söndag 16 oktober 2011

Skrattspegeln SvD

"Jag hyser ingen marxistisk tro på att produktionsförhållandena bestämmer vilka idéer och värderingar som ska råda."

Meningen är så otymplig att jag får titta på den två gånger. Vad säger SvD:s chefredaktör i sin omogna "Priset att unna sig en Juholt" egentligen?

Sanningen är att han inte säger något alls. Det är ett havererat försök att vara djupsinnig.

Tanken att den arbetande människans miljö bestämmer hennes tankar och värderingar är inte marxistis. Det är en en allmänt accepterad sanning bland materialister och ateister. 

1800-talets positivistiska filosofi (inte marxistisk, även om marxismen hakade på materialismen) erkände inte ens utsagor om det som inte direkt och handgripligt kunde återföras på den fysiska miljö  - vår värld - i vilken människan är satt att, som Bibeln säger, arbeta i sitt anletes svett.

Det är den positivistiska åskådningen som vägrar befatta sig med moralutsagor eftersom de bara anses vara godtyckliga åsikter som ligger bakom den anstötliga marknadsliberalismen. I övertygelsen om att det inte finns någon himmel som ser på registrerar och utmäter en lämplig belöning på andra sidan, tappar människan snart kontrollen över sitt eget projekt. Den som roffar åt sig mest vinner.

Se hur amerkanska storkapitalister presenteras som rasrena fullblod på amerikanska ekonomisidor. I tabellform får man se hur deras närvaro inverkat på de giriga storförtagen och hur många TIOTALS MILJONER DOLLAR dessa sekulära gudar är värda för den Midas-beröring som nu accelerande takt för västerlandet mot slutet på sin plats i världshistorien.

Men, men, det är ju Svenskt Näringsliv som i somras förklarade för landets unga att de inte behövde överväga högskoleämnet filosofi eftersom det med monetär måttstock inte var "lönsamt". Det är med sådana prioriteringar man får ledarskribetner som totar ihop helt meningslösa förnumstigheter.

Karln är befriad från skam han också, eftersom texten försåtligt spinner vidare på en förment skuld som åklagarämbetet redan rentvått Juholt från. Priset för att unna sig en Juholt är en alltigenom felaktigt tänkt eller avsiktligt men falskt tänkt tanke. 

Vad Linder bort sagt är att den tillfälliga s-svackan beror på att det partiet består av enkla människor utan kapacitet att se igenom medial lögn och dikt eftersom tills nyligen journalister hade en kåretik, att rapportera men inte själva driva politik. 

Sådana som Linder och alla andra som ägnade en vecka av sitt liv åt smutskastning kommer att möta sin egen snöboll som en lavin på andra sidan, den dag deras jordevandring är över. 

För positivismen hade naturligtvis fel. Andevärlden finns. Som filosofi är positivismen och dess skugga nihilismen död sedan årionden. Det tar bara lite tid för marknadshjulen att skära ihop. Sedan en ideologi havererat ser kulisserna ännu en tid verkliga ut för det sovande folket. Men därpå kommer uppvaknandet.

Occupy Wall Street är bara en första föraning. Där har Linder den nya socialdemokratin. Han såg den inte ens komma! Sicken profet.

Det handlar inte om formaliteter utan att se vilka en idés verkliga bärare är.

Här granskade jag redaktörens himmelska födelseomen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar