torsdag 14 januari 2010

Mappa mot hjärna eller himmel
Hjärnforskarna ligger i enligt ScienceDaily, och tycker sig kunna se var i hjärnan aktiviteten tilltar när försökspersonerna avsmakar ett ord som har med skyddsrum eller härbärge att göra. När de provar en spik eller en spetsig morot hanteras den "formen" av en annan del av hjärnan. Alla försökspersonerna producerade inte lika rena resultat, men snittträffarna översteg dock 50/50-gränsen och var på dryga 70%.

Vad forskarna - blinda barn av sin tid - nu sysslar med, är exakt vad astrologin gjorde under cirka tusen år, då den mappade upp ett antal "substantiv" mot stjärnhimmelen, och där den cirka 2.000 år gamla astrologi vi nu har, än idag kan ge statistiskt signifikanta resultat om vi bara ser till att välja rätt försökspersoner (Gauqeulins "mars-effekt").

Det trygghetsrelaterade ordet härbärge noterades i antiken korrespondera med ett segment rymd som betecknades med Kräftans tecken. De vassa tillhyggena hamnade under Väduren, vars härskare är spjutens och krigarens planet Mars.

Vem vet - om inte neurolgerna ger upp inför den hopplösa uppgift de ställt sig - kanske de en dag lyckas skapa en modell som, om någon kommer på tanken och mappar upp den mot astrologin, visar sig vara samma berättelse!  Kanske till och med den respektive placeringen mellan Väduren och Kräftan - spiken och skyddsskalet - på himlen och i hjärnan kommer att matcha varandra.

När mänskligheten passerar det marknadsekonomiska stadiet, kommer mycken idiotforskning, som byggde på idékrängare med väloljat munläder, att dö ut. För jakten på kontroll över hjärna, gener och ytterst sett livets självt är bara en metafor i föreställningslivet hos de allra mest materialistiska människorna.

De som nått bara ett steg längre - till det psykologiska stadiet - vet att åtminstone vetenskapens scientistiska bastard inget annat är än förtäckt religion, något att ha i centrum för sitt "patologiserande" (pathos = rotera runt ett nav - en mäktig arketypisk föreställning!)

Och t.o.m. bland legitima vetenskapsmän ser man att hela deras föreställningsvärld är av detta fantasifulla slag. Världssjälen spelar med dessa toner och i varje civilisation kommer dess mänsklighet att söka gestalta samma gamla berättelser om "det skarpa och maskulina" och det "mjuka och skyddande femina". Det är rätt patetiskt, egentligen, att inte vetenskapen ser hur totalt radiostyrda de är av högre makter som har dem helt i sitt våld.

De är fångar i sin fantasi om "noggrannt kontrollerade experiment" och "precisa installationer". De är som loppor på en kropp så stor att deras instrument inte ens kan börja ta in skeendet.

Här ute talar planeterna till varandra och har ett party, men deras tidsskala är så udragen att inte vetenskapen som den idag ser ut kommer att kunna se hur hela universum sjuder av medvetet liv. Att universum i stort är en hjärna med sina regioner för spikar och andra regioner som ger härbärge...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar