tisdag 20 januari 2009

Den silkeslene Obama
- vad slags mjöl i påsen?


Människan Obama på sin ödeslott


En fristående fortsättning till inlägget om Obama och Bush (öppnar i nytt fönster). Där antyddes hans ödesbundna position. Här tecknas en mer individuell nivå av Obamas kinesiska födelseomen.


Fram mot vår tideräknings början lades till den här cirka 3.000 år gamla kinesiska "politiska profetian" från den konfucianska klassikern I Ching (Förvandlingarnas bok) den s.k. sinnebildskommentaren. Den kompletterar med en slutsats dragen av hexagrammets två delkomponenter, Himmelen under Vinden:

Vinden blåser över himmelen - sinnebilden av litenhetens hämmande inverkan. Således förfinar en aristokratisk människa den yttre aspekten av sin natur.

(I Ching, ö.s. Wilhelm/Baynes, 1950)


Eller, i modernare översättning:

Vind rör sig över himmelen: ringa ackumulation.
En jun zi (aristokrat) brukar emfas av strukturen
(för att) realisera sin väg/natur.

(I Ching, ö.s. Rudof Ritsema, 1995/2005)

Obamas "förfinande av sitt yttre" i hexagram 9 är samma "neger med
perfekt, fläckfri vit skjorta" som alltid. Lär känna skillnaden mellan spelet på ytan och de djupa drivande mekanismerna.

Hans roll, enligt det tidigare inlägget, är att spela den "milda och löftesrika Vinden" innan "den Stridande Himmelen" anländer, allt enligt den kinesiska tanken att historiska händelser cykliskt upprepas och indikerar en bakomliggande osynlig världsordning.


Faktum är att jag inte hittat någon omvälvare under Obamas tema och "preciserande linje". Men det beror på att den som "förfinar sitt yttre" inte är något revolutionärt eller ens radikalt råmaterial. Jämför med SvD:s artikel med den önskelista USA:s förra utrikesminister Albright listar.


Arketyper i evighetens galleri
- några parallellfall

Av de runt 1000 celebriteter jag beräknat i mina studier av det här gamla systemet, fördelade på dess 64 grundsymboler och totalt 384 preciserande "linjer", är följande Obamas "typologiska släktingar":

* Anton Bruckner, kompositör. Om jag minns rätt, en bondtölp som aldrig fullt ut lyckades charma Wien. Stötte trubbigt på kvinnor och blev avvisad varje gång.

* Johnny Weismuller, filmhjälten Tarzan. Narcissist, kanske latent homosexuell. Man måste misstro varje man som varit fotomodell och atlet (tittat sig väldigt mycket i spegeln) och inte klarar att lära sig "kvinnan" ens med fem försök1.

* Mark Foley - republikansk politiker som sade sig värna utnyttjade barn bara för att sedan själv bli avslöjad som barnutnyttjande homosexuell.

* K.D. Lang - kvinnlig musiker, homosexuell och mycket fixerad vid manliga rollspel.

Och så Obama då, åtminstone på ytan en gift, hetero man, låt vara att psykologer i pressen kommenterat hans och hustruns närapå orimligt stränga barnuppfostran. Och ominöst säger den preciserande tredje linjen i hans (och de övrigas) födelsehexagram: "Man och kvinna rullar ögonen och ser bort från varandra."

Hela världen jublar för närvarande och ser tydligen inte vad det kinesiska tid-karaktärsystemet antyder: ännu en florstunn aktör, en ny Johnny Weismuller vars atletiska förflutna före perioden som film-Tarzan påminner om den skrotlyftande, sixpack-magade Obama som cirkulerat i pressen. Kort sagt, en man med djupa identitetsstörningar på insidan.

Jag måste säga att jag glatts åt de färgades revansch i USA via Obama, men detta hans födelseomen har fått mig att fundera lite på vad slags makttripp han egentligen varit ute på, och vad makten gör med en människans känsla för Sanningen...

Obama som en delmängd i gruppen av gay eller helt misslyckade typer i relationsfrågor är aningen tankvärd. Jag har under många års studier av det här systemet inte tidigare noterat en så stor andel homosexuella livsöden i samband med en given "horoskoplinje". (Å andra sidan är blott 1000 beräknade tidpunkter i minsta laget för att börja med svepande generaliseringar.)


Dissonant Yin och Yang - grogrund
för värderelativism och kappvändande?

Obamas position inom symbolens linjestruktur gör frågan om dissonansen mellan "man och kvinna" mer komplicerad än man kan tro.

Hans födeleselinje, den heldragna tredje nedifrån räknat, är själv YANG (vit). Den finner sig som övriga aktiva linjer hämmade av en enda YIN (svart), som sitter som en propp i hela maskineriet.

Även Obama tillhör därför i själ och hjärta "det vita monetära Amerika", "den driftiga kasten", och finner den svarta proppen (hans egen hudfärg/sexuella läggning?) ett enerverande irritationsmoment i det obrutna flödet. "Man och kvinna vänder blickarna från varandra."

Så kan ett effektivt dolt självhat i dagens afroamerikan se ut! Överkompensation på ytan. Eller ser vi här en "vit man" som reinkarnerat som färgad och under ytan hatar denna onödiga bromsklots? Ett är säkert: hans "vita" yang-ambition finns därunder, i det undermedvetna. Läsarten harmonierar med tillgängliga fakta.

Så här, vill jag tro, arbetade Kinas politiska och andra analytiker för 2000 år sedan. En kombination av logik och intuition på hög symbolisk nivå.


Showen måste gå vidare!

Hur ställer sig Obamas HSIAO CH'U till kapitalismen och det habituerat förflackade "sökaret efter de lena tingen" (gammal judisk term för flat materialism och utilitaristiskt eller rent av simpelt pragmatiskt kappvändande)?

Obamas rörelseenergi (Himmelen) ges ett fokus via den övre symbolhalvan Vinden, vilket enligt konfucianska kommentarer
är tecknet då "alla ting glider in i sina pre-figurerade former", tecknet då "man gör sig en tredubbel vinst på marknaden".

Det är alltså jakten på den goda efterrätten som styr den här rörelseenergin! Klassisk "vit" västmentalitet.

Kort och gott: Odlandet av yttre kvaliteter ger en bra show, och gör produkten efterfrågad på marknaden. "Tredubbel vinst" - Obamas ofattbara förmåga att dra in pengar till sitt valkampanj.

Den välkammade Obama som skådebröd, men också, som kineserna sade, mannen som introducerar en fläkt av förfining (efter G.W. Bush). För till den lena Vinden associerade kineserna fintrådigt material som silke. "Negern har jobbat hårt för att få en fläkt av den fina världen."

Jämför med några av de andra namnen och avsmaka kalibern på deras arbeten. Bruckners vävande sina symfonier ovanpå en slätstrukten bonnighet, k.d. langs envetna arbete med kostymer och yttre draperingar, Tarzan-Johnnys narcissistiska atletism...

Alla tycks de besatt syssla med att måla över ett annat innehåll, något de inte hittar någon inre samklang med... "Man och kvinna vänder blickarna från varandra."


Emellertid är symbolvärdet i Obamas framgång ofattbart för dem i Tredje världen, för arbetaren, för alla andra små och marginaliserade. Men fatta också hur kort om människans högsta potential den här ambitionen faller när inte Yin och Yang är i harmoni.

"Woman is (still) the Nigger of the World", som John Lennon sade. Det fristående tidigare inlägget noterade att en annan Ordning stod för dörren bortom Obamas mandatperiod.

Och ett av de odiskutabelt äldsta jesusorden (från Thomasevangaliet) förklarar problemet i Obamas inre medvetandestruktur närmare: inget himmelrike (ett högre medvetandetillstånd) är att förvänta sig intill dess mänskligheten kvittat manligt mot kvinnligt och helt gått igenom det halvt odugliga förnuftets sätt att ständigt dikotomisera, klyva verkligheten i fantasier om "gott" och "ont", "fattig" och "rik", osv.

Den visionen var inte Brucker och Tarzan-Johnny i närheten av. Om Obama når den är oklart. Fattad som ett predeterministiskt system är han inte här för att nå nirvana i detta liv. Och därmed heller inte för att stödja det globala medvetandelyftet från marknadsekonomi/konsumism till nästa nivå.

Kanhända har dock Obama redan åtgärdat det mesta av störningen mellan inre och yttre, för minns hans identitetsstörda ungdom, hans drogbruk och sedan hans beslut att remejka sig själv och därpå rapidsnabba karriär.

Det är Himmelen som ligger bakom en sådan omstart, men en Himmel underordnad sökandet efter Marknadens gillande - den tredubbla vinsten på eller för Marknaden...Ett alternativt universum -
"You don't want to go there!"

Det är alltid intressant att byta polaritet på individens födelselinje, för att se hur det "alternativa universat" ter sig. Kan vi kalla resultatet för Obamas "Skugga"?
Det är när Himmelen är i sitt tredje och maximalt laddade stadium (som hos Obama) och ÄNDÅ finner en hämmande svart Yin-linje framför sig 1100-talsfilosofen Chu Hsi faller till föga och påminner om att det bortom människornas strävan också finns ett Öde (ming).

Det här kan vara det tuffaste för en "self-made man" som Obama,
eller en sekulär humanist, att inse: han inte var sitt eget mått, i förväg hade han mätts ut av...Himmelen. Som till råga på allt verkade inom honom själv. Att han bara var en spelbricka för en mycket mäktigare entitet!

Himmelen här fattad i sin egen rätt, och inte som en temporal komponent i prognossystemet. I TID kan förvisso andra krafter momentant göra de många förblindade för den gudomliga Himmelens existens.

Nu, i det alternativa universat, råder en annan situation: basen är Kärret, en allraminst "framåtsträvande rörelseenergi". Detta är en doldis av "mörkt" slag. Kärret är döden och den sista vilan. Detta höstens sista fruktskörd, den ringa njutning som världen bjuder en människa efter ett helt jordbrukarår.

I Kärrets tecken försvinner fenomenvärlden ur åsyn, men symbolen är också en portal mellan världarna. Därför symboliserar den här vilande volymen av vatten också en shaman som kan förmedla information mellan de levande och "de döda".


Ovanför Kärret alltjämt Vinden, löften om vinst och fint silke på marknaden, rörelsen in i den pre-figurerade formen. Alltså Kärret/Döden på väg att ta form - tredubbelt! Vinden vill förverkliga och bringa till manifestation, men råmaterialet är Kärret. Kineserna kallar symbolen CHUNG FU: Sanning i eller Trohet mot (hjärtats) Centrum. Denna psykologiska konstitution är det enda som kan rädda människan eller nationen ifråga.

Men i det "alternativa universum" till det Obama bebor, berättar nu tredje linjen om hur troheten, lyssnandet in mot det egna hjärtat (det inre sinnet) går förlorat, därför att den externa Vinden blåser och lovar tredubbel profit ute i världen.

Individen faller till föga, säljer sin själ till Djävulen/Världen/Kapitalet, och Kärret som sumpmarken där man dumpar liket som inte är värdigt familjegraven blir till verklighet genom Vindens försorg. (I Vindens tecken finner tingen sin pre-figurerade form.)

I fenomenvärlden? Bilden av en president som mördas i sitt ämbete. Den mörka kraften är stark i CHUNG FU:s tid.


Men...detta händer alltså i ett alternativt universum till Obamas. Om han inte själv går genom portalen mellan världarna...

_____

1. 1a, ettåriga äktenskapet katastrof - forcerat av det "moraliska Hollywood"; 2a, 1933-38, "ständigt bråkande i och utanför hemmet" - sex år därpå begick den sannolikt bipolära kvinnan självmord; 3e, 1939-48, "spendersam kvinna" som tog över fostran av samtliga tre barn från detta äktenskap; 4e, 1948-62, 5e 1963-84, faderns värsta enligt sonen Johnny Junior från 3e.

Källa: http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Johnny_Weissmuller

Notera att texten tycks lasta kvinnorna för Weismullers äktenskapliga problem! HSIAO CH'U indikerar också att det är fogligheten men också mörkret - YIN - som är problemet för den annars så perfekta YANG...

Det är spännande att fråga sig: vilken är egentligen I CHINGs position i frågan om "upplysta män" och "irrationella fruntimmer"?

Att det kinesiska tecknet för "bråk" inkluderar tecknet för kvinna, är välkänt, men några års studium av I CHING ger vid handen att bokens författare befann sig på ett medvetandetillstånd bortom det simplistiska politiserande sinnelaget - det enda vi i väst i dag är förtrogna med. De gamla kineserna sökte grunda sin politik i visdom, och den första dogmen eller axiomet jag på rak hand kommer på, rör balansen mellan Yin och Yang: "ingenting till överdrift".

***

Data på HSIAO CH'U-individerna:

Bruckner 1824-09-04 04.15 Ansfelden
Weismuller 1904-06-02 18.30 Freidorf/Timisoara Rumänien
Foley 1954-09-08 04.55 Needham MA
Lang 1961-11-02 02.03 Edmonton Kanada
Obama 1961-08-04 19.24 Honolulu Hawaii

Weissmuller trixade med sitt födelseår, här används den upptäckta, korrekta födelsedagen. Att han lämnade klockslaget utan "justering" är bara en intelligent gissning: vill man trolla bort några år, är det kanske inte födelsetimman som är mest angelägen att förfalska! Men datat är alltså inte helt "rent".

Notera att flera av individerna har ett tydligt sidoinflytande från en angränsande timma. I praktiken är systemet stort och oöverskådligt: 384 x 384 "preciserande linjer" ger 147.456 subtyper!

Beräkningar gjorda med kalkylatorn på www.hall-of-man.com

Inlägget reviderades och kortades något den 21/1 2009.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar