måndag 2 mars 2009

Psyket och magen - inget nytt under solen

SvD återger ny forskning som antyder att psykologiska problem (autism) och magproblem har en minsta gemensamma nämnare i en gen.

Här kastade västerlandet ut barnet med barnvattnet när astrologin försköts under 1700-talets upplysning. För vad hittar man i äldsta astrologiska doktrin från Indien (om inte redan där ett lån från de gamla babylonierna) om inte tesen att sinnelaget eller psyket och magen båda
korrelerar med månen?

Är måne och gen utbytbara? Är båda bara fixpunkter mot vilka våra psyken orienterar sig för att fabulera? Och fabeln eller ordet blev till kött, till fysisk verklighet...

Den största nöten av dem alla för den moderna människan är förstås den relation mellan mikro- och makrokosmos som antikens visa människor föreföll veta något om då de via månen hittade ett samband mellan psyket och magen!

En nyckelterm i den indiska astrologin är sambandha - ett sanskritord som betyder precis vad det ser ut att göra tack vare våra indoeuropeiska språkrötter.

Men alla som mediterat intill kundalini-energins öppnande vet att magen ÄR ett medvetandecentrum, men tala inte med den genomsittlige biologen eller psykologen om detta - de svarta hålen av okunskap i västerlandet är - vad vi än inbillar oss - alltför stora.

Artikeln i SvD nämner forskarnas misstanke att autistiska problem uppstår i tarmsystemet som tar vid efter magsäcken. Enligt den medeltida illustrationen härneda syns den urgamla identifikationen av Skorpionens tecken med tarmens mynning i anus, samt könet.

Och det bara råkar vara så att Månen (magen), alltsedan indierna övertog astrologin från det döende babylonisk-persiska riket, under sin passage genom Skorpionens tecken har klassificerats som ett omen om debilitet.

Som zodiakens egen komposthög är Skorpionen asssocierad till alla former av förruttnelse och nedbrytning. Inte för inte är detta en uråldrig symbol för döden, inte minst genom förgiftning (skorpiontaggens giftiga sting).

Den skicklige läsaren ser nu hur nästintill skrämmande arketypisk forskningen är som söker förklaringen till psykisk sjukdom (autism) i dysfunktionell matsmältning!

SvD: "restprodukter av icke-nedbrutna ämnen kan föras ut i blodet och vidare in i hjärnan"
. Och Skorpionens härskare Mars, bara råkar ha sitt andra herravälde, sitt andra säte, i hjässan och hjärnan (motsvarande Vädurens tecken).

Astrologen förvånas inte. Han vet redan, med biskop George Berkeley och med hela den indiska filosofin, att Medvetandet föregår dess fabel om materien och, givetvis, fabeln om "mänsklighetens förnuftiga, vetenskapliga segment"...

"I rest my case." Ju förr nutidsmänniskan kommer runt och knyter an till sina förfäders kunskap, dess bättre! Se novellisten Borges tanke i frågan i en kommentar till inlägget "När biologin växer upp" (nytt fönster).

Hur arketypiskt gestaltade sig för övrigt inte Borges eget liv då han blev blind och därigenom kom att inkarnera det kända motivet att det är denna värld som är blind, men att den som offrar sin naiva realism (de fem sinnenas värld) förverkligar sig som sant seende siare! (SSS)


_____

Tillägg 090303

Se även den fristående fortsättningen från dagen efter detta inlägg, föranlett av en relaterad nyhetsnotis från biologins värld.


Anmärkning. Det ursprungliga inlägget innehöll också stycken av vetenskapskritik, bortredigerade 090312 för ökat fokus på korrelationen mellan den vetenskapliga och den astrologiska myten om att "shit for brains" kommer sig av "shit in the brain".


7 kommentarer:

 1. Jag är ledsen om jag kullkastar din världsbild och dina "sambandha" Siwert men, "Korrelation är inte nödvändigtvis kausalitet medan kausalitet inte nödvändigtvis är korrellation."

  /Daniel igen

  SvaraRadera
 2. I empirins avgränsade modell av verkligheten är förvisso kausalitet ett adelsmärke att "namndroppa" till höger och vänster. Men den här bloggen tittar på vad som finns att upptäcka bara man vågar komma ut i det öppna.

  Man bör ha läst flera blogginlägg för att se att här systematiskt drivs en linje om att det finns kunskapsvägar bortom de fem sinnena och den naiva realism (materialism) som i och för sig kvantfysiken redan på 1930-talet skickade dit den hör hemma.

  SvaraRadera
 3. Men herregud Siwert. Förstår du inte att skulle du kunna påvisa EN ENDA annan kunskapsväg än den empiriska så skulle du, lilla rara Siwert, bli världsberömd över en natt.

  Eller varför inte göra EN ENDA FÖRUTSÄGELSE med hjälp av dina esoteriska astrologikunskaper istället för löjliga efterkonstruktioner! Eller är det omöjligt? Jo, klart att det är, för annars hade du redan skakat empirins grundvalar och inkasserat minst ett par Nobelpris.

  Förresten, kan det bli mer materialism än kvantfysik? Näppeligen.
  Dansa ifrån dina trötta Wu-Li-mästare nu och kom in i matchen Siwert.

  i affekt,
  /Daniel

  SvaraRadera
 4. Patroniserande ton, felaktiga antaganden om litteraturval, magra grundkunskaper om kvantfysikens problematisering av den naivt fattade materien - detta i kombination ger inte en kommentar värd att bemöta.

  Den får stå kvar, som avskräckande exempel för hur man inte lägger fram sin sak.

  För andra, hoppfullt mer seriöst intresserade, kan nämnas den rejält synske Ingo Swanns 20-åriga samarbete med bl.a. CIA (hemligstämplat tills för några år sedan) i frågor om att mappa upp tänkbara alternativa kunskapsvägar i händelse av kontakt med utomjordisk intelligens.

  För på den här politisk-militära nivån duger det naturligtvis inte att utgå från att människans fem sinnen skulle vara det högsta livet frambringat.

  Tyvärr minns jag inte vilka dokument på hans omfattande sajt som beskriver det här arbetet, men konstnären Swanns online självbiografi är underhållande, den med (en tidigare självbiografi utgavs redan 1975, "To Kiss Earth Goodbye"):

  www.biomindsuperpowers.com

  SvaraRadera
 5. Jag tror Siwert att du bör rannsaka din egen ton en smula innan du friskriver dig från att svara på frågor när de inte passar.

  Om det inte framgick med önskvärd tydlighet så hade min avslutning "i affekt" avsikten att ta udden av den något hetsiga tonen i kommentaren.

  Å andra sidan tror jag inte för en sekund att du tar illa upp. Du är nog mer hårdhudad än så. Och jag är fortfarande intresserad av om du har något svar på frågan hur det kan komma sig att astrologin aldrig kan komma med några förutsägelser som faller utanför slumpen?

  lugn & fin,
  Daniel

  SvaraRadera
 6. Om du först sökt på etiketterna "siderisk astrologi" eller "kinesisk astrologi" hade du sluppit ondgöra dig över att inlägget enbart identifierar de aktiva astrologiska principerna som skymtar bakom en given händelse (för övrigt astrologisk praxis, "horary charts" kallas den här analysformen). Syftet, som du såg, vara att indikera att forskningens själva tankestrukturer förlöper i harmoni med den bakomliggande arketypvärld platonismen och flera moderna psykologiska skolor postulerar. Några inlägg innehåller nämligen material av prognostisk karaktär.

  Min avsikt med låta kommentarfunktionen vara omodererad är dock inte bli uppbunden i gymnasialt pennfäktande med folk just i färd med att lära sig maskulina härskartekniker. (För övrigt väl sent i västcivilisationens historia att gå in i den återvändsgränden.)

  Den här bloggen deltar - uppenbarligen - inte i vetenskapens språkspel, utan söker sig till en intellektuell allmänning där poesi, mystik och epistemologi m.fl. ämnen möts utan interferens från den bigotta scientismen.

  Det säger sig själv att den kan dra till sig vetenskapligt intresserade som ännu inte sett gränsen den vetenskapliga mentaliteten satt sig (och alltså ovetande börjat vandra Humanisternas scientistiska väg).

  Jag är hängiven det metafysiska begreppet Sanning, om vilket man får lära sig väldigt lite i dagens skola. Likväl är det detta magiska mål, denna heliga Graal som är motorn i all vetenskap, inte mindre än religionerna. (Detta mål är i sig den perfekta evighetsmaskinen!)

  Tacka ett århundrade av vulgär värderelativism och den banala logiska positivismen (nu lyckligtvis självdöd i sin oanvändbarhet) för scientismen, detta västerlandets "failure of ideation", som någon smart tänkare jag glömt namnet på formulerade saken.

  Det är ett tecken som borde väcka till eftertanke att barnmisshandlaren och den homosexuella sexköparen Wittgenstein hyllats i väst av råmaterialister som något av ett filosofiskt geni.

  Ändå behövde denna outvecklade människa ett helt liv på sig att själv genomskåda den helt infantila verksamhet han först ägnade årtionden åt. Han kunde ha frågat den vem som helst på gatan om att vi alla har olika språkspel med skilda regeluppsättningar. Men han hittade dit till sist. Inte undra på att reinkarnationen behövs, en del saggar betänkligt.

  Ser du allmänningen nu? Men för ett utbyte av just den här bloggen, måste man vara vaksam på de glasögon man kom hit med. Se språkspelen för vad de är.

  (Och jag menar långtifrån att varje inlägg är en pärla eller ens hittat rätt - det ligger alltid en fara i att pressa fram snabba åsikter bara för sakens skull... Det här inlägget skulle t.ex. ha stannat vid korrelationen och skippat all vetenskapskritik. För många trådar samtidigt för ett enda blogginlägg.)

  SvaraRadera
 7. Tack för ditt långa svar Siwert.
  Vi helt uppenbart och ohjälpligt bortom varandra.
  /Daniel

  SvaraRadera