fredag 27 mars 2009

Är du en demon? En checklista.Det indiska verket Bhagavad Gita (Herrens sång) är ett mäkta fascinerande dokument från antiken. Det har spekulerats om en datering till cirka 200-talet fvt - traditionen hävdar att dialogen mellan krigaren Arjuna och hans körsven Krishna skall ha utspelat sig för 6 000 år sedan.


Allt från själavandringen till materiens förhållande till anden gås igenom, och här ges beskrivningar av hur man kan skilja en god själ från en lägre, demonisk typ av människovarelse.

I dessa tider, då girighet och rävspel kring bonusar och pensioner röjs var och varannan dag, kan
några citat tjäna som checklista - i den händelse du är osäker på vilka värden du valt att stå för i detta liv.

De demoniska söker skydd i omättlig lusta, högmod och falsk prestige. Då de är offer för illusion på detta sätt, lockas de av det obeständiga och har således försvurit sig till orent arbete.

De anser att den mänskliga civilisationens främsta nödvändighet är att tillfredsställa sinnena intill livets slut. Således känner deras ängslan inget slut. Bundna av hundratusentals begär, av lusta och vrede, skaffar de sig pengar till sinnesnjutning med olagliga medel.

En demonisk människa tänker: "Så mycket rikedom har jag i dag, och om mina planer fungerar kommer jag att tjäna ännu mer. Så mycket äger jag nu, och i framtiden kommer detta att utökas mer och mer."

"Han är min fiende, och jag dödat honom, liksom min andra fiende också kommer att förgöras. Jag är alltings herre, jag är njutaren, jag är fullkomlig, mäktig och lycklig."

"Jag är den rikaste av män, omgiven av aristokratiska släktingar. Det finns ingen som är så mäktig och lycklig som jag är. Jag ska utföra offer: jag ska skänka allmosor. Sålunda ska jag fröjdas."

På detta sätt förleds en sådan person av okunnighet.

Bhagavad Gita 16:10-15

Motgiftet till en sådan okunskap är
vidya eller vetande om hur tingen hänger samman. Det är den kunskapen körsvennen Krishna (en mäktigare varelse än man kan tro!) förmedlar till den aristokratiske Arjuna, vars nerver sviktar just på randen till ett stort krig.

Ett krig, inte helt olikt det jorden står inför i dag - kriget mellan en fortsatt vandel i demonins anda och den Nya Impulsen som söker dra människosläktet genom det nålsöga det just har anträtt.


I Bhagavad Gitas kanske mest kända passage förklarar Krishna - nu inte längre dold bakom en körsvens kroppshydda utan uppenbarad som gudomens personliga gränssnitt - att det finns en garanti för att livet på jorden går vidare även efter en kritisk tid. Men spelreglerna kommer att vara ändrade.

Många födslar har både du och Jag genomgått. Jag kan minnas dem alla, men du kan ej, o fiendens betvingare.

Fastän jag är ofödd och Min transcendentala kropp aldrig förfaller, och fastän Jag är alla varelsers Herre, framträder Jag likväl i varje tidsålder i Min ursprungliga traditionella skepnad.

Närhelst och varhelst religionsutövandet avtar, o Bharatas ättling, och irreligiositeten dominerar mer och mer - vid den tidpunkten stiger Jag ner. För att befria de fromma och förinta de trolösa, såväl som för att återupprätta de religiösa principerna, framträder Jag tidsålder efter tidsålder.

4:5-8
_____

Bara en av många
SvD-artiklar om det senaste (per 27 mars) pengafifflet på "vänsterkanten". För en chockerade serie snarlika horoskop av oärliga chefer "högerut", se den här astrologiska analysen av ekobrottslingar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar