lördag 29 augusti 2009

Arketypiskt tänkande
Anne Franks födelsetid är känd. Halvåtta på morgonen i Frankfurt am Main, Tyskland. Vad säger den mångtusenåriga kinesiska 60-årskalendern om en födelse den 12 juni 1929 vid denna tid?KÊN - Den Koncentrerade, Det Vakna Ögat, Stoikern (som avstår):

Att hålla [sig] i stillhet (arrestera, koncentrera, grundlägga).

Vid koncentration på ryggen (yoga), mottar man inte kroppens signaler. Man kan gå på sin innergård utan att ens lägga märka till sitt eget folk. Detta är inte en olycka.


Här syns storheten i den gamla kinesiska kulturen. De kunde måla med stora penslar, se gigantiska gestalter! Vem i väst idag kan höja sin själ till det fågelperspektiv att han/hon SER vad kineserna såg som det ARTTYPISKA för denna födelsetimma?

Det är ett livsöde som utspelar sig med smala sammanbitna läppar, i högsta koncentration, med ett vaket öga som hela tiden söker kontrollera situationen - en stoiker som kommit att dra lika snäva gränser för sitt liv som den mystiska grafiken som indikerar två berg placerade invid varandra (naturliga gränslinjer löper företrädesvis längsmed bergskedjor...).

Det här arketypiska - uråldriga, närmast eviga motivet är samtidigt en av den kalendariska HO LO LI SHU-metodens mest frekventa "tidsfönster", så Anne Franks korta och snävt avgränsade livsöde var sannerligen inte något unikt. Däremot var de specifika omständigheterna i Europa sådana att hon kom att bli det ikoniska offret för Förintelsen där absoluta gränser drogs in absurdum.

Men notera att ominat uttryckligen säger, "detta är inte en olycka". För den som höjt sig till en stoikers fixerade och rofyllda medvetande har redan passerat denna världen i dess ävlan. Man är redan oseende i förhållande till även sina närmaste. Detta är inte patologi, detta är människosjälens utveckling bortom inskränkt klantänkande (i vårt "upplysta" Europa ersatt med västchauvinism).

*****

Men stopp! Det finns ännu något ytterligare att säga. För även om kinesernas predeterministiska kalendersystem ("inget nytt under solen"...) innehåller avgränsade tidssegment, är det underförstått - även i västerländskt vetenskapligt tänkande - att ett SYSTEM eller en MODELL bara är en approximation, en förenkling. Den tidsanda (Zeitgeist) kineserna såg, var ett kontinuum, ett enda VÄSEN i kontinuerlig omvandling. De kallade denna enhet för Vägen (TAO).

Anne Franks födelse koinciderar nästan totalt med att tyngdpunkten flyttas till Den Fokuserade från ett tidigare tema som gällt under de föregående två timmarna (det kinesiska dygnet hade bara 12 timmar, var och en motsvarande två av våra). Det närmast föregående temat synes ha varit lika aktivt i hennes korta liv:

P'I - Den Blockerade Ädlingen
:

Obstruerad av ett rövhål [en ond eller banditaktig person eller överhet].

Detta gynnar inte den nobla människan i hennes ståndaktighet. Det storartade ebbar ut och det ynkliga anländer (på arenan).


Ännu en vidsträckt bild ur det kinesiska fågelperspektivet! En historisk metafor, en impressionistisk snabbskiss av hur ynklig YIN-energi - fascistbrun jordenergi - väller upp ur djupen ("hexagrammets" lägre halva) medan de tre YANG-linjerna, representanter för ande och himmelskhet (nobless) gör sin sorti genom att dra sig uppåt - och ut - ur situationen.

Detta är en slutet på en god era och början på en ond tid!

HO LO LI SHU (presenterad i en utgången bok som på engelska hette The Astrology of I Ching), preciserar varje tidssegment genom betoningen av en eller annan av det illustrerande hexagrammets sex linjer.

I fråga om att hålla sig i stillhet (KÊN) gällde kravet på Anne Frank att stanna upp redan på bottenlinjen, saker måste "styras upp" i tid, redan innan de börjat utvecklas. I fråga om livsöde med förhinder tillhörde Anne de nobla själar som var delaktiga i den borttågande himmelen, här gällde den fjärde linjen räknat från basen.


Återigen: den specifika tiden i Europa var besynnerlig, jag har många kända fall av P'I som naturligtvis inte dött en ung död. Men ur det ARKETYPISKA perspektivet är det liv vi lever här inte fullt så verkligt som vi vill tro. Minns Platons berömda liknelse om Grottan. Våra liv är bara skuggliv, i den arketypiska världen av levande och intelligenta Former (änglar? naturlagar? andeväsen?) pågår det verkliga partyt!

*****

Tänker man lite kring Anne Franks båda födelseomen inser man hur makalöst väl de båda bilderna summerar hennes korta liv. Man påminns om att våra egon och vårt allt annat överskuggande intresse av att "personalisera" våra liv kanske är ett evolutionens felsteg! Ser vi alla ut som nollor ur himmelens perspektiv där vi springer runt med 5 millimeters distans till oss själva? Är det först i stoikerns uppoffring av sitt egocentrerade liv - en sådan som Anne Frank var destinerad att göra - som vi vinner vårt större medvetande, vår fria själs oberoende?

Tro inte att jag antyder att Förintelsens gaskamrar var någon själsförädlingsprocess. Jag har tidigare nämnt individer som nu återfötts till jorden från denna tid och som har hemska, traumatiska minnen av sin förra död! Men vad jag menar är att, med det kinesiska talesättet, "allt är till gagn i en mästares händer".

Oavsett specifik livsomständighet finns alltid dem som är redo att "KÊN", fokusera skeendet med total uppmärksamhet och transcendera vardagens futtiga värderingar. Det är lite som när du ligger i gräset en solig sommardag och fixerar molnen. För en sekund eller två stannar hela himmelen och du börjar ana vem det är som håller hela showen i rörelse!

Anne Frank var i dubbel bemärkelse en kapabel själ som odlat en del färdigheter av nytta under vistelsen på jorden. Hur annars skulle hon ha kunnat stiga in i tiden (själarna kommer ju ur tidlösheten) med åtminstone en rudimentär kunskap om STILLAHÅLLANDETS PRINCIP (KÊN) och en mer än medelmåttig insikt om hur historiska epoker avlöser varandra (P'I, Tiden av Obstruktion)?

HO LO LI SHU, med anor eventuellt tillbaka till 1200-talet (ingen vet riktigt) men baserad på betydligt äldre kinesiska tankar, nöjer sig med att kartlägga TAO:s fragmentering i 64 övergripande Former. Den som sett - och förstått! - livet ur dessa sextiofyra perspektiv kan göra anspråk på att vara en Alltets Mästare, en helig människa. Själv kämpar jag ännu vid femtio med bara en handfull av dessa perspektiv.

Beräkningar enligt detta system kan göras med min egendesignade kalkylator här: http://hall-of-man.com

Medicine doktor Walter Semkiw bedömer att svenska Barbro Karlén faktiskt är Anne Franks reinkarnation. Se hans sajt här.

2 kommentarer:

 1. Fascinerande! Och denna Barbro Karlén hade jag aldrig hört talas om förr. Men kanske man kan få tag på hennes bok på biblioteket.

  SvaraRadera
 2. (Senkommet) tack för kommentaren!

  Jag hade nästan givit upp det kinesiska sättet att teckna karaktär och öde, men med åren började jag plötsligt förstå hur otroligt "högt upp i det blå" den här metoden var.

  Jag hade närsynt letat efter "personlighet" i det kinesiska systemet men det är inte den berättelsen som förtäljs!

  Det här kanske förklarar Kinas låga skattning av personen ("mänskliga rättigheter") även idag.

  SvaraRadera