torsdag 29 september 2011

Prognosen som slog fel

Moderaterna - naturens brutala girighet
och överlevnadsinstinkt klädd i kostym.

AB/Ingvar Persson skriver: "Valde Annie Lööf rätt post? Valde hon rätt ministrar ... Förmodligen är det sitt partis bästa Lööf haft för ögonen när hon formulerat sin beställning till Fredrik Reinfeldt - som trots allt formellt är den som ombildar regeringen."

Jag hade aviserat den fromma förhoppningen att Regeringen Reinfeldt i en kris helt skulle upplösas denna höst. Underlaget var statsministerns kritiska höstprognos enligt ett medeltida kinesiskt kalendersystem.

Tyvärr missade de deterministiska kineserna att en ovärdig människa (hsiao jên = en ringa person) likväl kan parera ödets kastvindar och klamra sig fast vid makten - fast den ena efter den andra av de gamla vapenslagarna fallit! 

Hur seg är inte denna alien, denna parasit och mästare i överlevnad! Den bor inom alla men borde vara minimerad bland ledarna. Istället är det tvärtom.

Det är ändå remarkabelt hur nära det kinesiska systemet kom redan på bokstavsnivå, statsministerns höstomen skildrades av piktogrammet HUAN, "upplösningen"!

*****

Med Reinfeldts formella ombildning får jag tyvärr anta statsministerns cyniska helvete Fas 3 lär fortsätta. Oppositionen gör ju inget!

Själv har jag lyckligtvis ännu några månaders sparpengar på banken innan jag måste krypa in i Fredrik Reinfeldts sjuka hjärnprodukt. För några jobbintervjuer kommer man efter 50 inte på i åldersdiskriminerande Sverige, även om man är energisk och välutbildad akademiker.

Och det är kanske där skon klämmer. Någon mystiskt hade pågått i landet flera år innan Svenskt Näringsliv i somras råkade avslöja preferenserna hos dem som är satta att rekrytera: Filosofer, de som lärt sig konsten att tänka, dvs. fantastiska intellektuella tillgångar i varje företag, om sådana tyckte näringslivet inte!  Högskoleämnet var ju gubevars inte "lönsamt"! Å shit! Jag hade skrivit helt fel saker i mitt cv. Inte konstigt att inget någonsin hände.

Så när dårar regerar och marknadens rekryterare knappt kan mer än bocka av checklistor, då kan man verkligen ångra 250.000 i studieskulder för att ha blivit en tipptopp allmänbegåvning som snabbt kan sätta sig in i varje specifik syssla. Det finns inom näringslivet bara få med IQ över 100 och därmed få som korrekt kan uppfatta, värdesätta och relatera generell kompetens till den specifika arbetsuppgiften.

När socialdemokratin tar över 2014 måste arbetsmarknaden, människosynen, bemanningsföretagen - allt måste underkastas en djupgående analys. Sverige har låtit vrånga kognitiva mönster få fäste i samhällskroppen! Det är något ruttet med synen på kunskap i landet, vad som är kunskap, förståelsen av vilken kunskap som man användas till vad. Detta framgick tydligt av Svenskt Näringslivs utspel i somras.

Det finns ett skäl att alla tilldelas ansvarsområden lämpade för lilleputthjärnor: små, ytterligt specifika och pajasaktigt skildrade som de vore helt unika fast det egentligen är samma gamla logik som överallt annars. Med märkliga utbildningskrav och fikonspråk riggas en låtsasvärld upp som lamslår den arbetssökande och som rekryteraren inte har en aning om vilket falsarium det är, enär de är nyttiga idioter som bara kryssar av som de blivit lärda. Alla famlar runt i snäva definitioner och inget blir riktigt väl utfört.

För det är nämligen några andra som lagt beslag på tankefriheten och de stora perspektiven, och det är dessa människor som nu söker bevara sina "problemformuleringsprivilegier" genom att smutskasta t.ex. filosofin. 

Chefer vill inte ha anställda som tänker bättre dem själva! Så, en kvarts miljon i studielån i sjön och istället Reinfeldts Fas 3-dagis med en ersättning under fattiggränsen. Jag kommer att motta nyheten om den ringa människans slutliga fall utan att sända några rosor, men inte utan att förstå vad han menade med att svenskarna var ett "sovande folk". Så här enkelt är det alltså att lura bondläppar från landet, i synnerhet de som flyttat till huvudstaden för att leva det egocentriska livet!

"Moderaterna" är i själva verket det mest extremistiska parti Sverige haft i regeringsställning. De tar hem storslam när det kommer till egoistisk cynism. Och för att döva sina dåliga samveten odlar de myten om att alla andra är soffliggare som lever på bidrag! Många har troligen inte en aning om hur deras politik fungerar i praktiken men de som förstår, i deras kläder skulle jag verkligen inte vilja vara!

Sverige har nog blivit Europas falskaste och mest självförljugna land.


Några ord från djuppsykologen James Hillman:

As Jung pointed out in discussing "Stages of Life," knowledge is the hallmark of consciousness and is at the beginning of ego-formation in the child. This knowing precedes the ego that says "I know." The cognitive capacity precedes cognition, which, in turn precedes ego-subjectivity. The ego does not come ex nihilo onto the scene, cognizing the world into existence by turning its attention like a spotlight upon its surround.

Rather, the ego is gradually formed "like a chain of islands or an archipelago," from the pre-existent fragments of cognitive consciousness. Something prior to the ego cognizes, gives meaning, and patterns into order this fragmentary twilight consciousness. This "something" has been called the Self, which is another name for the archetype of meaning, or the Old Wise man.

Senex & Puer (1967, 2005 s. 46)

Sverige är arkipelagen, plättarna land synliga över vattennivån små och glest utspridda.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar