lördag 1 augusti 2009

Från solkiga färger till rena

(Inlägget har ändrats och utvidgats sedan publiceringen den 1 augusti.)


Före vaktombytet. Människor som såg sig som kött och
missbrukade åtminstone hälften av regnbågens färger.Newsmill har idag publicerat en artikel där jag söker tydliggöra den puritanska, gammaltestamentliga heteronorm som driver många av dagens reggaeartister.

Detta sedan en homosexuell blogg i SvD missrepresenterat en artist, Buju Banton, och framställt honom som om han våldfört sig på homosexuella trots att han friades på alla punkter. Detta är lågt, detta är att slå under bältet (men kanske är där bögar trivs bäst).

SvD-bloggaren tycks ha hämtat sin mesta ammunition mot Jamaicas artister från den homosexuella aktivisten Peter Tatchell, vars aktiviteter själva kritiserats. Men det är förväntat i infekterade sammanhang där varje medel söks för att legitimera den egna saken.

Likväl måste det medges att de verbala attackerna från de jamaicanska företrädarna för andlig, mental och fysisk renlevnad understundom är svåra att få grepp om. Som jag påminner om i Newsmill-artikeln är reggaens bildspråk inspirerat av Bibelns svavelosande formuleringar och bygger på trohet mot en världsbild som menar att mening är inbyggd i själva skapelsen.

Som bekant vägrar västerlandets vetenskap att diskutera eventuell inbyggd mening i världen eftersom dess program bara handlar om att "mäta" materian.

Från detta har väst fallit in i den ogrundade föreställningen att livet saknar inneboende mening - och att det står var och en fritt fram att skapa sina egna normer (iakttagande en del minimiregler övertagna från det judisk-kristna kulturarvet). I själva verket är det västerlänningarnas egen attityd som mörkar meningen och som gör att de inte kan läsa livets signaler fastän deras ögon är öppna.

Meningen ges dock inte via materialistisk vetenskap utan via psyket eller själen - en nivå människan, till skillnad från djuren, därtill fått gåvan att reflektera över. Kinas kultur systematiserade för över 3.000 år sedan livets mening (tao) i Förvandlingarnas bok, ett remarkabelt och komplext verk som inspirerat västerländska tänkare ända sedan jesuitpräster förde hem manuskriptet till Europa på 1600-talet.

Inte minst rördes
universalgeniet och integralkalkylens upptäckare (med Newton) Friedrich von Leibniz av detta uttryck för den kinesiska storheten och gav honom inspirationen att fullborda det binära talsystemet sedan han insett att kineserna redan kände till det.

Det finns således andra kulturer som till skillnad från västerlandet upptäckt att det löper en morallag genom universum, enligt vilken alla beteenden inte är likvärdiga!
Efter vaktombytet: Inom rastafari vajar en ny flagga och
demonstrerar stolt den återupprättade respekten
för Guds eviga lagar. Eller som rastas skulle säga:

"Lejonet av Juda har brutit igenom till seger
över den lägre, animala själen."En gay som inte vågat sig in i lejonkulan för ett resonemang med de religiösa saknar förstås kunskaper om HUR det religiösa språket används och vad som faktiskt åsyftas.

Det medges att ateister saknar så mycket grundkunskaper, att en dialog mellan ytterligheterna nästan inte är möjlig. I perspektiv av västerlandets ryggradslösa hedonism - illustrerad av dess främsta ideologiska banförare som ateisten och kvinnojägaren Bertrand Russell och homosexuella barnmisshandlaren Ludwig Wittgenstein - är det naturligtvis fritt fram för hur otyglade böjelser som helst att vinna legitimitet.

Några ord från Platons "Symposiet", som jag f.n. läser, anmäler sig i exakt rätt ögonblick! Pausanias avger sin syn på kärleken:

Den allmänneliga Afrodites kärlek är nu sannerligen vardaglig. [Dessförinnan har noterats att det också existerar en himmelsk Afrodite.] Som sådan slår han (Eros) till varhelst han ser sin chans. Det här är förstås den kärlek de vulgära upplever, de som attraheras av såväl kvinnor som unga män, av kroppen mer än av själen, av de mest ointelligenta människorna eftersom allt de (vulgära) är intresserade av är att fullborda sina sexuella handlingar.1

Symposium 181b

Det finns ingen mening kvar i västerlandet, vart ego måste hitta på sin egen! Gaylobbyn kämpar i dessa tider hårt för att få leva lika degraderat som den heteronormativa gruppen fått göra utan att någon hutat åt dem.


Ett exempel på språkförbistringen: "Murder" i de anti-gay jamaicanska låttexterna verkar av de vekhjärtade homosexuella bokstavligen tas som dödshot. SvD:s gaybloggare nämner "30 mord på homosexuella" på Jamaica men knystar förstås inte om att hela ön är inne i ett av sina periodiska upplösningstillstånd, där inte minst polis skjuter ner vem som helst vid minsta provokation! Se DN, juli i år.

Men begreppet "murder" i låttexterna är ett kraftord och används i bemärkelsen "med eftertryck", "stenhårt" etc. Öns getton och alla vapen som där florerar har förstås bidragit till en våldsestetik. Ett liv är inte lika mycket värt under svåra förhållanden - om den saken omvittnade den kinesiska visdomsboken Tao Tê Ching för över 2.000 år sedan. Här ett skivomslag från 1982 som ger en idé om vad jag talar om."Dubmixad i mördarstil"Det länder inte gaylobbyn någon heder att mörka det faktum att reggaetexterna är fyllda av språkliga figurer. Som bäst omvittnar det en låg intelligens att läsa dem på bokstavsnivån.


*****


Den eldsprutande artisten/profeten Sizzla, nämnd i Newsmill-artikeln, tycks för övrigt ha backat ur överenskommelsen från 2007 om att mildra språkbruket i texterna. Detta tydligen efter fulspel från homosexuella. Samtidigt återkopplar det här till det nyss sagda. Missar artisterna själva att deras ordval kan bli så extrema att bokstavstolkningar är fullt förståliga?

Via en låttext låter här Sizzla publiken återigen få veta att han i bibliska termer ser homosexualiteten som ett avfall från Guds rättesnören. I "Nah apologize" nämner han portandet från spelningarna i England 2004.

"Jag, be om ursäkt för vad? Det är bögarna som är skyldiga Gud en ursäkt":

Nah apologize
Intro

[Knocking on a door]

Bredba: Yo Dadda...
Dadda!...Dadda!
Sizzla: Yow,who dat?
Bredba: Me man,Bredba. Yuh no see wha' dem put inna de paper? Dem talk 'bout
say fi apologize to batty-boy. Apologhize fuh wha'? Dem fi apologize to Jah!
Gunshot dem fi get!

Now this is an anthem!

Blaze up de fire, push up your hands dem
Big up de lioness with de lion dem
Aha...fire bu'n!
Ah me say Holy Emanuel I, King Selassie I,Jah! Ras Tafari
It is good to give thanks unto The Most High,King Selassie I,and sing praise
unto his name,Most High Jah!

Ras Tafari just throw forth his love and kindness in the morning and the faithfulness
every night,upon an instrument of ten strings! alright,take it to dem,King.
Beautiful people,Kalonji love yuh(((honour thy mothers and thy fathers)))...
but here's the judgement! (((alright!)))

Rastaman don't apologize to no batty-boy
If yuh dis' King Selassie I, mih gunshot yuh boy
Gimme de whole ah de girls dem 'cause ah dem have de joy
Inna de lake of fire me dash yuh boy

Och så följer ytterligare mängder av rappad text som kan hittas på nätet...

Detta är onekligen en extrem rapptext. Ger en ny mening åt termen "i affekt". Eller kanske rättare, "helig vrede".

Se även min korta astrologiska analys av Sizzlas födelse (nytt fönster, ursprungligen en del av detta inlägg). Hans födelsehoroskop är remarkabelt i termer av religiös böjelse och (över)energi, och illustrerar perfekt det han blivit känd för.

Se även det här (engelskspråkiga) inlägget om kontroverserna kring Sizzla (rätt neutralt).


_____

1. Texter från gamla kulturer är svåra att placera i en ny tid och miljö. I det som följer nämner Pausanias "ren kärlek" från den högre Afrodite och talar då om om äldre mäns band till yngre män. Men detta är alltså inte den förfallna homosexuella och köttsliga kärlek som sorterar under den jordiska Afrodite, och som dyrkats under Pride-veckan.

I vårt språkbruk fattas den kanske bättre som den "faderliga kärlekens och omsorgens känsla med de yngre" - en ansvar för utbildningen av nästa generation ligger inbakad i den himmelska Venus kärlek.

Lite senare i Symposiet är det Aristofanes tur att beskriva den berömda (och underliga) myten om de ursprungliga tre människotyperna, andrygynen, mannen och kvinnan vilka alla var "dubbelsidiga". Efter att de klyvts i två delar (av gudarna) resulterade åtgärden (för att få dem att bullra och bråka mindre) i straighta män och kvinnor, homosexuella män samt lesbiska kvinnor, allt beroende på vilken av de tre urtyperna de stammade från.

Tillägg 090802.

Morgonnyheterna på radion berättar en pistolbeväpnad man skjutit ner två homosexuella i den stad i Isarel, Tel Aviv, där den sexuella libertinismen frodas - till skillnad från det striktare Jerusalem. Se BBC eller SvD.

Anhängare av Carl Jungs analytiska djuppsykologi skulle här kunna tala om fenomenet synkronicitet, apropå den lilla diskussion jag igår förde om esteticerat våld och ordet "murder" här ovan.

Sammanträffandet går ännu lite djupare eftersom jag nämnde på Newsmill att de militant anti-gay på Jamaica via rastafarirörelsen associerat sig med judarna och förde på tal Bibelns Sodom och Gomorra - paradigmatiska modeller för "fallna" städer, likt Tel Aviv! Jag återvände till den jamaicansk-judiska kopplingen här ovan genom illustrationen av den rastafarianska symbolen Lejonet av Juda.

Så frågan på en djupare nivå blir förstås: har blotta skrivandet av dessa två texter, vilka naturligtvis genast globalt blir tillgängliga via VÄRLDSSJÄLEN, "läckt in" i en israelisk vettvilling som bokstavligen realiserar den nypublicerade "dataströmmen" i Världsjälen, där "judenhet", "handeldvapen", "murder" och "anti-gay" kombinerades? Verkade kort och gott mitt skrivande som en trigger?

Som ett gammalt talesätt säger: "Frestelser må väl komma, men ve den människa som gör sig till agent för dem." Här skedde detta och någon i Israel förstod inte rörelserna i sitt inre utan transponerade - literaliserade - en diskurs han hörde djup i sin individuella själ.

Detta skulle kunna vara en illustration av hur demonbesättelse går till! "Tankar är ting" och förvirrade människor kan inte hantera tankar utan blir hanterade av dem! Och detta är exakt min teori om vad som förorsakar homosexualitet till att börja med!

Vad säger i så fall synkroniciteten om vilket läger som har "rätt"? För om vi här har ett exempel på Världssjälens existens, och att det som genereras på ett ställe genast kan manifesteras på ett annat, hur illa ute är då inte den utagerade homosexualiteten?

På det djupaste planet skulle synkroniciteten demonstrera att en psykisk realitet existerar bortom den individuella hjärnan (som alltså är mer av en radiomottagare än skapare av medvetandet). Det är just denna andliga verklighet den homosexuella i likhet med folkflertalet i ett sekulärt samhälle inte tar på allvar! Detta är den sekulära människans synd, det är här hon "missat målet" med sitt liv.

I andra inlägg på denna blogg etiketterade "gender" argumenterar jag för att kunskapen om själavandringen skulle kunna bota den homofila läggningen eftersom frågan egentligen är mycket enkel: "Känn dig själv" - och vet vem du egentligen är genom dina mångfaldiga uppträdanden här på jorden.

Den kunskapen löser effektivt upp märkliga beteendemönster som själen kan ha lidit av i århundraden! Jag har själv i detta liv löst flera knutar som legat i långbänk (dock inga gayproblem) genom att ta teorin på allvar och verkligen inåt ställa frågan "Varför?"

Risken är emellertid att svaret på frågan "Varför är jag gay?" är alltför chockerande, så det är viktigt att bottna i en positiv religiös tro innan man lyfter på locket till sitt inre! Mentalt instabila ska överhuvudtaget inte försöka meditera. Psykos kan resultera. Se vidare inlägget Yoga - vem tror du att du maximerar?Krishna fördjupar sig i
allt han varit och är.1 kommentar:

  1. Rädsla är moraliserandets moder. Rädsla leder till den mörka sidan. Rädsla leder till ilska. Ilska leder till hat. Hat leder till lidande. Gör det du fruktar mest och rädslan kommer oundvikligen att dö.

    SvaraRadera