fredag 7 oktober 2011

Tänk om psyke Är verkligheten...

Ett inlägg publicerat utanför sin naturliga kontext då Dagens Nyheter antingen själv beställt en svartlistning av den astrologiska bloggen Sideriska siktet av sin dörrvaktsfirma Interaktiv säkerhet, eller någon på sagda företag själv är rasist, ateistisk Humanist eller Moderat - tre grupper bloggen kritiskt studerat och upptäckt statistiskt intressanta trender för.

Money money money!

Lena Mellin skriver i AB om hur den politiska överheten skor sig genom att dra fördel av varje möjlighet som inte är uttalat kriminell. Före detta socialborgarrådet i Stockholm, Annnika Billström (s), ges som ett exempel på detta, fast i rättvisans namn alla dessa nu sittande moderater som demonterar staden och säljer ut den till sina vänner till underpris är den verkliga skandalen. 

Lena Mellin är tveklöst en högersympatisör som bäddats in i Aftonbladet (nominellt socialdemokratisk) för att så split i vänsterleden. Inte för att det är svårt att hitta anledningar. Människor är människor, oavsett partifärg och det här släktet var fallet i egoism ("synd") enligt den äldre världsbild som föregick det totala civilisationshaveri som inte ens terrorattentatet mot USA lyckades väcka västerlänningen till insikt om. 

Istället vände man aggressionen utåt ännu mer och startade krig mot terrorismen. Hur besannades inte vishetsmästaren Jesus ord, att det är lönlöst att spjärna mot den ontologiska ondskan (Satan) eftersom mörkermänniskor är energiparasiter. De tar all uppmärksamhet de får och vänder till det motsatta. Se ett exempel på detta i Lena Mellins krönika, där hon söker vrida Juholts ljusskygga småfiffel ett varv till genom att föra ännu en socialdemokrat på tal.

*****

Notera Den Hånfulle, Venus (pengarna),
Saturnus (maktbeägret)
och månnoderna vilka reducerar
det människan påstår sig stå för till ett skämt


Likväl är Annika Billströms horoskop utmärkt för följande lilla tankeexperiment. Ponera att Platon hade rätt, att vi är osynliga andar och att vi tillsammans TÄNKER FRAM vår omgivande värld. Processen går från far till son, från mor till dotter och ingen kan se processen eftersom vi föds in i denna oavbrutna mentalisering. Skäl till antagandet? Till och med materien har visat sig mindre än solid än man trodde med fysikens landvinningar under 1900-talet. 

Materia existerar inte längre utom för våra naiva sinnesorgan som är "byggda" för att ge illusionen att vi lever i en solid värld (egentligen tänker vi fram sinnesorganen också!).

I grund och botten finns bara "energi" (även detta en tanke), vilken dessutom i vetenskapsmännens modeller (bara tankar) numera djävlas med människan genom att förvirrande uppträda som antingen matematiskt bestämbara punkter eller som vågrörelser. "The Ghost in the Machine"! 

Den västerländska myten håller alltså på att klappa ihop Big Time i dessa marknadsekonomins yttersta tider. Allt detta rör nu inte världens alla medelsvenssons i ryggen. De mumsar i sig och konsumerar på som om den råttbruna och och "handfasta" verkligheten var allt det handlade om.

"Handfasthet" är således också bara en illusion förmedlad av de naiva sinnena och nervbanorna" - "där ute" finns något vi inte kan uttala oss om, vilket filosofen Kant insåg, en unik tänkare i Europas annars genanta historia.

I astrologin sägs de tolv tårtbitsformade husen ange hur Platons idévärld tar gestalt i det fysiska, i "denna värld", hur Logos blir ett kött. Men om Platon har rätt finns inte denna värld som något fristående utan är också det en ren tankeprodukt.

Föreställ dig även de tolv husen som fiktioner uppe i "det blå"! Som fantasien om ett "konkret utfall" av dina innersta begär.

Vad innebär det för en så extremt sataniskt infekterad födelsedag som Annika  Billströms, då bara den mentaliserande Månen i Luft ockuperar ett seende hus av Eld, medan alla andra planeter bildar gyttja i en eller annan form?

Att vi ser rakt in i rötan i en själ t.o.m. med ett horoskop ställt för hela dygnet! Att hon är helt medveten (Månen i Luft) om vad hon håller på med.

Att "pricken över i:et" - födelsetimman som anger individens förhållande till det Världssjälen som helhet ruvar på denna dag - är nonsens. Att egot just är en falsk utblickspunkt eftersom den maskar av Sanningen och väljer vara sitt eget perspektiv. Billströms horoskop indikerar ett sinne som vet att hon kan förverkliga sina materialsitiska fantasier och gör det, utan att fästa sig vid tankar om den moraliska halten i besluten.

Solära horoskop berättar sanningen, fastän berättelsen alltsomoftast inte manifesteras till fullo eftersom de tolv livsområdena (husen) också kan indikera konflikter och blockeringar som neturaliserar det onda eller goda som härbärgeras i Världssjälen vid tiden ifråga.

ALLA FÖDDA EN RUTTEN TID ÄR RUTTNA, det är bara det att de inte är fullt medvetna om det och således räddas från att leva ut grundtonen i drömmen. På ytan uppfattas de som goda samhällsmedborgare, men det är bara för att de inte givits chansen att missbruka några privilegier. (Se dessa två kvinnoporträtt och deras kusliga ansiktslikhet - båda födda samma dag, samma år.)

I Annika Billström finns det ingen hejd på materialismen och ha-begäret, och ingen heder eller moral alls. Det går alldeles utmärkt att fortsätta plocka ut 50.000 i månaden av Stockholms skattebetalare fast hon driver eget företag!

Det är bara att vila med förståndet i ovanstående himmel tills sanningen går in: det existerar ONDSKA i verkligheten och den serveras "från himmelen" för att människorna "på jorden" ska lära sig att skilja på saker och ting. (I själva verket är vi "i himmelen" just nu, men ser det inte.)

Redan de gamla judarna kom fram till den slutsatsen och det återspeglas i berättelsen där Gud (bortom gott och ont) utnämner Satan till att hopa ont över människan för att hon må vakna upp ur sin sömn.

På det sättet är Fredrik 'Det sovande folket' Reinfeldt, i drömmen Sveriges nuvarande statsminister, också han ett Guds verktyg. Men paradoxalt nog - enligt regeln om energiparasiten - är han och hans regim det onda som svenska folket måste vakna upp och se för vad det är: egots destruktiva partiskhet som så skadar det goda samhället som borde efterlikna den gudomliga världen, där alla ansvarar för alla och ingen lever privatistiskt för sig själv allena.

*****


DN om Juholt och bostadsbidraget:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar