måndag 20 september 2010

Hur marknadsekonomin fördummar

[Obs, ~13.000 tecken - motsvarande en lång feature-artikel i en söndagstidning.]


I vårt land häver vi i oss mest godis i världen meddelades det tidigare i år. Socker gör en människa oredig i medvetandet, så jag påminner om den här rubriken när nu biståndsorganet Oxfam i princip säger att en grupps frossande är en annan grupps svält här på jorden (DN). Svensken kanske borde skämmas lite istället för att vara så myndigt säker på sin egen förträfflighet i tanke och handling...

Det finns anledning att knyta ihop några ledtrådar till det som nu hänt i Sverige, att högern vunnit ett andra val. Det finns skäl till varför vi sitter och snaskar individuellt eller i små grupper framför tv:n (se vilken generisk godisreklam som helst). En ledtråd kommer lustigt nog från "psykologins fader" Sigmund Freud - han som alla trodde var historia nu.

***** 

Igår gav en tillräcklig del av svenska folket tummen upp för det marknadskapitalistiska system vars renodlade princip är att alla verksamheter måste kunna bära eller finansiera sig själva. Pöbelsvensken förstår det troligen inte själv men det är denna ideologiska underström som fått honom att börja hata konstnärer och kulturarbetare. 

Graverande fall av missbruk av yttrandefriheten har visserligen kommit från konstnärshåll, invandrarhataren Lars Vilks är ett paradexemplet. Men han är själv en del av pöbelmentaliteten och frågan om den obildade eller rent mentalt korrumperade svenskans konstnärsförakt går djupare. Den ska sökas i den högermentalitet som döljer Storkapitalets extrema egonatur.

En effekt av denna ovarsamma och ytterst sett livsfientliga ideologi - för den som förmår dra ut konsekvenserna av olika typer av världsbild - har synliggjort 3/4-delssamhället. I Sverige har de svaga och sjuka sakta - enligt Fredrik Reinfeldts personliga vision - börjat svältas ut. (Minns hans ideologiska ungdomsskrift som går att hitta på nätet.)

I "arbetslinjens" namn ska de sämre lottade drivas dithän att de i ren, djurisk självbevarelsedrift går med på extrema låglönejobb. Att DN påstår miljöpartister redan börjat överväga samarbete med vinnaren visar hur illa det är ställt. MP, var inte det partiet som motsatte sig västvärldens galna tillväxtfilosofi? Hur tror de att de ska "få igenom sin politik" i detta läger? (Tillägg: Uppenbarligen en tidningsanka - se DN.)

Det är det osynliga Storkapitalet som föredrar allt lägre löner, för det ger mer pengar till de riktigt rika. Skimning kallas det i andra sammanhang, men de rika har PR-byråer som får sitt tjuveri att framstå som respektabelt! Medelklassen fruktar alltid att tappa status och klänger sig fast vid den verkligt rike mannen för de brödsmulor han slänger åt dem. Så blir ett stort segment svenskar moraliskt skyldiga till att samhället spricker sönder och bäddar för brandbomber mot deras villor några år från nu. Gud, vad korttänkt medelklassen är i sina val!

Jag har hört vidriga exempel på hur Arbetsförmedlingen - i högerregeringens ledband - sökt skohorna in högutbildade kvinnor på femtio att steka hamburgare på MacDonalds. Högern saknar psykologisk klarsyn, saknar överhuvud helhetsgrepp - det enda intressanta i deras världsbild är att varje människa måste generera pengar, eftersom pengar är det som ger människan hennes existensberättigande i detta sataniska samhällssystem. 

Jag har sagt det tidigare: Adolf Hitler var mer barmhärtig än Fredrik Reinfeldt som gasade ihjäl undermänniskorna på några minuter, allt för att skapa en slimmad och stark "folkkropp". (En intressant bekräftelse i DN: t.o.m. företagare missnöjda med (m).)

Själv femtio fyllda med en humanistisk högskoleubildning och en mängd extrakunskaper (bl.a. dataprogrammering), inhämtade för att på bästa sätt "stå till arbetsmarknadens förfogande", men synbarligen helt ointressant på jobbmarknaden, noterade jag förstås de graverande uppgifterna från dem som haft större otur än jag i mötet med handläggare på AF. I högerns verklighet blir människor ointressanta redan i unga år. En individ förbrukas och förkastas på rekordtid på grund av Storkapitalets satsning på Ungdomskulten - från de aningslösa ungdomarna finns stora pengar att hämta.

Se bara hur telekomindustrin reducerat den oerfarna ungdomen till totala offer. Se vad bruket av en löjlig mobil kan kosta för den som inte håller huvudet kallt! Ungar skolas in i en värld där de tycker det när normalt att det ska kosta pengar att kommunicera med varandra! Med mobilen - den här tidens schweiziska fickkniv - lockas de också att betala för hundra och en distinkt onödiga tjänster.

Med åren avtar en normalt fungerande människas pryl- och konsumtionsbehov. Det gör henne indirekt till det Marknadsekonomiska systemets fiende, fast hon kanske inte ens vet om det själv! Detta är en stor del av förklaringen till att det bara är rosiga barnansikten som syns styra samhället för närvarande. Kapital och Ungdom - där ser du en stor energisk massa, fast på oerhört låg mental nivå.

*****

Gränserna för ungdomens tankar är snävare satta idag än då Sverige var ett fattigt potatisodlarland. Då som nu lär vi oss de handgrepp som krävs för att ta oss igenom vardagen och kanske t.o.m. att planera för vårt nästa steg. Men då som nu finns ingen "metareflektion", inga tankar över den lilla labyrint vi som råttor blivit nersläppta i.

Det beror på att dagens ungdom helt fostrats på dynga via tidningar och ett sekulärt utbildningssystem som bara syftar att förbereda barnet på att bli en produktionsenhet i samhället - på senare tid alltmer liktydig med det marknadskapitalistiska produktions- och konsumtionssystemet.

Ett sådant maskineri genererar imbecilla människor som faktiskt påminner om Sigmund Freuds annars skäligen avdöda idé om att människan bara är ett knippe egocentriska och ociviliserade drifter.

Denna sjudande härd av dunkla drifter - "Detet" - så blint och ointelligent att naturen utvecklat ett ögonpar på djurhuvudet - "Jaget" - för att dessa mumsande köttvarelser lättare skulle hitta fram till nästa skrovmål. 

För att inte alla skulle äta alla, utvecklade Detet också en speciell funktion inom egot som kallades Överjaget. Inom denna delfunktion avancerar så människodjuret så pass i förstånd att hon kan gruppera sig på basis av gemensamma intressen.

Överjaget hittar så pass civiliserade strategier att köttvarelsen kan dekorera sitt hem och i övrigt bete sig på sätt som de själva kallar kultur. I Sverige har vi t.ex. IKEA-möbler och konceptet "personlig frihet" - ofta utvecklas det inte längre än till att köpa billiga sprit- och sexköparresor till Thailand om man är man, och detsamma men med ebenholtssvarta män i Nordafrika om man är kvinna. Systemet bygger från början till slut på tanklös konsumtion, att nära köttvarelsen eller Detets synliga uttryck.

Dagens nyliberala höger representerar detta blinda, själviska, instinktsdrivna maskineri, och den kuliss de döljer detta bakom är en produkt av deras Överjag där olika livslögner fabriceras på löpande band som rättfärdigar instinktskroppens "var-och-en-för-sig-själv".

*****

Freud själv var en i denna självförljugna grupp - fast han trodde sig avslöja en annan kulissvägg (den sexualhämmade och anständiga viktorianska eran). Freuds människosyn - i princip identisk med biologins - är i sig en fånes urskuldande plattityd varmed han ger sig själv fri lejd att fortsätta tänka som en självisk gris. Gisen sägs stå människan nära i termer av arvsmassa - och den märker heller inte hur den vältrar sig i skiten.

Darwinismens läror som Reinfeldt hyllar i dess socialdarwinistiska form är och förblir dock en fantasiprodukt. Den har falsifierats om och om, för den som tar sig tiden att läsa på. Och "specialförklaringarna" som anförts för att rädda myten, t.ex. att evolutionen ibland går så fort att inga mellanformer av djuren hunnit lagras som benrester i jorden - dessa försök att rädda teorin är så många att den som tittar nyktert på saken strax genomskådar darwinismen som ännu en i raden av mänskliga griller, på nivå med den att jorden är platt.

Därmed saknar Reinfeldt legitimt mandat för den människosyn han odlar och hans bakomliggande finansiärer - Storfinansen vars hela existens är den historiska frukten av den darwinistiska djungelmyten om djurens inbördes kamp för överlevnad. Hur en idé i felunderrättade människornas föreställning kan forma civilisationer!

*****

Det är de minst begåvade svenskarna som nu har röstat fram ytterligare fyra borgerliga år. Notera hur högern attraherade den rasistiska extremhögern. Här kan vi ana något av hur de kosmiska eller objektiva morallagarna fungerar - "redan de gamla grekerna" hade sett att likartade barn söker sig till varandra (sympatheia).

Dessa väljare är de blinda instinktsmaskinerna med två ögon och just så mycket neocortex på hjässan att de hade vett att välja det som bara gynnade dem själva och dem som bodde i samma kvarter - de som uppenbarligen tycks ha ungefär samma intressen och samhällsklass som de själva. Det är inte intelligens vi ser driva Sverige, det är något annat, något lägre.

*****

Så bryter till sist det kapitalistiska systemet sönder varje samhälle där det fått fäste. Faktiskt, Karl Marx kanske hade rätt. Kapitalismen bäddar för en kommande revolution. Sverige kan emotse ett inbördeskrig en bit in i framtiden. Men Marx var förhastad. Barn av sitt materialistiska århundrade såg han bara en del av de faktorer som driver det stora skeendet. 

Reinfeldt och anhang kommer kanske att leva och dö utan att förvärva någon visdom alls, men i mänsklighetens absoluta toppskikt, intelligensmässigt, har det alltid varit uppenbart att människans tankeliv inte är ett isolerat fenomen i universum. 

Tvärtom, det var universum som från början informerade Människan - t.o.m. de förblindade köttsystemen är delmängder av en ofattbar intelligens som förr kallades Gud. Objektiva lagar och objektiva moralregler finns hårdkodade i universum själv, men mörkermännen på 1600- och 1700-talet, de som med Satans bakvända logik kallade sig "upplysningsmän", vände ryggen till de stora sammanhangen, och satte sig små uppgifter eftersom "de fem yttre sinnenas tid" hade kommit till västerlandet.

Sök gärna på och granska amerikanske professorn och idéhistorikern Richard Tarnas remarkabla "Cosmos and Psyche" (2006) som inventerar 500 år av västerlandets historia och noterar hur den varit synkroniserad med Platons "rationella själ", dvs, solsystemet och dess lagbundna rörelser. Det här är tänkande så långt utanför Sveriges jordnära ingenjörshorisont att det skulle förvåna mycket om den här blänkaren ledde till ett enda inköp av sagda titel!

Idag anser plattmarksmänniskan den osynliga moralen vara en godtycklig och kulturbetingad företeelse. Empirikerna hittar inte moral någonstans i den värld de studerar. Att de inget hittar beror naturligtvis på att upplysningsmännen från början bestämt sig för att alla som levt innan dem själva i grunden misstagit sig om tillvarons natur! De kunde ännu inte, som den mäktige kvantfysikern Sir Eddington, konstatera att de gamla atomisterna - materialisterna - hade fel. Det var Platons intuition som var den rätta.

Men de som utnyttjar värderelativismen från vår sekulära kultur för att sprida åsikter som per definition inte kan göra något anspråk på att representera en korrekt eller sann insikt, har uppenbarligen inte studerat skilda kulturer särskilt noga. Åter och åter möter man samma universella sanningar, från enkla stammar i Amazonas skogar till forna högkulturer som den kinesiska, där Konfucius en gång formulerade kristendomens gyllene bud - 500 år före Jesus: "Gör mot andra som du själv skulle vilja bli behandlad." 

Den här "hårdkodade", objektiva morallagen och mer än så går under namnet philosophia perennis, och vakna människor i alla tider har hittat den, var och en på sitt sätt.

*****

Ur det verkliga livets perspektiv, ur vishetens perspektiv, är det uppenbart vem som är Djävulen, trots att transpersonella krafter aldrig kan ses annat än i dess effekter eller genom dem som gör sig språkrör (eller blir besatta). Förespråkare av den förråade marknadskapitalismen, baserad på myten om att drivkraften är Darwins "dog eat dog", är de som tydligt uttrycker Djävulens eller Ondskans förmåga att bryta sönder en fungerande helhet och driva varje del att bara tänka på sitt eget.

Dessa människor kan mäta högt i IQ men saknar ändå helt vishet, vilken senare genast tystnar för den som bl.a. ser Tiden som en absolut gräns för tanken. Dessa människor kan inte överblick konsekvensen av sina val genom att i föreställningen resa 2-300 år framåt i tiden. Fastän barn av "Upplysningen" är de helt mörklagda. De är fångar i sin nuvarande livsinvesteringar.

I det marknadskapitalistiska värdesystemet likställs solidaritet mellan människor med blind kollektivism, och förhånas. Varenda tidning i väst som går "marknadskrafternas" ärenden basunerar ut samma budskap. Individerna som tillhör väst kan inte annat än hypnotiseras av skrålet.

Deras bildning är för ringa för att förstå när det själviska köttdjuret inom dem sporras av reklamen som lovar nakna kroppar, dofter, smaker och lätta poker- och lottopengar för de yngre och makt - mellanchefspositioner - för de som kommit lite längre. Alla är de offer för ett större spel som bara utnyttjar dem.

*****

Sigmund Freud hade rätt när det gäller merparten av mänskligheten: "Detet" är allt flocken kan berömma sig av. De är djur som just lärt sig talets konst och de använder den nya förmågan till att maskera sin simpelhet med efterrationaliseringar av varför de fortfarande bara är djur som tänker på sitt eget.

Så länge de beter sig så här lever Sigmund Freuds fantasi om den basala människovarelsen, för en av skapelsens mest häpnadsväckande hemligheter är att allt är konstruerat som den där ryska dockan som innehåller en docka till, fast mindre, och en till... Vi är psyken/själar och vår verklighet är de föreställningar vi är "besjälade" av.

Men alla föreställningar är inte jämlika. Vissa ryska dockor rymmer fler vänner än andra. De riktigt ynkliga är bara sina egon trogna och man ser på deras livsstilar och val vilket deras val är. Mer godis till ditt eget bord eller en slant till Oxfam? Andra tidningsrubriker berättar att svenskarna är bland de mest ogenerösa i världen när det gäller filantropi. Gåvan är ju inte avdragsgill!

Så kan vi se vilka, som utan att ens förstå det själva, har gjort sig till levande instrument, kasperdockor, genom vilken den transpersonella kraft som förr kallades Satan fritt kan uttrycka sig.Så ser världen ut genom det Ockulta ögat. System är enkla att se och förstå, tills man ramlar in på deras insida.


_____

PS. Jag har blickat 200 år framåt. Tror du marknadskapitalismen finns kvar på jorden vid denna tid? Så varför beter du dig då som om din nu-situation skulle vara för evigt, eller ens vara värd att förmedla vidare till dina barn?

Ego-horisontens utvidgning ger visionärer. Bara visionärer kan tänka framåt och på sikt göra världen till en bättre plats.


2 kommentarer:

  1. Det här var bra.Som jag tänker när jag sitter för mig själv och funderar,slagkraftigt skrivet.Vi håller på att bli riktiga kadaver! Hat och girighet ökar inte en individs anseende.Inte heller en hel nations.OK34,8

    SvaraRadera
  2. Apropå 17 kilo godis.Ett svenneliv idag är så inrutat med så mycket måsten och så lite vila så att tröstätande är ett måste för att stå ut.Snart är vi uppe 17 kilo Cipramil (antidepressiv medicin) om året + allt Brännvin vi hinkar i oss! 6 timmars arbetstid och mera deltid tack! OK34,8.

    SvaraRadera