lördag 9 januari 2010

Kinesernas "väg" i naturen

Ett förtydligande, med anledning av en kommentar/fråga.

Jag intog för inlägget om Obamas 2010 rollen av en antik eller åtminstone medeltida kinesisk astrolog (simulation) eftersom det är värre att läsa gamla texter med sin egen samtids glasögon än att inte läsa dem alls.

Jag var avsiktligt dunkel i min utsaga, men här är den i klartext: Utifrån perspektivet av det gamla Kina med dess betoning på fasta rollmönster för ett samhälles stabilitet och välgång identifierar sig Obama med männen som "tar kuk i röven", cross-dressers, och övriga kategorier i den hbt-säck vari vi samlar vår tids onda och håller fram som någon beundransvärt.

Vi gör det hellre än att gå till grunden med vår primitiva människobild och vårt filosofiskt ogenomlysta samhällsskick. Jag har redan talat om den ekonomiska besparingen samhället gör genom att legalisera beteenden hellre än erbjuda terapi och bot - dessa är djuppsykologiska krämpor med rötter i tidigare liv, men åtkomliga med vissa slag av djuppsykologisk "kirurgi". Bloggen har snuddat vid de här frågorna i några tidigare inlägg (i huvudsak under etiketterna "gender" "hypnoregression" och "reinkarnation").

Inlägget påminner (dunkelt) om att det bortom USA finns andra kulturer som ännu inte förfallit till den degraderade västmentaliteten och som kommer att hålla utmärkelsen av en transsexuell som ytterligare ett tecken på västerlandets snara kollaps.

Vi i det permissiva väst ser inte längre den antika orakeltextens hån, eftersom sexuella avvikelser från det vi kallar "heteronormativitet" numera betecknas som "normalitet" i vår kultur. Personens eventuella kompetens är inte ens aktuell eftersom kineserna studerade fenomenen från deras rot och upp till blomstret, de saknade helt vår kulturs skeva intresse för detaljer på bekostnad av hela organismens funktion och fungerande interaktion i den övergripande naturen. Kineserna var mycket vakna på "systemfel" och hade avancerad trädgårdskonst för att bygga bort eller rätta till de bristfälligheter som naturen innehåller.

Jag har ibland tänkt att deras världsbild liknar de grekisk-italienska stoikernas, men utan determinismen: kosmos är ett enda fält av samsvängning, men har man avvikit från normen går det (ofta) att rätta till problemet. Förvandlingarnas bok (som prognoserna bygger på) var ursprungligen en "bruksanvisning" för att se var på Vägen (Tao) man befinner sig. Utan att vara länkad till den kinesiska sextioårskalendern konsulterades den vid behov och i enskilda frågor.

Yin och Yang är de fundamentala polerna som genererar fenomenvärlden och det är symptomatiskt att Sveriges nästa statsminister - om min prognos om Mona stämmer - föddes under ett omen som talar om total urspårning från Livets egen Väg. Och vem viftar mer med GayPride-flaggor än hon?

Jag har studerat CHUN, Den Oartikulerade Själen, tidigare på den här bloggen. Kineserna beklagade verkligen att det finns stunder i Naturens omvandling där faktiskt en så central fråga som den om väsenskärnan förblir i mörker. Det öppnar bl.a. för livsöden som, faktiskt, saknar genuint samvete. Känslor saknas inte men väl kapaciteten förstå att man inte är verksam på alla kognitiva plan. Dessa är talande och tänkande djur, men de har (i detta liv) inte anden med sig. Jag dristar mig inte till att förklara vad slags KARMA detta är, vad dessa själar har att lära sig.

Mona identifierar sig med gayrörelsen eftersom hon själv är en annan instantiering av samma princip, den där Naturen går i baklås och i normala fall via ändalykten eliminerar otjänliga produkter. CHUN kan också generellt gälla alla människor som upplever svaghet. Frågan är delikat, men minns att hon alltjämt vårdar minnet (enligt intervju för inte så många år sedan) av ett barn som dog spädbarnsdöd. CHUN, Den Oartikulerade Själen.

Kinesernas yin/yang-lära må ha varit en idealisering av naturens polära grundnatur, och möjligen tonade de ner fall av homosex bland däggdjur - sådant som samtida etologer i väst älskar att framhålla som ett led i en genderpolitisk agenda. Men kineserna hade en klar idé om naturens normala och abnorma funktion och såg avvikelser i naturen som varsel om dåliga ting.

En president som tillsätter en man som manipulerat sin kropp för att likna en biologisk kvinna är i en traditionell världsbild, dvs en sådan som övriga världen förutom det sekulära väst stöder, ett varningsomen.

Med utgångspunkt från Ho Lo Li Shu-ominat är det därför logiskt att betrakta "systemfelet" i amerikansk säkerhetstjänst, som nästan orsakade ett nytt flygplansdrama, och utnämnandet av den här politikern som blott skilda instantieringar av "ögonblicksbilden" av Obama på väg mot en mörklagd och plågad vandring.

Redan den första textraden avslöjar att Obama blivit "rövknullad" (tortyrstaven i ändalykten) bortom sans och förstånd (det är nämligen de här preliminära skeendena som leder till att han går vilse i "den mörka dalen"). I homosexuella kretsar finns mer information om mänsklighetens allra mest degraderade själar där analt relaterad brutalitet inte bara är bildspråk utan utagerat beteende.

Det är uppenbart att Obamas omen väl beskrivet hbt-människans predikament enligt ovanstående resonemang om medhavt karma från tidigare liv (som kan åtgärdas om man inte fortsätter förvilla sig in i den mörka dalen). Hans omen är alltså en signal att han, på samma sätt som Mona Sahlin under sommaren förutspås motta Himmelens Mandat (tydliga tecken på att vara "Den Utvalda" i sitt sammanhang), har övergivit Vägen/Tao - spelreglerna för hur saker och ting tillgår i Naturen.

(Naturen här måste fattas på ett dubbelt sätt, Naturen har en synliggjord, materiell aspekt, men styrs på den "osynliga baksidan" av intrikata lagar. Kineserna var hängivna studenter av dessa osynliga principer.)

Mycket riktigt tog Obama genast personligt ansvar för Detroit-incidenten - han kunde som "kejsare av USA" inte ha gjort något mindre! När det gäller tillsättandet av hbt-individen är emellertid vår egen kulturellt betingade blindfläck sådan att vi inte ser att den ur den gamla kinesiska kartläggningen av "naturlagarna" rimmar exakt med bristerna i USA:s säkerhetssystem. Hade jag inte studerat Förvandlingarnas bok i årtionden, hade jag nog inte sett den här kopplingen pga vår tendens att upphöja vår egen kulturella praxis till rättesnöre och normalitet.

Således: saker passerar just nu under Obamas/USA:s (de två är en) radar som borde ha mönstrats ut eller reformerats. Här ska man minnas att den gamla kinesiska filosofin tillskriver människan den tredje viktigaste aktiva rollen, näst efter de aktivt danande energier som representeras av Himmelen respektive Jorden. 

Djuren kommer långt ner på skalan eftersom de inte ens är "herrar över sina kroppar" utan tvärtom slavar under de naturligt givna begären. Det är på den låga nivån en bildad (antik) kines placerar en homosexuell eller någon som går så långt som att operera om kroppen. Den kropp naturen givit människan var nästan helig för kineserna och inget att protestera mot. Därav effektiviteten i de kroppsliga straffen, brännmärkning av pannor, kapande av näsan, hugga av en hand eller en fot.

Skillnaden mellan västkulturen av idag och antika kulturfolk är alltså att vi inte längre tror människan har en inneboende andevarelse eller på att Naturen är en "medveten intelligens" och därmed normativ för människan, hennes avkomma. Därmed saknar västerlänningen förankring i Tao/Normen och värdesubjektivismens degenererade hybridformer sprids ogenerat.

Från det man har en upplevelse av vem man verkligen är (bortom dagjaget), är man i en ny position att bedöma och bättre kanalisera sitt undermedvetnas tendenser (vilka t.ex. astrologin studerar med sin symboluppsättning).

Väst tog den lätta vägen till billig framgång (månresor, genmanipulation) genom att enbart fokusera Jordelementet och förneka existensen av alla de övriga tre!

Så Obamas "onda omen" är således bara delvis begripligt för en sekulär västerlänning. Vi kan fatta att en "terrorist" hotar OSS. Men i det gamla Kina skulle båda de här incidenterna i upptakten till Obamas 2010 klassificerats som anomalier, varsel om att landet börjat tappa greppet eller redan har förlorat siktet på Tao.

Den färgade Obamas identifikation med de "marginella" i tillsättandet är enligt den kinesiska ödesmetoden en signal att USA nu är svagt - en förskräcklig invit till fler attacker utifrån. Det är det jag varnar för: fjärilens vingslag som slutar i något mycket större tusen mil bort!

Därför är heteronormativitet viktig, och Obamas politiskt motiverade tillsättande av en hbt-människa är, tvärtom från att vara en seger för en minoritetsgrupp (vilket på kort sikt det är), en händelseutveckling som kan komma att skada Obama själv eller hela USA. "Den rövknullade" kommer nu att dominera "tre år" och frågan är om Obama ens blir omvald...

Låter jag här som en fundamentalistisk kristen, må det vara så. Den gamla kinesiska synen på Naturen gjorde det folket observant för "tendenserna i fröet". Jag har funderat mycket om Obamas intrapsykiska störningar i samband med hans kinesiska födelsehoroskop, och fast jag inte redovisade allt där, bygger tankarna på intryck av andra personer födda under HSIAO CHU, "Den ringa näraren".


Intressant nog verkar Obama sy ihop en välbehövlig sjukvårdsreform, men hans 2010-omen fokuserar via sin väldigt degraderade symbolik något helt annat. Så är det med symboler, de är likt kartan en nedbantad bild och fångar vad kartritaren upplevde som det mest signifikativa... Man kan diskutera om kartan innehåller rätt identifikationspunkter eller ej, och väst har som sagt bestämt sig för att rita en egen karta, utifrån sitt eget huvud.

4 kommentarer:

 1. Efter denna långa och intressanta utläggning till svar på min kommentar känner jag mig manad att ge respons också på detta.
  Det var mycket det här, och det sätter igång en massa tankar... ska försöka sortera... och koncentrera...
  Det är ord och inga visor det här med den gamla kinesiska filosofin, och jag känner mest obehag inför den. Då är kristendomen med sin barmhärtighetstanke mer tilltalande, tycker jag. (Och då tänker jag förstås inte på bokstavstroende fundamentalister, som ju är lika hatiska mot homosexuella.)För att diskvalificera en person totalt pga hennes sexuella läggning... nej det är främmande för mig. Jag är lika lite böghatare som bögkramare (prideparader t ex är fjantigt tycker jag). Jag försöker bara se människan bakom etiketten. Amanda Simpson kanske är en skithög, vad vet jag. Men i så fall finns det som bekant många hetero politiker som är det också. Själv var jag förresten mer negativ till homosexualitet innan jag blev uppmärksam på att det förekommer en hel del bland djuren också, så då föll ju det där argumentet om att det är onaturligt, tänkte jag.
  Annars håller jag t ex med om en del som står. Och alla imperier faller för eller senare, så visst är USA på väg neråt också.
  S

  SvaraRadera
 2. Jag är inte heller mycket för hat, men söker (som en astrologisk Luft-människa) de ståndpunkter som logiskt följer av vissa, accepterade premisser.

  Kristendomen: samma som i Kina. "Homofobiskt" har den traditionellt hyllat naturens inneboende polaritet, som exemplifierad via Adam och Eva. Du avser troligen kristendomens sista försök att överleva i ett sekulärt samhälle genom att liera sig en annan marginalgrupp: hbt:arna. Som horoskopet för Svenska kyrkans ja till samkönat äktenskap visade, inträffade det under en helt kollapsad himmel.

  Naturen uppvisar momentana stunder av obalans (och inte bara synliggjorda via astrologin utan de facto). Men det är inte dessa som en idealistisk världsbild som den gamla kinesiska fokuserar eftersom Tao "håller ihop" som helhet. (Kan inte vara annat - begreppet representerar alltet!)

  Dessa tillfälliga psykbryt eller kaosperioder i naturen/tiden (jfr funktionen hos Fiskarnas tecken i zodiaken) matchar i själavandringsläran "lämpliga" livsöden för dem som söker en udda upplevelse för att neutralisera av en annan lika udda handling tidigare på resan. (Jag väljer här att se tiden som linjär fast det inte är sista ordet - men jag klarar inte att greppa den verkliga bilden varken via en ickeexisterande matematisk eller direkt visualisering.)

  Jag vet föga om hur homosexuellas behandling i det gamla Kina. Men kulturen var humanistisk och sökte säkert pragmatiska lösningar för det "tredje könet" som ju alltid har funnits även om inte alltid kunskap om själavandringen funnits. Troligen hade de avvikande sin skyddade verkstad på teatern och inom konsten. Själavandringsläran var inte allmänt omfattad ute bland folket (där normal pennalism säkert förekom), den var en teori för eliten.

  Ho Lo Li Shu är emellertid en politisk astrologi, och den tycks säga att Obama redan begått svåra misstag (där han hamnade med trästickan i ändan) vilket han är medveten om i sitt "fulla ansvarstagande". Sådan är också den ursprungliga kristna synen på homosexualitet: att man tar ansvar för eventuella avvikande lustar och undviker att agerar på dem. Många har mordiska fantasier, men får inte från tanke till handling. Att Jesus varning att till och med fantasin är ett UTFÖRT DÅD, var en sanning flera tusen år före sin tid. Inte undra på att kristendomen i vår tid kollapsar. Den är så osammanhängande, så mycket av originalläran saknas och så mycket underliga saker har lagts till.

