onsdag 18 mars 2009

Josef Fritzl enligt kinesisk astrologi: maktorienteringen

I maj förra året kalkylerade undertecknad, astrolog och människoskådare sedan snart 30 år, vart och ett av de födelseomen som timma för timma turas om att ge ansikte den varierande "potentialen" dygnet för Josef Fritzls födelse. Allt enligt det medeltida kinesiska systemet HO LO LI SHU (floderna Ho och Lo:s rationella tal).Jag stannade särskilt vid två tidsegment vilka föreföll mig illustrativa för det som då var känt. I och med Josef Fritzls erkännande att MAKT var hans centrala motiv, stärks min hypotes om de mest troliga tidpunkterna under dygnet för hans födelse.

Sanningen är att det är en häpnadsväckande grym "rebus" som vidhäftar den ena timman jag stannade inför, medan den andra timman bjuder en lättolkad bild av en klassisk förtryckande patriarkalism.

Givet att förövarens födelsetid knappast någonsin kommer att bli offentlig - om den ens finns noterad - lär detta förbli en exercis i symbolanalys...

Genomgången av Josef Fritzls födelsedygn 9 april 1935 är på engelska och hittas på www.hall-of-man.com (nytt fönster).

Josef Fritzls erkännande av sitt 24-åriga tyranni kom oväntat fort. Dagens Nyheter rapporterar här, Aftonbladet här, och Svenska Dagbladet här.

Se även en "klassisk" astrologisk analys av far och dotter, som båda föddes under martyriets symbol, här.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar