tisdag 17 mars 2009

Den svenska avvikelsen

Måste man inte börja undra om det saknas väsentliga kvaliteter i den svenska nationalsjälen när Lars Vilks taktlöst avbildar en hel kulturs hjälte och drar på sig dödshot?

När Christer Sturmark och Humanisterna propagerar för en brittisk biolog som så totalt spårat ut i omdömesförmågan vad gäller mänsklighetens religiösa sentiment att t.o.m. i sak sympatiska bedömare backar tillbaka några steg?1

När svenskarnas nya intelligensbefriade gay-estetetik hamnar på rak kollisionskurs med Ryssland?


När två kända komiker hoppar av en annan SVT-produktion för dess hjärtlösa ton som drar mot mobbning?

Hur har det här landet kunnat bli så infantilt att dess mentaliseringar tycks slå snett var och varannan gång? Kan man psykoanalysera ett helt folk och se var det har skurit sig?

Den här bloggen har faktiskt gjort några försök i den riktningen - via astrologisk metod - och funnit inte helt smickrande tecken på en outvecklad folksjäl, närmast jämförbar med en treårings emotionella intelligens!


Andra inlägg åter, har sökt sätta detta problem i relation med ett 1900-tal som enbart byggde på materiell välfärd. Den rigide svenske konceptualisten måste börja tänka mer intelligent kring sina egna konceptioner. Annars lär vi snart hamna i samma sits som det hybrisdrabbade grannfolket, danskarna, och göra oss till halva världens fiender efter någon konception framsprungen ur vår ytliga mentalitet.

Den antike filosofen Herakleitos sade att Själen har en enda dimension: Djupet. Detta har den av biologiska perspektiv och materialism totalt infekterade svensken helt missat!

Ska vi skylla det på vårt arma förflutna? Utöver hungersnöd har vi ju bara den där Linné, dynamitgubben (fast han snodde ju idén utifrån), propellern och AGA-fyren att falla tillbaka på. Men ingenjörsmentalitet räcker inte längre för att tala med världen i stort. Vi tror vi ligger före "enkelt folk", men det förhåller sig precis tvärtom.

På ett annat spår, misstänker jag att vår brist på Herakleitos djup står i omvänd proportion till vårt allmänna viftande med regnbågsflaggor och barnsliga trams. Det inre har förytligats och tryckts ut på ytan, gjorts till skojsamma fasader.

Det är därför vi - om än oavsiktligt - beter oss som skitar i omvärldens ögon - ryssarna fattar inte exakt hur illa det är ställt med oss, de ser inte att vi inte fattar bättre när vi av bara farten fortsatt i den svenska gaykulturens (läs: Jacob Dahlins) tidiga flörtar med dåvarande Sovjetunionens allra mest uppenbara attribut.

Vad kan vi lära? Att det är förenat med risker att helhjärtat anamma subkulturer som bygger på ytlighet och förträngningar. Sorry Mona, inaveln börjar ses redan i andra led.

Politiker, ta detta i beaktande: Sverige är idag att betrakta som ett kollektivpsyke som stannat av på treåringens nivå vad gäller generell intelligens ("g"), alltmedan dess strikt mentala processer sedan lång tid ägt civilingenjörs kapacitet. Genier har vi inga i det här landet - landet bjuder inte rätt grogrund för den typen av återvändande själar.

Det är med den här oformliga själskroppen ett land börjar producera illegala nerladdningsmetoder och folket stoppar fickorna (hårddiskarna) fulla av underhållning som egentligen inte är gratis, och i allmänhet börjar störa sig mot en omvärld som är betydligt mer balanserad i sin intellektualitet.

Politiker: Det är rövare som har börjat reinkarnera som svenskar eftersom nationen signalerar laglöst, ateistiskt land mot himmelen! Snart kan vi ha hela världshistoriens rötägg samlade innanför våra gränser.

Tankarna går osökt till skurken i Johnny English som ämnade ta över England och konvertera landet till ett gigantiskt fängelse för Europas avskum. I vårt fall är det landets bristfälliga förankring i de eviga, objektiva moralvärdena (den eviga filosofin) som börjar visa materialismens verkliga kostnad genom underliga symptom i folkdjupet.


* Den svenska folksjälen - en astroanalys
* Om aggression, egenmäktighet och materialism
* Kostnaden att förbli en fruktfluga - fri tankelek.

(Kanske inga litterära klassiker, men Gestaltens konturlinjer måste börja fyllas i. Vi saknar ju helt förmåga att se oss själva.)Tillägg 090320.

I SvD kommer så äntligen orden som indikerar en sann insikt i den ryska reaktionen på Sveriges oförmåga att hantera sin omvärld annat än genom putslustigt raljerande.

Inte bara understryker artikeln vad ovanstående text (med dess flera adressater) vill säga, utan ger också anledning att än en gång påminna om att vårt nationalhoroskop - precis som det nya ryska folket - ännu saknar djup.

I det här vågskvalpet ser man två ytterst omogna entiteter som ingen har det i sig att förstå den andres existensvillkor eftersom båda är så vanvettigt flata. Flata.____

1. While [Richard] Dawkins can be witty, even confirmed atheists who agree with his advocacy of science and vigorous rationalism may have trouble stomaching some of the rhetoric: the biblical Yahweh is "psychotic," Aquinas's proofs of God's existence are "fatuous" and religion generally is "nonsense." The most effective chapters are those in which Dawkins calms down...

(Publishers' Weekly om Dawkins The God Delusion, 2006)

Philosopher and Marxist Terry Eagleton opened his own review of The God Delusion with these words: 'Imagine someone holding forth on biology whose only knowledge of the subject is the Book of British Birds, and you have a rough idea of what it feels like to read Richard Dawkins on theology.'

http://creation.com/atheist-with-a-mission-critique-of-dawkins-god-delusion


Famous evolutionary philosopher Michael Ruse writes...‘The God Delusion makes me embarrassed to be an atheist, and the McGraths show why.’

http://creation.com/dawkins-delusion-continued7 kommentarer:

 1. Kulturrelativistiskt trams, du försvarar Ryssland på samma sätt som Masoud Kamali försvarar hederskulturen

  SvaraRadera
 2. Vad faaan skriver du egentligen? Vart vill du komma med blogg-inlägget? Jag bara surfade runt lite på måfå och stötte på din blogg, och detta inlägg måste ses som det mest konstiga och virriga jag läst på länge.

  Vad vill du ha sagt med det här textstycket: "På ett annat spår, misstänker jag att vår brist på Herakleitos djup står i omvänd proportion till vårt allmänna viftande med regnbågsflaggor och barnsliga trams (trans?)"???

  SvaraRadera
 3. En del inlägg på bloggen är inte helt självförklarande. Då brukar jag försöka länka till andra inlägg med vars hjälp den TOTALA TANKEN blir synlig. För att bara nämna två nyckeletiketter här: idealism (filosofisk) och reinkarnation.

  Sedan finns alltid risken att enstaka läsare inte förmår bygga upp en momentan konception av en hittills obekant tankevärld, eller ens har tid att ägna clustret av relaterade inlägg den halvtimma som kanske erfordras. Då blir det sådana här kommentarer. Det får man leva med.

  SvaraRadera
 4. Så vad skulle du säga är den totala tanken i det här fallet? Upplys mig! Jag verkar sakna förmåga att bygga upp en momentan konception av denna, för mig hittils, okända tankevärld?

  SvaraRadera
 5. Om den "totala tanken", se kommentaren till dina andra frågor under inlägget Fallet Fritzl och astrologin.

  SvaraRadera
 6. möjligen en femårings nnivå-dvs-i omorienterinen från nmamma ill pappa och sålunda komme en auktoritär impuls följa men den högste okände är ingen elak men du verkar rädd och det är farligt.

  SvaraRadera