måndag 31 augusti 2009

Skillnaden mellan människor och hundar

Ännu ett (enklare) klipp från en filosofisk blogg med mycket djupsinnigheter:

The aim
of dialogue in the academy is not merely to just state or assert one's opinion.

Simply asserting one's opinion to one another has more in common with two dogs barking at each another than two people engaging in dialogue.

The aim of dialogue is rather to defend or argue for one’s opinion against any and all objections.

The ideal here is the type of dialogues fictionalized in the early writings of Plato. An opinion that cannot be defended against objections has no place in the contemporary academy, just as it had no place in the ancient Greek academy.

(Resten av blogginlägget är en ogenomtränglig kommentar till vad som verkar vara en annan diskussion.)

Här fortsätter emellertid den äldre och vetenskapligt påläste bloggaren på Dialogos of Eide att knacka fram läsvärdheter: en god reflektion över SJÄLEN:

http://eskesthai.blogspot.com/2008/02/soul-rs.html

Kul Einstein-citat

Einstein om trådlösa förbindelser:
"The wireless telegraph is not difficult to understand. The ordinary telegraph is like a very long cat. You pull the tail in New York, and it meows in Los Angeles. The wireless is the same, only without the cat."

This quote reportedly kept Schrödinger awake well past his bedtime.

Hittat djupt ner i arkivet på en amerikansk fysikerblogg med ett tydligt platoniserande drag.

*****

För mer tuggmotstånd, prova t.ex. Plato: Mathematics would reveal the structure of the world, också från 2004. Som jag läste i en enkel introduktionsbok till kvantfysiken konstaterade matematikern och fysikern Sir James Jeans att platonismen (idealismen) slutligen vann över materialismen i början av 1900-talet.

Vi lever i en värld av eviga Former, vilka upprepas inför våra oförstående sinnen i liv efter liv tills vi slutligen börjar "haja grejen". Sakta växer sig själen mot excellens.

söndag 30 augusti 2009

Hurra! Upplysningen är över!
För kommentar till att glödlampan fasas ut ur västcivilisationen (SvD), se ungefär vartenda inlägg på den här bloggen! Med de nya dåliga energilamporna sprider sig mörkret i rummets hörn och åter kommer väsenden vi inte hört på länge att börja viska till oss. Det rika och skiktade psyket kommer åter efter över 200 år av ofattbar psykologisk flathet.

Se även det genanta ominat om den "Nya Människan" och hennes kaliber i horoskopet för Franska Revolutionen.

:-)

En dansk skalle upplyser ingen

Av okänd anledning undlät Newsmill att länka nedanstående blogginlägg till sin artikel, fast det tar upp en inkongruens i artikelförfattarens resonemang som ingen annan fäst uppmärksamheten på.

Artikeln, publicerad den 28, ompubliceras här efter att
DN berättat om ett arabiskt krav på att dansk press ska göra avbön från den spelade aningslöshet som Jyllandspostens kulturredaktör visade prov på i sagda Newsmill-artikel.


*****


Logiskt resonerat av Jyllandspostens kulturredaktör så långt som till att ABs Helle Klein i sin saksammanblandning framstår som lika snurrig som arbetarrörelsens övriga sk intellektuella....


http://newsmill.se/artikel/2009/08/28/flemming-rose

En annan sak är att Jyllandspostens redaktör ställer fel diagnoser, den ena efter den andra. Rätten att yttra sig har en övre gräns. Muhammedbilderna var ren uppvigling av jävelskap och borde ha tystats ner, milt men bestämt (icke-publicering). Detsamma med ABs förtal mot judenheten.

Jag vet inte varför dansken försöker separera yttrandefriheten och idealistiskt höja den (nivå 1 i hans schema) ovan den juridiska frågan (nivå 2), när han så uppenbart inte är en platonist, inte tror på absoluta moralvärden grundade i en transcendent och evig verklighet!


Dansken bygger upp ett vingligt scenario som misslyckas förklara VARFÖR skillnaderna mellan det danska och svenska fallet överväger. Och detta för att en ateist inte förstår skillnaden i reaktion i den muslimska världen på Muhammedkarikatyrerna och de israeliska protesterna på lögnartikeln i AB.

I det förra fallet handlar det om blasfemi mot Islams viktigaste symbol för Guds SPRÅKRÖR till människan (Islams syn på "en klar kommunikationskanal", och därmed i någon mån besläktad med vår "yttrandefrihet" - fast med kvalitetssäkring).

I det andra fallet är det en förtalande myt om ett FOLKS beteende. Notera artskillnaden: i det muslimska fallet ett angrepp mot den vertikala dimensionen i livet (den andliga verkligheten) och i den andra den enkla sociologiska "plattmarken" och påstådda beteenden där. Mot en demokratisk stat som Israel hade inte blasfemi mot Gud fungerat år 2009, så AB:s egen Donald Duck tog till det nästbästa: att ge sig på folket istället.

Men denna enkla gestalt förmår inte den ateistiske dansken urskilja, då han saknar intelligens nog att jobba med religiösa parametrar - fastän tilldragelserna kräver den typen av kunskap för att ens kunna analyseras!

Han har därmed, trots sitt (spretiga) skrivande, inte fångat in något alls av skillnaderna mellan de två fallen! Någon timmas skrivmöda som bara sipprar ut i ett ingenting.

Att han avrundar med att säga att Muhammedbilderna "togs som gisslan" säger allt. Han förstår ännu inte vilken skada han tillfogade Danmarks goodwill i den muslimska delen av världen. Han har inte ens övervägt att lämna sin chauvinistiska västhorisont för att pröva hållbarheten ur den sanna Intelligensens perspektiv där egot (det egna och nationella) utelämnas ur ekvationen för undvikande av meningslösa värdesubjektivistiska utsagor.

Han har inte noterat att han i sin egen modell, kulturredaktören på tredje och lägsta nivån, borde ha kunnat lite mer om kultur bortom sin egen sekulära! Han har ännu inte vågat närma sig frågan om det personliga tillkortakommande som blev till skuld. Han har inte fattat att han gjorde exakt samma misstag som Åsa Linderborg.


lördag 29 augusti 2009

Mediokert!

Kommentarerna till en blogg som tar forskning utanför mainstream-fältet på allvar skiftar. Osaklig kritik dominerar förstås, med invektiv och personangrepp. Detta tyder på att det är en ung alternativt mycket lågutbildad grupp som främst hittar bloggen. Gissningsvis har det provokativa ordet "ockult" med den saken att göra.

Det kom just ett arttypiskt mejl som jag ska förevisa i didaktiskt syfte. Här är den faktiska sakkunskapen så obefintlig att allt som återstår är attityder och ett gruvligt misslyckat försök att visa sig på styva linan.

Jag ber inte brevskrivaren - som gjort sig mödan att leda upp min mejladress istället för att på bloggen öppet kommentera inlägget han (hon?) retade sig på - om tillåtelse att citera brevet. Varför skulle jag? Och jag har inte gjort brevskrivaren tjänsten att rätta den slarviga svenskan:

Empirin som snuttefilt falsifierad.Hic soc!! och så föll hela dit resonemang!Det måsste vara hårt att vara född under så svåra förhållanden.Man undrar,,lite klentroget!Varför inte börja sälja fläsk-kötts inklädda förlossningsrum så att man verkligen kan kontrolera bestrålningen från det planetariska födslotillståndet!=

gazzeta.niento.memento@comhem.se

Gissningsvis är det min andra blogg, Sideriska siktet, som är måltavla för det här ynkliga försöket till satir.

Men brevskrivaren har dålig koll när han citerar mig ur stycket "Om mig" och rör ihop orden, "empirin som snuttefilt falsifierad" med astrologi.

Av sammanhanget ser vem som helst att jag talar om kvantfysiken, som satt frågetecken för den äldre synen på empirisk experimentation - där man naivt trodde sig kunna eliminera observatören och studera "ren materia". Detta går inte. Psyket är alltid där, före allt annat, och ledande kvantfysiker ser de filosofiska implikationerna!

Stycket handlar således överhuvudtaget inte om astrologi, brevskrivaren är så fylld av EGO att han inte klarar att läsa texter för vad de säger.


Men upp igen! Läs tiotusen sidor till, ta ut satsdelar och förstå. Skriv sedan tiotusen sidor själv och lär dig formulera ett argument. Världen kommer att lyssna - det är ett löfte.

:-)

Arketypiskt tänkande
Anne Franks födelsetid är känd. Halvåtta på morgonen i Frankfurt am Main, Tyskland. Vad säger den mångtusenåriga kinesiska 60-årskalendern om en födelse den 12 juni 1929 vid denna tid?KÊN - Den Koncentrerade, Det Vakna Ögat, Stoikern (som avstår):

Att hålla [sig] i stillhet (arrestera, koncentrera, grundlägga).

Vid koncentration på ryggen (yoga), mottar man inte kroppens signaler. Man kan gå på sin innergård utan att ens lägga märka till sitt eget folk. Detta är inte en olycka.


Här syns storheten i den gamla kinesiska kulturen. De kunde måla med stora penslar, se gigantiska gestalter! Vem i väst idag kan höja sin själ till det fågelperspektiv att han/hon SER vad kineserna såg som det ARTTYPISKA för denna födelsetimma?

Det är ett livsöde som utspelar sig med smala sammanbitna läppar, i högsta koncentration, med ett vaket öga som hela tiden söker kontrollera situationen - en stoiker som kommit att dra lika snäva gränser för sitt liv som den mystiska grafiken som indikerar två berg placerade invid varandra (naturliga gränslinjer löper företrädesvis längsmed bergskedjor...).

Det här arketypiska - uråldriga, närmast eviga motivet är samtidigt en av den kalendariska HO LO LI SHU-metodens mest frekventa "tidsfönster", så Anne Franks korta och snävt avgränsade livsöde var sannerligen inte något unikt. Däremot var de specifika omständigheterna i Europa sådana att hon kom att bli det ikoniska offret för Förintelsen där absoluta gränser drogs in absurdum.

Men notera att ominat uttryckligen säger, "detta är inte en olycka". För den som höjt sig till en stoikers fixerade och rofyllda medvetande har redan passerat denna världen i dess ävlan. Man är redan oseende i förhållande till även sina närmaste. Detta är inte patologi, detta är människosjälens utveckling bortom inskränkt klantänkande (i vårt "upplysta" Europa ersatt med västchauvinism).

*****

Men stopp! Det finns ännu något ytterligare att säga. För även om kinesernas predeterministiska kalendersystem ("inget nytt under solen"...) innehåller avgränsade tidssegment, är det underförstått - även i västerländskt vetenskapligt tänkande - att ett SYSTEM eller en MODELL bara är en approximation, en förenkling. Den tidsanda (Zeitgeist) kineserna såg, var ett kontinuum, ett enda VÄSEN i kontinuerlig omvandling. De kallade denna enhet för Vägen (TAO).

Anne Franks födelse koinciderar nästan totalt med att tyngdpunkten flyttas till Den Fokuserade från ett tidigare tema som gällt under de föregående två timmarna (det kinesiska dygnet hade bara 12 timmar, var och en motsvarande två av våra). Det närmast föregående temat synes ha varit lika aktivt i hennes korta liv:

P'I - Den Blockerade Ädlingen
:

Obstruerad av ett rövhål [en ond eller banditaktig person eller överhet].

Detta gynnar inte den nobla människan i hennes ståndaktighet. Det storartade ebbar ut och det ynkliga anländer (på arenan).


Ännu en vidsträckt bild ur det kinesiska fågelperspektivet! En historisk metafor, en impressionistisk snabbskiss av hur ynklig YIN-energi - fascistbrun jordenergi - väller upp ur djupen ("hexagrammets" lägre halva) medan de tre YANG-linjerna, representanter för ande och himmelskhet (nobless) gör sin sorti genom att dra sig uppåt - och ut - ur situationen.

Detta är en slutet på en god era och början på en ond tid!

HO LO LI SHU (presenterad i en utgången bok som på engelska hette The Astrology of I Ching), preciserar varje tidssegment genom betoningen av en eller annan av det illustrerande hexagrammets sex linjer.

I fråga om att hålla sig i stillhet (KÊN) gällde kravet på Anne Frank att stanna upp redan på bottenlinjen, saker måste "styras upp" i tid, redan innan de börjat utvecklas. I fråga om livsöde med förhinder tillhörde Anne de nobla själar som var delaktiga i den borttågande himmelen, här gällde den fjärde linjen räknat från basen.


Återigen: den specifika tiden i Europa var besynnerlig, jag har många kända fall av P'I som naturligtvis inte dött en ung död. Men ur det ARKETYPISKA perspektivet är det liv vi lever här inte fullt så verkligt som vi vill tro. Minns Platons berömda liknelse om Grottan. Våra liv är bara skuggliv, i den arketypiska världen av levande och intelligenta Former (änglar? naturlagar? andeväsen?) pågår det verkliga partyt!

*****

Tänker man lite kring Anne Franks båda födelseomen inser man hur makalöst väl de båda bilderna summerar hennes korta liv. Man påminns om att våra egon och vårt allt annat överskuggande intresse av att "personalisera" våra liv kanske är ett evolutionens felsteg! Ser vi alla ut som nollor ur himmelens perspektiv där vi springer runt med 5 millimeters distans till oss själva? Är det först i stoikerns uppoffring av sitt egocentrerade liv - en sådan som Anne Frank var destinerad att göra - som vi vinner vårt större medvetande, vår fria själs oberoende?

Tro inte att jag antyder att Förintelsens gaskamrar var någon själsförädlingsprocess. Jag har tidigare nämnt individer som nu återfötts till jorden från denna tid och som har hemska, traumatiska minnen av sin förra död! Men vad jag menar är att, med det kinesiska talesättet, "allt är till gagn i en mästares händer".

Oavsett specifik livsomständighet finns alltid dem som är redo att "KÊN", fokusera skeendet med total uppmärksamhet och transcendera vardagens futtiga värderingar. Det är lite som när du ligger i gräset en solig sommardag och fixerar molnen. För en sekund eller två stannar hela himmelen och du börjar ana vem det är som håller hela showen i rörelse!

Anne Frank var i dubbel bemärkelse en kapabel själ som odlat en del färdigheter av nytta under vistelsen på jorden. Hur annars skulle hon ha kunnat stiga in i tiden (själarna kommer ju ur tidlösheten) med åtminstone en rudimentär kunskap om STILLAHÅLLANDETS PRINCIP (KÊN) och en mer än medelmåttig insikt om hur historiska epoker avlöser varandra (P'I, Tiden av Obstruktion)?

HO LO LI SHU, med anor eventuellt tillbaka till 1200-talet (ingen vet riktigt) men baserad på betydligt äldre kinesiska tankar, nöjer sig med att kartlägga TAO:s fragmentering i 64 övergripande Former. Den som sett - och förstått! - livet ur dessa sextiofyra perspektiv kan göra anspråk på att vara en Alltets Mästare, en helig människa. Själv kämpar jag ännu vid femtio med bara en handfull av dessa perspektiv.

Beräkningar enligt detta system kan göras med min egendesignade kalkylator här: http://hall-of-man.com

Medicine doktor Walter Semkiw bedömer att svenska Barbro Karlén faktiskt är Anne Franks reinkarnation. Se hans sajt här.

Kanhända med bokbussenFingrar på ytterligare en boktitel av amerikanske läkaren Walter Semkiw, men kan inte bestämma mig för köp. Har jag inte läst tillräckligt mycket fallstudier som gjort reinkarnationen till närmast en självklarhet? Vad skulle ytterligare en bok tillföra? Men å andra sidan är recensionen i tidningen The Hindu, återgiven på Amazon, rätt insäljande...

Review
"The work has been put together after considerable research and interviews...It is naturally upsetting, agrees Semkiw for people to see a theory they never had had to bother with until now, suddenly backed up by empiric evidence.

As for the believers, to have a part of one's believe system so glaringly in the spotlight, dissected, documented and cross referenced, is not such a comfortable feeling either...the aim is really to start a revolution in thought.

If we all realize that we may return to this world, as a person of the opposite sex, belonging to another religion, country, race, etc., we would realize that we are all one and not persecute each another."

--The Hindu, New Delhi

När man läser visare och inser att boken demonstrerar att hushållsnamn som konstnären Pablo Picasso redan är här igen, och (som man kunde gissa) ett underbarn med tvärsäker känsla för maner han var känd för i sitt förra liv, då blir reinkarnationstanken nästan jobbigt påtaglig.

Allt du gör nu - på gott och ont - vandrar vidare och vi blir själva mottagare till våra tidigare tankar och handlingar. Ateister och sekulära humanister borde få stora skälvan, som satsat på en så fullständigt halvdan världsbild när de fimpade religionen som haft den historiska uppgiften att bära dessa insikter. (Ja, utom kristendomen, som röstade bort själavandringen på ett kyrkomöte på 500-talet.)

Jag får kasta slant om saken. Upptäckte också att Semkiw har en ännu mer aktuell bok ute.

onsdag 26 augusti 2009

Priset att dyrka avguden Mångfald
Den hemska sanningen om multitaskarna framför datorn börjar visa sig, de där som har femtielva dataprogram på samtidigt och ser "mångfald" som en tillgång och krydda i sina liv (typiska västerlänningar med andra ord).

Länken i kortversion: multitaskaren visar vid test lägre mental kapacitet än de som utför en uppgift i taget.

Spontant tänker jag att det här förstås är den generation som också stjäl musiken från nätet eftersom de någonstans märkt att deras psyken är för uppfuckade för att de ska kunna forma sig en mental bild av bakgrundsljuden. Och varför betala för det man tydligen tappat förmågan att registrera?

Ge dem vitt brus i hörlurarna istället - det gör ingen skillnad framför tre chatprogram, e-mejl och de kontorsprogram i vilket jobbet åt arbetsgivaren (undermåligt) utförs...
:-)

Objektiva värden på väg tillbaka

SvD om engelska Wikipedias ökade professionalisering:

-Det fanns troligen en tid då användarna var mer förlåtande till felaktigheter eller flummiga uppgifter, oavsett om de berodde på missförstånd eller att någon medvetet spridit falska uppgifter. Toleransen för den sortens agerande har sjunkit.

SvD

Har datorerna och internet medfört något är det en ny sorts människa, exponerad för så mycket text att hennes krav på begriplighet har ökat.

BLOTTA MÄNGDEN av text har haft den positiva funktionen att människan blivit en mer alert varelse. Vi är var till mans vår egen förlagsredaktör numera. Hon ser tydligare än kanske någonsin i historien "det dunkelt tänkta som blir det dunkelt sagda" mot en slags platonsk fond av objektiv Sanning.

Nutidsmänniskan börjar växa sig över sin skamliga värdesubjektivism som förkrympte henne så mycket under 1900-talet. Snart är värdekonservatismen tillbaka, och de allt färre religionshatarna (som inte förstått religionens centrala budskap) får bosätta sig på månen eller bilda någon annan slags gated community.

Ja, ghetton för ateister kanske är en bra idé! Så att deras begränsningar inte håller övriga samhället tillbaka. Men låt oss vara vänligare mot dem än européerna var mot judarna i deras ghetton, för ateisten har problem med förmågan att se den stora Gestalten.

De är svårt meme-smittade av Darwins vinklade perspektiv som bara ser konkurrens och destruktion i naturen. Darwin är som att säga "männen från mars" och sedan bekvämt utelämna det andra ledet, "kvinnor från venus". Har inte den kooperativa och altruistiska principen bland djur noterats tillräckligt ofta? Ändå fortsätter dårarna att predika en omodifierad Darwin.

Men allt detta kommer att åtgärdas på jorden när väst börjar fatta visionen hos de gamla kineserna, vars TAO (eller dao som det heter nu) talade om en exempellös komplexitet i naturen och dock ett reglerat beteende som rymmer både kreation och destruktion. Kineserna skulle ha funnit Darwin rätt ensidig, tror jag.

Notera härvidlag hur "komplexa system" blivit ett "buzz word" i väst på senare årtionden. Allt är numera otroligt komplext. Men de gamla kineserna hade ett trick: glöm aldrig helheten, TAO, för då går kulturen bort sig i ett myller av isolerade specialdiscipliner på det sätt som det västerländska "vetenskapliga projektet" gjort. Det var ateismen, eliminationen av ens blotta tanken att naturen har syften med det den gör, som möjliggjorde denna förlust av Vägen (tao), så att ingen disciplin längre kan kommunicera med de andra.

Författaren Herman Hesse hade i sin Nobelprisbelönta roman "Glaspärlespelet" en sidoberättelse som antydde en tid då det existerade civilisationer som höll hårt i Helheten. Glaspärlespelets mästare förmådde bedöma Gestalten i en oljemålning, i ett musikverk, i en roman och Stormästare blev den som var allra skickligast i att transponera ett verk till en annan yttre form.

Jag tror Hesse redan på 1940-talet (inte minst i skenet av Andra världskriget) såg hur fullständigt västerlandet tappat greppet om TAO, om livet i dess essens. Därför har vi idag så mycket glappkäftade förnuftssvenskar omkring oss. Ingen av dem fattar något och var och en klänger sig fundamentalistiskt hårt fast vid sin lilla ö av "solitt" vetande.

Rudbeck hade rätt men missade på tiden: Sverige ÄR det sjunkande Atlantis! Men återigen: i Världsandens växelspel var också det bara en historisk antites, och i (engelska) Wikipedias nya professionalisering ser vi syftet för den här lilla delen av Vägen. Må den som kan ta den nya Gestalten till sig.


____

Stående rekommendation, om inte annat för en häpnadsväckande stimulerande läsning: se ingenjören och uppfinnaren Arthur M. Youngs "modifierade darwinism" i hans grandiosa metafysiska helhetsmodell. Den beskrevs i boken "The Reflexive Universe" (1976).

tisdag 25 augusti 2009

Huvudfoting eller blindgångare?

Tillägg 090831.

Verkligheten nafsar det flyende Sverige i bakhasorna. Italienska politiker menar att EU i ett fördömande av antisemitism särskilt bör nämna Aftonbladet för dess judeskröna för en tid sedan. (Expr)
Skäms du inte lite över att vara svensk och tillhöra ett folk där inte en av tio har någon förståelse för grundläggande principer om hyfs och moral, utan där merparten är "pladdersvenskar" som faller in i ointellektuellt resonerande över någon käpphäst som kan vara "yttrandefrihet" eller "tryckfrihet"?

Svensken är en huvudfoting utan känsla i kroppen med för mycket mentalisering och för lite förmåga till reflektion. Se mitt återbesök till det svenska nationalhoroskopet ett halvår senare.. Och svensken blir förstås en kacklande lokalpatriot under den allra lättaste press från utlandet - vilket är känsla enbart och därför en godtycklig och ohållbar plattform.

Det kanske inte ens är halvfullgången intellektualitet som röstsiffrorna visar utan bara irrationella känslomänniskors rätt att uttrycka sitt totala mörker i tidningsomröstningen? Sverige 91% blindgångare? Hjälp.

Det här ämnet som verkligen engagerat, visar med all tydlighet att svenska folket inte är intellektuellt myndigt ännu, efter så lång sossefiering. I S-Sverige minns jag, snart 50, att det lät så här: "Tänk inte för mycket, då blir du galen."

Det var en röst på Skolverket som sa så, på mitt första jobb efter gymnasiet. I S-Sverige gällde tramsiga förnumstigheter för klokskap. Här räckte några sociala föreningsmedlemskap för att göra karriär. (Inte konstigt att svensken inte vågat sig ut i världen, annat än i kapacitet av försäljare.) Efter ett halvår på Skolverket stod jag inte ut längre (fast jag erbjöds tills vidareanställning) och skrev in mig på universitet istället.

Bildt och Reinfeldt saknar uppenbarligen normal moralisk halt. De är med andra ord normala för att vara svenskar - sekulära svenskar - men faller kort om "Världssjälens" snittnivå.

Det lämnar det här landet utan politiska alternativ vare sig till höger eller vänster. Tamejfan om inte Platon hade rätt. Sätt ALDRIG retoriker, dessa hala ålar, på politiska ämbeten. Landet är för viktigt för att styras av någon annan än Filosoferna, de som värderar Sanningen över allt annat.

Det är nog den enda käpphäst jag har för den här bloggen, för när jag tänker efter har jag bestämt skrivit det här inlägget en halvdussin gånger redan.
:-)
Detalj från den brittiska
adelssläkten Veres vapensköld.
(Ingen blodsrelation till undertecknad,
men jag föddes dock i vildsvinets år.)

onsdag 19 augusti 2009

Att leva som man lär

Jacques Vallee, matematiker och datatekniker och en av hjärnorna bakom ArpaNet (som blev Internet):

De flesta teorier som framlagts för att förklara paranormala fenomen lånar de ordinära koncepten om tids- och rumsdimensionerna från fysiken. De här koncepten förefaller mig obsoleta. De lämpar sig inte för att förstå telepati, eller fjärrflyttandet av föremål, eller spöken, eller ufo-bortrövanden.

Jag har också alltid slagits av det faktum att energi och information är en och samma sak från två olika perspektiv. Våra fysikprofessorer lär ut detta, men ändå drar de aldrig några konsekvenser av det i sin undervisning.

Dimensions (1988, s. 286, egen snabböversättning).

tisdag 18 augusti 2009

Genetiken ger upp!

Så har då vetenskapen gjort en helomvändning och motsäger nu precis vad de tvärsäkert hävdade i alla år, att genetiken är en svart låda som rent godtyckligt muterar i en lika blind och intelligensbefriad natur. Ibland blir det bra, ibland inte.

Men nya ögonblicksbilder på gener i biets hjärna visar att miljöpåverkan direkt återverkar på och modifierar genaktiviteten (som en del nedtystade äldre biologer före Darwin hävdade).


http://www.sciencedaily.com/releases/2009/08/090817184535.htmNågra generationer från nu kommer vetenskapen att återupptäcka Världssjälen och förstå mekanismerna för hur KOSMOS KONTINUERLIGT ADRESSERAR OCH OMPROGRAMMERAR GENERNA I VARJE LEVANDE TING! Det är i vilket fall min gissning. Kärnfysikern David Bohms universella hologram är en bild som på något visionärt sätt rimmar med den gissningen...

Livet är ett enda väsen och då och då vaknar människan upp ur sin egocentricitet (kristendomens "syndafall") och tycker sig se något av detta. Biologerna måste klubbas ner och bringas till insikt om att även mineralerna har sitt hemliga liv! Zoe börjar inte där dagens vetenskapliga superhjältar håller till, det finns överallt.


Således såg de grekiska stoikerna en ena kosmisk väv, en böljegång av interrelaterad samsvängning. Kineserna kallade det Tao ("metoden" eller "vägen") och astrologin har sedan tusentals år styckat upp ett mindre stycke rymd som en representativa mikroversion av den totala och ena samsvängningen och försökt förstå hur delarna i en helhet konstituerar varandra.

Sedan jag för några år sedan läste att kineserna studerar hur elektromagnetism relaterar till den antika akupunkturen har jag också en föraning att det är Kina, nästa högcivilisation efter att väst hamnat på deken, som kommer att knäcka de stora gåtorna som förklarar fenomen som tidigare sorterade under "religion".

Detta kommer att återupprätta respekten för religionerna, och de kommer till skillnad från dagens mobbning från dessa sekulära pseudokryp till tänkande varelser att väljas in i mänsklighetens "Hall of Fame" - som viktiga, tidiga intuitioner på vägen mot Gnosis.

Det blir faktiskt bättre hela tiden, fast inte som Humanisterna föreställer sig saken!
:-)


Tillägg 090904.

Det straffar sig att bara kasta sporadiska blickar mot ett forskningsfält. Idag läser jag i SvD att min "vision" om ett DNA som literaliserad metafor för människan i hennes interaktion i realtid med livet, kommit en god bit närmare sanningen. Skribenten Anna Larsson rapporterar om nya forskningsrön:

"DNA är inte alls identisk med den som hon hade för 50.000 år sedan. En del gener är bara 10.000 år gamla, vissa kanske ännu yngre..."
Jag ska också tillägga att kosmos kontinuerligt omprogrammerar vårt DNA beroende på de levande varelsernas feedback till kosmos! Vi befinner oss ju i Världssjälens buk i detta nu och livet är ett läggspel som ständigt skiftar.

Vem behöver vetenskap? Den är bara våra dagars ersättning för poesi och religion. Det den säger är identiskt med t.ex. djuppsykologin, som alls inte gör några anspråk på att äga bokstavliga sanningar. Ny prognos: Om 150 år kommer mänskligheten att skratta gott åt föreställningen om DNA och den där lille apmannen Darwin.


Drömmen om ett större perspektivSom en "prequel" till drömmen om den flygande frisjälen jag relaterade
här (och som det slumpade sig, samma dag SAS rapporterade att bolaget blödde ymnigt), hade jag knappa året innan en annan dröm som hade med höga altituder att göra.

I efterhand tycker jag mig ha förstått att drömmarna tematiskt hängde ihop på ett listigt sätt. De förberedde mig från olika håll på att kasta av ett mentalt skal vid namn västerländsk astrologi som nu blivit för trångt.

*****

Den 23 september 2006 satt jag och läste den judiske historikern Robert Eisenman om vad som kan ha tilldragit sig på Jesus bror Jakobs tid, han som tog över anhängarskaran i Jerusalem efter att storebrodern avrättats i vad man får betrakta som ett politiskt mord.

I samma ögonblick forskaren nämner en viss Onias, "Cirkeltecknaren", nämnd av den judiske historikern Josefos under det första århundradet, kommer en dröm från morgonen tillbaka i minnet.

Jag är på en vintersportort högt upp i bergen med en kvinnlig bästa vän (som jag hade tappat kontakten med sedan åtskilliga år). Vi kan kalla henne Dyana. Det är en fjällstuga som vi delar med några andra personer jag inte känner igen.

De andra, alla äldre "gubbar", sitter inne i den timrade stugan på en träbänk. När vi presenterar oss med förnamn blir jag ytterst förvånad över att höra en av dem uppge samma namn som mitt, som är rätt ovanligt.

I drömmen förstår jag inte att drömmaren delat sig och objektifierat sig som en man som börjat bli äldre - han sitter ju på "gubbänken". Förvisso var jag en smula störd det här året av att ha tvingats köpa läsglasögon. Ungdomens tid var över!

Men det är väninnan Dyana som är det intressanta. Vi har ett "kontrakt" eller "band" av något slag, likt det hypnoregressionisten Michael Newton hört så mycket från sina klienter under årtionden av experimentellt arbete.

Newton, som grävt i sina klienter under extremt djup hypnos, tror sig ha avtäckt en del av hemligheterna "på andra sidan". Själar utexamineras ibland och lämnar delvis sina gamla vängrupper (eller själsgrupper) för att bilda nya allianser. Under själens individualisering "arrangeras" (från högre ort) nya grupperingar med själar de inte tidigare mött, nya "arbetsgrupper".

Drömmen i vintersportstugan (not: jag har alltid avskytt vintersport och snö) tycks vara en sådan här gruppering. Jag var bland ett främmande folk. Avstår man från den metafysiska överlagringen kan det översättas tillbaka till min livsomständighet 2006:

Efter påbörjat studium av filosofi började jag i allt högre grad märka att flera i min omgivning, troligen sedan årtionden, fastnat i sina tankemönster. De hade gjort sin livsinvestering och åldrades nu bara med den. Och jag hade just bara kommit in i andra andningen! Jag hade ännu ett tidigare liv att rekapitulera (och vidareutveckla) under denna jordevistelse - de andra trampade bara vatten efter de fyrtio.

Så om en lättare alienation mot vänkretsens "gubbifiering" skymtar i drömmen, fanns även ett formidabelt plus i det djupa bandet med Dyana (även fast bekantskapen upphört i verkliga livet) . Vi hade rest i par till den här vinterstugan, vad den nu symboliserade. Den döda/infrusna, andligt sovande världen?

Jag ska rätta mig här - en av gubbarna på bänken tycktes bekant, det var en av de mest materialistiska människor jag mött och helt utan någon som helst öppenhet mot livet bortom den "biokemiska förklaringen".

Just som jag vänder blicken bort från den här raden av sorkbruna gubbar, alla helt utan karaktär, och ser mot Dyana, händer något. Hon öppnar munnen i ett stort leende och min blick dras oemotståndligt mot hennes gap.

Tänderna är av märkligt djupblå kristall, de formligen gnistrar och lever, som gick det energi av enormt hög frekvens och intensitet genom dem.

Jag zoomar in och studerar en av tänderna. Det går liksom ådror eller kanaler av avvikande blå kulör genom dem och man kan resa längre och längre in i tanden! I någon association tänker jag på mineralers tajta och regelbundna organisation.


I exakt samma ögonblick fylls jag av stor lycka och vet att med en sådan vän, en sådan fantastisk reskamrat som Dyana, har jag fått möjligheten att - genom hennes tänder! - "färdas många ljusår ut i världsrymden".

När man drömmer hör man inte hur besynnerligt en del kan låta!

Möjlig dagrest och trolig parallell: Åtta dagar tidigare hade jag börjat läsa dr Newtons bok "Destiny of Souls". Inspirerad av stoffet hade jag en kort dröm samma natt. I samband med tanddrömmen kom jag mig för att kommentera den:

Jag såg vad jag tror var en illustration av idén om själens guide, eller kanske inneboende pilot: ett vackert kvinnoansikte som liksom böljande genom ett medium av vatten - ansiktet skimrade i blåa toner.

Jag kände igen ansiktsdrag jag upplevt som attraktiva hos kvinnor genom livet. Samma fenomen där: det blå skimret var så otroligt djupt att man skulle kunna resa "ljusår" in genom det. Jag skulle vilja gruppera dessa två "blå drömmar" i samma kategori, vilken den nu är...


Vid nedtecknandet hade jag glömt bort men påminde mig senare Carl Jungs beteckning för fenomenet, den kvinnliga anima-gestalten, som hos en man representerar den andra halvan av hans själ, den sida han undertrycker emedan han lever ett dagliv som man.

*****

Jag associerade 2006 tänderna/munnen med kommunikation, men tänkte också på hur den västerländska astrologin knutit garnityret till Saturnus - och därmed visa association till ålderdom (tappade tänder). Jag hade faktiskt gjort flera tandlagningar under våren, så "tand" var kanske alltjämt en aktuell symbol samma höst...

Men
Saturnus, för dem som inte bara sjunker ihop och förfaller mentalt och fysiskt (Saturnus som enbart fysiologisk), kan leda till ökad själslig/andlig koncentration, och ytterst till visdom. Saturnus representerar torrhet och ett år senare läste jag passande nog filosofen Herakleitos maxim, att "den torra själen är den bästa". Med det tror jag han menade en själ som slutat "läcka", ett psykiskt stabilt kärl.

Saturnus koncentrerar själen så att den till sist finner sin essens - som att pressa en apelsin och därefter kassera skal och vävnad som hållit essensen/saften - för att vända på bilden med det läckagefria kärlet.

Jag mindes också Saturnus liknad vid det tryck som appliceras på kol så att det transcenderar sin förra natur och blir till diamant. Och i diamanten finns en koppling till de blå kristalltänderna.

Saturnus koncentrerande verksamhet som förädling. Det sorkbruna eländet på gubbänken var uppenbarligen inte hela historien!


Istället var drömmen i grunden hoppingivande. De blåa lysande tänderna kunde kombineras med ovanstående som ingick i min astrologiska associationskedja till "förädling av kommunikationen", och därtill tydligen i förhållande till "rymden, flera ljusår längre ut" (än jag hittills varit).

Det skulle tag mig ytterligare en stark dröm (länk här ovan) innan jag hittade den sideriska astrologin som förvisso från början byggde på de faktiska stjärnbilderna "många ljusår ut i rymden" snarare än den västerländska zodiaken, som är en senaste konception och fastklistrad vid det jordiska kalenderåret.

Nu 2009 ser jag att tanddrömmen var ett tidigt varsel om en stundande utbrytning genom den jordbundna tropiska zodiaken och etablerandet av kontakt med de verkliga intelligenser som döljer sig bakom vårt materiella universum - signifierat via bytet till den sideriska zodiaken.

Det är lustigt hur det påbörjade studiet av klassisk filosofi kom att återverka även på hobbyämnet astrologi! Idag är jag ganska övertygad om att Platon var väl insatt i astrologin. Den hade hunnit komma österifrån till Grekland och kanske även från Egypten. Han hyllar ju stjärnskådarna i en av sina dialoger och menar att detta är vägen till ett högre sinnelag.


*****

Robert Eisenmans "James, Brother of Jesus" är ett viktigt religionshistoriskt verk (även om det litterärt är rejält klumpfotat). Säkerligen kan man tänka sig att läsningen introducerade drömmens motsvarighet till Dantes Beatrice, Dyana som var av judisk härkomst.

När jag två år senare börjat bekanta mig med den sideriska zodiaken, "många ljusår ut i rymden", visade sig den "kristallblå kommunikation" som jag spånat om i anslutning till ovanstående dröm.

Inte bara i mitt eget horoskop, som var och förblev en Sol-Våg oavsett typ av zodiak, utan också hos drömmens version av Beatrice, vars västliga soltecken Skorpionen i grund stöptes om till Vågen - och nu stämde exakt med personen i verkliga livet. Dyana var mer av en "göra saker i par", mer av en esteticerande natur än kanske någon annan jag mött.

Den indiska astrologins syn på parförhållanden avviker starkt från den västerländska. De anser att lika barn leka bäst. En bra början på en äktenskapsmatch kan t.ex. vara att båda är födda i samma soltecken, gärna också samma måntecken!

"Tråkigt", säger kanske en västerlänning som menar att "motsatser" krävs för stimulans. Som jag förstår det, bygger den indiska teorin på att människorna där är större än de egotrippade västerlänningarna, på att båda partnerna så smidigt som möjligt ska glida samman och bilda synergi. Och då är det bra att de har snarlika psykiska grundstrukturer.

Sämre kommunikation än den mellan en Våg och en Skorpion är svårt att tänka sig (Luft möter Vatten). Och ändå hade jag och Dyana fungerat så bra. Men med siderisk astrologi kunde jag nu se varför. Båda dessa resenärer kom från samma luftblå värld. Och som anima-gestalt fyllde Dyana närapå exakt samma funktion som den blå flygvärdinnan i drömmen som följde knappa året senare.Bloggaren


Blåa kristalltänderna


Astro-teknisk kommentar av filosofisk natur:

Enligt vedisk astrologi med dess sparsmakade aspektlära skänker de blå kristalltändernas Jupiter i LUFT mitt horoskop stöd, så att de båda tillsammans bildar en Platons triangulära Form!

Eftersom jag inte kände till siderisk astrololgi vid tiden för drömmen var jag omedveten om att dess innehåll väl matchar även denna delaspekt av horoskopen. En kul kuriositet.

Bygg själ, svensk!

– Jag tycker att svenska regissörer är fega. Man vet vad som funkar och då kör man på det. Som skådespelare är det självmord. Det är därför det gått så dåligt för svensk film, det är mellanmjölk, ljummet, finns inget eget språk.

Som filosofen Foucault tydligen sade, med Franska Revolutionen INTERNALISERADE GEMENE MAN den gamla härskarregimen - Saturnus, sagans och mytens "gamle kung". Var och en blev nu en lag för sig själv, en självgående entitet.

I vår moderna värld upplever sig var och en solipsistiskt som en diktator, dirigent eller filmregissör, och kräver lydnad från sin omgivning. "Respect" som de vita negrerna säger utifrån sin inneboende dirigent som söker linda hela världen runt dem själva.

I ett andligt utblottat land som Sverige, har emellertid alla internaliserat samma sociala norm (sossefiering) istället för det sydeuropeiska konceptet individualitet. Och plötsligt har den mytologiska mardrömmen blivit sann: svenskars internaliserade Saturnus - den överhet de dödat och ätit upp, den hierarkiska värdeskala de förkastat och förnekat - äter nu i sin tur upp deras inre fantasis utflöde, precis som mytens Saturnus åt upp sina barn.

De är har blivit likriktade vandrande zombies och allt de producerar är stereotypt fast kanske iso-certifierat dussinmaterial - uppritat efter ett simplistiskt framgångskoncept och psykologiskt fullständigt ointressant. Och därav Alexander Skarsgårds ord härovan.

Yes! Upplysningen och socialismen förenades i Sverige med det katastrofala resultatet att vi inte bara är ateistiska materialister (saknar förmåga att delta i internationell diskurs) utan även förmodligen äger Europas simplaste folkpsykologi!

Ah! Så det är därför svenskarna vänder taggarna mot andra religioner och kulturyttringar och söker förhäva sig som "mer insiktsfulla". Men de vet någonstans att något inom dem kallnat och blivit sterilt.

Men det måste bli värre förr det blir bättre. Än
har historien inte nått det lågvattenmärke där svenskarna åter börjar - som djuppsykologen James Hillman uttryckte saken - "bygga själ". Än bygger svenskarna bara kropp och andra oväsentligheter.

Alex S intervjuad i AB.

måndag 17 augusti 2009

Folkuppviglare hetsar över Irlands hädelselag

Newsmill avböjde vänligt följande inlägg med skälet att det var ett personangrepp. Efter artikeln ska jag argumentera för att Newsmills redaktör missbedömt innehållet.

Fullständigt lysande citerar "religionsspecialisten" Anna Ekström på Newsmill ett bibelställe som exempel på religiösa som inbördes smädar varandra fastän 2 Pet 2:22 (inte 1 Pet 2:22) explicit handlar om FÖRE DETTA religiösa, individer som LÄMNAT kristendomen och nu ägnar sig åt hedonistiska utsvävningar!

Den förmenta religionsspecialisten saknar också fog för att påståendet att bibelstället skymfar den historiskt senare Islam. Detta lägger hon bara in i en för-islamsk text! Och det är en vämjelig anstiftan till religionsbråk som borde rendera författarinnan samma bot som hon meddelas nu ska åläggas smädande och hädande irländare.

Ekströms blodvittring inför fighten mellan muslimer och kristna - regissserad av henne, är bara osmaklig. Har Newsmill publicerat en text av en illvillig demagog som bara låtsas vara "religionsspecialist"? Låt oss syna lite mer av det här kultur-ufots artikel…

Samma falska vinkling i det strax därpå följande citatet från Koranen. Hon plockar några meningar ur Sura 9. Författaren nämner inte att kapitlet (som avhandlar flera besläktade ämnen) redan diskuterat möjligheten för den gode muslimen att sluta pakter även med den otroende och på så sätt lösa många ting broderligt och systerligt!

Vad gäller själva citatet visar fortsättningen - som förf. avstår från att visa oss - att domsorden gäller enbart de judar och kristna som jämställer sina lärare eller rabbiner (exemplifierade genom Esra och Kristus) med Gud själv. Ingen jude eller djupt insiktsfull kristen skulle göra detta, så det hela är en icke-fråga.

Däremot träffas delar av kristendomen av Koranens kritik, eftersom dess nyplatoniskt färgade treenighetsschema förvisso tycks förguda läraren Jesus. Det var han som kallades den Smorde (Kristus), för att han var andligt uppväckt och en Guds son (son = barn). (Dock inte Guds enda barn!)

Kristendomens platonisering är en specialfråga som kristna och muslimer säkert skulle kunna ägna många stimulerande debattimmar åt utan att hamna på den låga nivå där Ekströms driver sina absurda fantasier: stereotypen om den alltigenom överemotionella religiösa fanatikern som blir kränkt av precis allt.

Ekströms förakt för samtliga världsreligioner lyser igenom - och minns att detta är en som kallat sig "religionsspecialist". Fan tror det kan röra sig mer om en fempoängskurs i allmän religionshistoria. Svenskarna, har det sagts, ljuger nuförtiden hejvilt i sina CV. De tror nämligen inte att någon högre makt ser och antecknar deras förseelser.

Således: ännu en bot för anstiftan till religionskrig pga. missrepresentation av en religiös källtext. Läsare, gå igenom 9e suran som helhet och dra dina egna slutsatser!

http://www.quranexplorer.com/quran/ (nytt fönster)

Det här var första gången jag läste ett helt kapitel i Koranen, så jag skulle inte som författaren kalla mig en specialist, men det är uppenbart att originaltexten innehåller många goda öppningar som författaren inte VILL nämna för Newsmill-läsaren.

Den självutnämnda religionsspecialisten är uppenbarligen inkompetent att uttala sig i sakfrågan. Som en populist har hon dragit sig till minnes några iögonenfallande textställen (eller delar av textställen). Dessa återger hon nu utan att förklara kontexten och med den enda avsikten att underblåsa ett religionsförakt som redan är starkt i det här skräckslagna lilla landet. Det är brist på kunskap som föder fruktan, och det här inlägget har verkligen inte gjort läsaren någon nytta.

Jag vill likna författarinnans uppsåt, där hon missbrukar sina källor, vid orden i verserna 8-10 från samma kapitel hon själv citerade:

"De har förvärvat en marginell vinst genom Guds uppenbarelse, så de blockerar andra från Herrens Väg. Skåda Ondskan! ... Men om de ångrar sig, och påbörjar en dyrkan, och skänker till de fattiga - då ska de vara våra bröder i religion."

Man ska minnas att ordet religion har en lite dunkel etymologi. Men den vanligaste åsikten är att det är avlett från latinets re-ligare, "Att åter länka samman" (till källan för vår existens). Det är obegripligt hur en del västerlänningar alienerats så till den grad från sitt eget inre att de inte längre klarar att läsa heliga texter utan att känna behovet att pissa över dem.

Och likväl ger, som vi just såg, alla högre religioner människan chansen att återvända till värdighet i tanke, tal och handling.

Författaren säger vidare, "avgudadyrkare är hedningar, och hedningar är per definition religiösa med rätt att känna sig kränkta." En av flera billiga och meningslösa poänger Ekström fyrar av i slutet av sin artikel. Men ur en given religions ögon är hedningen bara en person som inte tillhör de egna. Det är allt. Hedningen kan tro på en brunstig tjurgud i Turkiet, han kan vara fullständig ateist.

Ateisten Epikuros var väl inte ens intresserad av någon rätt att känna sig kränkt! Likt tjuren Ferdinand ville han bara sitta ostört i sin trädgård. Ekström är en skribent som inte kan ser värst klart eller tänker särskilt nyktert ens i det ämne hon kallar sig specialist på!

Den irländska lagen kommer säkert att göra nytta genom att strama upp de intellektuella kraven man ställer på sig själv. Måtte Ekström göra detsamma och hela vårt nya "hatiska" och "mobbande" Sverige med, för den delen.

Här borde det ha varit klart, men just i upploppet snubblar så Ekström fatalt: "Och de som är konservativa nog att klamra sig fast vid den sekulära ordning som ger människor rätt att tro, tänka och uttrycka sig fritt…" Hon hånar tankefriheten! Ett praktfullt självmål av en förvirrad, värderelativistisk kulturnovis, helt renons på det religiös kultur bibringar människan efter flera år av träget arbete: vishet.

Innan man ställer sig frågan om detta är ett personangrepp ska man ha klart för sig vad Ekström själv sysslar med i sitt skriveri. Bara nominellt informerade hennes debattinlägg om den nya irländska lagen (genomdriven av religiösa krafter). Hennes egentliga agenda var att förlöjliga homo religiosis som art. Personangrepp i stor skala, om man så vill.

Gränsen mellan satir och mobbing är förvisso fin, men givet hennes båda missrepresenterade utdrag ur religiös litteratur och den uppenbara skadeglädjen över att religiösa människor nu kommer att stämma varandas texter in absurdum, är det uppenbart att det inte fanns någon god vilja alls i texten. Vad Newsmill borde ha gjort från början, var att avböja Ekströms artikel.

Vad jag främst gjort är att påpeka att religionsspecialisten troligen bara poserat som sådan - jag är själv fil. kand. i ämnet och har lärt mig vad intellektuell heder är. Ekströms citathantering lämnar mycket att önska.

Detta är naturligtvis pinsamt för Newsmill som köpte hennes anspråk. Tillräckligt pinsamt för att Newsmill ska slingra sig ur? Min artikel träffar indirekt även forat i stycket om svenskens förfalskanden av sina cv (implikation: arbetsgivarnas dåliga uppgiftskontroll).

Jag har utsatt Ekström och hennes uppsåt för en granskning som ger vid handen att inte heller den sekulära människan är utan sina fläckar.
Newsmills redaktör synes inte förstå vad Ekström gjort sig skyldig till - försök till folkuppvigling bakom ett misslyckat försök till "infosatir" - förrän jag i ett eget raljant inlägg påtalar detta.

Att falla åter på tal om personangrepp tyder på en outvecklad uppfattning om undertexter hos själva Newsmill-redaktionen. Antingen det, eller också att de instämmer i Ekströms agenda. I så fall är det "bara" censur.

Således tre möjligheter till att Newsmill vägrade min artikel. Välj själv vilket som kan ligga bakom den nominella förklaringen att jag sysslat med ett personangrepp...

Se också närmast föregående, löst relaterade inlägg om sekulär humanism.


söndag 16 augusti 2009

Sekulär humanism - en "power trip" för de inblandade

Ännu ett omnämnande av en mycket intressant bok som till största delen är en fascinerande dokumentation av mänsklighetens möten med älvor och feer och märkliga ting i skyn.

Häpnadsväckande är uppgiften att den store poeten Goethe hade en
bona fide ufo-upplevelse i sin ungdom, på 1700-talet! Men med den tidens språk blev hans förklaring en svävande amfiteater med blinkande ljus på! Ingen i vår tid kan väl ta miste på vad det är han talar om... - vad fenomenet än är. (Bokens författare stödjer inte hypotesen att det är påhälsning från yttre världsrymden.)
Jag menar att det är av största vikt för vetenskapen att studera ufos. Men vi ska inte göra det naivt. Med den mänskliga teknologins framsteg har det blivit omöjligt att studera någon ufo-rapport utan att samtidigt överväga möjligheten av (regeringsorganiserat) bedrägeri tillsammans med de klassiska hypoteserna.

[Förf. har tidigare beskrivit ett känt fall där sociologer infiltrerade en ufo-kult för att studera masspåverkan, vilken förstås har politiska implikationer, samt två kända fall, ett i Frankrike, av regeringsfabricerat bedrägeri, också för att studera gruppsykologiska mekanismer inför utsikten av förestående utomjordisk påhälsning.]

Många ufo-grupper är lättrogna inför varje rykte som förefaller stödja det utomjordiska credot [vilket författaren finner orimligt], utan att seriöst undersöka varifrån ryktet kommer och vem som kan ha haft intresse av att sprida det.

Den skeptiska niten hos några av de mer högröstade förnekarna (engelska: "debunkers") är också underblåst av behovet att upprätthålla politisk kontroll. För att förhindra att genuin vetenskaplig forskning organiseras, räcker det med att upprätthålla ett visst tröskelvärde av löje kring fenomenet. Det här kan lätt nog göras av några få inflytelserika vetenskapsskribenter i förklädnad av humanism eller rationalism. Dessa likställer ufo-forskning med "falsk vetenskap" och skapar därigenom en atmosfär av skuld via association, vilket är en livsfara för varje oberoende forskare som undersöker fenomenet.

Den här historien om interaktionen mellan flygande tefatskontakt och politik går tillbaka till de tidiga kontakterna i Kalifornien. På den tiden var många ockulta grupper, länkade till makthungriga organisationer, extremt aktiva. Direkt efter Andra världskriget, när en gren av Aleister Crowleys kult av neo-tempelriddare blomstrade i Los Angeles, var två av de mest hängivna medlemmarna Jack W. Parsons, jetdriftsingenjör, och L. Ron Hubbard, en science fiction-entusiast. Jack Parsons hävdade att han hade mött en venusian i öknen 1946 och kom sedan att bli en av grundarna till Jet Propulsion Laboratory och Aerojet Corporation, även om JPL kanhända skulle förneka den kopplingen. L. Ron Hubbard gick vidare och grundade Dianetiken och Scientologin.

Jacques Vallee - Dimensions (1988, s 249-50, egen snabböversättning)

Vallee är vetenskapsman (datorteknologi), astronom och ufolog. Han var under 1960-talet en i hjärntrusten bakom det militära ArpaNet som kom att bli Internet. Månne tvättar detta bort leendet som smög på någon enstaka ufo-skeptisk läsares läppar. Det är alltså intelligens på högsta nivå som ägnat sig åt ufo-forskning och Vallee har ingått i olika amerikanska kommissioner eftersom frågan rör rikets säkerhet.

Hans intresse väcktes då han som astronom i Frankrike blev vittne till hur band med ufo-observationer raderades pga den konsensus att tiga ihjäl frågan som åtminstone då rådde bland världens alla regeringar. Vallee är numera riskkapitalist. (
Wikipedia)

Man kan med fördel byta ut ufo i texten mot parapsykologi eller t.o.m. astrologi, och överväga i vad mån man själv blivit hjärntvättad av dolda politiska krafter som inte vill att den lilla människan ska söka sprickor i den vävnad som är den rådande konsensusverkligheten inklusive dess sanktionerade tankar.

Det hör bl.a. till samtidens myt att Upplysningen gjorde upp med s.k. pseudovetenskap, och medan politiker falskt talar om åsiktsfrihet finns en djupare agenda som likriktar människor och reducerar den möjliga diskursen. Kalla det vår Zeitgeist - bara att det är vissa grupper som organiserar den för att behålla kontrollen.

Kontrollbehovet är något Jacques Vallee talar mycket om, och en granskning av hans horoskop visar en kraftfullt dominerande Saturnus ("gränsdragaren").

Vallees astrokarta avslöjar dessutom det fruktade egenmäktighetssyndromet (som inte sällan gör människor helt oresonabla). Men på hans födelsehimmel noterades samtidigt en så hög intelligensnivå att vetenskapsmannen i honom har perspektiv på egenmäktigheten och därmed kan objektifiera den som ett studieobjekt. I rätt händer är en stark Saturnus det perfekta distanserade förnuftets röst, en förutsättning för att bedriva vetenskap.1

Mindre själar löper istället risken att fastna i scientism (som upphöjer verktyget förnuftet till ett avgudabeläte) eller en "power trip" de inte ens är medvetna om.
Att föreningen Humanisterna representerar den värsta sorten av scientism är numera få omedvetna om.

Det är fascinerande hur väl Jacques Vallee redan 1988 ringade in den sekulära humanismen och rationalismen som vår tids falska ljusänglar, utsända av Satan själv för att lura dem som inte uppnått någon högre grad av autonom intellektualitet.


_____

1. I rätt händer... Jag skall inom kort lägga upp horoskopet för dagen för stormingen av Bastiljen på min andra blogg. Eftersom Franska Revolutionen brukar anses som avslutningen på Upplysningen med dess dyrkan av förnuftet, kan dagen ifråga tjäna som markör för den nya tiden och den nya sekulära människan. Horoskopet är mycket, mycket tänkvärt!

fredag 14 augusti 2009

Syftande evolution eller "bara" potential?


Överallt andevarelser på väg längsmed sina evolutionslinjer, utvecklande nya strategier. En del människor som studerar det biologiska skiktet tror att detta är en process som pågår i blindo. Men bit för bit demaskerar människan sin egen tidigare hybris. Hundar har "mätts upp". De registrerar 150 ord och tänker som en 2½ årigt människobarn. Kråkor kan manipulera tre redskap i rätt ordning för att lösa ett svårt problem... Minsta gemensamma nämnare? MEDVETANDET.


Människan är på väg att vakna, men hon vågar bara riva sina skygglappar lite i sänder... Det är kanske också en del av naturens strategi. Dess "mainstream"-linje eller, vad gäller människan, plan B. För mänsklighetens elit har alltid traderat en annan möjlighet: plan A, att forcera evolutionen via religion och filosofi (de två är ett).

Mänskligheten tycks t.ex. redan för 12.000 år sedan ha upptäckt kroppens inre energier, de som i Indisk filosofi och yoga kallas "Kundalini", ormens energi som från bäckenet via medveten praktik kan väckas och ledas upp genom ryggraden tills huvudet lyser upp - helgonbildernas glorior! Människan som tagit artens evolution i egna händer och med tusentals år förekommer den medelmåttiga massan som följer B-planen.

Det är åtminstone så jag tolkar en viktig stenrelief i tempelplatsen vid Göbekli Tepe i södra Turkiet, just där Bibeln placerar Edens lustgård, det förlorade paradiset, där ormen fick människan att äta kunskapens frukt och bli kognitivt kapabla till att tala med kluven tunga.


Ormkulten vid Göbekli Tepe tills för c 8.000 år sedan
(något olika bud om dateringen)


Det är uppenbarligen att dagens utarmade rationalister
fullständigt underskattat forntidsmänniskans förmåga att tradera berättelser över långeliga tider. Det turkiska templet begravdes avsiktligen många tusen år innan den judiska berättelsen om ormen fixerades i skriftlig form.

Men ormens innebörd hade under de mellanliggande millennierna fått en förändrad innebörd, och sågs nu som orsaken till människans syndafall eller utdrivning ur en tidigare paradisisk tillvaro. Jag tror att här skett en motivsammanblandning eftersom en senare tids människor inte längre i sina intellekt kunde fatta höjden i de konceptioner som en äldre mänsklighet symboliserat.

Ormen som förmådde Adam och Eva att äta kunskapens frukt hade med tiden kommit att representera det dikotomiserande intellektets uppvaknande vilket är detsamma som den odelade helhetens sammanbrott, förlusten av TAO (Vägen), fallet från medvetenhet om att, som Jesus uttryckte det, leva i det immanenta himmelriket.

Att skilja "gott från ont" är dock till syvende och sist bara en verksamhet under godtyckets flagg. Orsak och verkan är en och samma sak enligt filosofin (och därmed identisk med mystikerns insikt), men enkla människor vill gärna ha en bov att skylla varje oönskat utfall på. I det här fallet blev det ormen (eller det den representerar).

I själva verket finns inte kausaliteten, som filosofen David Hume så listigt lät antyda. (För en intressant diskussion om orsak och verkan som två sidor av samma mynt, se Peter B. Lloyds granskning av Berkeleys idealism i "Consciousness and Berkeley's Metaphysics", 1999)

Den orm som avbildas i templet vid Göbekli Tepe ligger istället närmare den indiska filosofins och medicinens lära om Kundalini-energin som är mänsklighetens kommande evolutionära förvärv.


Kundalini som uppväckandet av det
fulla gudamedvetandet, nedlagt som

potential i människans evolutionära kartritningFrågan är om stenåldersmänniskorna för 12.000 år sedan redan tagit det evolutionära språnget. Det skulle tyda på att, precis som den indiska filosofin (igen!) menar, att evolutionen är cyklisk snarar än linjär och att mänskligheten i själva verket tappat intelligens under de senaste 6.000 åren.

Se återigen hur Bibeln tycks kapsla in den insikten i historien om utdrivandet från Edens lustgård, men har grumlat till ormens roll. Ormen var inte orsaken till detta fall, den var ursprungligen en symbol för den kognitiva höjd människan hade före fallet!

Det vi idag firar som en förnämlig tid efter "Upplysningen" motsvarar i själva verket den lägsta form av intellektuell verksamhet människan är kapabel till. Det linjära och diskursiva intellektet förlorar sig bara allt längre och längre ut i hårklyverier, där allt isoleras och definieras men där bifurkationerna bara leder människan allt längre ut i en fragmentering.

Vid denna tid finns i Sverige en hel population som inte ens kan spåra sin väg tillbaka från alla de vägskäl väst redan tagit och se att religionerna i världen var väktare för den HELHET som är absolut nödvändig att ständigt hålla i åminnelse. Den som klipper med den begreppsliga Helheten är på sikt dömd att gå under även i den fysiska verkligheten. Jag talar alltså om ett folks utdöende, oaktat de mer näraliggande, praktiska förklaringarna till det.

Det är bara att studera vår tids gud, den materialistiska empiriska metoden, för att förstå hur lite av livet, av Helheten, vi ens bryr oss om i nuläget.


*****


Inte i vår livstid, men inte långt därefter kommer mänskligheten som helhet att ha övergett försöken att reducera allt till Newtons mekaniska biljardbollar och ha upptäckt att det är ett medvetande, en ande, bakom allt detta. Och den söker sitt allt mer förfinade uttryck.


Evolutionen kommer då att återfå den numinösa (religiösa) dimension den alltid haft, bortsett från lite skärmytslingar i den västerländska ateistisk kulturen som man vid den här tiden bara kan läsa om och skratta åt i historieböckerna.

De som läser och skrattar kommer att vara den grupp som följde plan A och medvetet kultiverade Kundalini-energin, vare sig de var medvetna om det eller ej i dessa deras tidigare liv på jorden.

Kultiveringen av sin egen ljusare morgondag är inte svår: det kan räcka med att höra upp med att paniskt odla "sekulära", ateistiska åsikter och se "empirisk metod" och "förnuftet" för vad de är: pragmatiska hjälpmedel som inte förtjänar att dyrkas som avgudar. Sker detta, blir den empiriska metoden ett hinder för nya upptäckter.

En skeptisk grundhållning är också en effektiv sänkare av IQ-nivån! Se bloggens devis här ovan. Den döljer en sanning som inte är av det värderelativistiska slaget.

Att lätta på negativismen kan i några fall vara det enda som behövs för att Kundalini-energin ska börja röra sig genom kroppen och "tro" övergå till upplevt vetande.


*****


Vad händer då med dem som motsätter sig evolutionens nästa steg för människan som jag här noterat den? De kanske slutar som myrorna i vetenskapsartikeln, som föda för svampartade organismer i en evolutionär återvändsgränd.

Detta är då mardrömsversionen om dem som inte omfattas av mystikerns vision av det nästa steg på människans väg då "Kristus (gudamedvetandet) blir allt i alla".1

Fri vilja existerar och det är fullt möjligt att ställa sig så på kant med det evolutionära målet att den levande varelsen "snappar loss" och ramlar ut ur "gridden", slutar att fungera inom ramen för det artspecifika mål som är givet Människan och som naturligtvis skiljer sig från det biologiska djurets. Det är då man blir föda för parasitiska organismer istället för att nå nästa nivå i medvetandets självförverkligande.

Visst har det hänt att religionerna skrämmer barnen med att svamporganismerna kommer att äta dem, vilket harmset påpekas av vuxna som menar sig ha blivit störda som små.2 Samtidigt accepterar sekularisten ett vidrigt samhällssystem där underhållningsvåld och vapen genererar stora skatteintäkter, ett våld som inte är mindre verkligt än de risker ett aktivt och ihärdigt (över många liv) gudsförnekande för med sig.

De ynkligaste människor du ser omkring dig är sådana som just nu börjat lida sviterna av sitt bristande ansvar för Helheten, för Vägen. De är inte vackra! De har konsekvent brutit ner sin ande genom att förneka eller ignorera den, kanske under årtusenden av mänsklig tid. Det kanske är du, just nu, som kan säga något för att påminna dem om deras eget ansvar för sin och andras evolution enligt plan A.


_____

1. Kristus, "Den Smorde", alluderar ju till det gamla bruket att kröna kungen genom att smörja hans hjässa med olja. Här är ännu ett eko av ormsymboliken, av Kundalini-energins rörelse upp genom ryggraden mot huvudsvålen och - bam! - den urladdning och medvetandevidgning som gör att man med rätta uppbär epitetet solkung av Guds Nåde! Bara för den med öron att höra...

Nya testamentet använder också bilden av en fågel som sänker sig ner mot Jesus huvud och i kontakten renderar honom "smord". Det finns alltså goda skäl att associera åtminstone visst kristet bruk av termen "anden" med det indisk medicin kallar prana och som kinesisk akupunktur behandlar under termen chi-energi.

Vad Jesus menar när han säger att den som förnekar anden inte kommer att bli förlåten (av Fadern i himmelen), skulle därför kunna betyda att rena materialister - förnekare av Bergsons vitalenergi (vitalismen, en nu glömd filosofisk riktning i väst) - stryper sin själva bas för ett fysiskt liv!

De begår ett både andligt och biologiskt självmord, eftersom den fysiska kroppen har utvecklats utifrån det blueprint som utgörs av chi-energi. Ateister i gemen blir kanske inte mer sjuka än religiösa människor (men begår mer brott!), men det är de förbittrade gudshatarna vi talar om nu. Dessa har fysiska svårigheter att se fram emot i en kommande inkarnation om energiblockeringarna inte tillstöter redan under det innevarande livet.

2. Ur detta perspektiv framstår svenska föreningen Humanisterna mest som en klubb för inbördes stöd för traumatiserade individer vilka inte längre kan tänka nyktert. En ledande röst har t.o.m. skrivit en bok för unga MOT religionen pga. egna barndomsupplevelser (avslöjat via ett "sommarprat" på forat Newsmill).

Notera metodfelet, hur vederbörande upphöjer sin subjektivt uppfattade skada till objektiv likare för vad nästa generation ska tycka om ett religionsfenomenet som sådant. Tala om kategorisammanblandning och att tillmäta det enskilda kreaturets subjektiva känslor en betydelse de bara inte har för medvetandeevolutionen.

Det fascinerande ämnet medvetandeevolution kan biologin begripligen inte uttala sig om eftersom utvecklingen inbegriper kontinuitet över flera fysiska kroppar (reinkarnation). Dessvärre har den materialistiskt orienterade psykologin (undantaget några få pionjärer) heller inte vågat ta i den heta potatisen. Men med det nya "integrala paradigmet" på framväxt i USA och övriga världen (dock inte i Sverige som är mer än lovligt efter sin samtid), kan det bli ändring.

Fler och fler inser att den vetenskapliga metodens elimination av medvetandet från sina ekvationer helt i onödan ställt människan frågande inför många fenomen. Ja, människan har med sina egna inadekvata metoder skapat sig problem, och hellre än att ifrågasätta metoden har den lägre rangens anhängare av vetenskaplig metodik - de sk scientisterna, till vilka Humanisterna hör - urartat och blivit skeptiker och förnekare. Förnekare av de fenomen som deras egen bristfälliga metod hindrar dem att förstå! Alla är inte födda smarta, och det här inlägget påminner om varför.


torsdag 13 augusti 2009

Obamas milda röst enligt kineserna

Detta inlägg ompubliceras av två skäl. Dels för att materialet illustrerar hur sant (värdeobjektivt) tänkande, som baserats på Platons arketypiska verklighet, inte åldras, och dels för att blogglänksystemet som SvD utnyttjar inte byggts med hänsyn till denna insikt. Skapat som ett "mekaniskt" substitut för verklig intelligens, avböjer länksystemet det ursprungliga inlägget, troligen pga dess tidsstämpel.


*****

Det tycks som om verkligheten nu i augusti 2009 hunnit ifatt den prefigurerade plan kineserna såg för Obama och som jag presenterade i december 2008.

Idag publicerar SvD en kritisk kommentar om Obama som en ordens snarare än en handlingens man.

"
Den enda fråga som fortfarande behöver klaras ut är huruvida denna djupgående förändring beror på Obamas extrema mildhet..."

Vi få, som ser det löjeväckande skådespel som resulterat sedan Platons tvåvärldslära fick stryka på foten till förmån för den imbecilla nutidsmänniskans materiella monism, vet att orden var skrivna på väggen med Obamas födelse. Han är, enligt den kinesiska versionen på Platons Formlära, "den milda, smekande vinden" eller, som artikelförfattaren säger, till och med den extrema mildheten.

Men ta mig inte på orden i denna nyskrivna ingress! Läs själva och se i denna kopia på inlägget från den 25 december förra året.


*****


Från det medeltida Kina kommer det kanske märkligaste sätt att analysera samtidens trender och framtidspotential som skapats, den yttersta reduktionen av livets skeenden till ett begränsat antal representationer.

Kalla gärna representationerna med tillvaron givna "entelechier" eller "monader"1. Var människa och vart evenemang blott ett skuggspel av distinka kraftsystem som verkar bakom scenen. Före DNA fanns "tanken på ett DNA", fenomenvärldens determinant. Systemet som studerar tillvarons "dolda tankar" kallas Ho Lo Li Shu - floderna Ho och Lo:s rationella talvärden.

Enligt det här idiosynkratiska systemet utgörs tidsströmmen av predefinierade subsystem vilka lagbundet turas om som den verksamma tidsandan. I det traditionella Kina var det ledarens primära uppgift att veta "vad tiden var liden", för var tid krävde sina mått och sin tankehöjd.

I backspegeln klingar redan avgående presidenten George W Bushs kinesiska födelseomen kusligt sant (och jag introducerar här tempus i den kinesiska piktografiska skriften):

"Han som satte straffarméerna i rörelse mot den tomma (eller värdelösa) staden."

(I Ching, omen #46, Shêng, Strebern)

Bara en minimal inlevelseförmåga krävs för att i denna sentens se Bush i krig mot terrorismen och/eller Irak, eller, om vi ska vara helt ärliga en sekund, den kapitalistiska västvärldens projektion av sin egen orättfärdighet på en demoniserad oriental.

Men också "11 september" låter sig lätt ses i Bushs predeterminerade "livsform" (kineserna underkände polariseringar av typen "jag / den andre", allt är ett samverkande helt): Straffattacken "terroristerna" satte in var just mot "den värdelösa staden" - USA som Babylon, den stora skökan. Det är ingen slump att Bush vedergällning i nästa steg riktade sig mot Irak som varande territoriet för, ja, det bibliska Babylon!

"Straffexpeditionen" var i båda fallen missriktad eftersom, återigen, "staden" numera var "tom", "värdelös" och uttjänt. I fallet Irak anföll Bush en fantasi, likt den felande knektens utfall mot väderkvarnarna, och för terrorattacken blir slutsatsen densamma: USA var vid detta tillfälle också redan en död, historisk relik. Bush junior som vald president (eller ditsmugglad av ekonomiska intressen), med sitt besynnerliga födelseomen, personifierade och tydliggjorde bara detta faktum.

De båda straffexpeditionerna var ett nollsummespel för båda parterna som båda levde i ekot en fossiliserad, passerad verklighet, dvs, den verklighet 99,9% av mänskligheten framlever sina liv i, från dag till dag - i Platons grotta där man tagit avbilden för att vara originalet2.

När Obamas födelsetid smidigt blev tillgänglig för världens siare efter ifrågasättandet av hans amerikanska medborgarskap, kan den avgående presidentens eget omen - som blev ett omen av nationell och global vikt - studeras konjunkt med hans efterträdares.

Obama, född till tredje trappsteget (heldragen Yang-linje)
av omen #9 ur den konfucianska klassikern I Ching. Verkets
64 kapitel satt i ryggmärgen på antikens politiska rådgivare.


Obama är Hsiao Ch'u, "Lill-fostraren", "Tämjaren av det lilla" eller "Fostraren av det ringa" - kinesisk bildskrift tillåter flera uttydningar vilket gör orakeltexterna pregnanta av implicita meningar. Ett fruktbart material som fordom interagerade med de kejserliga rådgivarnas psyken för inspirerade läsarter.

En annan läsning ser i symbolen två komponenter: Vinden (övre halvan) som föregår Himmelen (lägre halvan), eller en liten molnformation på den majestätiska, gudomliga Himmelen.

I samma ögonblick undertecknad insåg ominats möjligheter och begränsningar började Obama resonera med den tyske prästen Richard Wilhelms föredrag över symbolen Hsiao Ch'u, hållet någon gång mellan 1926-29:

"En ytterligare aspekt (av tecknet Hsiao Ch'u) presenteras: 'Tjocka moln men inget regn från vår västra region'. Bilden hänför sig till kung Wens era, grundaren av Chou-dynastin. Han levde runt 1100 fvt när Chou i västra Kina ännu led av förtrycket från Yin-dynastins siste tyrann, Chou Hsin.

Tyrannens kontroll var förtryckande. Trots att kung Wen bar inom sig potentialen att skapa ordning, lyckades han inte externalisera densamma. I den västra regionen, Chou-familjens säte, steg molnen på himlen, regn var överhängande, men det föll inte.

Vi måste inse tragedin i kung Wens position. Han såg vad som måste ske, men han såg sig också förhindrad av omständigheterna. Kung Wen visste att han skulle få leva och dö utan att ha uträttat ett enda dugg.

En man fattade djupet av denna tragedi. Den mannen var Goethe. Det är i sanning slående att hans lilla dagboksanteckning, 'O Ouen Ouang' (Åh, kung Wen), görs under Goethes svåraste tid i Weimar.

Uppenbarligen hade han läst om kung Wens situation i den tidens jesuitiska översättningar. Av dessa förstod han att här var en man som visste vad som borde ske, men som ihärdigt stoppades och betrycktes av förhållanden som han var sig kunde åtgärda eller övervinna med de uppenbart nödvändiga åtgärderna. Den lilla marginalanteckningen är poemet Ilmenau komprimerad till en suck."

(Richard Wilhelm: Lectures on the I Ching. Eng. ö.s. av Irene Eber. Routledge & Kegan Paul 1980, s. 106)

Låt oss återvända till detta arketypiska omen en obestämd tid efter Obamas en eller två mandatperioder och begrunda vilken större förändring på jorden han var predestinerad av ödet att agera "preliminär" åt, eller förberedare för.

För en större kursändring ligger alltså implicit i tecknet Hsiao Ch'u. "Den ringa fostraren", eller, med kinesiskans paradoxala gåtfullhet, "Den som fostrar de ringa/sekundära frågorna", kommer att följas av en tid av "ta ch'u", av fostran av den större gestalten eller visionen.

När detta födelsetema åtföljer en USA:s tillträdande president måste hela landets prioritering / värdeskala sättas ifråga!

Vilken är den felaktiga häst landet har satsat på, på det att dess Huvud förklaras en god kraft men i fel övergripande fråga? Notera att jag här väljer att följa, inte Wilhelms läsning av kung Wen som den sista bakbundne "kraften för gott" innan den korrupta Yin-dynastin gick under, utan ur det perspektivet att hans bakbundenhet var hans personliga öde, hans tilldelade "15 minuter" av odlande en extern, mekanisk perfektion, frukten av hans delaktighet i ett ringa, yt- eller strukturfixerat perspektiv på världen.

Obama kan vara den siste amerikanske presidenten utan högre medvetandegåvor, den siste som enbart verkar med rationalitetens begränsade förmåga att famna tidsandens egna indikationer.

Den yttersta frågan är alltså vad "ringhet" (ch'u) kontrasterar mot, alltså vad sann storhet (ta) är, om storhet nu inte ska fattas som USA i rollen som världsledare/polis eller ens internt som alstrare av ekonomisk tillväxt. Känner västvärlden och USA överhuvudtaget till något annat sätt att dra en slipsten?

Jag satsar min slant på att vi snart har utomjordingarna här! (Och läs i "utomjording" in valfri typ av "friskt blod".) Den tongivande sekulära västvärldens filosofi bygger på idén om envar som ett svart hål som söker suga så mycket massa/energi till sig själv som möjligt - Darwins fantasi om naturen som ett system av arter som alla står sig själv närmast och där människan, som skapelsens krona, med nöd och näppe lyckats reglera sina primitiva drifter och etablera en civilisation.

En sådan modell kan bara falsifieras (eller fördjupas) genom att en Främling handgripligen öppnar ögonen så att den som omfattar myten om att människan är alltings mått (och utifrån detta bedriver ohämmad projektion mot Naturen) fastnat i ett cirkelresonemang. Väst utgår i dag från det som ska bevisas.

Ett systems sanna natur och verkliga värde låter sig inte inses förrän en observationspunkt etableras som ligger totalt utanför systemet självt. Här kommer Främlingen in, eller "det högre medvetande" som religionens mystiska falang alltid hävdat, och det är med anledning av detta vi ser den fundamentalistiska intoleransen hos bigotta biologister som Richard Dawkins närhelst deras anspråk på att vara den senaste - och ultimata - herren på täppan sätts i fråga.

(Paradoxalt nog har blotta omnämnandet av religion i vår tid blivit ett lackmuspapper som röjer exakt hur illa det är ställt med den i sina egna ögon så "upplysta" västerlänningen!)

Bara genom en radikalt extern betraktare kan väst bringas att se sin modell som likvärdig med den freudianska dödsdriften. Kanhända var det detta Hitler och nazismen spelade upp för oss likt en sanningssägande dåre - Förintelsen som nidbilden av vansinnet i västerlandets logisk-tekniska "hantering", nej skövling, av allt som kommer dess väg.

Myten om den västerländskt produktiva människan är en överkompensation som skyler en annan, i grunden destruktiv, myt om henne själv. Komplicerat? Skriv upp det! Det är klassiskt Mörker som uppträder maskerat som Ljus. Så primitiv är historien när man går till botten om den. Och Bush hade fått allt om bakfoten, trodde han och det fria väst representerade Ljuset. Men ljuset kommer från Öst, och har så alltid gjort.

Från hjärtat av detta vårt eget system kan vi inte räkna med att Obama ska lyckas vända skutan mot något radikalt nytt mål. Därför är han bara är ännu en i raden av västledare som fostrar (ch'u) den ringa människans perspektiv. Trots att han vunnit presidentämbetet är Obamas position alltjämt analog med den maktlöse Wen, vilken - och det nämnde inte Wilhelm - först postumt började kallas "kung".

Finns det något av bestående värde i Obamas ande så är det inte något av det han under sitt mandat kommer att realisera. Obamas eget födelseomen är ett intressant omen för västvärlden under de närmaste 4-8 åren. Det är vad som kommer därefter som kan tänkas attrahera delar av mänskligheten och rendera andra delar obsoleta. En spännande tid vi lever i!

Efterord.

Vad hände då i Kina 1100 fvt, efter Wen? Yin-dynastin gick under till följd av sitt materialistiska och hedonistiska leverne, Mittens Rike hade blivit helt demoraliserat. Det hade vänt sig bort från de högre intelligenser (kollektivt samlade i begreppet "Himmelen") varav deras kultur och i förlängningen civilisation var avhängig.

Himmelens Mandat tillföll nu istället Chou, ett fattigt distrikt som inte värdesatte konsumtionsvaror och lyx utan enbart individer som förkroppsligade höga moraliska ideal.

Den moraliske Obama som, förväntningarna till trots inte var Messias, inte var den som fick se regnen falla (ett tecken på Yin och Yang i blomstrande harmoni), utan tvärtom kom att regera i en tid då "man och hustru vände blickarna från varandra". (På flera plan ett hemskt omen om USA:s närmaste år, om sanningen ska fram.) Men som dock var en frisk vindpust och ett löfte om något annat, något mer. Vindpusten som föregick den stridande Himmelen.

"Se, jag gör allt nytt!"


*****


Jag vill också passa på att hänvisa till de övriga Obama-inlägg från tidigare i år (nya fönster). Via andra resonemang mynnar de ut i ungefär samma konklusion, men fördjupar kunskapen om den kinesiska andens överlägsenhet jämfört med den västerländska när det gäller att se trender och gestalter. Helt enkelt för att detta folk valde att betrakta Livet som levande och intelligent och inte som död, exploaterbar materia. (Vad dagens Kina sysslar med efter mötet med väst är dock en annan sak.)


Den silkeslene Obama - vad slags mjöl i påsen?

Obamas ödesår direkt - "horan talar"

Obamas kinesiska våromen - talet____

1. Begreppen myntades av Aristoteles resp. Gottfried von Leibniz och betecknar självsubsistenta, komplexa entiteter, av biologisk natur hos Aristoteles och mer filosofiskt idealistisk hos Leibniz. Jfr Platons levande, intelligenta former eller Carl Jungs arketyper.

2. Det verkliga "nuet" inträffade för en liten stund sedan. Vad du nu läser är frukten av dina egna "filter", "medvetandespärrar" - din egen uppkoppling mot Världssjälen. Uppkopplingens kvalitet hänger mindre på att du äger bredbandets hastighet än huruvida den förbindelse du faktiskt förfogar över störs ut av mer eller mindre obsoleta åskådningsformer som dröjer sig kvar från tidigare "sessioner".

Kalla dem skåpmat, fossiliserade försanthållanden från t.ex. skolåren vilka nu blivit till formidabla attitydlåsningar. Världssjälen når oss aldrig utan studsar först mot våra skygglappar. Åldrande - i alla avseenden - följer den som definierar sig för hårt eller får för sig att kartan kan diktera verkligheten.

Längden av denna stund som föregår den egna varseblivningen är det fantastiska mysteriet om hur ödet pusslas ihop på en våning av verkligheten som helt undgår den positivistiska materialistens förstånd...

______

Data:

Bush, 6/7 1946 07.26, New Haven CT
Obama, 4/8 1961 19.24, Honolulu HI

Beräkningar: online-kalkylatorn på www.hall-of-man.com