lördag 28 januari 2012

Banksvindel och girighetDet går inte att titta på en sådan här rubrik i DN utan att frågorna väller fram. 

Vad handlar det här egentligen om? Jo, att bankerna vill tjäna ännu mer pengar på sina kunder. När de inte kan ta mer betalt för värdelösa råd, kan de göra som Reinfeldt, som så framgångsrikt lurade svenskarna att lämna sina a-kassor för att kunna smyginföra låglönesamhället och framskapa den nya rättslösa och osäkra medborgaren.

När svensken via riktade artiklar som den här förmåtts att känna motvilja för cashen bara för att kostnaden tär på hans plånbok, då skjuter inkomster för banker och kreditkortsutfärdare i höjden.

Människan är av Naturen skapt som en självisk och kortsiktig idiot. Lyckligtvis existerar Själavandringen och med tiden vaknar vi upp, var och en i vår takt, och ser Bluffmakarna för vad de är när de kommer med kluven tunga och säger ett men avser något helt annat.

Ett stickprov: Representanten för Svensk Handel som ojar sig över sedelhanteringskostnaden står inte Anders Borg och Fredrik Reinfeldt efter i termer av rökridåspridning: storkorset i Mörkrets kvalitet och ovanpå det en oändligt pengakåt Måne! 

Och för att toppa anrättningen en motivationskraft - Solen - helt berövad all seriositet genom den fräcka lurendrejaren Satan (fixstjärnan Algol). Satan är den inre rösten som viskar och förleder människan att välja fel väg. 
Sinnet är utåtriktat, "proaktivt" i Skytten men här baserat på en Jupiter som står i penningens tecken Oxen och därtill med penningens planet Venus hemma och - än värre - ett år då girighetens Drakhuvud förstärker alla tendenser i detta extremt materialistiska tecken.

Det är således ingen tvekan om att denna Skytt inte ens är i närheten av sin normala status som filosofi, laggivare, nobel varelse. Fixeringen vid dödens Jordelementet degraderar vad än megafonen Eld uttrycker.

Handelsmannen Merkurius står i aggressiva Väduren och disponeras av aggressiva Mars med dess vilja att härska och sätta agendan (Lejonet). Således: snarare butikschefen än försäljaren på golvet - om det antika resonemanget går att följa.

Att Solen - livsuppdraget - är något av ett skämt, utan ett uns av seriositet, kan kanske bäst fattas mot bakgrund av handelsmannens sämre sida: den ohederliga bilhandlaren, butiksägaren som märker upp priset och kallar det "mellandagsrea". Horoskopet visar fascinerande nog själva essensen av mänsklighetens sämsta instinkter. 

Jag känner en handlare född med ett nästan identiskt horoskop som ständigt smider planer för att lura sina kunder att konsumera annat än det de egentligen behöver... Algol eller Satans huvud är faktiskt kanske främst en "Trickster"-figur, ett antal fall på Sideriska siktet har börjat tyda på det.

Andra horoskop i samma division:


Frågan är om krämare någonsin vetat vad sant och osant är... Moral och ärligt tal tillhör inte den yrkesgruppens ledmotiv, varför Platon tydligt deklarerade att de aldrig må ingå ohelig allians med politikerna. I dagens Sverige har emellertid de mest självklara spelregler för att hålla ett samhälle på rätt köl satts ur spel av marknaden.

Det är som ett töcken i vår tid får Moderaternas historia att i hybris söka framstå som progressiva och välmenande och som de gamla sunda insikterna om den kraftfulla och rättrådiga Staten aldrig formulerats på jordens yta. Tvärtom. Filosofi är inte lönsamt basunerar Svenskt Näringsliv ut i ett desperat försök att göra svenska folket till marknadens tanklöst livegna.

Detta Sverige vari en så här underligt dubbelbottnad artikel om "dyra sedlar" publiceras är ett land där moderata lokalpolitiker står polisanmälda för något som mest liknar förskingring av samhällets tillgångar.


onsdag 25 januari 2012

Pseudoliv. Eller: Hur högerregeringens propagandaministerium krymper svenskens tankevärld

[Kort efter detta inläggs publicerande lägger SvD 11.15 ut en intressant artikel som gengjuder av en krök av den meandrande floden här nedan. Nu är Moderaterna ute och gapar om individuell frihet, skriver artikelförfattaren, medan misstankarna ånyo går mot hemliga bidragsgivare från näringslivet som köpt sig den bland moderater sällsynt kluvna tungan.]

*****

Kapitalistrealism, som jag förstår den, kan inte begränsas till konsten eller till det kvasipropagandistiska sätt på vilket annonsmarknaden fungerar. Den är mer som en allt genomträngande atmosfär som betingar inte bara kulturproduktionen utan också styrseln av arbete och utbildning. Kapitalistrealismen fungerar som en slags osynlig barriär som begränsar tanke och handling.
--Mark Fisher, Capitalist Realism. Is there no alternative?

Vi har den som en klibbig hinna inuti huvudet från morgon till kväll, det är ICA-Stig och kriminellt skrikiga Siba-chefen, det är himmelens änglar så vulgariserade i reklamen att de faller för män som köper en viss antiperspirant - och bokstavligen tiotusen andra exempel.

I politiken är det samma sak: I det mest suspekta fallet av korruption har Moderaternas egen familjen Kennedy syltat in sig totalt i skräpmatskedjan McDonalds förehavanden att, när den här korrupta perioden av borgerligt styre är över, en sanningskommission måste tillsättas och reda ut hur mycket restaurangnäringen egentligen betalade Moderaterna som parti, för den meningslösa momssänkningen.

Kort sagt, vi ser inte längre verkligheten vi raglar runt i pr-makarnas kulissväggar. Jag har f.d. bekanta från IT-branschen - barn av vår tid - som inte förmår prata om något annat än varumärken! Deras intellekt är helt förkrympta, de lever någon annans liv men har lurats att tro att de själva väljer sina tankar och verksamheter. De skiljer sig inte det minsta från antikens galärslavar förutom att de perspirerar mindre i sina bullriga kontorslandskap och begynnande koncentrationsstörningar som dessa bevisligen ger upphov till.

I samband med det extremt koordinerade tidningsdrevet mot socialdemokratiska partiordföranden Håkan Juholt - notera hur han fälldes på grund av några få punkter som högertidningarna drog om och om igen tills t.o.m. mindre vakna socialdemokrater själva var övertygade om vilken dålig människa han var - i samband med denna parodi på journalistisk verksamhet kunde man lätt få intrycket att detta var Sveriges mest djävulskt iscensatta pr-spinn någonsin, bakom vilken lurade en mäktig regissör som förfogade över ett enormt kapital med vilken att köpa sig braskande skandalrubriker om Juholts "inkompetens" i ett drama i tre akter. (Jag tyckte mig se just tre vågor i drevet med finalen i Juholts resignation.)

Kanske är det alltför konspiratoriskt att se en enskild individ i en så mäktigt övergripande roll, men sanningen är som matematikern Mandelbrot visat oss i naturens sätt att fungera fraktalt att en struktur upprepar sig genom ett helt system. Alla högertidningar synkade sig som på osynlig order och drev åt samma håll. 

Men låt oss för enkelhets skull Personifiera denna osynliga ande eller idéström. Låt oss kalla Personifikationen pr-specialisten Per Schlingmann, en moderat partivän som Fredrik Reinfeldt på tveksam grund inrättade en regeringstjänst åt. Det synes som om Fredrik Reinfeldt, lika lite som hans hustru (nu en av flera som polisanmälts för trolöshet mot huvudman), klarar att hantera ens elementära logiska kategorier: har någon ens tittat på innehållet i Schlingmanns dagliga verksamhet? Hålls de särintressen vilka använder Moderaterna som en svängdörr med inbyggd dimridå, hålls dessa åtskilda från regeringens uppdrag? Jag skulle inte tro det. 

Det gällde nu att värna högerns rätt att hålla svenska folket kvar i det hallucinatoriska tillstånd av konsumism. Det låg ett outtalat hot i Juholts aura, hotet om att staten återigen skulle stärka sin position visavi "marknaden" och dess hundra och en pr- och reklambyråer som nu i många år kunnat söva svensken och reducera honom till en privat-konsument med enda livsmål att designa sitt eget förpuppade lilla liv. 

Juholts sista ord till Fredrik Reinfeldt, innan vår personifikation Schlingmanns regisserade tredje akt nådde finalen var något i stil med: "Vem har givit dig, Fredrik Reinfeldt, mandatet att slumpa bort medborgarnas skolor och sjukhus? Vem?" Statsministern svarade inte. Han kunde inte förklara sin egentliga Plan, varför han blivit hyrd av Storkapitalet för att smula sönder svenska folket i lättkontrollerade små ego-individer som bara "satsade på sig själva" - i "valfrihetens" namn. 
 
Illasinnade människor som Fredrik Reinfeldt, människor som drivs av ett oförsonligt inre hat till alla systemiska lösningar, har smutskastat själva idén om staten som det synliga uttrycket för en mänsklig överenskommelse om en gemensam struktur för deras allmänna väl. 

Onda människor vet att ensam är svag, men i illvilja har de istället spritt en myt om att "individen är ensam ansvarig för sitt liv" - en patenterat falsk utsaga som lurar unga människor att det varken finns en stat, den mot staten fientligt inställda "marknaden" (staten kan ju sätta stopp för rovkapitalism) och framför allt inte något sådant som fackföreningar som tillvaratar ens intresse av att slippa bli blåst av fräcka arbetsgivare. 

Allt som kan rubriceras som "övergripande sammanhang" hålls utanför den unga och oerfarna människans synfält, det enda som pushas är individens Ego. Marknadskrafternas baksluga upphaussning av Ego för att öka försäljningen av egorelaterade produkter får dessvärre bieffekter som försämrar hela samhällets tonläge: unga människor idag har ruttnare attityder än någonsin förr, de saknar förmåga att tänka - för reklamen har inte lärt dem den lilla detaljen.

När IT-firma där jag jobbade 1998-2001 (Sveriges fjärde största) gick i graven efter oansvarligt slarv med riskkapitalisternas pengar, var jag, tio-femton år äldre än den genomgående unga (och lättkontrollerade arbetsgruppen), den enda bland huvudkontorets 65 anställda som var medlem i en fackförening. "Marknaden" tvangs utbetala mig skäligt avgångsvederlag för att arbetsgivaren kringgick reglerna om turordning - alla de andra sattes på gatan med en spottstyver i hand. 

Några år senare hade "Marknaden" löst problemet med löntagarnas vederstyggliga trygghet - en hämsko och irritation för svenska och internationellt kapital: från sin bulvan Fredrik Reinfeldts Nya Moderater, som man lyckats finansiera hela vägen fram till valseger, kom genast att "Tack för jag fick komma till makt" i formen av Moderatregeringens chockhöjningar av a-kasseavgifterna. 

Med en djävuls list visste de som låg bakom dessa att svensken skulle lämna a-kassorna i drev för att rädda sin disponibla månadsinkomst från att krympa. Nu var svenskarna sårbara och samhället kunde göras hårdare, snålare och medborgarna hade billigt sålt bort sin enda säkerhet: att styrka ligger i att människor samlats i grupp för att bekämpa orätt. Nu stod var och en maktlös inför en arbetsgivare som bad om några extra övertidstimmar (obetalda). Men än hade den duperade svensken inte fattat vidden av sina val. Den insikten skall komma först vid sjukdom eller förlorat jobb...

När jag under arbetslöshet av en "coach" - den moderatledda regeringens kreation för arbetslöshetsproblemet - får höra om "mitt personliga ansvar", kunde jag bara skratta åt flosklerna. Det är ICA-Stig i en annan tonart. Hjärnfyllning. Det är inte individen - det är Systemet som individen finner sig i och vars villkor man är hjälplös inför!

Marknaden vill inte ha full sysselsättning, den behöver en "jämviktsarbetslöshet" (lagen om tillgång och efterfrågan) som är en komponent i löneregleringen. Om löntagaren blir omåttlig, "omorganiserar" Arbetsgivaren bara, och sparkar de äldsta - de som kommit längst i sin löneutveckling. Sen, magiskt, behöver Arbetsgivaren plötsligt ny personal och då alltid oerfaren och billig sådan. Gärna "några års erfarenhet" men absolut inte mer.

Under Moderaterna har arbetslösheten dragit över denna för företagaren och marknadsvänliga politiker så åtråvärda jämviktsarbetslöshet. "Turligen" hade Marknaden en plan med sin frontman Fredrik Reinfeldt. Denne hade redan tidigt i sin bok "Det sovande folket" visat att han var rätt man för uppdraget, rätt man att fullständigt riva ner det svenska välfärdssamhället, driva tillbaka fackets makt och tillse att svensken sjönk allt djupare in i vår version av den amerikanska drömmen - en individualism så självupptagen att den inte längre förstår de omgivande samhällsmekanismerna och därmed blir ett perfekt byte för reklambranschen hjärntvätt. 

För det är ingen tvekan om att dagens svensk, fast läskunnig, nu är mer trivial än troligen 1800-talets fattigsvensk var. Han har ingen individualitet längre utan lever bara som en refraktion av de stora Varumärkena. Tidsandan har t.o.m. drivit honom att göra sig själv till ett litet varumärke ute på marginalen.

På Facebook frodas det sociopatiska beteendet: En beklämmande hög del av dessa "vänner" tänker både två och tre gånger innan de säger något i det öppna. Klickar på "Gilla"-knappar för att höja sin egen status när det verkar lönsamt att så göra. Det är ett falskt pseudoliv utan motstycke. Minns FB-uppfinnarens namn: Zuckerberg. Sockerberget. Smöra, förställa sig, sockra anrättningen för att den ska framstå som mer aptitlig. Mig ger Facebook bara kräkupplevelser.

(ICA-Stig och sällskap representerar också sockrandets princip - en förrädiskt skönmålad yta. På mitt ICA är nyanställda kassörskor sprittiga och glada i ungefär två veckor, sen faller de in i samma gråa moltystnad som utmärker den här butiken i hjärtat av det högervridna Stockholm.)

Jag dröjde flera år innan jag gick med i FB, bara för att stanna i entrén, chockad över den triviala tankehöjd det här systemet hade tvingat in gamla vänner i. Så där lät de inte på den tiden man träffades lajv! Eller gjorde de? Jag försöker minnas om människor för tio år sedan verkligen ägnade så mycket tid åt att prata om Saker och snart glömda Aktualiteter. Det kanske de gjorde, bara att den ambitionsnivån är så trivial att jag valt att glömma den för de goda stunderna... 

Men jag tror att folk ändras till det sämre i sina liv. Visioner är numera lika farliga som Reinfeldt anser att sådana är. Människors vision femton år tillbaka har nu aktualitet och få är annat än barn av sin tid, få var födda som "trestegsraketer", och med bränsle nog att transcendera de former som blir likstela i samma ögonblick man bemäktigar sig dem

Vi lever i något som har kallats "kapitalistrealism" - en pseudoverklighet där tankeväggarna är inhumant snävt satta. Den som passivt eller aktivt bidrar till att ett unikt svenskt projekt som välfärdssamhället faller samman är inte värd några förmåner alls i sitt nästa jordeliv. Där - om än inte här - kommer plötsligt de moderata coachernas falska tillrop om individens fulla ansvar för sin situation plötsligt att klinga sant.

*****

Horoskopet för Personifikationen av Operation Mindfuck Sweden:
tisdag 24 januari 2012

Det är alltid en "enskild"...
Bemanningsföretaget Uniflex vd pudlar med samma argument som Fredrik Reinfeldt förvandlat till något löjeväckande slitet: det är alltid enskilda individer som förstör för oss duktiga. 

Det är aldrig fråga om att ta två steg tillbaka, överblicka om det är Systemet som sådant skapar dessa högfrekventa "malörer". Borgerligheten har en besynnerligt förljugen bild som låtsas som om inte system och strukturer existerar!

Vd:n krälar i stoftet bara dagarna efter förra skandalen där regeringen låtit outsourca lärarlicensiering till ett bemanningsbolag och där anställda vittnar om bisarra procedurer för att minska utgifterna. Kissblöjan version 2. 

Det är dags att göra upp med Reinfeldts sjukliga privat-ideologi - den föder en kontinuerlig ström av "enskilda" missgrepp - t.o.m., tydligen, inom hans egen familj. Sådant här brukar man alltid kalla systemfel - utom då fanatiska ideologer sugit sig fast vid makten med tom och vilseledande propaganda och där allt som sägs har ytterst viktiga aspekter utelämnade ur de högtravande talen.

Logos omprogrammerar Jorden
Solen - Människans innersta An-Ledning (Logos) - slungar den här veckan ett enormt informationspaket mot Jorden (DN, SvD, AB, Expr, GP). De ateistiska invånarna på den här planeten tolkar fenomenet som slumpmässigt kaos och varnar för störningar i deras egna enkla kommunikationssystem. Så talar myror som kryper runt på en yta de inte förstår ett dyft av.

I själva verket är det den kosmiska intelligensen som via det här systemets tillförordnade chef "tweakar" ödet för planeten Jorden. Gudarna i universum står i ständig kommunikation med varandra, men på en magnitud människan gjort sig ovärdig att förstå.

Jag kan tänka mig att utflödet från Solen innebär att en och annan Dödsbringare föds de här dagarna. Svensk borgerlig press har just visat vilken ofattbar ondska som ligger i luften genom sitt utomparlamentariska demokratitrotsande drev som ledde till en partiledares avgång. Dessa tidsandor söker manifestera sig genom alla till buds stående kanaler.
Detta är det lilla domedagsåret 2012 där folk kommer att tvingas - inifrån - att bekänna färg.

*****

Här en klok amerikansk kvinna som längsmed ockultismens tankar om kosmos beskaffenhet funderade i samband med Solens ökade aktivitet under förra sommaren. 

En period, vill jag minnas, då jag ilsket rödfärgade min astrologiblogg parallellt med att Anna Settmans och Jan Helins Aftonbladet drev ett sanslöst krig mot Sveriges konung och hatdebatten kulminerade i nya regler ... för folket att underkasta sig men inte tidningsmännen!


2011: Största solflamman på fyra år (heliocentrisk)
2012: Största solstormen på sju år (heliocentrisk)

I det aktuella (nedre) horoskopet formas nu den gudomliga triangeln i Eld - som Solen ser det. Lagens Jupiter (lagen om Kärleken!), krigarens Mars och Dödsängeln och sändebudet Merkurius. Må Jorden, sjunken till den irrationella och giriga Vattensjälens nivå, koka och fräsa! Nowhere to run. Detta är domens tid för dem som predikar vinstintresse, maffiamentalitet och vänskapskorruption (Kräftans degraderade uttryck).

Notera den heliga vreden i det aktuella horoskopet - Solens reaktion på den svenska borgerlighetens övergrepp mot Håkan Juholt (Sol-Lejon) - en man som hotade ta Girigheten i örat och naturligtvis måste elimineras före hans ord började vinna gehör. 

Att hände i Sverige så nära inpå solstormen (som omen), visar var Världens Mörkaste Fläck just nu finns, vilket land som till fullo sugit i sig Satan. Mörkret regerar det här landet med Fredrik & Filippa Reinfeldt som kung och drottning - men ett omedvetet par nyttiga idioter. Eller vilket betyg ska man sätta när den senare just blivit polisanmäld för trolöshet mot huvudman - Stockholms folk?

Juholt stämplades som lallande småstadsbo, men vad är det för bedragare som kallat sin politik "ansvarsfull"? Ser du inte skämtet du kan ha köpt? Då kommer den heliga vreden att brinna genom dig inifrån ditt solhjärta. Brinna inifrån och ut tills dess att den lilla skärselden tvättat smutsen ur ögonen på dig och du åter kan se vad som händer i landet.

onsdag 18 januari 2012

Hur DN bygger fiktiva sinnebilderDet är fascinerande, dessa småpampar som via någon medieutbildning nått ett tidigt karriärmål och får designa förstasidan på en manipulativ tidning.

Hur man väljer att foga ord till ord är antingen en följd av omedvetenhet eller i avsikt att påverka läsaren.

Det är säkert med belåtenhet den Reinfeldttrogna förstasideredaktören på Dagens Nyheter söker presentera statsministern som den du, lilla osjälvständiga svenska medborgare, bör identifiera dig med. 

Samme Reinfeldt som i all avsaknad av verkliga statsmannakvaliteter ägnat sig åt att betygsätta andra (så även i dagens riksdagsdebatt) som en liten skolfröken som rättar barnens uppsatsprov.

Och så denna hjärntvättade tidningsredaktör som på exakt samma linje återskapar klassrummets betygsättning.
 
På min andra blogg har jag pekat på att Sveriges folk låter som struntviktiga besserwissers och ovanstående utsnitt bekräftar detta obildade men ack så grötmyndiga folk. "Mellanstora hundar som gläfser som om de tillhörde de stora."

Den enda substantiella fullträffen i meningsutbytet Reinfeldt/Juholt stod ändå Juholt för. Han använde det färska exemplet om hur Fredrik och Filippas parti slumpade bort sjukhuset Serafen till "ståndsmässiga" bekanta. Det är så obehagligt, det som händer i Sverige, att man saknar ord. 

Men de journalister som enligt sin yrkesetik lyfter fram sådant material gör det utan stöd från ägarintressena. Nyheten dör efter ett dygn och det blir inga drev som är den metod man använder för att påverka dig - du dumma svensk. Men bli immun mot pressen - det är enda sättet att återerövra sin hjärna och genom den förstå vilka de Verkliga Aktörerna i den här soppan är.

Var är JÄTTERUBRIKERNA om hur Fredriks hustru Filippa skrev under på bortslumpandet av ett helt sjukhus till några moderata klippare (läkare)? Det pågår skamlös kriminalitet i det moderatdominerade Stadshuset i Stockholm och i landet i stort.

Men borgarpressen talar enbart om personliga tillkortakommanden hos Juholt, nonstop. Det är som en riktigt dålig film, alltihop. Och det är just du, svenska idiot, som är måltavlan för denna nivåsänkning. För skulle du börja tänka på sakfrågorna och inte personerna, då ryker Fredrik & Filippa och deras anhang redan i nästa val.

För det här är ju faktiskt bara ett plumpt gäng med en rövarpolitik, och även om du inte känner det just ny, försök se konsekvenserna av den här plundringen femton år in i framtiden - då när du fått sänkt lön eller jobbar tjugo timmar övertid för din nya Slavdrivare. Då kommer de där inledande skattereduktionerna tydliga att visa sig ha varit mutor för att lura av dig din valröst.

Nu står du där utan stöd i ett samhälle och kan inte ens köpa dig fullgod vård. Då ångrar du att du lät ett gäng rövare övertyga dig att det var hett att satsa på Privatismens ideologi.


tisdag 17 januari 2012

DN spottar i motvind
Anonyma skribenter på DN:s ledarsida hånar Håkan Juholt genom att, troligen utan att ha torrt på fötterna för sin approximation, påstå att (s) på "bara några timmar" beslutat sig för ett fortsatt nej till europakten.

Tankarna går osökt till en viss statsminister, han som konsekvent säger ett till folket för att köpa deras röster och sedan gör det som i huvudsak gynnar samhällets ynkliga lilla toppskikt. Den individen behövde hela nitton timmar för att ens samla sig till några allmänna men lugnande ord i december 2010 när Sverige fått sin första självmordsbombare!

Tala om att kasta sten i glashus.

Nej, politik har inte sedan de gamla grekerna handlat om sanning. Det är därför de tänkare som var betydligt större än oss idag insåg att politiker måste ha en expertstab av filosofer över sig. Med rövaren, det giriga Näringslivet, har idag korrumperat och vänt världen upp och ner - och väst kommer att kapsejsa - varför tror du överklassbåten Costa Concordia gjorde denna uppvisning inför våra häpna ögon just i årets upptakt? Det betyder att antikens insikt om marknadens rätta plats i botten på beslutskedjan trotsats. Ingen ska tro att en sådan civilisation är annat än döende. 

Den kloke ekonomen Klas Eklund trodde sig på DN häromdagen säkert veta att kapitalismen inte är i fara, trots att han med egna ögon sett hur illa den fungerade. Men en ekonom tar sällan extraordinära händelser utanför sitt skrå i beaktande. Costa Concordia var ännu ett omen från Naturen, vid sidan av fåglar som faller från himlen, gigantiska fiskstim som strandar på kusten till ett land som knappt hunnit hämta sig från ett oerhört massmord. 

Människans hybris, dennes idag extremt degraderade ego, hindrar henne från att lägga meningspusslet med alla de bitar som presenterar sig själva. Och det är därför hon kommer att springa rakt in i vägen - där eldskriften lyste varnande på hundra meters håll - om hon haft ögon att se med och öron att höra med.

Nästa system på jorden blir överhuvudtaget inte ekonomiskt och det kommer att ske en utväxling av själar. Många människor som lever nu, är här för sista gången. För de som förstått framtidens melodi väntar ännu många härliga återfödelser till en jord som kommer att bli grönare igen.

SvD arbetar med samma smutskastningsmetod som DN och gör en höna av en fjäder i sin famöst perspektivlösa "faktakoll". Så här beter sig ringa tänkare: de riktar in sig och hackar på detaljer i ett bygge de som som helhet inte kan rå på eftersom de själva står på Felstegets Sida.

Bara i så måtto också läsarna lurats in i en negativ spiral av fokus på det enskilda trädet och tilltagande famlande i skogsmörkret, har den här typen av journalistisk någon effekt. Och frågan är om inte svenskarna är rätt rejält grundlurade av sina styrande i dagsläget.

*****


Habituerade läsare av DN/SvD ombeds höja blicken från sådant här pedanteri och läsa AB:s ledare i samma ämne. Där ges ett större och mer begåvat perspektiv. Och framför allt ännu ett exempel på att den av regeringen Reinfedldt orättfärdigt insmuggade pr-agenten Schlingmann (m) nu tycks ha drillat även försvarsminister Tolgfors (m). AB ser honom använda den moderata strategin: stjäla från socialdemokratin, trygg i förvissningen att högertidningarna lägger en massiv rökridå över nesligheten genom att smutskasta originalet. VAKNA, svenskar!

måndag 16 januari 2012

Juholt om Lögnens ande

Juholt har brutit en tids klok tystnad meden högermedierna försökte blåsa liv i en tredje akt av Juholt-drevet (föga förstår de ordet "kontraproduktiv").

Han säger (DN), att "det har blivit väldigt enkelt att slänga ur sig och publicera uttrycket lögn. Det har devalverats på ett sätt som jag inte sett tidigare."

Han syftar förstås inte främst på det obildade drägget i samhället, de som använder öknamn som "Ljugholt" i läsarspalterna. 

Så mycket för övrigt för högerpressens tandlösa försök att stävja "näthatet" med t.ex. Facebook-inloggning eller censur. Nu skapar patrasket bara fejkade FB-konton istället, tonen har redan förråats jämfört med i början av AB:s trevande omstart med folkkommentarer. Och skithögarna hittas ständigt på högersidan - rätt logiskt när man ser Moderaternas ogenerade lögner och försök till historierevisionism. 

Den tanklösa massan är bara produkten av medierubrikerna där ordet lögn brukas av lögnare på just Djävulens vis: diabolos är grekiskans "dia ballein" - att "slunga ifrån sig", att projicera på den andre exakt det som i själva verket är ens egen innersta natur! 

Så Juholt har rätt stora delar av landet ligger under havet, som ett sjunket Atlantis. Men här var det inte gudarna som straffade befolkningen utan vi som gör detta mot oss själva. Bor det självhat i svenskarna? 

Är det för att, som jag misstänkt, vi har en stor procentsats återfödda tyskar som pursvenskar just nu? F.d. nazisympatisörer i vars själsdjup ånger blandas med nedgjord stolthet så att folksjälen f.n. är snuskigare än i mannaminne. För minns: en folksjäl är bara samlingsnamnet på alla de individer som drar sina strån till stacken. 

Och återföds tillräckligt många från ett tidigare liv i korruption (eller genom något mirakel alla pursvenskar dör i farsot och enbart lämnar den lilla andelen invandrare kvar), då förändras också bestämningen av vad folksjälen innehåller.

Om Juholt undrar varifrån detta nya modeord "lögn" kommer, måste undertecknad erkänna sin del i "skulden". Jag tror det var i februari 2009 då jag första gången bloggade om Sanningens och Lögnens ande, de två kontrasterande krafterna i den gamla judiska mystik som påverkade läraren Jesus så kraftfullt.
 
I april samma år tittade jag särskilt på en renässansbritt som t.om. hette sanning i efternamn och predikade mycket om sanning. I samma inlägg också ytterligare sanningsord från den judiska grupp från vars led Jesus blev en världskändis som få andra.

Den dualistiska modellen är lika enkel som ofrånkomlig: polaritet är en förutsättning för ett liv som går att urskilja. Indisk filosofi beskriver likt den kinesiska världen som ett spel som uppstår i spänningen mellan ljus och mörker. Absolut Sanning och Absolut Lögn (eller Materia) må vara abstraktioner men ju närmare mittfältet vi kommer (vår värld) dess tydligare ser man effekterna. 

Här finns alla sorters blandningar, och i Sverige, tyvärr, en väldig massa ulvar i fårakläder som talar ord som "ansvar" fast politiken i själva verket tillhör den mörka sidan. Ännu tydligare blir det när dessa förklädda mörkermän varnar för "visioner" - för att kunna se är ju en förutsättning för att förstå skillnaden på sanning och lögn! Det finns de i höga maktpositioner som inte ens har lärt sig denna grundläggande insikt!

Vissa medier är förstås mer intresserade av att ge stora rubriker åt den misstänkt vältajmade opinionsundersökning som dyker upp bara timmar efter Juholts första uttalande på en tid och som, naturligtvis, visar ännu svagare opinionsstöd för (s). (SvD, AB)

Ärligt talat, hur många är det som fortfarande tror på farsen? 

Drevet mot socialdemokratin är ju totalt regisserat från de med samma intresse som Moderaternas illegalt insmugglade pr- och dödsdoktor Schlingmann i en skräddarsydd regeringsroll, varifrån han smider planer för att hjärntvätta svenskarna med idel lögn och skeva statistikpresentationer. 

Någon observant journalist konstaterade att Moderaterna faktiskt använder Lögnen som arbetsverkstyg och jag har i blogginlägg förutsett att Moderaterna stjäl och spegelvänder t.o.m. en oansenlig bloggares kommentarer. Och detta har hänt. 

Den propagandaapparat som idag slåss om att zombifiera svenskarna håller järnkoll på alla kanaler och tjuvar allt för att vända informationen till sin fördel. Och den gamla judiska gruppen visste naturligtvis vilken transpersonell kraft eller dynamik som ligger bakom sånt här. De personifierade ondskan som Belial, för oss bättre känd som Djävulen.

Men också Djävulen är, likt en folksjäl, bara summan av alla de som ansluter sig till det onda, till lögn och medvetna vinklingar. De tror själva att det inte kommer att kosta dem något eftersom materialisten hoppas allt ska vara slut med kroppens död. Så förvånade de kommer att bli över att det inte tog slut och att de nu bär sin Lögn som en fullt synlig andekropp! 

I skam kommer de att lösgöra sig från de levande och sjunka ner i helvetet varifrån de tids nog återvänder till jorden, de dödas värld.

lördag 14 januari 2012

Nyspråk - inte bara Moderaternas paradgrenI DN: Ett tydligare exempel på vad propagandaminister och förre pr-mannen Per Schlingmann i sin dubbla lojalitet mot Sveriges regering och Moderaterna sysslar med, går inte att finna! När någon spinndoktor kommer på att man ska hippa till Mercedes profil genom att ge den lite vänstervibbar, ger detta en skrämmande insikt om Moderaternas försök att förfalska sin historia och framstå som något annat än de skitar de historiskt varit - och genom lögnförsöket visar att de ännu är - inte är en isolerad svensk grupp som släppt all heder och värdighet bakom sig för att behålla makten. 

Lögnen är i dagens reklam- och pr-drivna värld ett normaliserat tillstånd. Mänskligheten tappade bort det enda som skilde henne från djuren - förmågan att konstruera och sammanställa TANKAR. I missbruket av sin unika gåva är människan nu lägre än djuren eftersom Naturen inte moraliskt kan lastas för att den äter sig själv. 

Det var människan som hade gåvan att höja sig över "allas krig mot alla" och skapa ett "himmelrike på jorden" där alla mår bra. Men så ville inte Rovkapitalet. Så ville inte Fredrik Reinfeldt, vars politik är en horribel fantasi hämtad från någon skev variant av Charles Darwin och "de lämpligas framgång".

I en djupt störd människas värld kan en sådan tes t.o.m. bli till fantasin om att straffa dem som inte klättrat som tänkt i råttans hjul - och det har vi i Sverige sett att Regeringen Reinfeldt sysslat med i några år nu: mot sjuka, mot långtidsarbetslösa. Svenskt Näringsliv vill t.o.m. smiska ungdom på fingrarna om de närmare sig det bildande högskoleämnet filosofi! Kapitalet vill nämligen helst att så få som möjligt anlägger intelligenta och kritiska perspektiv på deras självtjänande och extremt omoraliska drömtillvaro:

1% stormrika men ett helt jordklot i låglöneslaveri. 

Reinfeldt skulle aldrig erkänna att detta är den ofrånkomliga följden av hans politik. Han har kollapsat in i sin Ekonomiska Modell och är nu inte längre likvärdig med De Levande Människorna - han tjänar hjärntvättat en Ideologi. Men vad säger man om den som är offer för sina idéer? Kallar man inte en sådan människa besatt? Otillräknelig? Rent av sinnessjuk?

Samtidigt har Moderaterna, den här historiska katastrofen till kulissvägg, mage att kalla sin politik "ny arbetarpolitik". Detta är en EXAKT analogi till Mercedes oerhört dumma hugskott. Notera dock att de hade intelligensen att abortera projektet. Det hade inte Moderaterna. Vilken exempellös skamfläck de redan lämnat i den svenska historien. Vi kommer att se tillbaka på dessa som de mörka åren...


Fredrik Reinfeldts astrologiska tecken enligt de matematiskt alerta indierna är inte otippat Cancer eller Kräftan, sjukdomen som biter sig fast med tentakelliknande metastaser och, som psykologisk metafor, kan ihärda hur länge som helst i patologiska lögner. 

För Kräftan - fastän på sikt döden för ett värddjur - kanhända ett samhälle - vill ju inte tappa SITT grepp. En lika obehaglig som träffsäker metafor för Reinfeldts parti och de hemliga bidragsgivarna... Se första filmen ALIEN för en perfekt skräckillustration av hur den Irrationella Naturen (Kräftan) beter sig mot sina värddjur... Detta är Moderat politik till skillnad från vänsterpolitik där alla medborgare nått en sådan rymlighet i sina själar och intellekt att de så att säga är dockskåpets ansvarsfulla medregissörer. 

De Vuxna lever mitt i samhället men står samtidigt utanför det, som ansvarstagande och kärleksfulla föräldrar. För detta samhälle är deras gemensamma konstverk. Vi är alla våra egna gudomliga AVATARER - själar som stiger ner i ett bygge vi själva bygger utifrån. 

Växla nu scen igen och se en självisk och panikrädd moderat, hatisk mot skatter, hatisk mot staten som vågar inkräkta på den solipsistiskt störda människans domän, kanske inte matisk men väl i fruktan för där andra, en stadsdel bort, som verkar göra anspråk på "mina pengar". Vilken ohyra som växer fram i de samhällen som glömmer Visionen. (Och Reinfeldt varnar för visioner! Behöver mer sägas?)

Socialdemokraterna bär ett stort ansvar för svenskens haveri ner i denna gemena själviskhet och illaluktande materialism. Men tiofalt skyldigare är Moderaterna som tar det sämsta och söker lura befolkningen att de har något att tjäna på ombytet. EU är projektet för att möta Kina och övriga världen reducera Europa till en låglönemarknad där dagens sorgliga medelklass som köpte Lögnen för bara en femhundring extra i lönekurvertet kommer att få samma ålderdom som dagens Carema-åldringar. 

Det är sant att svenskarna är pissdåliga på matematik jämfört med t.ex. ryssarna - se bara Moderaternas remarkabla statistikhantering, som genom att misslyckas med de allra mest elementära, att normalisera rådata, får det till att deras fiaskopolitik varit framgångsrik för svenska kvinnor! 

Men att vi var så dåliga på att lägga ihop två plus två, hade nog inte ens Reinfeldt i sina mest hoppfulla drömmar vågat tro. De går ju på precis varenda dimridå!

fredag 13 januari 2012

Sjöstedt & PissblöjanHur gick det till när Sverige totalt sanerades på riktiga män och de små klipparna bredde ut sig? 

Noll-åttor nästan allihopa - men ta för bövelen bort gamla Konsum-åttan, den luktar ju fånge i ekorrhjulet, och behåll bara Nollorna. Där har vi dem som satt agendan: Nollorna.

Dags för uppryckning tycker inte bara jag utan också den här kraftkarlen, ett intressant nytt inslag i svenskt politik som hoppfullt kommer att bredda svenskarnas tankeregister. 

För det kan inte fortsätta kissblöjornas väg i landet - en politik av individer som själva ser ut som de gjort på sig!

Det har varit fem skamfulla år. Det räcker bra nu. Omvärlden undrar vad som slog slint i svenskarna huvud. Att bara rasera ett samhälle och inbjuda till mord på öppna gator till följd av klassklyftor man medvetet byggt in.

Det är som en ond demon dragit in och lagt sig lågt över landet. Dimbankarna gör att vi inte ser solen - för gjorde vi det skulle vi snart se skillnaden på fabricerade och koreograferade ledarfigurer och de genuina människorna.

Ett trevligt samhälle bygger på människor som arbetar för varandra, inte för sig själva och en stat med muskler nog att nypa till förrädare. 

Men det finns märkligt nog de som fortfarande 2012 försöker berätta en lögnhistoria om att staten är ond - som om inte redan facit från den havererade nyliberala omvärlden nått oss: USA på knäna, England ett land av fattiga fotbollshuliganer. 

Det märkliga är att dessa mytomaner plötsligt över en natt verkar försvara staten och nu plötsligt kallar sig "ansvarsfullhetens" garanter. Samtidigt som de fortsätter släppa in RovKapitalisterna i branscher som inte alls mår bättre av allas krig mot alla för bara pengarnas skull.

Det är något ruttet i staten Sverige. Hur kunde ren Lögn ta över det som förr var saklig information?

Går det att rädda ett folk tillbaka till sans när själva mänsklighetens grundvalar rubbats så? När ord inget längre står för något alls?
Se hur Expressen på lösa grunder ("trovärdig källa") söker klistra lögnstämpeln på Juholt i DREVETS tredje akt! Men vilken regering är det som pratar på ett sätt och handlar på ett helt annat?

*****

Senaste om svenskens religion - politiken - i medierna (det är för att vi gjort detta enkla redskap till vår gud vi inte längre kan skilja lögn från sanning...):

DN om Sjöstedt (v)
SvD om ingenting
AB
Expressen - inte värd en direktlänk

Läs Lasses blogg-kommentar till Stockholmsmoderaternas huggsexa på folkets egendom och sedvanliga krokodiltårar. Minns samma tårar från Pissblöjan angående sjukvårdsreformens "effekter" men där GöteborgsPosten avslöjade att han hela tiden vetat hur de svagaste bland de svaga skulle drabbas...

Stockholmspolitikern Lasse nämner verkar ha fått in vanan att pudla nu - här kommenterade jag hans hopplösa horoskop i samband med busskorts- och chipsdebaclet.


Expressens totalt oärliga reporter

Hinner inte mer än upptäckta Expressen-reportern Niklas Svenssons banala försök att haussa sig själv på Wikipedia förrän blicken på nytt faller på honom. 

Han förestår här Expressen blogg och producerar det mest löjeväckande aktstycke borgarpropaganda jag sett: håller det till Håkan Juholts last att han f.n. inte ger intervjuer. Men hur hemmablind kan man i ont uppsåt tillåta sig att vara? 

Detta har ju hela tiden varit den inkompetente statsministern Fredrik Reinfeldts strategi. Schlingmann har troligen bett honom hålla käft i alla de fall där inget färdigskrivet uttalande finns att läsa upp. Inför självmordsbombaren i Stockholm december 2010 behövde Reinfeldt 19 timmar att samla sig!!!

Och vi minns hur ofattbart korkade alla moderater börjat låta sedan pr-doktorn Per Schlingmann, troligen på olaglig grund, bereddes en specialplats i regeringen som propagandaminister av nära vännen Fredde!

Minns skratten när papegojan Tobias Billström upprepade den enda mening till kommentar han läst in tjugo gånger i samband med någon av alla de vedervärdiga utvisningar den moderata regeringen gjort sig skyldig till.

Här, läs Expressen-journalistik när den t.o.m. sjunker under den borgerliga delen i Aftonbladet:


Det intressanta i kråksången är att ÄNNU ett drev mot Håkan Juholt tycks vara under uppsegling. Hur många av Svenskt Näringslivs budgetmiljarder är redan brända på dessa kampanjer för att dölja Moderaternas kapitala fiasko? Högern måste vara livrädd för att Sverige ska bli aningen rödare. Just nu mår ju de rika så hiskligt bra medan de sjuka och fattiga tar livet av sig!

Det finns något sådant som orättfärdiga regimer och svenskarna var tyvärr inte på sin vakt när de valde sig en sådan.

torsdag 12 januari 2012

Filippa Reinfeldt: en mänsklig cancer

Av rent tekniska skäl publicerar och Twingly-länkar jag detta inlägg från Sideriska siktet här. (Har man två olika inlägg i samma ämne/samma artikel, slår den senare ut den först registrerade!)

*****

Ja, så har hon då gjort bort sig, Filippa Reinfeldt, lika girig, korkad och fartblind som maken statsministern (DN). Vi bevittnar inför våra ögon möjligen Sveriges värsta politiska skandal någonsin: ett parti som varnar för visioner och talar om ansvar men bara för att mörka en ofattbar vänskapskorruption där man berikar varandra inbördes på folkets bekostnad! Fallet med utförsäljningen av sjukhuset Serafen i moderata Stockholm är bara ett exempel i mängden.

Det är svårt att tro detta kunde ske på bara några år, men här har funnits en röta i folksjälen som bara väntade på sin tid att visa sig i politisk klädedräkt och då som "Moderater" partiet som satt lögnen i system.

Dags att studera statsministerhustrun på samma sätt som bloggen i dagens första inlägg granskade franska presidenthustrun Carla Bruni och där efter den indiska analysmetodens alla regler befanns vara en korrumperad människa till sinnet. Märkligt är att också Filippa Reinfeldt är född samma år och dessutom också hon har Månen i Lejonet.

Ännu märkligare är att jag skrev om Bruni utan att först tänka på att Månen i dag gått in i Lejonets tecken och ännu-ännu märkligare att sensationsartikeln om Filippas egenmäktiga beteende publicerades idag (jag såg den först på eftermiddagen).

Månen i Lejonet är inte i sig en korrumperad placering. Det kan vara en poäng att först läsa inlägget om Carla Bruni, för det här är astrologi en bra bit från veckotidningsvarianten.På ett mycket generellt plan kan Filippa sägas tillhöra de ha-begärande människorna. Solen och Månen står i två helt oförenliga element, Jord och Eld, och eftersom man inte kan fungera utan ett samspel mellan psykets lunära och solära del råkar den här typen in i kampsituationer hela tiden. Jorden söker blockera den eldiga Visionens genomförande. Typen är utmärkt för situationer som kräver kamp. Typen är taggad och slåss mot hinder mest hela sitt liv.

Ett sånt hinder kan vara alla de moraliska barriärer mänskligheten byggt upp för att kontrollera rövare, sådana som paret Reinfeldt allt tydligare framstår som. Det var alltså inte bara alla de där moderata ministrarna som fått avgå som var korrumperade. Människotypen återfinns även i den absoluta toppen.

Men Ljusen i en förhärdad Jord/Eld-konflikt är ingenting jämfört med det pestliknande tillstånd som uppstår mellan tre planeter, här markerad med ett svart kretslopp. Är det digerdöden eller de gamlas död på nya vinstdrivande sjukhus vi ser? Stora förmögenheters Jupiter och pengarnas Venus har samlats i vårdtecknet Kräftan och tankarna går till bloggens favoritexempel Annika Fallskärm Falkengren med sin hungrande Måne plus giriga Drakhuvudet i Kräftan, tecknet för människor som aldrig blir mätta.

Det är ett helt bisarrt fokus på behovstillfredsställelse i Kräftans (magens) tecken och naturligtvis finns det fuffens mellan familjen Reinfeldt och höga personer inom matnäringen, säkert McDonalds (trots en lam dementi från en "kundansvarig" postad på min andra blogg). Kräftan var redan i antiken skattat som ett girigt och pengalystet tecken vilket jag noterade i det här inlägget om Sol-Kräftan Fredrik Reinfeldt. Budskapet i Filippas horoskop är således övertydligt.

Eftersom Venus i Kräftan "äger" eller disponerar handlingsmänniskan Solen i Oxen (ett Venustecken) får vi en hysteriskt stark betoning av orala Oxen, tecknet som vill äta - konsumera och konsumera - och Kräftan som står för magen och kroppens assimilation. Isolerar vi bara de här två momenten har vi den perfekta idiotens horoskop, en människa helt utan andra ambitioner att förvärva pengar och shoppa och leva gott för hela slanten. Är detta det patrask som flyttar in till Stockholm, den ambitionsnivå svenskarna ligger på? Då förstår jag att det partiet faktiskt är det största i landet f.n. Här är måttet på svenskens förfall år 2012 att den röstat på en kriminell tanklöshet.

Eftersom "stora pengar inom klanen" utgör hjärtat i Filippas horoskop kanske irritationen mellan Solen i Jord som äger sinnet i Eld minskar en smula. Ett sinne i brand äger i sin tur innehållet i Kräftan så att vattnet kokar upp. Här pågår en "rundgång" som aldrig kan brytas. Kvinnan kommer att försöka konsumera ihjäl sig. Inget av det hittills noterade har emellertid direkt med moralisk status att göra. Låt oss gå till det indiska systemet igen, väl medvetna om att Filippas är ett månascendenthoroskop vilket är mindre exakt än ett med känd födelsetid och ett "äkta" stigande tecken i öster.

Månascendenten är dock inte falsk, den ger "psykets verklighet", men i verkliga livet kan detta psyke vara mer eller mindre dold från det enskilda egot och dennes livsväg. Månen är så att säga en markör för vårt kollektiva psyke, och en del svarar direkt på tendensen sin födelsedag, andra gör det inte.

Låt se vad som var gott och ont den 14e juni med Månen som utgångspunkt för de tolv husen. Enligt läran om planeters verksamma natur är Månen till att börja med neutral - åtminstone enligt den förenklade tabellen. Men Månen har två sidor, den är en naturlig välgörare i tilltagande (mot fullmåne) och är en naturlig illgörare när den tappar ljus (på väg mot nymåne).

Hos Filippa rör sig Månen mot full och gör gott för vad sinnet eller aptiten nu sätter sig i förbindelse med. Hemmet (vilket Månen också styr), är som synes ett välmående hem (Jupiter och Venus = uttrycker stor rikedom). Jag vet inte hur länge paret Reinfeldt har tänkt sig bo i annexet till Rosenbad men not kan de kallas en prestigebostad. Hur det såg ut hemma i Täby där moderaternas  olagligheter just utreds, vet jag inte.

Samtidigt tar den förenklade tabellen (kopierad ur ett dataprogram för indisk astrologi) inte hänsyn till Månens två sidor utan säger bara rakt av att planeten är "verksamt neutral". Detta förklaras av att Månen här äger 12 huset, ett "ont" hus, men där den indiska traditionen av någon anledning ändå är fördragsam med ägarens kvalitet eller karaktär. Filippas sinnelag må vara lyx- och praktälskande i Lejonet men det är alltjämt en neutral signal. Borde hon då inte vara världens vänligaste människa, som har båda välgörarna Jupiter och Venus i den privata Kräftan som hennes sinne regerar över?

Det beror på vilken kvalitet Jupiter och Venus har just i detta horoskop! Jupiter äger zodiakens nästbästa hus, det femte, men också det ondaste som finns, det åttonde. Men eftersom Jupiter är en naturlig välgörare tippar det över till fördel för dess naturliga kvalitet. Jupiter rankas också som en välgörare. Jupiter är jovialisk och vill väl. Särskilt i Kräftan, där den är "upphöjd" vill den gärna se sina närmaste, familjen och de närmaste vännerna lyckas och nå framgång (här: framgång i pengar eftersom Venus står precis bredvid).

Så långt fungerar inte Filippa Reinfeldt annorlunda än t.ex. den sicilianska maffian (La Famiglia, Kräftan = familjen). Kräftan representerar inbördes bussighet mellan medlemmar, i en familj eller i en sluten klubb. Jag vill trycka på detta eftersom redan tecknet i sig är en smula suspekt på det här sättet!

Det är ingen slump att Kräftan står underordnad Stenbocken, den stränga men objektiva gränsdragaren. Fick Kräftan växa fritt uppstod direkt sjukdomen cancer - i människan eller i en samhällskropp (och de tär just det som Sol-Kräftan Fredrik Reinfeldt generöst har givit den svenska samhällskroppen: en sjuk cellsjukdom där privatiseringen eller cellifieringen dödar hela samhällsorganismen).

Ingen kedja är starkare än dess svagaste länk, och det gäller även i astrologin. Innan vi definitivt vet hur Filippas sinne (Månen) fungerar med hänsyn till dess effekter, måste också den andra planeten som sinnet "ruvar på" eller förfogar över, beskådas. Venus, kärlek, välbehag, livets goda, pengar. Och här kraschar det. Det finns knappt några fläckfria horoskop, men nu talar vi om ett psyket som helt och håller vill leva det goda lyxiga och förmögna livet och med Venus som en verksam illgärningsman spås problem. I synnerhet problem för maken eftersom Venus också är disponent över Solen, till del symbol för Filippas make Fredrik och till del uttryck för hennes egen dagaktiva yrkesmänniska. Hon är med andra ord lika vanartig som Fredrik i sitt yrkesutövande. En skadad syn på pengar och så en Sol-Oxe vars bufflighet är välkänd.

Nu är visserligen Solen (i Oxen) en verksam välgörare eftersom den primära ljuskällan äger första huset, ett av de bra husen. När även den omoraliska och själviska privatiseraren Mars-Jungfrun som en "tillfällig välgörare", då börjar det klarna att Chandra lagna beskriver en kanske alltför moraliskt högtstående person och att vi här saknar väsentlig information. Ta maken Fredrik, med känd födelsetid och en "fysisk" ascendent, där är Mars i Jungfrun istället en illgärningsman och dessutom placerad i statsministerns eget egohus. Denna ytterst olyckliga placering gör hela hans tankestruktur sjuk, förgiftad men vi vet ju att han kastat skiten på sjuka och arbetslösa för att få dem att framstå som ett välfärdsskadat folk!

En annan teori är att Filippa en gång föddes till en ganska godhjärtad människa men i äktenskapet med den perverterade ideologen själv blivit så djupt korrumperad och egenmäktig att hon nu slutligen kört förtroendekapitalet i botten i Serafen-affären.

Men jag vill avsluta med att åter nämna de fyra elementen: obegripligt nog används dessa inte i indisk astrologi och i väst ligger alla tecken så skevt att det inte går att lita alls på horoskopen eller elementen. Men jag har från första början menat att Eld och Jord, när viktiga planeter är inblandade, ger en ibland subtil och ibland frapperande korruption i naturen. En bestialisk natur som kräver sitt kan uppstå. Att Månen klassas neutral här (dock ett osäkert Chandra lagna-horoskop!) och att Solen klassas som aktivt god - hur värderar man det mot den förgrovade egenmäktighet som släpas in i naturen när Psyket (Månen) baseras på dödens eget element: Jord eller Materialism?

Filippas håg eller sinne hungrar över karg och död jord (PRYLAR!) och det enda sättet hon kan få denna jord att blomstra är genom att använda sin onda Venus (Pengar) i den inre kretsen för att bevattna - jag har ritat färger på elementen för deras egen lilla historia i historien. Kort och gott: så länge Filippa kan skänka bort folkets ägodelar till sina vänner, får hon behålla sitt privilegierade och flärdfulla liv som statsministerhustru. Det är egentligen rätt sorgligt, det vi ser i det här horoskopet.

Och jag undrar om inte den karaktärssvaga Kräftan - med en ond pengaplanet Venus - här försvagar Filippa så till den grad att även de tekniskt goda planeterna dras in i just det som Kräftan symboliserar på det filosofiska planet: den vegetativa plant- och djursjälen som människan har som sitt simplaste och mest primitiva väsensled.

Filippa har blivit offer för Moder Naturs hemska girighet men som den "lejonmamma" hon är, uttrycker hon tanklöst detta som ett generande favoriserande av vänkretsen. Hon säljer ut VÅRA tillgångar för en spottstyver till SINA vänner. Då har man totalt tappat greppet. Åtal är det enda som återstår nu.

Stockholm = (m) = våld. Varför förvåna sig.

DN har en tråkig nyhet om att unga tjejer idag är mer rädda för andra tjejer än killgäng på Stockholms gator. Men varför förvåna sig? 

Stockholm är Sveriges moderatblåaste fäste och här har Fredrik Reinfeldts socialdarwinistiska politik utvecklats långt. "Var och en för sig själv, särskilt den starkares rätt över den svagare och ingen tillsammans. Var ditt eget varumärke"

Det var väntat att Sveriges inre sönderfall skulle dyka upp i huvudstaden. Sedan, i takt med en regim som saknar båda moral och anständighet pga. den ensidiga dyrkan av Det Ekonomiska Systemet, kommer oron att spridas. 

Räkna med ungdomsuppror som i Paris på Stockholms gator inom några år. De som har och de som inget har i stenkastning. 

Ingen väljer Vilddjurets ideologi utan att det straffar sig. Satsa på ditt ego och skörda ett världskrig utanför dina sjufaldigt låsta och reglade dörrar. Sådan är lagen om sådd och skörd.

Och Svenskt Näringsliv då, som ville straffa högskolestudenter som valde filosofi och konsten att tänka istället för ekonomi - så att nästa generation inte ens skulle kunna reflektera via relevanta tankekategorier över varför deras "marknadsliberala" samhälle mer än något annat liknade helvetet på jorden! Vad går att säga om en nations intellektuella haveri efter ett sådant utspel?

Reinfeldt: Återvänd till din djungel där alla äter alla och mumsa du på några små och trötta sorkar. I en mänsklig civilisation har dina idéer ingen plats.

onsdag 11 januari 2012

Vad säger människan?
"Först skulle vi säkra välfärden..."


Orden är Reinfeldts när nu inte femte jobbskatteavdraget, medelklassens egen lilla bonusutdelning för att de valt "rätt" regering, blir av. 

Men i vilken fantasivärld befinner han sig egentligen? Om man med att säkra välfärden menar den föraktfulla behandling regeringen i fem år utsatt landets svaga för borde han låta sinnesundersöka sig.

Det är inte roligt längre att lyssna på en broiler som pratar tvärtomspråk. Inte i den utsträckningen.
Expressen

(Även DN och SvD - om möjligt än mer nödtorftigt)

lördag 7 januari 2012

Carema & Moderaterna... för 2000 år sedanDet råder viss tvekan om dateringen av "Slavoniska Henok", en judisk text som fått sitt namn efter de medeltida översättningar till slaviska som överlevt. Men som forskningen påpekar innehåller texten hänvisningar till ett Jerusalems tempel som ännu inte förstörts under judarnas krig mot ockupationsmakten Rom (66-70) och ytterligare tecken på att det här kanhända t.o.m. är en förkristen text. Den tidigaste dateringen har satts till första århundradet före vår tid vilket gör detta till en av de äldsta skildringar av Helvetet som existerar! 

Varken judendomen eller kristendomen inkluderade den här texten i sin kanon, men om man bär den svenska (och internationella) högerns privatisering av samhällets goda, de senaste årens allt mer urspårade marknadsliberala profitmentalitet - och inte minst det graverande exemplet Carema där människor lämnats i sin avföring och t.o.m. svält ihjäl för att förbättra vinsterna för riskkapitalister - då är det ingen tvekan om att den här sortens människor dominerade samhället även då den antika judiska författaren skrev sin fromma förhoppning om vampyrens framtida öde. 

Ett fascinerande dokument som naturligtvis aldrig givits ut i svensk översättning - det här landet befinner sig på något sätt bortom all ära och redbarhet, så inskränkt i sina lokala sedvänjor och tankemönster att Svenskt Näringsliv - den Internationella Parasiten - t.o.m. försökte sig på att stänga den intellektuella vägen för nästa generation svenskar genom att dra in bidrag för högskolestudier i filosofi!

För den tanken och de uttalandena har även svenska näringslivsekonomer bokat sig en kommande plats i det helvete som Henok under sin "himmelsfärd" skådar - det är i sista stycket vi tydligt känner igen Fredrik Reinfeldts sätt att sköta det svenska samhället, utan pardon med dem som inget har men full av falsk broderlighet med dem som har det gott ställt!

De två personerna (änglar) ledde mig upp till norra sidan. Där visade de mig en fasaväckande plats, det förekom alla slag av tortyr på den platsen: grymt mörker och oupplyst glåmighet. Inget ljus fanns där, bara en grumlig eld som ständigt flammade hög.

Därifrån strömmade en brinnande flod ut, och det var eld över hela området, och överallt rådde också frost och is, törst och huttrande. Bojorna var särskilt grymma och änglarna skräckinjagande och skoningslösa och de bar skrämmande vapen och onådig tortyr.


Jag sade: Ve! Ve! Hur fasaväckande är inte denna plats.
Änglarna sade till mig: Henok, den här platsen har förberetts för dem som vanhelgar Gud, dem som på jorden gör vad ont är och avviker från det naturliga, sådant som är rituellt orenande – barn-korruption (pedofili), trollkonster, förtrollningar och häxerier – och för dem som skrävlar om sina överträdelser – stölder, lögner, förtal, negativa stämningar, illvilja, avgudadyrkan och mord.

Här slutar de förbannade varelserna sina dagar, de som stulit det människor behövde för sin försörjning, de som tagit de fattigas tillhörigheter medan de själva vuxit sig allt rikare. De som förorsakat skada när de tillskansade sig andra människors tillhörigheter. De, som trots att de hade medlen att bespisa de hungriga istället lämnade de hungriga att dö. De, som trots att de hade full förmåga att bidra med kläder till folk istället klädde av dem nakna. … Den här platsen har förberetts för dem som deras eviga arvslott.


Andra Henoksboken, kapitel 10.

Anmärkningar. 

Det verkar finnas en del korrupta meningar i den slaviska översättningen från grekiskan (som i sin tur hade ett hebreiskt eller arameiskt original bakom sig) och jag har snyggat till Dr. A. Nylands engelska översättning en smula här - hon har behållit några konstigheter i texten.

Själens hänryckning och färd genom de sju himlarna var ett populärt tema i antiken och fick sitt kanske definitiva uttryck under medeltiden i Dantes Den gudomliga komedin. Här åsyftas förstås de sju planetära sfärerna. Nu rangordnades emellertid himlakropparna lite olika, från Babylon finns t.ex. ett schema där Mars och Saturnus paras i intilliggande sfärer eftersom båda ansågs som "illgärningsmän". I Andra Henoksboken eller Slavoniska Henok tycks Sol och Måne båda ligga i fjärde himlen, vilket lämnar en ledig sjunde sfär, normalt tillhörig Saturnus, åt Gud sittande på sin tron. 

Henoks helvete i tionde kapitlet (kapitlen är mycket korta!) motsvarar den tredje himlen, men bara dess norra sida! I söder ligger Paradiset. Det förefaller som om författaren bara använt de sju planetära sfärerna som en lös inspirationskälla till sin fiktion med tio himlar. Det är därför föga meningsfullt att söka lokalisera Helvetet och Paradiset på en och samma planet (medvetandetillstånd). Om det inte handlar om den för evigt duala Merkurius förstås, som ofta brukar räknas som den tredje efter Sol och Måne (budbäraren/ängeln som förmedlar mellan den sublunära och den supralunära solära världen/himmelen).

Det sista styckets extrema kritik av själviska pengamänniskor för naturligtvis direkt tankarna till det judiska parti, Ebioniterna ("De Fattiga") mer kända som Esséerna, ur vars led en viss Jesus steg fram och blev till ett makalöst världsfenomen. Den mannen hatade likt hela rörelsen giriga människor, och trots avsevärd manipulation av Nya Testamentet från något senare och allaredan korrupta kyrkofäder, hörs alltjämt den ursprungliga kristendomens röst på många ställen.

Andra Henoksboken kan mycket väl ha sprungit från den den här mångtusenhövdade skaran i Palestina som redan övergivit "kapitalismen" och påbörjat världshistoriens första organiserade experiment i praktisk och på kärlekstanken baserad kommunism!

I mötet med Rom tvärdog denna löftesrika utveckling, men mänskligheten kommer att nå dit som helhet och troligen inom bara något århundrade eller två. Det vi ser i dag i Moderaterna är en döende människotyp, en sort som haft sin tid på jorden. De har kommit i vågor men den här gången kommer att utarma världen så till den grad att vi äntligen kan få ett bokslut. Vattumannens tidsålder kommer att lagstifta mod dem som idag - med slavoniska Henok - skrävlar om de rikedomar de snott åt sig på de små människornas bekostnad. Banker kommer åter att förstatligas över hela världen, t.ex.

Dagens Nyheter, borgerlig megafon, har naturligtvis inte en suck om Världsplanen utan skriver andäktigt och underdåligt om "det förföriska guldet". Man känner nästan medlidande med dessa aningslösa dårar. Men bara nästan. Norra delen av tredje himlen blir det. Nästa!

fredag 6 januari 2012

Allegori över torskens egenintresse

Martin Ezpeleta har skrivit en rent litterär krönika i Aftonbladet. Det handlar om socialdemokratins otrogna väljare och formen är klassisk antik allegori! Häpnadsväckande bildat och bra i denna skräptidning som svämmar över av textreklam om att bli ung miljonär på poker och annat skräp. 

Det är material som vid dagligt intag degraderar psyket så till den grad att Marknaden på bara några år får vad den vill, formlösa degklumpar till fördummad befolkning, i sina egna ögon klasslös och enad i den religion som kallas konsumtion, men ur de styrande högerkrafternas perspektiv föraktfulla spån och nyttiga idioter. 

De blir så enkelspåriga att det räcker att tillverka en enda grundmodell som kan säljas till dem allihop! För de där tillvalen till bilen - fartränder längs karossen, stegräknare och snyggare fälgar... det ska vara idioter som tror de därmed har "personaliserat" sina liv och skapat sig en "profil".

Titta ut och se sanningen Neo upptäckte i Maskinstaden i filmen Matrix: miljoner sovande och utsugna människor, alla i samma sits och alla upptagna av en fantasi om hur individuella de är. Den datoranimerade scenen är filmhistoriens kanske mest skrämmande - för det är sanningen om den borgerliga konsumtionsslaven i västerlandet.

Nej, individualitet går inte att köpa sig till på marknaden, den kommer genom ett mänskligt liv i samvaro med andra. Konsumtionszombien är inte ens en levande varelse längre, utan ett kollapsat svart hål av självbespegling. Högerpartierna visade sig under 2011 sakna varje tillstymmelse till kultur och det beror på att det är Pengar & Konsumtion som står i centrum för deras världsbild. Individerna kan inte annat än bli "tacky"!

Så länge en människa låter sin världsbild bestå av det man ser i tv-reklamen, läser i den borgerliga pressen och i övrigt ägnar sig åt arbete och därefter lätt underhållning har man inte en chans att nå klar tanke.

Jag har ägnat hela mitt liv åt att läsa saker jag INTE är intresserad av. Det är ett nödvändigt ont, men resultatet blir sagda Klarsyn. Tänk om hela befolkningen bestod av verserade kritiskt tänkande individer, vilket skoj land Sverige skulle bli. Pajaser som Reinfeldt skulle skämmas för att ens visa sig i det öppna.

Här, således, en mycket liten dos klassisk bildning från professor Theodor Gaster för den som vill skapa sig ett nytt perspektiv på sin egen tillvaro. Professorn är död och förlaget trycker inte längre upp boken, så jag tog mig för att skanna nio sidor. Det är ett litet poem med kort introduktion och några sidor fotnoter. Det är en över 2.000 år gammal text från de judiska Dödahavsrullarna, författade av ett parti som var oerhört populärt och motsatte sig ockupationsmakten Rom. 

De hatade skräpmat som den tidens McDonalds släpade in i landet -  hellenismens överdrivna utbud av distraherande trams. Tänk, en hel värld att importera distraktioner från, gud vilken hög livskvalitet vi får nu! En mångtusenhövdad del av judenheten utvecklade och levde under 200 år i världens första fungerande kommunism, ett samhälle i det ockuperade samhället.

Människor som levde för varandra för att de hade visionen av ett gott samhälle. Problemet kom när den tidens Marknadskraft (Rom) började suga ut folket för mycket. Då växte en proteströrelse fram som blev allt mer militant. Allting kommersialiserades. 

När t.o.m. Templet reducerades till en handelsplats, berättar en berömd text om hur den andliga tänkaren Jesus fick nog och i ett raseriutbrott välte affärsmännens uppställda bord. Han avrättades efter en summarisk rättegång och förtrycket fortsatte (och hårdnade) tills det judiska upproret mot Rovdjuret på toppen var oundvikligt. Det "judiska kriget" (66-70) misslyckades (vad trodde de - Romarriket var stort!) och Jerusalems tempel, symbolen för nationell samhörighetskänsla, jämnades med marken.

Poemet från den här viktiga historiska eran är också det en allegori. Dessutom är ett motivval nära besläktat med krönikören Martin Ezpeletas. Återigen framställs kvinnan som den karaktärslösa och otrogna, men här är hon uttryckligen Horan som lockar och pockar och stryker den potentiella kunden medhårs för att locka av honom pengarna.

Texten är 2.100 år gammal men fungerar lika bra idag om man i Horan ser Fredrik Reinfeldt och hans av PR-staben specialskrivna (och alltigenom förljugna) ouvertyrer till svenska folket. Vad de flesta svenskar inte tycks se är att det står en Hallick bakom Horan Reinfeldt, Svenskt Näringsliv. Eller också ser de med sina ögon men förstår ändå inte sammanhangen. Svenskarna är ett remarkabelt obegåvat folk, det är nästan så man tror inavel drabbat landet.

Folkets ynka hundringar extra i månaden för att gå till sängs med Horan (en så kallad "loss leader" i amerikansk marknadsföring) avser att hålla det Fredrik Reinfeldts ända sedan 1993 ansett vara "det sovande folket" nöjda och tysta, ungefär som lugnande medicin på det psykiatriska hemmet. Denna lilla utgiftspost, skattesänkningarna, syftar bara att dölja det Stora Brottet högerregeringen ägnat sig åt under fem år. 

Horan är i själva verket Våldtäktsmannen - våldtar Sveriges gemensamma tillgångar och slumpar ut till vänner och bekanta i den högre kasten. Här ligger de stora vinsterna som den lilla medelklasstorsken som gick i säng med Horan aldrig att få del av. Men, men som sagt så många gånger förr kommer han att förstå vad han släppte ifrån sig först den dag han själv behöver förstklassig vård men får utsugen, privatiserade skitvård!

Professor Gaster nyttjar i de här skannade sidorna en vokabulär som inte fanns i svenska skolans engelskaböcker. Men Google har blivit fantastiskt bra och tagit över funktionen hos alla andra online-resurser. Skriv bara "brandishment" och en lättbegriplig förklaring kommer allra överst!

Den som i det här poemet inte exakt känner igen Fredrik Reinfeldts beteende i Horan, kan nog med fördel ägna sig åt något annat än litteratur i det här livet.

  • Klicka på bild 1 & 2 för Introduktion till poemet
  • Poemet är bild 3 & 4
  • Övriga bild är fotnoter som förklarar bl.a. poemets dubbelmeningar