lägre grad av verklighet och den monistiska materialismen en felaktig modell. Vad som inom vissa arter ter sig som de enskilda instanserna "personlighet" är bara en följd av det Platon kallade för det inbyggda felet i universum, så imperfektioner från den bakomliggande Formen.

En nära besläktad formulering hördes i USA:s kända trancemedium Edgar Cayce (1877-1945), där man emellertid alltid kan tänka sig gråhårig över källorna till informationen han levererade under självinducerad hypnos. I vaket tillstånd var han en "god praktiserande kristen", söndagsskolelärare vid sidan av sitt dagjobb som porträttfotograf.

Hans märkliga förmåga attraherade inledningsvis närkretsen som var kristen, men vartefter ryktet spred sig (en förstasida i New York Times 1910) kom människor från alla möjliga branscher och livsåskådningar att sitta vid hans sida, tillsammans med hustrun som överinsåg trancesessionerna, samt en stenograf.

Cayce förklarade i en tranceföreläsning om själva trancetillståndet att materialet som kom från hans undermedvetna var av komposit natur. I vissa fall behövde hans psyke bara "telepatiskt" tappa den som sökte råd och svar, i andra fall kunde Cayces undermedvetna kontakta hela universums databank, vilket var vad han beskrev det som.

Hans omedvetna psyke kunde alltså förflytta sig genom det vi kallar tid och rum och "läsa av" den historia som genomströmmat bestämda lokala positioner - för sjukdiagnoser på klienter behövde han veta exakt tid och plats, och klienten måste befinna sig på den adressen för att hans trancetillstånd skulle fungera! De här berättelserna runtomkring Cayces remarkabla förmåga är egentligen lika intressanta som det ibland udda material han levererade.

Från någon källa, som inte längre kan bestämmas, men säkerligen föranledd av en "kristen frågeformulering", kom så svaret på frågan om skillnaden mellan själens beskaffenhet hos djuren jämfört med människan. Cayce deklarerade då ur hypnos med sin föreläsarröst att djuren inte som människan äger några individuella själar, de har "kollektiva själar". Och det är här historien knyts samman med Science Dailys rapport.

Det nya fyndet påminner i mina ögon också om fraktaltänkandet, vilket i sin tur också har antika förlagor i nämnda mikro/makrokosmiska parallellism. Det är samma tanke som astrologin bygger på. Direkt "strålning" från planeterna till människan på jorden är den naiva materialistens föreställning och den som de mer obildade skeptikerna brukade använda för att söka förringa astrologin.

Den bättre diskussionen borde istället föras längsmed den gestalt som här börjar framtona. Astrologin kanske fungerar eftersom den bara återupprepar, i en annan skala, de "first principles" som matematikern och flygingenjören Arthur M. Young menade att astrologin synliggjorde. Astrologin beskriver alltså en djupare verklighet än forskningen ännu nått fram till, men en verklighet som antikens visa män tydligen kodade i en förrädisk bildsymbolik.

Kanhända är varje levande människa på jorden en unik liten "iskristall" som repeterar samma form som solsystemet (och ytterst hela kosmos) på något plan bildade just vid födelseögonblicket i fråga (det går att sätta startpunkten var man vill, PRINCIPEN visar sig ändå efter en tids observation). Detta var då den stoiska filosofins sympatheia-tanke som också den klassiska mekanikens företrädare och dagens determinister är anhängare av. Deras hoppfulla tes lyder: "Givet en tillräckligt kraftfull dator skulle egentligen hela universums orsakssammanhang kunna kalkyleras."

Detta är då materialistisk monism, innan man tagit hänsyn till de ingrepp i tillvaron som Observatören (anden) är kapabel till. "Observatörseffekten" har seglat upp som en faktor inom kvantfysiken och påminner om att hela föreställningen om en objektiv materiell värld är just bara en fantasi från den tid då kolonialistiska europeer trodde de kunde Kontrollera det fysiska universum, om inte annat så i sina egna tankar. Se här min astrologiska analys av den förvisso skarptänkte Laplace, han som i samspråk med Napoleon inte sett något behov av "hypotesen Gud" i sitt arbete.

Man behöver inte själv vara matematiskt bevandrad för att se vilken makttripp allt det här med inhägnade skyddade verkstäder och empirisk verifikation egentligen är. Det är en historisk reaktion mot en annan, högre stående mänsklighet som ännu använde sig av ett sjätte sinne, en äldre filosofi som menade att sann kunskap var tillgänglig direkt från inom människan (enligt sympatheia-teorin här ovan) eftersom, med de indiska filosoferna, "den som på 'här' och 'där' gör en åtskillnad (vetenskapens dikotomiserande grundförhållande), går från död till död."

Om Observatören nu inte är en del av världen var likafullt materialismens sätt att dödförklara Anden och undanta medvetandefenomenet från dess ekvationer ett patetiskt besannande av den indiska filosofins nästan hånfulla definition av den total imbecillens sätt att hantera kunskapsteoretiska spörsmål - en sådan som i mörker vandrar från en död till nästa.

Platonismen såg också igenom misstaget med att gräva sig allt djupare ner i Moder Mayas illusoriska värld. Efter en kort tid i bifurkationernas labyrint inser man Principen, att den ligger inbyggd i varje litet sandkorn för den som möter världen på rätt sätt. I det läget upphör Satan att kontrollera psyket, och man genomskådar det scientistiska blindstyret för den själ i fritt syndafall som han var. Om bildspråket ursäktas...

lördag 23 januari 2010

Andra akten

Medelåldern är inte längre någon anledning att krisa ihop, visar ny forskning.

Citing research based on empirical evidence and studies from the field, Prof. Strenger says that adult lives really do have second acts.

ScienceDaily

Men godmorgon, västvärlden! Den här insikten formaliserade redan de gamla kineserna! Eller rättare, under den kinesiska filosofins "högmedeltid", ungefärligen motsvarande vår egen. Då tillskrevs filosofen Chu Hsi (troligen med orätt) systemet Ho Lo Li Shu, som den här bloggen någon gång då och då konsulterar för en ögonblicksbild av politikers belägenhet.

I det här 1200-talssystemet är människans två akter tydligt särskilda. De kallas "före naturen" respektive "efter naturen". Med detta menas kanske inte exakt det författaren C.S. Lewis avsåg med sin boktitel Till We Have Faces - som ju alluderade till ett framtida och fullt jag i en kommande värld som inte är jorden - men väl att människan inte har någon natur under de första årtiondena av sitt liv. Först vid halvtidssignalen kan man tala om att hennes natur "satt sig".

En intressant följd av systemet är att tydligt yang-polariserade ("maskulina") människor mognar mycket sent i sina liv - vilket händelsevis också biologisk forskning i väst funnit ut på senare tid.

Extra pikant har jag alltid tyckt Madonnas födelse vara, eftersom hon betecknas som alltigenom en man som bara händelsevis råkat bli förpackad i en kropp av kvinnligt biologiskt kön. Hennes "medelålder" inträder därför inte förrän flera år efter 50-strecket, vilket man faktiskt tyckt sig märka...

Frågan är om den hundraprocentigt manliga grundtypen överhuvudtaget har någon förmåga att ta till sig världen. Jag har hittat de här typerna i de mest befängda sammanhang - som klåfingriga och överaktiga ADHD-typer och inspärrade på fängelser. Sverige tycks inte kunna använda sig av Himmelens egna drakar, landet lagom har en så liten gråskala...

Förbättrad datering!

Intresserad av turerna kring Dödahavsrullarna och deras dateringar - så viktiga för frågan vilken grupp de en gång tillhörde - läser jag att dateringsmetoderna just förbättrats.

Felmarginalen var t.ex. tidigare för stor för vissa kritiska och explosiva historiska skeden, och de som hävdade att vissa av pergamentrullarna avslöjade problem inom den första kristendomen (aposteln Paulus senare karriär berodde på att han drivits ut ur urkyrkan som en "lögnens man"!) stod mot de som menade att samma texter härrärde från ett århundrade före vår tid.

Nu verkar inte kol 14-metoden för blott 2.000 år gamla objekt ha förbättras, artikeln pekar på att det är äldre fynd som kan bestämmas bättre.torsdag 21 januari 2010

Carola - den visuella

Sångerskan Carola kommenterar i AB kort en period av nätdejtande som uppenbarligen inte givit något napp.

Än en gång frågar jag mig om vi människor bara är optiska illlusioner och om var och en av oss egentligen "tickar" utifrån bakomliggande, fasta och extremt kostnadseffektiva strukturer. Om vi kort sagt bara är marionettdockor som inbillar oss vår egen frihet och individualitet medan vår varje handling och yttrande är predeterminerad från det att fenomenet rullar igång.

Enligt den kinesiska Ho Lo Li Shu-kalendern som jag roat tar en titt på då och då i samband med politiker, har Carolas besvikelse över att folk inte ser ut i verkligen som på foto en direkt koppling till hennes kinesiska födelseomen - om vilket jag skrivit tidigare.
Som när ett barn observerar.
För den ringa (obetydliga) människan: ingen katastrof.
För den ädla människan: [alltför] snävt eller snålt!
Kineserna noterar alltså för Carolas födelsetimma att KUAN, "observation", är nyckeln. Detta är en "visuellt tänkande" människa som använder sina ögon, inte en abstrakt eller reflekterande analytiker eller einsteintyp.

Det roliga - eller sorgliga - är att Sir Paul McCartney har häcklats upprepade gånger, nu senast av Ricky Gervais ("The Office") för sitt dåliga omdöme i kvinnoaffärer. Gervais sade på någon amerikansk gala att senaste skilsmässan tärt så på musikerns bankbok att han numera får nöja sig med ekonomiklass när han flyger.

Och Sir Paul föddes också under den barnalika uppsynen. I hans ansikte är man frestad att t.o.m. se en fysiologisk uppfyllelse av födelseominat - han använder ofta ögonen till att gestalta ett barns oförställda oförstående!

Symbolen KUAN har en inre evolution, men barnets naiva sätt att ta intryck av livets allra ytligaste sida - det som manifesteras via de yttre sinnena - representerar som man man gissa bara själva öppningsdraget. Kineserna kände ytterligare flera steg mot den fördjupade kapacitet för Observation som till sist utmynnade i TransPersonell medvetenhet, att upptäcka att man inte ens är sig själv, utan någon eller något annat - kanske en andevarelse.Smithsonian om Sfinxen

Den som hittar hit läser säkert redan Graham Hancocks sajt som fortlöpande listar artiklar av intresse för en alternativ historiesyn, bland annat länken här nedan.

Smithsonian.com (namngiven efter det kända museet och, vad jag ser, samma huvudman) har en artikel som börjar i Edgar Cayces tranceberättelse om det gamla Egypten (kopplad till hans fantasifulla historia om Atlantis). Men den utmynnar i en dagens mainstream-egyptologi som placerar sfinxen 4500 år tillbaka. Kul läsning likväl.

Här är den artikeln.

onsdag 20 januari 2010

Äntligen lite Atlantis-nyheter...men ändå inte

DailyTelegraph, England, rapporterar om en ny expedition. Som som Rudbäcks tid letar folk överallt utom där dit Platon pekar. Bortom Herkules pelare, Gibraltar sund, på andra sidan havet, sade han. Inte i södra Spanien. Nåväl... Det är skakigt på Haiti, bergstopp på Atlantis gamla fastland. Det är väl därför Atlantis som arketyp är i rörelse just nu.

tisdag 19 januari 2010

Obamas 2010 och HaitiInte många dagar före jordbävningen på Haiti återgav jag detta kinesiska piktogram, president Obamas "astrologiska" symbol för år 2010 enligt ett ålderdomligt ödessystem.

Bilden beskriver metaforiskt en inspärrad människa eller ett extremt trångmål där handlingsfriheten är beskuren på alla håll.

I en förenklad nyhetspuff skriver nu DN "Obama vill leda räddningsarbetet", men nyanserar sig sedan i artikeln. Obama förordar att USA, Kanada och Brasilien ska ta tag i situationen.

Efter jordbävningen ger det en märklig känsla att återvända till min summariska tolkning av den kinesiska prognosen för Obamas 2010, det är som att titta genom ödets glasögon på de arketypiska - eviga  situationer "världens mäktigaste man" har att konfrontera.

Här är det (korta) originalinlägget - det fungerar nästan lika väl för situation Haiti.

*****

Kontext

För allvaret i ovanstående symbol, se det kinesiska ominats samtliga sex "linjer" eller "perspektiv" (nytt fönster). Obama stod själv inte mitt inne i situationen (då hade han kanske inte varit vid liv nu), men väl vid ingången till den "förmörkade (eller mörka) dalen".

Studera alla sex linjeomen noga, "fast under nedfallna stenar", de härskande klassernas senfärdighet pga sin pompösa vilja att främst se bra ut i ögonen på andra" ("dröjsam pga det gyllene fordonet")!

Allt finns med i den här multidimensionella symbolen och påminner om att det är något med tillvaron det materialistiska västerlandet totalt missat i sin kosmologi.

söndag 17 januari 2010

The Lamb lies down on Broadway


"Människolamm komplett med öron"

Av alla 1970-talets progressiva rockgrupper lyckades jag nästan helt missa Genesis ("begynnelse", "födelse"). Alla andra hade ju skivorna, och det tog jag som ursäkt för att botanisera i andra musikaliska riktningar.

I have always, always
grown my own before -
all schools are strange...

Marc Bolan (T.Rex - "The Slider", 1972)


Därför vet jag inte riktigt vad albumtiteln i rubriken syftade på. Men jag kan gissa. Genesis bestod av högutbildade ungdomar med kulturhistorisk medvetenhet.

Lammet är förstås Jesus som offerlamm. Genom sin död sonar han folkets synd - det var en utbredd tanke vid den här tiden att det judiska folket avvikit från den mosaiska tron, från Guds förbund, genom att hänge sig åt "västerländskt leverne" (hellenistiska kulturbruk som t.ex. att ränna runt som idioter på idrottsanläggningar istället för att skola själen via textstudier).

Men vad det försonande offerlammet gör för att inför Domedagen och den påföljande eran förbättra oddsen för dem i nöjesindustrin (Broadway), förblir lika dunkelt som det "missbildade" turkiska lammet som föddes med ett omisskänneligt människoansikte (Aftonbladet).

I ett möte med ett bona fide medium jag hade som ung (se berättelsen här), ställde jag en fråga om en incident som delvis var anledning till mitt hembesök hos den gamla damen: hon skulle ha sett min avdöda mormor manifestera sig i rummet hemma hos sin dotter och avge ett trösterikt budskap.

Dotterns kuriositet väcktes genast och hon frågade hur modern såg ut. Mediet svarade att hon bar en klänning i en viss färg (jag har glömt vilken). Dottern utbrast då, "Konstigt, mamma avskydde alltid den färgen."

Vid mitt besök hos mediet kom förklaringen. Hon hade bara hittat på det här med klänningen för att "inte skrämma" den anhöriga. I själva verket manifesterade sig den avlidnas ande inför den synska kvinnan enbart som ett huvud, utan kropp. Ungefär som lammet här ovan.

Det utlöser frågan om vilken själ det är som så förirrat sig att den vandrade in i en annan skapelseordning men ändå visar sitt rätta ansikte genom det veterinärerna i brist på insikt kallar "genetisk mutation".

Vilket offerlamm är detta, och för vilka? Är fördömelse ett soningsoffer? Vilka har då de till död destinerade haitierna friköpt? Sig själva (karmisk upplösning som ger avslut)? Eller fler?

I synske Edgar Cayces geografiska visioner över en äldre värld skulle Haiti vara en av flera före detta bergstoppar på det sjunkna Atlantis. Det är så synd att de ryska skattsökarnas preliminära fynd av något på djupet just utanför Kuba i början av 00-talet aldrig blev något mer än en aptitretare...

I den ockulta litteraturen saknas inte fantasifullt spinnande på de "kraftanläggningar" som står djupt under vatten och alltjämt interagerar med världsrymden.

Ta allt detta bara som en metafor och frågan kvarstår ändå: var den remarkabla "virtuella" soleklipsen jag nyligen tittade på ett synliggörande av ockulta sammanhang i naturen, och där faktiskt en glömd civilisation "före stenåldern" har med världsödet här och nu att skaffa?

Edgar Cayce menade att 1900/2000-talet var en utsträckt period då Atlantis KARMA - ett civilisationskarma - nådde ett fullt varv och att korrektioner nu var att vänta för felsteg i det avlägsna förflutna...

Att som jag gjorde, i en kommentar till eklipsinlägget, peka på slaveriet som ockult anledning till jordbävningen, kanske var historiskt kortsynt. Edgar Cayce nämnde dessutom (lustigt nog) de synteser mellan djur och människa och djurart och djurart som var regel i gammal atlantisk tid. Nu är vi där med människans och djurarternas genom avkodade och redo att börja bygga "freaks" av våra hjärtans fulla lust.

Se förloppen inom genderdiskussionen och legitimerandet av människor i alla upptänkliga typer av relation som en parallellutveckling - människan har just börjat förgripa sig mot skapelseordningarna, som Cayce hävdade hade skett en en avlägsen civiliisation. "X och Y" var förstås känd vetenskap när han tranceföreläste på 1930-talet, men man skulle i en yvig tolkning kunna tänka sig att han såg framåt i tiden men tillbakadaterade vår tids (gen)manipulativa mentalitet till en sedelärande berättelse om de hybrisdrabbade atlantiernas uppgång och fall. Caycematerialet sätter verkligen myror i huvudet på den bäste!

Atlantiernas "korsningar" av arter tillhör de mest svårsmälta delarna av hans tranceinformation - de låter som läsefrukten av någon som tagit bokstavligt mytiska motiv som t.ex. kentauren, hästmänniskan! Rimligen utlöser de hånleenden hos alla som helt låtit sig fångas in i det biologiska tänkandet av idag. För Cayce talade helt enkelt om en äldre civilisation på jorden som var otroligt överlägsen vår egen tid i frågan om "mind over matter", psykets (själens) förmåga att PROJICERA SIG IN I VILKET GIVET MATERIELLT SAMMANHANG SOM HELST ... och "materien" fogar sig, mjuk som modellera, efter det inkommande andliga direktivets "form".

Försiktigt talar nu biologin om "epigenetik", styrande faktorer "invid" men inte längre inuti själva arvsmassan. Nå, tusenfaldiga ert mod och våga se även kosmisk bakgrundsstrålning som en epigenetisk faktor, eller - och mycket potentare - solsystemets planetära arrangemang. Kanske är till och med en enskild människans tankar en "epigenetisk" skapande faktor.

Nyckelordet här tycks vara genesis, skapande kraft i kontrast till "blind evolution". Här är den då den yttersta striden under Armageddon: mellan mörkrets handlangare som predikar nihil, intighet och meningslöshet som drar på sig Ljusets krigsänglar, de som visar att det finns Intentioner och Mening bakom allt som sker.

Lite längre tillbaka i västerlandets historia, före materialismen drog länderna i mörker, kallades det senare för teleologi. Tanken går ända tillbaka till Platon: bakom varje fenomen i världen finns en Form som både är A och O, Alfa och Omega. Slutmålet ligger inbäddat som potentialen i fröet. I den bemärkelsen är inte lammet med människohuvudet alls en genetisk mutation utan en alldeles avsiktlig "giv".

För den med ögon att se, och öron att höra som Jesus sade i en uppenbar allusion till att livet har en uppenbar sida för de naiva realisterna (där befinner sig alla empriker, mätande och vägande det som går att kvantifiera), men också en ockult sida där Meningen väntar och lockar människan (kanske som en hägrande siren, kanske som ett sändebud - vi vet inte, och det är en risk...).

Vilket är budskapet när en människosjäl identifierar sig med, projicerar sig in på djurens nivå? Är inte detta exakt den kritik påven Benedikt XVI riktar mot filmen Avatar - att den vilseleder människoanden att identifiera sig med sitt biologiska substrat?

*****

Se analys av påvens horoskop här.

Relaterat blogginlägg: I väntan på den sjunkna staden

Se här om Kuba-sensationen med den "sjunkna staden" (som kom av sig).

Att ryssarna inte lyckades hitta finanisärer för en ny dykning efter att att ha använt underdimensionerad utrustning vid första försöket (efter den inledande sidscanningen i skattletarsyfte) var en sådan icke-nyhet att jag hittade uppgiften på nätet enbart i en kubansk tidning översätt till engelska...

fredag 15 januari 2010

Den verkliga soleklipsen (en astrologisk analys)

En lång, 7-sidig experimentell meditation över stjärnhimmelen och den förödande jordbävningen på Haiti. Bara för dem med tekniskt intresse eller fallenhet för att visualisera sammansatta orsakssammanhang!


Några suggestiva filmbilder från AB av solförmörkelsen som kunde ses på vissa håll i världen i samband med fredagens nymåne.

"Solen kommer att förmörkas och månen bli till blod."
Simon Petrus talar i Apostlagärningarna 2:20, kanske
med litterär hänvisning till Joel 2:31.
Mänskligheten har sett dessa fenomen förr!

Vid Stockholms koordinater fanns emellertid ingenting att bese, vilket framgår av horoskopberäkningen för cirka 8.30 här nedan:


Solekliptikan skär stadens östra horisont vid märket "ASC", förkortning för ascendere (latin), "uppstigandet". Givet Pytagoras (500-talet fvt) själavandringslära och det äldsta funna personhoroskopet (från sent 400-tal fvt) kan man kanske räkna med t.o.m. ett förkristet datum för ascendenttecknet som en ockult hänvisning till själen som återvänder från dödsriket, dvs reinkarnerar på jorden i en ny kropp. "Den Uppstigande".

Jämför med sanskritordet avatara, apropå James Camerons nya bjässefilm. Avataren eller "Den Nedstigande" syftar förstås på dem som inte längre är bundna till kretsloppet utan kommer till den här jämmerdalen av egen fri vilja. I allmänhet för att försöka hjälpa den unga mänskligheten framåt.

Horoskopkartan är liten, men tittar man noga ser man att det upp-och-nedvända "U"-märket för norra månnoden en kort stund är knutet exakt till ortens östra horisont och det rättvända "U", södra månnoden, ligger därmed rakt i väster. Noderna är de matematiska punkter där månens omloppsbana runt jorden skär solekliptikan, norra månnoden indikerar månens stigande halvvarv och södra noden när månen på nytt korsar och nu går ner i ett halvvarv under solekliptikan.

Noderna symboliserar respektive drakhuvudet och draksvansen som i indisk tradition blev den glupska demon som äter upp ljuset och vållar förmörkelser. Som synes har solen ännu inte ens stigit på den här breddgraden (planeterna rör sig medsols i cirkeln under ett dygn). Därför finns ingen förmörkelse att se. Nymånen inträffade dessutom i början av Stenbocken (siderisk zodiak) medan en exakt eklips hade krävt en nymåne några grader tidigare, i slutet av Skytten där norra månnoden just nu befinner sig.

Min tanke, helt utan stöd i mångåriga studier av månnoderna, är att vi såg den teoretiskt perfekta eklipsen för några dagar sedan...i jordbävningen på Haiti.

Jag har inte en Rain Mans superkoll på var planeterna står från dag till dag, och pauserade här för att räkna ut ett horoskop för jordbävningsögonblicket.

Det kanske ligger något i indiernas fruktan för drakdemonen...


Venus, jämvikt: 28:50 Skytten
Solen, stora tilldragelser: 28:35 Skytten
Rahu, demonens hunger: 27:00 Skytten
Merkurius, kommunikén: 12:08 Skytten
Månen, folket, återspeglingen, vår värld: 2:28 Skytten

Det här går långt bortom mitt huvud - kanske hade en inkallad antik stjärntydare kunnat säga något auktoritativt. Men drakdemonen ligger faktiskt utsträckt från väster till öster. Dess huvud nu i väst och svansen i öster.

Faktum är att en sådan här karta över tillfälliga passager hade behövt ett födelsehoroskop för jämförelsen, men vem vet när Port-au-Prince (eller Haiti) föddes? Vad som kan sägas är att Solen här ÄTS UPP av den eklipsskapande axeln nästan helt exakt! Det är drakhuvudet som slukar Solen.

Månen har som synes ännu en bit kvar fram till Solen. Men, och detta är astrologi, den har hunnit in i Skytten. Faktum är att den eklips Aftonbladet skriver om är bara ögongodis jämfört med den här himmelen för den 12e och en del av den 13e. Inte bara möts Sol och Måne (som under den exakta nymånen) utan en formidabel mängd planeter delar samma astrologiska tecken och därmed öde. Det som händer här, läcker ut och involverar många, många.

Över Port-au-Princes östra horisont är Tvillingarnas (budbärarens) tecken stigande och detta år bär den på den avhuggna draksvansen. Är detta ett omen i antågande?

Skytten ockuperar det västra väderstrecket, symboliskt är solnedgången dödens inträde. Skytten är som bekant sökandet efter högre värden i livet, religion och filosofi, med mera. (Hos enklare själar blir sjunker sökandet ner på enkla nivåer, och blir till kicksökande eller en gambling-instinkt.)

Det intressanta med den här proppfulla Skytten, som inte med astronomisk precision men väl symboliskt beskriver den äkta eklipsen, är att så många planeter samtidigt disponeras av Skyttens härskare, Jupiter. Detta är romarnas översättning av Zeus, som om inte minnet sviker mig var åsk- och tordönsguden Hadad i Mindre asien. Ytterligare något österut, i Babylon, var han Marduk. I våra trakter känner vi honom som Tor. En som får marken att darra. Tors hammare är förstås Zeus blixt och Hadads våldsamma utbrott i naturen.

Jupiter välsignar nu Port-au-Prince koordinater med sin framåtriktade 120-gradersaspekt (den enda som kan välsigna med den här aspekten enligt indisk lära). Men Jupiter är också den som förlossar det som tidigare varit hårt tillskruvat eller bundet. Och märkligt nog inträffar jordskalvet vid en tidpunkt då Saturnus, som verkar som skruvstäd och skapar spänningar, också kastar sitt öga mot Port-au-Prince (Tvillingascendenten). Spänningsskapande och spänningsförlösande samtidigt!

Naturligtvis är inte detta ett unikt fenomen för Port-au-Prince. Genom jordklotets rotation svepte den här berättelsen över en mängd lokala östra horisonter, lokala små världar. Men i Port-au-Prince smällde det till. Man kan tänka sig en urladdning även nästa dag vid samma tid, då återigen draken lade sig horisontellt från väst till öst. Men då hade emellertid Venus med någon timmas marginal lämnat Skytten, så det är faktiskt ovanstående karta som har maximalt antal planeter disponerade av Jupiter/Tordönet.

Vilken planet är "trigger" i astrologin? Vissa kanske skulle säga Månen. I prognostiskt arbete används ofta den som "minutvisare" efter att man via de långsamma planeterna ringat in en kritisk period för horoskopinnehavaren (här saknar vi Port-au-Princes horoskop och kan bara leka med spelreglerna och den rådande himmelen).

För just det här tillfället skulle jag också vilja föreslå krigshetsaren Mars som under hela hösten 2009 och alltjämt varit retrograd och från jorden tyckts röra sig baklänges genom Kräftans tecken. (Detta förstärker planetens inflytande enligt indisk astrologi.)

Under denna långa vistelse i ett och samma tecken har den plågat de tecken som enligt indisk aspektlära träffats av dess krigshetsande strålar. Naturligtvis skapar den främst turbulens för dess värd, Kräftan. Det här tecknet står för hemmet och trygga hemförhållanden.

Det är kanske en livets ironi att Kräftan också står för sjukdomen cancer och att den borgerliga regeringen förmodligen förlorade kommande valet på att - som det sades i pressen - tvinga ut cancerdöende i jobbsök. Sant eller hårdvinklat, där avslöjade regeringen att den inte förstått någonting av vad som skapar en god konung och landsfader. Ända från de gamla babylonierna, de som skapade astrologin, har uppdraget att ta hand om änkor, faderlösa och de gamla och sjuka varit A och O för kungavärdigheten! Borgarna bevisade sig nu vara samma drägg som alla sekulära egokulturer skapar.

Mars i Kräftan skadar naturligtvis också via opposition Stenbocken mittöver. Den talanglösa och alltigenom byråkratiskt fyrkantiga socialministern Husmark-Pehrsson tillhör förstås en av dem som stod under inflytande från turbulenta Mars. Hon hade själv sitt själsliv i kallsinniga och formalistiska Stenbocken och träffades därför av vreden (Mars) i cancersjukdomens tecken.

Det är värt att notera att Kräftan som symbol representerar just de värnlösa eller sårbara, de som är beroende av Stenbocken för sitt skydd. Men den här Stenbocken skyddar ingen! Härskaren över H-P:s måntecken, Saturnus, angriper nämligen sitt eget tecken via opposition från just Kräftan. Vi lämnar denna tragiskt suboptimala himmel som gör precis fel saker mot fel människor...

Mars i sin avstannade transit också kastat störningar via sina två speciella aspekter (enligt indisk astrologi): Vågen 90° längre fram har träffats, vilket jag noterat i några anekdotiska fall av döda eller skadade eller åtminstone omtumlade Vågen-celebriteter på min andra blogg.

Men för jordbävningen i Port-au-Prince är det notabelt att Mars som enda planet äger ett ont 210-gradersöga att kasta mot andra. Räknat från Kräftan - säkra boförhållanden - träffar detta Vattumannen - folkmassans tecken. Här binds alltså, precis som i den svenska sjukpolitiken, trygghet och hälsa samman med det tecken som betecknar en hel kategori, t.ex. ett helt befolkningssegment. Och det lutar åt olycka eftersom det är Mars som gör jobbet. Ser du vartåt det lutar?

I det här läget börjar man misstänka att Jupiter i Vattumannen (detta år disponerad av spänningsskapande Saturnus för övrigt) inte längre är en självklar lyckobringare. Den bara råkar stå i detta tecken och träffas av olyckan från Mars. Med sin sedvanliga primitivitet skiljer inte Jupiter på gott och ont (gudarna är inte som oss dödliga moralister) utan vad Jupiter mottar, skickar den vidare tusenfalt förstärkt.

Sett ur detta perspektiv är det inte alls någon välsignelse Jupiter sänder i 120 grader fram mot budbäraren Tvillingarna som stiger över Port-au-Prince vid denna tidpunkt. Vi ser ett "infekterat" eller våldsamt frigörande av spänningar - minns att spänningarna indikerades av Saturnus som också kastar en aspekt mot öster.

Givet den sparsmakade indiska aspektläran är det inte alls vardagsmat att två planeter samtidigt aspekterar ascendenten. Och det är ju faktiskt dessutom tre, eftersom det är draken(s båda noder) som gav upphov till hela den här rundvandringen: den "straffade" avhuggna svansen står på tur att stiga i öster.

Jag tror inte det är en slump att Jupiter just denna dag disponerar över så många och viktiga planeter - inklusive den förskräckliga draken som just dessa minuter ligger som det mest prominenta av alla budskap och symboliskt förmörkar Solen (stora händelser av negativt slag). Den synliga solförmörkelsen några dagar senare hade föregåtts av en helt annan förmörkelse som bara antikens spådomspräster (proto-astronomerna) kände till!

För en astrolog är det synd att naturkatastrofer inte kan förutsägas med astrologin. När de händer, tycker man sig - som här - ofta se att varningarna "låg i luften", men utan ett referenshoroskop vet man inte VEM på jorden som blir den som "plockar upp" förbannelsen och manifesterar den, om någon alls.

DN om tidigare svåra jordbävningar.
DN om de enkla förklaringarna till förödelsen vid jordbävningar.

100116: SvD om risken för nya skalv.
100120: DN om nytt "efter"skalv 6.1.

Se även fördjupad granskning: Haitis födelsehoroskop jämfört med tidpunkten för jordbävningen.

torsdag 14 januari 2010

Mappa mot hjärna eller himmel
Hjärnforskarna ligger i enligt ScienceDaily, och tycker sig kunna se var i hjärnan aktiviteten tilltar när försökspersonerna avsmakar ett ord som har med skyddsrum eller härbärge att göra. När de provar en spik eller en spetsig morot hanteras den "formen" av en annan del av hjärnan. Alla försökspersonerna producerade inte lika rena resultat, men snittträffarna översteg dock 50/50-gränsen och var på dryga 70%.

