torsdag 16 juli 2009

Det går runt virus bland oss"Flugornas herre"

Virus är i själva verket nästan helt ren DNA, för den saknar de övriga substanser som ingår i levande celler vilka möjliggör reproduktion. För att erhålla dessa substanser invaderar viruset cellerna i växter eller djur och "mappar om blueprintet" i värdens DNA för att tvinga det att tillverka fler virus. Viruset är således en desperado eller "highjacker", vars övertagande av cellen är ett klart exempel på dominans.

Arthur M. Young - The Reflexive Universe (1976, s. 80)

Youngs hela kosmologiska tes är att evolutionen tillgår i sju stadier och att alla sju stadier återspeglas inuti varje enskilt stadium. DNA och virus är det sjunde och högsta stadiet på den molekylära fjärde nivån, vilken i sig är den lägsta nivån där livet efter sitt "syndafall" vänder och börjar organisera sitt "återvändande" mot total frihet (frihet från restriktiva lagar).

(Människan tillhör det sjätte stadiet - djuret - men är på väg att förvärva medlemskap i det sjunde stadiet, vars attribut vi just hörde var "dominans". Hon är, som religionerna berättar satt att som Guds avbild vara herre över övriga skapelsen. Ja, hon är själv en skapande kraft, en guds andegnista.)


*****

Youngs tes att yttringarna i varje nivå har analogier i motsvarande substadier i lägre eller högre nivåer, innebär att man kan använda hans resonemang även i andra sammanhang. Detta är blueprintens blueprint - den absolut mest generaliserade modell som tänkas kan för hur livet tillgår.

Ta, t.ex. dåligt uppförande vid debatt, författande eller brevskrivande. Att ta över ett ämne och sedan förvrida det i sin egen riktning genom att ge ny innebörd åt ord och meningar, är därför exakt motsvarande virusets sätt att bete sig gentemot sin värdorganism: viruset tar emot en text men har inget annat syfte i frågan än att själv dominera.

Metoden är alltså att krypa in i varje ord och förgifta innehållet (ändra DNA-blueprintet) så att texten, när den returneras som en replik är fullständigt oanvändbar, perverterad bortom igenkännande.

Den oärliga debattören - viruset - är inte ens intresserad av att följa diskursens spelregler, sakfrågan förvandlas en en grinande clownmask. Viruset är en "hi-jacker" som bara lever för sig själv, helt utan någon upplevelse av gemenskap med andra. Viruset är på molekylär nivå en perfekt analogi till samhällets så kallade psykopater!

Man möter i vardagen ofta människor som inte har någon som helst ambition att lyssna och delta i en diskurs - det enda de vill är att "urinera" på det material som kommer för deras blick. Dessa individer är alltså i Youngs kosmologiska schema inte fullvärdiga människor utan kungar över den molekylärt sammansatta världen.


*****

Dessa varelser har, faktiskt, Satan till sin fader - just som religionen säger. (Problemet är att vår tids människor inte tar sig tid att analysera vad mytiska utsagor egentligen betyder. Att återskapa kontext och därmed meningen, kräver mer än ett uppmärksamhetsfält som sviktar efter femton sekunder.) Denna arketypiska realitet har också kallats Flugornas herre, biologins egen husgud: herren över alla små levande kryp. En teutonisk jordgud.

Dessa virus i humanoid form inser att de inte är mogna att agera på den myndiga människans nivå, och siktar därför in sig på att dominera på en subnivå, där parasitering och kapande av toppnivån är själva spelregler. Jag har inte tänkt följande tanke till dess slut, man jag undrar om inte viruset är detsamma som Platon avsåg då han talade om det inbyggda systemfelet i naturen.


På många sätt liknar detta, virusets eller sociopatens instruktioner socialismens försök att bryta sig ur sin tids samhällsmönster. Det är inte förvånande att i Svenska Socialdemokratiska Arbetarpartiets födelsehoroskop (nytt fönster) hitta just det s.k. "egenmäktighetssyndromet", vilket omvittnar denna piratmentalitet på det materialistiska planet. (För ett mer sentida fall, se spanjorskan som med virusliknande metoder tilltvingade sig barn på sin ålders höst.)

Det är samma förfallna mentalitet som nu gripit många svenskar i dessa tiders "pirattrend". Folk fick plötsligt inte lust att betala för sin underhållning längre, och invaderade som de virus de är nöjesindustrins (digitala och sårbara) distributionsmetoder. I varje piratad, stulen, kapad produkt "taggar" viruset sin närvaro genom en medföljande liten textfil som visar att detta är skadat gods.


I en rättvis värld kan man tänka sig att hårdnackade pirater tappar rätten att själavandra på människonivå och degraderas till fortsatt aktivitet på molekylär nivå. Hur de fullständiga naturlagarna fungerar - bortom det lilla människan så här långt upptäckt - det vet jag inte.

Mycket talar för att själar inte faller ner från den ontologiska ordning de etablerat sig på, men var inte alltför säker! Vi vet oändligt lite. Och biologerna vet allra minst om hur skapelsen fungerar.

Kanske är det så att vissa av oss inte bara i detta livet beter oss analogt med virus utan att vi faktiskt ÄR molekyler i ett större spel. Minns den fantasiska animationen precis i slutet av filmen "Men in Black". Andra intelligenser spelar kula med de världar vi känner....


En demiurg (en av många)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar