onsdag 4 mars 2009

Två lästips för "rationalister"


Blogginlägget om Mariah Carey, astrologin och infertiliteten nämnde vetenskapsteoretikern Karl Popper och hans krav på att en vetenskap, för att kallas vetenskap, måste kunna falsifieras. Popper såg i astrologin för mycket "räddningsplankor". Den var ingen riktig vetenskap. Detta instämde inlägget i.

Här en engelskspråkig "fritänkarblogg" som - helt i onödan i skenet av det som sades till astrologins försvar i just föregående inlägg - drar den gamla visan om att astrologin inte passerar Poppers kriterium på en sann vetenskap.

Astrologin ligger alltså närmare parapsykologin och "lider" därmed av det problemet att den liksom "psykiska fenomen" till sin innersta natur vägrar att låta sig reduceras till vetenskapens ytterst begränsade kriterier på vad som är eller inte är.

Parapsykologiska fenomen eller intuitioner kanske kommer en gång och sedan aldrig mer. Eftersom fenomenen ofta uppstår spontant är chansen därtill minimal att någon forskare var framme och riggade en experimentutrustning, "bara utifall att..."

Här står sig cirkusdomptören vetenskapsmannen slätt. Han har ingen kontroll över fenomenen. Saknar han i det läget intellektuell hederskänsla, är det lätt att han förringar eller helt förnekar den typen av fenomen.

Och det verkar finnas många obetydliga "vetenskapstroende" som tagit till sin uppgift att förringa alla anomalier, inklusive hela parapsykologin som disciplin. Troligen fungerar denna pågående "debunking" som deras livs religiösa substitut, men frågar man dem, säger de sig tjäna förnuftet och vetenskapen - vilket de alls inte gör. De har upphöjt den vetenskapliga metoden till en lära, en pseudo-religion, en "ism"... Det krävs inte så mycket studier för att se att den här typen av människor ofta drivs av ren illvilja. 

Sök hellre informerade, opartiska individer med högre mental takhöjd än de svenska förnuftsivrarna. Sök på t.ex. namnet Dean Radin eller hans bok The Conscious Universe för ett viktigt bidrag i den här fånigt prestigeladdade frågan om de parapsykologiska fenomenens "ontologiska status", vilken så länge plågat vetenskapen.


Även den rätt nyliga Irreducible Mind av seniorerna Kelly & Kelly m.fl. (psykiatriker, medvetandefilosofer m.m.) visar, via 100 års vetenskapliga anomalier vilka bara sopats under mattan, att västerlandet redan falsifierat den materialistiska modell där vårt medvetande bara betraktas som en bieffekt av biokemin i hjärnan.

Men gissa hur stora ekonomiska intressen som inte vill att de slutsatser författarna drar skall dras? Kemi i alla dess former är en ENORM industri!

Det sista var nu mitt tillägg - den tunga luntan är i sig knastertorr och helt saklig universitetslitteratur. Uppsåtet med den kompendiösa genomgången av "bortglömda" problem, säger författarna, är att leverera ett motgift så att världen, om möjligt, ska slippa ännu en generation psykologer som indoktrinerats av den bio-materialistiska världsbilden.

För det är alltså så att vi människor inte är fysiska kroppar i första rummet, utan medvetandevarelser (själar om man så vill) - precis som ett tyvärr alltför litet antal psykologer i motvind hävdat.

(Att många religioner, kanske de flesta, alltid pekat på det faktum att människan är en själ som kan existera vid sidan av kroppen, har länge varit en uppgift den "förnuftiga" västerlänningen vägrat röra vid. Eftervärlden, tro mig, kommer att döma ut 1900-talet och det här seklets början som mänsklighetens i vissa avseenden mest korkade och uppblåsta tid någonsin...)

Men detta spännande ämne - om oss själva som själar - har redan förts på tal ofta nog i andra inlägg på den här bloggen...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar