torsdag 6 augusti 2009

Psykopathjärnor

En intressant artikel från ScienceDaily om strukturella avvikelser i hjärnorna hos psykopater. (Tillägg 8/8: Här har DN via TT/Reuters fått nys om samma material, och Expressen gör - "lånande" DN:s rubrik - sin vinkling.)

Det framgår dock inte av texten att liknande fynd redan gjorts. Den populärvetenskapliga författaren och barnpsykologen Joseph Chilton Pearce inkluderade t.ex. den här förskräckliga bilden på en kriminell hjärna (den högra) i sin bok "Biology of Transcendence" från 2002.(Klicka för läsbar förstoring)


Fascinerande för den som noterat astrologins extremt logiska uppbyggnad och onekliga hållpunkter på "verkligheten" (vad nu detta är utanför våra signalprocessande biokemiska system) är huruvida stjärntydarkonsten skulle kunna bjuda på korrelationer.

Det zodiaktecken som stiger i det symboliskt viktiga östra väderstrecket när ett barn ser dagens ljus anses ju vara en hållhake på eller signifikator för den fysiska kroppen. De "onda" Mars och Saturnus vid denna punkt ("ascendenten") ger måhända ett påvisbart samband?


Astrologin inkluderar även andra fysiologiska "indikationer". Exempelvis representeras hjässa och hjärna i indisk astrologi av Väduren - det tecken där brottslighet når sin topp enligt en liten studie jag gjorde nyligen på 136 dömda förbrytare (nytt fönster). Skulle en malformerad hjärna kunna följa även en födelse under de trettio dagar Solen passerar Väduren?

Nej, argumentet spricker då det visar sig att kriminaliteten peakar längsmed ett sammanhängande band zodiaktecken. Oxen, som följer på Väduren, är lika brottsbenäget fast det här kreaturet inget har med hjärnan att göra, liksom Fiskarnas tecken, som föregår Väduren, och som är associerat med fötterna.

Det kan ändå tänkas att det är hjärnans tecken Väduren som är problemet, eftersom flera av planeterna inte kan ligga mer än lite före eller bakom solplaceringen. (Merkurius och Venus omloppsbanor ligger mellan Solen och Jorden.)

Ett sätt att studera om Väduren verkligen är boven, är att se om brottsligheten hos Oxar minskar ner till snittet i de fall ingenting alls pågår i Vädurens (hjärnans) tecken. Och samma sak för Fiskarna.


Märk väl att detta ändå inte skulle vara ett rön med samma precision som Craigs studium där ett visst segment av hjärnan studerats. Den antika astrologin har naturligtvis inte den upplösningen.

Dess styrka är istället att påminna - på "fraktalt sätt" - om att naturen tycks återanvända sina lösningar i många olika magnituder eller storleksordningar. Framförallt påminns man om de platonska Formerna, bakomliggande principer som inte alls begränsas av människans "rationella" artindelningar.

(För vår s.k. rationalitet, se problemen vi människor har med att artindela ett och annat som växer på havets botten.)

Så kunde en antik filosof känna sig mer besläktad med de perfekta planeterna på himlen än med slavar och tjänstefolk i det egna huset! Att tala om mänklig "jämlikhet" hade framkallat roade skratt vid den här tiden...*****

I en annan artikel på ScienceDaily noteras en forskare i psykopati som börjat vinna kollegornas respekt:
The dominant scientific model asserts that psychopathic individuals are incapable of fear or other emotions, which in turn makes them indifferent to other people's feelings.
But Newman has a different idea entirely. He believes that psychopathy is essentially a type of learning disability or "informational processing deficit" that makes individuals oblivious to the implications of their actions when focused on tasks that promise instant reward. Being focused on a short-term goal, Newman suggests, makes psychopathic individuals incapable of detecting surrounding cues such as another person's discomfort or fear.

ScienceDaily

Där har vi då en definition på psykopati som lätt kan översättas i astrologisk terminologi! Och lustigt nog inbegriper problemen två moment vilka sorterar under var och en av astrologins två "värstingar", Mars och Saturnus. Mars är händelsevis också Vädurens härskare och måste därför sägas ha med hjärnan att göra. Som en röd planet, förstår man att den i antiken knöts till blodsvall och ett upprört sinne.
Mars är således den tanklösa impulsens signifikator. Mars rusar åstad för omedelbara gratifikationer av sina impulser. Den är mer rå lusta än erotisk attraktion (man måste noga skilja förhållandet mellan Mars och Venus eftersom den västerländska astrologin tenderar att röra ihop saker och ting när Skorpionen kallas "sextecknet" och Mars därmed blivit färgad. Men Mars är brutal och rå libido - utan utspädning från Venus är den bara krig och våld!)
"Omedvetenheten om handlingarnas följder" som nämns i artikeln, har naturligtvis allt i världen med gränsdragaren Saturnus att göra!
Ett horoskop med psyko- eller sociopatens indifferens för omvärlden, och påföljande misslyckande att integrera sig socialt bör således innehålla en stor dos Mars och Saturnus. Horoskopet bör domineras av de båda antika illgärningsmännen.

Exkurs. Det är inte utan att man ser att även modern hjärnforskning följer de eviga "arketypiska" eller mytologiska mönstren som mänskligheten redan upptäckt minst en gång. Skillnaden är nu att dagens materialistiska vetenskapsmän är arroganta och förhäver sig och sin presentation genom att undertrycka sina föregångares fynd.

Hela evolutionsmyten tycks bygga på att man förringar det som har gått tidigare för att kunna postulera "nya stadier". Det är därför evolutionsbiologerna aldrig kommer att hitta de kritiska "övergångsformerna" som knyter ihop de synbarligen "kreationistiska kvantsprång" som synes ha skett.

Disciplinen biologi är bara en i raden av andra myter. Myter är goda att ha att hålla i handen - precis som astrologin - men inget man ska tro representerar "sanningen". De ger oss begrepp och hävstänger för stunden.

Men att identifiera de eviga skurkarna Mars och Saturnus räcker nu inte. Hur stor dos av vardera? Måste de vara konfigurerade med varandra genom en aspekt? Räcker det att aspekten är ensidig eller måste båda planeterna blicka mot varandra?

(Det senare kan enligt vedisk astrologi bara inträffa när Mars kastar sitt onda 90-gradersöga framåt och träffar just Saturnus. För i det läget kastar Saturnus i sin tur sitt onda 270-gradersöga framåt och träffar det tecken som härbärgerar Mars!)


*****

Ett intressant fall som direkt kommer för mig är en svensk biolog som kämpar för att positionera sig som den mest rabiata religionsmotståndaren, Patrik Lindenfors. Han har t.o.m. skrivit en barnbok där han söker bibringa de unga en negativ perception i den här frågan. Lyckligtvis har den dominerande Akademibokhandeln avböjt att ta in titeln (vilket gör att den inte heller syns på den dominerande nätbokhandeln Bokus).

Lindenfors horoskop (nytt fönster, senare halvan) är en stilstudie i patologi enligt här föreslagna grundkriterier. Solen i Stenbocken är anfäktad av krigaren Mars i ett tecken som hatar fri utlevelse och som inte helt otippat "regeras" av den andre göraren av ont, "stryparen" Saturnus (grekernas Kronos, som äter sina egna barn)!

Märkligt nog anses denna placering för Mars av tradition "upphöjd", men det kanske mer säger något om Mars (eller "männen från Mars") dåliga rykte i antiken, att "ont med ont måste förgöras". Det resulterande onda blir alltså något mindre när Mars förvisas in i kylan, in i den frigida Saturnus egen negativa domän!

Denna kombination av Sol och Mars utspelar sig alltså i den snäve gränsdragen Saturnus eget
negativa tecken. Och husets herre är också hemma! Nu har emellertid jag övergivit tankarna på att något nämnvärt gott skulle komma ur en så här distinkt ansamling av hämmad aggression och frusen negativitet.

Och det tar inte slut där. Samma avvisande Saturnus kastar därtill sitt onda öga mot Månen, som är sinnelagens och själslivets indikator!


Här finns således alla tecken samlade på psykopatens indifferens för andras ståndpunkter och oavlåtliga impuls att styras av enbart sina egna behovs agenda (låt vara att dessa är påfallande hårt strypta och kanaliserade pga Saturnus försök att "utsläcka" eller kontrollera Mars på denna himmel).

Notera hur artikeln i ScienceDaily nämner hur vi har någon procent av psykopaterna mitt ibland oss i samhället, som direktörer eller kanske skenbart respektabla forskare. De iskalla, rationella och kontrollerade typerna!


*****

Jag ska bestämt försöka återkomma till den här frågan, för det bor en liten psykopat även inom undertecknad! Jag föddes då Solen gick samman med krigaren Mars och detta dygn stod även Månen och Saturnus i distinkt opposition med varandra.

Vid ett första påseende samma konfiguration som hos den ateistiska biologisten.
Båda "de stora ljusen" således angripna av det som traditionellt kallas "onda" planeter. Och det måste jag erkänna, jag har roligt när jag skriver något här på bloggen i avsikt att reta upp någon!

Men, och nu kommer skillnaden mellan mig och Lindenfors: "värstingarna" är i mitt fall inte konfigurerade med varandra och drar inte in de stora ljusen i en totalt destruktiv (eller här kanske snarare "reduktionistisk") härva.

Av för- och nackdelarna hos min egen födelsehimmel har jag därför den preliminära tanken att "äkta" psykopati bör vara några resor värre. Alla relevanta ingredienser bör vara rejält hopgyttrade, ungefär som i biologens fall.

Men notera då att dennes Mars ligger på nedkylning i Stenbockens tecken, varpå inte heller detta är det perfekta psykopathoroskopet!

Det blev bara en lam religionsmotståndare :-) ...åtminstone innan man besinnat vad forskaren i andra SD-länken vidare noterade när han avsiktligt etiketterade djurbilder med fel artnamn:


Newman found that non-psychopathic subjects subconsciously stumbled on the misleading labels and took longer to name the images. But psychopathic subjects barely noticed the discrepancy and consistently answered more quickly.

*****


Efterord 090808.

Det kan invändas att DN-artikeln länkats till på ytlig grundval, då dess vinkling på forskaren Craigs iakttagelse talar om "hopp för psykopater" (ja, all forskning legitimeras väl med att det så småningom skall bli till nytta...).

Och något HOPP ger inte astrologin per automatik. Den beskriver bara "naturliga tendenser" eller aristotelisk "potentia". Den skada som skett när föräldrarna släppte fram ett nytt liv under en suboptimal celestial konfiguration kan inte göras ogjord, om den innefattar budet om kongenital skada mot huvudet.

Däremot har jag i ett tidigare inlägg föreslagit astrologi som preventivmedel. Med intelligent familjeplanering kan födelsetalet minimeras då utsikterna är dåliga. Emellertid kan själarna genomdriva sin ödesbestämda vilja med vad som från jorden/i tiden är mycket små marginaler. "Människan spår men Gud rår..."

Om man som förälder helt undviker t.ex. år då den materialistisk-reduktionistiska Saturnus är hemma i sitt negativa (sataniska) tecken Stenbocken (eller i hjärnans tecken Väduren), kan likväl den omsorgsfulle förälderns plan kullkastas av att livmodervattnet går ett dygn då Månen passerar Stenbocken!

Emellertid försvinner både neurologins och astrologins "problem" om man inser att reinkarnationen (en realitet!) kräver ojämlikhet (diversifikation) på jorden. Stenbockens halvt fascistoida strävan efter materialistisk perfektion (naturvetenskap, evolutionsmyten) är inget annat än Satans egen pseudoreligion, försöket att avleda de levande själarna från livsprocessen som sådan och istället ägna sig åt objektifiering av externaliteter.

Men Satans språkrör behövs också. De för det goda med sig att slumrande själar med lite bättre "karma" vaknar till liv och ifrågasätter den materialistiska propagandan! Den kinesiska taoismens tanke om Yin och Yang i komplex interaktion beskriver saken mycket väl! Ljus och mörker alstrar tillsammans fenomenvärlden.

Vissa själar behöver psykopatiska livscykler och det går bortom mänsklig intellektuell förmåga att förstå varför inte världen är mjukmysig som de veka och fallna sinnesnjutarsjälarna skulle vilja ha det. Själen som sådan bedömer varje livsupplevelse som lika god som någon.

(Den moderna sekulära människan har satsat på fel häst, som vidhåller att hennes temporära ego är den enda utgångspunkten, trots att samma "jag" nu producerat vetande som falsifierar den gamla ateistiska tesen att "människan är alltings mått"!)

Så glöm det där med att Craigs hjärnforskning ska komma mänskligheten till nytta, glöm vad jag sa om att hålla demoniska själar borta från jorden genom familjeplanering. Allt är redan perfekt! Lev livet, lek leken.

Men dissa för all del inte givaren av allt det objektivt goda, för det är att begå långsamt självmord. Det kanske inte märks redan i det här livet att en människa stängt sig ute från kontakten med sin inneboende "ande", men det kommer att märkas förr eller senare - i ett liv dränerat på chi-energi!

Andeförnekare bygger i klartext sjuka framtidskroppar åt sig själva. DET, det är något för forskningen att titta på! Kinesiska forskare gör det redan, i studiet av hur deras traditionella akupunktur kan tänkas förhålla sig till elektromagnetismen (källa: Pearce - "Biology of Transcendence").

2 kommentarer:

 1. Om du verkligen är intresserad av sådana saker som psykology, kriminalitet och beteende bör du nog lägga ner din tid på faktiskt forska i ämnet inte hitta samband i stjärntecken och astrologin.

  SvaraRadera
 2. "Bör"

  Jag förmodar att valet är fritt och att vi med den europeiska regentens ord "var och en må bli salig efter sin egen fason".

  Astrologins bidrag är att ge den poetiska naturens vinkling av en ena verklighet.

  Det finns dock en scientistisk underström i Sverige som tror att de materialistiska vetenskaperna är mer än bara modeller, att de är gudar att knäböja inför. De enda gudarna.

  Se upp för _det_ intellektuella baklåset!

  Eller som den kinesiska vishetsläraren sade: "Allt är till gagn i en stor människas händer."

  :-)

  SvaraRadera