söndag 16 augusti 2009

Sekulär humanism - en "power trip" för de inblandade

Ännu ett omnämnande av en mycket intressant bok som till största delen är en fascinerande dokumentation av mänsklighetens möten med älvor och feer och märkliga ting i skyn.

Häpnadsväckande är uppgiften att den store poeten Goethe hade en
bona fide ufo-upplevelse i sin ungdom, på 1700-talet! Men med den tidens språk blev hans förklaring en svävande amfiteater med blinkande ljus på! Ingen i vår tid kan väl ta miste på vad det är han talar om... - vad fenomenet än är. (Bokens författare stödjer inte hypotesen att det är påhälsning från yttre världsrymden.)
Jag menar att det är av största vikt för vetenskapen att studera ufos. Men vi ska inte göra det naivt. Med den mänskliga teknologins framsteg har det blivit omöjligt att studera någon ufo-rapport utan att samtidigt överväga möjligheten av (regeringsorganiserat) bedrägeri tillsammans med de klassiska hypoteserna.

[Förf. har tidigare beskrivit ett känt fall där sociologer infiltrerade en ufo-kult för att studera masspåverkan, vilken förstås har politiska implikationer, samt två kända fall, ett i Frankrike, av regeringsfabricerat bedrägeri, också för att studera gruppsykologiska mekanismer inför utsikten av förestående utomjordisk påhälsning.]

Många ufo-grupper är lättrogna inför varje rykte som förefaller stödja det utomjordiska credot [vilket författaren finner orimligt], utan att seriöst undersöka varifrån ryktet kommer och vem som kan ha haft intresse av att sprida det.

Den skeptiska niten hos några av de mer högröstade förnekarna (engelska: "debunkers") är också underblåst av behovet att upprätthålla politisk kontroll. För att förhindra att genuin vetenskaplig forskning organiseras, räcker det med att upprätthålla ett visst tröskelvärde av löje kring fenomenet. Det här kan lätt nog göras av några få inflytelserika vetenskapsskribenter i förklädnad av humanism eller rationalism. Dessa likställer ufo-forskning med "falsk vetenskap" och skapar därigenom en atmosfär av skuld via association, vilket är en livsfara för varje oberoende forskare som undersöker fenomenet.

Den här historien om interaktionen mellan flygande tefatskontakt och politik går tillbaka till de tidiga kontakterna i Kalifornien. På den tiden var många ockulta grupper, länkade till makthungriga organisationer, extremt aktiva. Direkt efter Andra världskriget, när en gren av Aleister Crowleys kult av neo-tempelriddare blomstrade i Los Angeles, var två av de mest hängivna medlemmarna Jack W. Parsons, jetdriftsingenjör, och L. Ron Hubbard, en science fiction-entusiast. Jack Parsons hävdade att han hade mött en venusian i öknen 1946 och kom sedan att bli en av grundarna till Jet Propulsion Laboratory och Aerojet Corporation, även om JPL kanhända skulle förneka den kopplingen. L. Ron Hubbard gick vidare och grundade Dianetiken och Scientologin.

Jacques Vallee - Dimensions (1988, s 249-50, egen snabböversättning)

Vallee är vetenskapsman (datorteknologi), astronom och ufolog. Han var under 1960-talet en i hjärntrusten bakom det militära ArpaNet som kom att bli Internet. Månne tvättar detta bort leendet som smög på någon enstaka ufo-skeptisk läsares läppar. Det är alltså intelligens på högsta nivå som ägnat sig åt ufo-forskning och Vallee har ingått i olika amerikanska kommissioner eftersom frågan rör rikets säkerhet.

Hans intresse väcktes då han som astronom i Frankrike blev vittne till hur band med ufo-observationer raderades pga den konsensus att tiga ihjäl frågan som åtminstone då rådde bland världens alla regeringar. Vallee är numera riskkapitalist. (
Wikipedia)

Man kan med fördel byta ut ufo i texten mot parapsykologi eller t.o.m. astrologi, och överväga i vad mån man själv blivit hjärntvättad av dolda politiska krafter som inte vill att den lilla människan ska söka sprickor i den vävnad som är den rådande konsensusverkligheten inklusive dess sanktionerade tankar.

Det hör bl.a. till samtidens myt att Upplysningen gjorde upp med s.k. pseudovetenskap, och medan politiker falskt talar om åsiktsfrihet finns en djupare agenda som likriktar människor och reducerar den möjliga diskursen. Kalla det vår Zeitgeist - bara att det är vissa grupper som organiserar den för att behålla kontrollen.

Kontrollbehovet är något Jacques Vallee talar mycket om, och en granskning av hans horoskop visar en kraftfullt dominerande Saturnus ("gränsdragaren").

Vallees astrokarta avslöjar dessutom det fruktade egenmäktighetssyndromet (som inte sällan gör människor helt oresonabla). Men på hans födelsehimmel noterades samtidigt en så hög intelligensnivå att vetenskapsmannen i honom har perspektiv på egenmäktigheten och därmed kan objektifiera den som ett studieobjekt. I rätt händer är en stark Saturnus det perfekta distanserade förnuftets röst, en förutsättning för att bedriva vetenskap.1

Mindre själar löper istället risken att fastna i scientism (som upphöjer verktyget förnuftet till ett avgudabeläte) eller en "power trip" de inte ens är medvetna om.
Att föreningen Humanisterna representerar den värsta sorten av scientism är numera få omedvetna om.

Det är fascinerande hur väl Jacques Vallee redan 1988 ringade in den sekulära humanismen och rationalismen som vår tids falska ljusänglar, utsända av Satan själv för att lura dem som inte uppnått någon högre grad av autonom intellektualitet.


_____

1. I rätt händer... Jag skall inom kort lägga upp horoskopet för dagen för stormingen av Bastiljen på min andra blogg. Eftersom Franska Revolutionen brukar anses som avslutningen på Upplysningen med dess dyrkan av förnuftet, kan dagen ifråga tjäna som markör för den nya tiden och den nya sekulära människan. Horoskopet är mycket, mycket tänkvärt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar