onsdag 8 juli 2009

Att "binda och lösa" (Vad är Sanning?)Artisten Kate Bush, bunden och naglad vid lidelsens kors


Jesus sade till Simon Petrus:

"Jag ska ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden skall vara bundet i himlen. Och allt du löser på jorden skall vara löst i himlen."

Matteusevangeliet 16:19

Kristendomen har ofta inte en suck om vad de bevarade jesusorden i Nya testamentet handlar om! Att Katolska kyrkans medeltida avlatsbrev inspirerats av en tolkning av denna (och föregående) vers, är tydligt nog. Men vad menade Jesus?

Kyrkan, då Nya testamentet tillkom (1a till 4e århundradet), hade rätt såtillvida att himmel och jord är varandras spegelbilder i en idealistiskt fattad, platonistisk världsbild. Himmelen kan sägas vara medvetandet och jorden de avbilder som idévärlden bildar i våra huvuden - fenomenvärlden vi kallar materiell tills vi inser att allt vi ser och känner bara händer inne i "huvudet" på oss (hur verkligt det än vill synas).

Vad Jesus säger, är att Simon Petrus var given förmågan att se de bakomliggande idéerna - den arketypvärld som styr skeendena i vår fenomenvärld. Den som SER urbilderna, har makt över elementen i vår värld.

Jämför t.ex. äventyrsfilmen Mumien och den uppväckta fördömde prästen som skapar "fantombilder" av sitt ansikte i den yrande sanden. Grafiskt och tydligt: en stark ande, ett potent medvetande, frammanar ett stycke fenomenvärld för barnen som de upplever som fullständigt verklig! De upplever t.o.m. att de får grus i ögonen!


Den som SER urbilderna kan både forma och bryta ner, binda och lösa, förbanna och förlåta! Men man måste ha en relation till det flummiga begreppet Sanning för att något skall ta skruv - det är inte subjektivistiskt tyckande eller fantiserande som Jesus talade om, och inga påvelater där man mot betalning skriver ut ett lösande avlatsbrev! Vad jag antytt i referensen till popkulturfilmen Mumien är att det t.o.m. är möjligt att dessa ord från Jesus till Simon Petrus har med s.k. mirakel att göra...

I antiken och senantiken var annars astrologin ett av flera sätt att binda och lösa i enlighet med Sanningen. Det här var på den tiden människorna ännu inte hade glömt att deras intelligens inte är var sista ordet i skapelsen, utan föreställde sig att livet var tydbart eftersom det hade ett upphov i ren och skär Intelligens.

Simon Petrus, säger Jesus här, hade kraften hos en medlargestalt, en Hermes som kunde brygga världarna. Simon var, i populär new age-terminologi, en shaman. Han kunde läsa livets tecken, och både öppna och sluta förståelsens portar här i världen. På många sätt tillskriver Jesus i här honom föga "kristliga" egenskaper, men desto mer daimoniska! Annorstädes i Nya testamentet får lärjungarna t.ex. lära sig att kasta förbannelser över särdeles ohörsamma trakter!


*****

För en typisk kristen förklaring av "bindandet och lösandet", se denna engelska sida som på typiskt lutheranskt sätt låter "Skriften tydas med hjälp av Skriften", dvs hoppar vilt mellan meningar från olika texter för att förklara dunkelt förstådda stycken.

Metoden är naturligtvis vansinnig - texterna kan inte a priori antas bygga på samma teologi eller grundantaganden!

Att, som webbsidan gör, ställa "bindanet/lösandet" mot ett helt orelaterat stycke i Johannesevangeliet, vittnar om hur den kristna apologeten instrumentaliserar, "pissar på", Matteusevangeliet för att få driva hem en för honom viktigare poäng om Jesus korsfästelse (Guds gärning genom Jesus) till mänsklighetens fromma.

Den senare är för övrigt en dåraktig lära om man inte läser den på ett symboliskt sätt - som en modell för var och en att söka efterlikna: att "dö bort från världen", bort från människans bindning till korsets fyra väderstreck.

Exkurs. Se min astrologiska analys av artisten Kate Bush och hennes tydliga födelse i lidelsens kvalitet - man kan lika gärna kalla det för lidandets eller passionens kvalitet.


De eviga idéerna i Platons arketypvärld har en förunderlig förmåga att slå igenom i sinnesvärlden. I den händelse Kate Bush eller den som designade omslaget till hennes debut-LP 1978 (se bilden) alls var medveten om artistens horoskop, borde det ha varit den västerländska, korrupta zodiaken.


Enligt den korrekta himmelska zodiaken (i bruk i det gamla Babylon och intill denna dag i Indien) tecknas ett kors mellan de fyra tecknen av just lidelsens kvalitet när Kate föds. talar Sanningen med stor begynnelsebokstav, och den hörs genom omslagskonsten till hennes artistiska debut!
Dock förefaller skribenten på den kristna webbsidan ha en poäng om "bindandet" då han strax noterar att Lukasevangeliet talat om att vissa personer haft tillgång till nycklarna men kastat bort dem. Men sedan rasar resonemanget totalt. Texten i Lukas handlar om nycklar till kunskap om Torah - vägen till ett lagfromt liv! Stycket är inte alls en parallell till det långt mer gåtfulla mysteriet med att "binda och lösa".

Så här försåtligt och slirigt kan resonemanget bli när man tror på sina texter men slutar använda förståndet. Den hermeneutiska cirkeln är riskabel, feedback-loopar kan skapa nästan vad som helst av vad som helst, om självkritiken saknas. Sanningen ligger inte i en text utan i hela den process som utgörs av människan, hennes material och hennes bearbetande...

I rättvisans namn skall sägas att naturvetenskapare beter sig likadant som literalisterna. De är vakna när det passar deras egna syften, och 1900-talets västerländska vetenskap är en enda berättelse om "anomalier" som sopats under mattan, dvs, alla fenomen som stör den egna kursen förringas eller bortförklaras. Trots denna styvmoderliga hantering har parapsykologogin lyckats överleva! Ett mirakel, även det.

Sista ordet om att lösa i himlen och se saker lätta här på jorden går till djuppsykologin. Den remarkable James Hillman, själv sekulariserad jude var visserligen aversivt inställt till både judendom och dess avläggare kristendomen, men när han talar om att se igenom de arketypiska motiv som tagit ens själ i besittning - psykopatologi är helt enkelt det man förr kallade för att "vara besatt av andar" - då röjer Hillman att han vet en hel del om vad Jesus menade med att man först måste lösa i himlen det man önskar bli fri från här på jorden...

I samma anda citerar Hillman i någon av sina otagliga böcker ett stycke från sin inspirationskälla Carl Jung. Den shamaniske psykologen ska ha hävdat att trettio minuter med en blivande klients horoskop gav en så djup inblick i vilka demoner han hade att göra med, att den påföljande behandlingen kunde kortas med två hela år.

2 kommentarer:

 1. Du har inte funderar på om de religiösa texterna är skapade av män, med specifika syften att kontrollera människor? Det vill säga någon Jesus har inte sagt några ord, utan någon har skrivit att en person har sagt dessa ord. Möjligen har någon levat några hundra år innan skrifternas skapande, men vad denna personen har sagt vet ju ingen. Om då några auktorietsfigurer har sagt att "detta är vad Jesus sagt, och hör sen!", då är det väl inte konstigt om det tas för sanning av fårskocken!
  Således är det fullständigt meningslöst även för dig att försöka tolka dessa texter. Det blir ju endast dina egna fördomar och förhoppningar som slår igenom i tolkningen. Kanske även främst dina rädslor som får dig att blunda för det du inte vill möta i dig själv. Som någon homosexuell skulle skriva: Du kanske är homosexuell?

  SvaraRadera
 2. Du ger sken av att ställa en fråga, "Du har inte...?", bara för att sedan själv besvara den: "Således är det fullständigt meningslöst…". Du kunde med andra ord ha hållit din monolog för dig själv, framför en spegel.

  Det perspektiv du slår an motsvarar stadiet före bibelvetenskap 101 (ursäkta amerikanismen), och jag tänker inte ens gå i svaromål på den här nivån. Alla som studerat några högskolepoäng vet hur det förhåller sig. Den professionella diskussionen om VAD ur de antika texterna som kan antas vara historiskt värdefulla, bygger på en mängd kriterier som du gärna får söka information om via nätet om du är genuint intresserad av textkritisk forskning.

  På den här bloggen utgår jag från material som i vissa fall är omtvistat - icke-kanoniska Thomasevangeliet har t.ex. både förespråkare för att det är absolut ursprunglig muntlig tradition, nedtecknad kanske så tidigt som år 50, till dem som vägrar den positionen eftersom "deras" Jesus då blir alltför asketisk och sträng (som om han inte redan i Nya testamentet visar den sidan). Men dessa är då tvister som kvarstår (pga den egna "livsinvesteringen") efter den vetenskapliga analys vilken du kanske inte ens kände till att den ägt rum.

  Om sexualitet hade jag innan Pride-veckan skrivit mycket litet, men du kan kolla etiketten "gender". Eftersom folk idag hatar att tänka och läsa mer än det "allra nödvändigaste", kan jag summera saken så här: jag ser det homosexuella fenomenet som en fascinerande anomali. Ur reinkarnationsperspektivet är det en udda fas i själens tillväxt.

  SvaraRadera