lördag 22 oktober 2011

Stormvinden - Moderaterna i upplösning

Med Anne-Marie Pålssons rakryggade sorti från Nya Moderaterna och deras smusslande med sina verkliga uppdragsgivare och moderaten Maria Abrahamssons söndersmulande i DN av partiledningens slingrande, måste återigen partiledaren Fredrik Reinfeldts höstprognos enligt de visa gamla kineserna synas. 

Om det är sant som all antik filosofi, avsett kulturell hemhörighet, säger, drivs vår värld via temporalt verksamma arketyper, osynliga grundprinciper. Kalla dem gärna gudar. De når oss via vårt omedvetna, via vårt psyke först kollektivt och sedan enskilt. (Eller kanhända samtidigt...)

Det är därför ingen liten sak när ett land väljer sig en "landsfader" eller statsminister, för med obönhörligheten hos den psykologiska lag som i vår tid benämnts Stockholmssyndromet (sympatheia hos de gamla stoikerna [1]) rättar massorna in sig efter ledarens attityder och tankestil. Med t.ex. en gemen och falsk ledare får man ett folk av egoister, fega angivare och allmänna lögnhalsar.

Det kinesiska höstominat löd som följer, en text baserad på en metaforisk stormvind som piskar upp vattenmassor och skapar något liknande ett undantagstillstånd:

HUAN (Skringringen / Upplösningen)

Talvärde nio på topplinjen:

Spolar bort [bokst: skingrar/sprider ut] föregångarnas blod.

Håller [faran] på avstånd genom att sända bort [den].

Dessa åtgärder håller katastrofen borta.
(källa)

Jag noterade ominat i samband med regeringens försök att, i trots mot all den vishet människan som art nått fram till, deportera en 91-årig handblind kvinna till ett land hon inte längre hade några som helst kopplingar till. Redan detta vittnade om HUAN - ett psyke i totalt upplösningstillstånd. Det var visserligen Migrationsverkets ärende, men Reinfeldt yttrade sig till sin minister Tobias Billströms försvar. Hönan eller ägget? 

Reinfeldts höstomen talar om att "sända bort" orosmoment, dvs. skicka dem i exil eller bannlysa dem. Exempelvis har den här bloggen svartlistats av Dagens Nyheter, som väl måste sägas vara moderaternas direkta språkrör på samma sätt som Svenska Dagbladet villigt berett plats för "inbäddade" människor från Svenskt Näringsliv för en maximal exponering för marknadsliberalismens ideologi.

Hans förfärande höstomen handlar alltså om en pressad diktatur som inte klarar sitt uppdrag - det är i "upplösningstillstånd". Deras kommunikatörer övertygar inte folket, och det enda som återstår är att skicka dissidenter i exil. Det ömmande fallet Ganna, var faktiskt också en dissident och en avvikare från Reinfeldts "arbetslinje" bara genom att finnas till! 

I Reinfeldts värld finns nämligen bara friska människor, arbetsföra människor. Sjuka och långtidsarbetslösa har enligt honom om än inte Nya Moderaterna förverkat sitt existensberättigande. På dem ska staten inte lägga ett öre. Här är Reinfeldt trogen sin fanatiska och frankt talat smått sinnessjuka kampskrift "Det sovande folket". Det är den visionen han nu har arbetat på under fem år vid makten. Och landet knakar i fogarna!

Med de senaste turerna, en minister som lämnar partiet och öppen kritik från en annan, finns nu skäl att se ominat HUAN ur ännu ett perspektiv: 

Reinfeldts får "spola bort föregångarnas blod" från sin arbetsplats, de som självmant spräckt partiets diktatoriska och synbarligen enade yttre front. Den gråtmilda hunden har uppenbarligen blivit något av en diktator inåt, mot det egna paritet, men det kunde bara hålla så länge. Den moderata partiledarens förödande och tragiska höstomen HUAN indikerar också ett förskingring, en söndring, nära honom själv, i de egna partileden. 

Den svårtydda symboliken förefaller faktiskt handla om "skadehantering" och åtgärder - ur en makthavares perspektiv - för att hålla verkligheten på avstånd!

Här är då exemplet på vad de gamla kineserna kallade en kejsare som förlorat Himmelens mandat. En härskare som inte längre följde den gudomliga viljan, som för människans vidkommande alltid innefattar humanitet. Den förutan är man bara en best. Som jag sagt tidigare är de som tjänar Penningen i greppet på Vilddjuret. Och det är ju detta mörkandet om vem som köpt sitt ett politiskt högerparti för att föra deras talan handlar om.


Se även: En partiledare speglar en nations öde 

...och etiketten "astrologi (kinesisk)" för ytterligare diskussioner.

...samt AB:s syrliga kommentar till tuppen Reinfeldts åmande sig inför partistämman.

PS. Gissa varför Expressen just nu hårdlanserar - listad som toppnyhet i annonsrutan i DN - opinionsmätningen som indikerar ett förtroenderas för Juholt (skapat av journalisternas drev)...

_____
1. Jag menar att den stoiska kosmologin med dess lära om en tvingande, deterministisk samsvängning mellan alla levande varelser som ingår i den kosmiska väven inte längre hittar uttryck i dagens förkrympta och sekulära medvetande annat än genom perversa och sjuka yttringar. Således är brottsoffrets identifikation med kidnapparen/förövaren ett världsligt exempel på en "mekanism" antikens nobla tänkare var bättre rustade än samtidens förkrympta egoister att se verksam genom hela världsalltet. Människosläktet lyder knappast under en egen uppsättning spelregler, hur mycket bankdirektörer och kapitalister än tror det. 

Det finns en slags moral inbyggd i universums egen struktur som påminner om vad som händer med korrumperade människor och företeelser. De går i spinn, elimineras ur systemet och återvinns. Moderaternas brott mot mänskligheten, så tydligt gestaltat av deras ledare, är att enbart ta Naturens system för sophantering som sitt ideal. Då får vi bödlar som misshandlar landets svaga. I den kompletta bilden av Naturen ingår naturligtvis de högre dygderna, Naturen finns för att driva fram den Nya Människan, en nobel och älsklig varelse som, tyvärr, inte har någon artlikhet med Nya Moderaterna.

4 kommentarer:

 1. Vilket svammel!! Inte konstigt om DN bannlyst denna blogg.

  SvaraRadera
 2. Låt mig gissa, du är runt tjugo och har bara grundskola? Det duger inte. Jag bloggar utifrån en kulturhistorisk och idéhistorisk förståelsehorisont. "Svamlet" du hör är störningarna i din egen hjärna när den inte hittar några krokar att hänga upp texten på.

  SvaraRadera
 3. Men vad sägs om Reinfeldts plötsliga ifrågasättande av konsumtionssamhället? Du har väl hört hans tal på partistämman. Ett bortspolande av föregångarnas ideologi? Ett upplösningstillstånd för moderat ideologi?

  Själv tror jag att FR har hållit upp fingret i luften och känt vart vinden blåser, oroad av Occupy-rörelsens spridning. Genom sitt tal försöker han anpassa sig till de senaste ideströmningarna och "hållan faran på avstånd". "Dessa åtgärder håller katastrofen borta". Tror han alltså.
  S

  SvaraRadera
 4. Ja, det kan inte vara någon tvekan om att att copycat-metoden flitigt används i det partiet.

  (Reinfeldts soltecken är för övrigt den klassiska härmapan, för månens eget tecken Kräftan är nu inte solkungen Lejonet! Kräftorna lånar sin strålglans från en annan och rent parodiskt blir det när Reinfeldt inte vill säga varifrån partipengarna kommer, vem som är hans, Kräftans, arbetsgivare/Lejon!)

  "Det enda arbetarpartiet" var förra halvlögnen, men problemet, vilket mer insatta politiska bloggare än jag påpekat, är ju att efter en tid finner man att Moderaterna i praktiken _gör_ något helt annat än de pratar om...

  SvaraRadera