  Det är sveket mot den gamla ordningen som "förklarar" varför "ja till homoäktenskap" inträffade under vad som måste vara det värsta horoskopet på årtionden. Jag kom för några år sedan, efter tjugofem års hobbymixtrande med astrologin till en brytpunkt när jag insåg att astrologin "är på riktigt". Dessa är ständigt pågående budskap till oss från en högre intelligens.

  Kanske är astrologin bara en kristallkula - det är världens egen intelligens vi hör via den lilla dörr vi lyckats öppna inåt, bortom vårt högljudda ego. En gång hade människan själv nog öppenhet nog att sätta samman de här verktygen (planetära härskarlägen, upphöjelser och fall m.m.) och följer man den ser man, som kineserna sade om sin Förvandlingarnas bok, "de heliga vises tankar". De tankarna är väldigt olika vår västerländska låt gå-civilisation där inte själar längre utvecklas från liv till liv, utan tvärtom (misstänker jag) regredierar.

  Från det att den moderna vetenskapen _tyckte_ sig börja få kontroll över "miljön" växte sig den störiga människans ego allt brusigare och vägrar idag att tro astrologin har någon sanning att förtälja. Men den är en direktlinje in i Guds tankar som kristne lärofadern Augustinus sade om dessa Platons "former". Kristendomens största problem (medan den ännu var en intellektuell kraft) var inte huruvida stjärnhimmelen var till tecken för människan, utan hur människans förmodat fria vilja förhöll sig till kosmos (Världssjälens) styrning av våra medvetanden.

  SvaraRadera
 3. Håller med om det mesta här, bara ett förtydligande: När jag nämnde kristendom tänkte jag inte på "kristendomens sista försök att överleva i ett sekulärt samhälle genom att liera sig en annan marginalgrupp: hbt:arna" utan det som mitt hjärta/samvete/inre kompass för gott och ont/intuition - kalla det vad du vill - säger mig och som överensstämmer med kristendomen i stort. Intressant i det här sammanhanget är att min intuition/samvete har varit totalt stumt (alltså jag har inte vetat vad jag ska tycka) när det gäller frågor som samkönade äktenskap, huruvida homosexuella ska få adoptera osv. Så jag har snarare varit neutral där. Jag har läst inlägget på Sideriska siktet om homoäktenskap, och det är klart att jag har påverkats av att läsa det och annat du skrivit i frågan. Men därmed inte sagt att jag kommer att ta avstånd från homosexuella.

  SvaraRadera
 4. Utöver allmänt historieberättande var det här förstås också en partsinlaga, som många andra blogginlägg med "tyckande".

  Jag har egna tidigare liv-minnen (ej hypnos!) som berikat förståelsen om "varför detta händer mig". De som bäst skulle behöva tidigare liv-minnen är tyvärr "syndarna" som i det här livet lider. Det är en tillvarons paradox som Jesus var inne på: "Åt den som har ska mer vara givet, men den som inget har..." osv. Syftet är som jag ser det att "Gud" (Tao) INTE är innehåller "mjukmedel". Erfarenheter måste ibland göra ont för att "gå in" hos de tjockskalliga.

  Själva POÄNGEN med att liv i aktivism i t.ex. hbt-frågan kan vara aktivismen som sådan! Om själen inte "orkar" acceptera sin nya kropp i samband med en övergång från plus till minus eller vice versa, så är det livet ändå inte helt misslyckat, för aktivism bygger viljestyrka, den också! Om så bara en kamp för sin rätt att vara den man är. Med erfarenhet slutar själarna att reagera på småsaker som kroppsbyten mellan liven.

  Karma (Guds väg) är hypersmart, den har en backup-plan! Sade kineserna (Förvandlingarnas bok): "Vad behov har Naturen av bekymrad omsorg? Med ett enda handgrepp realiserar den samtidigt tjugo enskilda syften."

  Det här är inte ett förakt för empatiska känslor, talesättet påminner om att Naturens intelligens är vida högre än människans logiska fattningsförmåga, Naturen "slår fem flugor i en smäll".

  Därför är en filosofisk kamp för heteronormalitet (i harmoni med Naturens beskaffenhet) lika berättigad som den erfarenhet homosexuella gör när de låter instinkter de inte längre förstår varifrån de kommer styra deras liv. (I princip likt våldsmän som kapitulerat för sin störda drift.) Alla lär sig något av de liv de lever. Tillvaron som ofattbar "lärdomsapparat"...

  SvaraRadera