onsdag 4 februari 2009

Obamas ödesår direkt - "horan talar"

Obamas 2009 innebär en direkt konfrontation med dödens anlete, säger kineserna.

Följande är en fristående fortsättning till två tidigare inlägg1 om Obamas öde enligt ett kinesiskt politiskt-deterministiskt system från Mingdynastin.

Detta år har Obama som sitt kinesiska ödesomen enligt "Floderna Ho och Lo:s rationella talsystem" symbol nummer 58, "Munnen som talar".

I den kända engelska översättningen av Förvandlingarnas bok av Wilhelm/Baynes är symbolen mer känd som "the Joyous" - "glädjeflickan" - eller "the Lake", fastän vattenvolymen mer är ett kärr eller ett träsk.

Jag vet inte vad kineserna i detalj avsåg med preciseringen, men träsket är associerat med företeelser som: väster, solnedgång, död, och horor (glädjeflickan). Och, förstås, till "munnen som yttrar ord".

Obamas 2009 utspelar sig på ominats topplinje, vilken indikerar något som "bryter fram" och "manifesterar sig". Inte bara ord, utan "gåtfulla ting kan dyka upp i sjöns tecken", som en antik kommentar säger.

Som det UFO som svepte förbi just under hans installationstal och fångades på CNN:s kamera? (Vad än det än var som flimrade förbi...)

En passande synkronicitet skulle djuppsykologen Carl Jung ha sagt. I en gammal kinesisk källa, som jag inte kan lokalisera för ögonblicket, sägs det ju att, "När en dynasti närmar sig slutet skall järtecken skådas i himlarna."Obamas 2009: I Ching kapitel 58 med fokus på topplinjen


Topplinjens attraktion till externaliteter illustrerar väl Obamas problem då han svor presidenteden. Notabelt betyder TUI "utbyte", av t.ex. tjänster eller ord. Han saknade rot i sin egen själ och var slav under de fem sinnenas yttre stimuli.

(Den äldsta konfucianska kommentaren, ej återgiven här, säger: "En sådan här kan inte anses ha sett ljuset" - med vilket som alltid avses intern illumination.)

Det kinesiska systemet jämställer därmed incidenten vid en som känner dragningen mot en hora framför sig (mannen som högläste presidenteden).

I detta "utbyte" av strofer som bildade presidenteden tappade Obama fästet i sig själv pga en enda liten omkastning av två ord från den som läste före. Obama skulle istället ha lyssnat till eden som han memorerat i sitt inre.

Detta är en dåligt omen för världens viktigaste man, att han inte var centrerad i sin själ.

Men titta en gång till på Obamas födelsesymbol (se tidigare inlägg). Vad har det för ambitioner?

HSIAO CH'U, Fostraren av ringhet, är ytterst orienterad mot "silkestyg" och livets yttre klädnader och attribut. En vit mans själ reinkarnerad i färgad förpackning men ännu hågad att ta del av den vite mannens värld - så gick tankarna.

Kanske gick jag för långt när jag skrev så, men givet att redan två ministrar fått lämna hans grupp pga. pengarnas korrumperande inflytande, ges en fingervisning. Den korrumperande horan - materialismen - kommer invitera Obama fler gånger i år och söka få honom att snubbla i ord och gärning.

USA fick kanske inte sin Messias den här gången heller. Bara en som nu ska försöka få det sönderrostade monetära maskineriet att skrapa sig runt ett varv till innan det rostar fast slutgiltigt och ersätts av något bättre.

Det ska bli spännande att följa Obamas mandatperiod och se om det kinesiska ödessystemet har rätt eller fel. Enligt domslutet föddes Obama, som sagt, till funktionen av "löftesrikt moln, men inte bärare av regn".

Han har således inte det som krävs för att framskapa regnets välsignelser. Kanske för att vi ser slutet på en gammal världsordning. En "post-ekonomisk" värld närmar sig, baserad på högre ideal än de som verkat i väst under evärdig tid. Se det första inlägget - Obama: vindpusten - för ett försök att placera honom i en större historisk kontext.


Tillägg 090402:

"Snubbla fler gånger under 2009 i ord och gärning" - jag drar mig plötsligt till minnes att han redan detta år råkat genera sig i ett intervju via ett plumpt skämt som byggde på kroppslig lyteskomik. Återigen "horan" som tenderar att se allt i termer av sinnesdata. Jag blir mer och mer tveksam över att här finns en sund ledargestalt av typen Platons filsosof-konung i Obama.

Sidoanmärkning. Den sideriska astrologin noterar f.ö. Obamas potentiellt rasistiska nivå via en polarisering mellan "vi/dem"-tecknen Kräftan/Stenbocken. Dessa tillhör respektive Vatten- och Jordelementen, dvs presidenten är "kanaliserad" mot rent materialistiska eller fysiologiska livsbetraktelser.

Men förövare/offer kan inte tydligt utläsas ur horoskop och man måste ju minnas att Obama själv, som färgad, bör ha varit den förste att ha fått känna av rasistiska strömningar. Det vore nästan underligt om han inte har många spöken kvar i garderoben, vilka kommer att titta fram i förvrängd form (Skuggan inom oss förvränger allt!) och genera honom under hans mandatperiod.


Tillägg 090430:

Ja, vad säga om inläggets inledning - "
Obamas 2009 innebär en direkt konfrontation med dödens anlete" - nu när svininfluensen får världen att håll andan (bokstavligen) och Obaka efter 100 dagar erkänner sig tagen på sängen av de många kriser han gick rakt in i?

Kanske kan ordalydelsen i topplinjen av Förförerskans symbol preciseras lite. Jag är inte sinolog och får lita på engelskspråkig litteratur och ordböcker. De kinesiska piktogrammen är verkligen poetiskt luddiga och mångtydiga. Den summariska texten säger, utöver vad som tidigare redogjorts för:Topp-sexa (Yin-polariserad linje med talvärdet sex i översta positionen): Utdragen förförelse (eller utdraget förhandlingsläge).

Ordet YIN, "utdragen", inkluderar tecknet för pilbåge - vilket kan ses med blotta ögat - och har resulterat i flera tolkningar varav "dragen till/attraherad av" bara är en möjligt läsart. Bågen som spänns kan också vara en "utdragen" situation som alltså inte omedelbart kommer till avslut.

Obama säger sig överrumplad att han gick rakt in i så mycket kriser. Han hade tydligen väntat sig en hora som tjafsat mindre om priset för den njutning hon hade till försäljning. Obama har nu insett att makt BARA är slit och allraminst en njutning du köper (TUI: transaktion, köpslående) med en fet plånbok. Minns Obamas massiva finansiella kampanjstöd som säkrade honom segern. DÄR trodde Obama att han var klar!

Ur ett helt annat tolkningsperspektiv har Obama vunnit amerikanernas gillande (TUI: behag, tillfredsställelse). Han står högt i kurs och den läsningen är också möjligt: ett fortsatt (utdraget) förhållandet till symbolen för belåtenhet och njutning!

Jag erkänner villigt att jag i presentationen tog fasta på den kolsvarta innebörd som bor under den prostituerades glättiga yta. Tecknet TUI - och horan - kopplar an till väster, hösten, döden, den naturliga avslutningen på en livscykel. Det är i tecknet TUI "höstfrukten faller till marken och krossas" (på det att dess fröhus ska friläggas och nya fruktträd tids nog uppstå).

Den konfucianska kommentartraditionen HSIANG CHUAN (xiang zhuan) säger om den som "drar på njutningen" att han "inte har skådat ljuset", dvs ännu lever i okunskap om att detta inte är en glädjetripp utan "lång dags färd mot natt".
Se äldre inlägg (i nya fönster):

1. Obama: vindpusten; Bush: bestraffaren

2. Den silkeslene Obama

1 kommentar:

 1. Jag tror inte ett ögonblick på astrologi och det som du skriver om "kinesiska ödessystemet", men jag respekterar din tro och är imponerad över din energi som du har. Alla blir saliga på sin tro. Så länge inte vår olika tro leder till aggression och våld så är den bra.
  Och allt vi tror att vi vet, kanske inte är det vi trodde att det skulle vara.

  Det skulle vara intressant att diskutera mer med dig. Om du vill, kontakta mig på info@tomweb.nu.

  Med de bästa hälsningarna
  Tom

  SvaraRadera