lördag 23 januari 2010

Andra akten

Medelåldern är inte längre någon anledning att krisa ihop, visar ny forskning.

Citing research based on empirical evidence and studies from the field, Prof. Strenger says that adult lives really do have second acts.

ScienceDaily

Men godmorgon, västvärlden! Den här insikten formaliserade redan de gamla kineserna! Eller rättare, under den kinesiska filosofins "högmedeltid", ungefärligen motsvarande vår egen. Då tillskrevs filosofen Chu Hsi (troligen med orätt) systemet Ho Lo Li Shu, som den här bloggen någon gång då och då konsulterar för en ögonblicksbild av politikers belägenhet.

I det här 1200-talssystemet är människans två akter tydligt särskilda. De kallas "före naturen" respektive "efter naturen". Med detta menas kanske inte exakt det författaren C.S. Lewis avsåg med sin boktitel Till We Have Faces - som ju alluderade till ett framtida och fullt jag i en kommande värld som inte är jorden - men väl att människan inte har någon natur under de första årtiondena av sitt liv. Först vid halvtidssignalen kan man tala om att hennes natur "satt sig".

En intressant följd av systemet är att tydligt yang-polariserade ("maskulina") människor mognar mycket sent i sina liv - vilket händelsevis också biologisk forskning i väst funnit ut på senare tid.

Extra pikant har jag alltid tyckt Madonnas födelse vara, eftersom hon betecknas som alltigenom en man som bara händelsevis råkat bli förpackad i en kropp av kvinnligt biologiskt kön. Hennes "medelålder" inträder därför inte förrän flera år efter 50-strecket, vilket man faktiskt tyckt sig märka...

Frågan är om den hundraprocentigt manliga grundtypen överhuvudtaget har någon förmåga att ta till sig världen. Jag har hittat de här typerna i de mest befängda sammanhang - som klåfingriga och överaktiga ADHD-typer och inspärrade på fängelser. Sverige tycks inte kunna använda sig av Himmelens egna drakar, landet lagom har en så liten gråskala...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar