måndag 3 oktober 2011

John Hinckley och narcissismen

I en notis meddelar DN att John Hinckley som försökte skjuta president Reagan på 1980-talet kan komma att friges. 

Då DN via sitt censurorgan Interaktiv Säkerhet svartlistat bloggen Sideriska siktet som "irrelevant" i förhållande till DN:s artikelinnehåll, räddas tidningens oskyldiga läsare från en fördjupad världsbild. Borgerlighetens problemformuleringsmonopol står åter ohotat.

För det är rimligen där skon klämmer. DN tvingas tillgripa odemokratiska metoder för att undanhålla läsarna tankeväckande psykologiska studier av t.ex. moderata politikers typiska mentalitet baserade på kvantitativ metod. Få hade väl kunnat ana att astrologin faktiskt gick att mäta och faktiskt visar varför dess lärosatser ser ut som de gör!

Naturligtvis är det upplevas obehagligt att den typiska moderatpolitikern uppvisar samma psykiska grundtyp som tyska nazister, och förvisso uppstår en "guilt by association". Men irrelevant? Kom igen! DN har avslöjat en plågsamt odemokratisk sida. Hur många andra bloggar har tidningen också svartlistat?

Så relevant är emellertid det här inlägget i förhållande till DN-notisen att jag också publicerar det på Ockulta ögat.

Födelsetimman för den mentalsjuke John Hinckleys horoskop bekräftar på ett fantastiskt sätt ett av Sideriska siktets mest svårgripbara astro-psykiska komplex: dissociationssyndromet, där känsla och attityd slirar mot det mentala luftslottsbygget med de mest skiftande resultat. 


Desinformation eller t.o.m. patologisk lögnaktighet (mytomani) är en troligen vanligare effekt än man kan tro, just för att "små vita lögner" är så accepterat i vår kultur. 

Till "dissociationen" hör t.ex. att presentera sin sak men utelämna viktiga aspekter av sakfrågan. Dock ska man inte räkna med att skickliga lobbyister har syndromet, för tankelapsusarna är ibland väl tydliga för att individen ska fungera väl inom reklam och pr. Men så usel är ibland reklamen att man kan tänka sig att en del kraftfulla dissociationssyndrom hittat in i branschen och man ska inte glömma att syndromet också förekommer bland individer som avsiktligt kan manipulera ord och de känslor orden väcker!
 
Om någon minns funderingarna kring Annie Lööf i samband med hennes tillträde som centerledare, var jag kritisk till horoskopets förmåga att definiera och korrekt dra gränser, trots att Saturnus stod "upphöjd" i Vågens tecken. Här kommer nu Hinckley, ett Saturnusvarv tidigare, och påminner om att inte ens planeter i härskarläge eller upphöjt läge är helt immuna från problem. 

Den är den verifierade födelsetiden (födelsecertifikat) för Hinckley som avslöjar att Saturnus intar horoskopets mäktigaste och viktigaste plats, det saturniska tionde huset för officiell persona (den profil man karvar ut i det sociala). 

Men hur stabil är basen för Gränsdragaren när dess disponent Venus opponerar sig från det minst allsidiga av alla tecken, den renodlade egocentriska ståndpunkten i Väduren?

AstroDatabank som har födelsetiden, gör ett utdrag ur Hinckleys sjukjournal:

"Dåligt omdöme, behov av egobekräftelse via medierna, isolerad från andra människor på alla utom den mest ytliga nivån, trots i skenet av en narcissistisk skada, vägran att ta ansvar för sina handlingar annat på ett svepande sätt, känslomässig flyktighet, tendens att ljuga, bristfällig empati för andra, uppfattar sig ha (högre) privilegier."

De flesta av de här problemen kan helt klart återföras till den extremism i tankelivet som egocentrisk Eld i Väduren förorsakar Saturnus begreppsskapande verksamhet i Luften, i Vågen.

Men den här oppositionen är bara en del av problemhärvan och det är remarkabelt att en man som tillbringat årtionden på mentalsjukhus har det mentala tecknet Tvillingarna så välfyllt och dessutom i det onda sjätte huset för hälsofrågor. Luftelementet visar i det här fallet direkt vari hälsoproblemen består!

Men en tredje och, tror jag, avgörande anledning till att mannen saknat all verklighetskontakt och likt den diktatoriska Saturnus i på "världens topp" (tionde huset) trott sig stå över alla andra, ligger i formangivarens angrepp på uppblåsta Jupiter som i sig kallas upphöjd i Vattentecknet Kräftan. 

Här, således, är horoskopets enda men förödande förekomst av dissociationssyndromet i följdordningen: Luftens mentala konstruktioner påverkar det extremt fantasiskapande Vattenelementet. Och denna uppblåsta privata (Kräftan) fantasi riktar sig mot första huset, dvs. det personliga jaget. Också detta en signal om narcissism! 

Det är så många tekniska problem med den här himmelen att ingen kan bli förvånad att finna verklighetens facit i en mycket sjuk människa. Illgärningsmännen Mars lyckas visserligen kasta sin olycksaliga blick mot två Jordtecken, men det betyder inte att tankelivet blir friskare. Horoskopets helhetskänsla måste leda vid tolkningen och Saturnus/Jupiter-aspekten (dissociation) samt Saturnus/Venus-aspekten (egocentrisk inbilskhet om den egna överheten) dominerar totalt i de prominenta hörnhusen. 

Vad Mars attacker här tycks göra är att söka sätt att konkretisera eller materialisera de störda mentala föreställningarna - varav mordförsöket. Det är notabelt att Mars från hälso- och fiendehuset också attackerar två horoskoppunkter som direkt pekar tillbaka på Hinckley själv: hans psyke (Månen i Jungfrun - överbetoningen på kriminalitet med denna typ av psyke håller i sig, här är ännu ett fall), samt själva hans fysiska person (Stenbocksascendenten). 

Ja, Stenbocken som fysisk kropp och personlig roll drabbas ju också av Saturnus alla problem där den föreställer sig vara världens mäktigaste (tionde huset), men det är väl redan uppenbart.

Ett nära nog hopplöst horoskop som verkligen sätter igång tankarna om predestination och om våra födelser är bestämda utifrån vårt förflutna. Hade Hinckley en sådan räcka dåligt levda liv att detta födelsehoroskop så att säga säger, "Här är ditt eviga liv, så här långt"?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.