lördag 7 januari 2012

Carema & Moderaterna... för 2000 år sedanDet råder viss tvekan om dateringen av "Slavoniska Henok", en judisk text som fått sitt namn efter de medeltida översättningar till slaviska som överlevt. Men som forskningen påpekar innehåller texten hänvisningar till ett Jerusalems tempel som ännu inte förstörts under judarnas krig mot ockupationsmakten Rom (66-70) och ytterligare tecken på att det här kanhända t.o.m. är en förkristen text. Den tidigaste dateringen har satts till första århundradet före vår tid vilket gör detta till en av de äldsta skildringar av Helvetet som existerar! 

Varken judendomen eller kristendomen inkluderade den här texten i sin kanon, men om man bär den svenska (och internationella) högerns privatisering av samhällets goda, de senaste årens allt mer urspårade marknadsliberala profitmentalitet - och inte minst det graverande exemplet Carema där människor lämnats i sin avföring och t.o.m. svält ihjäl för att förbättra vinsterna för riskkapitalister - då är det ingen tvekan om att den här sortens människor dominerade samhället även då den antika judiska författaren skrev sin fromma förhoppning om vampyrens framtida öde. 

Ett fascinerande dokument som naturligtvis aldrig givits ut i svensk översättning - det här landet befinner sig på något sätt bortom all ära och redbarhet, så inskränkt i sina lokala sedvänjor och tankemönster att Svenskt Näringsliv - den Internationella Parasiten - t.o.m. försökte sig på att stänga den intellektuella vägen för nästa generation svenskar genom att dra in bidrag för högskolestudier i filosofi!

För den tanken och de uttalandena har även svenska näringslivsekonomer bokat sig en kommande plats i det helvete som Henok under sin "himmelsfärd" skådar - det är i sista stycket vi tydligt känner igen Fredrik Reinfeldts sätt att sköta det svenska samhället, utan pardon med dem som inget har men full av falsk broderlighet med dem som har det gott ställt!

De två personerna (änglar) ledde mig upp till norra sidan. Där visade de mig en fasaväckande plats, det förekom alla slag av tortyr på den platsen: grymt mörker och oupplyst glåmighet. Inget ljus fanns där, bara en grumlig eld som ständigt flammade hög.

Därifrån strömmade en brinnande flod ut, och det var eld över hela området, och överallt rådde också frost och is, törst och huttrande. Bojorna var särskilt grymma och änglarna skräckinjagande och skoningslösa och de bar skrämmande vapen och onådig tortyr.


Jag sade: Ve! Ve! Hur fasaväckande är inte denna plats.
Änglarna sade till mig: Henok, den här platsen har förberetts för dem som vanhelgar Gud, dem som på jorden gör vad ont är och avviker från det naturliga, sådant som är rituellt orenande – barn-korruption (pedofili), trollkonster, förtrollningar och häxerier – och för dem som skrävlar om sina överträdelser – stölder, lögner, förtal, negativa stämningar, illvilja, avgudadyrkan och mord.

Här slutar de förbannade varelserna sina dagar, de som stulit det människor behövde för sin försörjning, de som tagit de fattigas tillhörigheter medan de själva vuxit sig allt rikare. De som förorsakat skada när de tillskansade sig andra människors tillhörigheter. De, som trots att de hade medlen att bespisa de hungriga istället lämnade de hungriga att dö. De, som trots att de hade full förmåga att bidra med kläder till folk istället klädde av dem nakna. … Den här platsen har förberetts för dem som deras eviga arvslott.


Andra Henoksboken, kapitel 10.

Anmärkningar. 

Det verkar finnas en del korrupta meningar i den slaviska översättningen från grekiskan (som i sin tur hade ett hebreiskt eller arameiskt original bakom sig) och jag har snyggat till Dr. A. Nylands engelska översättning en smula här - hon har behållit några konstigheter i texten.

Själens hänryckning och färd genom de sju himlarna var ett populärt tema i antiken och fick sitt kanske definitiva uttryck under medeltiden i Dantes Den gudomliga komedin. Här åsyftas förstås de sju planetära sfärerna. Nu rangordnades emellertid himlakropparna lite olika, från Babylon finns t.ex. ett schema där Mars och Saturnus paras i intilliggande sfärer eftersom båda ansågs som "illgärningsmän". I Andra Henoksboken eller Slavoniska Henok tycks Sol och Måne båda ligga i fjärde himlen, vilket lämnar en ledig sjunde sfär, normalt tillhörig Saturnus, åt Gud sittande på sin tron. 

Henoks helvete i tionde kapitlet (kapitlen är mycket korta!) motsvarar den tredje himlen, men bara dess norra sida! I söder ligger Paradiset. Det förefaller som om författaren bara använt de sju planetära sfärerna som en lös inspirationskälla till sin fiktion med tio himlar. Det är därför föga meningsfullt att söka lokalisera Helvetet och Paradiset på en och samma planet (medvetandetillstånd). Om det inte handlar om den för evigt duala Merkurius förstås, som ofta brukar räknas som den tredje efter Sol och Måne (budbäraren/ängeln som förmedlar mellan den sublunära och den supralunära solära världen/himmelen).

Det sista styckets extrema kritik av själviska pengamänniskor för naturligtvis direkt tankarna till det judiska parti, Ebioniterna ("De Fattiga") mer kända som Esséerna, ur vars led en viss Jesus steg fram och blev till ett makalöst världsfenomen. Den mannen hatade likt hela rörelsen giriga människor, och trots avsevärd manipulation av Nya Testamentet från något senare och allaredan korrupta kyrkofäder, hörs alltjämt den ursprungliga kristendomens röst på många ställen.

Andra Henoksboken kan mycket väl ha sprungit från den den här mångtusenhövdade skaran i Palestina som redan övergivit "kapitalismen" och påbörjat världshistoriens första organiserade experiment i praktisk och på kärlekstanken baserad kommunism!

I mötet med Rom tvärdog denna löftesrika utveckling, men mänskligheten kommer att nå dit som helhet och troligen inom bara något århundrade eller två. Det vi ser i dag i Moderaterna är en döende människotyp, en sort som haft sin tid på jorden. De har kommit i vågor men den här gången kommer att utarma världen så till den grad att vi äntligen kan få ett bokslut. Vattumannens tidsålder kommer att lagstifta mod dem som idag - med slavoniska Henok - skrävlar om de rikedomar de snott åt sig på de små människornas bekostnad. Banker kommer åter att förstatligas över hela världen, t.ex.

Dagens Nyheter, borgerlig megafon, har naturligtvis inte en suck om Världsplanen utan skriver andäktigt och underdåligt om "det förföriska guldet". Man känner nästan medlidande med dessa aningslösa dårar. Men bara nästan. Norra delen av tredje himlen blir det. Nästa!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.