lördag 1 oktober 2011

En ledare återspeglar nationens öde

Fernissa spricker med tiden
 
Med Upplysningen tappade västvärlden förståndet. 

Frihet, jämlikhet och broderskap. Alla var väl så god som någon. Att kungen representerade den gudomliga lagen på jorden hade väl folk för länge sedan slutat tro på. Som eliten gödde sig på de fattiga massornas bekostnad!

Men tyvärr stämmer den gamla världens världsbild i sak. Att människor sedan är lättkorrumperade, är en fråga för sig. Fredrik Reinfeldts födelse och de omen som från hans inträde i rum och tid knöts till honom bekräftar - alltsedan han med förrädiskt kluven tunga talat ett humanitetens språk men egentligen bara var en Mammons tjänare - hur rätt de gamle hade. 

Jag säger inte att statsministerns egen person ingjutit röta i den svenska folkkroppen och att han borde schavotteras i detta ögonblick. Det är inte franska revolutionen längre. 

Men jag säger att han, i kraft av sitt medfödda öde och sin världsliga position kanaliserar, inte gudomlig rättrådighet över det svenska folket, utan ett Djävulens välde. Och folkets mentalitet korrumperas med honom. En statsman åtnjuter implicit folkets förtroende alltsedan folket självt tror att de i demokratiska val själva tillsatt honom. (Reinfeldts parodiska stoltserande med att "bära" folkets förtroende var inte bara en stilstudie i haltande metaforik utan därtill en floskelartad truism.) 

I själva verket finns naturligtvis en lång förhistoria till det faktum att svensken för en tid skänkte sina röster till det mest gement egoistiska partiet, så att operation destruktion av det svenska välfärdssamhället kunde ta sin början.

I dagens Aftonbladet går att läsa om hur den moderatledda regeringen förvandlat det som var tänkt att utgöra pensionärernas trygghet, Sjunde AP-fonden, förvandlats till en ymnigt blödande högriskcirkus för aktiespekulanter. 

Också detta är Fredrik Reinfeldt ytterst ansvarig för som inbäddat språkrör för den inhumana och cyniska marknadskapitalism - egentligen socialdarwinism i ny klädnad - som fått fäste i västvärlden de senaste årtiondena och nått ett akut tillstånd bara de senaste åren. Jag har vänner från förr det inte längre är meningsfullt att kommunicera med eftersom deras världsbild nu krympt till den mikrobiska hjärnverksamhet som utmärker "landsfadern" Fredrik Reinfeldt själv. Deras statusuppdateringar handlar enbart - ENBART - om deras konsumtion! 

Jag har aldrig sett så många tanklösa offer sitta och "gilla" företag eller deras produkter. Det är som ett stort mörker fallit över deras medvetande. Satan andas genom dem, de är robotomerade och deras "frihet" är, fast det ser de inte, fullständigt slaveri. AB:s ledarskribent Ingvar Persson fångar inte på långa vägar den svenska folkmentalitetens sönderfall när han skriver att, "de individuella premiepensionerna infördes för att knyta människor närmare världsbilden på börsen. Vi skulle alla tänka en smula som kapitalister." 

En smula? Det återstår snart inte en god man i detta land med förmågan att tänka i reella termer utan att hemfalla till ekonomisk kvantifiering. Det slutgiltiga själviska svinet kanske föddes i Sverige under 00-talet, en tid som händelsvis också sammanfaller med marknadskapitalismens slutliga övertagande av nätet och datatekniken. 

Här är då det månghövdade Vilddjuret som förutspåddes i de yttersta tiderna när en hel värld skulle komma på fall. Vem kan längre stoppa datorer uppkopplade i stora nät. Paradoxalt är det vi i dessa "intressanta tider" ser slutet på, Reinfeldts våta dröm, en följd av hur Mammon slog sig samman med den amoraliska hackernaturen. Det blev för mycket av det goda...

*****

Jag hade tidigare förutspått, eller snarare uttryckt en from förhoppning om, Regeringen Reinfeldts avgång under hösten till följd av en extrem kris. Statsministerns kinesiska höstomen, beräknat efter ett komplext kalendersystem, varslade nämligen om HUAN, "upplösningen". 

Döm om min besvikelse när profetian tycktes infriade genom en fullständigt meningslös regeringsupplösning och ombildning i samband med justeringar inom Centerpartiet. Plåster på såren kom dock snabbt vid senaste opinionsundersökningen som visade ett tapp för Moderaterna på 5,2%.

Men med nämnda ledare Aftonbladet om hur Regeringen Reinfeldt inte bara svikit pensionärerna genom att undanhålla dem uppräknade pensioner utan faktiskt med den oansvarliga spel- och dobbelmentalitet den här typen av ideologi föder, håller på att spekulera bort deras pengar på börsen.

Låt oss återvända till förkroppsligandet av landets tillstånd i statsministerns horoskop och prognoser ännu en gång. 

Hans höstkvartal betecknades som sagt med det kinesiska piktogrammet HUAN som kan översättas med ett tillstånd av upplösning eller förskingring, som när människor eller tillgångar sprids vind för våg. 

Detta är nu häpnadsväckande snarlikt effekterna som nu syns av den oansvariga cirkus den borgerliga regeringen satte igång genom förändringarna av Sjunde AP-fonden!

I de gamla kinesernas världsbild var naturligtvis också kejsaren av Guds nåde och hans öde granskades noga av statens högsta tänkare för att säkerställa om det verkligen var fara å färde, eller om han ännu kunde tänkas besitta MING - Himmelens Mandat. 

Den kejsare som befanns ha förlorat kontakten med den himmelska morallagen TAO var inte längre vatten värd!

Den här världsbilden var allt annat än ett hopkok av ogrundade fantasier. Dagens västerlänning kan skymta det antika kinesiska tankearbetet om han lägger manken till. Mycket har dock gått förlorat även i den kinesiska historiens dunkel, men i den kosmologi som inarbetats i det astrologiska kalendersystemet anar man ett system som är helt genomfört på basis av logiska överväganden och djupseende.

Eller kanske hellre "5D-seende" än 3D - för detta är ju åskådliggörandet av TAO, den gudomliga naturens vilja för mänsklighetens vidkommande, och för att förnimma existensen av en sådan naturlag duger det inte att vara begränsad av vår tredimensionella värld och tanklöst låta oss transporteras fram i den fjärde dimensionen med, möjligen helt korrupta ledare!


Låt oss ta ett exempel. Ett klick på illustrationen ovan visar i bättre detalj hur två "omen-situationer" - i just detta fall åtföljande i systemets nedtecknade presentation - är varandras perfekta spegelbilder. 

Reinfeldts höstkvartal går i den naturkatastrofartade upplösningens tecken men för den som inte förstår begreppet innehåller systemet så att säga självreferenser som erinrar om ett hologram. Skulle ett hörn av stentavlan saknas kan den förlorade texten återskapas från andra ställen. Systemet har en inre integritet, det synliggör TAO eller den moraliska världsordningen.

Vänd t.ex. den abstrakta, binära yin-yang-grafen upp och ned, och situationen presenteras från motsatt håll! Förstår du då vad CHIEH, "sparsam gränsdragning", innebär då har du förstått vilken katastrof som är på väg att inträffa mittöver i "upplösningens" tid.

Det är därför Regeringen Reinfeldt med Satans brist på genuin substans nu smiter från sin faktiska spelplan och låtsas stå som observatörer på motsatt sida och predika återhållsamhet och ansvar. 

Det är helt korrekt av AB att gräva och se vad de egentligen haft för sig på sistone! Den granskningen visar att högerregeringen Reinfeldt är lika destruktiva som någon förlorande armé som i reträtt bränner och saltar jorden för att jävlas med kommande släkten!

Men det har undertecknad sagt utifrån Reinfeldts omen - landets omen - från första början. Med den följden att min andra blogg för astrologisk grundforskning och politiska kommentarer numera är svartlistad på DN - Nya Moderaternas eget organ!

Med den mest löjeväckande förklaring jag sett, meddelar DN:s dörrvakt, företaget Interaktiv Säkerhet, att spärren beror på att bloggen som helhet är "irrelevant".

Samtidigt släpper samma företag fram samma blogglänkar till exakt samma nyheter presenterade i andra tidningar (Expressen, GP) - tidningar som Interaktiv Säkerhet också modererar!

Så varifrån kommer den här troligen beställda munkavlen? Är detta också ett utslag av Moderaternas typ av personlig valfrihet - att se till att DN:s läsare inte ens har en chans att ta del av avvikande men fräscha perspektiv som bottnar i kulturhistorisk medvetenhet?  Ser någon parallellen till Svenskt Näringsliv som i somras yttrade den redan bevingade kalkonen "filosofi är inte lönsamt"? Den kalkonen flög inte.

I det här läget kan vad som helst stämplas som "irrelevant". Vi finner oss hastigt och lustigt förpassade till en mörk medeltid eller till en godtyckets diktatur förrädiskt maskerad till förespråkare för det demokratiska samhällssystemet!

Röj undan sittande Regering! Den, och uppenbarligen 30% av svenska folket, saknar totalt moralisk kompass och erforderlig överblick för att förstå sin kultur, sitt samhälle och hur det måste organiseras för helhetens bästa.


2 kommentarer:

  1. Sanningen hinner ikapp även Reinfeldt och talar om för svenska folket vem han är och vad han står för.
    Den dagen blir det kanske inte lika roligt att vara ansvarig för den politik som fört Sverige och svenska folket till ruinens brant.

    SvaraRadera
  2. Det verkar faktiskt som om måndagens två DN-artiklar om den pågående, vanvettiga självsuggestionen i de moderata leden skulle kunna vara en brytpunkt. Det är nästan otroligt att ett parti kan bestå av såna "glidare" och "stekare" som inte ens tar historieämnet seriöst.

    http://www.dn.se/nyheter/politik/arkelsten-forfalskar-historien

    SvaraRadera