onsdag 26 augusti 2009

Objektiva värden på väg tillbaka

SvD om engelska Wikipedias ökade professionalisering:

-Det fanns troligen en tid då användarna var mer förlåtande till felaktigheter eller flummiga uppgifter, oavsett om de berodde på missförstånd eller att någon medvetet spridit falska uppgifter. Toleransen för den sortens agerande har sjunkit.

SvD

Har datorerna och internet medfört något är det en ny sorts människa, exponerad för så mycket text att hennes krav på begriplighet har ökat.

BLOTTA MÄNGDEN av text har haft den positiva funktionen att människan blivit en mer alert varelse. Vi är var till mans vår egen förlagsredaktör numera. Hon ser tydligare än kanske någonsin i historien "det dunkelt tänkta som blir det dunkelt sagda" mot en slags platonsk fond av objektiv Sanning.

Nutidsmänniskan börjar växa sig över sin skamliga värdesubjektivism som förkrympte henne så mycket under 1900-talet. Snart är värdekonservatismen tillbaka, och de allt färre religionshatarna (som inte förstått religionens centrala budskap) får bosätta sig på månen eller bilda någon annan slags gated community.

Ja, ghetton för ateister kanske är en bra idé! Så att deras begränsningar inte håller övriga samhället tillbaka. Men låt oss vara vänligare mot dem än européerna var mot judarna i deras ghetton, för ateisten har problem med förmågan att se den stora Gestalten.

De är svårt meme-smittade av Darwins vinklade perspektiv som bara ser konkurrens och destruktion i naturen. Darwin är som att säga "männen från mars" och sedan bekvämt utelämna det andra ledet, "kvinnor från venus". Har inte den kooperativa och altruistiska principen bland djur noterats tillräckligt ofta? Ändå fortsätter dårarna att predika en omodifierad Darwin.

Men allt detta kommer att åtgärdas på jorden när väst börjar fatta visionen hos de gamla kineserna, vars TAO (eller dao som det heter nu) talade om en exempellös komplexitet i naturen och dock ett reglerat beteende som rymmer både kreation och destruktion. Kineserna skulle ha funnit Darwin rätt ensidig, tror jag.

Notera härvidlag hur "komplexa system" blivit ett "buzz word" i väst på senare årtionden. Allt är numera otroligt komplext. Men de gamla kineserna hade ett trick: glöm aldrig helheten, TAO, för då går kulturen bort sig i ett myller av isolerade specialdiscipliner på det sätt som det västerländska "vetenskapliga projektet" gjort. Det var ateismen, eliminationen av ens blotta tanken att naturen har syften med det den gör, som möjliggjorde denna förlust av Vägen (tao), så att ingen disciplin längre kan kommunicera med de andra.

Författaren Herman Hesse hade i sin Nobelprisbelönta roman "Glaspärlespelet" en sidoberättelse som antydde en tid då det existerade civilisationer som höll hårt i Helheten. Glaspärlespelets mästare förmådde bedöma Gestalten i en oljemålning, i ett musikverk, i en roman och Stormästare blev den som var allra skickligast i att transponera ett verk till en annan yttre form.

Jag tror Hesse redan på 1940-talet (inte minst i skenet av Andra världskriget) såg hur fullständigt västerlandet tappat greppet om TAO, om livet i dess essens. Därför har vi idag så mycket glappkäftade förnuftssvenskar omkring oss. Ingen av dem fattar något och var och en klänger sig fundamentalistiskt hårt fast vid sin lilla ö av "solitt" vetande.

Rudbeck hade rätt men missade på tiden: Sverige ÄR det sjunkande Atlantis! Men återigen: i Världsandens växelspel var också det bara en historisk antites, och i (engelska) Wikipedias nya professionalisering ser vi syftet för den här lilla delen av Vägen. Må den som kan ta den nya Gestalten till sig.


____

Stående rekommendation, om inte annat för en häpnadsväckande stimulerande läsning: se ingenjören och uppfinnaren Arthur M. Youngs "modifierade darwinism" i hans grandiosa metafysiska helhetsmodell. Den beskrevs i boken "The Reflexive Universe" (1976).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar