måndag 17 augusti 2009

Folkuppviglare hetsar över Irlands hädelselag

Newsmill avböjde vänligt följande inlägg med skälet att det var ett personangrepp. Efter artikeln ska jag argumentera för att Newsmills redaktör missbedömt innehållet.

Fullständigt lysande citerar "religionsspecialisten" Anna Ekström på Newsmill ett bibelställe som exempel på religiösa som inbördes smädar varandra fastän 2 Pet 2:22 (inte 1 Pet 2:22) explicit handlar om FÖRE DETTA religiösa, individer som LÄMNAT kristendomen och nu ägnar sig åt hedonistiska utsvävningar!

Den förmenta religionsspecialisten saknar också fog för att påståendet att bibelstället skymfar den historiskt senare Islam. Detta lägger hon bara in i en för-islamsk text! Och det är en vämjelig anstiftan till religionsbråk som borde rendera författarinnan samma bot som hon meddelas nu ska åläggas smädande och hädande irländare.

Ekströms blodvittring inför fighten mellan muslimer och kristna - regissserad av henne, är bara osmaklig. Har Newsmill publicerat en text av en illvillig demagog som bara låtsas vara "religionsspecialist"? Låt oss syna lite mer av det här kultur-ufots artikel…

Samma falska vinkling i det strax därpå följande citatet från Koranen. Hon plockar några meningar ur Sura 9. Författaren nämner inte att kapitlet (som avhandlar flera besläktade ämnen) redan diskuterat möjligheten för den gode muslimen att sluta pakter även med den otroende och på så sätt lösa många ting broderligt och systerligt!

Vad gäller själva citatet visar fortsättningen - som förf. avstår från att visa oss - att domsorden gäller enbart de judar och kristna som jämställer sina lärare eller rabbiner (exemplifierade genom Esra och Kristus) med Gud själv. Ingen jude eller djupt insiktsfull kristen skulle göra detta, så det hela är en icke-fråga.

Däremot träffas delar av kristendomen av Koranens kritik, eftersom dess nyplatoniskt färgade treenighetsschema förvisso tycks förguda läraren Jesus. Det var han som kallades den Smorde (Kristus), för att han var andligt uppväckt och en Guds son (son = barn). (Dock inte Guds enda barn!)

Kristendomens platonisering är en specialfråga som kristna och muslimer säkert skulle kunna ägna många stimulerande debattimmar åt utan att hamna på den låga nivå där Ekströms driver sina absurda fantasier: stereotypen om den alltigenom överemotionella religiösa fanatikern som blir kränkt av precis allt.

Ekströms förakt för samtliga världsreligioner lyser igenom - och minns att detta är en som kallat sig "religionsspecialist". Fan tror det kan röra sig mer om en fempoängskurs i allmän religionshistoria. Svenskarna, har det sagts, ljuger nuförtiden hejvilt i sina CV. De tror nämligen inte att någon högre makt ser och antecknar deras förseelser.

Således: ännu en bot för anstiftan till religionskrig pga. missrepresentation av en religiös källtext. Läsare, gå igenom 9e suran som helhet och dra dina egna slutsatser!

http://www.quranexplorer.com/quran/ (nytt fönster)

Det här var första gången jag läste ett helt kapitel i Koranen, så jag skulle inte som författaren kalla mig en specialist, men det är uppenbart att originaltexten innehåller många goda öppningar som författaren inte VILL nämna för Newsmill-läsaren.

Den självutnämnda religionsspecialisten är uppenbarligen inkompetent att uttala sig i sakfrågan. Som en populist har hon dragit sig till minnes några iögonenfallande textställen (eller delar av textställen). Dessa återger hon nu utan att förklara kontexten och med den enda avsikten att underblåsa ett religionsförakt som redan är starkt i det här skräckslagna lilla landet. Det är brist på kunskap som föder fruktan, och det här inlägget har verkligen inte gjort läsaren någon nytta.

Jag vill likna författarinnans uppsåt, där hon missbrukar sina källor, vid orden i verserna 8-10 från samma kapitel hon själv citerade:

"De har förvärvat en marginell vinst genom Guds uppenbarelse, så de blockerar andra från Herrens Väg. Skåda Ondskan! ... Men om de ångrar sig, och påbörjar en dyrkan, och skänker till de fattiga - då ska de vara våra bröder i religion."

Man ska minnas att ordet religion har en lite dunkel etymologi. Men den vanligaste åsikten är att det är avlett från latinets re-ligare, "Att åter länka samman" (till källan för vår existens). Det är obegripligt hur en del västerlänningar alienerats så till den grad från sitt eget inre att de inte längre klarar att läsa heliga texter utan att känna behovet att pissa över dem.

Och likväl ger, som vi just såg, alla högre religioner människan chansen att återvända till värdighet i tanke, tal och handling.

Författaren säger vidare, "avgudadyrkare är hedningar, och hedningar är per definition religiösa med rätt att känna sig kränkta." En av flera billiga och meningslösa poänger Ekström fyrar av i slutet av sin artikel. Men ur en given religions ögon är hedningen bara en person som inte tillhör de egna. Det är allt. Hedningen kan tro på en brunstig tjurgud i Turkiet, han kan vara fullständig ateist.

Ateisten Epikuros var väl inte ens intresserad av någon rätt att känna sig kränkt! Likt tjuren Ferdinand ville han bara sitta ostört i sin trädgård. Ekström är en skribent som inte kan ser värst klart eller tänker särskilt nyktert ens i det ämne hon kallar sig specialist på!

Den irländska lagen kommer säkert att göra nytta genom att strama upp de intellektuella kraven man ställer på sig själv. Måtte Ekström göra detsamma och hela vårt nya "hatiska" och "mobbande" Sverige med, för den delen.

Här borde det ha varit klart, men just i upploppet snubblar så Ekström fatalt: "Och de som är konservativa nog att klamra sig fast vid den sekulära ordning som ger människor rätt att tro, tänka och uttrycka sig fritt…" Hon hånar tankefriheten! Ett praktfullt självmål av en förvirrad, värderelativistisk kulturnovis, helt renons på det religiös kultur bibringar människan efter flera år av träget arbete: vishet.

Innan man ställer sig frågan om detta är ett personangrepp ska man ha klart för sig vad Ekström själv sysslar med i sitt skriveri. Bara nominellt informerade hennes debattinlägg om den nya irländska lagen (genomdriven av religiösa krafter). Hennes egentliga agenda var att förlöjliga homo religiosis som art. Personangrepp i stor skala, om man så vill.

Gränsen mellan satir och mobbing är förvisso fin, men givet hennes båda missrepresenterade utdrag ur religiös litteratur och den uppenbara skadeglädjen över att religiösa människor nu kommer att stämma varandas texter in absurdum, är det uppenbart att det inte fanns någon god vilja alls i texten. Vad Newsmill borde ha gjort från början, var att avböja Ekströms artikel.

Vad jag främst gjort är att påpeka att religionsspecialisten troligen bara poserat som sådan - jag är själv fil. kand. i ämnet och har lärt mig vad intellektuell heder är. Ekströms citathantering lämnar mycket att önska.

Detta är naturligtvis pinsamt för Newsmill som köpte hennes anspråk. Tillräckligt pinsamt för att Newsmill ska slingra sig ur? Min artikel träffar indirekt även forat i stycket om svenskens förfalskanden av sina cv (implikation: arbetsgivarnas dåliga uppgiftskontroll).

Jag har utsatt Ekström och hennes uppsåt för en granskning som ger vid handen att inte heller den sekulära människan är utan sina fläckar.
Newsmills redaktör synes inte förstå vad Ekström gjort sig skyldig till - försök till folkuppvigling bakom ett misslyckat försök till "infosatir" - förrän jag i ett eget raljant inlägg påtalar detta.

Att falla åter på tal om personangrepp tyder på en outvecklad uppfattning om undertexter hos själva Newsmill-redaktionen. Antingen det, eller också att de instämmer i Ekströms agenda. I så fall är det "bara" censur.

Således tre möjligheter till att Newsmill vägrade min artikel. Välj själv vilket som kan ligga bakom den nominella förklaringen att jag sysslat med ett personangrepp...

Se också närmast föregående, löst relaterade inlägg om sekulär humanism.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar