måndag 9 mars 2009

Lika som bär


Statschefen Vladimir Putin och filosofen Kenneth M. Sayre


Att herrarna Putin och Sayre båda är födda med Solen i jordtecknet Jungfrun räcker inte som astrologisk "förklaring" till deras likhet. Alla födda i Jungfruns stjärnbild har inte det här fint tecknade och spensliga utseendet.

(Notera: stjärnbild - inte zodiaktecken. Den här bloggen resonerar om astrologi enbart utifrån den sideriskt korrekta metoden, inte från västerlandets korrumperade version.)


Men kanske är det signifikativt att båda också har Månen i ett jordtecken - Putin har Månen i Oxen och Sayre har sin placerad i Stenbocken.

Och kanske förklaras de båda ansiktenas konvergens mot samma grundtyp av att båda har "avmagrandets" planet Saturnus i viktiga lägen: Putin har Saturnus i samma tecken som Solen och Sayre har Saturnus i samma tecken som Månen.

Saturnus "är" gnagaren som "urholkar" människan. Därtill gör den henne ofta nog till en varelse som tyr sig till ytans strukturer. Saturnus är mätbarhetens och gränsdragningens herre.

Den renodlade saturniern står helt oförstående till den store filosofen Herakleitos ord att själen har en enda dimension - djupet. Den krassa materialisten känner inte till någon djupdimension i den mätbara fysiska verkligheten. Materien har för honom inte någon "insida" och allra minst medvetenhet.Karl Popper ifrågasatte astrologins rätt att kalla sig vetenskap - dess myller av regler gjorde den svår att falsifiera (ett kriterium på sann vetenskap). Och den är problematisk. Vem som helst ser t.ex. att vår envise idrottare Gunde Svan är filosofen Sayre upp i dagen, men irriterande nog befinner sig varken Sol eller Måne i Jordelementet.

Istället formligen dignar Gundes horoskop under en hop av 4 (av 9) placeringar i Stenbocken - Saturnus eget tecken och tillika Sayres måntecken. En och annan anar att här pågår något som kan vara mer komplext än astrologerna själva greppat...1

De astrologiska överlappningarna i bestickande många fall av "look-alikes", visar att det finns mycket grundforskning att göra kring astrologin, som tillbringat århundraden ute i kylan sedan västerlandets så kallade upplysning.

Kanske kommer genetiken och astrologin att konvergera den dag biologerna kommit längre än deras nuvarande famlande med alla nya pusselbitar.

Astrologin förvaltar sedan antiken en schematik som kanhända morgondagen kommer att inse var en enkel men principiellt korrekt föregångare till vad än morgondagen kommer att finna ut om varför individers tilldelas den genuppsättning de nu får...


*****

Inte förvånande sökte Kenneth Sayre under närmast fruktlösa årtionden bygga datasystem som simulerade språkförståelse (artificiell intelligens) - en verksamhet som ytterst tillhör människans rationella själ och inte lätteligen låter sig reduceras. Han gav upp projektet och ägnar nu sina äldre år åt studier av den klassiska filosofen Platon.

Sayres ytterst modesta resultat med AI (trots hans otvivelaktigt höga IQ) torde bero på att han kom från den analytiska filosofin - en ofattbart påver miljö.

Här kan man påminna sig om hans födelsehoroskop där såväl Sol som Måne befann sig i det materialistiska Jordelementet... IQ har inte med de Fyra Elementen att göra, men ger en vink om hur pass insnävad människan är i sin definition av tillvaron. Jordelementet som metafor för ett begränsat subset av den fulla Verkligheten.

Positivismen var definitivt en steril återvändsgränd för västerlandet, vilket också författargruppen Kelly & Kelly et al. konstaterar i Irreducible Mind (Rowman & Littlefield, 2007). AI-projektet som helhet måste anses vara ett fiasko. Den åldrade Edward F. Kelly är självkritisk - han ägnade också frågan årtionden av sitt liv. Verkligheten är inte i närheten av de scientistiska våta drömmar som bereds plats i filmer som I, Robot.

Informationsteknologerna hade grovt överskattat sin "gudomlighet" och, omvänt, trivialiserat Medvetandets natur. När fan blir gammal, blir han religiös.

_____

Putin: 7 okt 1952, 01.00, Petrograd
Sayre: 16 okt 1934, tid okänd, Ohio
Svan: 12 jan 1962, tid okänd

1. För den tekniskt intresserade är Gundes födelsehimmel intressant. Han föddes i den sideriska Skyttens stjärnbild och hade sinnelaget (Månen) i Fiskarna.

Dessa har båda Jupiter (expansion, framgång - "Fortare! Fortare!") som sin planetära herre enligt den antika indiska astrologin. Jupiter befinner sig nu i Stenbockens tecken och därmed "i kombination" med Stenbockens härskare Saturnus, som 1962 är "hemma" i sitt eget materialistiska tecken.

Via dessa astrologins försåtliga underströmmar visar sig Gunde vara lika mycket eller mer saturnier än någon av de andra två, och hans ansiktstyp är faktiskt den mest karaktäristiskt saturniska av alla tre - trots att ingen av de primära Solen och Månen befann sig i ett saturniskt tecken vid hans födelse.

Den här lilla särstudien visar Karl Poppers ågren: multiplicera 9 planeter (enligt det indiska systemet) med 12 tecken och - i mån av tillgänglig födelsetimma - multiplicera även med 12 "horoskophus" (planeternas och tecknens positioner på himlavalvet). Redan här överstiger astrologins kombinationer vad en människa kan hålla reda på.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar