fredag 10 september 2010

Svensken & Jimmie-Jugend


Utmärkt foto av Jerker Ivarsson/AB, något förtydligat

Det är ett ofattbart underbetyg till alla er svenskar som istället för att kommunicera med omgivningarna och bli bekanta med allt mellan himmel och jord låter en grupp reinkarnerade svin från tyska Hitler-Jugend få uttrycka er fega fantasilöshet.

Det bästa ni kan göra är att låta bli att rösta alls tills dess att ni blivit herrar över känslolivet. 

För inse, ser du den allra minsta poäng med Sverigedemokraterna, tänker du ännu inte. Du är alltjämt bara ett apdjur som går på revirinstinkt - en undermänniska för att citera grundtonen hos dem du överväger. Du tillhör de själar som ligger tusentals år och nästan lika många jordeliv efter dem som formulerade begreppet demokrati. 

Nu till din möjlighet. Gör som i en gymnastiksal i fjärran östern: sitt bara tyst i fem år. Iaktta noga mästaren i kampsport på mattan och lär dig från honom rörelseschemat. Den Stora Formen eller Den Lilla är detsamma - allt är En Rörelse. Vad du lär dig i det här fallet är är konsten att bli en genuin och komplett människa, en älskande människa. 

Glöm alla fabricerade hjärnspöken om motsättningar mellan grupper av individer. Det är bara din hjärnhinneinflammations hallucinationer - från det att du fegade ur löftet till din själ att få bli bekant med allt mellan himmel och jord. 

Och om du nödvändigtvis måste rösta, välj då ett parti som representerar omtanke med medmänniskorna. Med alla människor. Hatet ska du spara till sådana som du själv var innan du läste det här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar