torsdag 16 juli 2009

Mångalen och lynnig

Bistra besked för det täcka könet: att vara trogen sin biologiska natur lönar sig inte i reda pengar. Aftonbladet relaterar en undersökning som visar att kvinnor som behärskar det klassiska manliga språket har högre inkomst än de som närmar sig frågor ur det klassiskt kvinnliga känsloperspektivet.

Gamla Runebergs etymologiska ordbok påminner om lynnighetens koppling till månen (latin: Luna) och dess distinkta påverkan på sinnets kvalitet:
Men det kom som en överraskning att ordet luna faktiskt ingått i äldre svenska som en distinkt psykologisk term. Jag har svårt att förstå hur någon kan förneka kopplingen mellan "luna" och "lynne", men det görs av någon Kögel i slutet av nedanstående artikel:Astrologin har naturligtvis bevarat kopplingen mellan psyke och månen alltsedan antiken och bara häromdagen följde ett hjärtskärande exempel på hur månen kan vara "funtad" när den verkar genom Skorpionen, ansett som en indikation på ett klent sinne - klent paradoxalt nog till följd av dess rigiditet. Jag tänker på den nyss avlidna "världens äldsta mamma" (nytt fönster), som födde först vid 66 efter en del intrigerande för att få hjälp på traven.

I det beteendet hon uppvisade går då den gamla grekiska skiljelinjen mellan den "rationella" och den "irrationella" själen i dagen. Den senantika åsikten var att bara "kvinnor och slavar" påverkas av de astrologiska inflytandena.

Män ansågs ha en biologisk egenhet som gjorde dem till tydligare bärare av den "rationella själen", dvs den inkorruptibla delen av människans innersta väsen. Minns hur kristendomen vid samma tid dryftade huruvida kvinnan hade en själ eller alltigenom var en produkt av denna världen, dvs Satan, dvs enbart biologisk materia! Och det är inte svårt att förstå att man såg skiljelinjen i den månatliga cykeln - kvinnovarelsen processar biologisk materia på ett helt annat sätt än mannen.

Det är ur denna ålderdomliga världsbild vi måste förstå Jesus när han förebrår sina lärjungar för att han ägnar sin favoritelev Maria (från Magdala, gatflickan som valde att följa honom). Varför hon var värd extra undervisning, berättar de texter som återfunnits i Egypten och som nu kommit åter för att förfölja kristendomen som förbjöd dem på 300-talet. Att läraren favoriserade henne berodde på att hon gjort dubbelt jobb jämfört med Jesus manliga lärjungar.

Hon hade, förutom att följa hans undervisning, dessförinnan också betvingat sin "feminina natur" med dess lynniga brus som distraherar de själar som valt kvinnliga kroppar för ett av sina många jordeliv. Av Jesus domslut i frågan, är det uppenbart att han menade både män och kvinnor äga en själ.

Från Thomasevangeliet (samma egyptiska skriftfynd) - troligen det äldsta material om Jesus som existerar - finns den gåtfulla förmaningen att låta manligt kvittas mot kvinnligt, höger mot vänster, upp mot ned och fram mot bak. Sen kommer medvetandet i människan att vara så CENTRERAT (icke-lynnigt) att ljuset börjar skina och man ser himmelriket med egna ögon.

Feminismen har nu inte rätt att sno åt sig dessa rader som tidiga uttryck för gendermedvetenhet. För Jesus grundsyn är inte materialistisk, han talar inte enbart om biologiska kroppar och ovanpå dem sociala mönster. Han går in på djupet och diskuterar andevarelsen som inifrån en kropp animerar hela denna cirkus som är vårt yttre liv. Feminismen är tvärtom satanism ur Jesus perspektiv.

När individen genom strävan kvittar alla de sex nämnda dimensionerna (fullständigt moderna och motsvarar Einsteins 4D-värld!), samt då polariteterna manligt mot kvinnligt, då föds Övermänniskan - guden! Detta är ett ontologiskt kvantsprång och människan uppfyller då i förväg det som kanhända evolutionen på sikt har för avsikt att göra oss till.

I detta perspektiv är Maria Svelands bitterhet över den biologiska kvinnans situation och rop på mer ingrepp från samhället, inte mindre än hennes totala missförstånd av den heliga Maria1, en förlegad och fullständigt irrelevant villfarelse. En relik från den tid gudlösa människor i sin andefattigdom verkligen trodde prosaisk socialrealism var den yttersta verkligheten!

Att Sveland hörs i landet (och en bit utanför gränserna, i de mest sekulära områdena i alla fall), visar bara hur lång väg Sverige har tillbaka till en äldre tids kunskap om vad människan - man eller kvinna - egentligen är. När Sverige når dithän att man börjar bygga gudamänniskor och inte bara genmodifierade kroppar, då lär förstås frågor om lönesättning, avundsjuka och girighet vara fenomen man förundrat läser om i historieböckerna!


_____

1. Uppenbarligen representerar Jesu mor Maria människans egen, i feminina termer fattade själ, vilken mottar och bär gudagnistan - jesusbarnet - och till sist föder denna. Den heliga Maria - det biologiska höljet - har då spelat ut sin roll då hennes liv nu övergått i den gudomliga avkomman, den Nya Människan.

Att med Sveland m.fl. genderteoretiker läsa religiösa (symboliska) texter med socialrealistiska glasögon är värre än att inte läsa dem alls. Dessvärre finns kristna riktningar som också har ett liknande plattmarksperspektiv på texterna och som missar många bottnar.

2 kommentarer:

  1. Gjorde en skiss med frimurarnas square and compass. När du för spetsarna ovan varandra så bildar det i ytterkanterna en pyramid, dvs centreringen av 4D, eller ett kors. Lägg två pyramidar med baserna mot varandra så har du centreringen av det manliga och det kvinnliga. eller en kub, beroende på vinkel.

    SvaraRadera
  2. Se där! Dolda budskap överallt. Vad gäller frimurarorden är väl knappast en slump. Kan dock nästan inget om deras världsbild.

    SvaraRadera