söndag 11 januari 2009

Darwin, än sen? Nästa steg var...

I en serie evolutionsartiklar i DN inte minst den senaste prydliga skoluppsatsen av hur livet differentierades från biologins egen mytisk-religiösa Enhet (åskådliggjord som "den 1-celliga organismen"), ligger en rörande folkbildningsambition.

En ambition helt i linje med en sekulär stat som berömmer sig av att vara i framkant av naturvetenskapen och som på inget sätt vill förlora momentum genom kostsamma exkurser in i den verkligt intressanta frågan om medvetandets förhållande till livsyttringarnas tilltagande komplexitet under evolutionens gång. Nånstans under resan bestämde man sig helt enkelt för att reducera medvetandet till en bieffekt av evolutionen. Det var så man tydde data på den tiden.

Många framlever ett helt "allmäntbildat" liv utan att någonsin ifrågasätta den materialistiska föreställningen. Åtminstone tills Fan (Faun/Pan) blir gammal, för då blir naturens rådare själv religiös! Då passar det sig minsann att ta ett större grepp på livets samtliga fenomen!

Här är ett boktips för den som vill läsa Darwin ur ett större och intelligentare perspektiv än det DN erbjuder för att värva nästa generation biologer.

Följ tipset innan upplagan är slut - vissa säljare på internet har börjat trissa upp priserna på uppfinnaren Arthur M. Youngs böcker, nu när han är död! Men på hans egen sajt finns en restupplaga.Young var helikopterns uppfinnare (den ytterligt berömda modell som t.ex. våra egna Abbor ses sitta i på omslaget till sin storsäljande skiva "Arrival" från 1970-talet).

Matematikern och flygingenjören skapade helikoptern som en hyllning till själens fria natur, och tackade sedan för sig som vetenskapsman! Hans snille var för stort för ingenjörskonsten. Istället blev han medvetandefilosof och "The Reflexive Universe" från 1976 är hans magnum opus. Det utkom händelsevis samma år Abba låter sig förevigas, sittande i hans Bell-helikopter... Fenomen "larger than life" tycks dras till varandra - eller åtminstone samvariera...

Kallar du dig förnuftsstyrd bör du ha tagit del av Youngs utvidgade evolutionsmodell. Inte för inte kallades han det sena 1900-talets nye Einstein. Han var en "stor själ" - om det begreppet resonerar med något biologiskt substrat hos den naturvetenskapligt intresserade individen.


Arthur M. Young på äldre dar


DN konstellerar tyvärr sitt Darwin-material med en artikel om kreationismen i dess simpla tappning. Det är bara att instämma i en amerikansk Amazon-recensent av Youngs krönande verk: hans tänkande representerar något helt annat än den infantila polariseringen av dumdryg bibelliteralism mot en lika dumdryg biologism.


_____

Tillägg 090112. Läsvärt om mannen bakom den utvidgade evolutionsteorin.

Psykologiprofessorn Jeffrey Mishloves hyllning till sin 1995 bortgångne vän Arthur Young.
http://www.intuition.org/Young.htm


3 kommentarer:

 1. Beviset för vetenskap är som engelsmännen säger 'i puddingen', det vill säga metoden fungerar. Givet detta är det naturligtvis anti-intellektuellt att påstå att vetenskap är religiös, eftersom den vare sig bygger på förutfattade meningar eller äger statiska texter.

  Däremot ser man flera religiösa missuppfattningar i ovanstående post, såsom att evolution nödigt sker i riktning av tilltagande komplexitet och "medvetande" (vad det senare nu definieras som), eller att vetenskapsmän blir religiösa på ålderns höst. Statistik, bland annat kyrkornas egen från USA, visar att rörelsen sker i den andra riktningen, troende blir mer ofta filosofiska agnostiker och agnostiker blir mer ofta empiriska ateister än tvärtom under ett liv ägnat åt vetenskap.

  Vad beträffar Young är han en känd biologisk pseudovetenskapare. Det säger sig självt att en ickebiolog knappast har något att tillföra biologins basvetenskap, och också i det här fallet har biologerna inte funnit något av vetenskap i de hög flygande pretentionerna.

  [För övrigt har jag för mig att påståendet att han någon gång forskat i matematik är en ren bluff, och i skrivande stund kan jag inte finna några matematiska uppsatser från honom. Det troliga är att han, som hans egen biografi erkänner, istället ägnade sista året i college åt att studera filosofi istället för att sikta på matematik. Och det är nog mycket ovanligt att motsvarande en gymnasist i Sverige skulle ha forskat.]

  Denialism blog beskriver den empiriskt belagda bakgrunden till varför knäppskallar är inkompetenta; en inkompetent är oförmögen att inse sin egen inkompetens.

  Men det är ju inte därför en "förnuftsstyrd" eller åtminstone en vetenskapligt bevandrar person inte ägnar ens ett uns möda åt Young's böcker. (Och var är hans vetenskapligt granskade artiklar, undrar man?) Det sker naturligtvis istället på det vanliga vetenskapliga sättet - något som inte är vetenskapligt värdefullt förmår inte generera ny vetenskap, och sådana misslyckanden kan vem som helst lätt identifiera.

  SvaraRadera
 2. D'oh! Inte "gymnasist", det är bara första året, säg istället masters-studerande. Dock är det ju i så fall det sista året som eventuellt kan leda till något, just det år som Young ändrade inriktning.

  SvaraRadera
 3. Som någon möjligen kan uppfatta av inläggets karaktär är parafrasen på "när Fan blir gammal blir han religiös" inte att ta bokstavligt.

  Ingen behöver därför springa benen av sig för att verifiera huruvida Faun och hans anhängare verkligen öppnar sina sinnen på ålderns höst. Talesätt lever i sin egen verklighet, där de har sin logik och sanning.

  Ett av boktipsets poänger är just att Young redan bevisat den mer sällsynta formen av vetenskaplig kompetens: kombinationen av en visionär gåva med en "jordad" realism som resulterar i helt nya realiteter (i det här fallet något så konkret som helikoptern).

  Young är således "beyond reproach" som vetenskapsman, och med detta konstaterat kan man sedan med full njutning följa hans presentation av en utvidgad evolutionsmodell som även innefattar en "teleologisk styrning".

  För visst är Youngs tankar metafysik! Den som ägnar honom några få minuter på nätet ser lätt den saken. Det är i sammanhanget därför aningen malplacerat att, med T. Larsson, efterfråga "peer reviews". "The Reflexive Universe" är ett stycke orginellt nytänkande.

  Vare sig Einstein verkligen förklarade sin stora upptäckt med orden "jag trotsade ett axiom" eller inte (jag har inte verifierat den saken), stämmer det sentimentet väl med den sympatiske medvetandefilsofofen Youngs oförskräckta och fria tankeliv.

  Kort sagt, en läsvärd och, så vitt jag kan bedöma, fruktansvärt intelligent herre värd all respekt. Kanske blir han "återupptäckt" om 50 år eller 100. Det brukar ju gå till så.

  SvaraRadera