söndag 12 juli 2009

Frenologin en gång till
Visst upprepar sig historien. Knappt har svenskarna och övriga världen hunnit memorera att rasbiologin och bedömningar av människor utifrån deras yttre inte är politiskt korrekt, förrän det börjas om igen! Enda skillnaden är att vi nu inte längre mäter själva pannbenet utan det som finns innanför det. Stort avancemang!

John Csernansky wants to take your measurements...

From those measurements -- obtained from an MRI scan -- Csernansky will produce a map of the unique dips, swells and crevasses of the brains of individuals that he hopes will provide the first scientific tool for early and more definite diagnosis of mental disorders such as schizophrenia.

ScienceDaily


Ett av otaliga bibelställen kristendomen inte har en aning om vad det betyder, är det där Jesus säger att Gud inte delar ut anden "efter mått". Det finns alltså en aspekt av människan som undandrar sig vetenskapens empiriska metoder, en aspekt som alls inte går att fånga in på radarn. På Jesus tid fanns förstås ännu inte den materialistiska vetenskapens strikta metod och protokoll, så uppenbarligen argumenterar Jesus här mot någon slags teori som hävdat att anden är mätbar.

Kristna bibelforskare sliter som djur för att hålla det sensationella fyndet 1947 av skriftrullarna från Döda havet isolerade från sin berättelse. Vilka som än bodde där uppe i den stekande hettan och ägnade sig åt extrema studier av de heliga skrifterna, kan inte ha haft något med kristendomens uppkomst att göra! Så har det låtit länge, men de som följt forskningen sedan en kristet forskarlag förlorade ensamrätten över rullforskningen i början av 1990-talet vet hur mycket nya spännande insikter som dykt upp.

Idag är det närmast självklart att Johannes Döparen tillhörde den asketiska gruppen som höll till i Qumranklostret (som jag tar mig friheten att kalla byggnationerna nära där skrifterna hittades). Att därifrån försöka isolera Jesus och låta honom vandra runt och predika lyckligt ovetande om de lärda studier som pågick i Döda havet, är enbart naivt. Särskilt som Jesus på flera ställen i Nya testamentet hyllar "Ljusets söner", en beteckning som om och om dyker upp i Dödahavsrullarna som beteckning för den här gruppen.

Det som står på spel är förstås hela den jolmiga historien om den obildade snickarsonen Jesus - till vilken Jonas Gardell lade till några grafiska detaljer om tandlöshet och analfabetism. Att t.o.m. Nya testamentet självt ogiltigförklarar Gardells hjärnsläpp på punkten om analfabetismen har redan blivit utrett på kristna bloggar, och jag vill här bara föreslå förklaringen till uttalanden om anden och att den inte kan fångas in via vetenskaplig metod (mätas, vägas...)

Svaret är mycket enkelt om man slutar låtsas som om Jesus - som t.o.m. själv varit "40 dagar ute i öknen" och under den fastan frestats av Satan till att välja den världsliga maktens väg - inte hade en susning om vad som pågick i Qumranklostret. Bland Dödahavsrullarna finns många spår i formen av textfragment som visar att munkarna bland annat var astronomer och hade utvecklade astrologiska system med vilka de menade sig kunna väga mängden av ande i den enskilda människan!

Vad som hörs i Nya testamentet är helt enkelt fragment av en intern diskussion som troligen var aktuell ännu i slutet av det första århundradet när de fyra evangelierna plockades ihop på bas av äldre muntliga och skriftliga stycken.

Vi kan inte veta helt säkert om Jesus själv vände sig mot vad som rimligen var hans LÄRARE och deras världsbild, för det är välkänt att de fyra evangelisterna smugit in problem som rörde dem och "tillbakadaterat" sina synsätt några årtionden genom att lägga dem i Jesus mun. Vilken bättre auktoritet än Guds son att myndigt uttala sig om frågor som ännu inte fanns på dagordningen då han levde under de första årtiondena!

Vad som får mig att tro att det här jesusordet är en sentida förfalskning (låt vara from), är det betydligt skarpare tonläge Jesus har i andra bibelställen, och där han mycket mer låter som en medlem av Dödahavsgruppen! I Markus evangelium låter han till och med förstå att det finns själar som är dömda på förhand att inte ha öppenhet nog att ta mot hans budskap och därmed inte nå frälsningen. Detta matchar exakt den lära om de två andarna, ljusets och mörkrets, som Dödahavsrullarna lär ut. Och vad mer är, munkarna ansåg sig av människornas ansikten och lemmar kunna bedöma om en människa var överfull av fördömelsens ande eller ljusets och godhetens.

Som jag sagt i ett tidigare inlägg, är det en historiens paradox att det judiska folket själva drabbades i stor skala av nazisternas tillämpning av snarlika metoder under Andra världskriget. Kristendomen hade då sedan länge skrivit om sin egen historia och glömt vilka dess sanna rötter var. Kanske är det därför kristendomen alltid haft sådana problem med astrologin, den lärdes ut under medeltiden i universiteten, och så mycket talade för att den fungerade att kyrkan accepterade astrologin i samband med jordbruk och andra områden, men höll styvt på att den inte fick inkräkta på dogmen om människans fria vilja.

Och det var egentligen inget nytt. Redan Platon mer än 300 år före Jesus, hade rekommenderat att odlandet av människans "högre medvetande" höjde henne över den här lägre världens inflytanden. De kättarförklarade kristna "gnostikerna" (gnosis = kunskap) under 200- och 300-talet följde den populära platonistiska traditionen och arbetade uttryckligen med meditationer i vilka de strävade efter att få kontroll över universums illasinnade astrologiska makter och vinna fri lejd ut ur det här "lägre systemet"

Frågan är alltså om inte redan kristendomens verkliga grundare, munkarna i Döda havet (som troligen fostrade Jesus), bedrev denna form av gnosticism. Asketer och världsförnekare som de var (ett eko hörs i Nya testamentet genom Jesus ideliga utfall mot Satan, den materiella världens herre), är det knappast troligt att de dyrkade de sju planeterna som något gott! Mer troligt att de sju dödssynderna (kopplade till de sju planeterna) hade sin upprinnelse i Döda havet, långt innan Katolska kyrkan var påtänkt...

Och med ett varv fullt, står vi alltså här, med en ny generation neurologer, lika övertygade som Dödahavsmunkarna att man via mätmetoder kan förutse den psykiska tendensen hos en människa. Men eftersom varje tid har sina myter och fantasier, flyttar den mytfabrik som kallas "vetenskap" in fantasin under kraniet och fäster den vid själva hjärnans buktningar - exakt samma oregelbundenheter som frenologerna på sin tid studerade på själva kraniet!

Allt går runt, runt här i kretsloppet... Inte för inte kallar den indiska filosofin "mätbarhetens värld" för Maya, den illusoriska verkligheten. Den minsta odelbara enheten idag är inte längre atomen, utan fotonen. Ljuset är fysikens FÖRSTA PRINCIP. Det är så religiöst något kan bli! Sakta men säkert kämpar sig västerlandet upp ur fallgropen av gudlös "materialism". (Astronomen Laplace till Napoleon: "Gud? Sire, den hypotesen har jag inte med i min teori.").

Det kan alltså ytterst ligga något i att Gud inte delar ut anden efter mått, mer eller mindre... Ljuskvanta uppträder endast som HELHETER i den nya fysiken, läser jag. Ljus är vad hela universum i grund består av. Och dessa ljuskvanta är är bara en synonym för "handling" ("action"). Gud sade: "Varde ljus" ("action!"), och det blev ljus. Bibeln igen!

1 kommentar: