torsdag 2 september 2010

Lite gammal klimatlära


Det antika Trakien, nordost om Grekland

Lite klimatlära från långt innan Montesquieu. 

Grekerna överträffade alltid barbarerna i uppförande och vanor på grund av det milda klimat i vilket de levde. Skyterna bekymras av kyla och etiopierna av en hetta som avgör en våldsam inre hetta och fuktighet som resulterar i våldsamhet och oförvägenhet. Analogt med detta deltar de som befolkar mellanzonen och bergen i mildheten hos de länder där de bor. Detta är varför, som Platon säger, grekerna och särskilt atenarna förbättrade de discipliner de hade övertagit från barbarerna.

Från dessa hade de fått krigsstrategi, målarkonst, mekanik, polemik, retorik och kroppskultur. Men dessa vetenskaper vidareutvecklades av dem i Aten tack vare de gynnsamma naturliga förhållandena - ljus och ren luft - vilka hade den dubbla effekten att inte bara torka ut jorden, såsom i Attika, utan också göra människors sinnen mer subtila. En så förfinad atmosfär är ogynnsam för jordens fruktbarhet men gynnar den mentala utvecklingen.

Fragment av anonym författare, cirka 800-talet. Ett svagt eko av Pytagoras och hans filosofi från det roande (och lärorika!) kompendium jag nämnde här.

Går det alltjämt att applicera klimatläretänkandet på länder? När jag läste den här lilla kuriositeten gick mina tankar genast till det svenska nationalhoroskopet vars Sol i Vattumannen disponeras av Saturnus som, överfört på klimatförhållanden, indikerar strängaste kyla och kroppens sammandragning.

Nationens horoskop ser emellertid ut att ha livsnerv om man går till själen (Månen) som befinner sig i eldfängda Väduren. Men Vädurens herre Mars delar inte samma intresse - Mars står med hacka och spett och angriper Oxen, det fysiska substratet, synbarligen en alltigenom negativ verksamhet.

Det är naturligtvis berghanteringen och gruvnäringen vi ser, vårt moderna horoskop från 1974 bevarar ekot från förfäderna. (Saturnus är en traditionalist.) Men det tycks också som ett eko av fattigsvensken som karvar i jorden för att hitta någon ätbar rot eller kanske för att skapa sig en jordhåla i vilken att undfly den bitande kylan.

Jordvärme är det enda som räddar folket från att helt förfrysa. Det är inte att undra på att svensken har svårt att föreställa sig en älskande gudomlighet, Saturnus är materieprincipen och som sådan diametralt motsatt Jupiter/Zeus, symbolen för gudomligt medvetande och försynen. I Saturnus rationella värld har man slutit sig, dragit en gräns. "Bra karl reder sig själv." Är det slutenheten som skapar kylan? Återföds kalla människor till kalla trakter? Den kosmiska grundlag som säger att "lika attraherar lika" skulle kunna tyda på det.

Är det sedan konstigt att det svenska horoskopet avslöjar hur Solens disponent (och tillika dess fiende!) Saturnus, nu betraktad enbart som en platshållare, själv rusat till nionde huset för utlandsresor? Den moderna svensken ger sig man ur huse ut på billiga charterresor till solen.

Ja, Moder Jord eller Moder Svea som vi säger på den här platsen, hur mår hon egentligen? Älskar den arketypiska modern sina inbyggare?

Svensken upplever sig själv vara en rättvis och god varelse, och denna mentala konstruktion förklaras naturligtvis av att Saturnus delar Luftelementet med Solen. Mentaliseringen är det inget fel på. Även om hjärtevärmen är nästan obefintlig i landet, tänker svensken att han är en rättrådig varelse.

Venus, förmågan till relationer och ömsesidig kärlek, befinner sig emellertid i Stenbockens tecken och underkastas därför också den Saturnus kylslagna effektivitet. Sexlivet som ett kroppens träningspass. Nyttotänkande och teknik ända in i sängkammaren.

Därför färdas samma svenskar man ur huse till heta utlandet för att få uppleva lite amor! Med de fula bieffekter som vår sexturism har på lokalbefolkningarna världen över.

Man måste misstänka att Moder Jord inte älskar det folk som ockuperat de här breddgraderna. Det är naturligtvis leder naturligtvis till en bekymmersam psykologi i vuxen ålder. Svensken som problembarn i världen, fastän i sin självbild ett under av allsidighet och avklarnat omdöme.

I själva verket är hon en produkt av ett extremt kargt och kärlekslöst klimat och med Systemlösningar för allt - även där de överhuvutaget inte är tillämpliga. "Gud delar inte ut anden efter mått." - Johannesevangeliets Jesus förnekar att materialismens enda ledstjärna - kvantifierbarheten - skulle vara det optimala rättesnöret.

Det är kanske vi som är de sägenomspunna hyperboreanerna - fast utan den nazistiska fantasin om att de skulle vara ett herrefolk. I själva verket är de bara ännu ett snäpp mer frigida än den anonyma 800-talsförfattarens traker!

Till all lycka är ett nationalhoroskop bara en bild att förhålla sig till. En del identifierar sig med den och reagerar sedan bindgalet, andra tar in situationen, ser tragikomiken, och växer med uppgiften i nya intressanta riktningar.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar