söndag 27 september 2009

Framtidsmänniskan manipulerar nuet

En rubrik (av många) från vetenskapens framkant.

Scientists Discover How To Send Insects Off The Scent Of Crops

September 26, 2009 — Scientists have discovered molecules that could confuse insects' ability to detect plants by interfering with their sense of smell. This could reduce damage to crops by insect pests and contribute to ... > full story

Mina tankar apropå forskare som ingriper i insekternas världsbild utan att krypen ens är medvetna om vad som försiggår, går till radiostationsägaren och allmänt driftiga företagaren Robert Monroe som på 1950-talet började "ramla ut" ur sin kropp flera gånger i veckan. Det tycks ha lett till flera år av personligt kaos och besök hos hjärnskrynklare som ingen kunde förklara vad som pågick.


Från denne, 1900-talets mesta "ut ur kroppen"-resenär (möjligen undantaget mediet Edgar Cayce), kom totalt tre böcker, skrivna med mångåriga mellanrum. Det var inte direkt som om han gjorde någon stor industri av sina upplevelser, vilket bara det ökar trovärdigheten. Därtill kom Monroe att förstå så mycket mer om de involverade processerna att han i andra boken reviderade en del felaktiga uppfattningar i den första.

Robert A. Monroe 1985

"Spoiler-varning". En av de mer suggestiva tankarna han förvärvade under resorna som kom att bli multidimensionella (jag menar, hur många år är det kul att bara svischa runt jorden som en patetisk charterresenär?), var upptäckten han gav i tredje och sista boken, skriven på ålderns höst när hustrun just dött och han själv inom ett år skulle komma att lämna vår rum-tid.

Ett av de stora undren med människan, sade Monroe, är att hon "opererar" på sig själv över sina många olika liv Hon är ett framväxande konstverk där varje ny insikt eller landvinning återverkar och påverkar det hon en gång var.

Precis som Michael J. Fox i "Tillbaka till framtiden" (vars manusförfattare
måste ha läst Robert Monroe!) färdas vi som en skottspole mellan våra olika tidigare besök på den här planeten och söker korrigera vår knaggliga historia här på jorden! Vad jag förstår har de enskilda "engångs-jagen" i allmänhet inte en suck om den saken, eller kommer inte att uppfatta den fulla vidden förrän allt är klubbat och klart...

Det är som en megaversion av George Orwells "1984" där staten har väldiga resurser att skriva om den officiella historien varenda gång de internationella politiska allianserna skiftar...


Jag upptäckte Monroe för bara två år sedan och är glad för att jag fått "drömma ifred" i så många år utan alltför mycket teorier om dröminnehållet. Att drömmar kan innehålla spår av tidigare liv var jag positiv till ända från 20 då jag läste den utmärkta lilla boken om drömmar av psykologen Harmon Bro, den enda vetenskapsman som levde med den synske Edgar Cayce och hans familj under det sista år "Amerikas sovande profet" var i livet. Det var vad Harmon Bro upplevde i det hemmet som fick honom att lämna sin yrkesroll som präst och omskola sig till djuppsykolog.


Men tidigare liv-fragment som smyger fram i det undermedvetna, och som vi också kan möta "ansikte mot ansikte" i drömmarna, är ingenting mot vad Robert Monroe nu hävdade. Enligt honom besöks vi även av våra egna jag från framtiden! Det som alltsedan Sokrates (och än längre tillbaka i tiden) har kallats människans personliga gud eller inre daimon, är enligt Monroes insikter vårt eget jag fast i dess tidlösa, "femtedimensionella" aspekt (se nyligt inslag om Översjälen).

Utanför tid och rum kan denna Översjäl utnyttja alla sina skiftande skepnader och visa sig varhelst den önskar. Det är därför inga problem att som en framtida Ufo-varelse manifestera sig för en förfader, dvs sig själv i en tidigare historisk fas - för att hjälpa sig själv på traven!


Ufo-varelserna kommer kanhända från framtiden... Ja, det känns inte helt fel: så kommer troligen mänskligheten att se ut i framtiden när vi fullbordat vår förmåga att dna-designa och optimera livsformer - de där små figurerna med sina stora ögon och outvecklade munnar måste vara ohyggligt resurssnåla kreationer!

Fenomenal hög effektivitet eller input/output-ratio, och detta återspeglat t.o.m. i deras ansiktsstruktur. Mun på avveckling (den orala fasen överstökad) men i gengäld större hjärna och större ögon och det som detta symboliserar eller betecknar...


Liknelsen mellan våra dagars forskare som likt gudar griper in i insekternas liv och får dem att missa grödornas lockande aromer är den omvända berättelsen till hur våra egna bättre jag träget kämpar för att öppna ögonen på de varelser som struttar runt i 2000-talets början och i många fall ännu tror de är skapelsens krona - en del möjligen lite dämpade pga en framväxande miljökris och ett ekonomiskt system som avslöjat sin oduglighet.

Den Nya Himmelen och Jorden väntar efter det våra barn och barnbarn står inför... Efter det vägskälet kommer Ufo-genetiken att utvecklas. Tyvärr är mänskligheten för närvarande så primitiv så att hennes psyke till följd av det biologiska djurets fruktan producerar mardrömsliknande scenarier vid dessa kontakter med henne själv från framtiden. Därav alla gruvliga rapporter om Ufo-bortföranden och plågsamma (och patetiskt primitiva) fysiska undersökningar av den bortrövade.

Som ufologen Jacques Vallee säger: scenariet är helt absurt om det verkligen rörde sig om besökare från en avlägsen trakt i universum. Det är alldeles för många sådana här rapporter! Och även om man bortser de trots utvecklandet av hypersnabba tefat har en så klumpig teknik för fysiska undersökningar att försöksobjekten skadas, borde utomjordingarna med råge ha kartlagt människan vid det här laget.

Men de fortsätter att komma om och om igen. Det är som om mänskligheten var fångad i en kollektiv mardröm... Och då är vi mycket nära sanningen... Jag kan köpa Monroes tes om att vi besöks av oss själva, men graden av hemskheter i "bortrövandet" och "undersökningen" är i själva verket bara måttet på hur mycket skit i vårt nuvarande psyke som står mellan oss själva och en mer informerad och avlusad andesjäl!

Vad då säga om scientister och skeptiker? Deras fruktan för det okända är så kapital att den verkar som en enormt överdimensionerad sköld mot allt detta jag beskriver. Men när skölden spricker, räkna med horribla upplevelser av bortrövanden! Som den judiska Enoks bok sade (kristendomen använde den en tid men släppte den tyvärr senare),


"För den rättfärdige är riktningen som månens väg tar ljus, men för syndaren är den mörk."

Tidig psykologisk insikt från cirka det första århundradet före vår tid! Månen är förstås metafor för psyket eller sinnet (som omvittnat i antik astrologisk tradition). Det är vad människan har i sin själ som styr det hon upplever. Därför är vissa klarsynta eller synska och ser igenom flera dimensioner, andra tror bara på en "fysisk verklighet" att klyva och klyva igen och redovisa i taxonomier och rangordningar, i tron att man därmed har förklarat något överhuvudtaget - i själva verket har man bara dyrkat sin analt ordningssamma gud Saturnus!

Kanske är det därför människor som mött Ufo-varelser har så märkliga rapporter om deras olika sätt att presentera sig - människan kan aldrig uppleva "tinget i sig", utan allt vi kan uttala oss om är vårt psykes innehåll.

http://www.abduct-anon.com/alien%20types.htm


Jag hoppas ingen tror jag enbart skämtar! Fenomenet med "bortrövanden" är mer utbrett än jag trodde innan jag läste den välrenommerade ufologen Jacques Vallee i ämnet. Tveklöst korrekt såg fransmannen kopplingen till det Carl Jung kallade "det kollektiva omedvetna", en pool av psykiskt stoff som till del förorenar mänsklighetens tankeförmåga.

Vi sitter alla fast i samma smet, så att säga och omedvetet innehåll blockerar i förväg oss från att göra vissa erfarenheter. Vi kan inte flyga eftersom det kollektiva omedvetna som helhet förnekar oss den möjligheten med hänvisning till tusen och en iakttagelser som talar emot den saken. Det kollektivt omedvetna är ett sätt att beskriva det arten arbetar på att ta sig genom.

Psyket är alltså A och O. Här finns en helt sårbar yta - en mörklagd zon - där individen kan bli manipulerad av alla möjliga livsformer, inklusive vårt eget bättre jag från dess position utanför tiden! Vi kan också vara totalt manipulerade av oss själva i ett tidigare liv där vi gjorde ont! Det här här mainstream-psykologi talar om "komplex" som tvingar oss in i vissa beteenden eller tankemönster...

Folk visste bättre i antiken än vi gör idag eftersom det är vi och inte våra förfäder som har tappat intresset att sätta oss in i vad terminologi egentligen står för. Det är roande att läsa Platon för 2.300 år sedan begrunda etymologier och hur ord kommit att missförstås med tidens gång. För den som förmår se undertext kan man med fördel jämföra det judiska citatet från Enoks bok med några rader ur en kommentar till kinesiska Förvandlingarnas bok (I Ching) från ungefär samma tid (de sista århundradena fvt):Det som än låter mörker, än låter ljus framträda, är Tao.


Som Den Fortfarande är det gott. Som Den Fullbordande är det själva essensen.


Den vänliga människan upptäcker det och kallar det vänligt. Den visa människan upptäcker det och kallar det vist. Vanligt folk gör bruk av det från dag till dag utan att ens vara varse det, ty den överlägsna människans väg är en sällsynthet.


Ta Chuan (Den Stora Avhandlingen), kapitel 5 (en bilaga till I Ching)

Så, vad är sista ordet om våra besökare från framtiden, de gråa, lätt insektslika främlingarna? Är detta en skymt av den framtida mänsklighetens estetik där genetisk manipulation fullständigt lämnat vår tids skönhetsideal och teknokratiskt gått in för att optimera varje del av den mänskliga kroppen?

Mascaraindustrin är sen länge glömd eftersom de framtida hyperseende ögonen inte längre reagerar på störningar och inte längre behöver blinka? (Ögonlock och fransar har eliminerats.) De där ögonen var resultatet av att mänskligheten hittade på HDTV och allmänt började likställa hög upplösning med kvalitet under den tidiga dataåldern...

Eller, är detta varningar från det formlösa femtedimensionella Jaget som filtreras via det kollektiva omedvetna och visar varthän de här undermänniskorna vi kallar biologer och scientister håller på att föra släktet i sin allt annat än kompletta bild av vilka krafter som skapar "naturen"?

Jag tänker sova på den saken, som det gamla Babylons orakulära baru-präster1 gjorde när de sökte insikt från de högre världar jorden är en deformerad skuggbild av.
______

1. Baru, jfr vår barometer som varslar om kommande väderomslag.

PS. Det här inlägget förefaller knyta an till flera teman från ett av bloggens tidigaste inlägg,
Som en insekt...


1 kommentar:

  1. tiden har kommit att vi alla som kaner osakerhet borjar lasa kaballa dar har vi svaret pa vara fragur kaballa ar manualen hur vi kan komma i kontakt med spirituela realiteten vilken ingen kan manipulera...jag har sjalv for nagra dagar sen borjat lasa och jag kan med all sekerhet saga att det stamer precis allting in i det minsta detalj anda vagen till det spirituella varlden ar genom stort spiritel lidande eller ganom att utvackla 6e sinnet,det fins ingen annat det ar bara skaparen och vi ar en del av skaparen och hela universum ar en enhet ihopkoplat tillsamans...jag tycker att det ar valdigt svart att forklara det med ord det ar mycket lattare att uppleva det...

    SvaraRadera