Vad forskarna - blinda barn av sin tid - nu sysslar med, är exakt vad astrologin gjorde under cirka tusen år, då den mappade upp ett antal "substantiv" mot stjärnhimmelen, och där den cirka 2.000 år gamla astrologi vi nu har, än idag kan ge statistiskt signifikanta resultat om vi bara ser till att välja rätt försökspersoner (Gauqeulins "mars-effekt").

Det trygghetsrelaterade ordet härbärge noterades i antiken korrespondera med ett segment rymd som betecknades med Kräftans tecken. De vassa tillhyggena hamnade under Väduren, vars härskare är spjutens och krigarens planet Mars.

Vem vet - om inte neurolgerna ger upp inför den hopplösa uppgift de ställt sig - kanske de en dag lyckas skapa en modell som, om någon kommer på tanken och mappar upp den mot astrologin, visar sig vara samma berättelse!  Kanske till och med den respektive placeringen mellan Väduren och Kräftan - spiken och skyddsskalet - på himlen och i hjärnan kommer att matcha varandra.

När mänskligheten passerar det marknadsekonomiska stadiet, kommer mycken idiotforskning, som byggde på idékrängare med väloljat munläder, att dö ut. För jakten på kontroll över hjärna, gener och ytterst sett livets självt är bara en metafor i föreställningslivet hos de allra mest materialistiska människorna.

De som nått bara ett steg längre - till det psykologiska stadiet - vet att åtminstone vetenskapens scientistiska bastard inget annat är än förtäckt religion, något att ha i centrum för sitt "patologiserande" (pathos = rotera runt ett nav - en mäktig arketypisk föreställning!)

Och t.o.m. bland legitima vetenskapsmän ser man att hela deras föreställningsvärld är av detta fantasifulla slag. Världssjälen spelar med dessa toner och i varje civilisation kommer dess mänsklighet att söka gestalta samma gamla berättelser om "det skarpa och maskulina" och det "mjuka och skyddande femina". Det är rätt patetiskt, egentligen, att inte vetenskapen ser hur totalt radiostyrda de är av högre makter som har dem helt i sitt våld.

De är fångar i sin fantasi om "noggrannt kontrollerade experiment" och "precisa installationer". De är som loppor på en kropp så stor att deras instrument inte ens kan börja ta in skeendet.

Här ute talar planeterna till varandra och har ett party, men deras tidsskala är så udragen att inte vetenskapen som den idag ser ut kommer att kunna se hur hela universum sjuder av medvetet liv. Att universum i stort är en hjärna med sina regioner för spikar och andra regioner som ger härbärge...

onsdag 13 januari 2010

Idiotifieringen via twitter (igen!)

Det är en naturlag att tankehöjden sjunker var gång IT-baserade medier står i fokus. New York-baserade SvD-krönikören Martin Gelin uttalar sig om en påstådd fadäs från Reinfeldts kommunikationsminister.

I Gelins krönika visar sig det stora ordet "kontraproduktivt" konstellerat med frågan om att ha "kul". Vidare citerar han bloggaren Mary X Jensens "spontana flöde av tankar", som efter skribentens medvetandeludd blir till tjusningen med den "ofärdiga tanken".

När senast hörde man spontanitet nedvärderas på detta sätt? Vilken underliggande värdeskala! Är det samme Gelin som fick Natur & Kulturs stipendium förra året? Tuffa tider för svensk intellektualitet.

På en enda punkt har skribenten rätt: Hur mycket skada orsakar inte underdimensionerade kommunikationsfönster som twitter och sms dem som hänger sig åt de här vittnesbörden om teknokratins framryckning på högkulturens bekostnad.

Gelin, så från New York han bedriver sin kommunikation, röjer spåren av svenskt jantetänkande. Det är intelligenta människans skenbara ofärdighet via twitter han njuter, man drar inte korrekt slutsats: Gelin själv bara verkar jämlik med "de intelligenta" på grund av twitters inbyggda begränsning!

Gelin borde istället ägna lite tankemöda åt frågan vilka som vinner på att ta ifrån massorna möjligheten till att sätta samma sina tankar innan de börjar prata. Han är ofattbart naiv när han tror han kommit en bild av "de intelligenta" på spåren via twitter. Det är bara en textyta han sitter och yrar över. Till skillnad från det här inläggets analys av hans yrande. :-)

Kommunikatören Unsgaards okunskap om sociala medier visar bara att han inte kapitulerat för idiotifieringen på högst 140 tecken. Genom att starta twitterdrevet bevisar Gelin att också han förlorat kontakten med det förmedvetnas spontanitet - andemänniskans primära kognition som  omedelbart genomskådar undermåligheten i mycken infrastruktur.

Skrämmande att det finns politiska bedömare på den här nivån av "g", människor som inte ens utsätter sina "spontana" reaktioner för en grundläggande kritik. Jag har tänkt tanken tidigare, men skyll samtidens kommunikationsfönster för den regressionen av människosläktets allmänna nivå av visdom.

måndag 11 januari 2010

Feministernas våta dröm

Forskare har hittat myror som helt avskaffat hanarna. De ordnar reproduktionen helt för sig själva.

lördag 9 januari 2010

Kinesernas "väg" i naturen

Ett förtydligande, med anledning av en kommentar/fråga.

Jag intog för inlägget om Obamas 2010 rollen av en antik eller åtminstone medeltida kinesisk astrolog (simulation) eftersom det är värre att läsa gamla texter med sin egen samtids glasögon än att inte läsa dem alls.

Jag var avsiktligt dunkel i min utsaga, men här är den i klartext: Utifrån perspektivet av det gamla Kina med dess betoning på fasta rollmönster för ett samhälles stabilitet och välgång identifierar sig Obama med männen som "tar kuk i röven", cross-dressers, och övriga kategorier i den hbt-säck vari vi samlar vår tids onda och håller fram som någon beundransvärt.

Vi gör det hellre än att gå till grunden med vår primitiva människobild och vårt filosofiskt ogenomlysta samhällsskick. Jag har redan talat om den ekonomiska besparingen samhället gör genom att legalisera beteenden hellre än erbjuda terapi och bot - dessa är djuppsykologiska krämpor med rötter i tidigare liv, men åtkomliga med vissa slag av djuppsykologisk "kirurgi". Bloggen har snuddat vid de här frågorna i några tidigare inlägg (i huvudsak under etiketterna "gender" "hypnoregression" och "reinkarnation").

Inlägget påminner (dunkelt) om att det bortom USA finns andra kulturer som ännu inte förfallit till den degraderade västmentaliteten och som kommer att hålla utmärkelsen av en transsexuell som ytterligare ett tecken på västerlandets snara kollaps.

Vi i det permissiva väst ser inte längre den antika orakeltextens hån, eftersom sexuella avvikelser från det vi kallar "heteronormativitet" numera betecknas som "normalitet" i vår kultur. Personens eventuella kompetens är inte ens aktuell eftersom kineserna studerade fenomenen från deras rot och upp till blomstret, de saknade helt vår kulturs skeva intresse för detaljer på bekostnad av hela organismens funktion och fungerande interaktion i den övergripande naturen. Kineserna var mycket vakna på "systemfel" och hade avancerad trädgårdskonst för att bygga bort eller rätta till de bristfälligheter som naturen innehåller.

Jag har ibland tänkt att deras världsbild liknar de grekisk-italienska stoikernas, men utan determinismen: kosmos är ett enda fält av samsvängning, men har man avvikit från normen går det (ofta) att rätta till problemet. Förvandlingarnas bok (som prognoserna bygger på) var ursprungligen en "bruksanvisning" för att se var på Vägen (Tao) man befinner sig. Utan att vara länkad till den kinesiska sextioårskalendern konsulterades den vid behov och i enskilda frågor.

Yin och Yang är de fundamentala polerna som genererar fenomenvärlden och det är symptomatiskt att Sveriges nästa statsminister - om min prognos om Mona stämmer - föddes under ett omen som talar om total urspårning från Livets egen Väg. Och vem viftar mer med GayPride-flaggor än hon?

Jag har studerat CHUN, Den Oartikulerade Själen, tidigare på den här bloggen. Kineserna beklagade verkligen att det finns stunder i Naturens omvandling där faktiskt en så central fråga som den om väsenskärnan förblir i mörker. Det öppnar bl.a. för livsöden som, faktiskt, saknar genuint samvete. Känslor saknas inte men väl kapaciteten förstå att man inte är verksam på alla kognitiva plan. Dessa är talande och tänkande djur, men de har (i detta liv) inte anden med sig. Jag dristar mig inte till att förklara vad slags KARMA detta är, vad dessa själar har att lära sig.

Mona identifierar sig med gayrörelsen eftersom hon själv är en annan instantiering av samma princip, den där Naturen går i baklås och i normala fall via ändalykten eliminerar otjänliga produkter. CHUN kan också generellt gälla alla människor som upplever svaghet. Frågan är delikat, men minns att hon alltjämt vårdar minnet (enligt intervju för inte så många år sedan) av ett barn som dog spädbarnsdöd. CHUN, Den Oartikulerade Själen.

Kinesernas yin/yang-lära må ha varit en idealisering av naturens polära grundnatur, och möjligen tonade de ner fall av homosex bland däggdjur - sådant som samtida etologer i väst älskar att framhålla som ett led i en genderpolitisk agenda. Men kineserna hade en klar idé om naturens normala och abnorma funktion och såg avvikelser i naturen som varsel om dåliga ting.

En president som tillsätter en man som manipulerat sin kropp för att likna en biologisk kvinna är i en traditionell världsbild, dvs en sådan som övriga världen förutom det sekulära väst stöder, ett varningsomen.

Med utgångspunkt från Ho Lo Li Shu-ominat är det därför logiskt att betrakta "systemfelet" i amerikansk säkerhetstjänst, som nästan orsakade ett nytt flygplansdrama, och utnämnandet av den här politikern som blott skilda instantieringar av "ögonblicksbilden" av Obama på väg mot en mörklagd och plågad vandring.

Redan den första textraden avslöjar att Obama blivit "rövknullad" (tortyrstaven i ändalykten) bortom sans och förstånd (det är nämligen de här preliminära skeendena som leder till att han går vilse i "den mörka dalen"). I homosexuella kretsar finns mer information om mänsklighetens allra mest degraderade själar där analt relaterad brutalitet inte bara är bildspråk utan utagerat beteende.

Det är uppenbart att Obamas omen väl beskrivet hbt-människans predikament enligt ovanstående resonemang om medhavt karma från tidigare liv (som kan åtgärdas om man inte fortsätter förvilla sig in i den mörka dalen). Hans omen är alltså en signal att han, på samma sätt som Mona Sahlin under sommaren förutspås motta Himmelens Mandat (tydliga tecken på att vara "Den Utvalda" i sitt sammanhang), har övergivit Vägen/Tao - spelreglerna för hur saker och ting tillgår i Naturen.

(Naturen här måste fattas på ett dubbelt sätt, Naturen har en synliggjord, materiell aspekt, men styrs på den "osynliga baksidan" av intrikata lagar. Kineserna var hängivna studenter av dessa osynliga principer.)

Mycket riktigt tog Obama genast personligt ansvar för Detroit-incidenten - han kunde som "kejsare av USA" inte ha gjort något mindre! När det gäller tillsättandet av hbt-individen är emellertid vår egen kulturellt betingade blindfläck sådan att vi inte ser att den ur den gamla kinesiska kartläggningen av "naturlagarna" rimmar exakt med bristerna i USA:s säkerhetssystem. Hade jag inte studerat Förvandlingarnas bok i årtionden, hade jag nog inte sett den här kopplingen pga vår tendens att upphöja vår egen kulturella praxis till rättesnöre och normalitet.

Således: saker passerar just nu under Obamas/USA:s (de två är en) radar som borde ha mönstrats ut eller reformerats. Här ska man minnas att den gamla kinesiska filosofin tillskriver människan den tredje viktigaste aktiva rollen, näst efter de aktivt danande energier som representeras av Himmelen respektive Jorden. 

Djuren kommer långt ner på skalan eftersom de inte ens är "herrar över sina kroppar" utan tvärtom slavar under de naturligt givna begären. Det är på den låga nivån en bildad (antik) kines placerar en homosexuell eller någon som går så långt som att operera om kroppen. Den kropp naturen givit människan var nästan helig för kineserna och inget att protestera mot. Därav effektiviteten i de kroppsliga straffen, brännmärkning av pannor, kapande av näsan, hugga av en hand eller en fot.

Skillnaden mellan västkulturen av idag och antika kulturfolk är alltså att vi inte längre tror människan har en inneboende andevarelse eller på att Naturen är en "medveten intelligens" och därmed normativ för människan, hennes avkomma. Därmed saknar västerlänningen förankring i Tao/Normen och värdesubjektivismens degenererade hybridformer sprids ogenerat.

Från det man har en upplevelse av vem man verkligen är (bortom dagjaget), är man i en ny position att bedöma och bättre kanalisera sitt undermedvetnas tendenser (vilka t.ex. astrologin studerar med sin symboluppsättning).

Väst tog den lätta vägen till billig framgång (månresor, genmanipulation) genom att enbart fokusera Jordelementet och förneka existensen av alla de övriga tre!

Så Obamas "onda omen" är således bara delvis begripligt för en sekulär västerlänning. Vi kan fatta att en "terrorist" hotar OSS. Men i det gamla Kina skulle båda de här incidenterna i upptakten till Obamas 2010 klassificerats som anomalier, varsel om att landet börjat tappa greppet eller redan har förlorat siktet på Tao.

Den färgade Obamas identifikation med de "marginella" i tillsättandet är enligt den kinesiska ödesmetoden en signal att USA nu är svagt - en förskräcklig invit till fler attacker utifrån. Det är det jag varnar för: fjärilens vingslag som slutar i något mycket större tusen mil bort!

Därför är heteronormativitet viktig, och Obamas politiskt motiverade tillsättande av en hbt-människa är, tvärtom från att vara en seger för en minoritetsgrupp (vilket på kort sikt det är), en händelseutveckling som kan komma att skada Obama själv eller hela USA. "Den rövknullade" kommer nu att dominera "tre år" och frågan är om Obama ens blir omvald...

Låter jag här som en fundamentalistisk kristen, må det vara så. Den gamla kinesiska synen på Naturen gjorde det folket observant för "tendenserna i fröet". Jag har funderat mycket om Obamas intrapsykiska störningar i samband med hans kinesiska födelsehoroskop, och fast jag inte redovisade allt där, bygger tankarna på intryck av andra personer födda under HSIAO CHU, "Den ringa näraren".


Intressant nog verkar Obama sy ihop en välbehövlig sjukvårdsreform, men hans 2010-omen fokuserar via sin väldigt degraderade symbolik något helt annat. Så är det med symboler, de är likt kartan en nedbantad bild och fångar vad kartritaren upplevde som det mest signifikativa... Man kan diskutera om kartan innehåller rätt identifikationspunkter eller ej, och väst har som sagt bestämt sig för att rita en egen karta, utifrån sitt eget huvud.

Astrologiskt grattis till valsegern, Mona

Ryktesspridning på låg nivå, att Mona Sahlin ska fasas ut till förmån för en Magot Wallström som återvänder från sin EU-karriär. (AB, mer info i Expr)

(S) är visserligen inte mitt eget val (lika lite som alliansen) - vem vid sina sinnens fulla bruk går loss på socialdemokratins likriktning av folk genom att upphöja truismen att människan är en social varelse till en pseudoreligion samtidigt som den inte artikulerat något annat än en hoper materialistiska livsvärden?

Mig tycks den en doktrin från helvetet som säljer ut människan billigt, för bara några silverpenningar! Människan lever inte av vatten och bröd allena. Jag väntar alltjämt på den Nya Politiken i linje med Platons filosof-kungar. Det går inte att styra lergröt inifrån samma lergröt. Den materiella domänens välgång kräver styrning från den transcendentala domänen.

Men...mot den illvilliga ryktesspridningen kan den här bloggen redan nu preliminärt utropa: Segern är din, Mona!

Åtminstone enligt den ålderdomliga kinesiska ödesmetoden HO LO LI SHU (floderna Ho och Lo:s rationella talvärden). Jag har svårt att se hur någon annan tolkning är möjlig när sommarominat, som sträcker sig till just innan höstdagjämningen (valet är den 19 september), utropar "HON ÄGER MANDATET!"Och med "Himmelens mandat" menas naturligtvis den transcendentala domän Mona och den sekulära människan förnekar! Sådana är dagens otacksamma och falska barn. Himmelen styr dem till positioner där de gör bäst nytta men den till egot bundna människan tror att de gör det själva!


Sommarens övergripande tema kallas PI, "Den Blockerade", och beskriver någon som är värd ledarskap men hålls nere av ringare människor. Allt detta kastas dock om via den "kontrollerande" fjärde linjen (räknat nerifrån) som äger tolkningsföreträde. ("Nine at fourth" syftar på att yang-principen, illustrerad av en heldragen linje, har talvärdet nio i det gamla systemet.)

*****

Årets fjärde kvartal för Mona, dit själva valdagen troligen bör räknas, rubriceras som TAI, "Det stora flytet", eller, "Att bli väldig". Går inte tankarna till statsministerämbetet här?

Om så är, förstår man varför den preciserande tredje linjen bara smakar obehag. Bilden som ges är någon som är långtifrån "väldig" eller "homefree". På sina egna termer skildras här soldater som ännu är ute i fält, men ännu inte fullbordat erövringen. De manas att njuta sin färdkost och minnas att efter en lång och tröttande marsch kommer säkerligen ett nerförslut (medvind) och att den som är ute i fält säkerligen kommer att få se sin hemtrakt när expansionskriget är över. Men just nu är man fast i ett ämbete eller bunden i ett företag.

I termer av det mandat som som gavs under sommaren kan vi inte annat än se höstominat som en väldigt blek och darrande Mona som statsminister, långtifrån säker på att hon är uppgiften mogen. Situationsbilden liknar henne vid en huttrande fotsoldat, ute i fält och långt bort från allt hon varit van vid.
Hade höstominat varit det enda underlaget, hade jag inte trott på Monas seger - det är det föregående sommarkvartalets distinkta löfte om det politiska ledarmandatet som övertygar mig.

*****

Den självklara dubbelkollen är förstås Fredrik Reinfeldts säsongsomen! Vad om också dessa skulle lova gott? Tja, det gör de inte! Hans sommar kallas "Bråddjupet" och skildrar en störtning ner i ett fängslande hålrum. Det kan man kalla vikande opinionsiffror precis som Monas omen talar för att ha fått mandatet!

Faktum är att Reinfeldt sommaren 2010 befinner sig vid KAN/Gropens översta linje som talar om en människa som utan hopp om benådning spärras in i en fängelsehåla (en grop). Dess mynning har täckts över med vassa törnen och tistlar för att förhindra att vederbörande rymmer. ("Permanent fast i låga opinionssiffror på hålans botten"?)

Höstkvartalet UPPREPAR samma omen, men skiftar till bottenlinjen och dess lakoniska domslut, här i lätt parafras: "Oj, du snavade och föll bestämt. Sådan otur då."

(Reinfeldts födelsetid har angivits till 9:54 på nätet. Men jag har den inte verifierad på samma sätt som Monas.)


******

I sanning, det ska bli spännande att se hur det här gamla kinesiska prognossystemet faller ut för Mona och bakvattnet Svedala! Barack Obamas vinteromen 2010 var ju inte så lovande och tycks sträcka sig ur sitt tidsfönster för att sia om en flerårig negativ trend...


Ho Lo Li Shu-kalkylator och regler för manuell årskalkyl på hall-of-man.com